SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
TEKNOLOGJIA, NDIKIMI I SAJ NË
JETËN TONË!
Teknologjia , mania që po sëmur botën!!!
ÇFARË ËSHTË TEKNOLOGJIA??
 Teknologjia është një koncept i
gjerë që merret me aplikimin e
njohurive për veglat dhe
profesionet, në funksion të
kontrollimit dhe përshtatjes së
rrethanave në ambientin
jetësor në përputhje me nevojat
e tij. Një definicion i saktë për
termin “Teknologji” ,
sidoqoftë, nuk ekziston,
“teknologjia” mund t’i
referohet objekteve materiale
që përdoren nga njeriu siç jan
makinat, hardwerët , por mund
të përfshijë edhe tema më të
gjëra , përfshirë sistemet,
metodat e organizimit dhe
teknikat.
TEKNOLOGJIA, MANIA QË PO SËMUR
BOTËN!!!
 Bota e sotme po ecën me galop,
por së bashku me zhvillimin
teknologjik po shtohen edhe
problemet që u vijnë njerëzve nga
përdorimi i shumtë i celularëve
dhe internetit. Probleme
shëndetsore, por edhe sjellje
antishoqërore, këto janë disa nga
pasojat negative të teknologjisë.
Disa studime të fundit e kanë
lidhur celularin me probleme të
jetës së përditshme si
shpërqëndrimi, rreziku
shëndetësor dhe probleme me
gjumin. Por a është vërtet kaq i
dëmshëm për shoqërinë dhe
shëndetin celulari??
 Një nga studimet e publikuara
këtë javë ka zbuluar se nëse nuk e
kemi celularin me vete ose pranë,
kjo na bën më pak të përqëndruar
, rrit presionin e gjakut dhe na bën
të ndihemi pa qejf. Varësia nga
celularët është bërë një problem
madhor, aq sa të qenët larg tyre
na kufizon funksionet tona bazë
dhe na bën të ndihemi jo mirë
fizikisht, sipas shkencëtarëve. Ky
ishte një ndër studimet e para që
konstatoi se çfarë i ndodh
njerëzve që janë të ndarë nga
celularët dhe zbulimet nuk ishin
aspak të favorshme për ne. Sipas
përfundimeve , ne kemi
performancë të ulët në detyrat
mendore pa mjetin teknologjik që
e kanë shumica e njerëzve në
planet.
TEKNOLOGJIA DHE TË RINJTË
SHQIPTARË
 Teknologjia, tashmë është një pjesë e pandarë e jetës sonë,
e cila përdoret jashtëzakonisht shumë, sidomos nga të
rinjtë. Megjithëse teknologjia është një fushë mahnitëse,
një fushë e cila na habit me gjërat e mrekullueshme të saj,
të rinjtë shqiptarë përsëri po e keqkuptojnë dhe po e
keqpërdorin atë. Sot për shumë të rinj nuk ekzistojnë më
ditarët, ku tregonin çdo gjë që ndodhte në jetën e tyre, sot
nuk po u kushtohet vëmendja e duhur familjes apo miqve
të ngushtë, gjithashtu edhe shumë gjëra të tjera të
rendësishme janë harruar, pasi çdo gjë, si momentet më të
bukura, shqetësimet, problemet etj., i kalojnë nëpërmjet
teknologjisë, pra nëpërmjet telefonave apo kompjuterave,
ku përdorim të gjerë kanë rrjetet sociale.
TEKNOLOGJIA PO NA BËN
ANTISHOQËRORË
 Një studim i kryer nga disa
psikologë ka zbuluar se
teknologjia e sotme kthen një
nga përdoruesit e vet në
antishoqëror dhe narcizist. Në
të gjithë botën, kërkuesit kanë
zbuluar se rreth 182 milionë
prej nesh janë të varur nga
përdorimi i internetit. Teksa
web-i bëhet gjithnjë e më i
përhapur , është shfaqur nevoja
për studime serioze mjekësore
në lidhje me çrregullimet që
vijnë prej internetit.
FËMIJËT NË GRACKËN E TEKNOLOGJISË, DËMET QË
SJELLIN LOJËRAT ELEKTRONIKE
 “Fëmijës duhet dhënë atë që i duhet,
jo atë që kërkon”, kjo është një
shprehje e Sami Frashërit e cila zë
shumë vend në realitetin e sotëm ku
fëmijët po bëhen gjithmonë e më
shumë pjesë e ambientit virtual.
Mënyra e jetës , por edhe ambienti
jonë ka ndryshuar shumë në
dhjetëvjeçarin e fundit. Është shtuar
trafiku rrugor dhe dendësia e
ndërtimit, duke bërë që aktiviteti fizik
dhe mendor i fëmijëve të jetë
pothuajse i vdekur. Zhvillimi i
teknologjisë ka bërë që fëmijët të
rriten në një ambient virtual duke
marrë për bazë edukative të gjitha
informacionet e pakontrolluara që i
ofron teknologjia.
INTERNETI DHE TELEVIZORI
Përsa i përket marrëdhënies së fëmijëve me televizorin
duhen patur parasysh disa nga këshillat që japin
specialistët:
 Televizori nuk duhet të zëvendësojë nevojën e fëmijës për
sport dhe lëvizje.
 Televizori nuk ka vend në dhomën e fëmijëve.
 Emisionet për fëmijë duhet të kufizohen dhe të kontrollohen
nga prindërit.
 Është shumë e rëndësishme që prindërit të diskutojnë me
fëmijët e tyre rreth atyre që shohin në televizor.
 Edhe emisionet parapërgatitore për shkollë mund të jenë
ndonjëherë të dëmshme për fëmijë të një moshe të caktuar,
pasi mbingarkojnë trurin e tyre të njomë me informacione
të vështira për t’u kuptuar.
 Deri në moshën 18 vjeç të rinjtë janë
të dhënë pas atij që quhet konsum
mediatik, duke qenë më tepër të
ekspozuar ndaj televizorit dhe
internetit. Por ajo që është kthyer në
një fenomen dhe shqetësim për
prindërit dhe specialistët janë video
lojërat ose siç quhen ndryshe lojërat
kompjuterike. Për këtë çështje ka disa
qëndrime. Disa hulumtues mendojnë
se video-lojërat ndikojnë në rritjen e
inteligjencës dhe përmirësimin e
notave të fëmijëve. Ndërsa të tjerë
thonë se ato kanë një sërë pasojash
negative , si një qëndrim të keq të
trupit, probleme në komunikim në
mjedisin e tyre, izolim social,
obezitet, ekspozimi ndaj dhunës etj.
Kjo problematikë nuk është lokale
por ka një përhapje ndërkombëtare.
Në shumë shtëpi por edhe në
internet-kafe shqiptare sheh fëmijë
dhe të rinj shqiptarë që kalojnë kohën
më të madhe duke luajtur lojëra
kompjuterike.
STATISTIKA
Sipas Fondacionit Kaiser Family
(KFF):
 Dy të tretat e foshnjave dhe të
vegjëlve shikojnë TV me një
mesatare prej 2 orësh në ditë.
 Fëmijët nën moshën gjashtë
vjeçare shikojnë mesatarisht
rreth 2 orë në ditë në ekran,
kryesisht TV, video ose DVD.
 Fëmijët dhe adoleshentët e
moshës 8-18 vjeç shpenzojnë
gati 4 orë në ditë para ekranit
televiziv dhe gati 2 orë shtesë në
kompjuter duke luajtur video-
lojëra.
0
1
2
3
4
5
6
7
Mosha 0-3
Mosha 3-6
Mosha 8-
18
DISA NGA PROBLEMET QË HASIN TË
RINJTË SOT:
 Shkolla, lënia e mësimeve pas dore
 Krijim konfliktesh (sherre)
 Pagjumësia
 Mos lexim i librave
 Lojërat- harxhim i kohës
 Vepra kriminale
1) SHKOLLA, LËNIA PAS DORE E
MËSIMEVE
 Në shumë shkolla
shqiptare, po humbet pak e
nga pak vëmendja e
nxënësve ndaj mësimeve
dhe një nga shkaqet për
këtë mbetet përqëndrimi i
tyre në rrjetet sociale. Sado
të përpiqen mësuesit në
shkolla për mos lejimin e
përdorimit të telefonave në
orën e mësimit, këta të rinj
përsëri e gjejnë mënyrën
për t’i përdorur ata.
2) KRIJIMI I KONFLIKTEVE
 Një burim mjaft i
rëndësishëm i ekspozimit të
shumë të rinjve në sherre të
ndryshme mbetet “facebook-
u”. Në shumë raste, shumë
prej tyre përdorin fjalë
ofenduese me njëri-tjetrin,
duke përdorur mesazhet apo
komentet dhe më pas e
vijojnë zënkën deri në
përleshje, ku në rastin më të
keq arrijnë deri aty sa mund
të përdorin “armë të ftohta”
3) PAGJUMËSIA
 Ora mund të shkojë 2300, 0000
0100 apo edhe 0400 dhe shohim se
shumë të rinj shqiptarë qëndrojnë
ende në rrjetet sociale. Por pse? A
mund të ketë vallë punë shumë të
rëndësishme një fëmijë 13-14
vjecar, aq sa qëndron deri në orët
e vona të natës?! Sigurisht që jo!
Ky fiksim i të qëndruarit online
deri në këto orë të vona shkakton
probleme serioze të shëndetit dhe
gjithashtu sindromën e
pagjumësisë e cila zhvillohet nga
reduktimi i orëve të gjumit.
4) MOSLEXIMI I LIBRAVE
 Një gjë tjetër e keqe që mund
t’i bësh librit përvecse ta
grisësh, është mosleximi i tij.
Sot termi “libër” mbetet një
term i harruar nga të rinjtë.
Por sa gjë negative dhe e
dëmshme mbetet kjo për
shoqërinë tonë? Sepse
Shqipëria ka nxjerrë shumë
shkrimtarë të mëdhenj,
shumë njerëz të cilët e donin
librin dhe sot për ata dhe për
shoqërinë shqiptare mbetet
një plagë e rëndë.
5) LOJËRAT- NJË HARXHIM KOHE
 Fatkeqsisht sot shohim se
shumë fëmijë e harxhojnë
kohën duke luajtur lojëra të
ndryshme si counter-strike,
vice-city etj. Por sa gjëra të
bukura mund të bënin ata
gjatë kësaj kohe? Ata mund
të lexonin, mësonin dhe
mund të bënin shumë
aktivitete sportive që do të
ndihmonin në shëndetin e
tyre , si atë fizik ose
mendor.
6) VEPRAT KRIMINALE
 Nëpërmjet rrjeteve sociale
ndodhin shumë vepra të
ndryshme kriminale si
vjedhje ose më keq, vrasje,
dhe duhen marrë
gjithmonë seriozisht. Nuk
janë të pakta rastet kur
vajza të vogla janë genjyer
me anë të rrjeteve sociale
dhe kanë përfunduar në
duar të prostitucionit ose
abuzimit seksual.
 Bota është gjithnjë në lëvizje, ndryshim
dhe kërkim për përsosje të vazhdueshme.
Jetojmë në erën e teknologjisë , e
ardhmja i përket asaj. Njeriu synon
përmirësimin e jetës së tij dhe kjo mund
të arrihet vetëm nëpërmjet ndryshimit. Të
gjitha argumentet e mësipërme dëshmojnë
se e ardhmja i takon teknologjisë. Nuk na
mbetet gjë tjetër vec të ndjekim ritmin e
ndryshimit...
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone

More Related Content

What's hot

iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutmikaela basha
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmesidorelahalilaj113
 
Familja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteD. Sh
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraolinuhi
 
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRAREmanomano46
 
Projekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiMarinela Abedini
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
 
Fizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
 
shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburFialdoMema
 
problemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drproblemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drDonalda Kellezi
 
PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri romina balla
 

What's hot (20)

Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
 
Mbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisitMbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit
 
Djemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës PalDjemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës Pal
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
 
Familja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne viteFamilja shqiptare ne vite
Familja shqiptare ne vite
 
Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
 
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
 
Projekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - Elektriciteti
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
 
Fizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
 
shkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
 
problemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te drproblemet e respektimit te te dr
problemet e respektimit te te dr
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri PROJEKT tema:hekuri
PROJEKT tema:hekuri
 

Similar to Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone

Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride Bytyqi
Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride BytyqiPowerpoint punimi Elona Krasniqi Feride Bytyqi
Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride BytyqiFerideBytyqi
 
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentët
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentëtNdikimi i teknologjisë tek adoleshentët
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentëtDitjonaNrecaj
 
Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...
Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...
Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...FlorijePergjegjajRre
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016ALB-AID Kukes
 
Teknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sotTeknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sotFijollaTotaj
 
Ndikimi i Internetit ne Shoqeri
Ndikimi i Internetit ne ShoqeriNdikimi i Internetit ne Shoqeri
Ndikimi i Internetit ne ShoqeriQlirimDubova
 
Interneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxx
Interneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxxInterneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxx
Interneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxxEniShehu7
 
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentetNdikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentetRabijeHamzaj
 
Siguria e femijeve ne internet
Siguria e femijeve ne internetSiguria e femijeve ne internet
Siguria e femijeve ne internetAgnesaGashi5
 
Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet Klodjan Hoxha
 
Siguria ne Internet femijet.pdf
Siguria ne Internet femijet.pdfSiguria ne Internet femijet.pdf
Siguria ne Internet femijet.pdfjosiOsmani1
 
Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet
Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internetMbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet
Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internetMetamorphosis
 
Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)albanamorina
 
Nje bote-me-dhe-pa-teknologji
Nje bote-me-dhe-pa-teknologjiNje bote-me-dhe-pa-teknologji
Nje bote-me-dhe-pa-teknologjiaxheta axheta
 
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëveFushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëveandi38
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Hysen Doko
 
Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!
Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!
Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!dragjoshidanjel
 

Similar to Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone (20)

Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride Bytyqi
Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride BytyqiPowerpoint punimi Elona Krasniqi Feride Bytyqi
Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride Bytyqi
 
Redaktoreasd
RedaktoreasdRedaktoreasd
Redaktoreasd
 
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentët
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentëtNdikimi i teknologjisë tek adoleshentët
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentët
 
Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...
Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...
Tik power point te mirat dhe te metat e teknologjise dhe ndikimi tek femije...
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
 
Teknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sotTeknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sot
 
Ndikimi i Internetit ne Shoqeri
Ndikimi i Internetit ne ShoqeriNdikimi i Internetit ne Shoqeri
Ndikimi i Internetit ne Shoqeri
 
Interneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxx
Interneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxxInterneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxx
Interneti_dhe_femijet_ese.docxxxxxxxxxxx
 
hefpwjqfewq
hefpwjqfewqhefpwjqfewq
hefpwjqfewq
 
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentetNdikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
 
Siguria e femijeve ne internet
Siguria e femijeve ne internetSiguria e femijeve ne internet
Siguria e femijeve ne internet
 
Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet
 
Siguria ne Internet femijet.pdf
Siguria ne Internet femijet.pdfSiguria ne Internet femijet.pdf
Siguria ne Internet femijet.pdf
 
Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet
Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internetMbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet
Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet
 
Tik e.c
Tik e.cTik e.c
Tik e.c
 
Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)
 
Nje bote-me-dhe-pa-teknologji
Nje bote-me-dhe-pa-teknologjiNje bote-me-dhe-pa-teknologji
Nje bote-me-dhe-pa-teknologji
 
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëveFushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
Fushatë ndërgjegjësimi kundër shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
 
Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!
Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!
Ndikimi i mediave sociale ne shoqeri !!!
 

Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone

 • 1. TEKNOLOGJIA, NDIKIMI I SAJ NË JETËN TONË! Teknologjia , mania që po sëmur botën!!!
 • 2. ÇFARË ËSHTË TEKNOLOGJIA??  Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij. Një definicion i saktë për termin “Teknologji” , sidoqoftë, nuk ekziston, “teknologjia” mund t’i referohet objekteve materiale që përdoren nga njeriu siç jan makinat, hardwerët , por mund të përfshijë edhe tema më të gjëra , përfshirë sistemet, metodat e organizimit dhe teknikat.
 • 3. TEKNOLOGJIA, MANIA QË PO SËMUR BOTËN!!!  Bota e sotme po ecën me galop, por së bashku me zhvillimin teknologjik po shtohen edhe problemet që u vijnë njerëzve nga përdorimi i shumtë i celularëve dhe internetit. Probleme shëndetsore, por edhe sjellje antishoqërore, këto janë disa nga pasojat negative të teknologjisë. Disa studime të fundit e kanë lidhur celularin me probleme të jetës së përditshme si shpërqëndrimi, rreziku shëndetësor dhe probleme me gjumin. Por a është vërtet kaq i dëmshëm për shoqërinë dhe shëndetin celulari??  Një nga studimet e publikuara këtë javë ka zbuluar se nëse nuk e kemi celularin me vete ose pranë, kjo na bën më pak të përqëndruar , rrit presionin e gjakut dhe na bën të ndihemi pa qejf. Varësia nga celularët është bërë një problem madhor, aq sa të qenët larg tyre na kufizon funksionet tona bazë dhe na bën të ndihemi jo mirë fizikisht, sipas shkencëtarëve. Ky ishte një ndër studimet e para që konstatoi se çfarë i ndodh njerëzve që janë të ndarë nga celularët dhe zbulimet nuk ishin aspak të favorshme për ne. Sipas përfundimeve , ne kemi performancë të ulët në detyrat mendore pa mjetin teknologjik që e kanë shumica e njerëzve në planet.
 • 4.
 • 5. TEKNOLOGJIA DHE TË RINJTË SHQIPTARË  Teknologjia, tashmë është një pjesë e pandarë e jetës sonë, e cila përdoret jashtëzakonisht shumë, sidomos nga të rinjtë. Megjithëse teknologjia është një fushë mahnitëse, një fushë e cila na habit me gjërat e mrekullueshme të saj, të rinjtë shqiptarë përsëri po e keqkuptojnë dhe po e keqpërdorin atë. Sot për shumë të rinj nuk ekzistojnë më ditarët, ku tregonin çdo gjë që ndodhte në jetën e tyre, sot nuk po u kushtohet vëmendja e duhur familjes apo miqve të ngushtë, gjithashtu edhe shumë gjëra të tjera të rendësishme janë harruar, pasi çdo gjë, si momentet më të bukura, shqetësimet, problemet etj., i kalojnë nëpërmjet teknologjisë, pra nëpërmjet telefonave apo kompjuterave, ku përdorim të gjerë kanë rrjetet sociale.
 • 6.
 • 7. TEKNOLOGJIA PO NA BËN ANTISHOQËRORË  Një studim i kryer nga disa psikologë ka zbuluar se teknologjia e sotme kthen një nga përdoruesit e vet në antishoqëror dhe narcizist. Në të gjithë botën, kërkuesit kanë zbuluar se rreth 182 milionë prej nesh janë të varur nga përdorimi i internetit. Teksa web-i bëhet gjithnjë e më i përhapur , është shfaqur nevoja për studime serioze mjekësore në lidhje me çrregullimet që vijnë prej internetit.
 • 8. FËMIJËT NË GRACKËN E TEKNOLOGJISË, DËMET QË SJELLIN LOJËRAT ELEKTRONIKE  “Fëmijës duhet dhënë atë që i duhet, jo atë që kërkon”, kjo është një shprehje e Sami Frashërit e cila zë shumë vend në realitetin e sotëm ku fëmijët po bëhen gjithmonë e më shumë pjesë e ambientit virtual. Mënyra e jetës , por edhe ambienti jonë ka ndryshuar shumë në dhjetëvjeçarin e fundit. Është shtuar trafiku rrugor dhe dendësia e ndërtimit, duke bërë që aktiviteti fizik dhe mendor i fëmijëve të jetë pothuajse i vdekur. Zhvillimi i teknologjisë ka bërë që fëmijët të rriten në një ambient virtual duke marrë për bazë edukative të gjitha informacionet e pakontrolluara që i ofron teknologjia.
 • 9. INTERNETI DHE TELEVIZORI Përsa i përket marrëdhënies së fëmijëve me televizorin duhen patur parasysh disa nga këshillat që japin specialistët:  Televizori nuk duhet të zëvendësojë nevojën e fëmijës për sport dhe lëvizje.  Televizori nuk ka vend në dhomën e fëmijëve.  Emisionet për fëmijë duhet të kufizohen dhe të kontrollohen nga prindërit.  Është shumë e rëndësishme që prindërit të diskutojnë me fëmijët e tyre rreth atyre që shohin në televizor.  Edhe emisionet parapërgatitore për shkollë mund të jenë ndonjëherë të dëmshme për fëmijë të një moshe të caktuar, pasi mbingarkojnë trurin e tyre të njomë me informacione të vështira për t’u kuptuar.
 • 10.  Deri në moshën 18 vjeç të rinjtë janë të dhënë pas atij që quhet konsum mediatik, duke qenë më tepër të ekspozuar ndaj televizorit dhe internetit. Por ajo që është kthyer në një fenomen dhe shqetësim për prindërit dhe specialistët janë video lojërat ose siç quhen ndryshe lojërat kompjuterike. Për këtë çështje ka disa qëndrime. Disa hulumtues mendojnë se video-lojërat ndikojnë në rritjen e inteligjencës dhe përmirësimin e notave të fëmijëve. Ndërsa të tjerë thonë se ato kanë një sërë pasojash negative , si një qëndrim të keq të trupit, probleme në komunikim në mjedisin e tyre, izolim social, obezitet, ekspozimi ndaj dhunës etj. Kjo problematikë nuk është lokale por ka një përhapje ndërkombëtare. Në shumë shtëpi por edhe në internet-kafe shqiptare sheh fëmijë dhe të rinj shqiptarë që kalojnë kohën më të madhe duke luajtur lojëra kompjuterike.
 • 11. STATISTIKA Sipas Fondacionit Kaiser Family (KFF):  Dy të tretat e foshnjave dhe të vegjëlve shikojnë TV me një mesatare prej 2 orësh në ditë.  Fëmijët nën moshën gjashtë vjeçare shikojnë mesatarisht rreth 2 orë në ditë në ekran, kryesisht TV, video ose DVD.  Fëmijët dhe adoleshentët e moshës 8-18 vjeç shpenzojnë gati 4 orë në ditë para ekranit televiziv dhe gati 2 orë shtesë në kompjuter duke luajtur video- lojëra. 0 1 2 3 4 5 6 7 Mosha 0-3 Mosha 3-6 Mosha 8- 18
 • 12. DISA NGA PROBLEMET QË HASIN TË RINJTË SOT:  Shkolla, lënia e mësimeve pas dore  Krijim konfliktesh (sherre)  Pagjumësia  Mos lexim i librave  Lojërat- harxhim i kohës  Vepra kriminale
 • 13. 1) SHKOLLA, LËNIA PAS DORE E MËSIMEVE  Në shumë shkolla shqiptare, po humbet pak e nga pak vëmendja e nxënësve ndaj mësimeve dhe një nga shkaqet për këtë mbetet përqëndrimi i tyre në rrjetet sociale. Sado të përpiqen mësuesit në shkolla për mos lejimin e përdorimit të telefonave në orën e mësimit, këta të rinj përsëri e gjejnë mënyrën për t’i përdorur ata.
 • 14. 2) KRIJIMI I KONFLIKTEVE  Një burim mjaft i rëndësishëm i ekspozimit të shumë të rinjve në sherre të ndryshme mbetet “facebook- u”. Në shumë raste, shumë prej tyre përdorin fjalë ofenduese me njëri-tjetrin, duke përdorur mesazhet apo komentet dhe më pas e vijojnë zënkën deri në përleshje, ku në rastin më të keq arrijnë deri aty sa mund të përdorin “armë të ftohta”
 • 15. 3) PAGJUMËSIA  Ora mund të shkojë 2300, 0000 0100 apo edhe 0400 dhe shohim se shumë të rinj shqiptarë qëndrojnë ende në rrjetet sociale. Por pse? A mund të ketë vallë punë shumë të rëndësishme një fëmijë 13-14 vjecar, aq sa qëndron deri në orët e vona të natës?! Sigurisht që jo! Ky fiksim i të qëndruarit online deri në këto orë të vona shkakton probleme serioze të shëndetit dhe gjithashtu sindromën e pagjumësisë e cila zhvillohet nga reduktimi i orëve të gjumit.
 • 16. 4) MOSLEXIMI I LIBRAVE  Një gjë tjetër e keqe që mund t’i bësh librit përvecse ta grisësh, është mosleximi i tij. Sot termi “libër” mbetet një term i harruar nga të rinjtë. Por sa gjë negative dhe e dëmshme mbetet kjo për shoqërinë tonë? Sepse Shqipëria ka nxjerrë shumë shkrimtarë të mëdhenj, shumë njerëz të cilët e donin librin dhe sot për ata dhe për shoqërinë shqiptare mbetet një plagë e rëndë.
 • 17. 5) LOJËRAT- NJË HARXHIM KOHE  Fatkeqsisht sot shohim se shumë fëmijë e harxhojnë kohën duke luajtur lojëra të ndryshme si counter-strike, vice-city etj. Por sa gjëra të bukura mund të bënin ata gjatë kësaj kohe? Ata mund të lexonin, mësonin dhe mund të bënin shumë aktivitete sportive që do të ndihmonin në shëndetin e tyre , si atë fizik ose mendor.
 • 18. 6) VEPRAT KRIMINALE  Nëpërmjet rrjeteve sociale ndodhin shumë vepra të ndryshme kriminale si vjedhje ose më keq, vrasje, dhe duhen marrë gjithmonë seriozisht. Nuk janë të pakta rastet kur vajza të vogla janë genjyer me anë të rrjeteve sociale dhe kanë përfunduar në duar të prostitucionit ose abuzimit seksual.
 • 19.  Bota është gjithnjë në lëvizje, ndryshim dhe kërkim për përsosje të vazhdueshme. Jetojmë në erën e teknologjisë , e ardhmja i përket asaj. Njeriu synon përmirësimin e jetës së tij dhe kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet ndryshimit. Të gjitha argumentet e mësipërme dëshmojnë se e ardhmja i takon teknologjisë. Nuk na mbetet gjë tjetër vec të ndjekim ritmin e ndryshimit...