Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Syprina e trekëndëshit

38,092 views

Published on

Syprina e trekëndëshit

  • Be the first to comment

Syprina e trekëndëshit

  1. 1. SYPRINA E TREKËNDËSHIT
  2. 2. Kujtohu!!! Për ABC në vizatim, cilado prej brinjëve të mund të merret për bazë të tij  Segmenti AD (dhe gjatëisia AD= h) është lartësia, përkatëse e bazës BC A B CD h G H KF h a
  3. 3. TREKËNDËSHI BRINJËNDRYSHËM S= ½ ∙a ∙h S= ½ ∙ a ∙ ha= 1/2 ∙ b ∙hb=1/2 ∙ c ∙hc A B C bhb
  4. 4. TREKËNDËSHI BARAKRAHAS BA C C1 h a b b a/2 S= ½ ∙a ∙h h²= b²- (a/2)²
  5. 5. TREKËNDËSHI BARABRINJËS a a a h
  6. 6. TREKËNDËSHI KËNDREJT A C Ba b S= ½ ∙a ∙h Formula për njehsimin e syprinën e trekëndëshit këndrejt është:
  7. 7. DUHET TË DISH: Të caktojsh syprinën e trekëndëshit me bazën dhe lartësitë përkatëse të dhëna; Ta sqarojsh formulen S= ½ ∙ a ∙ h, për syprinën e trekëndëshit ; Të zgjidhish detyra më të ndërlikuara për syprinën e trekëndëshit
  8. 8. Punoi: Adelina Fejzulla Vlll-5

×