Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 6

hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitetty

0

Share

Download to read offline

Hyteairo ohjelman seurantakalvosarja.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitetty

  1. 1. #HYTEAIRO SEURANTA Arviointimalli hyvinvointirobotiikan ja tekoälyn tilanteeseen ja #HYTEAIRO-ohjelman etenemiseen Tilanne: Työpaja 25.9.2018
  2. 2. #HYTEAIRO – TILANNEKUVA Q3/2018 Kokonaisuus Arvioitavat tavoitteet Tilannekuvaus Yhteistyön toimintamallit Eri osapuolien kansallisen yhteistyön toimivuus, toiminnan haittatekijöiden poistaminen ja edellytysten luominen Lainsäädännössä rajoitteita, mutta ei tiedetä missä määrin. Ei kansallisia suosituksia. Pirstaloitunutta kehitystä. Rahoituskanavia on, mutta sote rahoitusmallit eivät välttämättä tue vaikuttavankaan ratkaisun laajamittaista käyttöönottoa. Tietoisuus AiRon mahdollisuuksista Kansalaisten ja ammattilaisten tietoisuus hyvinvoinnin AiRo-ratkaisujen mahdollisuuksista. Alan osaaminen, tutkimus ja koulutus. Tiedon jakamisessa puutteita, ei selkeää omistajaa eikä kanavaa. Osaamisen kehittäminen pirstaleista, kuitenkin henkilöillä tarve täydennyskoulutukseen. Liiketoimintamahdollisuudet ja vienti Kansalliset toimenpiteet liiketoimintamahdollisuuksien ja viennin kehittämiseksi. Kotimarkkinoiden arvon ja viennin kehitys. Positiivista terveysteknologiavienti yleensä, Airo –alan toimijat vasta tulossa. Kansalliset markkinat vasta syntymässä yksittäisiä ratkaisuja lukuunottamatta. Markkinoiden tai viennin kokoa ei tiedetä. Hardware osaaminen vähäistä. AiRon hyödyntämisen laajuus Robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen laajuus hyvinvointialan palveluissa ja palvelujärjestelmän osana. Hyödyntämisen leviäminen ja kehitys. Kuntouksessa ja logistiikassa jo valmiita ratkaisuja, joita voitaisiin ottaa käyttöön, samoin lääkehuollossa. Hyödyntäminen kodeissa vähäistä. Tarvitaan faktatietoa hyödyntämisen laajuudesta. Q3/18 Q1/19 Q1/20 Q1/21 Q1/22 Q1/23 Q1/24 Q/25 OHJELMAN YHTEENVETO
  3. 3. #HYTEAIRO – YHTEISTYÖN TOIMINTAMALLIT 3 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus Lainsäädäntö • Lainsäädännössä on rajoitteita. Ei kuitenkaan tiedetä miten laajasti näitä rajoitteita on alan lainsäädännössä. • Toissijaisen tiedon käytön laki tulee mahdollistamaan datan hyödyntämisen uudella tavalla. Ratkaisujen arviointi • Yhteiskunnallisen ison vaikuttavuuden arviointi puuttuu. • Yksittäisiä arviointeja tehty. • Johdonmukainen toimintamalli ratkaisujen arviointiin puuttuu. Ei tiedetä miten arviointeja pitäisi arvioida. Suositusten toteutuminen • Usein edes pilottihankkeissa ei tehdä suosituksia – vieminen osaksi normaalia toimintaa jää puuttumaan. • Kansallisia suosituksia ei ole, eikä tahoa, joka niitä tekisi tekisi. Rahoitustoimenpiteet • Rahoituskanavia on. • Sote rahoitusmallit eivät välttämättä tue vaikuttavankaan ratkaisun käyttöönottoa. • Ei osata suunnitella/hyödyntää rahoitusta ekosysteeminä.
  4. 4. #HYTEAIRO – TIETOISUUS AIRON MAHDOLLISUUKSISTA 4 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus Viestintä • Tiedon jakamisessa selkeitä puutteita (siiloutuminen, minäi itse), sattumanvaraisuus. • Sopiva viestintäkanava puuttuu. • Omistajuuden puute. Opetus • Sirpaleisuus, ei valtakunnallisesti yhtenäistä/yhtenäisiä käytänteitä. • Hyvien käytänteiden jakaminen. • Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa. Osaaminen • Ei riittävästi poikkitieteellistä korkeakoulutason osaamista. • Henkilöillä tarve täydennyskoulutukseen. • Uudenlaista osaamista omaavia henkilöitä toimialalle. Tutkimus • Alalta tehtyjen julkaisujen määrä. • Haettavan rahoituksen määrä – kansallinen/kv. • Vaikuttavuus/merkittävyys kansainvälisesti.
  5. 5. #HYTEAIRO – LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET JA VIENTI 5 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus AiRo-palveluiden kansallinen konseptointi Kansalista konseptia (Suomen Airo-tuotteiden myyntiportfoliota) ei ole. Meillä on kuitenkin hyviä yksittäisiä palvelu- ja ratkaisukonsepteja sekä vientituotteita. Yhteiset vienninedistämisen ponnistelut Vienninedistämiseen on olemassa toimiva (Business Finlandin) prosessi. Yksittäiset toimijat ovat sitä käyttäneet, mutta kaikki alan toivat eivät osaa sitä vielä hyödyntää. Kansallisen palvelukonseptoinnin puuttuminen ja alan hajanaisuus hankaloittavat toimintaa. Vientiä ei osata toteuttaa ekosysteeminä. Kansallisten markkinoiden arvon kehitys Kansalliset Airo-markkinat alalla vielä yleisetsi pienet ja hajanaiset. Markkinoilla lähinnä yksittäisiä ratkaisuja ja yksittäisiä pieniä firmoja. Alan arviolta noin sadasta suomalaisesta yrityksestä n. 10 tekee core AI:ta, muut kehittävät palveluita. Ei ole tietoa kuinka suuri osa näistä on sosiaali- ja terveysalla. Merkittävämmin hyödynnetään lähinnä kohdennetuissa palveluissa erikoissairaanhoidossa. Airo hardwarea ei tehdä Suomessa juuri lainkaan. Viennin kehitys Terveysteknologian vienti kokonaisuutena antaa hyvän pohjan AiRo-ratkaisujen viennin kehittämiselle. AiRo-vienti on vielä yksittäisiä ratkaisuja. Tilannekuvaa alan AiRo-viennin laajuudesta ei tiedetä. Osaaminen on pirstaloitunut. Arvioidaan että noin sadasta yrityksestä n. 10 tekee core AI:ta, muut kehittävät palveluita. ei tietoa kuinka suuri osa näitä on hyteä. Keskittyy Suomeen.
  6. 6. #HYTEAIRO – AIRON HYÖDYNTÄMISEN LAAJUUS 6 Kokonaisuus - Erikseen arvioitavat alakohdat Tilannekuvaus Kotona • Erittäin vähäistä. • Yksityismarkkinat puuttuvat. Hyvinvointivalmennuksessa Kuntoutuksessa • Kaikkia mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty. • Kehittyvä alue (enemmän kuin kotona) • Kappalehintojen kalleus esteenä (pienet markkinat) • Investointiosaamisen puute. Sairaaloissa • Leikkaus- ja logistiikkarobotit (lukumäärä) mittarit. • Tekoälykokeilut (lukumäärä) (HUS, TAYS, TYKS) • Terveyskylä. Lääkehuollossa • Lääkehuoltorobotit (sairaalat, apteekit) • Robottiannostelijat kotona.

×