SlideShare a Scribd company logo
Система впровадження та
реалізації симуляційного
навчання в Одеському
національному медичному
університеті
МОЗ України
Одеський національний медичний університет
Кафедра симуляційної медицини
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря
Одеський національний медичний університет
вперше в Україні створив Навчально-інноваційний
центр практичної підготовки лікаря, метою якого є
високоякісна професійна підготовка фахівця згідно з
вимогами практичної охорони здоров'я
Центр розташований в історичному районі міста, у медичному містечку, на
території університету. На потреби центру було виділено три поверхи
морфологічного корпусу, загальною площею 1200 м2. Планування та
перебудова приміщень здійснювалась відповідно до архітектурно-технічних,
комунікаційних, цільових можливостей та потреб центру.
Найважливіші завдання сучасної
вищої медичної освіти:
створення умов для якісної підготовки
висококваліфікованих фахівців у різних
медичних галузях;
навчання та закріплення студентом
практичних навичок без ризику заподіяння
шкоди пацієнту;
розвиток здатності швидко приймати
рішення та бездоганно виконувати більшість
маніпуляцій і втручань
Взаємодія із іншими організаціями
Міністерство
охорони
здоров’я
Міністерство
надзвичайних
станів
Приватні
організації
Професійні
товариства
Збройні сили
України
Міністерство
внутрішніх
справ Навчально-
Інноваційний
Центр
Практичної
Підготовки
Лікаря
Модуль симуляційного навчання
Дистанційне
навчання
Електронне
начання
Ефективність
освітнього процесу
Симуляційне
навчання
Формування
професійних компетенцій
Інтерактивне
навчання
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО СИМУЛЯЦІЙНОГО КУРСУ
Види тренінгового навчання у Центрі:
Базова медична практика;
Навчання на базі моделювання з високим
рівнем реалістичності;
Віртуальна операційна з використанням
найновіших моделей симуляторів;
Навчання за допомогою методу
«Стандартизований пацієнт»;
Мультидисциплінарні тренінги;
Командний тренінг;
Система психологічного консалтингу та
менеджменту
Основні завдання діяльності
Центру:
Підвищення якості підготовки на
1.основі іноваційних організаційних форм,
методів навчання і контролю;
2.Науково-методичний супровід системи
навчання та оцінки компетентності різних
категорій медичних фахівців;
3.Науково-дослідницька діяльність;
4.Апробація та розробка інноваційних
технологій в галузі медичної освіти
Категорії осіб, що навчаються у Центрі:
Студенти і лікарі-інтерни ОНМедУ отримають можливість
відпрацювати базові лікарські навички згідно з навчальною
програмою
Лікарі-ординатори, магістранти, клінординатори, аспіранти
зможуть покращити практичні навички, збільшити їх обсяг
відповідно до спеціалізації
Сімейні лікарі, лікарі-курсанти, які проходять перепідготовку,
отримають нові практичні та комунікативні навички для роботи з
пацієнтами
Медичні сестри, акушерки, крім відпрацювання спеціалізованих
навичок, отримають кваліфіковану допомогу з акцентом на
міждисциплінарну командну роботу
Немедичний персонал, а саме: парамедичні працівники,
співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних
команд, міліція, солдати, пожежники, водії та ін. – отримають
можливість навчитися надавати невідкладну медичну допомогу
на дошпитальному етапі
Акушерство і гінекологія
Алергологія
Анестезіологія
Гастроентерологія
Геріатрія
Дитяча
анестезіологія
Ендоскопія
Загальна практика -
сімейна медицина
Кардіологія
Медична психологія
Неврологія
Неонатологія
Офтальмологія
Педіатрія
Пульмонологія
Терапія
Ультразвукова діагностика
Функціональна діагностика
Хірургія
Медицина невідкладних
станів
Медичні спеціальності, які представлені у
Центрі
Базова медична практика
Для розвитку навичок використовуються
моделі та симулятори з низьким і середнім
рівнем складності, для яких можна
використовувати УЗ-навігацію
техніка внутрішньом’язових,
внутрішньовенних, внутрішньокісткових
ін’єкцій;
проведення катетеризації центральних і
периферичних вен, артерій, сечового міхура;
 плевроцентез;
 парацентез;
 введення назогастрального зонда;
 накладання та видалення швів;
 люмбальна пункція на муляжах
дорослої людини та новонародженої
дитини
Базова медична практика
катетеризація магістральних судин - підключичної та
яремної вен;
надання допомоги при пневмотораксі
та тампонаді серця;
торакоцентез;
лапароцентез;
артроцентез
Тренування навичок кардиопульмональної реанімації
займає одне із найважливіших місць у практичній
підготовці лікаря.
Симулятори Super Chloe Patient Care Simulator дозволяють
оволодіти та закріпити навички серцево-легеневої
реанімації (індивідуальні і командні), оротрахеальної
інтубації (за допомогою інтубаційної трубки, ларингеальної
маски), назотрахеальної інтубації, та проведення
трахеотомії із подальшим накладанням повітропроводу
Манекени середнього рівня реалістичності
Newborn PEDI® Simulator S105
One Year Pediatric Patient Care Simulator S110
Pediatric Care Simulator S150
дають можливість відпрацьовувати прості навички
догляду за новонародженою дитиною та
дитиною віком 1 та 5 років, а також відпрацювання
СЛР та інтубації трахеї
SonoMan SonoMom
Система включає в себе м'яку шкіру,
подібну реальній, а також форми
внутрішніх і зовнішніх орієнтирів.
Торс має 258 унікальних локацій
датчиків, що забезпечують
зображення у нормі та при патологіях.
Доступні модулі: абдомінальна
аневризма аорти, ЕХОКС, ЖМ, та
багато ін.
Ця ультразвукова система надає
можливість навчати лікарів, як
читати акушерські
Ультразвукові дослідження.
Використовується
трансабдомінальний та
трансвагінальний УЗ-датчик
Навчання на базі моделювання з високим рівнем
реалістичності
Включає такі сфери медицини:
невідкладна медична допомога;
анестезіологія;
реаніматологія та інтенсивна терапія;
мінімально інвазивна хірургія, ендоскопія;
акушерство і гінекологія;
перинатологія, неонатологія, педіатрія;
терапія (пульмонологія, кардіологія);
офтальмологія;
хірургія;
травматологія;
паліативна медицина;
сестринська справа
Симуляція з високим рівнем
реалістичності (High-Fidelity-Simulation)
Робот-манекен дорослого пацієнта
для реаніматології, анестезіології,
інтенсивної терапії, хірургії та інших
складних клінічних випадків.
Сумісний з реальною апаратурою:
ЕКГ, пульсоксиметром,
дефібрилятором та ін.;
Робот-манекен новонародженого
(доношеного та недоношеного);
Робот-манекен пацієнта-дитини для
невідкладної медичної допомоги та
інших складних медичних випадків;
Робот-манекен вагітної жінки
Характеристики симуляторів високого
рівня реалістичності
 досконале відтворення фізіології людини: можливість
аускультації серцевих тонів, дихальних шумів як
фізіологічних, так і патологічних; проведення пульсу на
магістральних та периферійних судинах; зіничний рефлекс
та інше;
 можливість проведення діагностичних та лікувальних
маніпуляцій та СЛР з використанням справжньої апаратури
(ШВЛ, дефібрилятори) та запрограмована фізіологічна
відповідь манекена на всі дії;
 відповідь на введення фармакологічних препаратів,
зокрема на дозу та шлях введення;
 виведення необхідних вітальних параметрів пацієнта на
монітор
Переваги симуляторів високого рівня
реалістичності
беспровідний зв’язок “манекен- монітор- мережа”;
повна автономність;
можливість транспортування манекена і відтворення
ситуацій будь-якої складності (інсценування
невідкладних станів в зоні військових дій, в транспорті
швидкої медичної допомоги, на борту літака, вдома, в
операційній тощо, так звана симуляція in situ);
можливість програмування будь-якої клінічної
ситуації, рідкісні патології та патологічні стани, складні
для показу в клінічній практиці
Симуляція з
високим
рівнем
реалістичності
Освоєння практичних
навичок, адаптація до
ситуацій, що змінюються
в умовах дефіциту часу,
стресу та
непередбачуваності
відповіді на дії
Клінічне акушерство (практичний курс на симуляторі
NOELLE) дозволяє відпрацьовувати
Базові протоколи ведення пологів
Моніторинг стану плода в пологах
Акушерські операції
Екстрені і невідкладні стани в акушерстві:
Передлежання плаценти, передчасне відшарування
нормально розташованої плаценти. Акушерська тактика.
Порушення процесів відділення плаценти і виділення
посліду, дефект посліду, гіпотонічна та атонічна кровотеча,
коагулопатична кровотеча. Відпрацювання послідовності і
методів зупинки кровотечі, імітації ручного обстеження
матки.
Прееклампсія, еклампсія, інтенсивна терапія: навички та
вміння надання невідкладної допомоги. Алгоритм дій в
команді. Тактика розродження.
Навички надання невідкладної допомоги при амніо- і
тромбоемболіях та ін.
Pediatric HAL® 5 Year Old S3005
Можливості симуляції:
Дихальни шляхи
назальна інтубація
оральна інтубація
сенсор позиції ЕТ трубки
набряк язика
крикотомия / трахеостомия
дихальні звуки
Дихання
екскурсія грудної клітки (Права /
Ліва)
легеневі звуки (Праворуч / Зліва)
сенсор вентиляції
Серце
серцеві шуми
ЕКГ відведення
Дефібриляція / Кардіоверсія
Кардіостимуляція
сенсор компрессий
Циркуляція
• білатеральний в в доступ на
руках
• артеріальний тиск (ліва рука)
• білатеральний пульс (a. carotis
communis, a. brachialis, a. radialis,
a. Femoralis)
• відключення пульсу на
променевій артерії
Неврологія
• реакція зіниць на світло
• судоми
Інше
• зворотний зв'язок при
правильному проведенні СЛР
• внутрішньокістковий доступ
• місця для проведення в / м
ін'єкцій
• катетеризація сечового міхура
• здуття шлунка
• перистальтичні шуми
Манекени Premie HAL®S3009 та
NewbornHAL® S3005 є
найсучаснішими симуляторами, що
можуть моделювати будь-які
клінічні ситуації в неонатології та
при невідкладних станах в педіатрії:
 асфіксія новонароджених
 синдром аспірації меконію
 зупинка серцевої діяльності
 гіпоглікемія
 пневмоторакс
 пневмонія
 РДС
Віртуальна операційна
Навчання різноманітним видам
діагностичних і хірургічних
ендоскопічних втручань у хірургії,
гінекології, урології, офтальмології.
Виконання етапів реальних операцій із
повною імітацією опору тканин,
самостійним вибором інструментарію,
тактики виконання операції з оцінкою
дій, що відбулися
Завдяки заняттям на тренажері LapTrainer
лікар зможе:
• освоїти основні лапароскопічні хірургічні навички
та вміння;
• практикувати перенос предметів, розсічення і
ушивання тканин;
• навчиться співвідносити операційну картину на
відеомоніторі (2D) з реальними маніпуляціями в 3D
просторі;
• поліпшити координацію «око-руки»;
• розвинути амбідекстрію
• можливість тренуватись на
ізольованих препаратах (тканина
та органи тварин), так звана Ветлаб
Комп’ютерний симулятор VIRTAMED
HYSTSIM
Віртуальна симуляція 32 клінічних
випадків гістероскопічних процедур:
- Діагностична гістероскопія. 12
варіантів клінічних випадків з
різними патологіями і рівнем
складності;
- Видалення поліпів. 8 варіантів
клінічних випадків видалення
поліпів з різним рівнем складності.
Використовується електрод-петля;
- Видалення підслизових
міоматозних вузлів, 8 варіантів
клінічних випадків міом, різної
складності і розташування;
- Абляція ендометрію: 4 варіанти
клінічних випадків
Комп’ютерний симулятор LAP MENTOR
Наявність модулів, повністю
відтворюють хід лапароскопічних
операцій, що дозволяє хірургам крок
за кроком відпрацювати алгоритми
виконання реальних операцій;
-високоефективна зворотна
(тактильна) зв'язок з імітацією опору
тканин;
-висока реалістичність і точність;
-оригінальні інструментальні
рукоятки;
-пасивна зворотній зв'язок рукояток;
-симуляція використання реального
хірургічного інструментарію для
виконання лапароскопічних
операцій;
-можливість вибору двох типів
віртуальних камер: з кутом огляду від
0 до 30 градусів
Симулятор MicrovisTouch™
компании ImmersiveTouch®
Наш Центр придбав даний
симулятор першим у світі
Даний тренажер мікрохірургії ока
дозволяє виконати наступні процедури:
• капсулорексіс
• факоемульсіфікація
• ясно рогівковій розріз
• мікро-спрітність / Анти-тремор
• ускладнення катаракти
• вітректомія
Anatomage
Правдоподібна Анатомія в
натуральну величину
Класна і Лабораторна Інтеграція
Чиста, безпечна, багаторазова
технологія
Унікальні, рідкісні приклади
патологічних станів
Медичні та хірургічні
демонстрації пристроїв
Порівняльний аналіз - Multi-Scan
перегляд
Динамічні 4D скани
Використовування клініцистами:
3-D моделювання на базі реальних
КТ, МРТ зрізів пацієнтів
TraumaMan
TraumaMan використовується у
Курсах
Військовій медицині
TraumaMan® - анатомічно
правдоподібний хірургічний
манекен
Даний манекен дає
можливість провести:
•Крикотомію
•Дренування плевральної
порожнини
•Перикардіоцентез
•Декомпресію голками
плевральної порожнини
•Діагностичний
перитонеальний лаваж
•Розрізи, зшивання
Військова медицина
Реалістичне відтворення
алгоритму надання медичної
допомоги у військово-польових
умовах
Відео №1
Військова медицина
Особливе місце займає підготовка персоналу
для надання медичної допомоги в умовах
бойових дій та надзвичайних станів: з цією
метою розроблені спеціальні курси, що
дозволяють оперативно перепідготувати
лікарів, медичних сестерта волонтерів як в
Центрі, так і за допомогою виїзної бази
Центру в польові госпіталі зони АТО.
Військова медицина
Створена навчальна програма з підготовки
тренерів (ТоТ) для викладання циклів військової
медицини та медицини надзвичайних станів.
Успіх у боротьбі за життя і здоров'я
пацієнта, особливо в екстрених
ситуаціях, багато в чому залежить від
злагоджених дій колективу лікарів і
медичних сестер, які беруть участь у
лікуванні та рятуванні життя
КОМАНДНИЙ ТРЕНІНГ
Міждисциплінарний тренінг
Міждисциплінарні тренінги надають
можливість одночасного залучення в
процес лікарів різних спеціальностей
(акушер-гінеколог, неонатолог, медична
сестра; лікар швидкої допомоги, медична
сестра; хірург, анестезіолог, медична
сестра; тощо).
Тренінги такого формату допомагають:
відпрацювати алгоритм дій в
конкретній клінічній ситуації
оптимізувати командну роботу
вдосконалити співпрацю лікарів та
середнього медичного персоналу
 чітко розподіляти обов’язки в
команді
Протягом дебріфінгу, який завершує та доповнює
виконання сценарію, інструктор разом із
психологом проводять детальний аналіз
лікарського персоналу та розробляє єдиний
алгоритм дій у певній ситуації
Система психологічного консалтингу та
менеджменту
У Центрі проводяться психологічні тренінги, спрямовані на розвиток
у медичних працівників навичок саморегуляції, стійкості до стресу,
мотивації на саморозвиток, комунікативної компетенції креативного
мислення
Тренінговий комплекс “Психологічна
компетенція лікаря, як невід’ємна складова
його професійної діяльності”
 Модуль І. Пізнання психології особистості
 Модуль ІІ. Майстерність комунікації лікаря
 Модуль ІІІ. Конфлікти, шляхи їх вирішення під
час професійної діяльності
 Модуль ІV. Емоційно-вольова саморегуляція
лікаря
 МодульV. Формування клінічних навичок та
мотивацій щодо самовдосконалення
Вперше в Україні на базі Центру був
проведений Державний іспит на
кваліфікацію лікаря-спеціаліста з
«Акушерства та гінекології».
Відео №2
Для студентів 6-го курсу на базі Центру була
розроблена 80-годинна навчальна програма
«Невідкладні стани в практиці сімейного
лікаря»
Студенти 6-го курсу ОНМедУ проходили
тренінги на основі симуляційних
методик.
Симуляційні тренінги з використанням
манекенів найвищого рівня реалістичності
впроваджено в курс спеціалізації «Медицина
невідкладних станів».
Робота у віртуальній операційній Центру
впроваджена у структуру навчальних
циклів з ендоскопічної хірургії,
гінекології та урології.
Вперше в нашому університеті лікарі зі
спеціальності «Акушерство та гінекологія»
пройшли симуляційні тренінги у рамках
передатестаційного циклу.
Відео №3
На базі симуляційного центру був проведений
Державний кваліфікаційний іспит для лікарів зі
спеціалізації «Медицина невідкладних станів».
На базі центру проходили тренінги лікарів-педіатрів
у рамках циклу тематичного удосконалення
«Невідкладні стани в педіатрії».
Дякуємо за увагу!

More Related Content

What's hot

змішане навчання презентація на педраду 2017
змішане навчання презентація на педраду 2017змішане навчання презентація на педраду 2017
змішане навчання презентація на педраду 2017
Alusya
 
типи і структура уроків іноземної мови
типи і структура уроків іноземної мовитипи і структура уроків іноземної мови
типи і структура уроків іноземної мови
Vanya0508
 
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школіІнноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
sansanych86
 
майстер клас
майстер клас майстер клас
майстер клас
Людмила Проценко
 
Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.
Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.
Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.
galina90210
 
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівПедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
дима вовк
 
засоби навчання, класифікація засобів навчання
засоби навчання, класифікація засобів навчаннязасоби навчання, класифікація засобів навчання
засоби навчання, класифікація засобів навчання
Vladaaaa
 
Опитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptx
Опитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptxОпитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptx
Опитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptx
ssusere6e433
 
план роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьмиплан роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьми
LudaKisa
 
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
e-ranok e-ranok
 
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Ulyana_M
 
проект математичне моделювання
проект математичне моделюванняпроект математичне моделювання
проект математичне моделювання
Olexandr Lazarets
 
Положення про навчальні кабінети
Положення про навчальні кабінетиПоложення про навчальні кабінети
Положення про навчальні кабінети
ssuser19d75c1
 
171
171171
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...
Institute of Pedagogy, Ukraine
 
Форми методичної роботи опис
Форми методичної роботи описФорми методичної роботи опис
Форми методичної роботи опис
ymcmb_ua
 
Самооцінювання.ppt
Самооцінювання.pptСамооцінювання.ppt
Самооцінювання.ppt
ssuser98cb75
 
Реактивний рух
Реактивний рухРеактивний рух
Реактивний рух
yulia199824
 
Науковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідженняНауковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідження
Школа №7 Миргород
 

What's hot (20)

змішане навчання презентація на педраду 2017
змішане навчання презентація на педраду 2017змішане навчання презентація на педраду 2017
змішане навчання презентація на педраду 2017
 
типи і структура уроків іноземної мови
типи і структура уроків іноземної мовитипи і структура уроків іноземної мови
типи і структура уроків іноземної мови
 
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школіІнноваційні технології навчання в сучасній школі
Інноваційні технології навчання в сучасній школі
 
майстер клас
майстер клас майстер клас
майстер клас
 
Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.
Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.
Портфоліо Викладача Бериславського педагогічного коледжу Малової І. О.
 
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнівПедрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
Педрада. а н а л і з підсумків навчальної діяльності учнів
 
засоби навчання, класифікація засобів навчання
засоби навчання, класифікація засобів навчаннязасоби навчання, класифікація засобів навчання
засоби навчання, класифікація засобів навчання
 
Опитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptx
Опитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptxОпитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptx
Опитування батьків щодо організації дистанційного навчання.pptx
 
план роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьмиплан роботи з обдарованими дітьми
план роботи з обдарованими дітьми
 
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
Концепція художньо-естетичних дисциплін у «Новій школі», пріоритетність компе...
 
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
 
проект математичне моделювання
проект математичне моделюванняпроект математичне моделювання
проект математичне моделювання
 
1
11
1
 
Положення про навчальні кабінети
Положення про навчальні кабінетиПоложення про навчальні кабінети
Положення про навчальні кабінети
 
171
171171
171
 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ У БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧ...
 
Форми методичної роботи опис
Форми методичної роботи описФорми методичної роботи опис
Форми методичної роботи опис
 
Самооцінювання.ppt
Самооцінювання.pptСамооцінювання.ppt
Самооцінювання.ppt
 
Реактивний рух
Реактивний рухРеактивний рух
Реактивний рух
 
Науковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідженняНауковий апарат дослідження
Науковий апарат дослідження
 

Viewers also liked

Профілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідків
Профілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідківПрофілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідків
Профілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідків
MCH-org-ua
 
Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...
Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...
Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...
MCH-org-ua
 
Telemedicine and electronic inventory: experience of the regions
Telemedicine and electronic inventory: experience of the regionsTelemedicine and electronic inventory: experience of the regions
Telemedicine and electronic inventory: experience of the regions
MCH-org-ua
 
ICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH Programme
ICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH ProgrammeICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH Programme
ICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH Programme
MCH-org-ua
 
FTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and Bloggers
FTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and BloggersFTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and Bloggers
FTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and Bloggers
Sevans Strategy
 
Стандартизація медичних практик в акушерстві та неонатології
Стандартизація медичних практик в акушерстві та неонатологіїСтандартизація медичних практик в акушерстві та неонатології
Стандартизація медичних практик в акушерстві та неонатології
MCH-org-ua
 
eHealth and medical information systems
eHealth and medical information systemseHealth and medical information systems
eHealth and medical information systems
MCH-org-ua
 
Внесок Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні
Внесок Програми у систему безперервної медичної освіти в УкраїніВнесок Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні
Внесок Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні
MCH-org-ua
 
Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...
Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...
Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...
MCH-org-ua
 
CUSIM: The dream that came true
 CUSIM: The dream that came true CUSIM: The dream that came true
CUSIM: The dream that came true
MCH-org-ua
 

Viewers also liked (10)

Профілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідків
Профілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідківПрофілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідків
Профілактика передчасних пологів та мінімізація їх негативних наслідків
 
Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...
Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...
Симуляционные тренинги для подготовки врачей: психологические основы и аспе...
 
Telemedicine and electronic inventory: experience of the regions
Telemedicine and electronic inventory: experience of the regionsTelemedicine and electronic inventory: experience of the regions
Telemedicine and electronic inventory: experience of the regions
 
ICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH Programme
ICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH ProgrammeICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH Programme
ICT Tools implemented by the Ukraine-Swiss MCH Programme
 
FTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and Bloggers
FTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and BloggersFTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and Bloggers
FTC Guidelines Overview: How it Impacts PR, Brands and Bloggers
 
Стандартизація медичних практик в акушерстві та неонатології
Стандартизація медичних практик в акушерстві та неонатологіїСтандартизація медичних практик в акушерстві та неонатології
Стандартизація медичних практик в акушерстві та неонатології
 
eHealth and medical information systems
eHealth and medical information systemseHealth and medical information systems
eHealth and medical information systems
 
Внесок Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні
Внесок Програми у систему безперервної медичної освіти в УкраїніВнесок Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні
Внесок Програми у систему безперервної медичної освіти в Україні
 
Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...
Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...
Новаторські підходи до навчання медичних працівників та адміністраторів закла...
 
CUSIM: The dream that came true
 CUSIM: The dream that came true CUSIM: The dream that came true
CUSIM: The dream that came true
 

Similar to Система впровадження та реалізації симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті

Операційна медсестра – надійний помічник лікаря
Операційна медсестра – надійний помічник лікаряОпераційна медсестра – надійний помічник лікаря
Операційна медсестра – надійний помічник лікаря
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим
4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим
4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим
Medprosvita
 
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки маткинаказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
Igor Nitsovych
 
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdfФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ssuseraf5281
 
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Igor Nitsovych
 
наказ №236 1 рак шийки матки
наказ №236 1 рак шийки маткинаказ №236 1 рак шийки матки
наказ №236 1 рак шийки матки
Igor Nitsovych
 
Комп'ютерна техніка в медицині
Комп'ютерна техніка в медициніКомп'ютерна техніка в медицині
Комп'ютерна техніка в медицині
innagrabobska
 
презентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рікпрезентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рік
MEDUNION
 
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургіїНаукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Ukrainian Endocrine Surgery Center
 
Obstetrics запорожан
Obstetrics  запорожанObstetrics  запорожан
Obstetrics запорожан
Igor Nitsovych
 
2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...
2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...
2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова
 
Akysherstvo 2017
Akysherstvo  2017Akysherstvo  2017
Akysherstvo 2017
Igor Nitsovych
 
Algorithm practical obstetrics
Algorithm practical obstetricsAlgorithm practical obstetrics
Algorithm practical obstetrics
Igor Nitsovych
 
Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...
Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...
Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...
Всеукраїнська Рада Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів
 
кесарів розтин
кесарів розтинкесарів розтин
кесарів розтин
agusya
 
Mazg5 03 78
Mazg5 03 78Mazg5 03 78
Mazg5 03 78
oncoportal.net
 
Vazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.ppt
Vazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.pptVazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.ppt
Vazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.ppt
yulia250325
 
ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...
ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...
ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...
Центр громадського здоров'я МОЗ України
 

Similar to Система впровадження та реалізації симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті (20)

Операційна медсестра – надійний помічник лікаря
Операційна медсестра – надійний помічник лікаряОпераційна медсестра – надійний помічник лікаря
Операційна медсестра – надійний помічник лікаря
 
4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим
4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим
4_Іванова_Т_Високоспеціалізована медична допомога новонародженим
 
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки маткинаказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
наказ №236 2 дисплазія та рак шийки матки
 
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdfФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
ФІЗІОЛОГІЧНЕ АКУШЕРСТВО.pdf
 
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
Фізіологічне акушерство. Венцківський Б.М.
 
наказ №236 1 рак шийки матки
наказ №236 1 рак шийки маткинаказ №236 1 рак шийки матки
наказ №236 1 рак шийки матки
 
Комп'ютерна техніка в медицині
Комп'ютерна техніка в медициніКомп'ютерна техніка в медицині
Комп'ютерна техніка в медицині
 
презентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рікпрезентація дистанційне навчання 2015 рік
презентація дистанційне навчання 2015 рік
 
Мельник
МельникМельник
Мельник
 
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургіїНаукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
Наукові та практичні здобутки Центру в галузі ендокринної хірургії
 
Obstetrics запорожан
Obstetrics  запорожанObstetrics  запорожан
Obstetrics запорожан
 
2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...
2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...
2019_10_28 КІТОВА І.В. завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсив...
 
Akysherstvo 2017
Akysherstvo  2017Akysherstvo  2017
Akysherstvo 2017
 
Algorithm practical obstetrics
Algorithm practical obstetricsAlgorithm practical obstetrics
Algorithm practical obstetrics
 
Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...
Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...
Національний план дій з безпеки пацієнтів: спільний проект Ради Європи та Укр...
 
кесарів розтин
кесарів розтинкесарів розтин
кесарів розтин
 
Mazg5 03 78
Mazg5 03 78Mazg5 03 78
Mazg5 03 78
 
Vazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.ppt
Vazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.pptVazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.ppt
Vazhlivist-medichnoyi-osviti-v-Ukrayini.ppt
 
Програма секційних засідань та сателітних симпозиумів Першого національного к...
Програма секційних засідань та сателітних симпозиумів Першого національного к...Програма секційних засідань та сателітних симпозиумів Першого національного к...
Програма секційних засідань та сателітних симпозиумів Першого національного к...
 
ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...
ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...
ВЕДЕННЯ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА КО-ІНФЕКЦ...
 

More from MCH-org-ua

Efficient Management: Success Stories of Partner Facilities
Efficient Management: Success Stories of Partner FacilitiesEfficient Management: Success Stories of Partner Facilities
Efficient Management: Success Stories of Partner Facilities
MCH-org-ua
 
Monitoring: approaches, achievements and perspectives
Monitoring: approaches, achievements and perspectivesMonitoring: approaches, achievements and perspectives
Monitoring: approaches, achievements and perspectives
MCH-org-ua
 
Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...
Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...
Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...
MCH-org-ua
 
Towards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHP
Towards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHPTowards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHP
Towards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHP
MCH-org-ua
 
Innovations in medical and managerial education
Innovations in medical and managerial educationInnovations in medical and managerial education
Innovations in medical and managerial education
MCH-org-ua
 
Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...
Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...
Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...
MCH-org-ua
 
Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...
Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...
Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...
MCH-org-ua
 
Телемедицина та електронна інвентаризація: досвід областей
Телемедицина та електронна інвентаризація: досвід областейТелемедицина та електронна інвентаризація: досвід областей
Телемедицина та електронна інвентаризація: досвід областей
MCH-org-ua
 
eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи
eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи
eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи
MCH-org-ua
 
Ефективне управління: історії успіху партнерських закладів
Ефективне управління: історії успіху партнерських закладівЕфективне управління: історії успіху партнерських закладів
Ефективне управління: історії успіху партнерських закладів
MCH-org-ua
 
Моніторинг: підходи, досягнення та перспективи
Моніторинг: підходи, досягнення та перспективиМоніторинг: підходи, досягнення та перспективи
Моніторинг: підходи, досягнення та перспективи
MCH-org-ua
 
Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...
Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...
Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...
MCH-org-ua
 
Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...
Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...
Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...
MCH-org-ua
 
Benefits and value of simulation societies
Benefits and value of simulation societiesBenefits and value of simulation societies
Benefits and value of simulation societies
MCH-org-ua
 
Team training matters for patient outcome
Team training matters for patient outcomeTeam training matters for patient outcome
Team training matters for patient outcome
MCH-org-ua
 
Ефективність симуляційного навчання
Ефективність симуляційного навчанняЕфективність симуляційного навчання
Ефективність симуляційного навчання
MCH-org-ua
 
Структура програми симуляційного навчання
Структура програми симуляційного навчанняСтруктура програми симуляційного навчання
Структура програми симуляційного навчання
MCH-org-ua
 
Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?
Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?
Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?
MCH-org-ua
 
Симуляція у медицині та емоції
Симуляція у медицині та емоціїСимуляція у медицині та емоції
Симуляція у медицині та емоції
MCH-org-ua
 
Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...
Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...
Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...
MCH-org-ua
 

More from MCH-org-ua (20)

Efficient Management: Success Stories of Partner Facilities
Efficient Management: Success Stories of Partner FacilitiesEfficient Management: Success Stories of Partner Facilities
Efficient Management: Success Stories of Partner Facilities
 
Monitoring: approaches, achievements and perspectives
Monitoring: approaches, achievements and perspectivesMonitoring: approaches, achievements and perspectives
Monitoring: approaches, achievements and perspectives
 
Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...
Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...
Continuous post-graduate medical education at the local level: results and ma...
 
Towards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHP
Towards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHPTowards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHP
Towards better health outcomes: Experiences and conclusions from the MCHP
 
Innovations in medical and managerial education
Innovations in medical and managerial educationInnovations in medical and managerial education
Innovations in medical and managerial education
 
Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...
Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...
Swiss-Ukrainian Mother and Child Health Programme: Overview of programme hist...
 
Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...
Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...
Заради кращих результатів в охороні здоров’я: Досвід та висновки Програми “Зд...
 
Телемедицина та електронна інвентаризація: досвід областей
Телемедицина та електронна інвентаризація: досвід областейТелемедицина та електронна інвентаризація: досвід областей
Телемедицина та електронна інвентаризація: досвід областей
 
eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи
eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи
eHealth (електронна охорона здоров’я) та медичні інформаційні системи
 
Ефективне управління: історії успіху партнерських закладів
Ефективне управління: історії успіху партнерських закладівЕфективне управління: історії успіху партнерських закладів
Ефективне управління: історії успіху партнерських закладів
 
Моніторинг: підходи, досягнення та перспективи
Моніторинг: підходи, досягнення та перспективиМоніторинг: підходи, досягнення та перспективи
Моніторинг: підходи, досягнення та перспективи
 
Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...
Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...
Безперервна післядипломна медична освіта на місцевому рівні: результати впров...
 
Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...
Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...
Швейцарсько-українська програма «Здоров'я матері та дитини»: Огляд історії пр...
 
Benefits and value of simulation societies
Benefits and value of simulation societiesBenefits and value of simulation societies
Benefits and value of simulation societies
 
Team training matters for patient outcome
Team training matters for patient outcomeTeam training matters for patient outcome
Team training matters for patient outcome
 
Ефективність симуляційного навчання
Ефективність симуляційного навчанняЕфективність симуляційного навчання
Ефективність симуляційного навчання
 
Структура програми симуляційного навчання
Структура програми симуляційного навчанняСтруктура програми симуляційного навчання
Структура програми симуляційного навчання
 
Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?
Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?
Ефективне симуляційне навчання: як ми можемо допомогти?
 
Симуляція у медицині та емоції
Симуляція у медицині та емоціїСимуляція у медицині та емоції
Симуляція у медицині та емоції
 
Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...
Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...
Тренінги з ведення акушерських невідкладних ситуацій та їх значення для робот...
 

Система впровадження та реалізації симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті

 • 1. Система впровадження та реалізації симуляційного навчання в Одеському національному медичному університеті МОЗ України Одеський національний медичний університет Кафедра симуляційної медицини Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря
 • 2. Одеський національний медичний університет вперше в Україні створив Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря, метою якого є високоякісна професійна підготовка фахівця згідно з вимогами практичної охорони здоров'я
 • 3. Центр розташований в історичному районі міста, у медичному містечку, на території університету. На потреби центру було виділено три поверхи морфологічного корпусу, загальною площею 1200 м2. Планування та перебудова приміщень здійснювалась відповідно до архітектурно-технічних, комунікаційних, цільових можливостей та потреб центру.
 • 4. Найважливіші завдання сучасної вищої медичної освіти: створення умов для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців у різних медичних галузях; навчання та закріплення студентом практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту; розвиток здатності швидко приймати рішення та бездоганно виконувати більшість маніпуляцій і втручань
 • 5. Взаємодія із іншими організаціями Міністерство охорони здоров’я Міністерство надзвичайних станів Приватні організації Професійні товариства Збройні сили України Міністерство внутрішніх справ Навчально- Інноваційний Центр Практичної Підготовки Лікаря
 • 6. Модуль симуляційного навчання Дистанційне навчання Електронне начання Ефективність освітнього процесу Симуляційне навчання Формування професійних компетенцій Інтерактивне навчання СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО СИМУЛЯЦІЙНОГО КУРСУ
 • 7. Види тренінгового навчання у Центрі: Базова медична практика; Навчання на базі моделювання з високим рівнем реалістичності; Віртуальна операційна з використанням найновіших моделей симуляторів; Навчання за допомогою методу «Стандартизований пацієнт»; Мультидисциплінарні тренінги; Командний тренінг; Система психологічного консалтингу та менеджменту
 • 8. Основні завдання діяльності Центру: Підвищення якості підготовки на 1.основі іноваційних організаційних форм, методів навчання і контролю; 2.Науково-методичний супровід системи навчання та оцінки компетентності різних категорій медичних фахівців; 3.Науково-дослідницька діяльність; 4.Апробація та розробка інноваційних технологій в галузі медичної освіти
 • 9. Категорії осіб, що навчаються у Центрі: Студенти і лікарі-інтерни ОНМедУ отримають можливість відпрацювати базові лікарські навички згідно з навчальною програмою Лікарі-ординатори, магістранти, клінординатори, аспіранти зможуть покращити практичні навички, збільшити їх обсяг відповідно до спеціалізації Сімейні лікарі, лікарі-курсанти, які проходять перепідготовку, отримають нові практичні та комунікативні навички для роботи з пацієнтами Медичні сестри, акушерки, крім відпрацювання спеціалізованих навичок, отримають кваліфіковану допомогу з акцентом на міждисциплінарну командну роботу Немедичний персонал, а саме: парамедичні працівники, співробітники служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, міліція, солдати, пожежники, водії та ін. – отримають можливість навчитися надавати невідкладну медичну допомогу на дошпитальному етапі
 • 10. Акушерство і гінекологія Алергологія Анестезіологія Гастроентерологія Геріатрія Дитяча анестезіологія Ендоскопія Загальна практика - сімейна медицина Кардіологія Медична психологія Неврологія Неонатологія Офтальмологія Педіатрія Пульмонологія Терапія Ультразвукова діагностика Функціональна діагностика Хірургія Медицина невідкладних станів Медичні спеціальності, які представлені у Центрі
 • 11. Базова медична практика Для розвитку навичок використовуються моделі та симулятори з низьким і середнім рівнем складності, для яких можна використовувати УЗ-навігацію техніка внутрішньом’язових, внутрішньовенних, внутрішньокісткових ін’єкцій; проведення катетеризації центральних і периферичних вен, артерій, сечового міхура;  плевроцентез;  парацентез;  введення назогастрального зонда;  накладання та видалення швів;  люмбальна пункція на муляжах дорослої людини та новонародженої дитини
 • 12. Базова медична практика катетеризація магістральних судин - підключичної та яремної вен; надання допомоги при пневмотораксі та тампонаді серця; торакоцентез; лапароцентез; артроцентез
 • 13. Тренування навичок кардиопульмональної реанімації займає одне із найважливіших місць у практичній підготовці лікаря. Симулятори Super Chloe Patient Care Simulator дозволяють оволодіти та закріпити навички серцево-легеневої реанімації (індивідуальні і командні), оротрахеальної інтубації (за допомогою інтубаційної трубки, ларингеальної маски), назотрахеальної інтубації, та проведення трахеотомії із подальшим накладанням повітропроводу
 • 14. Манекени середнього рівня реалістичності Newborn PEDI® Simulator S105 One Year Pediatric Patient Care Simulator S110 Pediatric Care Simulator S150 дають можливість відпрацьовувати прості навички догляду за новонародженою дитиною та дитиною віком 1 та 5 років, а також відпрацювання СЛР та інтубації трахеї
 • 15. SonoMan SonoMom Система включає в себе м'яку шкіру, подібну реальній, а також форми внутрішніх і зовнішніх орієнтирів. Торс має 258 унікальних локацій датчиків, що забезпечують зображення у нормі та при патологіях. Доступні модулі: абдомінальна аневризма аорти, ЕХОКС, ЖМ, та багато ін. Ця ультразвукова система надає можливість навчати лікарів, як читати акушерські Ультразвукові дослідження. Використовується трансабдомінальний та трансвагінальний УЗ-датчик
 • 16. Навчання на базі моделювання з високим рівнем реалістичності Включає такі сфери медицини: невідкладна медична допомога; анестезіологія; реаніматологія та інтенсивна терапія; мінімально інвазивна хірургія, ендоскопія; акушерство і гінекологія; перинатологія, неонатологія, педіатрія; терапія (пульмонологія, кардіологія); офтальмологія; хірургія; травматологія; паліативна медицина; сестринська справа
 • 17. Симуляція з високим рівнем реалістичності (High-Fidelity-Simulation) Робот-манекен дорослого пацієнта для реаніматології, анестезіології, інтенсивної терапії, хірургії та інших складних клінічних випадків. Сумісний з реальною апаратурою: ЕКГ, пульсоксиметром, дефібрилятором та ін.; Робот-манекен новонародженого (доношеного та недоношеного); Робот-манекен пацієнта-дитини для невідкладної медичної допомоги та інших складних медичних випадків; Робот-манекен вагітної жінки
 • 18. Характеристики симуляторів високого рівня реалістичності  досконале відтворення фізіології людини: можливість аускультації серцевих тонів, дихальних шумів як фізіологічних, так і патологічних; проведення пульсу на магістральних та периферійних судинах; зіничний рефлекс та інше;  можливість проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій та СЛР з використанням справжньої апаратури (ШВЛ, дефібрилятори) та запрограмована фізіологічна відповідь манекена на всі дії;  відповідь на введення фармакологічних препаратів, зокрема на дозу та шлях введення;  виведення необхідних вітальних параметрів пацієнта на монітор
 • 19. Переваги симуляторів високого рівня реалістичності беспровідний зв’язок “манекен- монітор- мережа”; повна автономність; можливість транспортування манекена і відтворення ситуацій будь-якої складності (інсценування невідкладних станів в зоні військових дій, в транспорті швидкої медичної допомоги, на борту літака, вдома, в операційній тощо, так звана симуляція in situ); можливість програмування будь-якої клінічної ситуації, рідкісні патології та патологічні стани, складні для показу в клінічній практиці
 • 20. Симуляція з високим рівнем реалістичності Освоєння практичних навичок, адаптація до ситуацій, що змінюються в умовах дефіциту часу, стресу та непередбачуваності відповіді на дії
 • 21. Клінічне акушерство (практичний курс на симуляторі NOELLE) дозволяє відпрацьовувати Базові протоколи ведення пологів Моніторинг стану плода в пологах Акушерські операції Екстрені і невідкладні стани в акушерстві: Передлежання плаценти, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Акушерська тактика. Порушення процесів відділення плаценти і виділення посліду, дефект посліду, гіпотонічна та атонічна кровотеча, коагулопатична кровотеча. Відпрацювання послідовності і методів зупинки кровотечі, імітації ручного обстеження матки. Прееклампсія, еклампсія, інтенсивна терапія: навички та вміння надання невідкладної допомоги. Алгоритм дій в команді. Тактика розродження. Навички надання невідкладної допомоги при амніо- і тромбоемболіях та ін.
 • 22. Pediatric HAL® 5 Year Old S3005 Можливості симуляції: Дихальни шляхи назальна інтубація оральна інтубація сенсор позиції ЕТ трубки набряк язика крикотомия / трахеостомия дихальні звуки Дихання екскурсія грудної клітки (Права / Ліва) легеневі звуки (Праворуч / Зліва) сенсор вентиляції Серце серцеві шуми ЕКГ відведення Дефібриляція / Кардіоверсія Кардіостимуляція сенсор компрессий Циркуляція • білатеральний в в доступ на руках • артеріальний тиск (ліва рука) • білатеральний пульс (a. carotis communis, a. brachialis, a. radialis, a. Femoralis) • відключення пульсу на променевій артерії Неврологія • реакція зіниць на світло • судоми Інше • зворотний зв'язок при правильному проведенні СЛР • внутрішньокістковий доступ • місця для проведення в / м ін'єкцій • катетеризація сечового міхура • здуття шлунка • перистальтичні шуми
 • 23. Манекени Premie HAL®S3009 та NewbornHAL® S3005 є найсучаснішими симуляторами, що можуть моделювати будь-які клінічні ситуації в неонатології та при невідкладних станах в педіатрії:  асфіксія новонароджених  синдром аспірації меконію  зупинка серцевої діяльності  гіпоглікемія  пневмоторакс  пневмонія  РДС
 • 24. Віртуальна операційна Навчання різноманітним видам діагностичних і хірургічних ендоскопічних втручань у хірургії, гінекології, урології, офтальмології. Виконання етапів реальних операцій із повною імітацією опору тканин, самостійним вибором інструментарію, тактики виконання операції з оцінкою дій, що відбулися
 • 25. Завдяки заняттям на тренажері LapTrainer лікар зможе: • освоїти основні лапароскопічні хірургічні навички та вміння; • практикувати перенос предметів, розсічення і ушивання тканин; • навчиться співвідносити операційну картину на відеомоніторі (2D) з реальними маніпуляціями в 3D просторі; • поліпшити координацію «око-руки»; • розвинути амбідекстрію • можливість тренуватись на ізольованих препаратах (тканина та органи тварин), так звана Ветлаб
 • 26. Комп’ютерний симулятор VIRTAMED HYSTSIM Віртуальна симуляція 32 клінічних випадків гістероскопічних процедур: - Діагностична гістероскопія. 12 варіантів клінічних випадків з різними патологіями і рівнем складності; - Видалення поліпів. 8 варіантів клінічних випадків видалення поліпів з різним рівнем складності. Використовується електрод-петля; - Видалення підслизових міоматозних вузлів, 8 варіантів клінічних випадків міом, різної складності і розташування; - Абляція ендометрію: 4 варіанти клінічних випадків
 • 27. Комп’ютерний симулятор LAP MENTOR Наявність модулів, повністю відтворюють хід лапароскопічних операцій, що дозволяє хірургам крок за кроком відпрацювати алгоритми виконання реальних операцій; -високоефективна зворотна (тактильна) зв'язок з імітацією опору тканин; -висока реалістичність і точність; -оригінальні інструментальні рукоятки; -пасивна зворотній зв'язок рукояток; -симуляція використання реального хірургічного інструментарію для виконання лапароскопічних операцій; -можливість вибору двох типів віртуальних камер: з кутом огляду від 0 до 30 градусів
 • 28. Симулятор MicrovisTouch™ компании ImmersiveTouch® Наш Центр придбав даний симулятор першим у світі Даний тренажер мікрохірургії ока дозволяє виконати наступні процедури: • капсулорексіс • факоемульсіфікація • ясно рогівковій розріз • мікро-спрітність / Анти-тремор • ускладнення катаракти • вітректомія
 • 29. Anatomage Правдоподібна Анатомія в натуральну величину Класна і Лабораторна Інтеграція Чиста, безпечна, багаторазова технологія Унікальні, рідкісні приклади патологічних станів Медичні та хірургічні демонстрації пристроїв Порівняльний аналіз - Multi-Scan перегляд Динамічні 4D скани Використовування клініцистами: 3-D моделювання на базі реальних КТ, МРТ зрізів пацієнтів
 • 30. TraumaMan TraumaMan використовується у Курсах Військовій медицині TraumaMan® - анатомічно правдоподібний хірургічний манекен Даний манекен дає можливість провести: •Крикотомію •Дренування плевральної порожнини •Перикардіоцентез •Декомпресію голками плевральної порожнини •Діагностичний перитонеальний лаваж •Розрізи, зшивання
 • 31. Військова медицина Реалістичне відтворення алгоритму надання медичної допомоги у військово-польових умовах
 • 33. Військова медицина Особливе місце займає підготовка персоналу для надання медичної допомоги в умовах бойових дій та надзвичайних станів: з цією метою розроблені спеціальні курси, що дозволяють оперативно перепідготувати лікарів, медичних сестерта волонтерів як в Центрі, так і за допомогою виїзної бази Центру в польові госпіталі зони АТО.
 • 34. Військова медицина Створена навчальна програма з підготовки тренерів (ТоТ) для викладання циклів військової медицини та медицини надзвичайних станів.
 • 35. Успіх у боротьбі за життя і здоров'я пацієнта, особливо в екстрених ситуаціях, багато в чому залежить від злагоджених дій колективу лікарів і медичних сестер, які беруть участь у лікуванні та рятуванні життя КОМАНДНИЙ ТРЕНІНГ
 • 36. Міждисциплінарний тренінг Міждисциплінарні тренінги надають можливість одночасного залучення в процес лікарів різних спеціальностей (акушер-гінеколог, неонатолог, медична сестра; лікар швидкої допомоги, медична сестра; хірург, анестезіолог, медична сестра; тощо). Тренінги такого формату допомагають: відпрацювати алгоритм дій в конкретній клінічній ситуації оптимізувати командну роботу вдосконалити співпрацю лікарів та середнього медичного персоналу  чітко розподіляти обов’язки в команді
 • 37. Протягом дебріфінгу, який завершує та доповнює виконання сценарію, інструктор разом із психологом проводять детальний аналіз лікарського персоналу та розробляє єдиний алгоритм дій у певній ситуації
 • 38. Система психологічного консалтингу та менеджменту У Центрі проводяться психологічні тренінги, спрямовані на розвиток у медичних працівників навичок саморегуляції, стійкості до стресу, мотивації на саморозвиток, комунікативної компетенції креативного мислення
 • 39. Тренінговий комплекс “Психологічна компетенція лікаря, як невід’ємна складова його професійної діяльності”  Модуль І. Пізнання психології особистості  Модуль ІІ. Майстерність комунікації лікаря  Модуль ІІІ. Конфлікти, шляхи їх вирішення під час професійної діяльності  Модуль ІV. Емоційно-вольова саморегуляція лікаря  МодульV. Формування клінічних навичок та мотивацій щодо самовдосконалення
 • 40. Вперше в Україні на базі Центру був проведений Державний іспит на кваліфікацію лікаря-спеціаліста з «Акушерства та гінекології».
 • 42. Для студентів 6-го курсу на базі Центру була розроблена 80-годинна навчальна програма «Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря»
 • 43. Студенти 6-го курсу ОНМедУ проходили тренінги на основі симуляційних методик.
 • 44. Симуляційні тренінги з використанням манекенів найвищого рівня реалістичності впроваджено в курс спеціалізації «Медицина невідкладних станів».
 • 45. Робота у віртуальній операційній Центру впроваджена у структуру навчальних циклів з ендоскопічної хірургії, гінекології та урології.
 • 46. Вперше в нашому університеті лікарі зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» пройшли симуляційні тренінги у рамках передатестаційного циклу.
 • 48. На базі симуляційного центру був проведений Державний кваліфікаційний іспит для лікарів зі спеціалізації «Медицина невідкладних станів».
 • 49. На базі центру проходили тренінги лікарів-педіатрів у рамках циклу тематичного удосконалення «Невідкладні стани в педіатрії».