Удирдамж батлах тухай 2015 оны 7-р сарын мэдээ 2015 эхний хагас жилийн стати hool Хоолны хордлогоос сэргийлэ УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ӨНӨӨГИЙ 2015/06/16 а40 Ном хуваарилах тух 2015/06/16 а39 Бүсийн зөвлөх эмчи 2015/06/10 а38 "Нөхөн үржихүйн эр 2015/06/09 а37 Байгууллагын ёс зү 2015/06/02 а34 Хуваарь батлах тух 2015/05/28 а33 Мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүнийг батлах туха 2015/05/25 а32 Урамшуулал олгох т 2015/05/25 а31 Ажлын хэсгийн бүрэ 2015 ОНЫ 5-Р САРЫН МЭДЭЭ Зайн сургалтын хуваарь бат 2015/03/16 №98 Эрүүл мэнд спорты Эрүүл мэндийн газрын дарга Өвөрхангай аймгийн эрүүл м Төлөвлөгөө 2015 санхүүгийн 2015/05/18 а30 Оношлуур хуваарил 2015/05/15 а29 Шагнах тухай 2015/04/28 а26 Ажлын хэсэг байгуу 2015/04/28 а25 Ажлын хэсэг байгуу 2015/04/27 а23 Хувийн хэвшлийн эм 2015/04/24 а22 "Гэр бүлийн зөвлөл" 2015/04/24 а21 Ажлын хэсэг байгуу 2015/03/31 а17 Эрүүл мэндийн довт 2015/03/30 а/16 Ажлын хэсэг байгу shagnah tuhai 4 sariin ergen medeelel ulaanburha tetgemj 2015 2015 ОНЫ 3-Р САРЫН МЭДЭЭ 20150106 2014 оны жилийн эцсийн аудиты Эрүүл мэндийн салбарын 2014 о 2015 ОНЫ 1-Р САРЫН МЭДЭЭ 2015 ОНЫ 2-Р САРЫН МЭДЭЭ 2015 онд зайн сургалтанд хамр 2015/02/25 а/13 Гамшгаас хамгаала 2015/02/17 а/11 Ахмад настанд хүн Хариуцлагатай жижүүр томил 2 сарын санхүүгийн 2015 оны 1 спортын хамтлаг байгуулах 2015/01/28 а/07 Биеийн тамир 2015/01/26 а/06 Хуваарь батлах ту 2015/01/12 а/03 Гурван сая дахь т 2015/01/06 а/02 ажлын хэсэг томил 2015 оны 01 тушааал 2014 oniii jiliin estes томуу төст өвчний дэгдэлти 2014/12/31 А/72 Томуу 2014/12/31 А/71 Хариуцлагатай жиж 2014/12/30 А/70 Шагнах тухай 2014/12/25 А/69 Өрхийн эрүүл мэнд хувийн хэвшлийн эмнэлгүүди 2014/12/15 А/65 Эрүүл мэндийн даа 2014/12/10 А/64 Шалгуур үзүүлэлт 2014/11/21 А/63 Гамшгаас хамгаала 2014/11/19 А/62 Шагнах тухай 2014/11/19 А/61 Шагнах тухай 2014/11/04 А/60 Ажлын хэсэг байгу 2014/11/04 А/59 Тусгай зөвшөөрөл 2014/10/28 А/58 Дотоод журам батл 2014/10/21 А/56 Оношлуур хуваарил 2014/10/21 А/55 Хуваарь батлах ту 2014/10/14 А/53 Зөвлөл шинэчлэн б 2014/10/09 А/52 Элэгний хорт хавд 2014/10/09 А/51 Иргэний хяналтын 2014/10/01 А/50 Дархлаажуулалтын Ахмад настанд хүдэтгэл үзү хоногоор Амбулаторын эмчийн үзлэгий ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХҮНИЙ ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИ ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ ХОМСДОЛ(Х БЭЛГИЙН ЗАМААР ДАМЖИХ ХАЛД 274 ЭМС-н Хяналтын хуудас МЭС ЗАСЛЫН ХЯНАЛТЫН ХУУДСЫ Эрүүл мэндийн зарим мэргэж ОХУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн ОХУ-д мэргэжил дээшлүүлснэ Солонгос улсад мэргэжил дэ ЭМС-н сувилахуйн үйл ажилла Сургалтын дараа хийж буй зү 2014 onii sariin medee өлзийт төсвийн хувиар Компьютер гэж юу вэ? Компьютерийн хичээл1 Хог хаягдлын менежмент ХАЛДВАРТ ӨВЧИН ЭБОЛА НЭМ-ийн тусламж Хүүхдийн хоол тэжээл ХҮНИЙ НӨӨЦ Эмнэлгийн мэргэжилтний хөг ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ ХУУЛЬ Авлигаас урьдчилан сэргийл Байгууллагын соёл. АБТ хөдөлмөрийн гэрээ боловсру Үр дүнгийн гэрээ Хөдөлмөрийн аюулгүй ажилла СЭТГЭЛД НИЙЦСЭН бага насны хүүхдийн хяналт өсвөр үеийн эрүүл мэндийн т Хүүхэд анхан шатны маягтын хөтлөл мэдээлэл Эрүүл мэндийн мэдээ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧ ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭМС-Н А 2014/09/15 А/44 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛ 2014/09/11 А/43 ЭМНЭЛГИЙН БАГАЖ Х ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУВААРИЛАХ 2014/09/10 А/42 "ЗАГВАР СУМЫН ЭРҮҮ 2014/09/04 А/41 ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУ 2014/08/24 А/38 АЖЛЫН ХЭСЭГ ТОМИЛ 2014/07/31 А/37 "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛ 2014/07/08 А/34 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖ 2014/06/19 А/32 АЮУЛГҮЙ ХАЙРЦАГ Х 2014/05/02 А/27 МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ 2014/04/28 А/20 МЭРГЭЖЛИЙН БАГИЙН ҮХАА-н ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШ 2014/06/12 А/20-30 ЭРҮҮЛ МЭНД 2014/04/28 А/25 ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУ 2014/05/29 А/29 ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУ 2014/02/04 А/07 ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУ 2014 ОНЫ 9-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 8-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 7-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 6-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 5-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 4-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 3-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 2-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ 2014 ОНЫ 1-Р САРЫН САРЫН МЭДЭЭ АУДИТОРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ 2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ЭРГЭН 2014/04/03 А/17 ДОТООД ЖУРАМ БАТЛ 2014/03/28 А/16 ШАГНАХ ТУХАЙ 2014/03/25 А/15 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ 2014/03/25 А/14 ХӨРӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ 2014/03/14 А/13 ТЭТГЭМЖ ОЛГОХ ТУХ 2014/03/14 А/12 АХМАДЫН ЗӨВЛӨЛ БА 2014/01/27 А/06 ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЖИЖ 2014/01/22 А/05 ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ 2014/01/13 А/03 ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ 2014/01/13 А/02 ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ jiliin etses 2012
See more