SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
Vítejte na webináři
„Veřejné zakázky v roce 2014“
V případě technických problémů s připojením prosím volejte
na tel. číslo: 773 993 607
Obsah přednášky
1. Úvod
2. Technická novela v datech

3. Přehled nejvýznamnějších změn
4. Přehled VZ v roce 2013
5. Diskuze
1. Úvod
„Technická“ novela
• Řešení praktických problémů
• Minimální zásahy

• Účinnost od 1. 1. 2014
• Zákonné opatření senátu 341/2013 Sb.
2. Technická novela v datech
Počátek roku 2013
• Zahájení přípravy novelizace
• Reakce na požadavky aplikační praxe po
transparentní novele
24. dubna 2013
• návrh zákona odeslán do mezirezortního
připomínkového řízení
4. června 2013
• Projednání připomínek
31. července 2013
• Vláda schválila návrh zákona
• Návrh předložen Poslanecké sněmovně
parlamentu ČR, to díky rozpuštění PSP
neproběhlo

září 2013
• Vzhledem k nutnosti přijetí navrhovaných změn
návrh znovu 20. září předložen vládě

• Prosazení návrhu formou zákonného opatření
senátu (23. 9. 2013)
10. října 2013
• Po projednání ve výborech Senátu ČR, návrh
zákona Senátem schválen
17. října 2013
• Návrh zákona podepsán prezidentem a
následně vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem
341/2013 Sb.

25. listopadu 2013
• Poslanecká sněmovna ČR vyslovila souhlas s
návrhem zákona

1. ledna 2014
• Novela nabyla účinnosti
Otázky_ č. 1č. 1
• Co Vás motivovalo k registraci na dnešní
webinář? (např. vlastní zkušenost se
zadáváním zakázek, plánované zadávací
řízení, informace o novele, …)
• Prostor pro Vaše dotazy
3. Přehled nejvýznamnějších změn
Hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu
- § 12
• Zvýšení současných hodnot:
- dodávky a služby z 1 na 2 mil. Kč
- Stavební práce ze 3 na 6 mil. Kč (předchozí
znění počítalo od 1. 1. 2014 naopak se
snížením na 1 mil. Kč)
Předběžné oznámení - §86
• Není povinné u všech opakovaných VZ
• Doposud pouze při opakování po zrušení VZ
z důvodu jedné nabídky
Osoby se zvláštní způsobilostí
• Zrušení
• Původně měly fungovat od 1.1. 2014
(původně § 44 odst. 12 a § 74 odst. 5)
Autorizované osoby - §74 odst. 5
• Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr
nebo autorizovaný technik
• Od 1. 1. 2014 musí být členem komise u
nadlimitních VZ na stavební práce
• Zrušeno ustanovení o vyjádření k zadávacím
podmínkám - §44 odst. 12
Oponentury, hodnotitelé - §74 odst. 6
• Odloženo o rok
Zrušení VZ z důvodu jedné nabídky
- §84 odst. 1a
• Zůstává povinnost zrušit zadávací řízení, pokud
byla doručena nebo zbyla k hodnocení pouze
jedna nabídka
NOVÁ VÝJIMKA po kumulativním splnění
• Zadavatel zrušil předchozí zadávací řízení
podle § 84 odst. 1 písm. a)
• V oznámení o zahájení nového zadávacího
řízení identifikoval předchozí zadávací řízení
• V oznámení nového zadávacího řízení označil
změny zadávacích podmínek
• Zadávací podmínky nového zadávacího řízení
nezúžily okruh možných dodavatelů
Uveřejňování zadávací dokumentace - § 48
odst. 1
• V užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním
se ZD uveřejní na profilu zadavatele až ode
dne odeslání výzvy k podání nabídek
Doplňování kvalifikace - §59 odst. 4

• Skutečnosti rozhodné pro prokázaní kvalifikace
mohou nastat po skončení lhůty pro podání
nabídek
Elektronické aukce - § 96
• Zrušena povinnost dle § 96 odst. 5
• Elektronické aukce tak zůstávají dobrovolné,
ne povinné
Uveřejňování smluv - §147a odst. 2 písm. c)
• U rámcových smluv a DNS platí limit 500 tis. Kč i
pro jednotlivé smlouvy
Elektronizace správního řízení
• Vše na ÚOHS elektronicky
• Dálkové nahlížení do spisu
Otázky_ č. 2
• Máte zkušenosti se zadáváním veřejných
zakázek podle ZVZ? Pokud ano, která ze
změn se Vám zdá jako nejvíce
opodstatněná? Prosím Uveďte tři změny v
pořadí od nejvíce po méně důležitou.
• Prostor pro Vaše dotazy
4. Přehled VZ v roce 2013
• Transparenční novela neměla „negativní“ vliv
na počty zadávaných VZ
• Oproti roku 2012 cca o 1000 VZ evidovaných
ve Věstníku veřejných zakázek
• Finanční objem pokles o 9 mld.
• Pokles z důvodu úsporných opatření a tlaku na
hospodárné nakládání s veřejnými prostředky
5. Diskuze
• Nebojte se zeptat 
Děkuji za pozornost
Mgr. Daniel Kulhavý

 800 190 163

daniel.kulhavy@enovation.cz

www.enovation.cz
www.profitender.cz

More Related Content

Viewers also liked

Switch case study Texas A&M University - Arabic
Switch case study Texas A&M University - Arabic Switch case study Texas A&M University - Arabic
Switch case study Texas A&M University - Arabic talktoswitch
 
Switch case study Singapore ONE°15 Marina Club - English
Switch case study Singapore ONE°15 Marina Club - EnglishSwitch case study Singapore ONE°15 Marina Club - English
Switch case study Singapore ONE°15 Marina Club - Englishtalktoswitch
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleeNovation s.r.o.
 
Switch case study MEEZA - English
Switch case study MEEZA - EnglishSwitch case study MEEZA - English
Switch case study MEEZA - Englishtalktoswitch
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkueNovation s.r.o.
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlíneNovation s.r.o.
 
Switch case study ADCB - English
Switch case study ADCB - EnglishSwitch case study ADCB - English
Switch case study ADCB - Englishtalktoswitch
 
Switch case study Emaar Hospitality Group - English
Switch case study Emaar Hospitality Group - English Switch case study Emaar Hospitality Group - English
Switch case study Emaar Hospitality Group - English talktoswitch
 
Switch case study MEEZA - Arabic
Switch case study MEEZA - ArabicSwitch case study MEEZA - Arabic
Switch case study MEEZA - Arabictalktoswitch
 
Switch case study Singapore Economic Development Board - English
Switch case study Singapore Economic Development Board - EnglishSwitch case study Singapore Economic Development Board - English
Switch case study Singapore Economic Development Board - Englishtalktoswitch
 
Switch case study Dubai Airports - English
Switch case study Dubai Airports - EnglishSwitch case study Dubai Airports - English
Switch case study Dubai Airports - Englishtalktoswitch
 

Viewers also liked (11)

Switch case study Texas A&M University - Arabic
Switch case study Texas A&M University - Arabic Switch case study Texas A&M University - Arabic
Switch case study Texas A&M University - Arabic
 
Switch case study Singapore ONE°15 Marina Club - English
Switch case study Singapore ONE°15 Marina Club - EnglishSwitch case study Singapore ONE°15 Marina Club - English
Switch case study Singapore ONE°15 Marina Club - English
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
 
Switch case study MEEZA - English
Switch case study MEEZA - EnglishSwitch case study MEEZA - English
Switch case study MEEZA - English
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázku
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ZlínDotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Zlín
 
Switch case study ADCB - English
Switch case study ADCB - EnglishSwitch case study ADCB - English
Switch case study ADCB - English
 
Switch case study Emaar Hospitality Group - English
Switch case study Emaar Hospitality Group - English Switch case study Emaar Hospitality Group - English
Switch case study Emaar Hospitality Group - English
 
Switch case study MEEZA - Arabic
Switch case study MEEZA - ArabicSwitch case study MEEZA - Arabic
Switch case study MEEZA - Arabic
 
Switch case study Singapore Economic Development Board - English
Switch case study Singapore Economic Development Board - EnglishSwitch case study Singapore Economic Development Board - English
Switch case study Singapore Economic Development Board - English
 
Switch case study Dubai Airports - English
Switch case study Dubai Airports - EnglishSwitch case study Dubai Airports - English
Switch case study Dubai Airports - English
 

More from eNovation s.r.o.

Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutovDotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutoveNovation s.r.o.
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízeNovation s.r.o.
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeeNovation s.r.o.
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyeNovation s.r.o.
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkácheNovation s.r.o.
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. eNovation s.r.o.
 
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyAdministrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyeNovation s.r.o.
 
Rizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůRizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůeNovation s.r.o.
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámeNovation s.r.o.
 

More from eNovation s.r.o. (9)

Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutovDotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
 
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyAdministrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
 
Rizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůRizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektů
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporám
 

Veřejné zakázky v roce 2014

 • 1. Vítejte na webináři „Veřejné zakázky v roce 2014“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte na tel. číslo: 773 993 607
 • 2. Obsah přednášky 1. Úvod 2. Technická novela v datech 3. Přehled nejvýznamnějších změn 4. Přehled VZ v roce 2013 5. Diskuze
 • 3. 1. Úvod „Technická“ novela • Řešení praktických problémů • Minimální zásahy • Účinnost od 1. 1. 2014 • Zákonné opatření senátu 341/2013 Sb.
 • 4. 2. Technická novela v datech Počátek roku 2013 • Zahájení přípravy novelizace • Reakce na požadavky aplikační praxe po transparentní novele 24. dubna 2013 • návrh zákona odeslán do mezirezortního připomínkového řízení
 • 5. 4. června 2013 • Projednání připomínek 31. července 2013 • Vláda schválila návrh zákona • Návrh předložen Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, to díky rozpuštění PSP neproběhlo září 2013 • Vzhledem k nutnosti přijetí navrhovaných změn návrh znovu 20. září předložen vládě • Prosazení návrhu formou zákonného opatření senátu (23. 9. 2013)
 • 6. 10. října 2013 • Po projednání ve výborech Senátu ČR, návrh zákona Senátem schválen 17. října 2013 • Návrh zákona podepsán prezidentem a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2013 Sb. 25. listopadu 2013 • Poslanecká sněmovna ČR vyslovila souhlas s návrhem zákona 1. ledna 2014 • Novela nabyla účinnosti
 • 7. Otázky_ č. 1č. 1 • Co Vás motivovalo k registraci na dnešní webinář? (např. vlastní zkušenost se zadáváním zakázek, plánované zadávací řízení, informace o novele, …) • Prostor pro Vaše dotazy
 • 8. 3. Přehled nejvýznamnějších změn Hodnoty veřejných zakázek malého rozsahu - § 12 • Zvýšení současných hodnot: - dodávky a služby z 1 na 2 mil. Kč - Stavební práce ze 3 na 6 mil. Kč (předchozí znění počítalo od 1. 1. 2014 naopak se snížením na 1 mil. Kč)
 • 9. Předběžné oznámení - §86 • Není povinné u všech opakovaných VZ • Doposud pouze při opakování po zrušení VZ z důvodu jedné nabídky Osoby se zvláštní způsobilostí • Zrušení • Původně měly fungovat od 1.1. 2014 (původně § 44 odst. 12 a § 74 odst. 5) Autorizované osoby - §74 odst. 5 • Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik
 • 10. • Od 1. 1. 2014 musí být členem komise u nadlimitních VZ na stavební práce • Zrušeno ustanovení o vyjádření k zadávacím podmínkám - §44 odst. 12 Oponentury, hodnotitelé - §74 odst. 6 • Odloženo o rok Zrušení VZ z důvodu jedné nabídky - §84 odst. 1a • Zůstává povinnost zrušit zadávací řízení, pokud byla doručena nebo zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka
 • 11. NOVÁ VÝJIMKA po kumulativním splnění • Zadavatel zrušil předchozí zadávací řízení podle § 84 odst. 1 písm. a) • V oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení • V oznámení nového zadávacího řízení označil změny zadávacích podmínek • Zadávací podmínky nového zadávacího řízení nezúžily okruh možných dodavatelů
 • 12. Uveřejňování zadávací dokumentace - § 48 odst. 1 • V užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním se ZD uveřejní na profilu zadavatele až ode dne odeslání výzvy k podání nabídek Doplňování kvalifikace - §59 odst. 4 • Skutečnosti rozhodné pro prokázaní kvalifikace mohou nastat po skončení lhůty pro podání nabídek
 • 13. Elektronické aukce - § 96 • Zrušena povinnost dle § 96 odst. 5 • Elektronické aukce tak zůstávají dobrovolné, ne povinné Uveřejňování smluv - §147a odst. 2 písm. c) • U rámcových smluv a DNS platí limit 500 tis. Kč i pro jednotlivé smlouvy Elektronizace správního řízení • Vše na ÚOHS elektronicky • Dálkové nahlížení do spisu
 • 14. Otázky_ č. 2 • Máte zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek podle ZVZ? Pokud ano, která ze změn se Vám zdá jako nejvíce opodstatněná? Prosím Uveďte tři změny v pořadí od nejvíce po méně důležitou. • Prostor pro Vaše dotazy
 • 15. 4. Přehled VZ v roce 2013 • Transparenční novela neměla „negativní“ vliv na počty zadávaných VZ • Oproti roku 2012 cca o 1000 VZ evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek • Finanční objem pokles o 9 mld. • Pokles z důvodu úsporných opatření a tlaku na hospodárné nakládání s veřejnými prostředky
 • 16. 5. Diskuze • Nebojte se zeptat 
 • 17. Děkuji za pozornost Mgr. Daniel Kulhavý  800 190 163 daniel.kulhavy@enovation.cz www.enovation.cz www.profitender.cz