SlideShare a Scribd company logo
Päästökaupan kompensaatiotuen
laskenta ja kohdentaminen
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017
Kari Lavaste
• Mistä kyse?
• Kenelle suunnattu?
• Miten tuki lasketaan?
• Todentajaksi hakeutuminen
• Tukimäärät
• Aikataulu
2
Kompensaatiotuki:
3
Mistä on kyse?
voimalaitos
sähkö
tehdas
Päästökaupan suorat kustannukset:
• Koskee kaikkia päästökaupan piirissä olevia toimijoita
• € /päästötonni
Päästökaupan epäsuorat kustannukset:
• Energiantuotannon päästöjen kustannukset
siirtyvät sähkön hintaan
• Koskee kaikkia sähkönkuluttajia
• € /MWh
tuotanto
• Energiaintensiivinen teollisuus, globaali toimiala:
– Eivät kykene siirtämään päästöoikeuden hintaa lopputuotteen hintaan
– Riskinä hiilivuoto
• Komission suuntaviivat mahdollistavat kustannusten kompensoinnin
kansallisella tasolla vuoteen 2020 saakka
• Suomessa tukijärjestelmää esitetään vuosille 2016-2020
• Tukeen oikeutettu:
– (Mekaaninen) massa- ja paperiteollisuus
– Kemianteollisuuden toimialoja
– Metalliteollisuuden toimialoja
– Tietyt osat toimialasta Ensiömuovin valmistus
– Tekstiiliteollisuuden toimialoja
Eivät pelkästään päästökaupan piiriin kuuluvia toimijoita
• Tukea maksetaan sähkönkäytön perusteella 4
Kenelle tuki on suunnattu?
Tuen hakeminen ja tarvittavat tiedot I
• Energiavirasto on tuen laskemisesta ja myöntämisestä vastaava viranomainen
• Todentajilla keskeinen rooli tukijärjestelmän laadunvarmistajina
• Tuen hakijalta edellytettäviä tietoja, joiden tulee olla todennettuja:
– Toimiala, jonka alle tuettava tuote kuuluu (kompensaatiolain liite 1)
– Tuotanto (tonnia/vuosi) tai sähkönkulutus (MWh/vuosi) laissa määritellyn viitejakson
ajalta
– Tarkasteluvuoden tuotanto tai sähkönkulutus
Edellytettäviä todennettavia tietoja tullaan täsmentämään asetuksella
• Lisäksi tuen määrän laskennassa huomioidaan:
– Vertailuarvo sähkönkulutuksen tehokkuudelle
– Päästöoikeuden hinta
– Kansallinen tuki-intensiteetti (laskeva kerroin 0,4 -> 0,375)
– CO2 päästökerroin (vakio 0,67)
5
• Tuen määrä lasketaan suurimmalla osalla laitoksia lain 5 § 2 mom kaavan
mukaan
• Amaxt = Ait * Ct * Pt-1 * EF * (BEC – 1 GWh)
• Ait = Tarkasteluvuoden tuki-intensiteetti (2016: 0,4)
• Ct = Hiilidioksidin päästökerroin (0,67)
• Pt-1 = EU:n päästöoikeuksien termiinihinta (2016: oletus 7,72 €/tCO2)
• EF = sähkönkulutuksen tehokkuuden toissijainen vertailuarvo (0,8)
• BEC = sähkönkulutuksen perustaso (esimerkkilaitos 400 GWh, keskisuuri)
• Esimerkkilaitoksen tukimäärä 2017: n. 660 t€
• Jos sähkön kulutus 2 GWh, tukimäärä 2017 n. 1600 €.
Tuen määrä
6
• Kaksi tapaa
– Energiaviraston hyväksymispäätöksellä pk-kompensaatiotuen todentajaksi
– Laajentamalla päästökauppalain tai tuotantotukilain mukaisesti hyväksytyn ja
akkreditoidun todentajan pätevyysaluetta
• Hakeminen
– Hakemus Energiavirastoon, haetaan toista yllä mainituista määräajaksi
– Hakemus pätevyyden arvioimisesta FINASille
– Energiaviraston tilapäinen hyväksyminen
– FINASin lausunto tai akkreditointipäätös
– Hakemus EV:oon (toist. voimassa oleva hyv.)  Energiaviraston
hyväksymispäätös
• Pätevyysalueet tullaan määrittelemään kompensaatioasetuksessa 
tukikelpoiset toimialat
7
Todentajaksi hakeutuminen
• Laki ja asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten
kompensoimisesta:
– Laki hyväksytty Eduskunnassa 13.12.2016. Laki tulee voimaan erillisellä
asetuksella, kun EU:n komissio antanut notifikaatiopäätöksen.
– Notifikaatiopäätös tulossa vuoden 2017 alkupuolella
– Asetus valmisteilla, tulee voimaan samoihin aikoihin kuin laki
Aikataulusta I
8
• Tuen hakeminen ja hakemusten käsittely tapahtuu Energiaviraston SATU-
järjestelmässä (Sähköinen asiointijärjestelmä tuotanto- ja kompensaatiotuille).
• Toiminnanharjoittajat toimittavat perustiedot ja valtuutukseen liittyvät tiedot
Energiavirastoon kesän aikana.
• Tarkemmat ohjeet tästä tulevat kevään aikana.
• Tavoite: heinäkuun loppuun mennessä SATU valmis ja elokuussa SATUun voisi
jättää tukihakemuksia.
• Hakemuksen jättämisen takaraja määritellään asetuksessa. Asetus annetaan
alkuvuodesta.
• Asioista tiedotetaan sitä mukaa kuin ne etenevät. Tiedotteet lähetetään mm.
sähköpostiviesteinä tukeen oikeutettujen yritysten yhteyshenkilöille.
• Tietoa löytyy myös osoitteesta www.energiavirasto.fi/kompensaatiotuki
Aikataulusta II
9
Kiitos mielenkiinnosta!
Johtava asiantuntija Kari Lavaste
Kari.lavaste@energiavirasto.fi

More Related Content

What's hot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaÄlyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Fingrid Oyj
 
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutuksetKaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Suomen metsäkeskus
 
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssaEnergiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Helen
 
Päästökaupan toimintaperiaate
Päästökaupan toimintaperiaatePäästökaupan toimintaperiaate
Päästökaupan toimintaperiaate
Elinkeinoelämän keskusliitto
 
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueellaNils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009Leo Stranius
 
Tapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Tapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seuraTapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Tapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Suomen Lähienergialiitto
 
Ovatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, Sitra
Ovatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, SitraOvatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, Sitra
Ovatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, Sitra
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteetKansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Fingrid Oyj
 
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016
Energiatehokkuussopimukset
 
SAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet
SAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteetSAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet
SAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiinKatsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-SuomessaEnergiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
Suomen metsäkeskus
 

What's hot (16)

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaÄlyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
 
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...
Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö - Keskipitkän aikavälin ilmastosuunni...
 
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutuksetKaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset vaikutukset
 
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssaEnergiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
Energiatulevaisuus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa
 
Päästökaupan toimintaperiaate
Päästökaupan toimintaperiaatePäästökaupan toimintaperiaate
Päästökaupan toimintaperiaate
 
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueellaNils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
Nils-Olof Nylund, VTT: Liikenteen ratkaisut vuoteen 2030 Suomessa ja EU-alueella
 
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
Päivi Janka, TEM: Energia ja ilmastostrategia 2030
 
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009
Stranius - Mm V Kansallinen Ilmasto Ja Energiastrategia Sll 13022009
 
Tapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Tapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seuraTapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Tapio Tuomi esitys 2020-01-14 Tulevaisuuden tutkimuksen seura
 
Ovatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, Sitra
Ovatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, SitraOvatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, Sitra
Ovatko nykyiset päästövähennystavoitteet riittäviä? Matti kahra, Sitra
 
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteetKansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
Kansallisen energia- ja ilmastotrategian tavoitteet
 
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016
KETS-KEO 2008-2016 Tuloksia ja toimintaa Lokakuu 2016
 
SAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet
SAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteetSAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet
SAK:n päivitetyt energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet
 
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiinKatsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
Katsaus EU:n ja Suomen ajankohtaisiin ilmastosuunnitelmiin
 
Ilmastolaki tilaisuus ministerin versio
Ilmastolaki tilaisuus ministerin versioIlmastolaki tilaisuus ministerin versio
Ilmastolaki tilaisuus ministerin versio
 
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-SuomessaEnergiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
Energiapuun saatavuus, käyttö ja vientinäkymät Kaakkois-Suomessa
 

Viewers also liked

Aviation Aarticles Arabic version
Aviation Aarticles  Arabic versionAviation Aarticles  Arabic version
Aviation Aarticles Arabic version
Mohammed Awad
 
Alfonso x
Alfonso xAlfonso x
Alfonso x
Paqui Ruiz
 
Education Times, June 9 pg 5
Education Times, June 9 pg 5Education Times, June 9 pg 5
Education Times, June 9 pg 5
Priyanka Rao
 
CalvinMoffatt-resume 2017
CalvinMoffatt-resume 2017CalvinMoffatt-resume 2017
CalvinMoffatt-resume 2017
Calvin Moffatt
 
Chennai Metro Rail route map
Chennai Metro Rail route mapChennai Metro Rail route map
Chennai Metro Rail route map
RushLane
 
Finca Rec
Finca RecFinca Rec
Finca Rec
ARMAN SAFARYAN
 
Airport forecasting article 3
Airport forecasting article 3Airport forecasting article 3
Airport forecasting article 3
Airport_Forecasting
 
Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo
Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo
Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo
Enedina Briceño Astuvilca
 
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
weseethrough
 
Le projet EcoOnto - avancees.
Le projet EcoOnto - avancees.Le projet EcoOnto - avancees.
Le projet EcoOnto - avancees.
jchabalier
 

Viewers also liked (10)

Aviation Aarticles Arabic version
Aviation Aarticles  Arabic versionAviation Aarticles  Arabic version
Aviation Aarticles Arabic version
 
Alfonso x
Alfonso xAlfonso x
Alfonso x
 
Education Times, June 9 pg 5
Education Times, June 9 pg 5Education Times, June 9 pg 5
Education Times, June 9 pg 5
 
CalvinMoffatt-resume 2017
CalvinMoffatt-resume 2017CalvinMoffatt-resume 2017
CalvinMoffatt-resume 2017
 
Chennai Metro Rail route map
Chennai Metro Rail route mapChennai Metro Rail route map
Chennai Metro Rail route map
 
Finca Rec
Finca RecFinca Rec
Finca Rec
 
Airport forecasting article 3
Airport forecasting article 3Airport forecasting article 3
Airport forecasting article 3
 
Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo
Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo
Ley Nº 29783 de Seguridad Salud Trabajo
 
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
Ethno Case Study – See Through the Eyes of the Consumer (Cooking habits)
 
Le projet EcoOnto - avancees.
Le projet EcoOnto - avancees.Le projet EcoOnto - avancees.
Le projet EcoOnto - avancees.
 

Similar to Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen

EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaaMiten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Helen
 
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelutMetsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut
Suomen metsäkeskus
 
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorillaTehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Karoliina Auvinen
 
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Motiva
 
Pöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyryn tuulivoimaseminaarit LyyraPöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyry
 
Kurnitski air academy_2011-04-07
Kurnitski air academy_2011-04-07Kurnitski air academy_2011-04-07
Kurnitski air academy_2011-04-07
Sitra Energia
 
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Energiakalvosarja
EnergiakalvosarjaEnergiakalvosarja
Energiakalvosarja
TechFinland
 
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessaKeskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
Fingrid Oyj
 
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Tilastokeskus
 
Biokaasusta kasvua
Biokaasusta kasvuaBiokaasusta kasvua
Biokaasusta kasvua
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö 22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
Tekes Programmes and Campaigns
 
2011 12-17 kurnitski-metropolia
2011 12-17 kurnitski-metropolia2011 12-17 kurnitski-metropolia
2011 12-17 kurnitski-metropolia
Sitra Energia
 
Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050
Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050
Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050
Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries
 
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitosBiokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Motiva
 
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutoksetAntti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 

Similar to Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen (20)

EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EED) toimeenpano, kuulemistilaisuuden esity...
 
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaaMiten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa
 
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelutMetsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut
Metsabiopaiva kainuun energiatehokkuuspalvelut
 
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorillaTehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
Tehokkaimmat paastovahennystoimet energiasektorilla
 
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
Energiatehokkuus Suomessa 2018 Tomi Kiuru Motiva Oy 23.10.2018
 
Pöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyryn tuulivoimaseminaarit LyyraPöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
Pöyryn tuulivoimaseminaarit Lyyra
 
EU:n energia- ja ilmastopolitiikan suuntaviivoja 2030
EU:n energia- ja ilmastopolitiikan suuntaviivoja 2030EU:n energia- ja ilmastopolitiikan suuntaviivoja 2030
EU:n energia- ja ilmastopolitiikan suuntaviivoja 2030
 
Kurnitski air academy_2011-04-07
Kurnitski air academy_2011-04-07Kurnitski air academy_2011-04-07
Kurnitski air academy_2011-04-07
 
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050Energia- ja ilmastotiekartta 2050
Energia- ja ilmastotiekartta 2050
 
Energiakalvosarja
EnergiakalvosarjaEnergiakalvosarja
Energiakalvosarja
 
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessaKeskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
Keskustelupaperi - Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa
 
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
Datahuone, vihreä siirtymä ja yksikköaineistojen hyödyntäminen, apulaisprofes...
 
Biokaasusta kasvua
Biokaasusta kasvuaBiokaasusta kasvua
Biokaasusta kasvua
 
22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö 22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
22.5. Regulaatio, Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö
 
2011 12-17 kurnitski-metropolia
2011 12-17 kurnitski-metropolia2011 12-17 kurnitski-metropolia
2011 12-17 kurnitski-metropolia
 
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkäSähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
 
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkäSähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
 
Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050
Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050
Haasteista mahdollisuuksia. Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio 2050
 
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitosBiokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Biokaasun energiatehokkaat käyttöratkaisut - Energiatehokas vesihuoltolaitos
 
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutoksetAntti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
Antti Arasto: Puun energiankäytön markkinamuutokset
 

More from Energiavirasto

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Energiavirasto
 
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Energiavirasto
 
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Energiavirasto
 
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Energiavirasto
 
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Energiavirasto
 
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Energiavirasto
 
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo SiukolaTeknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Energiavirasto
 

More from Energiavirasto (7)

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
 
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
 
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
 
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
 
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
 
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
 
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo SiukolaTeknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola
 

Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen

 • 1. Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 24.1.2017 Kari Lavaste
 • 2. • Mistä kyse? • Kenelle suunnattu? • Miten tuki lasketaan? • Todentajaksi hakeutuminen • Tukimäärät • Aikataulu 2 Kompensaatiotuki:
 • 3. 3 Mistä on kyse? voimalaitos sähkö tehdas Päästökaupan suorat kustannukset: • Koskee kaikkia päästökaupan piirissä olevia toimijoita • € /päästötonni Päästökaupan epäsuorat kustannukset: • Energiantuotannon päästöjen kustannukset siirtyvät sähkön hintaan • Koskee kaikkia sähkönkuluttajia • € /MWh tuotanto
 • 4. • Energiaintensiivinen teollisuus, globaali toimiala: – Eivät kykene siirtämään päästöoikeuden hintaa lopputuotteen hintaan – Riskinä hiilivuoto • Komission suuntaviivat mahdollistavat kustannusten kompensoinnin kansallisella tasolla vuoteen 2020 saakka • Suomessa tukijärjestelmää esitetään vuosille 2016-2020 • Tukeen oikeutettu: – (Mekaaninen) massa- ja paperiteollisuus – Kemianteollisuuden toimialoja – Metalliteollisuuden toimialoja – Tietyt osat toimialasta Ensiömuovin valmistus – Tekstiiliteollisuuden toimialoja Eivät pelkästään päästökaupan piiriin kuuluvia toimijoita • Tukea maksetaan sähkönkäytön perusteella 4 Kenelle tuki on suunnattu?
 • 5. Tuen hakeminen ja tarvittavat tiedot I • Energiavirasto on tuen laskemisesta ja myöntämisestä vastaava viranomainen • Todentajilla keskeinen rooli tukijärjestelmän laadunvarmistajina • Tuen hakijalta edellytettäviä tietoja, joiden tulee olla todennettuja: – Toimiala, jonka alle tuettava tuote kuuluu (kompensaatiolain liite 1) – Tuotanto (tonnia/vuosi) tai sähkönkulutus (MWh/vuosi) laissa määritellyn viitejakson ajalta – Tarkasteluvuoden tuotanto tai sähkönkulutus Edellytettäviä todennettavia tietoja tullaan täsmentämään asetuksella • Lisäksi tuen määrän laskennassa huomioidaan: – Vertailuarvo sähkönkulutuksen tehokkuudelle – Päästöoikeuden hinta – Kansallinen tuki-intensiteetti (laskeva kerroin 0,4 -> 0,375) – CO2 päästökerroin (vakio 0,67) 5
 • 6. • Tuen määrä lasketaan suurimmalla osalla laitoksia lain 5 § 2 mom kaavan mukaan • Amaxt = Ait * Ct * Pt-1 * EF * (BEC – 1 GWh) • Ait = Tarkasteluvuoden tuki-intensiteetti (2016: 0,4) • Ct = Hiilidioksidin päästökerroin (0,67) • Pt-1 = EU:n päästöoikeuksien termiinihinta (2016: oletus 7,72 €/tCO2) • EF = sähkönkulutuksen tehokkuuden toissijainen vertailuarvo (0,8) • BEC = sähkönkulutuksen perustaso (esimerkkilaitos 400 GWh, keskisuuri) • Esimerkkilaitoksen tukimäärä 2017: n. 660 t€ • Jos sähkön kulutus 2 GWh, tukimäärä 2017 n. 1600 €. Tuen määrä 6
 • 7. • Kaksi tapaa – Energiaviraston hyväksymispäätöksellä pk-kompensaatiotuen todentajaksi – Laajentamalla päästökauppalain tai tuotantotukilain mukaisesti hyväksytyn ja akkreditoidun todentajan pätevyysaluetta • Hakeminen – Hakemus Energiavirastoon, haetaan toista yllä mainituista määräajaksi – Hakemus pätevyyden arvioimisesta FINASille – Energiaviraston tilapäinen hyväksyminen – FINASin lausunto tai akkreditointipäätös – Hakemus EV:oon (toist. voimassa oleva hyv.)  Energiaviraston hyväksymispäätös • Pätevyysalueet tullaan määrittelemään kompensaatioasetuksessa  tukikelpoiset toimialat 7 Todentajaksi hakeutuminen
 • 8. • Laki ja asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta: – Laki hyväksytty Eduskunnassa 13.12.2016. Laki tulee voimaan erillisellä asetuksella, kun EU:n komissio antanut notifikaatiopäätöksen. – Notifikaatiopäätös tulossa vuoden 2017 alkupuolella – Asetus valmisteilla, tulee voimaan samoihin aikoihin kuin laki Aikataulusta I 8
 • 9. • Tuen hakeminen ja hakemusten käsittely tapahtuu Energiaviraston SATU- järjestelmässä (Sähköinen asiointijärjestelmä tuotanto- ja kompensaatiotuille). • Toiminnanharjoittajat toimittavat perustiedot ja valtuutukseen liittyvät tiedot Energiavirastoon kesän aikana. • Tarkemmat ohjeet tästä tulevat kevään aikana. • Tavoite: heinäkuun loppuun mennessä SATU valmis ja elokuussa SATUun voisi jättää tukihakemuksia. • Hakemuksen jättämisen takaraja määritellään asetuksessa. Asetus annetaan alkuvuodesta. • Asioista tiedotetaan sitä mukaa kuin ne etenevät. Tiedotteet lähetetään mm. sähköpostiviesteinä tukeen oikeutettujen yritysten yhteyshenkilöille. • Tietoa löytyy myös osoitteesta www.energiavirasto.fi/kompensaatiotuki Aikataulusta II 9
 • 10. Kiitos mielenkiinnosta! Johtava asiantuntija Kari Lavaste Kari.lavaste@energiavirasto.fi