SlideShare a Scribd company logo
16.1.2017
1
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt –
mitä markkinoilla tapahtui vuonna
2016
Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.2017
Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto
1
Sähkön tukkumarkkinat
Miten sähkön tukkumarkkinat kehittyivät 2016?
16.1.2017
2
Vuosi oli edellisvuotta kuivempi,
Pohjoismaiden vesivarantojen tilanne
normalisoitui
3
TWh
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
2016 2015 Keskiarvo (2015-1995) Viikko
Kivihiilen ja maakaasun hinta lievässä
nousussa
4
0
10
20
30
40
50
60
1/2006
4/2006
7/2006
10/2006
1/2007
4/2007
7/2007
10/2007
1/2008
4/2008
7/2008
10/2008
1/2009
4/2009
7/2009
10/2009
1/2010
4/2010
7/2010
10/2010
1/2011
4/2011
7/2011
10/2011
1/2012
4/2012
7/2012
10/2012
1/2013
4/2013
7/2013
10/2013
1/2014
4/2014
7/2014
10/2014
1/2015
4/2015
7/2015
10/2015
1/2016*
4/2016*
7/2016*
Kivihiilen hinta rannikolla (sis. valmisteveron) Maakaasun hinta (sis. valmisteveron)
€/MWh
16.1.2017
3
Päästöoikeuden hinta alhainen,
huutokauppatulot jäivät
edellisvuodesta
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
1.12.2012 1.6.2013 1.12.2013 1.6.2014 1.12.2014 1.6.2015 1.12.2015 1.6.2016 1.12.2016
huutokauppatulot milj. €
päästöoikeuden hinta €
Huutokauppatulot Päästöoikeuden huutokauppahinta
Uusiutuvalla energialla tuotetun
sähkön syöttötariffituet kasvussa
Lähde: Energiavirasto
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2013 2014 2015 2016
Maksetut syöttötariffituet, milj. €
Tuulivoima Metsähake Biokaasu ja puupolttoaine
16.1.2017
4
Syöttötariffituella tuotetun
sähkön määrä kasvussa
Lähde: Energiavirasto
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2013 2014 2015 2016
Syöttötariffituella tuotetun sähkön määrä, GWh
Tuulivoima Metsähake Biokaasu ja puupolttoaine
8
Energiatehokkuuden parantumisesta
aiheutuva energiansäästö kasvussa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
0,7
0,9
2,0
1,6
3,9
3,0
6,9
5,6
8,6
6,9
10,1
8,1
9,5
12,0
10,9
14,2
10
2008 2009 2010 2012 20142011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020
14
TWh/a
Loppukäytön säästö
Kokonaissäästö
Energiatehokkuussopimuksista raportoitu
energiansäästö jaksolla 2008-2015
16.1.2017
5
Suomen sähköntuotanto pysyi ennallaan,
kulutus ja nettotuonti lisääntyivät
9
TWh
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Kulutus 87,7 84,3 85,2 84,1 83,4 82,5 84,7
Tuotanto 77,2 70,4 67,7 68,3 65,4 66,1 66,1
Nettotuonti 10,5 13,9 17,4 15,8 18,1 16,3 18,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Nettotuonti Ruotsista väheni ja Venäjältä
lisääntyi
10
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Kulutus
Tuotanto
Ruotsi (nettotuonti)
Venäjä (nettotuonti)
Viro (nettotuonti)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
87,7 84,3 85,2 84,1 83,4 82,5 84,7
77,2 70,4 67,7 68,3 65,4 66,1 66,1
-2,8 1,9 14,2 12,2 18,2 17,4 15,8
11,6 10,8 4,4 4,7 3,4 3,9 5,3
1,7 1,2 -1,2 -1,1 -3,5 -5,0 -2,8
TWh
16.1.2017
6
Suomen hinta edellisvuotta suuremman
osan ajasta sama Ruotsin kanssa
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
FI-SE1 FI-SE3 FI-EE
Hinta-alueiden yhtenäisyys (% ajasta)
2015 2016
Sähkön tukkumarkkinahinnat
edellisvuotta korkeammat
12
0
10
20
30
40
50
60
01 - 15
04 - 15
07 - 15
10 - 15
13 - 15
16 - 15
19 - 15
22 - 15
25 - 15
28 - 15
31 - 15
34 - 15
37 - 15
40 - 15
43 - 15
46 - 15
49 - 15
52 - 15
02 - 16
05 - 16
08 - 16
11 - 16
14 - 16
17 - 16
20 - 16
23 - 16
26 - 16
29 - 16
32 - 16
35 - 16
38 - 16
41 - 16
44 - 16
47 - 16
50 - 16
2017-q1
2017-q4
2020
SYS SE1 FI
SYS Futuurit FI Futuurit
Alue
Keskihinta
2016
(€/MWh)
Keskihinta
2015
(€/MWh)
Järjestelmä 26,91 20,98
Suomi 32,45 29,66
Ruotsi SE1 28,95 21,16
Ruotsi SE3 29,24 22
Viro 33,06 31,08
€/MWh
16.1.2017
7
Sähkön vähittäismarkkinat
Miten kuluttajien sähkön hinta kehittyi?
Sähköenergian ja sähkönsiirron hinnat
maltillisessa nousussa 1.1.2016-
1.1.2017
14
Kotitalouskäyttäjä
5000 kWh/vuosi
Sähkölämmittäjä
18000 kWh/vuosi
Sähköenergian verollinen hinta
(toimitusvelvollisuushinnoilla)
+2,3 % +3,5 %
Sähkön verollinen siirtohinta +7,8 % +6,3 %
Sähkön kokonaishinta (sis. verot) +5,4 % +4,9 %
16.1.2017
8
Sähköenergian tarjous- ja
toimitusvelvollisuushinnat maltillisessa
nousussa 1.1.2016-1.1.2017
15
Kotitalouskäyttäjä
5000 kWh/vuosi
Sähkölämmittäjä
18000 kWh/vuosi
Toimitusvelvollisuushinnat +2,3 % +3,5 %
Tarjoushinnat toistaiseksi voimassa
oleville sopimuksille
+4,2 % +7,2 %
Tarjoushinnat kaksivuotisille
määräaikaisille sopimuksille
+1,0 % +2,6 %
Sähköenergian hintojen muutokset
(5000 kWh/v kotitalous)
16
snt/kWh
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
toist.voim. 2v spot
2015 keskiarvo 2016 keskiarvo 2015 halvin 2016 halvin
16.1.2017
9
Toimitusvelvollisuushintojen keskiarvot
eri tyyppikäyttäjille 1.1.2017
17
Kotitalouskäyttäjä
5000 kWh/vuosi
Sähkölämmittäjä
18000 kWh/vuosi
Sähköenergia
(toimitusvelvollisuus, sis. alv)
6,83 snt/kWh 6,30 snt/kWh
Sähkön siirto
(sis. alv ja sähköverot)
9,14 snt/kWh 6,87 snt/kWh
Sähkön kokonaishinta (sis. verot) 15,98 snt/kWh 13,18 snt/kWh
Sähkö maksaa vuodessa yhteensä 799 €/vuosi 2372 €/vuosi
Kotitalouskuluttajan sähkön hinta
muodostuu sangen tasaisesti myynnistä,
siirrosta ja veroista
18
1.1.2017, kulutus 5000kWh/vuosi, 15,98 snt/kWh
myynti
35 %
siirto
32 %
verot
33 %
25,0%
9,5%
29,3%
2,8%
14,1%
19,4%
hankinta
myynti
jakeluverkko
kantaverkko
sähkövero
alv
16.1.2017
10
Sähkö on Suomessa eurooppalaisittain
katsottuna verrattain edullista
(2015 loppupuoli)
19
Lähde:Eurostat
snt/kWh
0
5
10
15
20
25
30
35
Energia Siirto Verot
Suomi
Sähkön toimitusvarmuus
Miten sähkön toimitusvarmuus on kehittynyt?
16.1.2017
11
21
Suomen tehotase talvikaudella 2016 –
2017 (kylmänä talvena) markkinoiden
varassa
*Tuulivoima kapasiteettikertoimella 6 %
1200 MW
1400 MW
1000 MW
1500 MW
Suomen
tehotase
MW
Oma tuotanto 11 700
Kulutus 15 100
Netto -3 400
Siirtoyhteydet 5 100
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
MW
Arvioitu käytettävissä oleva oma
tuotantokapasiteetti kulutushuippuna
22
Kulutushuippu kasvussa, tuotantohuippu
laskussa
14808
13288
13917
14320
14804
14304
14043
14228
13494
15105
14273
12623
11056
11350
12366 12261
12051
11843 11722
11164
11456
10 053
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
MWh/h
Kulutushuippu [MWh/h] Tuotantohuippu [MWh/h]
* Toistaiseksi 15.1.2017 mennessä
16.1.2017
12
• Sähkön toimitusvarmuudessa on ollut hyvä – ainakin toistaiseksi
• Kuluvan talven kulutushuippu 14 273 MWh/h (5.1.2017 klo 17-18)
– Talven 2015 – 2016 kulutusennätys oli 15 105 MWh/h
– Pohjoismainen kulutusennätys 21.1.2016 klo 9-10, 70 159 MWh/h
• Uusi sähkön tuontiennätys noin 4 750 MWh/h (5.1.2017 klo 6-7), 35 %
kulutuksesta. Kyseisen päivän sähkön keskihinta Nord Poolin
vuorokausimarkkinalla Suomessa oli 43,7 €/MWh ja korkein hinta oli iltapäivällä
73,9 €/MWh (kattohinta 3000 €/MWh)
– Järjestelmä toimi täysin normaalisti, eikä toimitusvarmuus ollut uhattuna,
järjestelmässä ei ollut merkittäviä häiriöitä ja Suomessa oli käyttämätöntä omaa
tuotantokapasiteettia
• Suomen tuotantokapasiteetissa ei ole tapahtunut toimitusvarmuuden
näkökulmasta vuonna 2016 merkittäviä muutoksia, alhainen hinta aiheuttaa
kuitenkin jatkossa haasteita toimitusvarmuudelle
• Tuulivoimakapasiteetti on kasvanut Suomessa lähes 600 MW vuodessa ja se on
nyt noin 1 600 MW, tuulivoiman tuotantoennätys Suomessa 11.1.2017 yli 1300
MWh/h. Pohjoismaisella tasolla tuulivoima samana aamuna yli 11 000 MWh/h
• Sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi tuotantoon on investoitava
merkittävästi lisää, myös siirtokapasiteettia on lisättävä
23
Sähköntuotannon toimitusvarmuus
toistaiseksi ok, markkinat toimivat
Reilua energiaa
Lisätiedot
Ylijohtaja Simo Nurmi, puh. 029 5050 011
Markkinat: johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013
Verkot: johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023
Päästökauppa: johtaja Tuulia Lepistö, puh. 029 5050 041
Uusiutuva energia: johtaja Pekka Ripatti, puh. 029 5050 075
Energiatehokkuus: ryhmäpäällikkö Heikki Väisänen, puh. 029 5050 120

More Related Content

Viewers also liked

Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Energiavirasto
 
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Energiavirasto
 
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Energiavirasto
 
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Energiavirasto
 
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Energiavirasto
 
MetsPak Profile V-8.5B
MetsPak Profile V-8.5BMetsPak Profile V-8.5B
MetsPak Profile V-8.5B
Khalil-ur-Rehman Khan
 
ADC D1M-1A2010
ADC D1M-1A2010ADC D1M-1A2010
ADC D1M-1A2010
savomir
 
ADC D1M-1A2016
ADC D1M-1A2016ADC D1M-1A2016
ADC D1M-1A2016
savomir
 
产品汇总
产品汇总产品汇总
产品汇总
Jiang Tina
 

Viewers also liked (11)

Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
 
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
 
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
 
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
 
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
 
MetsPak Profile V-8.5B
MetsPak Profile V-8.5BMetsPak Profile V-8.5B
MetsPak Profile V-8.5B
 
ADC D1M-1A2010
ADC D1M-1A2010ADC D1M-1A2010
ADC D1M-1A2010
 
ADC D1M-1A2016
ADC D1M-1A2016ADC D1M-1A2016
ADC D1M-1A2016
 
Portafolios Humberto González
Portafolios Humberto GonzálezPortafolios Humberto González
Portafolios Humberto González
 
P+ (FostPost34)
P+ (FostPost34)P+ (FostPost34)
P+ (FostPost34)
 
产品汇总
产品汇总产品汇总
产品汇总
 

Similar to Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016

Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016
Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016
Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016
Fingrid Oyj
 
Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...
Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...
Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...
GBC Finland
 
Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?
Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?
Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?
Fingrid Oyj
 
Sähkömarkkinakatsaus
SähkömarkkinakatsausSähkömarkkinakatsaus
Sähkömarkkinakatsaus
EnegiaGroup
 
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, LukeTuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...
Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...
Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Sähkömarkkinoiden murros
Sähkömarkkinoiden murrosSähkömarkkinoiden murros
Sähkömarkkinoiden murros
Fingrid Oyj
 
Riittääkö sähkö Suomessa?
Riittääkö sähkö Suomessa?Riittääkö sähkö Suomessa?
Riittääkö sähkö Suomessa?
Fingrid Oyj
 
Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016
Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016
Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
Kemianteollisuus ry
 
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
Matti Laurila
 
Suomen kestävä energiavisio
Suomen kestävä energiavisioSuomen kestävä energiavisio
Suomen kestävä energiavisio
Suomen Lähienergialiitto
 
Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa
Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus SuomessaAurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa
Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa
Lappeenranta University of Technology, LUT
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015
Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015
Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Kemianteollisuuden talouskatsaus
Kemianteollisuuden talouskatsausKemianteollisuuden talouskatsaus
Kemianteollisuuden talouskatsaus
Kemianteollisuus ry
 
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset
Matti Laurila
 

Similar to Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016 (16)

Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016
Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016
Talven tehotilanne - hiilitiedon seminaari 2016
 
Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...
Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...
Raimo Lovio, Mitä uutta uusiutuvan energian tuotannossa. Miten alueelliset en...
 
Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?
Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?
Sähkömarkkinoiden tulevaisuus – mitä on älykäs muutos?
 
Sähkömarkkinakatsaus
SähkömarkkinakatsausSähkömarkkinakatsaus
Sähkömarkkinakatsaus
 
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, LukeTuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke
 
Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...
Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...
Ylä-Lapin riekkokannan arviointi - kanakoira-avusteinen laskenta - Antti Paas...
 
Sähkömarkkinoiden murros
Sähkömarkkinoiden murrosSähkömarkkinoiden murros
Sähkömarkkinoiden murros
 
Riittääkö sähkö Suomessa?
Riittääkö sähkö Suomessa?Riittääkö sähkö Suomessa?
Riittääkö sähkö Suomessa?
 
Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016
Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016
Yt-neuvottelujen kuukausivertailut 2015–2016
 
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
 
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
 
Suomen kestävä energiavisio
Suomen kestävä energiavisioSuomen kestävä energiavisio
Suomen kestävä energiavisio
 
Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa
Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus SuomessaAurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa
Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa
 
Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015
Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015
Ajankohtaiskatsaus malminetsinnästä ja kaivosteollisuudesta vuodelta 2015
 
Kemianteollisuuden talouskatsaus
Kemianteollisuuden talouskatsausKemianteollisuuden talouskatsaus
Kemianteollisuuden talouskatsaus
 
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset
 

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016

 • 1. 16.1.2017 1 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt – mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.2017 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat kehittyivät 2016?
 • 2. 16.1.2017 2 Vuosi oli edellisvuotta kuivempi, Pohjoismaiden vesivarantojen tilanne normalisoitui 3 TWh 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2016 2015 Keskiarvo (2015-1995) Viikko Kivihiilen ja maakaasun hinta lievässä nousussa 4 0 10 20 30 40 50 60 1/2006 4/2006 7/2006 10/2006 1/2007 4/2007 7/2007 10/2007 1/2008 4/2008 7/2008 10/2008 1/2009 4/2009 7/2009 10/2009 1/2010 4/2010 7/2010 10/2010 1/2011 4/2011 7/2011 10/2011 1/2012 4/2012 7/2012 10/2012 1/2013 4/2013 7/2013 10/2013 1/2014 4/2014 7/2014 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016* 4/2016* 7/2016* Kivihiilen hinta rannikolla (sis. valmisteveron) Maakaasun hinta (sis. valmisteveron) €/MWh
 • 3. 16.1.2017 3 Päästöoikeuden hinta alhainen, huutokauppatulot jäivät edellisvuodesta 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 1.12.2012 1.6.2013 1.12.2013 1.6.2014 1.12.2014 1.6.2015 1.12.2015 1.6.2016 1.12.2016 huutokauppatulot milj. € päästöoikeuden hinta € Huutokauppatulot Päästöoikeuden huutokauppahinta Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön syöttötariffituet kasvussa Lähde: Energiavirasto 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2014 2015 2016 Maksetut syöttötariffituet, milj. € Tuulivoima Metsähake Biokaasu ja puupolttoaine
 • 4. 16.1.2017 4 Syöttötariffituella tuotetun sähkön määrä kasvussa Lähde: Energiavirasto 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 2013 2014 2015 2016 Syöttötariffituella tuotetun sähkön määrä, GWh Tuulivoima Metsähake Biokaasu ja puupolttoaine 8 Energiatehokkuuden parantumisesta aiheutuva energiansäästö kasvussa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 0,7 0,9 2,0 1,6 3,9 3,0 6,9 5,6 8,6 6,9 10,1 8,1 9,5 12,0 10,9 14,2 10 2008 2009 2010 2012 20142011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14 TWh/a Loppukäytön säästö Kokonaissäästö Energiatehokkuussopimuksista raportoitu energiansäästö jaksolla 2008-2015
 • 5. 16.1.2017 5 Suomen sähköntuotanto pysyi ennallaan, kulutus ja nettotuonti lisääntyivät 9 TWh 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Kulutus 87,7 84,3 85,2 84,1 83,4 82,5 84,7 Tuotanto 77,2 70,4 67,7 68,3 65,4 66,1 66,1 Nettotuonti 10,5 13,9 17,4 15,8 18,1 16,3 18,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Nettotuonti Ruotsista väheni ja Venäjältä lisääntyi 10 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Kulutus Tuotanto Ruotsi (nettotuonti) Venäjä (nettotuonti) Viro (nettotuonti) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 87,7 84,3 85,2 84,1 83,4 82,5 84,7 77,2 70,4 67,7 68,3 65,4 66,1 66,1 -2,8 1,9 14,2 12,2 18,2 17,4 15,8 11,6 10,8 4,4 4,7 3,4 3,9 5,3 1,7 1,2 -1,2 -1,1 -3,5 -5,0 -2,8 TWh
 • 6. 16.1.2017 6 Suomen hinta edellisvuotta suuremman osan ajasta sama Ruotsin kanssa 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 FI-SE1 FI-SE3 FI-EE Hinta-alueiden yhtenäisyys (% ajasta) 2015 2016 Sähkön tukkumarkkinahinnat edellisvuotta korkeammat 12 0 10 20 30 40 50 60 01 - 15 04 - 15 07 - 15 10 - 15 13 - 15 16 - 15 19 - 15 22 - 15 25 - 15 28 - 15 31 - 15 34 - 15 37 - 15 40 - 15 43 - 15 46 - 15 49 - 15 52 - 15 02 - 16 05 - 16 08 - 16 11 - 16 14 - 16 17 - 16 20 - 16 23 - 16 26 - 16 29 - 16 32 - 16 35 - 16 38 - 16 41 - 16 44 - 16 47 - 16 50 - 16 2017-q1 2017-q4 2020 SYS SE1 FI SYS Futuurit FI Futuurit Alue Keskihinta 2016 (€/MWh) Keskihinta 2015 (€/MWh) Järjestelmä 26,91 20,98 Suomi 32,45 29,66 Ruotsi SE1 28,95 21,16 Ruotsi SE3 29,24 22 Viro 33,06 31,08 €/MWh
 • 7. 16.1.2017 7 Sähkön vähittäismarkkinat Miten kuluttajien sähkön hinta kehittyi? Sähköenergian ja sähkönsiirron hinnat maltillisessa nousussa 1.1.2016- 1.1.2017 14 Kotitalouskäyttäjä 5000 kWh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kWh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla) +2,3 % +3,5 % Sähkön verollinen siirtohinta +7,8 % +6,3 % Sähkön kokonaishinta (sis. verot) +5,4 % +4,9 %
 • 8. 16.1.2017 8 Sähköenergian tarjous- ja toimitusvelvollisuushinnat maltillisessa nousussa 1.1.2016-1.1.2017 15 Kotitalouskäyttäjä 5000 kWh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kWh/vuosi Toimitusvelvollisuushinnat +2,3 % +3,5 % Tarjoushinnat toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille +4,2 % +7,2 % Tarjoushinnat kaksivuotisille määräaikaisille sopimuksille +1,0 % +2,6 % Sähköenergian hintojen muutokset (5000 kWh/v kotitalous) 16 snt/kWh 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 toist.voim. 2v spot 2015 keskiarvo 2016 keskiarvo 2015 halvin 2016 halvin
 • 9. 16.1.2017 9 Toimitusvelvollisuushintojen keskiarvot eri tyyppikäyttäjille 1.1.2017 17 Kotitalouskäyttäjä 5000 kWh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kWh/vuosi Sähköenergia (toimitusvelvollisuus, sis. alv) 6,83 snt/kWh 6,30 snt/kWh Sähkön siirto (sis. alv ja sähköverot) 9,14 snt/kWh 6,87 snt/kWh Sähkön kokonaishinta (sis. verot) 15,98 snt/kWh 13,18 snt/kWh Sähkö maksaa vuodessa yhteensä 799 €/vuosi 2372 €/vuosi Kotitalouskuluttajan sähkön hinta muodostuu sangen tasaisesti myynnistä, siirrosta ja veroista 18 1.1.2017, kulutus 5000kWh/vuosi, 15,98 snt/kWh myynti 35 % siirto 32 % verot 33 % 25,0% 9,5% 29,3% 2,8% 14,1% 19,4% hankinta myynti jakeluverkko kantaverkko sähkövero alv
 • 10. 16.1.2017 10 Sähkö on Suomessa eurooppalaisittain katsottuna verrattain edullista (2015 loppupuoli) 19 Lähde:Eurostat snt/kWh 0 5 10 15 20 25 30 35 Energia Siirto Verot Suomi Sähkön toimitusvarmuus Miten sähkön toimitusvarmuus on kehittynyt?
 • 11. 16.1.2017 11 21 Suomen tehotase talvikaudella 2016 – 2017 (kylmänä talvena) markkinoiden varassa *Tuulivoima kapasiteettikertoimella 6 % 1200 MW 1400 MW 1000 MW 1500 MW Suomen tehotase MW Oma tuotanto 11 700 Kulutus 15 100 Netto -3 400 Siirtoyhteydet 5 100 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 MW Arvioitu käytettävissä oleva oma tuotantokapasiteetti kulutushuippuna 22 Kulutushuippu kasvussa, tuotantohuippu laskussa 14808 13288 13917 14320 14804 14304 14043 14228 13494 15105 14273 12623 11056 11350 12366 12261 12051 11843 11722 11164 11456 10 053 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* MWh/h Kulutushuippu [MWh/h] Tuotantohuippu [MWh/h] * Toistaiseksi 15.1.2017 mennessä
 • 12. 16.1.2017 12 • Sähkön toimitusvarmuudessa on ollut hyvä – ainakin toistaiseksi • Kuluvan talven kulutushuippu 14 273 MWh/h (5.1.2017 klo 17-18) – Talven 2015 – 2016 kulutusennätys oli 15 105 MWh/h – Pohjoismainen kulutusennätys 21.1.2016 klo 9-10, 70 159 MWh/h • Uusi sähkön tuontiennätys noin 4 750 MWh/h (5.1.2017 klo 6-7), 35 % kulutuksesta. Kyseisen päivän sähkön keskihinta Nord Poolin vuorokausimarkkinalla Suomessa oli 43,7 €/MWh ja korkein hinta oli iltapäivällä 73,9 €/MWh (kattohinta 3000 €/MWh) – Järjestelmä toimi täysin normaalisti, eikä toimitusvarmuus ollut uhattuna, järjestelmässä ei ollut merkittäviä häiriöitä ja Suomessa oli käyttämätöntä omaa tuotantokapasiteettia • Suomen tuotantokapasiteetissa ei ole tapahtunut toimitusvarmuuden näkökulmasta vuonna 2016 merkittäviä muutoksia, alhainen hinta aiheuttaa kuitenkin jatkossa haasteita toimitusvarmuudelle • Tuulivoimakapasiteetti on kasvanut Suomessa lähes 600 MW vuodessa ja se on nyt noin 1 600 MW, tuulivoiman tuotantoennätys Suomessa 11.1.2017 yli 1300 MWh/h. Pohjoismaisella tasolla tuulivoima samana aamuna yli 11 000 MWh/h • Sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi tuotantoon on investoitava merkittävästi lisää, myös siirtokapasiteettia on lisättävä 23 Sähköntuotannon toimitusvarmuus toistaiseksi ok, markkinat toimivat Reilua energiaa Lisätiedot Ylijohtaja Simo Nurmi, puh. 029 5050 011 Markkinat: johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013 Verkot: johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023 Päästökauppa: johtaja Tuulia Lepistö, puh. 029 5050 041 Uusiutuva energia: johtaja Pekka Ripatti, puh. 029 5050 075 Energiatehokkuus: ryhmäpäällikkö Heikki Väisänen, puh. 029 5050 120