SlideShare a Scribd company logo
Teknisen valvonnan
ajankohtaiset asiat
Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016
• Verkkoluvat
• NBS & Datahub
• 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen
alaskirjaukset
• VATI
– Tekniset tunnusluvut
– Rakennetiedot
• Kehittämissuunnitelmat
30
Agenda
• Jakeluverkonhaltijan verkkolupia on myönnetty 39 kappaletta
– Jäljellä on 40 jakeluverkonhaltijan lupaa ja 8 suljetun jakeluverkon lupaa
– Käsittelyä on hidastanut mm. kiireellisten luvanvaraisuusarviointien ja kiireellisten
suljettujen verkkolupien käsittelyt
– Hakemuksissa on puutteita ja epäselvyyksiä etenkin vastuualuekarttojen osalta
31
– Tarvittaessa perustellusta syystä luvan kiirehtimistä voi pyytää
• Osin näin on toimittukin
– Nykyiset luvat ovat kuitenkin voimassa, kunnes uudet hakemukset on saatu käsiteltyä
Verkkoluvat
• Yhteispohjoismaisen taseselvityksen NBS käyttöönotto lykkääntyy lokakuulta
vuoden 2017 alkuun
• Käyttöönotto aiheuttaa muutoksia ja toimenpiteitä toimijoille mm.
– tiedonvaihtotapoihin,
– toimitettaviin tietoihin ja
– aikarajoihin
• Mikäli NBS on jollekin verkonhaltijalle vieras asia -> nopeasti yhteyttä eSett:iin
tai Fingridiin.
• Datahub käynnistynee vuonna 2019
– Toivottavaa, että toimijat aloittavat valmistelut, jotta käyttöönotto sujuu jouhevasti
– Fingrid toivoo toimialan kommentteja tietokonversiosuunnitelmasta 19.8. mennessä
32
NBS & Datahub
• 3. Valvontajakson rakennetietojen tarkastus tarkoitus saada valmiiksi syyskuun
loppuun mennessä
– Tehostamiskannustimen rintamaestimointia varten tiedot on tarkastettu lähinnä JHA:n
osalta. Tarkastus kuitenkin jatkuu edelleen
– Verkonhaltijoita pyydetään reagoimaan rakennetietoja koskeviin yhteydenottoihin
pikaisesti
• Vastaavasti vuosien 2014 ja 2015 toimitusvarmuuskannustimen
alaskirjaushakemukset käsitellään syyskuun loppuun mennessä
– Hakemukset ovat osin olleet puutteellisia etenkin perusteluiden osalta
– Osa hakemuksista ovat olleet ristiriidassa rakennetiedoissa ilmoitettujen tietojen kanssa
33
3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä
toimitusvarmuuskannustimen
alaskirjaukset
• Tekniset tunnusluvut
– Vuoden 2015 tietojen tarkastus käynnissä.
• Keskeytysluvuissa epäselvyyksiä.
• Muutamalta yhtiöltä tiedot vielä saamatta
– Uusi tunnuslukumääräys tuli voimaan 1.1.2016
– Uuden määräyksen mukaiset tiedot toimitetaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2017
vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisena
• Rakennetiedot
– Vuoden 2016 rakennetiedot ilmoitettiin keväällä 1.1.2016 tilanteen ja 3. valvontajakson
vahvistuspäätöksen mukaisesti
– 4. ja 5. valvontajakson vahvistuspäätöksen liitteen mukaiset rakennetiedot kerätään
ensimmäisen kerran keväällä 2017 vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisesti
• Kehittämissuunnitelmat
– Suunnitelmat jätetään 30.6 mennessä
– Energiaviraston tarkastettava suunnitelmat vuoden loppuun mennessä 34
VATI
• 2. kehittämissuunnitelmat jätettävä VATI:iin 30.6. mennessä
– Määräys on edelleen sama
– Ohjeistusta päivitettiin 2.5.2016
• Kehittämissuunnitelmat avattiin VATI:iin vasta 8.6
– Kehittämissuunnitelman luonne huomioiden suunnitelman tulisi kuitenkin olla
verkonhaltijalla valmiina eikä itse tietojen syötön pitäisi olla aikaa vievää
– Aikataulu tai suunnitelman muoto ei myöskään pitäisi tulla yllätyksenä
• Vuoden 2014 suunnitelman saa tarvittaessa virastolta
35
Kehittämissuunnitelmat
• Ohjeistusta päivitettiin 1. kehittämissuunnitelmista tekemiemme havaintojen
pohjalta
• Salassa pidettävät tiedot:
– Liitteet 2 ja 4 tulkittu liikesalaisuuksiksi (Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. kohta 20)
– Liitteen 1 kohdat 9 ja 10 salassa pidettäviä yhteiskunnan turvallisuuden vuoksi
(Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. kohdat 7 ja 8)
– Verkonhaltijan tulee esittää perustellusti, mikäli se katsoo suunnitelmassa olevan jotain
muuta salassa pidettävää tietoa
36
Kehittämissuunnitelman ohjeistus
• Liite 1. kohta 11.
– Tulee määrittää eri toimitusvarmuustasot, mikäli on hyvin erityyppisiä kohteita, joihin
sovelletaan omaa toimitusvarmuustasoa
– Poikkeuksellisen suuret kustannukset eivät koske ainoastaan yksittäisiä käyttöpaikkoja.
Esim. kahden tai useamman käyttöpaikan rypäs on huomattavan erillään muista
37
Kehittämissuunnitelman ohjeistus
• Liitteet 2, 3, 4 ja 5
– Toimitusvarmuusvaatimukset täyttäväksi verkoksi voidaan merkitä vain ne verkon osat,
jotka rakenteellisesti täyttävät toimitusvarmuusvaatimukset
• Ei siis viankorjauksella, automaatiolla tai muilla keinoin hoidettavaa verkkoa
• Tulkinta yhtenäistää verkonhaltijoiden arviota toimitusvarmuuskriteerit täyttävästä verkosta
• Mm. viankorjausten vaikutusten arviointi aiheutti hajontaa yhtiöiden välillä ja vaikeutti
suunnitelmien arviointia
– Laatuvaatimusten mukaiset käyttöpaikat edelleen samalla tavalla (mukana myös vian
korjaus, automaatio yms.)
• Liitteessä 3. laatuvaatimusten piirissä olevien käyttöpaikkojen nykymäärä ja liitteessä 2.
siirtymäaikoina laatuvaatimusten piiriin tulevat käyttöpaikat
 Lopputuloksena tulee olla, että 100 % asiakkaista on laatuvaatimusten mukaisessa verkossa (ellei
verkonhaltija ole ennakoinut asiakasmäärän muutosta)
38
Kehittämissuunnitelman ohjeistus
• Liitteiden 4 ja 5 kohdat 2 ja 3
– Vastauksessa voidaan esittää keskeisimpiä investointi- ja kunnossapitotoimenpiteitä
muutaman konkreettisen esimerkkikohteen avulla. Esimerkkikohteista voidaan esittää
mm. seuraavia tietoja:
• Toimenpide ja paikka
• Toimenpiteen arvioitu vaikutusalue (käyttöpaikat)
• Toimenpiteen arvioitu (laskennallinen) vaikutus toimitusvarmuuteen
• Toimenpiteen toteutusaika
• Toimenpiteen investointikustannukset
• Toimenpiteen vaikutukset kunnossapitokustannuksiin
– Tämän tyyppiset tiedot koettiin selventäviksi ensimmäisissä suunnitelmissa ja liitteiden
4 ja 5 voidaan seurata isoimpien kokonaisuuksien toteutumista paremmin
39
Kehittämissuunnitelman ohjeistus
• Lähiaikoina tulossa mielenkiintoisia linjausasioita, joten kannattaa seurata
verkkosivujamme
– Liittymissopimusta edeltävät sopimukset ja kapasiteetin varaaminen
– Asiakkaan varasyöttöyhteys kiinteistön sisäisestä sähköverkosta
– …
40
Lähiaikojen ajankohtaiset asiat
Kiitos
Tarvo Siukola

More Related Content

Similar to Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola

Ohjeita NBS-maiden markkinatoimijoille
Ohjeita NBS-maiden markkinatoimijoilleOhjeita NBS-maiden markkinatoimijoille
Ohjeita NBS-maiden markkinatoimijoille
eSett
 
Taloyhtiön nykytilan arviointi
Taloyhtiön nykytilan arviointiTaloyhtiön nykytilan arviointi
Taloyhtiön nykytilan arviointi
Energiaopas
 
Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01kaarima
 
STM ajankohtaiset
STM ajankohtaisetSTM ajankohtaiset
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitysPalveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...
Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...
Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...
eSett
 
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus 17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut
Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelutKelan rooli ja valinnanvapauspalvelut
Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuriValinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
 
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätökset
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätöksetKela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätökset
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätökset
Kela
 
Pohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumiset
Pohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumisetPohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumiset
Pohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumiset
Fingrid Oyj
 
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 

Similar to Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola (16)

Ohjeita NBS-maiden markkinatoimijoille
Ohjeita NBS-maiden markkinatoimijoilleOhjeita NBS-maiden markkinatoimijoille
Ohjeita NBS-maiden markkinatoimijoille
 
Taloyhtiön nykytilan arviointi
Taloyhtiön nykytilan arviointiTaloyhtiön nykytilan arviointi
Taloyhtiön nykytilan arviointi
 
Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01Thl oper6-140506004225-phpapp01
Thl oper6-140506004225-phpapp01
 
STM ajankohtaiset
STM ajankohtaisetSTM ajankohtaiset
STM ajankohtaiset
 
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-SuomessaSote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
Sote-ICT-valmistelutilanne Varsinais-Suomessa
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
 
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitysPalveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys
Palveluntuottajat 17.1.2019 pilotointivaiheen ratkaisumallin esitys
 
Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...
Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...
Pohjoismainen taseselvitysmalli - koulutus 9.2.2016 - Niko Jauhiainen, Yhteis...
 
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus 17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
17.11.2022 Tiedonkeruun modernisointi, Tilastokeskus
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut
Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelutKelan rooli ja valinnanvapauspalvelut
Kelan rooli ja valinnanvapauspalvelut
 
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuriValinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Valinnanvapauden tietojärjestelmäarkkitehtuuri
 
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
Ohjausryhmätyö valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa (VN TEAS)
 
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätökset
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätöksetKela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätökset
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Arkki-hanke ja uudet vammaisetuuspäätökset
 
Pohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumiset
Pohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumisetPohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumiset
Pohjoismaisen taajuusohjattujen reservien kehitys –projektin kuulumiset
 
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
 

More from Energiavirasto

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Energiavirasto
 
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Energiavirasto
 
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Energiavirasto
 
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Energiavirasto
 
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Energiavirasto
 
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Energiavirasto
 
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Energiavirasto
 

More from Energiavirasto (7)

Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteenIluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
Iluc-direktiivin tuomat muutokset biopolttoaineiden kestävyyteen
 
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöönMetsähaketuen rajaus käytäntöön
Metsähaketuen rajaus käytäntöön
 
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminenPäästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
Päästökaupan kompensaatiotuen laskenta ja kohdentaminen
 
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
Pekka Ripatti: Uusiutuva energia 2016
 
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
Sähkömarkkinoiden tilanne nyt - mitä tapahtui vuonna 2016
 
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivätHarri Haavisto ilmansuojelupäivät
Harri Haavisto ilmansuojelupäivät
 
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti IlonenTehostamiskannustin Matti Ilonen
Tehostamiskannustin Matti Ilonen
 

Teknisen valvonnan ajankohtaista Tarvo Siukola

 • 2. • Verkkoluvat • NBS & Datahub • 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset • VATI – Tekniset tunnusluvut – Rakennetiedot • Kehittämissuunnitelmat 30 Agenda
 • 3. • Jakeluverkonhaltijan verkkolupia on myönnetty 39 kappaletta – Jäljellä on 40 jakeluverkonhaltijan lupaa ja 8 suljetun jakeluverkon lupaa – Käsittelyä on hidastanut mm. kiireellisten luvanvaraisuusarviointien ja kiireellisten suljettujen verkkolupien käsittelyt – Hakemuksissa on puutteita ja epäselvyyksiä etenkin vastuualuekarttojen osalta 31 – Tarvittaessa perustellusta syystä luvan kiirehtimistä voi pyytää • Osin näin on toimittukin – Nykyiset luvat ovat kuitenkin voimassa, kunnes uudet hakemukset on saatu käsiteltyä Verkkoluvat
 • 4. • Yhteispohjoismaisen taseselvityksen NBS käyttöönotto lykkääntyy lokakuulta vuoden 2017 alkuun • Käyttöönotto aiheuttaa muutoksia ja toimenpiteitä toimijoille mm. – tiedonvaihtotapoihin, – toimitettaviin tietoihin ja – aikarajoihin • Mikäli NBS on jollekin verkonhaltijalle vieras asia -> nopeasti yhteyttä eSett:iin tai Fingridiin. • Datahub käynnistynee vuonna 2019 – Toivottavaa, että toimijat aloittavat valmistelut, jotta käyttöönotto sujuu jouhevasti – Fingrid toivoo toimialan kommentteja tietokonversiosuunnitelmasta 19.8. mennessä 32 NBS & Datahub
 • 5. • 3. Valvontajakson rakennetietojen tarkastus tarkoitus saada valmiiksi syyskuun loppuun mennessä – Tehostamiskannustimen rintamaestimointia varten tiedot on tarkastettu lähinnä JHA:n osalta. Tarkastus kuitenkin jatkuu edelleen – Verkonhaltijoita pyydetään reagoimaan rakennetietoja koskeviin yhteydenottoihin pikaisesti • Vastaavasti vuosien 2014 ja 2015 toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaushakemukset käsitellään syyskuun loppuun mennessä – Hakemukset ovat osin olleet puutteellisia etenkin perusteluiden osalta – Osa hakemuksista ovat olleet ristiriidassa rakennetiedoissa ilmoitettujen tietojen kanssa 33 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset
 • 6. • Tekniset tunnusluvut – Vuoden 2015 tietojen tarkastus käynnissä. • Keskeytysluvuissa epäselvyyksiä. • Muutamalta yhtiöltä tiedot vielä saamatta – Uusi tunnuslukumääräys tuli voimaan 1.1.2016 – Uuden määräyksen mukaiset tiedot toimitetaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2017 vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisena • Rakennetiedot – Vuoden 2016 rakennetiedot ilmoitettiin keväällä 1.1.2016 tilanteen ja 3. valvontajakson vahvistuspäätöksen mukaisesti – 4. ja 5. valvontajakson vahvistuspäätöksen liitteen mukaiset rakennetiedot kerätään ensimmäisen kerran keväällä 2017 vuoden 2016 lopun tilanteen mukaisesti • Kehittämissuunnitelmat – Suunnitelmat jätetään 30.6 mennessä – Energiaviraston tarkastettava suunnitelmat vuoden loppuun mennessä 34 VATI
 • 7. • 2. kehittämissuunnitelmat jätettävä VATI:iin 30.6. mennessä – Määräys on edelleen sama – Ohjeistusta päivitettiin 2.5.2016 • Kehittämissuunnitelmat avattiin VATI:iin vasta 8.6 – Kehittämissuunnitelman luonne huomioiden suunnitelman tulisi kuitenkin olla verkonhaltijalla valmiina eikä itse tietojen syötön pitäisi olla aikaa vievää – Aikataulu tai suunnitelman muoto ei myöskään pitäisi tulla yllätyksenä • Vuoden 2014 suunnitelman saa tarvittaessa virastolta 35 Kehittämissuunnitelmat
 • 8. • Ohjeistusta päivitettiin 1. kehittämissuunnitelmista tekemiemme havaintojen pohjalta • Salassa pidettävät tiedot: – Liitteet 2 ja 4 tulkittu liikesalaisuuksiksi (Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. kohta 20) – Liitteen 1 kohdat 9 ja 10 salassa pidettäviä yhteiskunnan turvallisuuden vuoksi (Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. kohdat 7 ja 8) – Verkonhaltijan tulee esittää perustellusti, mikäli se katsoo suunnitelmassa olevan jotain muuta salassa pidettävää tietoa 36 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 • 9. • Liite 1. kohta 11. – Tulee määrittää eri toimitusvarmuustasot, mikäli on hyvin erityyppisiä kohteita, joihin sovelletaan omaa toimitusvarmuustasoa – Poikkeuksellisen suuret kustannukset eivät koske ainoastaan yksittäisiä käyttöpaikkoja. Esim. kahden tai useamman käyttöpaikan rypäs on huomattavan erillään muista 37 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 • 10. • Liitteet 2, 3, 4 ja 5 – Toimitusvarmuusvaatimukset täyttäväksi verkoksi voidaan merkitä vain ne verkon osat, jotka rakenteellisesti täyttävät toimitusvarmuusvaatimukset • Ei siis viankorjauksella, automaatiolla tai muilla keinoin hoidettavaa verkkoa • Tulkinta yhtenäistää verkonhaltijoiden arviota toimitusvarmuuskriteerit täyttävästä verkosta • Mm. viankorjausten vaikutusten arviointi aiheutti hajontaa yhtiöiden välillä ja vaikeutti suunnitelmien arviointia – Laatuvaatimusten mukaiset käyttöpaikat edelleen samalla tavalla (mukana myös vian korjaus, automaatio yms.) • Liitteessä 3. laatuvaatimusten piirissä olevien käyttöpaikkojen nykymäärä ja liitteessä 2. siirtymäaikoina laatuvaatimusten piiriin tulevat käyttöpaikat  Lopputuloksena tulee olla, että 100 % asiakkaista on laatuvaatimusten mukaisessa verkossa (ellei verkonhaltija ole ennakoinut asiakasmäärän muutosta) 38 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 • 11. • Liitteiden 4 ja 5 kohdat 2 ja 3 – Vastauksessa voidaan esittää keskeisimpiä investointi- ja kunnossapitotoimenpiteitä muutaman konkreettisen esimerkkikohteen avulla. Esimerkkikohteista voidaan esittää mm. seuraavia tietoja: • Toimenpide ja paikka • Toimenpiteen arvioitu vaikutusalue (käyttöpaikat) • Toimenpiteen arvioitu (laskennallinen) vaikutus toimitusvarmuuteen • Toimenpiteen toteutusaika • Toimenpiteen investointikustannukset • Toimenpiteen vaikutukset kunnossapitokustannuksiin – Tämän tyyppiset tiedot koettiin selventäviksi ensimmäisissä suunnitelmissa ja liitteiden 4 ja 5 voidaan seurata isoimpien kokonaisuuksien toteutumista paremmin 39 Kehittämissuunnitelman ohjeistus
 • 12. • Lähiaikoina tulossa mielenkiintoisia linjausasioita, joten kannattaa seurata verkkosivujamme – Liittymissopimusta edeltävät sopimukset ja kapasiteetin varaaminen – Asiakkaan varasyöttöyhteys kiinteistön sisäisestä sähköverkosta – … 40 Lähiaikojen ajankohtaiset asiat