SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Biopolttoaineiden ja bionesteiden
kestävyysjärjestelmät
41. Ilmansuojelupäivät 23.- 24.8.2016, Lappeenranta
Kestävyysasiantuntija
Harri Haavisto
• Mistä on kyse?
– Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys
• Mitä vaaditaan?
– Kestävyysjärjestelmän vaatimukset ja kestävyyskriteerit
• Missä mennään nyt?
– Ajankohtaista
2
Esityksen sisältö
• RES-direktiivi
– Liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 % vuonna 2020
– Suomen oma tavoite 20 %
– Sisältää kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja bionesteille
• Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013, kestävyyslaki) tuli voimaan
1.7.2013
– Implementoi RES-direktiivin kestävyyskriteerien osalta
– Energiaviraston Uusiutuvan energian ryhmässä hoidetaan kestävyyslain mukaisia
viranomaistehtäviä
Biopolttoaineiden ja bionesteiden
kestävyys
3
Biopolttoaine =biomassasta tuotettu
nestemäinen tai kaasumainen
liikenteessä käytettävä polttoaine
Bioneste =biomassasta muuhun
energiakäyttöön kuin liikennettä varten
tuotettu nestemäinen polttoaine
Biopolttoaineiden ja bionesteiden
kestävyys
4
Biopolttoaineiden ja bionesteiden
kestävyys - mikä velvoittaa?
Biopolttoaine täyttää
kestävyyskriteerit
•Alempi verokanta (CO2-vero puolet tai nolla)
•Lasketaan jakeluvelvoitteeseen
•Velvoite valtiontukipäätöksestä
•Päästökaupassa bionesteen päästökerroin nolla
Biopolttoaine EI täytä
kestävyyskriteerejä
•Korkeampi verokanta
•Ei lasketa jakeluvelvoitteeseen
•Mikäli jakeluvelvoite laiminlyödään
-> seuraamusmaksu
•Valtiontukipäätöksen ehdot eivät täyty
•Päästökaupassa ’fossiilista’ polttoainetta
• RES-direktiivin ja komission tiedonannon (2010/C 160/01) mukaan
kestävyyskriteerien mukaisuus voidaan osoittaa kolmella tavalla:
1) komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän kautta
2) jäsenvaltion kansallisen järjestelmän mukaisesti
3) unionin ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti
Kestävyyden osoittamisen tavat
6
Kestävyysjärjestelmän vaatimukset
• Lasketaan biopolttoaine- tai bioneste-erän
kasvihuonekaasupäästövähennys
• Osoitetaan, että raaka-aineiden alkuperää koskevat kestävyyskriteerit
täyttyvät
– Biologinen monimuotoisuus
– Maankäytön muutos
– Turvemaiden kuivattaminen
• Saadaan tieto, jos maatalouden raaka-aine ei täytä sille asetettuja
vaatimuksia
• Sisältää ainetaseen
• Tarkka, luotettava ja väärinkäytöksiltä suojattu
Jätteillä ja prosessitähteillä
ei tarvita
Kestävyysjärjestelmän vaatimukset
• Rinnastettavissa laatujärjestelmään
• Toiminnanharjoittajan oma analyysi ja arviointi riskeistä sekä
mahdolliset toimet riskien pienentämiseksi
• Toimenpiteet ja rakenteet, joilla pyritään kestävyysjärjestelmän
tarkkuuteen, luotettavuuteen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen
– Toimittajien valinta- ja arviointimenetelmät, sopimukset, näytteenotot,
omavalvonta, auditoinnit, dokumentointi
 Linkittyy kriteerien täyttymisen osoittamiseen ja ainetaseeseen!
Kestävyyskriteerit
• Väh. 35 % verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen, nousee ensi vuonna 50 %
Kasvihuonekaasupäästövähennys (6 §)
• Raaka-aine ei saa tulla biologisesti erityisen monimuotoisilta alueilta
(aarniometsät, luonnonsuojelualueet, monimuotoinen ruohoalue)
Biologinen monimuotoisuus (7 §)
• Raaka-ainetta ei saa tuottaa erityisen runsashiilisellä maapohjalla (kosteikot,
metsät), jonka maankäyttöstatus on muuttunut tammikuusta 2008
Maankäytön muutos (8 §)
• Ei saa kuivattaa turvemaita raaka-aineen tuotantoa varten
Turvemaiden kuivattaminen (9 §)
• EU:ssa suoria tukia saava viljelijä
• Ympäristöä ja kasvinsuojelua koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimukset
Maatalouden raaka-aine (10 §)
Toiminnanharjoittajan
kestävyysjärjestelmä
10
• TEM asettanut kaksivaiheisen biopolttoainetyöryhmän
– 1. vaihe: ILUC-direktiivin implementointi
• 7 % katto peltoviljellyille raaka-aineille
• 0,5 % tavoite liitteen IX A osan raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille
– 2. vaihe: Biopolttoaineiden edistämiskeinot 2020-luvulla
• Hallitusohjelman tavoite uusiutuville polttoaineille 40 % vuonna 2030
• Tuontiöljyn käytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä
• Liikenteen polttoaineiden määrä vuonna 2015 yli 4900 milj. litraa
– Biopolttoaineita kestävyyskriteeriselvitysten mukaan yli 660 milj. litraa
 Energiasisällöltään, tuplalaskenta huomioiden, osuus yli 24 %
 Raaka-aineet painottuvat jätteisiin ja tähteisiin
Ajankohtaista
11
12
Reilua energiaa
Harri Haavisto
Kestävyysasiantuntija
Uusiutuva energia
harri.haavisto@energiavirasto.fi

More Related Content

Similar to Harri Haavisto ilmansuojelupäivät

Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015
Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015
Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015Maa- ja metsätalousministeriö
 
Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015
Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015
Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015Joutsenmerkki
 
Kokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksistaKokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksistaTHL
 
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia SaarimaaLuontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia SaarimaaSuomen metsäkeskus
 
BEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari Kuusisto
BEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari KuusistoBEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari Kuusisto
BEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari KuusistoCLIC Innovation Ltd
 
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiSuomen metsäkeskus
 
Biomassan kestävyyskriteerit
Biomassan kestävyyskriteeritBiomassan kestävyyskriteerit
Biomassan kestävyyskriteeritHelen
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa SaarenmaaPohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa SaarenmaaBiotalous.fi
 
Toimenpideohjelma, 15.2. työpajan tulokset
Toimenpideohjelma, 15.2. työpajan tuloksetToimenpideohjelma, 15.2. työpajan tulokset
Toimenpideohjelma, 15.2. työpajan tuloksetBiotalous.fi
 
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotuksetUusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotuksetMaa- ja metsätalousministeriö
 
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-MannilaKasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-MannilaMTT_Agrifood_Research_Finland
 
KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri
KemiDigi ja kemikaalituoterekisteriKemiDigi ja kemikaalituoterekisteri
KemiDigi ja kemikaalituoterekisteriTyöterveyslaitos
 
Biotalousstrategian työpaja: Toimenpideohjelma
Biotalousstrategian työpaja: ToimenpideohjelmaBiotalousstrategian työpaja: Toimenpideohjelma
Biotalousstrategian työpaja: ToimenpideohjelmaBiotalous.fi
 

Similar to Harri Haavisto ilmansuojelupäivät (20)

Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015
Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015
Matti aho laadulla_ja_turvallisuudella_kilpailukykyä_07102015
 
Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015
Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015
Joutsenmerkin metsävaatimukset 19.5.2015
 
Kokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksistaKokemuksia GMO-tarkastuksista
Kokemuksia GMO-tarkastuksista
 
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoroAnniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
Anniina Kostilainen, Sahateollisuus: Teollisuuden kommenttipuheenvuoro
 
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, LukeMetsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
Metsien kasvun lisäämisen keinot ja vaikutukset, Jari hynynen, Luke
 
Biokaasusta kasvua
Biokaasusta kasvuaBiokaasusta kasvua
Biokaasusta kasvua
 
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021 EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
EU:n metsäkatolakialoite 17.11.2021
 
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia SaarimaaLuontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
Luontotiedon keruun menetelmät - 14.2.2020 Miia Saarimaa
 
Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...
Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...
Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen...
 
Kosmetiikkalainsäädännön velvoitteet hiusammattilaiselle lokakuu 2015
Kosmetiikkalainsäädännön velvoitteet hiusammattilaiselle lokakuu 2015Kosmetiikkalainsäädännön velvoitteet hiusammattilaiselle lokakuu 2015
Kosmetiikkalainsäädännön velvoitteet hiusammattilaiselle lokakuu 2015
 
BEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari Kuusisto
BEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari KuusistoBEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari Kuusisto
BEST: Miten rakennetaan kestävää bioenergialiiketoimintaa? Sari Kuusisto
 
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
 
Biomassan kestävyyskriteerit
Biomassan kestävyyskriteeritBiomassan kestävyyskriteerit
Biomassan kestävyyskriteerit
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa SaarenmaaPohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
 
Toimenpideohjelma, 15.2. työpajan tulokset
Toimenpideohjelma, 15.2. työpajan tuloksetToimenpideohjelma, 15.2. työpajan tulokset
Toimenpideohjelma, 15.2. työpajan tulokset
 
Turvemaiden puunkorjuu uusitalo
Turvemaiden puunkorjuu uusitaloTurvemaiden puunkorjuu uusitalo
Turvemaiden puunkorjuu uusitalo
 
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotuksetUusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
Uusi kannustejärjestelmä - teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset
 
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-MannilaKasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
Kasvinsuojeluaineiden minor use -laajennukset, Kaija Kallio-Mannila
 
KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri
KemiDigi ja kemikaalituoterekisteriKemiDigi ja kemikaalituoterekisteri
KemiDigi ja kemikaalituoterekisteri
 
Biotalousstrategian työpaja: Toimenpideohjelma
Biotalousstrategian työpaja: ToimenpideohjelmaBiotalousstrategian työpaja: Toimenpideohjelma
Biotalousstrategian työpaja: Toimenpideohjelma
 

Harri Haavisto ilmansuojelupäivät

 • 1. Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmät 41. Ilmansuojelupäivät 23.- 24.8.2016, Lappeenranta Kestävyysasiantuntija Harri Haavisto
 • 2. • Mistä on kyse? – Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys • Mitä vaaditaan? – Kestävyysjärjestelmän vaatimukset ja kestävyyskriteerit • Missä mennään nyt? – Ajankohtaista 2 Esityksen sisältö
 • 3. • RES-direktiivi – Liikenteen biopolttoaineiden osuus 10 % vuonna 2020 – Suomen oma tavoite 20 % – Sisältää kestävyyskriteerit biopolttoaineille ja bionesteille • Laki biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013, kestävyyslaki) tuli voimaan 1.7.2013 – Implementoi RES-direktiivin kestävyyskriteerien osalta – Energiaviraston Uusiutuvan energian ryhmässä hoidetaan kestävyyslain mukaisia viranomaistehtäviä Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys 3
 • 4. Biopolttoaine =biomassasta tuotettu nestemäinen tai kaasumainen liikenteessä käytettävä polttoaine Bioneste =biomassasta muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettu nestemäinen polttoaine Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys 4
 • 5. Biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyys - mikä velvoittaa? Biopolttoaine täyttää kestävyyskriteerit •Alempi verokanta (CO2-vero puolet tai nolla) •Lasketaan jakeluvelvoitteeseen •Velvoite valtiontukipäätöksestä •Päästökaupassa bionesteen päästökerroin nolla Biopolttoaine EI täytä kestävyyskriteerejä •Korkeampi verokanta •Ei lasketa jakeluvelvoitteeseen •Mikäli jakeluvelvoite laiminlyödään -> seuraamusmaksu •Valtiontukipäätöksen ehdot eivät täyty •Päästökaupassa ’fossiilista’ polttoainetta
 • 6. • RES-direktiivin ja komission tiedonannon (2010/C 160/01) mukaan kestävyyskriteerien mukaisuus voidaan osoittaa kolmella tavalla: 1) komission hyväksymän vapaaehtoisen järjestelmän kautta 2) jäsenvaltion kansallisen järjestelmän mukaisesti 3) unionin ja kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten mukaisesti Kestävyyden osoittamisen tavat 6
 • 7. Kestävyysjärjestelmän vaatimukset • Lasketaan biopolttoaine- tai bioneste-erän kasvihuonekaasupäästövähennys • Osoitetaan, että raaka-aineiden alkuperää koskevat kestävyyskriteerit täyttyvät – Biologinen monimuotoisuus – Maankäytön muutos – Turvemaiden kuivattaminen • Saadaan tieto, jos maatalouden raaka-aine ei täytä sille asetettuja vaatimuksia • Sisältää ainetaseen • Tarkka, luotettava ja väärinkäytöksiltä suojattu Jätteillä ja prosessitähteillä ei tarvita
 • 8. Kestävyysjärjestelmän vaatimukset • Rinnastettavissa laatujärjestelmään • Toiminnanharjoittajan oma analyysi ja arviointi riskeistä sekä mahdolliset toimet riskien pienentämiseksi • Toimenpiteet ja rakenteet, joilla pyritään kestävyysjärjestelmän tarkkuuteen, luotettavuuteen ja väärinkäytösten ehkäisemiseen – Toimittajien valinta- ja arviointimenetelmät, sopimukset, näytteenotot, omavalvonta, auditoinnit, dokumentointi  Linkittyy kriteerien täyttymisen osoittamiseen ja ainetaseeseen!
 • 9. Kestävyyskriteerit • Väh. 35 % verrattuna fossiiliseen polttoaineeseen, nousee ensi vuonna 50 % Kasvihuonekaasupäästövähennys (6 §) • Raaka-aine ei saa tulla biologisesti erityisen monimuotoisilta alueilta (aarniometsät, luonnonsuojelualueet, monimuotoinen ruohoalue) Biologinen monimuotoisuus (7 §) • Raaka-ainetta ei saa tuottaa erityisen runsashiilisellä maapohjalla (kosteikot, metsät), jonka maankäyttöstatus on muuttunut tammikuusta 2008 Maankäytön muutos (8 §) • Ei saa kuivattaa turvemaita raaka-aineen tuotantoa varten Turvemaiden kuivattaminen (9 §) • EU:ssa suoria tukia saava viljelijä • Ympäristöä ja kasvinsuojelua koskevat lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Maatalouden raaka-aine (10 §)
 • 11. • TEM asettanut kaksivaiheisen biopolttoainetyöryhmän – 1. vaihe: ILUC-direktiivin implementointi • 7 % katto peltoviljellyille raaka-aineille • 0,5 % tavoite liitteen IX A osan raaka-aineista valmistetuille biopolttoaineille – 2. vaihe: Biopolttoaineiden edistämiskeinot 2020-luvulla • Hallitusohjelman tavoite uusiutuville polttoaineille 40 % vuonna 2030 • Tuontiöljyn käytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä • Liikenteen polttoaineiden määrä vuonna 2015 yli 4900 milj. litraa – Biopolttoaineita kestävyyskriteeriselvitysten mukaan yli 660 milj. litraa  Energiasisällöltään, tuplalaskenta huomioiden, osuus yli 24 %  Raaka-aineet painottuvat jätteisiin ja tähteisiin Ajankohtaista 11
 • 12. 12 Reilua energiaa Harri Haavisto Kestävyysasiantuntija Uusiutuva energia harri.haavisto@energiavirasto.fi