Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa

1,074 views

Published on

Helen sidosryhmätilaisuus 21.11.2018 Karoliina Auvinen

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miten lampomarkkinoiden uudistusta pitaisi edistaa

 1. 1. Miten lämpömarkkinoiden uudistusta pitäisi edistää? 21.11.2018 | Helen Oy:n Avoin kaukolämpö -tilaisuus | Helsinki Smart Energy Transition -hankkeen vuorovaikutusjohtaja, tutkija Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto
 2. 2. Käynnissä on globaali energiamurros, joka vaikuttaa Suomeen väistämättä Ajurit: • Ilmastonmuutos • Teknologian kehitys • Tuulivoimaloiden, aurinkopaneelien, akkujen, sensorien, lämpöpumppujen, ledien jne. hinnat alenevat • Digitalisaatio
 3. 3. Tuulivoiman läpimurto tapahtumassa Huolto- sopimusten pituus Tuotantohinta (ilman korkoja ja tuottovaatimuksia) 2012 10 vuotta 60 euroa/MWh 2018 30 vuotta 30-35 euroa/MWh Tuulivoima on nyt halvin tapa tuottaa sähköä!
 4. 4. 2025 Kaksisuuntaiset verkot Uusiutuva energia, hukkalämpö, energiavarastot sekä rakennukset täydentävät toisiaan digitalisaation avulla 2050 Hiilivapaa energiajärjestelmä 1995 Yksisuuntaiset verkot Fossiilinen tuotanto 2010 Yksisuuntaiset verkot Uusiutuva energia keskitetyissä yksiköissä Teknologiamurros mullistaa kaukolämmön
 5. 5. Polttamisesta pitää luopua • Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsy edellyttää kaikista fossiilisista polttoaineista luopumista • Lämpö- ja liikennesektorit tulisi sähköistää • Hiilen korvaaminen muilla polttoaineilla ei edistä tarpeellista systeemistä muutosta
 6. 6. Fossiilisten polttoaineiden tilalle puhdasta sähköä ja lämpöpumppuja Tuulivoima ja lämpöpumput ovat tulevaisuudessa merkittävin kaukolämmön lähde
 7. 7. Puhdas kaukolämpö- ja -kylmäverkko Aurinkolämpö- keräimiä Sähkö- varasto Tuulivoimaa Kaukolämpöverkko Teollinen lämpöpumppu Vanhoissa rakennuksissa aurinkosähköä, sähköautoja, lämpöpumppuja ja lämminvesivaraajia Uusissa asuintaloissa aurinkosähköä, sähköautoja ja lämminvesivaraajia Toimistotaloissa, datakeskuksissa ym. aurinkosähköä, sähköautoja ja lämpöpumppuja Joustava bio-CHP (varavoimana) Kaukokylmäverkko Lämmön kausivarasto Koulussa aurinkosähköä
 8. 8. Helsingin fossiilivapaa kaukolämpö
 9. 9. Helsingin energiapaletti ● Tuulivoimaa Mankala-mallilla ● Teolliset lämpöpumput ○ Hukkalämmön lähteet: pk-teollisuus, konesalit, rakennukset jne. ○ Merilämpö, geolämpö jne. ● Rakennuskannan lämpöpumput ja kulutusjousto ● Lämpövarastot ○ Vanhat öljyluolat, syvät geoenergiakaivot ym. ● Joustava bio-CHP ● Aurinkoenergiaa jäähdytykseen
 10. 10. Kaukolämpöyhtiöiden rooli energiamurroksessa? Fossil fueled industry Teknologiamurroksissa yrityskenttä ja liiketoimintamallit uudistuvat. Murroksissa menestyminen on osoittautunut vaikeaksi perinteisille yrityksille. Keskeinen syy on polkuriippuvuus. Edessä uusiutuminen - tai murros aiheuttaa luovaa tuhoa. Uusi liiketoiminta tulee vanhan tilalle. Clean energy industry
 11. 11. Murrosareenan politiikkasuosituksia • Kaukolämpöverkkojen avaaminen hukkalämmölle, uusiutuvalle energialle ja kysyntäjoustolle • Isojen kaukolämpöverkkojen ja lämmön tuotannon eriyttäminen • Tuntihinnoittelu • Uusien hybridienergia- ja varastointiratkaisujen sekä markkinamallien pilotointi • Lattiahinta päästöoikeuksille • Vaihtoehtoisesti tarvitaan tukia tms.
 12. 12. Päästöille haittoja vastaava hinta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi päästöoikeuksien hintojen pitäisi olla 42-85 euroa/CO2-tonni vuoteen 2030 mennessä
 13. 13. Kaukolämpöverkkoon liitetyt lämpöpumput alempaan veroluokkaan? ❖ sähkön polttoainevero 22,5 eur/MWh ➢ 7 eur/MWh Kaukolämmön sähköistämisen edistäminen verotuksella
 14. 14. Kysymyksiä pohdittavaksi: - Päästäänkö esitetyillä hinnoilla kohti puhdasta kaukolämpöverkkoa - onko hinnoittelu kannustavaa? - Toimiiko pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkot optimaalisemmin yhdessä vai erikseen? - Miten helsinkiläinen kuluttaja voisi ostaa esim. Telialta hukkalämpöä tai Tapiolan golfilta biokaasulämpöä? - Mikä on yhteistyömalli taloyhtiölle ja muille rakennuksille, joihin asennetaan esim. poistoilmalämpöpumput? - Miten parannetaan muutoksen sosiaalista hyväksyttävyyttä?
 15. 15. Miten vastataan asiakkaiden tarpeisiin? Esimerkiksi aurinkosähkökysely (2018) taloyhtiöiden osakkaille osoitti: - Kiinnostus erittäin suurta heikosta kannattavuudesta huolimatta - Top3 motiivit: uusiutuva energia, päästöttömyys ja energiaomavaraisuus
 16. 16. Suomi voi hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana teknologia- ja markkinakehityksessä www.smartenergytransition.fi
 17. 17. Kiitos! Kysymyksiä? Lisätietoja: www.smartenergytransition.fi Karoliina Auvinen karoliina.auvinen@aalto.fi, +358 50 4624727 @karoliinauvinen
 18. 18. Aalto University School of Business​ Aalto University School of Art and Design​ Finnish Environment Institute (Syke)​ Consumer Society Research Centre, University of Helsinki​ Lappeenranta University of Technology​ Science Policy Research Unit (SPRU)/Sussex University​ VATT Institute for Economic Research​ VTT Technical Research Centre​ Motiva, City of Lappeenranta, Heureka, FinPro

×