SlideShare a Scribd company logo
Magandang
Umaga 
• Anong mga problema o isyu
ang kinakaharap ngayon ng
bansa?
Picture Guest What
Nasyonalismo
- Pagmamahal sa isang bansa.
- Paniniwala na ang mga tao sa isang bansa
ay may iisang adhikain, wika, kaugalian at
iba pa.
4 PICS 1 WORD
C H I N A
J A A
P N
P I L I P I N A S
Nasyonalismo sa
Silangan at Timog-
Silangang Asya
Nasyonalismo sa China
 Isa sa salik ng pag- unlad ng Nasyonalismo
ay ang pagkawala ng kontrol sa kanilang
bansa dahil natalo sila ng bansang Great
Britain sa Unang Digmaang opyo (1839-
1842) at sa Great Britain at France noong
Ikalawang Digmaan Opyo (1856- 1860).
 Nilagdaan ang kasunduang Nanking (1843) at
Kasunduan Tientsin (1858)naglalaman ito ng
mga probisyon na hindi patas para sa mga Tsino.
Nanking
- pinabukas ang daungan
- Pagbayad ng Tsina ng 21 milyong dolyar
bilang bayad- pinsala
Tiensin
- Pagbukas pa ng 11 daungan
- Pagpapahintulot sa kanluranin na
makapasok at manirahan sa buong Tsina
 Nagsagawa ng dalawang rebelyon:
Rebelyong Taiping
 Pagbabago sa lipunan
 Pagkakapantay- pantay ng Karapatan para
sa mga kababaihan
Boxer Rebellion 1850
 Tinawag na Rebelyong Boxer dahil ang mga
naghimagsik ay samahang Righteous and
Harmonious Fists.
 Pagtuligsa sa korupsyon
 Layunin din nito na patalsikin ang lahat ng mga
dayuhan sa bansa
Nasyonalismo sa Japan
isinara ang mga daungan mula sa mga
kanluranin.
Ipinatupad ang Open Door Policy noong
1853, sa panahong ito umusbong ang
damdaming nasyonalismo ng mga
Hapones.
Open Door Policy
 Pagbubukas ng pamahalaan sa
malayang pakikipagkalakalan
Ipinakita nila ito sa kabila ng pananatili ng
mga kanluranin sa kanilang teritoryo.
Pinasimulan ni emperador Mutsuhito na
siyang namuno sa panahon na kilala
bilang Meiji Restoration.
Bagama’t handang lumaban para sa
kanilang bansa, napagtanto nila na
magiging magastos ang digmaan at
maraming mga inosente ang madadamay.
Nasyonalismo sa Pilipinas
 Pinamunuan ng mga Espanyol ang Pilipinas sa
loob ng 333 taon.
 Nagpatupad ang Espanyol ng mga patakarang
pangkabuhayan, pampolitika at pangkultura na
nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino.
 Marami ang naghirap dahil sa hindi
makatarungang pagpapataw ng buwis ,
pagkamkam sa mga ari- arian at mga
produktong Pilipino.
Nawala ang Karapatan at Kalayaan ng
mga Pilipino na pamunuan ang kanilang
sariling bansa.
Pinasimulan ng mga ilustrado na
magtatag ng kilusang propaganda.
Ilustrado
 Gitnang uri; mga Pilipinong mag- aaral na
nakapunta sa ibang bansa
Kilusang Propaganda
 Isang mapayapang kilusan tungo sa
pagbabago
Indibidwal na Gawain:
A.Gamit ang tsart sa ibaba ilagay ang mga
naunawaan sa pangyayari ng
nasyonalismo sa Silangan at Timog-
Silangang Asya.
Bansa Pangyayari sa Nasyonalismo
China
Japan
Pilipinas
MAIKLING PAGSUSULIT
Panuto: Tukuyin kung saang
nasyonalismo nabibilang ang mga
sumusunod na pahayag. Isulat ang J kung
Japan, C kung China at P kung Pilipinas.
Isulat ang sagot sa patlang.
_____1. Ipinatupad ang Open door Policy
1853.
_____2. Nagsagawa ng Rebelyong Taiping
at Boxer Rebellion.
_____3. Pinasimulan ng ilustrado ang
Nasyonalismong Pilipino.
____4. Naging sunud- sunuran sa mga
Espanyol.
_____5. Nilagdaan ang kasunduang
Nanking at Kasunduang Tientsin.
Repleksiyon
Naunawaan ko na
_________________________________________
_________________________________________
Nabatid ko na
_________________________________________
_________________________________________
Maraming Salamat 

More Related Content

Similar to ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx

nasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptx
nasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptxnasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptx
nasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptx
AdrianJenobisa
 
Ang pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas
Ang pananakop ng mga dayuhan sa PilipinasAng pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas
Ang pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas
KokoStevan
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
Jt Engay
 
lasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docx
lasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docxlasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docx
lasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docx
Jackeline Abinales
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Juan Miguel Palero
 
LEARNING ACTIVITY SHEET Ang Sphere of Influence sa China.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET   Ang Sphere of Influence sa China.docxLEARNING ACTIVITY SHEET   Ang Sphere of Influence sa China.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET Ang Sphere of Influence sa China.docx
Jackeline Abinales
 
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
LuzvimindaAdammeAgwa
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong PilipinoMaikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Alay Sining
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
SamuelAgnote
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
VielMarvinPBerbano
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docxMorga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
LeslieMorga
 
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdfikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
MaryJoyPeralta
 
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)Lavinia Lyle Bautista
 
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Mavict Obar
 
maiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptx
maiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptxmaiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptx
maiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptx
MICHAELOGSILA2
 
Pakikipaglaban para sa kalayaan
Pakikipaglaban para sa kalayaanPakikipaglaban para sa kalayaan
Pakikipaglaban para sa kalayaan
Alice Bernardo
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
LoudimsMojica
 
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong PilipinoMaikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
padepaonline
 

Similar to ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx (20)

nasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptx
nasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptxnasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptx
nasyonalismosasilanganattimogsilangnagasya-221128215624-1e3cf6ce.pptx
 
Ang pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas
Ang pananakop ng mga dayuhan sa PilipinasAng pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas
Ang pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
lasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docx
lasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docxlasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docx
lasangsphereofinfluencesachina-190215220801(1).docx
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
 
LEARNING ACTIVITY SHEET Ang Sphere of Influence sa China.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET   Ang Sphere of Influence sa China.docxLEARNING ACTIVITY SHEET   Ang Sphere of Influence sa China.docx
LEARNING ACTIVITY SHEET Ang Sphere of Influence sa China.docx
 
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
 
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong PilipinoMaikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docxMorga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
 
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdfikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-140328071834-phpapp01.pdf
 
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
Aralin 26 mga rebolusyong pampolitika at panlipunan (3rd yr.)
 
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five
 
maiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptx
maiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptxmaiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptx
maiklingkursosalipunanatrebolusyongpilipino-141108022432-conversion-gate01.pptx
 
Pakikipaglaban para sa kalayaan
Pakikipaglaban para sa kalayaanPakikipaglaban para sa kalayaan
Pakikipaglaban para sa kalayaan
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong PilipinoMaikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino
 

More from charlyn050618

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
charlyn050618
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
charlyn050618
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
charlyn050618
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
charlyn050618
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
charlyn050618
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
charlyn050618
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
charlyn050618
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
charlyn050618
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
charlyn050618
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
charlyn050618
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
charlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
charlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
charlyn050618
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
charlyn050618
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
charlyn050618
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
charlyn050618
 

More from charlyn050618 (16)

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
 
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshsweek 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
 

ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx

 • 2. • Anong mga problema o isyu ang kinakaharap ngayon ng bansa?
 • 4.
 • 5.
 • 6. Nasyonalismo - Pagmamahal sa isang bansa. - Paniniwala na ang mga tao sa isang bansa ay may iisang adhikain, wika, kaugalian at iba pa.
 • 7. 4 PICS 1 WORD
 • 8. C H I N A
 • 10. P I L I P I N A S
 • 11. Nasyonalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asya
 • 12. Nasyonalismo sa China  Isa sa salik ng pag- unlad ng Nasyonalismo ay ang pagkawala ng kontrol sa kanilang bansa dahil natalo sila ng bansang Great Britain sa Unang Digmaang opyo (1839- 1842) at sa Great Britain at France noong Ikalawang Digmaan Opyo (1856- 1860).
 • 13.  Nilagdaan ang kasunduang Nanking (1843) at Kasunduan Tientsin (1858)naglalaman ito ng mga probisyon na hindi patas para sa mga Tsino. Nanking - pinabukas ang daungan - Pagbayad ng Tsina ng 21 milyong dolyar bilang bayad- pinsala
 • 14. Tiensin - Pagbukas pa ng 11 daungan - Pagpapahintulot sa kanluranin na makapasok at manirahan sa buong Tsina
 • 15.  Nagsagawa ng dalawang rebelyon: Rebelyong Taiping  Pagbabago sa lipunan  Pagkakapantay- pantay ng Karapatan para sa mga kababaihan
 • 16. Boxer Rebellion 1850  Tinawag na Rebelyong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay samahang Righteous and Harmonious Fists.  Pagtuligsa sa korupsyon  Layunin din nito na patalsikin ang lahat ng mga dayuhan sa bansa
 • 17. Nasyonalismo sa Japan isinara ang mga daungan mula sa mga kanluranin. Ipinatupad ang Open Door Policy noong 1853, sa panahong ito umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Hapones.
 • 18. Open Door Policy  Pagbubukas ng pamahalaan sa malayang pakikipagkalakalan
 • 19. Ipinakita nila ito sa kabila ng pananatili ng mga kanluranin sa kanilang teritoryo. Pinasimulan ni emperador Mutsuhito na siyang namuno sa panahon na kilala bilang Meiji Restoration. Bagama’t handang lumaban para sa kanilang bansa, napagtanto nila na magiging magastos ang digmaan at maraming mga inosente ang madadamay.
 • 20. Nasyonalismo sa Pilipinas  Pinamunuan ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 taon.  Nagpatupad ang Espanyol ng mga patakarang pangkabuhayan, pampolitika at pangkultura na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino.  Marami ang naghirap dahil sa hindi makatarungang pagpapataw ng buwis , pagkamkam sa mga ari- arian at mga produktong Pilipino.
 • 21. Nawala ang Karapatan at Kalayaan ng mga Pilipino na pamunuan ang kanilang sariling bansa. Pinasimulan ng mga ilustrado na magtatag ng kilusang propaganda.
 • 22. Ilustrado  Gitnang uri; mga Pilipinong mag- aaral na nakapunta sa ibang bansa Kilusang Propaganda  Isang mapayapang kilusan tungo sa pagbabago
 • 23. Indibidwal na Gawain: A.Gamit ang tsart sa ibaba ilagay ang mga naunawaan sa pangyayari ng nasyonalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asya.
 • 24. Bansa Pangyayari sa Nasyonalismo China Japan Pilipinas
 • 25. MAIKLING PAGSUSULIT Panuto: Tukuyin kung saang nasyonalismo nabibilang ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang J kung Japan, C kung China at P kung Pilipinas. Isulat ang sagot sa patlang.
 • 26. _____1. Ipinatupad ang Open door Policy 1853. _____2. Nagsagawa ng Rebelyong Taiping at Boxer Rebellion. _____3. Pinasimulan ng ilustrado ang Nasyonalismong Pilipino. ____4. Naging sunud- sunuran sa mga Espanyol. _____5. Nilagdaan ang kasunduang Nanking at Kasunduang Tientsin.
 • 27. Repleksiyon Naunawaan ko na _________________________________________ _________________________________________ Nabatid ko na _________________________________________ _________________________________________