SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
KONSEPTO NG
PAGKAMAMAMAYAN
(CITIZENSHIP)
Ang konsepto ng pagkamamamayan
(citizenship) . . . .
→ Ang kalagayan o katayuan ng isang tao
bilang isang miyembro ng pamayanan o
estado na umusbong sa kabihasnang
Griyego.
Ang konsepto ng pagkamamamayan
(citizenship) . . . .
→ Limitado ang pagiging citizen sa mga
kalalakihan, kung saan ang isang citizen ay
may kalakip na karapatan at pribilehiyo.
Ang konsepto ng pagkamamamayan
(citizenship) . . . .
→ Sa kasalukuyan ang citizenship ay bilang
isang ligal na kalagayan ng isang indibidwal
sa isang nasyon estado.
Ang pagkamamamayan o citizenship ay
ugnayan ng isang indibidwal sa isang
estado.
-Murray Clark Havens-
Ito ay tumutukoy sa pagiging
miyembro ng isang indibidwal sa
isang estado at kabilang siya bilang
isang citizen, siya ay gumagawa ng
karapatan at tungkulin.
Saligang Batas 1987 . . .
→ ang legal na basehan ng
pagkamamamayan sa Pilipinas.
Seksiyon 1. Ang sumusunod ay mamamayan ng
Pilipinas:
• Ang mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng
pagpapatibay ng Saligang Batas na ito;
• Ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng
Pilipinas;
Artikulo IV: Pagkamamamayan
• Ang mga isinilang bago sumapit ang Enero 17,
1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng
pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa
karampatang gulang; at
• Ang mga naging mamamayan ayon sa batas.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 2. Ang katutubong inianak na
mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas
mula pa sa pagsilang na wala nang
kinakailangang gampanang ano mang hakbangin
upang matamo o malubos ang kanilang
pagkamamamayang Pilipino.
Seksiyon 3. Ang pagkamamamayang Pilipino
ay maaaring mawala o muling matamo sa
paraang itinatadhana ng batas.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Balidong Sanhi ng Pagkawala ng
Pagkamamamayan ng Isang Pilipino
1. Sa pamamagitan ng naturalisasyon sa
ibang bansa.
2. Panunumpa ng katapatan ng Saligang
Batas ng ibang bansa.
3. Pagtakas sa hukbong sandatahan ng
ating bansa kapag may digmaan.
4. Nawala na ang bisa ng naturalisasyon.
Balidong Sanhi ng Pagkawala ng
Pagkamamamayan ng Isang Pilipino
Seksiyon 4. Mananatiling angkin ang
kanilang pagkamamamayan ng mamamayan
ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan,
matangi kung sa kanilang kagagawan o
pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalim ng
batas, na nagtakwil nito.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 5. Ang dalawahang katapatan ng
mamamayan ay salungat sa kapakanang
pambansa at dapat lapatan ng kaukulang
batas.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
1. JUS SANGUINIS
 Right of Blood
 Batay sa dugong nananalaytay
 Batay sa pagkamamamayan ng isa sa
magulang
MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG
PILIPINO
HALIMBAWA: Kung ang dayuhang Indian ay
nanganak sa Pilipinas, ang
pagkamamamayan ng kanyang anak ay
Indian din katulad ng kanyang magulang
kahit sa Pilipinas siya pinanganak.
MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG
PILIPINO
2. JUS SOLI
 Right of the Soil
 Batay sa lugar kung saan siya
ipinanganak
MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG
PILIPINO
HALIMBAWA: Ang isang Pilipino na ipinanganak
sa Amerika ay magiging American Citizen kahit
Pilipino ang kanyang mga magulang dahil sa
bansang Amerika siya pinanganak.
MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG
PILIPINO
LUMAWAK NA
PANANAW NG
PAGKAMAMAMAYAN
→ Tinitingnan ngayon ang pagkamamamayan
hindi lamang bilang isang katayuan sa
lipunan na isinasaad ng estado,
bagkus, maituturing ito bilang pagbubuklod
sa mga tao para sa ikabubuti ng kanilang
lipunan.
→ Ang pagkamamamayan ng isang
indibiduwal ay nakabatay sa pagtugon niya sa
kaniyang mga tungkulin sa lipunan at sa
paggamit ng kaniyang mga karapatan para sa
kabutihang panlahat.
→ Ayon sa lumawak na pananaw ng
pagkamamamayan, igigiit ng isang
mamamayan ang kaniyang mga karapatan
para sa ikabubuti ng bayan.
RESPONSABLENG MAMAMAYAN . . .
 makabayan
 may pagmamahal sa kapwa
 may respeto sa karapatang pantao
 may pagpupunyagi samga bayani
 ganap ang mga karapatan at tungkulin bilang
mamamayan
 may disiplina sa sarili
 at may kritikal at malikhaing pag-iisip
LABINDALAWANG GAWAING
MAKAKATULONG SA ATING BANSA
1. Sumunod sa batas- trapiko.
2. Laging humingi ng opisyal na resino sa
anumang binibili.
3. Bilhin ang mga lokal na produkto.
4. Positibong magpahayag ng tungkol sa
atin gayundin sa sariling bansa.
5. Igalang ang nagpapatupad ng batas-
trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan.
6. Itapon ng wasto ang basura.
7. Suportahan ang inyong simbahan.
8. Tapusin nang may katapatan ang
tungkulin sa panahon ng eleksyon.
LABINDALAWANG GAWAING
MAKAKATULONG SA ATING BANSA
9. Maglingkod nang maayos sa pinapasukan.
10.Magbayad ng buwis.
11.Tulungan ang batang mahihirap.
12.Maging mabuting magulang.
LABINDALAWANG GAWAING
MAKAKATULONG SA ATING BANSA
>
SUBUKIN
NATIN!
A karapatang pantao C pagkamamamayan
B gawaing pansibiko D
mabuting
pamamahala
Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang
pamayanan o estado ay mas kilala bilang:
>
A Artikulo 7 C Artikulo 5
B Artikulo 6 D Artikulo 4
Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987
ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga
tunay na mamamayang Pilipino?
>
A
Isinilang noong Enero 15, 1995 si
Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino.
Pinili niya ang pagkamamamayang
Pilipino pagsapit sa karampatang
gulang.
C
Mamamayan ng Pilipinas si
Abdul nang pagtibayin ang
Saligang Batas ng 1987
B
Ang ama ni Rachelle ay
mamamayan ng
Pilipinas D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino?
>
A
parehong mamamayang
Pilipino at Amerikano C
mamamayang
Amerikano lamang
B
mamamayang Pilipino
lamang D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at
lumaki siya sa California. Si Mark ay:
>
A
Australian, sapagkat sa
Australia na siya
naninirahan C
Pilipino, sapagkat hindi
naman niya itinakwil ang
kanyang pagkamamamayan
B
Australian, sapagkat
nakapangasawa na siya
sa Australia D
Pilipino, sapagkat madalas pa rin
naman siyang umuwi sa Pilipinas
para dalawin ang kanyang pamilya
at magbakasyon
Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa
Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas
upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija
at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via?
>
PANUTO: Kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba na nagpapaliwanag sa
kahalagahan ng pagkamamamayan. Isulat ang sagot sa patlang.
Ang aktibong pagkamamamayan ay mahalaga sapagkat _________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

More Related Content

Similar to AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv

Pagkamamamayan.pptx
Pagkamamamayan.pptxPagkamamamayan.pptx
Pagkamamamayan.pptxmichaeldiez5
 
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang PilipinoKabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipinojoywapz
 
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayanLigal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayanmelchor dullao
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxApolinario Encenars
 
Aktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptxAktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptxJulienneMaeMapa
 
kagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibikokagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibikoErwinPantujan2
 
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxAKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxMichelleFalconit2
 
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...KathleenFlorendoAqui
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfAP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfREBECCAABEDES1
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfLaylie Guya
 
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)joril23
 
pagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptxpagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptxPearlFernandez3
 
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10Araling Panlipunan
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxApolinario Encenars
 
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOMiss Ivy
 

Similar to AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv (20)

Pagkamamamayan.pptx
Pagkamamamayan.pptxPagkamamamayan.pptx
Pagkamamamayan.pptx
 
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang PilipinoKabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
 
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayanLigal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan
Ligal at lumalawak na konsepto ng pagkamamamayan
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
 
CITIZENSHIP.pptx
CITIZENSHIP.pptxCITIZENSHIP.pptx
CITIZENSHIP.pptx
 
Aktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptxAktibong Pagkamamamayan.pptx
Aktibong Pagkamamamayan.pptx
 
kagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibikokagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
 
PAGKAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAYAN.pptxPAGKAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAYAN.pptx
 
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptxAKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN.pptx
 
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfAP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
 
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
PAGKAMAMANAYAN (LIGAL AT LUMAWAK NA PANANAW)
 
pagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptxpagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptx
 
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
 
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
 
AralPan10_Q4L1.docx
AralPan10_Q4L1.docxAralPan10_Q4L1.docx
AralPan10_Q4L1.docx
 

More from charlyn050618

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjscharlyn050618
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcharlyn050618
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxcharlyn050618
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxcharlyn050618
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxcharlyn050618
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxcharlyn050618
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxcharlyn050618
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxcharlyn050618
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhcharlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvcharlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjscharlyn050618
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxcharlyn050618
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxcharlyn050618
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxcharlyn050618
 

More from charlyn050618 (15)

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
 

AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv

 • 1.
 • 3. Ang konsepto ng pagkamamamayan (citizenship) . . . . → Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang isang miyembro ng pamayanan o estado na umusbong sa kabihasnang Griyego.
 • 4. Ang konsepto ng pagkamamamayan (citizenship) . . . . → Limitado ang pagiging citizen sa mga kalalakihan, kung saan ang isang citizen ay may kalakip na karapatan at pribilehiyo.
 • 5. Ang konsepto ng pagkamamamayan (citizenship) . . . . → Sa kasalukuyan ang citizenship ay bilang isang ligal na kalagayan ng isang indibidwal sa isang nasyon estado.
 • 6. Ang pagkamamamayan o citizenship ay ugnayan ng isang indibidwal sa isang estado. -Murray Clark Havens-
 • 7. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang indibidwal sa isang estado at kabilang siya bilang isang citizen, siya ay gumagawa ng karapatan at tungkulin.
 • 8. Saligang Batas 1987 . . . → ang legal na basehan ng pagkamamamayan sa Pilipinas.
 • 9. Seksiyon 1. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas: • Ang mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng Saligang Batas na ito; • Ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas; Artikulo IV: Pagkamamamayan
 • 10. • Ang mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at • Ang mga naging mamamayan ayon sa batas. Artikulo IV: Pagkamamamayan
 • 11. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 2. Ang katutubong inianak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang gampanang ano mang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino.
 • 12. Seksiyon 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Artikulo IV: Pagkamamamayan
 • 13. Balidong Sanhi ng Pagkawala ng Pagkamamamayan ng Isang Pilipino 1. Sa pamamagitan ng naturalisasyon sa ibang bansa. 2. Panunumpa ng katapatan ng Saligang Batas ng ibang bansa.
 • 14. 3. Pagtakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. 4. Nawala na ang bisa ng naturalisasyon. Balidong Sanhi ng Pagkawala ng Pagkamamamayan ng Isang Pilipino
 • 15. Seksiyon 4. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalim ng batas, na nagtakwil nito. Artikulo IV: Pagkamamamayan
 • 16. Seksiyon 5. Ang dalawahang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Artikulo IV: Pagkamamamayan
 • 17. 1. JUS SANGUINIS  Right of Blood  Batay sa dugong nananalaytay  Batay sa pagkamamamayan ng isa sa magulang MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
 • 18. HALIMBAWA: Kung ang dayuhang Indian ay nanganak sa Pilipinas, ang pagkamamamayan ng kanyang anak ay Indian din katulad ng kanyang magulang kahit sa Pilipinas siya pinanganak. MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
 • 19. 2. JUS SOLI  Right of the Soil  Batay sa lugar kung saan siya ipinanganak MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
 • 20. HALIMBAWA: Ang isang Pilipino na ipinanganak sa Amerika ay magiging American Citizen kahit Pilipino ang kanyang mga magulang dahil sa bansang Amerika siya pinanganak. MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
 • 22. → Tinitingnan ngayon ang pagkamamamayan hindi lamang bilang isang katayuan sa lipunan na isinasaad ng estado, bagkus, maituturing ito bilang pagbubuklod sa mga tao para sa ikabubuti ng kanilang lipunan.
 • 23. → Ang pagkamamamayan ng isang indibiduwal ay nakabatay sa pagtugon niya sa kaniyang mga tungkulin sa lipunan at sa paggamit ng kaniyang mga karapatan para sa kabutihang panlahat.
 • 24. → Ayon sa lumawak na pananaw ng pagkamamamayan, igigiit ng isang mamamayan ang kaniyang mga karapatan para sa ikabubuti ng bayan.
 • 25. RESPONSABLENG MAMAMAYAN . . .  makabayan  may pagmamahal sa kapwa  may respeto sa karapatang pantao  may pagpupunyagi samga bayani  ganap ang mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan  may disiplina sa sarili  at may kritikal at malikhaing pag-iisip
 • 26. LABINDALAWANG GAWAING MAKAKATULONG SA ATING BANSA 1. Sumunod sa batas- trapiko. 2. Laging humingi ng opisyal na resino sa anumang binibili. 3. Bilhin ang mga lokal na produkto. 4. Positibong magpahayag ng tungkol sa atin gayundin sa sariling bansa.
 • 27. 5. Igalang ang nagpapatupad ng batas- trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. 6. Itapon ng wasto ang basura. 7. Suportahan ang inyong simbahan. 8. Tapusin nang may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon. LABINDALAWANG GAWAING MAKAKATULONG SA ATING BANSA
 • 28. 9. Maglingkod nang maayos sa pinapasukan. 10.Magbayad ng buwis. 11.Tulungan ang batang mahihirap. 12.Maging mabuting magulang. LABINDALAWANG GAWAING MAKAKATULONG SA ATING BANSA
 • 30. A karapatang pantao C pagkamamamayan B gawaing pansibiko D mabuting pamamahala Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay mas kilala bilang: >
 • 31. A Artikulo 7 C Artikulo 5 B Artikulo 6 D Artikulo 4 Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987 ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga tunay na mamamayang Pilipino? >
 • 32. A Isinilang noong Enero 15, 1995 si Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino. Pinili niya ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang. C Mamamayan ng Pilipinas si Abdul nang pagtibayin ang Saligang Batas ng 1987 B Ang ama ni Rachelle ay mamamayan ng Pilipinas D Mga naging mamamayan ayon sa batas Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino? >
 • 33. A parehong mamamayang Pilipino at Amerikano C mamamayang Amerikano lamang B mamamayang Pilipino lamang D Mga naging mamamayan ayon sa batas Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at lumaki siya sa California. Si Mark ay: >
 • 34. A Australian, sapagkat sa Australia na siya naninirahan C Pilipino, sapagkat hindi naman niya itinakwil ang kanyang pagkamamamayan B Australian, sapagkat nakapangasawa na siya sa Australia D Pilipino, sapagkat madalas pa rin naman siyang umuwi sa Pilipinas para dalawin ang kanyang pamilya at magbakasyon Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via? >
 • 35. PANUTO: Kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba na nagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkamamamayan. Isulat ang sagot sa patlang. Ang aktibong pagkamamamayan ay mahalaga sapagkat _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________