SlideShare a Scribd company logo
Mga Epekto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Paglakas ng
Europe bilang
sentro ng kalakalan
Pagtaas ng
populasyon sa
Europe
Paglago at
pagtatama ng
kaalaman
Pagkakasakop ng
Espanya sa
Pilipinas
Pagbagsak ng
imperyong Inca at
Aztec
Pagtaas ng presyo
ng bilihin
Paglaganap ng
sakit
Pagkalat ng lahing
mestizo
Mga Epekto ng Imperyalismo
Unang Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Paglakas ng
Europe bilang
sentro ng kalakalan
Pagtaas ng
populasyon sa
Europe
Paglago at
pagtatama ng
kaalaman
Pagkakasakop ng
Espanya sa
Pilipinas
Pagbagsak ng
imperyong Inca at
Aztec
Pagtaas ng presyo
ng bilihin
Paglaganap ng
sakit
Pagkalat ng lahing
mestizo
Updating Presentation
18501800 1900
Ikalawang Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Bakit nagsimula ang Ikalawang
Yugto ng Imperyalismo at ano
ang naging epekto nito sa mga
mamamayan?
Mga Tatalakayin
Ano ang naging papel ng
kolonya sa kapitalistang
ekonomiya ng mga bansa sa
Europe?
Mga Tatalakayin
Paano naging salik ng
imperyalismo ang Social
Darwinism?
Mga Tatalakayin
Paano naapektuhan ng
imperyalismo ang Asya at
Africa?
Mga Tatalakayin
Mga Salik ng Pagsisimula ng
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Ekonomikal
Mga mahahalagang imbensyon na nakatulong sa paglalayag
Steamboat Quinine Telegraph Machine
Pangangailangan ng mas malawak na pamilihan bunsod sa surplus o labis na produkto
Pangangailangan sa dagdag na hilaw na materyales
Pagpapakahulugan ng mga ideolohista
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
When productive capacity grew faster than consumer
demand, there was very soon an excess of this
capacity (relative to consumer
demand), and, hence, there were few profitable
domestic investment outlets. Foreign investment was
the only answer. But, insofar as the same problem
existed in every industrialized capitalist country, such
foreign investment was possible only if non-capitalist
countries could be “civilized”, “Christianized”, and
“uplifted” — that is, if their traditional institutions could
be forcefully destroyed, and the people coercively
brought under the domain of the “invisible hand” of
market capitalism. So, imperialism was the only answer.
Sipi mula sa Imperialism: A Study
John Atkins Hobson
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Uneven economic and political development is an
absolute law of capitalism. Hence the victory of
socialism is possible, first in several, or even in one
capitalist country taken separately. The victorious
proletariat of that country, having expropriated the
capitalists and organised its own socialist
production, would stand up against the rest of the
world, the capitalist world.
Sipi mula sa Collective Works
Vladimir Ilyich Ulyanov
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Owing to this struggle for life, any variation, however
slight and from whatever cause proceeding, if it be in
any degree profitable to an individual of any species, in
its infinitely complex relations to other organic beings
and to external nature, will tend to the preservation of
that individual, and will generally be inherited by its
offspring ... I have called this principle, by which each
slight variation, if useful, is preserved, by the term of
Natural Selection, in order to mark its relation to man's
power of selection.
Sipi mula sa On the Origin of Species by Means of Natural
Selection
Charles Robert Darwin
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Charles Robert Darwin On the Origin of Species
Naisasaloob dito na
mas nagtatagumpay
mabuhay ang mga
nilalang na umaangkop
sa kanyang lugar na
ginagalawan.
Sa prinsipyong Social
Darwinism, ang mga
bansang mas
marunong tugunan ang
kanilang
pangangailangan ang
nagiging mas nararapat
mabuhay.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Charles Robert Darwin On the Origin of Species
Nagamit tuloy ang
Social Darwinism
bilang instrumento ng
racism o pagtatangi ng
lahi.
Ang tingin sa mga puti
ay superyor na lahi at
magkakaroon sila ng
matagumpay na
imperyo.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Bilang superyor o nakatataas na
lahi, naging pananaw ng mga
Knluranin na dapat lamang na
sila ang maghatid ng sibilisasyon
sa mga mas mahihinang bansa.
Dapat nilang bahaginan ng mga
ito ng kanilang kalinangan at
teknolohiya.
Nagbunsod ito ng paniniwalang
responsibilidad ng mga
Kanluranin ang ibang bansa, o
ang tinatawag na White Man’s
Burden.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Nailathala ang mga kwento ng
pakikipagsapalaran sa dyaryo at
dahi dito ay marami ring
nahikayat na mga bansang
manakop ng mga lupain.
Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Salik Politikal
Kalaunan, nagtatag na rin ng kani-kaniyang grupo ang ibang bansang Kanluranin:
Germany, Colonial League Great Britain, British Empire League
Imperyalismo sa Africa
Imperyalismo sa Africa
Mga Kadiliman ng Africa
Klima
Topograpiya
Mga Sakit
na nagkalat
Kawalan ng
Pagkakaisa
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
James Bruce
Nakatuklas sa Blue Nile
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Mungo Park
Nakatuklas sa kabuuan ng Nile River
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Richard Lander
Nakatuklas sa Niger
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Richard Burton
Natuklasan ang
Lake Tanganyika at Lake Nyaza
John Speke
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
James Grant
Pinatunayang ang Lake
Nyaza ang pinagmumulan
ng Nile River
John Speke
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
David Livingstone
Nakatuklas sa Victoria Falls
Ginalugad at naglathala ng mga obserbasyon niya sa Africa
Imperyalismo sa Africa
Mga Gumalugad sa Africa
Henry Stanley
Nagpamaita ng mga obserbasyon ni Livingstone
Naggawad ng pamamahala ng Congo sa Haring Leopold
Imperyalismo sa Africa
The Scramble for Africa
Loading timeline
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Berlin Conference
• Pagsasaayos ng kompetisyon ng mga
bansang Kanluranin sa pagmamay-ari sa
Africa
• Nagbunga sa pagkakahati ng Africa sa
mga teritoryong Kanluranin
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal
1875
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria
18751848
Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa
nang matalo si Samori Toure
1898
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria
18751848
Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa
nang matalo si Samori Toure
1898
Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu
1838
Pagkabigo ng Italy na matalo ang
Ethiopia
1838
Imperyalismo sa Africa
Timeline
1800 19
Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa
mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference
1800 1884
Paghahati ng mga teritoryong Aprikano
Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria
18751848
Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa
nang matalo si Samori Toure
1898
Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu
1838
Pagkabigo ng Italy na matalo ang
Ethiopia
1838
Pagtatag ng Liberia ng nagsasariling
republika
1847
Imperyalismo sa Asya
Imperyalismo sa Asya
Mga Teritoryo sa Asya
Go to Asian Map
India
India
• Sinakop ng mga Portuges, Pranses, at
Briton
• Matapos matalo ng Great Britain ang
France noong Seven Years’ War
(1899-1902), tuluyan nang
napasakamay ng britain ang
kapangyarihan sa Africa.
Sri Lanka
Sri Lanka
• Napag-agawan ng mga
Portuges, Olandes at Briton
Macau
Macau
• Naging kolonya ng mga Portuges
hanggang 1999
Hong Kong
Hong Kong
• Napasailalim ng mga Biritish hanggang
1997
Malacca
Malacca, Malaysia
• Unang nasakop ng Portugal at
sinundan ng Great Britain
Iba pang sakop ng Great Britain
• Malaya
• Singapore
• Myanmar (Burma)
Iba pang sakop ng France
• Vietnam
• Laos
• Cambodia
Indonesia
• Nasakop ng Netherlands
Indonesia
Philippines
• Nasakop ng Spain noong 1695 at
nasakop ng Amerika noong 1898
Philippines
Thailand
• Tanging bansa sa Timog Silangang
Asya na nananatiling malaya
• Nagbigay ng teritoryo sa British at
French upang hindi masakop
• Gumamit ng matalinong diplomasya
ang mga hari nitong sina Mongkut at
Chulalongkorn
Thailand
Korea
• Nanatiling malaya hanggang 1910
• Napasailalim sa impluwensya ng
Russia at Japan
• Tuluyang nasakop ng Japan noong
1910
Korea
Japan
• Naging imperyalistang bansa matapos
lumakas bunsod ng modernisasyon
• Yumakap sa impluwensiyang
Kanluranin
Japan
Imperyalismo sa Asya
Imperyalismo sa China
Go to timeline
Imperyalismo sa China
China bilang Zhongguo
Tinawag ng China ang sarili bilang zhong guo o Gitnang Kaharian, patunay na
ipinagmamalaki ng mga Tsino ang sarili nilang sibilisasyon.
Noong Dinastiyang Qing, ang Canton lamang ang bukas na daungan na
nagbubukas sa Tsina sa kalakalan.
Mga Digmaang Opyo
Nagkaroon ng matatag na samahang pangkalakalan ang Tsina sa Britanya dahil
sa mataas na pangangailangan ng huli sa kanilang produkto.
Sa paghahangad na makakuha ng dagdag na pilak sa Tsina, nagpasok sila ng
opyo. Sinira nito ang kaayusan sa Tsina kaya ipinagbawal ito ng gobyerno.
Sa pangunguna ni Komisyoner Lin Zexu, sinamsam niya ang mga
kontrabandong opyo para idispatsa.
Bunsod nito, nagdeklara ng giyera ang Britain laban sa China.
Komisyoner Lin Zexu Opium (Papaver somniferum)
Imperyalismo sa China
Timeline
1800
Unang Digmaang Opyo
1839-1842
Pagpirma ng Tsina sa Treaty of
Nanking
1842
1856-1860
Ikalawang Digmaang Opyo
1858 1860
Pagpirma ng Tsina sa Treaty of
Tientsin
Pagpirma ng Tsina sa
Treaty of Peking
Pagsakop ng Portugal sa Macau
1890
1894-1895
Digmaang Sino-Japanese
Pagpirma ng Tsina sa Treaty of
Shimonoseki
190
5
Pagpirma sa Treaty of Portsmouth
Imperyalismo sa China
Pagkakahati sa Spheres of Influence
Nahati ang Tsina sa spheres of influence dahil sa mga di-makatarungang mga
kasunduang nilagdaan nila.
Ang bawat sphere ay sinasaklawan na ng karapatan ng mga bansang nanakop
sa kanila.
Dahil hindi nakasabay ang Estados Unidos sa hatiang ito, ipinasa nila ang Open
Door Policy upang matigil ang pagkakahati sa Tsina. Dito rin nagkaroon ng
pantay na pagkakataon ang Tsina sa kalakalan.

More Related Content

What's hot

Imperyalismo
ImperyalismoImperyalismo
Imperyalismo
James Rainz Morales
 
Sistemang Merkantilismo
Sistemang MerkantilismoSistemang Merkantilismo
Sistemang Merkantilismo
edmond84
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Ang paglalakbay ni Marco Polo
Ang paglalakbay ni Marco PoloAng paglalakbay ni Marco Polo
Ang paglalakbay ni Marco Polo
Vien Rovic Sierra
 
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)
Anj RM
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
Congressional National High School
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
ThriciaSalvador
 
Ang Pagbagsak ng Constantinople
Ang Pagbagsak ng ConstantinopleAng Pagbagsak ng Constantinople
Ang Pagbagsak ng Constantinople
Charmy Deliva
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Dwight Vizcarra
 
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang NasyonalistaKaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
edmond84
 
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Joy Ann Jusay
 
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluraninUnang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Jose Espina
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaUnang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Laarni Cudal
 
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asyaGrade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
Angelica Caldoza
 
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng ImperyalismoIkalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Genesis Ian Fernandez
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
Rhouna Vie Eviza
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
PaulineMae5
 
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng ImperyalismoA.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Mejicano Quinsay,Jr.
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
Jt Engay
 
Unang yugto ng kolonyalismo
Unang yugto ng kolonyalismoUnang yugto ng kolonyalismo
Unang yugto ng kolonyalismo
Jhoanna Surio
 

What's hot (20)

Imperyalismo
ImperyalismoImperyalismo
Imperyalismo
 
Sistemang Merkantilismo
Sistemang MerkantilismoSistemang Merkantilismo
Sistemang Merkantilismo
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Ang paglalakbay ni Marco Polo
Ang paglalakbay ni Marco PoloAng paglalakbay ni Marco Polo
Ang paglalakbay ni Marco Polo
 
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)
Unang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo(ika 16 hanggang ika-17 siglo)
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptxKaranasan at Implikasyon ng.pptx
Karanasan at Implikasyon ng.pptx
 
Ang Pagbagsak ng Constantinople
Ang Pagbagsak ng ConstantinopleAng Pagbagsak ng Constantinople
Ang Pagbagsak ng Constantinople
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
 
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang NasyonalistaKaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
Kaugnayan ng Ibat Ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Nasyonalista
 
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
 
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluraninUnang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang AsyaUnang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
Unang Yugto ng Kolonyalismo sa timog at Kanlurang Asya
 
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asyaGrade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
 
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng ImperyalismoIkalawang Yugto ng Imperyalismo
Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
 
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng ImperyalismoA.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
 
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
Unang yugto ng kolonyalismo
Unang yugto ng kolonyalismoUnang yugto ng kolonyalismo
Unang yugto ng kolonyalismo
 

Viewers also liked

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jared Ram Juezan
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Jared Ram Juezan
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Jamaica Olazo
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ray Jason Bornasal
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...ApHUB2013
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Noemi Marcera
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaEpekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaRay Jason Bornasal
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Vanessa Marie Matutes
 
Corporations Code of the Philippines Ateneo Reviewer
Corporations Code of the Philippines Ateneo ReviewerCorporations Code of the Philippines Ateneo Reviewer
Corporations Code of the Philippines Ateneo Reviewer
Ivan Monforte
 
AP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog Asya
Juan Miguel Palero
 
Ang kasunduan tordesillas
Ang kasunduan tordesillasAng kasunduan tordesillas
Ang kasunduan tordesillas
eakoposlei
 
Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )
Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )
Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )
augustusd4a1c2
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Jared Ram Juezan
 
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third QuarterAraling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
南 睿
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyonmarionmol
 
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa PilipinasAng Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Mavict Obar
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadgroup_4ap
 

Viewers also liked (20)

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismo
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
 
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismoAng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
Ang ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonyalismo
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaEpekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Corporations Code of the Philippines Ateneo Reviewer
Corporations Code of the Philippines Ateneo ReviewerCorporations Code of the Philippines Ateneo Reviewer
Corporations Code of the Philippines Ateneo Reviewer
 
AP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 18: Imperyalismo sa Kanlurang at Timog Asya
 
Ang kasunduan tordesillas
Ang kasunduan tordesillasAng kasunduan tordesillas
Ang kasunduan tordesillas
 
Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )
Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )
Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad ( using the Editorial cartoon strategy )
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
 
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third QuarterAraling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
 
Panahon ng pagtuklas
Panahon ng pagtuklasPanahon ng pagtuklas
Panahon ng pagtuklas
 
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYAEXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa PilipinasAng Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
Ang Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 

Similar to Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year

kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt
kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.pptkolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt
kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt
MariaRuffaDulayIrinc
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Jeremie Corto
 
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYONAralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
SMAP Honesty
 
Rebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong Industriyal
Genesis Ian Fernandez
 
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptxAp8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
JacquelineAnnAmar1
 
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docxMorga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
LeslieMorga
 
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
ria de los santos
 
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
KateDionzon
 
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxKOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
ballesterosjesus25
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
JesuvCristianClete
 
2POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP42POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP4
Lhady Bholera
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisieJared Ram Juezan
 
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- MerkantilismoPaglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
Olhen Rence Duque
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
chloe418
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Julie Ann Bonita
 
Rebolusyong Pampulitika
Rebolusyong PampulitikaRebolusyong Pampulitika
Rebolusyong Pampulitika
Congressional National High School
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
NecelynMontolo
 
Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx
Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptxMga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx
Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx
JonalynElumirKinkito
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
Jackeline Abinales
 

Similar to Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year (20)

kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt
kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.pptkolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt
kolonyalismoatimperyalismoppt-191205094644.ppt
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
 
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYONAralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
 
Rebolusyong Industriyal
Rebolusyong IndustriyalRebolusyong Industriyal
Rebolusyong Industriyal
 
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptxAp8 week 5 Quarter 3.pptx
Ap8 week 5 Quarter 3.pptx
 
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docxMorga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
Morga-LP_AP8-Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin.docx
 
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
 
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo pptKolonyalismo at imperyalismo ppt
Kolonyalismo at imperyalismo ppt
 
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxKOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
KOLONYALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan (2).pptx
 
2PoseidonRptGrp4
2PoseidonRptGrp42PoseidonRptGrp4
2PoseidonRptGrp4
 
2POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP42POSEIDONRPTGRP4
2POSEIDONRPTGRP4
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- MerkantilismoPaglakas ng Europe-- Merkantilismo
Paglakas ng Europe-- Merkantilismo
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
 
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02Mercantilismo 111115013052-phpapp02
Mercantilismo 111115013052-phpapp02
 
Rebolusyong Pampulitika
Rebolusyong PampulitikaRebolusyong Pampulitika
Rebolusyong Pampulitika
 
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptxAP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
AP5 Q4 Aralin 6 Ang mga Pandaigdigang Pangyayari at Malayang Kaisipan.pptx
 
Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx
Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptxMga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx
Mga Dahilan ng Ikalwang Yugto.pptx
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
 

More from ApHUB2013

Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd yearNeokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd yearUnang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 
Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd year
Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd yearRebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd year
Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
England-pagsasanay -4th grading -3rd year
England-pagsasanay -4th grading -3rd yearEngland-pagsasanay -4th grading -3rd year
England-pagsasanay -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd year
Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd yearLatin america-pagsasanay -4th grading -3rd year
Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
ApHUB2013
 
Olympics-balitaan -4th grading -3rd year
Olympics-balitaan -4th grading -3rd yearOlympics-balitaan -4th grading -3rd year
Olympics-balitaan -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 
Taliban-balitaan -4th grading -3rd year
Taliban-balitaan -4th grading -3rd yearTaliban-balitaan -4th grading -3rd year
Taliban-balitaan -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd yearUnang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 
Ofw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd year
Ofw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd yearOfw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd year
Ofw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Negative temp-balitaan -4th grading -3rd year
Negative temp-balitaan -4th grading -3rd yearNegative temp-balitaan -4th grading -3rd year
Negative temp-balitaan -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Bangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd year
Bangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd yearBangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd year
Bangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd yearSuliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd yearNeokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearMga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd yearIkalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...
Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...
Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...ApHUB2013
 
Human rights -report -4th grading -3rd year
Human rights -report -4th grading -3rd yearHuman rights -report -4th grading -3rd year
Human rights -report -4th grading -3rd year
ApHUB2013
 
Globalisasyon -report -4th grading -3rd year
Globalisasyon -report -4th grading -3rd yearGlobalisasyon -report -4th grading -3rd year
Globalisasyon -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd year
Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd yearEpekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd year
Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 

More from ApHUB2013 (20)

Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd yearNeokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo-pagsasanay -4th grading -3rd year
 
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd yearUnang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
 
Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd year
Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd yearRebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd year
Rebolusyong amerika-pagsasanay -4th grading -3rd year
 
England-pagsasanay -4th grading -3rd year
England-pagsasanay -4th grading -3rd yearEngland-pagsasanay -4th grading -3rd year
England-pagsasanay -4th grading -3rd year
 
Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd year
Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd yearLatin america-pagsasanay -4th grading -3rd year
Latin america-pagsasanay -4th grading -3rd year
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Olympics-balitaan -4th grading -3rd year
Olympics-balitaan -4th grading -3rd yearOlympics-balitaan -4th grading -3rd year
Olympics-balitaan -4th grading -3rd year
 
Taliban-balitaan -4th grading -3rd year
Taliban-balitaan -4th grading -3rd yearTaliban-balitaan -4th grading -3rd year
Taliban-balitaan -4th grading -3rd year
 
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd yearUnang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
Unang digmaang pandaigdig-pagsasanay -4th grading -3rd year
 
Ofw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd year
Ofw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd yearOfw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd year
Ofw in ukraine-balitaan -4th grading -3rd year
 
Negative temp-balitaan -4th grading -3rd year
Negative temp-balitaan -4th grading -3rd yearNegative temp-balitaan -4th grading -3rd year
Negative temp-balitaan -4th grading -3rd year
 
Bangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd year
Bangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd yearBangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd year
Bangkok shutdown-balitaan -4th grading -3rd year
 
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd yearSuliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
Suliraning pampopulasyon at pangkalusugan -report -4th grading -3rd year
 
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd yearNeokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
 
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd yearMga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
 
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd yearIkalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
Ikalawang digmaang pandaigdig -report -4th grading -3rd year
 
Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...
Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...
Iba t ibang anyo at epekto ng paglabag sa karapatan -report -4th grading -3r...
 
Human rights -report -4th grading -3rd year
Human rights -report -4th grading -3rd yearHuman rights -report -4th grading -3rd year
Human rights -report -4th grading -3rd year
 
Globalisasyon -report -4th grading -3rd year
Globalisasyon -report -4th grading -3rd yearGlobalisasyon -report -4th grading -3rd year
Globalisasyon -report -4th grading -3rd year
 
Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd year
Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd yearEpekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd year
Epekto ng teknolohiya sa kalagayang ekolohikal -report -4th grading -3rd year
 

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year

 • 1. Mga Epekto ng Imperyalismo Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Paglakas ng Europe bilang sentro ng kalakalan Pagtaas ng populasyon sa Europe Paglago at pagtatama ng kaalaman Pagkakasakop ng Espanya sa Pilipinas Pagbagsak ng imperyong Inca at Aztec Pagtaas ng presyo ng bilihin Paglaganap ng sakit Pagkalat ng lahing mestizo
 • 2. Mga Epekto ng Imperyalismo Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin Paglakas ng Europe bilang sentro ng kalakalan Pagtaas ng populasyon sa Europe Paglago at pagtatama ng kaalaman Pagkakasakop ng Espanya sa Pilipinas Pagbagsak ng imperyong Inca at Aztec Pagtaas ng presyo ng bilihin Paglaganap ng sakit Pagkalat ng lahing mestizo Updating Presentation
 • 3. 18501800 1900 Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 • 4. Bakit nagsimula ang Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at ano ang naging epekto nito sa mga mamamayan? Mga Tatalakayin
 • 5. Ano ang naging papel ng kolonya sa kapitalistang ekonomiya ng mga bansa sa Europe? Mga Tatalakayin
 • 6. Paano naging salik ng imperyalismo ang Social Darwinism? Mga Tatalakayin
 • 7. Paano naapektuhan ng imperyalismo ang Asya at Africa? Mga Tatalakayin
 • 8. Mga Salik ng Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
 • 9. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Ekonomikal Mga mahahalagang imbensyon na nakatulong sa paglalayag Steamboat Quinine Telegraph Machine Pangangailangan ng mas malawak na pamilihan bunsod sa surplus o labis na produkto Pangangailangan sa dagdag na hilaw na materyales Pagpapakahulugan ng mga ideolohista
 • 10. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo When productive capacity grew faster than consumer demand, there was very soon an excess of this capacity (relative to consumer demand), and, hence, there were few profitable domestic investment outlets. Foreign investment was the only answer. But, insofar as the same problem existed in every industrialized capitalist country, such foreign investment was possible only if non-capitalist countries could be “civilized”, “Christianized”, and “uplifted” — that is, if their traditional institutions could be forcefully destroyed, and the people coercively brought under the domain of the “invisible hand” of market capitalism. So, imperialism was the only answer. Sipi mula sa Imperialism: A Study John Atkins Hobson
 • 11. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Uneven economic and political development is an absolute law of capitalism. Hence the victory of socialism is possible, first in several, or even in one capitalist country taken separately. The victorious proletariat of that country, having expropriated the capitalists and organised its own socialist production, would stand up against the rest of the world, the capitalist world. Sipi mula sa Collective Works Vladimir Ilyich Ulyanov
 • 12. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Owing to this struggle for life, any variation, however slight and from whatever cause proceeding, if it be in any degree profitable to an individual of any species, in its infinitely complex relations to other organic beings and to external nature, will tend to the preservation of that individual, and will generally be inherited by its offspring ... I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Selection, in order to mark its relation to man's power of selection. Sipi mula sa On the Origin of Species by Means of Natural Selection Charles Robert Darwin
 • 13. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Charles Robert Darwin On the Origin of Species Naisasaloob dito na mas nagtatagumpay mabuhay ang mga nilalang na umaangkop sa kanyang lugar na ginagalawan. Sa prinsipyong Social Darwinism, ang mga bansang mas marunong tugunan ang kanilang pangangailangan ang nagiging mas nararapat mabuhay.
 • 14. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Charles Robert Darwin On the Origin of Species Nagamit tuloy ang Social Darwinism bilang instrumento ng racism o pagtatangi ng lahi. Ang tingin sa mga puti ay superyor na lahi at magkakaroon sila ng matagumpay na imperyo.
 • 15. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Bilang superyor o nakatataas na lahi, naging pananaw ng mga Knluranin na dapat lamang na sila ang maghatid ng sibilisasyon sa mga mas mahihinang bansa. Dapat nilang bahaginan ng mga ito ng kanilang kalinangan at teknolohiya. Nagbunsod ito ng paniniwalang responsibilidad ng mga Kanluranin ang ibang bansa, o ang tinatawag na White Man’s Burden.
 • 16. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Nailathala ang mga kwento ng pakikipagsapalaran sa dyaryo at dahi dito ay marami ring nahikayat na mga bansang manakop ng mga lupain.
 • 17. Mga Salik sa Pagsisimula ng Ikalawang Yugto ng Imperyalismo Salik Politikal Kalaunan, nagtatag na rin ng kani-kaniyang grupo ang ibang bansang Kanluranin: Germany, Colonial League Great Britain, British Empire League
 • 19. Imperyalismo sa Africa Mga Kadiliman ng Africa Klima Topograpiya Mga Sakit na nagkalat Kawalan ng Pagkakaisa
 • 20. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa James Bruce Nakatuklas sa Blue Nile
 • 21. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Mungo Park Nakatuklas sa kabuuan ng Nile River
 • 22. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Richard Lander Nakatuklas sa Niger
 • 23. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Richard Burton Natuklasan ang Lake Tanganyika at Lake Nyaza John Speke
 • 24. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa James Grant Pinatunayang ang Lake Nyaza ang pinagmumulan ng Nile River John Speke
 • 25. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa David Livingstone Nakatuklas sa Victoria Falls Ginalugad at naglathala ng mga obserbasyon niya sa Africa
 • 26. Imperyalismo sa Africa Mga Gumalugad sa Africa Henry Stanley Nagpamaita ng mga obserbasyon ni Livingstone Naggawad ng pamamahala ng Congo sa Haring Leopold
 • 27. Imperyalismo sa Africa The Scramble for Africa Loading timeline
 • 28. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Berlin Conference • Pagsasaayos ng kompetisyon ng mga bansang Kanluranin sa pagmamay-ari sa Africa • Nagbunga sa pagkakahati ng Africa sa mga teritoryong Kanluranin
 • 29. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez Canal 1875
 • 30. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria 18751848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898
 • 31. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria 18751848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898 Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu 1838 Pagkabigo ng Italy na matalo ang Ethiopia 1838
 • 32. Imperyalismo sa Africa Timeline 1800 19 Pagtatag ng mga outpost ng mga Briton sa mga lugar na kanilang sinasakupan Paglulunsad ng Berlin Conference 1800 1884 Paghahati ng mga teritoryong Aprikano Pagkontrol ng mga Briton sa Suez CanalPagsakop ng France sa Algeria 18751848 Pagkontrol ng France sa Kanlurang Africa nang matalo si Samori Toure 1898 Pagtalo ng mga Boer sa mga Zulu 1838 Pagkabigo ng Italy na matalo ang Ethiopia 1838 Pagtatag ng Liberia ng nagsasariling republika 1847
 • 34. Imperyalismo sa Asya Mga Teritoryo sa Asya Go to Asian Map
 • 35.
 • 36. India India • Sinakop ng mga Portuges, Pranses, at Briton • Matapos matalo ng Great Britain ang France noong Seven Years’ War (1899-1902), tuluyan nang napasakamay ng britain ang kapangyarihan sa Africa.
 • 37. Sri Lanka Sri Lanka • Napag-agawan ng mga Portuges, Olandes at Briton
 • 38. Macau Macau • Naging kolonya ng mga Portuges hanggang 1999
 • 39. Hong Kong Hong Kong • Napasailalim ng mga Biritish hanggang 1997
 • 40. Malacca Malacca, Malaysia • Unang nasakop ng Portugal at sinundan ng Great Britain
 • 41. Iba pang sakop ng Great Britain • Malaya • Singapore • Myanmar (Burma)
 • 42. Iba pang sakop ng France • Vietnam • Laos • Cambodia
 • 43. Indonesia • Nasakop ng Netherlands Indonesia
 • 44. Philippines • Nasakop ng Spain noong 1695 at nasakop ng Amerika noong 1898 Philippines
 • 45. Thailand • Tanging bansa sa Timog Silangang Asya na nananatiling malaya • Nagbigay ng teritoryo sa British at French upang hindi masakop • Gumamit ng matalinong diplomasya ang mga hari nitong sina Mongkut at Chulalongkorn Thailand
 • 46. Korea • Nanatiling malaya hanggang 1910 • Napasailalim sa impluwensya ng Russia at Japan • Tuluyang nasakop ng Japan noong 1910 Korea
 • 47. Japan • Naging imperyalistang bansa matapos lumakas bunsod ng modernisasyon • Yumakap sa impluwensiyang Kanluranin Japan
 • 48. Imperyalismo sa Asya Imperyalismo sa China Go to timeline
 • 49.
 • 50. Imperyalismo sa China China bilang Zhongguo Tinawag ng China ang sarili bilang zhong guo o Gitnang Kaharian, patunay na ipinagmamalaki ng mga Tsino ang sarili nilang sibilisasyon. Noong Dinastiyang Qing, ang Canton lamang ang bukas na daungan na nagbubukas sa Tsina sa kalakalan. Mga Digmaang Opyo Nagkaroon ng matatag na samahang pangkalakalan ang Tsina sa Britanya dahil sa mataas na pangangailangan ng huli sa kanilang produkto. Sa paghahangad na makakuha ng dagdag na pilak sa Tsina, nagpasok sila ng opyo. Sinira nito ang kaayusan sa Tsina kaya ipinagbawal ito ng gobyerno. Sa pangunguna ni Komisyoner Lin Zexu, sinamsam niya ang mga kontrabandong opyo para idispatsa. Bunsod nito, nagdeklara ng giyera ang Britain laban sa China.
 • 51. Komisyoner Lin Zexu Opium (Papaver somniferum)
 • 52. Imperyalismo sa China Timeline 1800 Unang Digmaang Opyo 1839-1842 Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Nanking 1842 1856-1860 Ikalawang Digmaang Opyo 1858 1860 Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Tientsin Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Peking Pagsakop ng Portugal sa Macau
 • 53. 1890 1894-1895 Digmaang Sino-Japanese Pagpirma ng Tsina sa Treaty of Shimonoseki 190 5 Pagpirma sa Treaty of Portsmouth
 • 54. Imperyalismo sa China Pagkakahati sa Spheres of Influence Nahati ang Tsina sa spheres of influence dahil sa mga di-makatarungang mga kasunduang nilagdaan nila. Ang bawat sphere ay sinasaklawan na ng karapatan ng mga bansang nanakop sa kanila. Dahil hindi nakasabay ang Estados Unidos sa hatiang ito, ipinasa nila ang Open Door Policy upang matigil ang pagkakahati sa Tsina. Dito rin nagkaroon ng pantay na pagkakataon ang Tsina sa kalakalan.