SlideShare a Scribd company logo
ORGANOGENEZA
Ivana Damnjanović
-IIstovremeno sa gastrulacijskim pokretima,stovremeno sa gastrulacijskim pokretima,
uobličavaju se i organiuobličavaju se i organi
• CREVNA CEV nastaje na početku gastrulacije od
ćelija ENDODERMA (morski jež, žaba; slika dole) ili
DELAMINACIJOM (raslojavanjem) ćelija
endoderma.
• NOTOHORDA se
nalazi samo kod hordata.
• Nastaje iznad nervne cevi
od MEZODERMA.
• Ulazeći u unutrašnjost
gastrule, ćelije notohorde
stvaraju stubić koji se
izdužuje, a sa njim i
embrion.
• NERVNA CEV nastaje u procesu NEURULACIJE od
EKTODERMA.
• Ektoderm je postavljen iznad notohorde.
• Kada dodirne ektoderm, notohorda izaziva (indukuje)
proces neurulacije.
• Dešavaju se sledeće
promene:
-centralni deo ektoderma se
zaravnjuje
-nervna ploča zadebljava i
savija se u nervni oluk
-potom se odvaja od ostatka
ektoderma i postaje
nervna cev.
• Od nervne cevi nastaje
mozak i kičmena
moždina.
Ćelije nervne kreste
• Nastaju tokom neurulacije.
• Na prednjem delu embriona
se pridružuju moždanim
regionima, a zadebljanjima
formiraju začetke čulnih
organa glave (sluh, miris).
• U drugim regionima tela
učestvuju u formiranju
ganglija, pratećih ćelija
nervnih vlakana i srži
nadbubrežne žlezde.
Organogeneza
Diferencijacija (izdvajanje) začetaka mišića-somita
Morfogeneza-programirana promena veličine, oblika,
proporcija embriona
• Dolazi do uobličavanja drugih organa
SAVIJANJEM, RAZDVAJANJEM,
POVEZIVANJEM ćelija.
• Šaka je u početku celovita-odumiranjem ćelija
“kroje” se prsti.
Diferencijacija ćelijaDiferencijacija ćelija

Sem pokreta ćelija, promene oblika, deljenja,
smrti ćelija, dolazi do diferencijacije
(postanak posebnih tipova ćelija) i udruživanja
sa susednim ćelijama tj HISTOGENEZE.

Na ovaj način nastaju: mišićno, vezivno,
epitelno i nervno tkivo.
Kako ćelije znaju šta treba da postanu?Kako ćelije znaju šta treba da postanu?

Za ovo su zaslužne
informacione RNK
(iRNK) koje nose zapis
za sintezu određenog
proteina.

Npr: samo ćelije od
kojih će nastati crvena
krvna zrnca sintetisaće
protein hemoglobin.
Kako se ova odluka donosi?Kako se ova odluka donosi?

Odluka se donosi već u jajnoj ćeliji.

Različite iRNK se grupišu uz ćelijsku
membranu jajne ćelije.

Tokom brazdanja blastomere dobijaju različite
iRNK i svakom novom deobom se razlika
među njima povećava.
Sudbinske mape

Načini praćenja sudbine pojedinačnih
blastomera.

Ovo se postiže ubrizgavanjem tri različite,
neškodljive boje.

Za ektoderm plava, za endoderm žuta i za
mezoderm crvena.
Organogeneza

Iz ektoderma nastaje kože i sve kožne tvorevine, nervni
sistem, čula.

Iz endoderma nastaje crevni epitel i sve žlezde u vezi sa
njim.

Iz mezoderma unutrašnji skelet, mišići, organi za
izlučivanje.
Potentnost jajnih ćelija i determinacijaPotentnost jajnih ćelija i determinacija
razvićarazvića

Važno pitanje je da li se razlika na nivou
blastomera uspostavlja na nivou jajne ćelije
ili tokom brazdanja.

Da li je moguće razdvojiti blastomere tako da
od svake nastane poseban organizam? Ili će
one nakon razdvajanja propasti?
Jajna ćelija je totipotentna

Totipotentnost je izražena na stupnjevima od
2, 4, 6, 8 blastomera, što znači da je na ovim
stupnjevima moguće razdvojiti blastomere i iz
njih dobiti potpuno odvojene organizme ali
smanjene veličine.

Na osnovu ovoga se zaključuje da se
različitost blastomera dešava tek posle
osmoćelijskog stupnja.
Potentnost blastomera određuje i tip
razvića
1. Determinisano razviće (insekti): telo
embriona se uobličava tako što svaka
blastomera dobija odrednice iz jajne ćelije za
poziciju u organima.
2. Kontrolisano razviće (sisari): telo embriona
u početku nastaje interakcijom blastomera a
kasnije nastaju tkiva u procesu indukcije.
Embrionalna indukcija

Ćelije ektoderma, endoderma i mezoderma su
u stalnoj interakciji.

Ova interakcija se ogleda u INDUKCIJI
uobličavanja i stvaranja organa.

Može biti jednosmerna, dvosmerna,
višesmerna.
Jednosmerna (primarna) indukcija

Primer uobličavanja
nervne cevi.

Ćelije horde se
postavljaju ispod
ektoderma i izazivaju
niz promena u njemu
koje dovode do
stvaranja nervne cevi.
Dvosmerna (sekundarna) indukcija

Nervna cev se na prednjem delu tela proširuje u 3 a
potom u 5 mehura (trodelni a potom petodelni mozak).

Srednji se približava epitelu kože (ektodermalni epitel) i
reaguje sa njim.

Ektodermalni epitel utiče na neuroektoderm da stvara
očni pehar, a zauzvrat neuroektoderm utiče na
ektodermalni epitel da stvori očno sočivo.
Trosmerna indukcija

Primeri ektoderma i mezoderma (koža) ili
endoderma i mezoderma (pankreas).

Organi složene građe; prisustvo pratećih vezivnih
tkiva.

Epitel je ektodermalnog a potkožno tkivo
mezodermalnog porekla.

Ćelije koje imaju sposobnost indukcije se zovu
organizatori a signalni molekuli su morfogeni.

More Related Content

What's hot

Lizozomi, vakuola, mitohondrije
Lizozomi, vakuola, mitohondrijeLizozomi, vakuola, mitohondrije
Lizozomi, vakuola, mitohondrije
Ivana Damnjanović
 
3. Prokariotska i eukariotska celija
3. Prokariotska i eukariotska celija3. Prokariotska i eukariotska celija
3. Prokariotska i eukariotska celija
ltixomir
 
Celijski ciklus
Celijski ciklusCelijski ciklus
Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
Ivana Damnjanović
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
Ivana Damnjanović
 
Biljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
Ivana Damnjanović
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
Ivana Damnjanović
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
Ivana Damnjanović
 
BIOLOGIJA
BIOLOGIJABIOLOGIJA
BIOLOGIJA
Vesna Matanovic
 
Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
Ena Horvat
 
Nervni sistem i cula ppt
Nervni sistem i cula pptNervni sistem i cula ppt
Nervni sistem i cula ppt
edinadina
 
Nervni sistem nervni impuls
Nervni sistem nervni impulsNervni sistem nervni impuls
Nervni sistem nervni impuls
Suzana Budisalic
 
Građa ćelijske membrane
Građa ćelijske membraneGrađa ćelijske membrane
Građa ćelijske membrane
Ivana Damnjanović
 
Hromatin
HromatinHromatin

What's hot (20)

Građa ćelije
Građa ćelijeGrađa ćelije
Građa ćelije
 
Lizozomi, vakuola, mitohondrije
Lizozomi, vakuola, mitohondrijeLizozomi, vakuola, mitohondrije
Lizozomi, vakuola, mitohondrije
 
3. Prokariotska i eukariotska celija
3. Prokariotska i eukariotska celija3. Prokariotska i eukariotska celija
3. Prokariotska i eukariotska celija
 
Celijski ciklus
Celijski ciklusCelijski ciklus
Celijski ciklus
 
Razviće životinja
Razviće životinjaRazviće životinja
Razviće životinja
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
 
Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
 
Biljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
 
Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
 
BIOLOGIJA
BIOLOGIJABIOLOGIJA
BIOLOGIJA
 
Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
 
Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
 
Nervni sistem i cula ppt
Nervni sistem i cula pptNervni sistem i cula ppt
Nervni sistem i cula ppt
 
Nervni sistem nervni impuls
Nervni sistem nervni impulsNervni sistem nervni impuls
Nervni sistem nervni impuls
 
Celijske organele- mitohondrije hloroplasti
Celijske organele- mitohondrije hloroplastiCelijske organele- mitohondrije hloroplasti
Celijske organele- mitohondrije hloroplasti
 
Građa ćelijske membrane
Građa ćelijske membraneGrađa ćelijske membrane
Građa ćelijske membrane
 
Hromatin
HromatinHromatin
Hromatin
 

Viewers also liked

Alge opšte odlike
Alge opšte odlikeAlge opšte odlike
Alge opšte odlike
Ivana Damnjanović
 
Dupljari
DupljariDupljari
Koren
KorenKoren
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srpYE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp
Ena Horvat
 
Koren
KorenKoren
Alge - odlike, raznovrsnost i značaj
Alge - odlike, raznovrsnost i značaj Alge - odlike, raznovrsnost i značaj
Alge - odlike, raznovrsnost i značaj
Elementary School "Bora Lazić"
 
Raznovrsnost algi
Raznovrsnost algiRaznovrsnost algi
Raznovrsnost algi
Ivana Damnjanović
 
Euglenoidne alge
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
Ivana Damnjanović
 
Oboljenja kože, nega i zaštita
Oboljenja kože, nega i zaštitaOboljenja kože, nega i zaštita
Oboljenja kože, nega i zaštita
Ivana Damnjanović
 
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedromJednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Ivana Damnjanović
 
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinjaNastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Ivana Damnjanović
 
Zaštita kopnenih voda
Zaštita kopnenih vodaZaštita kopnenih voda
Zaštita kopnenih voda
Ivana Damnjanović
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
Ena Horvat
 
Пљоснати црви
Пљоснати црвиПљоснати црви
Пљоснати црви
Магдалена Дамјановић
 
Kičmena moždina
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
Ivana Damnjanović
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
Ivana Damnjanović
 
Uslovi života u vodi
Uslovi života u vodiUslovi života u vodi
Uslovi života u vodi
Ivana Damnjanović
 

Viewers also liked (20)

Alge opšte odlike
Alge opšte odlikeAlge opšte odlike
Alge opšte odlike
 
Koren
KorenKoren
Koren
 
Dupljari
DupljariDupljari
Dupljari
 
Koren
KorenKoren
Koren
 
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srpYE Otvoren um ne poznaje granice-srp
YE Otvoren um ne poznaje granice-srp
 
Koren
KorenKoren
Koren
 
Alge - odlike, raznovrsnost i značaj
Alge - odlike, raznovrsnost i značaj Alge - odlike, raznovrsnost i značaj
Alge - odlike, raznovrsnost i značaj
 
Raznovrsnost algi
Raznovrsnost algiRaznovrsnost algi
Raznovrsnost algi
 
Euglenoidne alge
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
 
Oboljenja kože, nega i zaštita
Oboljenja kože, nega i zaštitaOboljenja kože, nega i zaštita
Oboljenja kože, nega i zaštita
 
Virusi
Virusi Virusi
Virusi
 
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedromJednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
Jednoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom
 
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinjaNastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
 
Zaštita kopnenih voda
Zaštita kopnenih vodaZaštita kopnenih voda
Zaštita kopnenih voda
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
 
Mozak
MozakMozak
Mozak
 
Пљоснати црви
Пљоснати црвиПљоснати црви
Пљоснати црви
 
Kičmena moždina
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
 
Uslovi života u vodi
Uslovi života u vodiUslovi života u vodi
Uslovi života u vodi
 

Similar to Organogeneza

Nikola milenkovic deoba celije
Nikola milenkovic deoba celijeNikola milenkovic deoba celije
Nikola milenkovic deoba celije
NikolaMilenkovic1
 
Једро
ЈедроЈедро
Једро
Violeta Djuric
 
животни циклус ћелије митоза
животни циклус ћелије митозаживотни циклус ћелије митоза
животни циклус ћелије митоза
Danijela Djordjevic
 
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
Građa ćelije - 7. razred, Dunja ErcegovčevićGrađa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
plavaplaneta
 
Protista 101208023905-phpapp02
Protista 101208023905-phpapp02Protista 101208023905-phpapp02
Protista 101208023905-phpapp02
Natasa Spasic
 
Celija i tkiva
Celija i tkivaCelija i tkiva
Celija i tkiva
Au Medu
 
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanjeNivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
Ena Horvat
 
Бластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлацијаБластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлација
Violeta Djuric
 
Цитологија
ЦитологијаЦитологија
Цитологија
Violeta Djuric
 
Биологија развића
Биологија развићаБиологија развића
Биологија развића
Violeta Djuric
 
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević RadicaMitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
nasaskolatakmicenja
 
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević RadicaBiologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
nasaskolatakmicenja1
 
Biologija -pripremna_nastava
Biologija -pripremna_nastavaBiologija -pripremna_nastava
Biologija -pripremna_nastava
milorad22
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
Violeta Djuric
 
Matične ćelije
Matične ćelijeMatične ćelije
Anatomija celija i tkivo
Anatomija celija i tkivoAnatomija celija i tkivo
Anatomija celija i tkivo
dr Šarac
 
Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
Ena Horvat
 
ћелијски циклус
ћелијски циклусћелијски циклус
ћелијски циклус
jecapopovic
 

Similar to Organogeneza (20)

Nikola milenkovic deoba celije
Nikola milenkovic deoba celijeNikola milenkovic deoba celije
Nikola milenkovic deoba celije
 
Једро
ЈедроЈедро
Једро
 
Razvice2 placenta
Razvice2 placentaRazvice2 placenta
Razvice2 placenta
 
животни циклус ћелије митоза
животни циклус ћелије митозаживотни циклус ћелије митоза
животни циклус ћелије митоза
 
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
Građa ćelije - 7. razred, Dunja ErcegovčevićGrađa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
Građa ćelije - 7. razred, Dunja Ercegovčević
 
Protista 101208023905-phpapp02
Protista 101208023905-phpapp02Protista 101208023905-phpapp02
Protista 101208023905-phpapp02
 
Celija i tkiva
Celija i tkivaCelija i tkiva
Celija i tkiva
 
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanjeNivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
Nivoi organizacije, ćelija i ćelijska deoba-ponavljanje
 
Бластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлацијаБластулација и гаструлација
Бластулација и гаструлација
 
Цитологија
ЦитологијаЦитологија
Цитологија
 
Биологија развића
Биологија развићаБиологија развића
Биологија развића
 
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević RadicaMitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
 
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević RadicaBiologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
Biologija - Mitoza i mejoza - Milijana Zec - Dimitrijević Radica
 
Biologija -pripremna_nastava
Biologija -pripremna_nastavaBiologija -pripremna_nastava
Biologija -pripremna_nastava
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
 
Matične ćelije
Matične ćelijeMatične ćelije
Matične ćelije
 
Anatomija celija i tkivo
Anatomija celija i tkivoAnatomija celija i tkivo
Anatomija celija i tkivo
 
Celijski ciklus1
Celijski ciklus1Celijski ciklus1
Celijski ciklus1
 
Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
 
ћелијски циклус
ћелијски циклусћелијски циклус
ћелијски циклус
 

More from Ivana Damnjanović

An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
Ivana Damnjanović
 
Specijacija.pdf
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdf
Ivana Damnjanović
 
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Ivana Damnjanović
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
Ivana Damnjanović
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
Ivana Damnjanović
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
Ivana Damnjanović
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
Ivana Damnjanović
 
Kalendar života.pdf
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
Ivana Damnjanović
 
Rast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
Ivana Damnjanović
 
Razvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
Ivana Damnjanović
 
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Ivana Damnjanović
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
Ivana Damnjanović
 
Gljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
Ivana Damnjanović
 
Polne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
Ivana Damnjanović
 
Polne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
Ivana Damnjanović
 
Dokazi evolucije
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
Ivana Damnjanović
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Ivana Damnjanović
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
Ivana Damnjanović
 
Carstva
CarstvaCarstva
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
Ivana Damnjanović
 

More from Ivana Damnjanović (20)

An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
An ecosystem includes all the living things (plants, animals and organisms) i...
 
Specijacija.pdf
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdf
 
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
 
Kalendar života.pdf
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
 
Rast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
 
Razvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
 
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
 
Gljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
 
Polne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
 
Polne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
 
Dokazi evolucije
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
 
Carstva
CarstvaCarstva
Carstva
 
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
 

Organogeneza

 • 2. -IIstovremeno sa gastrulacijskim pokretima,stovremeno sa gastrulacijskim pokretima, uobličavaju se i organiuobličavaju se i organi • CREVNA CEV nastaje na početku gastrulacije od ćelija ENDODERMA (morski jež, žaba; slika dole) ili DELAMINACIJOM (raslojavanjem) ćelija endoderma.
 • 3. • NOTOHORDA se nalazi samo kod hordata. • Nastaje iznad nervne cevi od MEZODERMA. • Ulazeći u unutrašnjost gastrule, ćelije notohorde stvaraju stubić koji se izdužuje, a sa njim i embrion.
 • 4. • NERVNA CEV nastaje u procesu NEURULACIJE od EKTODERMA. • Ektoderm je postavljen iznad notohorde. • Kada dodirne ektoderm, notohorda izaziva (indukuje) proces neurulacije.
 • 5. • Dešavaju se sledeće promene: -centralni deo ektoderma se zaravnjuje -nervna ploča zadebljava i savija se u nervni oluk -potom se odvaja od ostatka ektoderma i postaje nervna cev. • Od nervne cevi nastaje mozak i kičmena moždina.
 • 6. Ćelije nervne kreste • Nastaju tokom neurulacije. • Na prednjem delu embriona se pridružuju moždanim regionima, a zadebljanjima formiraju začetke čulnih organa glave (sluh, miris). • U drugim regionima tela učestvuju u formiranju ganglija, pratećih ćelija nervnih vlakana i srži nadbubrežne žlezde.
 • 9. Morfogeneza-programirana promena veličine, oblika, proporcija embriona • Dolazi do uobličavanja drugih organa SAVIJANJEM, RAZDVAJANJEM, POVEZIVANJEM ćelija. • Šaka je u početku celovita-odumiranjem ćelija “kroje” se prsti.
 • 10. Diferencijacija ćelijaDiferencijacija ćelija  Sem pokreta ćelija, promene oblika, deljenja, smrti ćelija, dolazi do diferencijacije (postanak posebnih tipova ćelija) i udruživanja sa susednim ćelijama tj HISTOGENEZE.  Na ovaj način nastaju: mišićno, vezivno, epitelno i nervno tkivo.
 • 11. Kako ćelije znaju šta treba da postanu?Kako ćelije znaju šta treba da postanu?  Za ovo su zaslužne informacione RNK (iRNK) koje nose zapis za sintezu određenog proteina.  Npr: samo ćelije od kojih će nastati crvena krvna zrnca sintetisaće protein hemoglobin.
 • 12. Kako se ova odluka donosi?Kako se ova odluka donosi?  Odluka se donosi već u jajnoj ćeliji.  Različite iRNK se grupišu uz ćelijsku membranu jajne ćelije.  Tokom brazdanja blastomere dobijaju različite iRNK i svakom novom deobom se razlika među njima povećava.
 • 13. Sudbinske mape  Načini praćenja sudbine pojedinačnih blastomera.  Ovo se postiže ubrizgavanjem tri različite, neškodljive boje.  Za ektoderm plava, za endoderm žuta i za mezoderm crvena.
 • 15.  Iz ektoderma nastaje kože i sve kožne tvorevine, nervni sistem, čula.  Iz endoderma nastaje crevni epitel i sve žlezde u vezi sa njim.  Iz mezoderma unutrašnji skelet, mišići, organi za izlučivanje.
 • 16. Potentnost jajnih ćelija i determinacijaPotentnost jajnih ćelija i determinacija razvićarazvića  Važno pitanje je da li se razlika na nivou blastomera uspostavlja na nivou jajne ćelije ili tokom brazdanja.  Da li je moguće razdvojiti blastomere tako da od svake nastane poseban organizam? Ili će one nakon razdvajanja propasti?
 • 17. Jajna ćelija je totipotentna  Totipotentnost je izražena na stupnjevima od 2, 4, 6, 8 blastomera, što znači da je na ovim stupnjevima moguće razdvojiti blastomere i iz njih dobiti potpuno odvojene organizme ali smanjene veličine.  Na osnovu ovoga se zaključuje da se različitost blastomera dešava tek posle osmoćelijskog stupnja.
 • 18. Potentnost blastomera određuje i tip razvića 1. Determinisano razviće (insekti): telo embriona se uobličava tako što svaka blastomera dobija odrednice iz jajne ćelije za poziciju u organima. 2. Kontrolisano razviće (sisari): telo embriona u početku nastaje interakcijom blastomera a kasnije nastaju tkiva u procesu indukcije.
 • 19. Embrionalna indukcija  Ćelije ektoderma, endoderma i mezoderma su u stalnoj interakciji.  Ova interakcija se ogleda u INDUKCIJI uobličavanja i stvaranja organa.  Može biti jednosmerna, dvosmerna, višesmerna.
 • 20. Jednosmerna (primarna) indukcija  Primer uobličavanja nervne cevi.  Ćelije horde se postavljaju ispod ektoderma i izazivaju niz promena u njemu koje dovode do stvaranja nervne cevi.
 • 21. Dvosmerna (sekundarna) indukcija  Nervna cev se na prednjem delu tela proširuje u 3 a potom u 5 mehura (trodelni a potom petodelni mozak).  Srednji se približava epitelu kože (ektodermalni epitel) i reaguje sa njim.  Ektodermalni epitel utiče na neuroektoderm da stvara očni pehar, a zauzvrat neuroektoderm utiče na ektodermalni epitel da stvori očno sočivo.
 • 22. Trosmerna indukcija  Primeri ektoderma i mezoderma (koža) ili endoderma i mezoderma (pankreas).  Organi složene građe; prisustvo pratećih vezivnih tkiva.  Epitel je ektodermalnog a potkožno tkivo mezodermalnog porekla.  Ćelije koje imaju sposobnost indukcije se zovu organizatori a signalni molekuli su morfogeni.