SlideShare a Scribd company logo

Sistem organa za izlučivanje

Sistem organa za izlučivanje

1 of 26
Download to read offline
SISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJESISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJE
Damnjanović Ivana
Evolucija organa za izlučivanjeEvolucija organa za izlučivanje

Sunđeri i dupljari izlučuju površinom čitavogpovršinom čitavog
telatela

Pljosnati crvi poseduju sistem kanalićasistem kanalića (prvi
put u životinjskom svetu)

Člankoviti crvi poseduju par cevčicapar cevčica u svakom
segmentu

Rakovi-antenalne žlezdeantenalne žlezde

Insekti-Malpigijeve cevčiceMalpigijeve cevčice

Kičmenjaci- bubrezibubrezi, plućapluća, kožakoža, jetrajetra, crevacreva
Sistem organa za izlučivanje kodSistem organa za izlučivanje kod
čoveka (urinarni sistem)čoveka (urinarni sistem)

Reguliše zapreminu i sastav telesnih tečnosti

Posredstvom urinarnog sistema iz krvne
plazme se eliminišu sve štetne materije (krajnji
produkti metabolizma, toksini i sl.) kao i višak
vode i soli, i pri tome nastaje mokraća (urin)

Krajnji produkti izlučivanja su urea i mokraćna
kiselina sa njenim solima
Bubrezi
Mokrovodi
Mokraćna bešika
Mokraćna cev

More Related Content

What's hot (20)

Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
 
Homeostaza.pdf
Homeostaza.pdfHomeostaza.pdf
Homeostaza.pdf
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
 
Cirkulatorni sistem
Cirkulatorni sistemCirkulatorni sistem
Cirkulatorni sistem
 
Kičmena moždina
Kičmena moždinaKičmena moždina
Kičmena moždina
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
 
Jednoćelijski i višećelijski organizmi
Jednoćelijski i višećelijski organizmiJednoćelijski i višećelijski organizmi
Jednoćelijski i višećelijski organizmi
 
Nervni sistem čoveka
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čoveka
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
 
Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
 
Čulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnoteže
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
 
Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka
 
Čulo vida
Čulo vidaČulo vida
Čulo vida
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
 
Biocenoza
BiocenozaBiocenoza
Biocenoza
 
Sistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
 
Tkiva
Tkiva Tkiva
Tkiva
 
Bodljokošci
BodljokošciBodljokošci
Bodljokošci
 
Poreklo i evolucija čoveka
Poreklo i evolucija čovekaPoreklo i evolucija čoveka
Poreklo i evolucija čoveka
 

More from Ivana Damnjanović (20)

Specijacija.pdf
Specijacija.pdfSpecijacija.pdf
Specijacija.pdf
 
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdfPromene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
Promene u toku razvića i uticaj hormona na njih.pdf
 
Obezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdfObezbeđivanje energije.pdf
Obezbeđivanje energije.pdf
 
Nervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdfNervni sistem.pdf
Nervni sistem.pdf
 
Velike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdfVelike promene u prošlosti.pdf
Velike promene u prošlosti.pdf
 
Čulni organi.pdf
Čulni organi.pdfČulni organi.pdf
Čulni organi.pdf
 
Kalendar života.pdf
Kalendar života.pdfKalendar života.pdf
Kalendar života.pdf
 
Rast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.pptRast i pokreti biljaka.ppt
Rast i pokreti biljaka.ppt
 
Razvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.pptRazvice biljke bez semena.ppt
Razvice biljke bez semena.ppt
 
Biljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.pptBiljni hormoni.ppt
Biljni hormoni.ppt
 
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.pptRazmena supstanci kod biljaka.ppt
Razmena supstanci kod biljaka.ppt
 
Gljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdfGljive i lišajevi.pdf
Gljive i lišajevi.pdf
 
Polne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptxPolne zlezde.pptx
Polne zlezde.pptx
 
Polne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdfPolne zlezde.pdf
Polne zlezde.pdf
 
Dokazi evolucije
Dokazi evolucijeDokazi evolucije
Dokazi evolucije
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
 
Carstva
CarstvaCarstva
Carstva
 
Uslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na ZemljiUslovi zivota na Zemlji
Uslovi zivota na Zemlji
 
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
 

Sistem organa za izlučivanje

 • 1. SISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJESISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJE Damnjanović Ivana
 • 2. Evolucija organa za izlučivanjeEvolucija organa za izlučivanje  Sunđeri i dupljari izlučuju površinom čitavogpovršinom čitavog telatela  Pljosnati crvi poseduju sistem kanalićasistem kanalića (prvi put u životinjskom svetu)
 • 3.  Člankoviti crvi poseduju par cevčicapar cevčica u svakom segmentu  Rakovi-antenalne žlezdeantenalne žlezde  Insekti-Malpigijeve cevčiceMalpigijeve cevčice
 • 4.  Kičmenjaci- bubrezibubrezi, plućapluća, kožakoža, jetrajetra, crevacreva
 • 5. Sistem organa za izlučivanje kodSistem organa za izlučivanje kod čoveka (urinarni sistem)čoveka (urinarni sistem)  Reguliše zapreminu i sastav telesnih tečnosti  Posredstvom urinarnog sistema iz krvne plazme se eliminišu sve štetne materije (krajnji produkti metabolizma, toksini i sl.) kao i višak vode i soli, i pri tome nastaje mokraća (urin)  Krajnji produkti izlučivanja su urea i mokraćna kiselina sa njenim solima
 • 7. BubreziBubrezi  Parni organi  Nalaze se ispod dijafragme sa obe strane kičme
 • 8.  Oblika pasulja  Dužine oko 12 cm, i težine oko 150 g
 • 9. Građa bubrega  Spolja se nalazi omotačomotač od vezivnog i masnog tkiva  KoraKora se nalazi ispod omotača  SržSrž se nalazi u centru
 • 10.  Srž ima oblik obrnutih piramida koje se nastavljaju na bubrežne čašice  Bubrežne čašice se nastavljaju na bubrežnu karlicu koja se dalje nastavlja na mokrovod koji se uliva u mokraćnu bešiku
 • 13.  Jedinica građe bubrega je NEFRON  On se nalazi u bubrežnoj kori i srži i postoji oko milion nefrona
 • 14. Građa nefrona  Počinje Malpigijevim telašcem koje se sastoji od omotača i spleta kapilara i polazi iz kore  Omotač se nastavlja u bubrežni kanalić koji se u kori nekoliko puta uvija a potom prelazi u srž Omotač Splet kapilara Bubrežni kanalić
 • 16.  Završni deo bubrežnog kanalića se (zajedno sa kanalićima ostalih nefrona) uliva u sabirni kanalić koji se nalazi u srži Kora Srž Splet krvnih sudova Bubrežni kanalić Sabirni kanalić
 • 17.  Sadržaj sabirnih kanalića uliva se u bubrežnu čašicu (oko 20 bubrežnih čašica), a iz nje u bubrežnu karlicu
 • 18. Formiranje mokraće  Iz aorteaorte polazi bubrežna arterijabubrežna arterija i ulazi u Malpigijevo telašce  Grana se na veliki broj kapilarkapilara (mreža)  U kapilarima nastaje visok pritisak
 • 19.  U kapilarima se krvna plazmakrvna plazma filtrira i nastaje primarna mokraćaprimarna mokraća (99% vode, soli, šećeri, štetne materije)  Za razliku od krvne plazme, ne sadržine sadrži belančevinebelančevine
 • 20.  Primarna mokraća odlazi u bubreže kanaliće, potom u sabirne kanaliće  Mokraća se koncentruje i nastaje sekundarnasekundarna (definitivna) mokraća(definitivna) mokraća  Iz primarne mokraće se u krvotok vraća velika količina vode i soli
 • 21.  Tokom 24h kroz bubrege se filtrira oko 1500l krvi, a izluči se oko 1.5l mokraće  Konačna mokraća je žute boje, sadrži 95% vode, soli, kiseline, štetne materije
 • 22. Mokraćna bešikaMokraćna bešika  Sa udubljenih strana bubrega polaze parni kanali izgrađeni iz glatkih mišića-mokrovodimokrovodi  Dugi su oko 25 cm  Odvode mokraću do mokraćne bešikemokraćne bešike
 • 23.  Mokraćna bešika je neparni organneparni organ  Nalazi se na dnu trbušne duplje  Njeni zidovi su izgrađeni iz glatkih mišićaglatkih mišića
 • 24.  U zidovima se nalaze receptorireceptori koji obaveštavaju CNS da je bešika puna i da je treba isprazniti  Pri dnu bešike se nalazi mišićmišić koji sprečava izlivanje mokraće i deluje pod dejstvom naše volje