SlideShare a Scribd company logo
Hoe verder met de
standaardprocessen van de NVVB?
Een verkenning en advies
Opdracht

Serious Ambtenaar 2012/2013:
Vraag:
Hoe gaan we als NVVB door met de standaard
werkprocessen van de NVVB ?
Opdracht:
In 2 dagen een advies uitbrengen aan het bestuur van
de NVVB.
2
Context

De NVVB levert met de standaardprocessen een dienst
aan afdelingen burgerzaken van gemeenten.
De standaardprocessen dienen 3 doelen:
het borgen van beleids- en parate kennis, het borgen van
datakwaliteit en het genereren van opbrengsten voor de
NVVB.
Aantal deelnemende gemeenten: 178 van de 418.
De prijs van het pakket processen is eenmalig 4.000-6500
euro. Het onderhoudsabonnement is 20% vh
aankoopbedrag per jaar. De interne kosten bedragen ca
35.000 euro.
Probleem: het aantal deelnemende gemeenten loopt
3
terug en daarmee de inkomsten van de NVVB.
De toekomst?

4
Deelnemers Serious Ambtenaar
•
•

Natascha van Benthem
Thijs de Jongh

•
•
•
•
•
•
•
•

Sientjo Doornbos
Vanessa Gevers
Jasper Eschweiler
Gerald Flapper
Nel Rustenburg
Marian Herenius
Johan Niemeijer
Jelte Rondeel

•

Petra Bulk, Elise van Steenwijk

–
–
–
–
–
–
–
–

– Zzp (Inside Sense)
– Belastingdienst

RGD BZK
Politie
Gemeente Hoorn
Belastingdienst
Gemeente Enkhuizen
Mezzalama
Zzp (Powersession)
Zzp (Treetopconsultants)

5
Aanpak

Brainstorm over 3 scenario’s:
1. Doorgaan op dezelfde weg
2. Stoppen met de standaard werkprocessen
3. Doorgaan in alternatieve vorm
Kwalitatieve uitvraag klantbehoefte kleine schaal
combineren met eerder gehouden enquete.
Opstellen advies.

6
Voordelen ‘DOORGAAN’
Gemeente
Medewerkers zijn blij dat het bij het bekende blijft, is
vertrouwd.
De waarde blijft constant ook als de processen niet
helemaal meer aansluiten.
NVVB
Medewerkers zijn blij dat het bij het bekende blijft, is
vertrouwd.
Cashcow, geen investeringen in technologie/opleiding e.d.
Positieve wisselwerking tussen proceskennis en lobby.
7
Nadelen ‘DOORGAAN’
Gemeente
Het is een vrij ‘kaal’ product. Bovendien raakt het product
snel verouderd, vanwege vele ontwikkelingen.
Geen prikkel voor innovatie en meegaan met niet te
stoppen
trends/ontwikkelingen/dienstverleningsconcepten.
Stimuleert de samenwerking tussen gemeenten niet.
NVVB
Niet meegaan met de tijd zorgt voor negatief imago bij
gemeente en politiek.
Op termijn lastiger lobbyen door vergrote afstand tot de
praktijk, mogelijk minder goede gesprekspartner politiek.
8
Voordelen van‘STOPPEN’
Gemeente
Als gemeente het zelf gaat doen, vergroot het de
zelfstandigheid van gemeenten op o.a. juridisch en audit
gebied.
Er ontstaat een extra prikkel voor kennisdeling en
samenwerking tussen gemeenten.
NVVB
De NVVB stopt met een verouderde manier van
informatievoorziening.
Er komt capaciteit/resources vrij om op andere plaatsen in te
zetten.
De NVVB zal meer adviesvragen ontvangen vanuit gemeenten.
De NVVB heeft de mogelijkheid om opnieuw haar rol/strategie/
focus te bepalen (gegevensmakelaar, certificering, opleiden,
9
advies, kcc).
Nadelen van‘STOPPEN’
Gemeente
• De integratie van werkinstructies met ICT verdient bij
de gemeenten nu extra aandacht en expertise.
• Gemeenten moeten extra kosten maken om de
informatiebehoefte af te dekken (FTE,
ontwerpkosten), in tijden van bezuiniging.
• Risico van versnippering in de wijze van uitvoering en
kwaliteit van processen aan de kant van gemeenten.
• Gemeenten werken mogelijk met verouderde
informatie aangezien updates op de werkinstructies
achterblijven.
10
Nadelen van‘STOPPEN’
NVVB
• Verlies aan inkomsten voor de NVVB.
• De NVVB biedt haar leden minder service dan
voorheen: verantwoorden.
• Minder contact momenten tussen de NVVB en haar
leden. Verlies van kennis en expertise op dit vlak bij de
NVVB.
• Risico dat de NVVB gaat opereren vanuit een ’ivoren
toren’ door gebrek aan direct contact met haar leden.
• Eenduidig aanspreekpunt op processen voor externe
partijen (vb software ontwikkelaars en opleidingen)
verdwijnt.
11
Voordelen ‘ANDERE VORM’
Gemeente
Er is behoefte bij gemeenten om gefaciliteerd/ontzorgd te
worden in: tijd, geld en expertise (wet- en regelgeving +
kaders).
NVVB voegt waarde toe door zoveel mogelijk relevante
ontwikkelingen toe te passen in de werkprocessen (het
‘wat’):
-

Digitalisering en standaardisering dienstverlening.
MGBA, BRP, RNI… (I-Nup)
Nieuwe processen op gebruik & beheer basisregistratie.
Lean, GEMMA, Zaakgericht werken, Basisgemeente.
Informatiebeveiliging en management (Identity theft).
12
Voordelen ‘ANDERE VORM’
NVVB
NVVB voegt extra waarde toe met aansluitende diensten
(op het ‘hoe’) zoals:
- Organiseren van masterclasses/ themabijeenkomsten.
- Verzorgen van inhoud voor cursussen, Wiki’s,
‘Communities’, handboeken, content FAQ’s KCC’s, etc.
- Sluiten van partnerships met marktpartijen voor
certificeringen.
- Organisatorische ontwikkelingen (KCC,
samenwerkingsverbanden etc).
Goede aansluiting bij doelgroep en goede lobbypositie in
de politiek.
Kans om verdienmodel te13herzien+vergroten geldstroom.
Nadelen ‘ANDERE VORM’

Gemeente
Stimuleert de samenwerking tussen gemeenten niet.

NVVB
Op korte termijn stevig investeren in het upgraden van
processen: voor 2015 moeten gemeenten zaken op orde
hebben.
Vervolgens investeren in aanvullende diensten zoals
hierboven genoemd.
Er zijn veel mogelijkheden, alles willen doen leidt
mogelijk tot verlies aan focus op kernactiviteiten.

14
Wat willen de klanten nu eigenlijk?

15
1999

Ontwikkeling

2013
1999

Werkproces NVVB

Ontwikkeling

2013

Werkproces NVVB
Overpeinzingen gebruik
Niet
gebruikt

Verouderd

Maar
2 updates
per jaar
Alleen het
“WAT”

Statisch
Naslagwerk

Wet en
Regelgeving
NVVB
Examens

ISO, gba
audit,
AO

“Wat +
Hoe”
Haalt de NVVB de eigen
productdoelen?

Het borgen van beleids- en parate kennis;
het borgen van datakwaliteit en het;
genereren van opbrengsten voor de NVVB.

19
Klanten zien kansen voor het product

• Focus ligt nu op burgerzaken. In het licht van
ontwikkelingen verbreed ook naar ketenprocessen. Denk
bijvoorbeeld aan het verstrekken van vergunningen.
• Processen aanleveren in een format dat in te lezen is met
softwarepakketten (workflow). Sluit hierbij aan bij (top 3/5
zaaksysteem pakketten). Zo zijn ze ingebouwd in het
werkproces ipv papieren tijger/statisch.
• Inhoudelijk vooruitziend processen modelleren: beste
jongetje van de klas.
• Denk na over waarop je het proces zou moeten sturen:
neem dat op in het proces: data-integriteit
(basisregistraties) en managementinformatie.
20
Klanten zien kansen voor het product

• Modelleer de processen Lean. Levert een kostenbesparing =
toegevoegde waarde (hot in tijden van bezuinigingen) op
voor gemeenten en ze hoeven niet allemaal zelf het wiel uit
te vinden (vb iets niet uitprinten).
• Maak de standaardprocessen Gemma-proof.
• Ga meer de boer op met het product: productmarketing!
• Product erg bruikbaar bij: fusies/samenwerkingsverbanden
gemeenten, (tot standkoming) KCC’s etc.

21
Beslissing zonder inzicht…

…geeft
resultaten
zonder
uitzicht

22
(Aanvullend) Advies

1. Denk na over de positionering van de NVVB i.r.t. alle
nieuwe ontwikkelingen (visiediscussie), wat is de
kern van toegevoegde waarde voor stakeholders.
2. Gemeenten zijn zoekende in hoe om te gaan met de
huidige ontwikkelingen. Speel hier dus op in en
wees hun gids op dit vakgebied.
3. Onderzoek de wensen van de klant meer diepgaand.
4. Ga met het product standaardprocessen door in een
andere vorm.
5. Richten je met het product op het peloton (niet op
de voor-/achterlopers).
23
Visie?
Aan het eind van de regenboog…

Communities
Samenwerkende gemeenten
Consultancy
Partnerships
KCC’s /
Publieksdiensten

e-(basis) gemeente

Klantbeeld

Zaakgericht
werken
GEMMA
LEAN
Management Informatie

mGBA / BRP/ NUP

More Related Content

What's hot

Monitoring sociale wijkteams, gemeente Zaanstad
Monitoring sociale wijkteams, gemeente ZaanstadMonitoring sociale wijkteams, gemeente Zaanstad
Monitoring sociale wijkteams, gemeente Zaanstad
Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland
 
Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt! Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt!
Cor Verdouw
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
KING
 
Eindrapport_CollectieDigitaal_DEF
Eindrapport_CollectieDigitaal_DEFEindrapport_CollectieDigitaal_DEF
Eindrapport_CollectieDigitaal_DEF
Chido Houbraken
 
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
KING
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
KING
 
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020 Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
CongresDA2020
 
Keterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulp
Keterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulpKeterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulp
Keterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulp
CongresDA2020
 
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domeinPresentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
KING
 
Bijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juni Bijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juni
KING
 
160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten
160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten
160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten
KING
 
Inspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 nov
Inspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 novInspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 nov
Inspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 nov
VNG Realisatie
 
Bijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juniBijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juni
KING
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
KING
 

What's hot (16)

Monitoring sociale wijkteams, gemeente Zaanstad
Monitoring sociale wijkteams, gemeente ZaanstadMonitoring sociale wijkteams, gemeente Zaanstad
Monitoring sociale wijkteams, gemeente Zaanstad
 
Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt! Workshop DaVinc3i verbindt!
Workshop DaVinc3i verbindt!
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
 
Eindrapport_CollectieDigitaal_DEF
Eindrapport_CollectieDigitaal_DEFEindrapport_CollectieDigitaal_DEF
Eindrapport_CollectieDigitaal_DEF
 
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
 
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020 Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
 
Keterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulp
Keterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulpKeterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulp
Keterlhuis ronde 3 innovatievoorbeeld backoffice voor jeugdhulp
 
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domeinPresentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
 
Presentatie stavaza landelijke trajecten monitoring wmo en jeugd
Presentatie  stavaza landelijke trajecten monitoring wmo en jeugdPresentatie  stavaza landelijke trajecten monitoring wmo en jeugd
Presentatie stavaza landelijke trajecten monitoring wmo en jeugd
 
Bijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juni Bijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juni
 
160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten
160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten
160212 digitale dienstverlening digitalevolwassenheidgemeenten
 
Inspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 nov
Inspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 novInspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 nov
Inspiratiebijeenkomst inclusieve dienstverlening 26 nov
 
Bijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juniBijeenkomst KCI 8 juni
Bijeenkomst KCI 8 juni
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle
 

Viewers also liked

Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
seriousambtenaar
 
Parlophone
ParlophoneParlophone
Parlophone
galvg005
 
Point2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 Team
Point2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 TeamPoint2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 Team
Point2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 Team
Connor T. MacIVOR
 
Урок природоведения в начальной еврейской школе
Урок природоведения в начальной еврейской школе Урок природоведения в начальной еврейской школе
Урок природоведения в начальной еврейской школе
Konstantin Fedorov
 
powerpoint_2013_biblia_magyar_minta
powerpoint_2013_biblia_magyar_mintapowerpoint_2013_biblia_magyar_minta
powerpoint_2013_biblia_magyar_minta
Krist P
 
libreoffice_4_minta
libreoffice_4_mintalibreoffice_4_minta
libreoffice_4_minta
Krist P
 
2015.04.20新聞剪報
2015.04.20新聞剪報2015.04.20新聞剪報
2015.04.20新聞剪報
ERA Taiwan Master Franchise ,Inc.
 
Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...
Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...
Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...
Biblioteca Franco Messora
 
F las compenvariables deyka noelia 10 oct
F las compenvariables deyka noelia 10 octF las compenvariables deyka noelia 10 oct
F las compenvariables deyka noelia 10 oct
jeronimo1968
 
学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの
学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの
学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの
Syun Tutiya
 
Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...
Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...
Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...
M. Laeeq Khan
 
Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...
Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...
Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...
Magellan Strategies
 
Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...
Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...
Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...
Охрана Труда
 
Hackeando Hackathones - Traity Weekend Of Code
Hackeando Hackathones - Traity Weekend Of CodeHackeando Hackathones - Traity Weekend Of Code
Hackeando Hackathones - Traity Weekend Of Code
Adolfo Sanz De Diego
 
Salt Lake
Salt LakeSalt Lake
Salt Lake
Aninda Biswas
 
Semblanza de zonnis león
Semblanza de zonnis leónSemblanza de zonnis león
Semblanza de zonnis león
salinas19
 
початкова школа починається з дошкілля копия
початкова школа починається з дошкілля  копияпочаткова школа починається з дошкілля  копия
початкова школа починається з дошкілля копия
Александр Дрон
 

Viewers also liked (18)

Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
Opdracht 14: CAO van de toekomst (einddocument)
 
Parlophone
ParlophoneParlophone
Parlophone
 
Point2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 Team
Point2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 TeamPoint2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 Team
Point2 Presentation for Connor MacIvor with REMAX's Paris911 Team
 
Pagtitipon
PagtitiponPagtitipon
Pagtitipon
 
Урок природоведения в начальной еврейской школе
Урок природоведения в начальной еврейской школе Урок природоведения в начальной еврейской школе
Урок природоведения в начальной еврейской школе
 
powerpoint_2013_biblia_magyar_minta
powerpoint_2013_biblia_magyar_mintapowerpoint_2013_biblia_magyar_minta
powerpoint_2013_biblia_magyar_minta
 
libreoffice_4_minta
libreoffice_4_mintalibreoffice_4_minta
libreoffice_4_minta
 
2015.04.20新聞剪報
2015.04.20新聞剪報2015.04.20新聞剪報
2015.04.20新聞剪報
 
Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...
Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...
Programma della cerimonia di inaugurazione della nuova sede delle associazion...
 
F las compenvariables deyka noelia 10 oct
F las compenvariables deyka noelia 10 octF las compenvariables deyka noelia 10 oct
F las compenvariables deyka noelia 10 oct
 
学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの
学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの
学位論文のオープンアクセス化と、その先にあるもの
 
Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...
Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...
Do you read comments? Understanding the motives of user partiicpation on a vi...
 
Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...
Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...
Colorado Congressional District 4 Immigration Reform Survey - Magellan Strate...
 
Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...
Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...
Статистика нейросенсорной тугоухости в числе профзаболеваний, связанных с воз...
 
Hackeando Hackathones - Traity Weekend Of Code
Hackeando Hackathones - Traity Weekend Of CodeHackeando Hackathones - Traity Weekend Of Code
Hackeando Hackathones - Traity Weekend Of Code
 
Salt Lake
Salt LakeSalt Lake
Salt Lake
 
Semblanza de zonnis león
Semblanza de zonnis leónSemblanza de zonnis león
Semblanza de zonnis león
 
початкова школа починається з дошкілля копия
початкова школа починається з дошкілля  копияпочаткова школа починається з дошкілля  копия
початкова школа починається з дошкілля копия
 

Similar to Opdracht 16: NVVB

Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinWinstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Buzztour
 
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
VNG Realisatie
 
ICT 2020
ICT 2020ICT 2020
ICT 2020
Odinfo BV
 
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkersLeveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
KING
 
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maartPresentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Digitale Steden Agenda
 
Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...
Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...
Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...
OperatieNUP
 
Ict Sd05 I Scan Project Sabine Rotthier
Ict Sd05 I Scan Project  Sabine RotthierIct Sd05 I Scan Project  Sabine Rotthier
Ict Sd05 I Scan Project Sabine Rotthier
imec.archive
 
BCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaat
BCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaatBCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaat
BCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaat
business_case
 
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Gemeente Zwijndrecht
 
101029 P Propositie Bce Algemeen
101029 P Propositie Bce Algemeen101029 P Propositie Bce Algemeen
101029 P Propositie Bce Algemeen
ericvanderwolk
 
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
Lloyd's Register Quality Assurance Nederland
 
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
OperatieNUP
 
2010 I Rendementbijeenkomst
2010 I Rendementbijeenkomst2010 I Rendementbijeenkomst
2010 I Rendementbijeenkomst
mr38schev
 
DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...
DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...
DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...
Jaak Vlasveld
 
Social Connect 2013
Social Connect 2013Social Connect 2013
Social Connect 2013
e-office bv
 
meetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveld
meetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveldmeetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveld
meetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveld
VNG Realisatie
 
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
VNG Realisatie
 

Similar to Opdracht 16: NVVB (20)

Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal DomeinWinstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
Winstpakker Zaakgericht werken in het Sociaal Domein
 
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
 
ICT 2020
ICT 2020ICT 2020
ICT 2020
 
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkersLeveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
Leveranciersbijeenkomst uitwerking winstpakkers
 
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maartPresentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
Presentatie Kick Off Bedrijvige Stad - 28 maart
 
Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...
Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...
Stelselinformatiepunt; wat u wilt weten over het stelsel (Operatie NUP congr...
 
Ict Sd05 I Scan Project Sabine Rotthier
Ict Sd05 I Scan Project  Sabine RotthierIct Sd05 I Scan Project  Sabine Rotthier
Ict Sd05 I Scan Project Sabine Rotthier
 
BCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaat
BCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaatBCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaat
BCE: innovatieve ICT-projecten met blijvend businessresultaat
 
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
 
JBC Bedrijfspresentatie
JBC BedrijfspresentatieJBC Bedrijfspresentatie
JBC Bedrijfspresentatie
 
101029 P Propositie Bce Algemeen
101029 P Propositie Bce Algemeen101029 P Propositie Bce Algemeen
101029 P Propositie Bce Algemeen
 
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
LRQA Congres 2014: 15 mei en 19 juni 14:10 - 14:40 Sessie ronde 1 MVO en verd...
 
LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40
LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40 LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40
LRQA Congres 2014: Sessie 2 15 mei en 19 juni 14:10: 14:40
 
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
Toegankelijkheid loont! en de praktijk (Operatie NUP congres 2013)
 
2010 I Rendementbijeenkomst
2010 I Rendementbijeenkomst2010 I Rendementbijeenkomst
2010 I Rendementbijeenkomst
 
Impactanalyses
ImpactanalysesImpactanalyses
Impactanalyses
 
DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...
DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...
DC10 José Laan - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - visie op (diensten)i...
 
Social Connect 2013
Social Connect 2013Social Connect 2013
Social Connect 2013
 
meetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveld
meetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveldmeetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveld
meetup 11102018 - Duurzaamheidslening gemeente Barneveld
 
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
 

More from seriousambtenaar

Portfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar IIPortfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar II
seriousambtenaar
 
Opdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelftOpdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelft
seriousambtenaar
 
Opdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentumOpdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentum
seriousambtenaar
 
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
seriousambtenaar
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
seriousambtenaar
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
seriousambtenaar
 
Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief
seriousambtenaar
 
Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0
Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0
Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0
seriousambtenaar
 
Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M
seriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgeverOpdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgever
seriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loketOpdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loket
seriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinkerOpdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinker
seriousambtenaar
 
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaarOpdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
seriousambtenaar
 
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussieOpdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
seriousambtenaar
 
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
seriousambtenaar
 
Opdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participantOpdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participant
seriousambtenaar
 
Opdracht 18: Serious ambtenaar eindopdracht
Opdracht 18: Serious ambtenaar eindopdrachtOpdracht 18: Serious ambtenaar eindopdracht
Opdracht 18: Serious ambtenaar eindopdracht
seriousambtenaar
 
Opdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de PrimarkOpdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de Primark
seriousambtenaar
 

More from seriousambtenaar (20)

Portfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar IIPortfolio Serious Ambtenaar II
Portfolio Serious Ambtenaar II
 
Opdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelftOpdracht 03: Presentatie iddelft
Opdracht 03: Presentatie iddelft
 
Opdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentumOpdracht 04: Mobiliteit momentum
Opdracht 04: Mobiliteit momentum
 
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
Opdracht 05: Presentatie Enschede (9 april 2013)
 
Opdracht 06: Observaties
Opdracht 06: ObservatiesOpdracht 06: Observaties
Opdracht 06: Observaties
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Esther)
 
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
Opdracht 07: Verslag van dag 1 (Marieke)
 
Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief Opdracht 10: Utrecht innovatief
Opdracht 10: Utrecht innovatief
 
Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0
Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0
Opdracht 13: Verslag Serious Ambtenaren & KNP lokale overheid v1.0
 
Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M Opdracht 15: Adviesrapport I&M
Opdracht 15: Adviesrapport I&M
 
Opdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgeverOpdracht 20: Factsheet werkgever
Opdracht 20: Factsheet werkgever
 
Opdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loketOpdracht 20: Factsheet wmo loket
Opdracht 20: Factsheet wmo loket
 
Opdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinkerOpdracht 20: Factsheet uitblinker
Opdracht 20: Factsheet uitblinker
 
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaarOpdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
Opdracht 20: Factsheet gegevensmakelaar
 
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussieOpdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie
 
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
Opdracht 21: Cliëntenparticipatie, eerste bijeenkomst
 
Opdracht 22: Verhuis app
Opdracht 22: Verhuis appOpdracht 22: Verhuis app
Opdracht 22: Verhuis app
 
Opdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participantOpdracht 24: De ingeland als participant
Opdracht 24: De ingeland als participant
 
Opdracht 18: Serious ambtenaar eindopdracht
Opdracht 18: Serious ambtenaar eindopdrachtOpdracht 18: Serious ambtenaar eindopdracht
Opdracht 18: Serious ambtenaar eindopdracht
 
Opdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de PrimarkOpdracht 11: Het geheim van de Primark
Opdracht 11: Het geheim van de Primark
 

Opdracht 16: NVVB

 • 1. Hoe verder met de standaardprocessen van de NVVB? Een verkenning en advies
 • 2. Opdracht Serious Ambtenaar 2012/2013: Vraag: Hoe gaan we als NVVB door met de standaard werkprocessen van de NVVB ? Opdracht: In 2 dagen een advies uitbrengen aan het bestuur van de NVVB. 2
 • 3. Context De NVVB levert met de standaardprocessen een dienst aan afdelingen burgerzaken van gemeenten. De standaardprocessen dienen 3 doelen: het borgen van beleids- en parate kennis, het borgen van datakwaliteit en het genereren van opbrengsten voor de NVVB. Aantal deelnemende gemeenten: 178 van de 418. De prijs van het pakket processen is eenmalig 4.000-6500 euro. Het onderhoudsabonnement is 20% vh aankoopbedrag per jaar. De interne kosten bedragen ca 35.000 euro. Probleem: het aantal deelnemende gemeenten loopt 3 terug en daarmee de inkomsten van de NVVB.
 • 5. Deelnemers Serious Ambtenaar • • Natascha van Benthem Thijs de Jongh • • • • • • • • Sientjo Doornbos Vanessa Gevers Jasper Eschweiler Gerald Flapper Nel Rustenburg Marian Herenius Johan Niemeijer Jelte Rondeel • Petra Bulk, Elise van Steenwijk – – – – – – – – – Zzp (Inside Sense) – Belastingdienst RGD BZK Politie Gemeente Hoorn Belastingdienst Gemeente Enkhuizen Mezzalama Zzp (Powersession) Zzp (Treetopconsultants) 5
 • 6. Aanpak Brainstorm over 3 scenario’s: 1. Doorgaan op dezelfde weg 2. Stoppen met de standaard werkprocessen 3. Doorgaan in alternatieve vorm Kwalitatieve uitvraag klantbehoefte kleine schaal combineren met eerder gehouden enquete. Opstellen advies. 6
 • 7. Voordelen ‘DOORGAAN’ Gemeente Medewerkers zijn blij dat het bij het bekende blijft, is vertrouwd. De waarde blijft constant ook als de processen niet helemaal meer aansluiten. NVVB Medewerkers zijn blij dat het bij het bekende blijft, is vertrouwd. Cashcow, geen investeringen in technologie/opleiding e.d. Positieve wisselwerking tussen proceskennis en lobby. 7
 • 8. Nadelen ‘DOORGAAN’ Gemeente Het is een vrij ‘kaal’ product. Bovendien raakt het product snel verouderd, vanwege vele ontwikkelingen. Geen prikkel voor innovatie en meegaan met niet te stoppen trends/ontwikkelingen/dienstverleningsconcepten. Stimuleert de samenwerking tussen gemeenten niet. NVVB Niet meegaan met de tijd zorgt voor negatief imago bij gemeente en politiek. Op termijn lastiger lobbyen door vergrote afstand tot de praktijk, mogelijk minder goede gesprekspartner politiek. 8
 • 9. Voordelen van‘STOPPEN’ Gemeente Als gemeente het zelf gaat doen, vergroot het de zelfstandigheid van gemeenten op o.a. juridisch en audit gebied. Er ontstaat een extra prikkel voor kennisdeling en samenwerking tussen gemeenten. NVVB De NVVB stopt met een verouderde manier van informatievoorziening. Er komt capaciteit/resources vrij om op andere plaatsen in te zetten. De NVVB zal meer adviesvragen ontvangen vanuit gemeenten. De NVVB heeft de mogelijkheid om opnieuw haar rol/strategie/ focus te bepalen (gegevensmakelaar, certificering, opleiden, 9 advies, kcc).
 • 10. Nadelen van‘STOPPEN’ Gemeente • De integratie van werkinstructies met ICT verdient bij de gemeenten nu extra aandacht en expertise. • Gemeenten moeten extra kosten maken om de informatiebehoefte af te dekken (FTE, ontwerpkosten), in tijden van bezuiniging. • Risico van versnippering in de wijze van uitvoering en kwaliteit van processen aan de kant van gemeenten. • Gemeenten werken mogelijk met verouderde informatie aangezien updates op de werkinstructies achterblijven. 10
 • 11. Nadelen van‘STOPPEN’ NVVB • Verlies aan inkomsten voor de NVVB. • De NVVB biedt haar leden minder service dan voorheen: verantwoorden. • Minder contact momenten tussen de NVVB en haar leden. Verlies van kennis en expertise op dit vlak bij de NVVB. • Risico dat de NVVB gaat opereren vanuit een ’ivoren toren’ door gebrek aan direct contact met haar leden. • Eenduidig aanspreekpunt op processen voor externe partijen (vb software ontwikkelaars en opleidingen) verdwijnt. 11
 • 12. Voordelen ‘ANDERE VORM’ Gemeente Er is behoefte bij gemeenten om gefaciliteerd/ontzorgd te worden in: tijd, geld en expertise (wet- en regelgeving + kaders). NVVB voegt waarde toe door zoveel mogelijk relevante ontwikkelingen toe te passen in de werkprocessen (het ‘wat’): - Digitalisering en standaardisering dienstverlening. MGBA, BRP, RNI… (I-Nup) Nieuwe processen op gebruik & beheer basisregistratie. Lean, GEMMA, Zaakgericht werken, Basisgemeente. Informatiebeveiliging en management (Identity theft). 12
 • 13. Voordelen ‘ANDERE VORM’ NVVB NVVB voegt extra waarde toe met aansluitende diensten (op het ‘hoe’) zoals: - Organiseren van masterclasses/ themabijeenkomsten. - Verzorgen van inhoud voor cursussen, Wiki’s, ‘Communities’, handboeken, content FAQ’s KCC’s, etc. - Sluiten van partnerships met marktpartijen voor certificeringen. - Organisatorische ontwikkelingen (KCC, samenwerkingsverbanden etc). Goede aansluiting bij doelgroep en goede lobbypositie in de politiek. Kans om verdienmodel te13herzien+vergroten geldstroom.
 • 14. Nadelen ‘ANDERE VORM’ Gemeente Stimuleert de samenwerking tussen gemeenten niet. NVVB Op korte termijn stevig investeren in het upgraden van processen: voor 2015 moeten gemeenten zaken op orde hebben. Vervolgens investeren in aanvullende diensten zoals hierboven genoemd. Er zijn veel mogelijkheden, alles willen doen leidt mogelijk tot verlies aan focus op kernactiviteiten. 14
 • 15. Wat willen de klanten nu eigenlijk? 15
 • 18. Overpeinzingen gebruik Niet gebruikt Verouderd Maar 2 updates per jaar Alleen het “WAT” Statisch Naslagwerk Wet en Regelgeving NVVB Examens ISO, gba audit, AO “Wat + Hoe”
 • 19. Haalt de NVVB de eigen productdoelen? Het borgen van beleids- en parate kennis; het borgen van datakwaliteit en het; genereren van opbrengsten voor de NVVB. 19
 • 20. Klanten zien kansen voor het product • Focus ligt nu op burgerzaken. In het licht van ontwikkelingen verbreed ook naar ketenprocessen. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van vergunningen. • Processen aanleveren in een format dat in te lezen is met softwarepakketten (workflow). Sluit hierbij aan bij (top 3/5 zaaksysteem pakketten). Zo zijn ze ingebouwd in het werkproces ipv papieren tijger/statisch. • Inhoudelijk vooruitziend processen modelleren: beste jongetje van de klas. • Denk na over waarop je het proces zou moeten sturen: neem dat op in het proces: data-integriteit (basisregistraties) en managementinformatie. 20
 • 21. Klanten zien kansen voor het product • Modelleer de processen Lean. Levert een kostenbesparing = toegevoegde waarde (hot in tijden van bezuinigingen) op voor gemeenten en ze hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden (vb iets niet uitprinten). • Maak de standaardprocessen Gemma-proof. • Ga meer de boer op met het product: productmarketing! • Product erg bruikbaar bij: fusies/samenwerkingsverbanden gemeenten, (tot standkoming) KCC’s etc. 21
 • 23. (Aanvullend) Advies 1. Denk na over de positionering van de NVVB i.r.t. alle nieuwe ontwikkelingen (visiediscussie), wat is de kern van toegevoegde waarde voor stakeholders. 2. Gemeenten zijn zoekende in hoe om te gaan met de huidige ontwikkelingen. Speel hier dus op in en wees hun gids op dit vakgebied. 3. Onderzoek de wensen van de klant meer diepgaand. 4. Ga met het product standaardprocessen door in een andere vorm. 5. Richten je met het product op het peloton (niet op de voor-/achterlopers). 23
 • 25. Aan het eind van de regenboog… Communities Samenwerkende gemeenten Consultancy Partnerships KCC’s / Publieksdiensten e-(basis) gemeente Klantbeeld Zaakgericht werken GEMMA LEAN Management Informatie mGBA / BRP/ NUP