SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Selviytymisen diakoniaa
20.11.2015
10.11.2015
Anna-Maria Isola, Sokra, THL
Mitä köyhyys on?
• Se on rahan puutetta, mutta ei pelkästään sitä vaan
myös kasaantuvia harmeja ja vaikeuksia
– Elämän ennakoimattomuutta, lyhytjänteisen ajan ehdoilla
elämistä
– Yhteyksien häviämistä, vastavuoroisuuden puutetta
– Itsenäisyyden ja vapauden puutetta
– Ajan vankeutta
• Mutta miksi yksi pärjää samalla vähimmäisturvalla toista
paremmin?
– Aineellinen ja aineeton köyhyys vahvistavat toisiaan
21.11.2015Anna-Maria Isola2
Aineeton köyhyys ja eletty elämä
• Köyhyysperintö
– Periytyvä köyhyys, huono-osaisuuden kierre
• Menetyskokemukset
– Ihmissuhteen päättyminen, kuolema, terveyden menettäminen
maantieteellinen erillisyys perheestä
• Riippuvuus ja riippuvuussuhteet
– Taloudellinen ja henkinen riippuvuus, alkoholi- ja peliriippuvuus
• Dominoefektit
– Vaikeuksien kumuloituminen, pakkovalintojen tekeminen, myös
myönteiseen suuntaan
Kaartinen 2015
21.11.2015Anna-Maria Isola3
Aineeton köyhyys ja nykyhetki
• Henkinen helvetti
– Väsymys, päivästä toiseen, vastuut ja velvollisuudet
• Yhteiskunnallinen turhautuminen
– Yhteiskunnallinen osallisuus kapeutuu, yhteiskunnan
altavastaajuus, marginaalissa huutaminen, viranomaisten
päätökset, pettymys järjestelmään
• Yksinäisyys
• Arjen väljyyttömyys
– Selviytymistaistelu, aineellisen köyhyyden arkivaikutukset,
toimijuuden rajatut mahdollisuudet
• Köyhän peilikuva
– Haamukipu, ulkopuolisuus, häpeä
Kaartinen 2015
21.11.2015Anna-Maria Isola4
Aineeton köyhyyys ja tulevaisuus
• Ontto odotushorisontti
– Köyhyyspelko, keinottomuuden kokemus, jatkuva epävarmuus,
epävarmat tulevaisuusodotukset, jatkuva odottaminen,
osattomuus
• Myönteinen köyhyysperintö
– Vaikeat ja haastavat kokemukset synnyttävät yritteliäisyyttä ja
periksi antamattomuutta ja voimaantumista, jalostunut aggressio,
kyky vaihtaa erilaisia pääoimia toiseen, solidaarisuus- ja
jakamistaloudet
Kaartinen 2015
21.11.2015Anna-Maria Isola5
Aineeton köyhyys vähentää pystyvyyden tunnetta
• Pystymättömyys on sitä, että ei
• Usko itseensä
• Usko tulevaisuuteensa
• Usko onnistuvansa
• Jaksa, kykene, halua eikä enää usko osaavansa
• Pystymättömyys on sitä, että
• Kokee elämän pakottavana
• Yhteys omiin voimavaroihin on kadonnut
21.11.2015Anna-Maria Isola6
Amartya Sen: pystyvyyslähestymistapa
• Capability approach
• Käännetty myös toimintakyvyksi ja -mahdollisuuksiksi
• Jyrki Jyrkämä nimennyt pystyvyyslähestymistavaksi
• Köyhyys on toimintakykyjen / -mahdollisuuksien /
pystyvyyden puutetta.
• Pystyvyys ei ole vain yksilön ominaisuus vaan rakentuu
suhteessa ympäristöön
• Senin mukaan edellytyksiä ovat esimerkiksi taloudellinen
turva, poliittiset vapaudet ja päätöksenteon läpinäkyvyys,
terveyspalvelut, sivistys, autonomia
21.11.2015Anna-Maria Isola7
Miten päästä pois aineettoman köyhyyden
kurimuksesta?
• Kohtuullinen, ennakoitava toimeentulo
• Omaehtoisuus (valta ja vastuu), yhteenkuuluvuuden ja
merkityksellisyyden tunne
• Yhteys omiin ja ympäristön voimavaroihin
• Taloudellinen turva, palvelut
• Vastavuoroisuus: arvostus, tunnustus ja luottamus
• Tieto, taito ja merkitykset
• Edellytykset hyvään elämään vaihtelevat niin fyysisellä,
materiaalisella, sosiaalisella kuin henkisellä ulottuvuudella.
21.11.2015Anna-Maria Isola8
Miten päästä pois aineettoman köyhyyden
kurimuksesta?
• Kohtaamalla ihmisenä eikä vain asiakkaana tai
järjestelmän määrittelemän ongelman kautta
• Keskittymällä voimavaroihin toimintakykyvajeiden sijaan
• Rohkaisemalla ja luottamalla ja kiittämällä
• Tarjoamalla elämyksiä esimerkiksi luonnossa: materiaali
eriarvoistaa, elämykset eivät niinkään
• Luomalla vähähierarkkisia fyysisiä ja sosiaalisia tiloja
21.11.2015Anna-Maria Isola9
Miten päästä pois aineettoman köyhyyden
kurimuksesta?
• Purkamalla professioita ja hierarkioita
• Sekoittamalla auttajan ja autettavan rooleja
• Tarjoamalla omaehtoista toimijuutta – ei vain palvelujen
asiakkuutta – palveluja tarpeen mukaan
• Jakamalla valtaa ja (sen jälkeen) vastuuta
• Edistämällä yhdenvertaisuutta ja demokratiaa
• Julian tarina: https://vimeo.com/124955734
21.11.2015Anna-Maria Isola10
Lähteet
• Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hänninen, Sakari &
Karjalainen, Jouko & Hiilamo, Heikki (2015) Syrjäytynyt
ihminen ja kunta (http://www.kaks.fi/node/7680)
• Kaartinen, Heidi (2015) Mitä aineeton köyhyys on?
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156694)
• Niemelä, Mikko & Saari, Juho (2013) Huono-osaisten
hyvinvointi Suomessa
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40230)
• Sen, Amartya (1999) Development as freedom
21.11.2015Anna-Maria Isola11

More Related Content

Similar to Miksi yksi selviytyy toista paremmin?

Nuoret miehet ja osallisuus
Nuoret miehet ja osallisuusNuoret miehet ja osallisuus
Nuoret miehet ja osallisuusAnna-Maria Isola
 
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaOsallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaTuulia Rotko
 
Jouko Karjalainen TERVE-SOS
Jouko Karjalainen TERVE-SOSJouko Karjalainen TERVE-SOS
Jouko Karjalainen TERVE-SOSTHL
 
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäSocca_osaamiskeskus
 
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäRyyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäAmmattilainen
 
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...Heini Maijanen
 
Kadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuus
Kadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuusKadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuus
Kadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuusAnna-Liisa Lämsä
 
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita RubinOllaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita RubinOtavan Opisto
 
Mirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria ViljanenMirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria Viljanensarilvonen
 
Sosiaalinen paaoma Heinolassa
Sosiaalinen paaoma HeinolassaSosiaalinen paaoma Heinolassa
Sosiaalinen paaoma HeinolassaMikko Kallio
 
Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215
Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215
Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215Tommi Laitio
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...THL
 
Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta
Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilustaKirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta
Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilustaLiikkuvaseurakunta
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäStrateginen tutkimus
 
Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012
Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012
Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012Oskari Niitamo
 

Similar to Miksi yksi selviytyy toista paremmin? (20)

Nuoret miehet ja osallisuus
Nuoret miehet ja osallisuusNuoret miehet ja osallisuus
Nuoret miehet ja osallisuus
 
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaOsallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
 
Mielenterveys epävarmuuden aikana
Mielenterveys epävarmuuden aikanaMielenterveys epävarmuuden aikana
Mielenterveys epävarmuuden aikana
 
Mitä osallisuus on?
Mitä osallisuus on?Mitä osallisuus on?
Mitä osallisuus on?
 
Jouko Karjalainen TERVE-SOS
Jouko Karjalainen TERVE-SOSJouko Karjalainen TERVE-SOS
Jouko Karjalainen TERVE-SOS
 
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
 
Vanhuspsykiatrian ABC
Vanhuspsykiatrian ABCVanhuspsykiatrian ABC
Vanhuspsykiatrian ABC
 
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäRyyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
 
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
Kiinni elämässä, osallisuus ja ikäpolvien vuorovaikutus hyvän vanhenemisen ev...
 
Henkisen hyvinvoinnin haasteet
Henkisen hyvinvoinnin haasteetHenkisen hyvinvoinnin haasteet
Henkisen hyvinvoinnin haasteet
 
Kadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuus
Kadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuusKadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuus
Kadotettu lapsuus - puuttuva aikuisuus
 
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita RubinOllaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
 
Mirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria ViljanenMirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria Viljanen
 
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
 
Sosiaalinen paaoma Heinolassa
Sosiaalinen paaoma HeinolassaSosiaalinen paaoma Heinolassa
Sosiaalinen paaoma Heinolassa
 
Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215
Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215
Eriarvoisuus Laitio Lastensuojelun keskusliitto 200215
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
 
Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta
Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilustaKirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta
Kirkon 10 teesiä liikunnasta ja urheilusta
 
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässäSyrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä
 
Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012
Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012
Yhteisöllisyys työelämän voimavarana 22.3.2012
 

Miksi yksi selviytyy toista paremmin?

 • 1. Miksi yksi selviytyy toista paremmin? Selviytymisen diakoniaa 20.11.2015 10.11.2015 Anna-Maria Isola, Sokra, THL
 • 2. Mitä köyhyys on? • Se on rahan puutetta, mutta ei pelkästään sitä vaan myös kasaantuvia harmeja ja vaikeuksia – Elämän ennakoimattomuutta, lyhytjänteisen ajan ehdoilla elämistä – Yhteyksien häviämistä, vastavuoroisuuden puutetta – Itsenäisyyden ja vapauden puutetta – Ajan vankeutta • Mutta miksi yksi pärjää samalla vähimmäisturvalla toista paremmin? – Aineellinen ja aineeton köyhyys vahvistavat toisiaan 21.11.2015Anna-Maria Isola2
 • 3. Aineeton köyhyys ja eletty elämä • Köyhyysperintö – Periytyvä köyhyys, huono-osaisuuden kierre • Menetyskokemukset – Ihmissuhteen päättyminen, kuolema, terveyden menettäminen maantieteellinen erillisyys perheestä • Riippuvuus ja riippuvuussuhteet – Taloudellinen ja henkinen riippuvuus, alkoholi- ja peliriippuvuus • Dominoefektit – Vaikeuksien kumuloituminen, pakkovalintojen tekeminen, myös myönteiseen suuntaan Kaartinen 2015 21.11.2015Anna-Maria Isola3
 • 4. Aineeton köyhyys ja nykyhetki • Henkinen helvetti – Väsymys, päivästä toiseen, vastuut ja velvollisuudet • Yhteiskunnallinen turhautuminen – Yhteiskunnallinen osallisuus kapeutuu, yhteiskunnan altavastaajuus, marginaalissa huutaminen, viranomaisten päätökset, pettymys järjestelmään • Yksinäisyys • Arjen väljyyttömyys – Selviytymistaistelu, aineellisen köyhyyden arkivaikutukset, toimijuuden rajatut mahdollisuudet • Köyhän peilikuva – Haamukipu, ulkopuolisuus, häpeä Kaartinen 2015 21.11.2015Anna-Maria Isola4
 • 5. Aineeton köyhyyys ja tulevaisuus • Ontto odotushorisontti – Köyhyyspelko, keinottomuuden kokemus, jatkuva epävarmuus, epävarmat tulevaisuusodotukset, jatkuva odottaminen, osattomuus • Myönteinen köyhyysperintö – Vaikeat ja haastavat kokemukset synnyttävät yritteliäisyyttä ja periksi antamattomuutta ja voimaantumista, jalostunut aggressio, kyky vaihtaa erilaisia pääoimia toiseen, solidaarisuus- ja jakamistaloudet Kaartinen 2015 21.11.2015Anna-Maria Isola5
 • 6. Aineeton köyhyys vähentää pystyvyyden tunnetta • Pystymättömyys on sitä, että ei • Usko itseensä • Usko tulevaisuuteensa • Usko onnistuvansa • Jaksa, kykene, halua eikä enää usko osaavansa • Pystymättömyys on sitä, että • Kokee elämän pakottavana • Yhteys omiin voimavaroihin on kadonnut 21.11.2015Anna-Maria Isola6
 • 7. Amartya Sen: pystyvyyslähestymistapa • Capability approach • Käännetty myös toimintakyvyksi ja -mahdollisuuksiksi • Jyrki Jyrkämä nimennyt pystyvyyslähestymistavaksi • Köyhyys on toimintakykyjen / -mahdollisuuksien / pystyvyyden puutetta. • Pystyvyys ei ole vain yksilön ominaisuus vaan rakentuu suhteessa ympäristöön • Senin mukaan edellytyksiä ovat esimerkiksi taloudellinen turva, poliittiset vapaudet ja päätöksenteon läpinäkyvyys, terveyspalvelut, sivistys, autonomia 21.11.2015Anna-Maria Isola7
 • 8. Miten päästä pois aineettoman köyhyyden kurimuksesta? • Kohtuullinen, ennakoitava toimeentulo • Omaehtoisuus (valta ja vastuu), yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunne • Yhteys omiin ja ympäristön voimavaroihin • Taloudellinen turva, palvelut • Vastavuoroisuus: arvostus, tunnustus ja luottamus • Tieto, taito ja merkitykset • Edellytykset hyvään elämään vaihtelevat niin fyysisellä, materiaalisella, sosiaalisella kuin henkisellä ulottuvuudella. 21.11.2015Anna-Maria Isola8
 • 9. Miten päästä pois aineettoman köyhyyden kurimuksesta? • Kohtaamalla ihmisenä eikä vain asiakkaana tai järjestelmän määrittelemän ongelman kautta • Keskittymällä voimavaroihin toimintakykyvajeiden sijaan • Rohkaisemalla ja luottamalla ja kiittämällä • Tarjoamalla elämyksiä esimerkiksi luonnossa: materiaali eriarvoistaa, elämykset eivät niinkään • Luomalla vähähierarkkisia fyysisiä ja sosiaalisia tiloja 21.11.2015Anna-Maria Isola9
 • 10. Miten päästä pois aineettoman köyhyyden kurimuksesta? • Purkamalla professioita ja hierarkioita • Sekoittamalla auttajan ja autettavan rooleja • Tarjoamalla omaehtoista toimijuutta – ei vain palvelujen asiakkuutta – palveluja tarpeen mukaan • Jakamalla valtaa ja (sen jälkeen) vastuuta • Edistämällä yhdenvertaisuutta ja demokratiaa • Julian tarina: https://vimeo.com/124955734 21.11.2015Anna-Maria Isola10
 • 11. Lähteet • Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Hiilamo, Heikki (2015) Syrjäytynyt ihminen ja kunta (http://www.kaks.fi/node/7680) • Kaartinen, Heidi (2015) Mitä aineeton köyhyys on? (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156694) • Niemelä, Mikko & Saari, Juho (2013) Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40230) • Sen, Amartya (1999) Development as freedom 21.11.2015Anna-Maria Isola11

Editor's Notes

 1. Epävarma perheellistyminen 06:27-09:30