SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Nuorten miesten osallisuuden edistäminen
Asiaa poikien ja miesten syrjäytymisestä
18.11.2015
10.11.2015
Anna-Maria Isola
Miehet ja yksinäisyys
• Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneita poikia 5 prosenttia
(tyttöjä 15 %, ulkomaalaistaustaisia poikia 16 % ja tyttöjä
22 %)
• Ei yhtään läheistä ystävää 10 % (tytöt 5 %,
ulkomaalaistaustaiset pojat 24 % ja tytöt 12 %)
• Alkoholia humalahakuisesti juovia aikuisia miehiä 18 %
ja naisia 5 %
• Miehillä kumppanin löytyminen vaikeaa: aika, raha ja
sitoutuminen
• Lapsettomuus ennakoi yksinäisyyttä.
– http://www.vaestoliitto.fi/tilastot/StatPlanet.html
17.11.2015Raija Lääperi2
Miehet ja eriarvoisuus
• Vaikeuksilla on tapana kasaantua
• Toivottomuus, lannistuminen, pystymättömyys
• Ohituskaista
– Vaikeuksien parissa kamppailevilla usein kiivaampi elämä
kohdusta alkaen
– ”Ohituskaista” on usein sukupuolierityinen
• Naisilla teiniraskaudet, viiltely, hakeutuminen määräaikaiselle
työkyvyttömyyseläkkeelle
• Miehillä päihteet, väkivalta, perheellistymisen vaikeus
17.11.2015Raija Lääperi3
Mitä väliä? Nuorisopullistumateoria
• Kun toivottomien ja toimettomien nuorten miesten joukko
kasvaa suureksi, sisäiset levottomuudet, kapina ja
terrorismi voivat lisääntyä.
– Göran Therborn
• Mikä neuvoksi?
– Tutkimus antaa melko vähän vastauksia siihen, miten huono-
osaisten nuorten miesten asemaa parannetaan – muuta kuin
kohtuullisella toimeentulolla, merkityksellisellä tekemisellä ja
arvostuksen osoittamisella.
17.11.2015Raija Lääperi4
Amartya Sen: pystyvyyslähestymistapa
• Capability approach
• Käännetty myös toimintakyvyksi ja –mahdollisuuksiksi
• Jyrki Jyrkämä nimennyt pystyvyyslähestymistavaksi
• Köyhyys on toimintakykyjen ja -mahdollisuuksien
puutetta, jolloin keskeinen kysymys on se, miten ihminen
pystyy olemassa olevissa olosuhteissa muuttamaan
voimavarojaan tai hyödykkeitä tavoittelemikseen
toiminnoiksi (functionings)
• Olennaisia ovat esimerkiksi taloudellinen turva, poliittiset
vapaudet ja päätöksenteon läpinäkyvyys,
terveyspalvelut, sivistys, autonomia
17.11.2015Raija Lääperi5
Mitä osallisuus on?
• Kohtuullinen, ennakoitava toimeentulo
• Omaehtoisuus, yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunne
• Yhteys omiin ja ympäristön voimavaroihin
• Taloudellinen turva, palvelut
• Vastavuoroisuus: tunnustus ja luottamus
• Tieto, taito ja merkitykset
• Edellytykset hyvään elämään vaihtelevat niin fyysisellä,
materiaalisella, sosiaalisella kuin henkisellä ulottuvuudella.
• Osallisuus rakentaa pystyvyyden tunnetta. Pystyvyyden tunne
ennakoi pärjäämistä.
17.11.2015Anna-Maria Isola6
Miten osallisuutta lisätään?
• Jakamalla valtaa ja (sen jälkeen) vastuuta
• Määrittelemällä työtä uudestaan
• Purkamalla hierarkioita
– Luomalla vähähierarkkisia fyysisiä ja sosiaalisia tiloja
• Sekoittamalla auttajan ja autettavan rooleja
• Tarjoamalla omaehtoista toimijuutta – ei vain palvelujen
asiakkuutta
• Tarjoamalla palveluja tarpeen mukaan
17.11.2015Anna-Maria Isola7
Miten osallisuutta lisätään?
• Kohtaamalla ihmisenä eikä vain asiakkaana tai
järjestelmän määrittelemän ongelman kautta
• Keskittymällä voimavaroihin toimintakykyvajeiden sijaan
• Rohkaisemalla ja luottamalla ja kiittämällä
• Tarjoamalla edellytyksiä pystyvyyden tunteen
rakentamiseksi
• Tarjoamalla elämyksiä esimerkiksi luonnossa: materiaali
eriarvoistaa, elämykset eivät niinkään
• Edistämällä yhdenvertaisuutta ja demokratiaa
• https://vimeo.com/124955735
17.11.2015Anna-Maria Isola8

More Related Content

Similar to Nuoret miehet ja osallisuus

Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?Anna-Maria Isola
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja Hopiavuori
Päihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja HopiavuoriPäihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja Hopiavuori
Päihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja HopiavuoriEHYT
 
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaOsallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaTuulia Rotko
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLastensuojelun Keskusliitto
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaAnna-Liisa Lämsä
 
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatteluPALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatteluTHL
 
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...Autismiliitto
 
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteenMarja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteenTHL
 
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 20211. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021EHYT
 
Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...
Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...
Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...Lastensuojelun Keskusliitto
 
Mirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria ViljanenMirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria Viljanensarilvonen
 
Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi
Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholiSukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi
Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholiTHL
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...THL
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 THL
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä EHYT
 

Similar to Nuoret miehet ja osallisuus (20)

Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
Miksi yksi selviytyy toista paremmin?
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja Hopiavuori
Päihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja HopiavuoriPäihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja Hopiavuori
Päihdepäivät 2018, seminaari 18: Kotkamo ja Hopiavuori
 
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossaOsallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
Osallisuuden kokeminen osatekijänä terveyden tasa-arvossa
 
Ikäsensitiivisyys ohjaustyössä
Ikäsensitiivisyys ohjaustyössäIkäsensitiivisyys ohjaustyössä
Ikäsensitiivisyys ohjaustyössä
 
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyölläLapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhteistyöllä
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
 
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatteluPALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
PALOMA-osaamiskeskus kouluttaa: Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu
 
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
Judith Gould, autismikirjon naisten ja tyttöjen diagnosointi, Autismin talvip...
 
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteenMarja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
 
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 20211. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
1. seminaari - nuorten mielenterveyden hyvat ja huonot uutiset paihdepaivat 2021
 
Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...
Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...
Se riitely tuntuu aivoissa asti – lapsen auttaminen keskiöön väkivaltatilante...
 
Mirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria ViljanenMirakle Maria Viljanen
Mirakle Maria Viljanen
 
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominenLahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
Lahjasoluperheiden erityiskysymyksia 070516_minna_tuominen
 
Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi
Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholiSukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi
Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi
 
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen 17 5 2013
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
 
Ylivilkkaus
YlivilkkausYlivilkkaus
Ylivilkkaus
 
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2 LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
LAPE-muutosohjelman 14.11.. työpajan tuotokset, teema 2
 
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
 

Nuoret miehet ja osallisuus

 • 1. Nuorten miesten osallisuuden edistäminen Asiaa poikien ja miesten syrjäytymisestä 18.11.2015 10.11.2015 Anna-Maria Isola
 • 2. Miehet ja yksinäisyys • Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneita poikia 5 prosenttia (tyttöjä 15 %, ulkomaalaistaustaisia poikia 16 % ja tyttöjä 22 %) • Ei yhtään läheistä ystävää 10 % (tytöt 5 %, ulkomaalaistaustaiset pojat 24 % ja tytöt 12 %) • Alkoholia humalahakuisesti juovia aikuisia miehiä 18 % ja naisia 5 % • Miehillä kumppanin löytyminen vaikeaa: aika, raha ja sitoutuminen • Lapsettomuus ennakoi yksinäisyyttä. – http://www.vaestoliitto.fi/tilastot/StatPlanet.html 17.11.2015Raija Lääperi2
 • 3. Miehet ja eriarvoisuus • Vaikeuksilla on tapana kasaantua • Toivottomuus, lannistuminen, pystymättömyys • Ohituskaista – Vaikeuksien parissa kamppailevilla usein kiivaampi elämä kohdusta alkaen – ”Ohituskaista” on usein sukupuolierityinen • Naisilla teiniraskaudet, viiltely, hakeutuminen määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle • Miehillä päihteet, väkivalta, perheellistymisen vaikeus 17.11.2015Raija Lääperi3
 • 4. Mitä väliä? Nuorisopullistumateoria • Kun toivottomien ja toimettomien nuorten miesten joukko kasvaa suureksi, sisäiset levottomuudet, kapina ja terrorismi voivat lisääntyä. – Göran Therborn • Mikä neuvoksi? – Tutkimus antaa melko vähän vastauksia siihen, miten huono- osaisten nuorten miesten asemaa parannetaan – muuta kuin kohtuullisella toimeentulolla, merkityksellisellä tekemisellä ja arvostuksen osoittamisella. 17.11.2015Raija Lääperi4
 • 5. Amartya Sen: pystyvyyslähestymistapa • Capability approach • Käännetty myös toimintakyvyksi ja –mahdollisuuksiksi • Jyrki Jyrkämä nimennyt pystyvyyslähestymistavaksi • Köyhyys on toimintakykyjen ja -mahdollisuuksien puutetta, jolloin keskeinen kysymys on se, miten ihminen pystyy olemassa olevissa olosuhteissa muuttamaan voimavarojaan tai hyödykkeitä tavoittelemikseen toiminnoiksi (functionings) • Olennaisia ovat esimerkiksi taloudellinen turva, poliittiset vapaudet ja päätöksenteon läpinäkyvyys, terveyspalvelut, sivistys, autonomia 17.11.2015Raija Lääperi5
 • 6. Mitä osallisuus on? • Kohtuullinen, ennakoitava toimeentulo • Omaehtoisuus, yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunne • Yhteys omiin ja ympäristön voimavaroihin • Taloudellinen turva, palvelut • Vastavuoroisuus: tunnustus ja luottamus • Tieto, taito ja merkitykset • Edellytykset hyvään elämään vaihtelevat niin fyysisellä, materiaalisella, sosiaalisella kuin henkisellä ulottuvuudella. • Osallisuus rakentaa pystyvyyden tunnetta. Pystyvyyden tunne ennakoi pärjäämistä. 17.11.2015Anna-Maria Isola6
 • 7. Miten osallisuutta lisätään? • Jakamalla valtaa ja (sen jälkeen) vastuuta • Määrittelemällä työtä uudestaan • Purkamalla hierarkioita – Luomalla vähähierarkkisia fyysisiä ja sosiaalisia tiloja • Sekoittamalla auttajan ja autettavan rooleja • Tarjoamalla omaehtoista toimijuutta – ei vain palvelujen asiakkuutta • Tarjoamalla palveluja tarpeen mukaan 17.11.2015Anna-Maria Isola7
 • 8. Miten osallisuutta lisätään? • Kohtaamalla ihmisenä eikä vain asiakkaana tai järjestelmän määrittelemän ongelman kautta • Keskittymällä voimavaroihin toimintakykyvajeiden sijaan • Rohkaisemalla ja luottamalla ja kiittämällä • Tarjoamalla edellytyksiä pystyvyyden tunteen rakentamiseksi • Tarjoamalla elämyksiä esimerkiksi luonnossa: materiaali eriarvoistaa, elämykset eivät niinkään • Edistämällä yhdenvertaisuutta ja demokratiaa • https://vimeo.com/124955735 17.11.2015Anna-Maria Isola8

Editor's Notes

 1. Epävarma perheellistyminen 06:27-09:30