SlideShare a Scribd company logo
Les xarxes socials
a l’escola 2.0
Josep Bargalló Valls
ICE - URV
2015
docents 2.0
escolaweb2.0
• alumnes més
participatius
• ciutadans més
crítics
• aprofundiment de
continguts
• amb noves
habilitats
d’aprenentage
aprenentatge 2.0
• aprendre fent
• aprendre buscant
• aprendre interactuant
• aprendre compartint
• aprendre construint
alumnes
ajudem-los a construir el seu
entorn personal d’aprenentatge
(Personal Learning Environment):
• les eines
• les fonts
• els continguts
• les connexions
que configuren la seva xarxa
personal (i educativa)
centre
• dissenyem el pla de
comunicació del centre
• utilitzem les xarxes
com a nexe entre la
comunitat educativa
• fem servir les xarxes per
obrir-nos i explicar-nos a
l’entorn i al món
Consell Escolar de Catalunya: tecnologies
mòbils als centres educatius
de les TIC…
el conjunt d’eines i recursos
tecnològics necessaris per a
manipular la informació:
• les xarxes
• els terminals
• els serveis
TIC: Tecnologies de la informació i de la
comunicació
NTIC: Noves tecnologies de la informació i de la
comunicació
IT: «Information anc dommunications
technology»
… i les TAC…
les TIC com a millora dels
processos docents:
• aprenentatge
• avaluació
• organització
TAC: Tecnologies per a l’aprenentatge i el
coneixement
TICE: «Tehnologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement»
… a l’aula 2.0
• competència digital de
l’alumnat
• integració
curricular
• innovació metodològica
• treball en xarxa
usos curriculars de les TAC
recursos TAC
Pla TAC de centre
escola 2.0
xarxescocials
• relació
• comunicació
• participació
• compartició
• col·laboració
• construcció
• aprenentatge
identitat digital
fem que la identitat digital
dels nostres alumnes
pugui fer el pas
de la relació i la comunicació
a la construcció i
l’aprenentatge
a partir de la compartició i la
col·laboració
privacitatdigital
• discernim entre l’ús personal i
l’ús docent de les xarxes
• formem en l’ús de les
xarxes
• preservem espais per a la
privacitat
• treballem en grups
tancats
correu de seguretat per a alumnes
intimitatdigital
tot allò que publiquem i compartim a
Internet conforma la nostra imatge i
la nostra reputació digital:
 la gestió de la intimitat digital: una
nova habilitat
 com gestionar bé la intimitat i la
reputació 2.0
 xarxes socials i adolescents, usos i
precaucions al món 2.0
 la reputació digital, un repte
personal
comunicació
twitter
twitter.com
• microblogging
• 2006
• + de 500 milions d’usuaris
• 320 milions d’actius (mensuals)
• 500 milions de tuits al dia
conceptes: tuit, 140, seguidor,
hashtag, trending topic, DM, llistes
català √
tutorial (J. Rosell)
videotutorial (J.J. de Haro / P. Soro)
facebook
facebook.com
• xarxa social
• 2004
• 1.550 milions d’usuaris actius
(mensuals)
• 1.390 milions hi accedeixen a
partir d’un dispositiu mòbil
conceptes: perfil, estat, enllaç,
amistats, pàgines, grups
català √
tutorial (A. Codina)
què és facebook? (dinamitzadors.digitals)
Google+
plus.google.com
• xarxa social
• 2011
• 1.600 milions d’usuaris registrats
• 540 milions d’actius (mensuals)
conceptes:
perfil, compartir, +1, cercles,
quedades (xat/video), comunitats
català √
tutorial (S. Puigmartí)
videotutorial (N. García)
Característiques: Característiques: Característiques:
text breu text extens text extens
immediatesa permanència temporal permanència temporal
llistes grups comunitats
treball individual treball en grup treball col·laboratiu
Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual:
formal/personal més personal formal
relació/comunicació més relació comunicació
Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional:
jove/adult adolescent/jove/adult adult
Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús:
mòbil /tauleta mòbil /tauleta/ordinador tauleta/ordinador
compartició
SlideShare
slideshare.net
• lloc web / xarxa social
• repositori i compartició de
PowerPoint / PDF / portafolis
• 2006
• 17 milions d’usuaris
• 70 milions de visitants únics al
mes
català X
tutorial (estudiantgrup2)
de Slide a un blog (M. Jaen)
pinterest
pinterest.com
• lloc web / xarxa social
• repositori i compartició d’imatges
i videos en paquets temàtics
• 2010
• 70 milions d’usuaris
• 40 milions d’actius (mensuals)
• admet carpetes privades
català X
tutorial (J Moraga)
què és Pinterest? (JD Polo)
blogs
sistemes de gestió de continguts
WordPress.org
• 2003
• multiplicitat de pàgines / ús de ginys
• la versió 3.8 ha tingut més de 20
milions de descàrregues
català √
tutorial (mossegalapoma.cat)
blogger.com
• 1999
• enllaçat amb Google
• ús de ginys
• hostatja més de 20 milions de blogs
català √
tutorial (A Ballús)
Característiques: Característiques: Característiques:
presentacions imatges text (amb imatges)
comentaris no permet comentaris comentaris
seguidors seguidors seguidors
públic/privat públic/privat públic
Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual:
formal formal/personal formal/personal
compartició compartició compartició
Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional:
adult jove/adult adult
Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús:
ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador
treball cooperatiu
Dropbox
dropbox.com
• servei d’allotjament de fitxers
multiplataforma i multimèdia en
el núvol
• 2008
• permet sincronització des d’un
ordinador i compartició (no
simultània)
• més de 200 milions d’usuaris
català X
tutorial (SE Baix Empordà)
videotutorial (BCampus Terrassa)
Google Drive
drive.google.com
• servei d’allotjament de fitxers
multiplataforma i multimèdia
• 2012 (evolució de Google.docs)
• permet sincronització i
compartició simultània
• eina col·laborativa de les
comunitats Google+ i d’altres
xarxes socials
• associat als comptes Gmail
català √
tutorial (S Caballeria)
Videotutorial (Tutoriales y más)
MENDELEY
mendeley.com
• gestor de referències
bibliogràfiques /compartició de
publicacions científiques / xarxa
social / eina col·laborativa
• 2007
• 2,5 milions d’usuaris
• permet grups tancats
català X
tutorial (C Rodríguez)
videotutorial (F García)
Característiques: Característiques: Característiques:
allotjament allotjament gestor de referències
compartició no simultània compartició simultània compartició simultània
convidats convidats seguidors
privat privat públic/privat
Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual:
formal formal formal
col·laboració col·laboració compartició/col·laboració
Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional:
adult adult adult
Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús:
tauleta/ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador
d’altres xarxes 2.0
xarxa social educativa / aula virtual/ 2008 / distinció de rols
professorat i alumnat / pàgines privades/ 3,5 milions d’usuaris /
català √ (Hablemos sobre Edmodo)
xarxa social per a professionals / 2003 / grups / CV motivat /
300 milions d’usuaris (190 actius) / català X
xarxa social de compartició d’imatges i video / 2004 /
80 milions d’usuaris / català X
aplicació i xarxa social de compartició d’imatges / 2010 /
200 milions d’usuaris actius / català X
servei d’allotjament i compartició de videos / 2005 / canals /
1.000 milions d’usuaris / català √ (a fr.youtube i a es.youtube)
xarxa social de compartició de videos / 2004 / canals /
13 milions d’usuaris / català X
xarxa social especialitzada en música / 2003 / missatgeria
pròpia / 50 milions d’usuaris / català X
programari i servei d’allotjament de presentacions /
2009 / versió núvol i versió ordinador / català X
• vine
aplicació social d’edició de videos curts (loop) / 2013 /
40 milions d’usuaris / associada a twitter i facebook /
català X
aplicació social de compartició de videos i fotografies
temporals / 2011 / 60 milions d’usuaris / català X
xarxa social per a professionals / 2004 /
60 milions d’usuaris / català X
• last.fm
xarxa social de compartició de música / llistes /
2002 / 30 milions d’usuaris actius / català X
Característiques: Característiques: Característiques: Característiques:
aula virtual xarxa professional presentacions xarxa social
seguidors seguidors no seguidors seguidors
treball col·laboratiu grups treball col·laboratiu grups
públic/privat públic públic/privat públic/privat
Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual:
formal formal formal formal/personal
comunicació/ relació/ compartició/ relació/
construcció comunicació construcció compartició
Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional:
comunitat escolar adult adult jove/adult
Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús:
ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador mòbil/tauleta/
ordinador
Característiques: Característiques: Característiques: Característiques:
plataforma social plataforma social plataformaa social plataforma social
imatges i videos imatges videos videos
pàgines personals pàgines personals obert/canals personals canals personals
Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual
formal/personal formal/personal formal/personal formal/personal
compartició creació/compartició compartició/ compartició/
comunicació comunicació
Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional:
jove/adult jove/adult jove/adult jove/adult
Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús:
mòbil/tauleta mòbil/tauleta mòbil/tauleta/ mòbil/tauleta/
ordinador ordinador
Característiques: Característiques: Característiques: Característiques:
aplicació social aplicació social xarxa social plataforma social
imatges i videos imatges i videos documents música
pàgines personals autodestructiu grups llistes / webràdio
Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual
formal/personal personal formal formal/personal
creació / creació/compartició compartició/ compartició
compartició comunicació
Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional:
jove jove adult jove/adult
Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús:
mòbil/tauleta mòbil/tauleta mòbil/tauleta/ mòbil/tauleta/
ordinador ordinador
serveis de missatgeria
WhatsApp Messenger
whatsapp.com
• servei de missatgeria multimèdia
• 2009
• 650 milions d’usuaris
• permet grups tancats i
enviaments múltiples de text,
imatges i videos
• WhatsApp Web (en proves 2015)
català √
tutorial (oficial)
tutorial web (computer)
remind
remind.com
• servei de missatgeria multimèdia
• 2011
• 10 milions d’usuaris
• permet enviaments múltiples i
instantanis
• xarxa docent: els professors creen
una classe i hi agreguen
estudiants (i pares, si es vol)
• els números de telèfon són
invisbles (inscripció per codis a
cada classe)
català X
tutorial
Telegram
(2013) servei de missatgeria de programari lliure /
Gratuït / català X telegram.org
Google Hangouts
(2013) aplicació multiplataforma de missatgeria
instantània (inclou videotrucades de 15 persones) / Gratuït /
català √ google/hangouts
Viber
(2010) aplicació que permet fer trucades de telèfon i
enviar missatges / Gratuït / català √ viber.com
Skype
(2003) xarxa de telefonia i videotrucada per Internet /
Gratuïta & pagament / català √ skype.com
Firefox Hello
(2015) servei de videoconversa personal per web de
Mozilla / Gratuït / català √ mozilla.org
plataformes LMS
Learning Managament System
Sistema de Gestió d’Aprenentatge
plataforma LMS / 2002 / espai virtual d’aprenentage /codi de lliure
accés / 83 mil espais moodle en actiu en 75 idiomes en 237 estats /
català √
plataforma LMS / 2002 / espai virtual d’aprenentatge / codi de lliure
accés / 1.000 instal·lacions del sistema / català √
companyia de software educatiu / 1996 / productes i serveis de
pagament / inclou Class Live Pro, un sistema d’aules virtuals
sincròniques / català X
Departament d’Ensenyament
eduCAT2.0
educat.xtec.cat
• xarxa docent
• oberta a tot el professorat de
Catalunya a partir de
l’identificador xtec
• amb blocs, grups, fòrums, xats i
entorns de formació
• tallers oberts, dossiers i aules
d’autoaprenentatge
• allotjament i repositori de
material multimèdia
àgora
agora.xtec.cat
• sistema d’allotjament múltiple
• Moodle
• intranets (basades en el
projecte Intraweb, web intern
corporatiu)
• fòrums
• eines i serveis de suport
• obert a tots els centres docents
de Catalunya
• hi participen 1828 centres
programa mSchools
• destinat als estudiants de secundària
perquè treballin a l’aula amb
tecnologia mòbil a través de la creació
i ús de solucions apps
• planteja un desenvolupament
curricular vinculat a la tecnologia
mòbil i a les seves aplicacions en
l’entorn social i econòmic
• curs 2013-2014: “App Education -
Mobilitzem la informàtica” (4rt ESO) a
196 centres, 6000 alumnes
• curs 2014-2015: “Mobile History Map”,
amb 608 escoles i 774 professors
• plataforma LMS pròpia i materials
digitals a alexandria
partners del programa:
• Mobile World Capital Barcelona
• GSM Association
amb el Departament d’Ensenyament
i la col·laboració de Catalunya Apps
Premi especial Global Mobile Awards 2014
l’ús de les xarxes
Freqüència d’ús de les
principals xarxes socials
(segons l’ús dels majors de 18
anys en anglès i espanyol)
Font: pewresearch.org
El creixement de les principals
xarxes socials
(segons el nombre d’usuaris
oficialment registrats)
El creixement de les principals
xarxes socials
(segons l’ús dels majors de 18
anys en anglès i espanyol)
Social Media 2014:
estadístiques i infografia
interactiva
Font: fbusiness2community
L’ús de les xarxes
per part dels docents
Font: fThe Fish Firm IIo
Les xarxes en el rànquing dels
50 llocs web més visitats
(2015)
Font: The top 500 sites on the web (alexa.com)
 (1. Google.com)
 2. Facebook
 3. Youtube
 8. QQ (Xina)
 10. Twitter
 15. Weibo (Xina)
 19. Vk (Rússia)
 20. Linkedin
 25. Instagram
 30. Pinterest
 42. Tumblr
 43. Wordpress
 44. Imgur (USA)
 45. Blogspot
(Google.com, el lloc web més visitat del món, pot incloure
visites molt diverses. En gris, xarxes gens o molt poc
utilitzades al nostre país)
accés i seguretat
una informació ordenada
 el desordre en l’ús de les xarxes
pot dur al caos informatiu
 hi ha metodologies i eines que
n’ordenen l’ús i la informació
 podem esdevenir content curators
de la nostra activitat, de la dels
nostres alumnes i de la del centre
Aquí teniu 25 eines útils d’interpretació,
selecció, organització, valoració
i compartició de xarxes socials
navegadors i motors de cerca:
l’accés a la informació
 “un navegador és el programa
que, a partir d’una adreça o URL
d’internet, ens dibuixa a la nostra
pantalla el contingut codificat que
ens envia el servidor web”
Joan Jofra a Vilaweb: Tot el que heu de saber sobre
els navegadors
 “és en aquesta finestra d'entrada
on podem decidir on volem fer la
cerca directament des del quadre
sense entrar a la pàgina web
Joan Jofra a Vilaweb: Tot el que heu de saber sobre
els navegadors (2)
un ús segur
 podem utilitzar les xarxes socials per
al treball escolar?
 podem utilitzar serveis web per
treballar amb l'alumnat?
 es poden publicar imatges de l'alumnat
al web o en un bloc del centre?
 es poden publicar a Internet el nom,
cognoms i dades de contacte del
personal del centre?
 les qualificacions acadèmiques dels
alumnes poden publicar-se en taulons
d'anuncis o a Internet?
 es poden reproduir textos, fotos o
vídeos al web o al bloc del centre si se
n'esmenta l'autor?
normatives seguretat 2.0 Departament d'Ensenyament
enllaços i aplicacions
Material per aprofundir en els usos de les xarxes socials
• Competències bàsiques de l'àmbit digital Departament d’Ensenyament
• Guia d'usos de les xarxes socials (PDF) Generalitat de Catalunya
• Terminologia bàsica de les xarxes socials TERMCAT
• Les xarxes en xifres (2013) desenredandolared.com
• Les xarxes socials. Definició i usos Jordi Calvis
• Internet i xarxes socials Jordi Regincós
• Identitat digital i xarxes socials a l'escola Juan José de Haro
• De la societat digital a les aules Jordi Jubany
• Llegir avui Jordi Jubany
• La revolució digital i l'aprenentatge Meius Ferré
• Habilitats digitals i eines 2.0 Teresa Vida
• Estrategias web 2.0 para la enseñanza Franco Utrera
• Xarxes socials per a millorar l'educació Susana Font
• Xarxes socials per a l'educació Fundació Trams
Material per aprofundir en els usos de les xarxes socials (i 2)
• Normes d'ús de twitter per a la comunicació acadèmica Gemma Lluch
• Twitter en educació, el seu ús professional i a les aules rbarlam
• Twitter i Facebook com a eina educativa Ensenyar Tecnologia
• Facebook a l'ensenyament Redes Sociales Educativas
• Edmodo, xarxa educativa Antonio Garrido
• Google+ com a eina educativa Miriam Schuager
• Pinterest com a eina educativa Charlie Osborne
• El blog com a eina educativa Bartomeu Parets
• YouTube per a centres educatius Youtube
• Normativa de seguretat Departament d’Ensenyament
• Maleta pedagògica "Univers Internet“ CCCB
Aplicacions i serveis per a millorar l’ús docent de les xarxes socials
• Eines a la xarxa en català CNL de l’Hospitalet
• Per a crear publicacions amb reculls de Twitter, Facebook i Google + paper.li
• Per a crear publicacions amb reculls de Twitter, Facebook i Instagram storify.com
• Per a crear publicacions amb reculls de Twitter tweetedtimes.com
• Per a crear llibres de texts digitals, gratuïts i d'accés obert liberdocs.com
• Per a crear activitats XarxaTIC
• Per a crear mapes conceptuals educa@conTIC
• Usos curriculars de les TAC a l'educació primària Ateneu (Dep. d’Ensenyament)
• Aplicacions educatives Escola Tecla Sala
• 1312 eines 2.0 sense necessitat de registre Yo Profesor
• Recursos TIC educa@conTIC
• Recursos educatius mesrecursoseducatius.com
• Selecció d'aplicacions d'ús docent personasqueaprenden.net
• Aplicacions d'iPad per a preescolar En el núvol
repositoris d’aplicacions
escolars i eeducatives
 l’empresa Google ha llençat
recentment un servei Apps pensat
exclusivament per a activitats
escolars: Google for Education
 de moment, hi ha versió completa
USA i una més inicial ES
 Google Drive també permet
l’accés directe a aplicacions amb
utilitat escolar
podeu consultar aquestes
altres presentacions
Llegir (en) digital. Competències comunicatives 2.0 Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0 Drets d'autor i accés obert en l'entorn acadèmic
escola, lectura i comunicació digital
material docent, accés obert i recursos 2.0
les xarxes socials a l’escola
Servei Educatiu Priorat
CRP del Priorat
Falset
Taller
14, 21 i 28 d’abril de 2015
les xarxes socials a l’escola
Servei Educatiu Montsià
CRP del Montsià
Amposta
Taller
15 de desembre de 2014 i
19 de gener de 2015
34ª Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre
MRP Terres de l’Ebre
Escola El Temple
Tortosa
Curs
1 a 4 de juliol de 2014
les xarxes socials a l’escola
Institut de Ciències de l’Educació
Universitat Rovira i Virgili
Campus de l’Ebre
Tortosa
Taller
18 i 20 de març de 2014
Servei Educatiu Conca de Barberà
CRP de la Conca de Barberà
Montblanc
Taller
10 d’abril i 27 de juny de 2013
les xarxes socials a l’escola
http://www.slideshare.net/JosepBargallo
http://josepbargallo.wordpress.com/
http://en.gravatar.com/josepbargallo
http://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló-
valls/44/8b7/1b2
https://twitter.com/JosepBargallo
https://www.facebook.com/josep.bargallo
https://google.com/+JosepBargallóValls
http://pinterest.com/josepbargallo
http://www.mendeley.com/profiles/josep-bargallo/
Josep Bargalló Valls
josep.bargalló@urv.cat
Institut de Ciències de l’Educació
Universitat Rovira i Virgili
Aquesta presentació està subjecta a una llicència
de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional
de Creative Commons

More Related Content

What's hot

per concurs TIC.ppt
per concurs TIC.pptper concurs TIC.ppt
per concurs TIC.ppt
Premi TIC
 
Power apren definitiu
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiu
LAIASU
 
El programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. Lliurex
El programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. LliurexEl programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. Lliurex
El programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. Lliurex
MJCAMPOS25
 
Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge
Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatgeInternet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge
Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge
leeonor24
 
Eduwikis
EduwikisEduwikis
Presentación1.ppt [autoguardado]
Presentación1.ppt [autoguardado]Presentación1.ppt [autoguardado]
Presentación1.ppt [autoguardado]
EspeIrene
 
Comunicació digital per a ONG
Comunicació digital per a ONGComunicació digital per a ONG
Comunicació digital per a ONGJaume Albaigès
 
Xarxa social escola2.0
Xarxa social escola2.0Xarxa social escola2.0
Xarxa social escola2.0Avel·lí
 
Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0
David Hispano
 
La utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativa
La utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativaLa utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativa
La utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativa
nuria martinez soriano
 

What's hot (11)

Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
per concurs TIC.ppt
per concurs TIC.pptper concurs TIC.ppt
per concurs TIC.ppt
 
Power apren definitiu
Power apren definitiuPower apren definitiu
Power apren definitiu
 
El programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. Lliurex
El programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. LliurexEl programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. Lliurex
El programari lliure aplicat a l’educació. Llicències Creative Commons. Lliurex
 
Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge
Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatgeInternet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge
Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge
 
Eduwikis
EduwikisEduwikis
Eduwikis
 
Presentación1.ppt [autoguardado]
Presentación1.ppt [autoguardado]Presentación1.ppt [autoguardado]
Presentación1.ppt [autoguardado]
 
Comunicació digital per a ONG
Comunicació digital per a ONGComunicació digital per a ONG
Comunicació digital per a ONG
 
Xarxa social escola2.0
Xarxa social escola2.0Xarxa social escola2.0
Xarxa social escola2.0
 
Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0Introducció a la web 2.0
Introducció a la web 2.0
 
La utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativa
La utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativaLa utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativa
La utilització de les xarxes socials des d’una perspectiva educativa
 

Viewers also liked

Usos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualització
Usos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualitzacióUsos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualització
Usos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualització
SobrePantalles.net Prevenció, informació i reflexió sobre usos 2.0
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAManuela Rubio
 
La Programació De Llengua
La Programació De LlenguaLa Programació De Llengua
La Programació De Llenguacristofolferrer
 
La gestió documental: el futur (és) ara!
La gestió documental: el futur (és) ara!La gestió documental: el futur (és) ara!
La gestió documental: el futur (és) ara!
Jordi Serra Serra
 
Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...
Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...
Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...
Daniel Cassany
 
Avaluacio 03
Avaluacio 03Avaluacio 03
Avaluacio 03
Manuela Rubio
 
L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària
Manuela Rubio
 
Mòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direccióMòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direcció
Josep Bargalló Valls
 
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Manuela Rubio
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
Manuela Rubio
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
Montse Irun
 
Els éssersvius
Els éssersvius Els éssersvius
Els éssersvius
jcontre1
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaCC NN
 
La cèl·lula 1
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1M T
 
LES CÈL·LULES
LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES

Viewers also liked (16)

Usos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualització
Usos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualitzacióUsos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualització
Usos adolescents de les xarxes socials: introducció i conceptualització
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
 
La Programació De Llengua
La Programació De LlenguaLa Programació De Llengua
La Programació De Llengua
 
La gestió documental: el futur (és) ara!
La gestió documental: el futur (és) ara!La gestió documental: el futur (és) ara!
La gestió documental: el futur (és) ara!
 
Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...
Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...
Lectura en el món digital, La lectura al segle XXI, En_línia: llegir i escriu...
 
Avaluacio 03
Avaluacio 03Avaluacio 03
Avaluacio 03
 
La Llei d'Educació de Catalunya
La Llei d'Educació de CatalunyaLa Llei d'Educació de Catalunya
La Llei d'Educació de Catalunya
 
L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària L'avaluació a l'educació primària
L'avaluació a l'educació primària
 
Mòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direccióMòdul 11. El projecte de direcció
Mòdul 11. El projecte de direcció
 
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primària
 
11 opos unitat didàctiques
11 opos  unitat didàctiques11 opos  unitat didàctiques
11 opos unitat didàctiques
 
Els éssersvius
Els éssersvius Els éssersvius
Els éssersvius
 
La cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vidaLa cèl·lula, unitat de vida
La cèl·lula, unitat de vida
 
La cèl·lula 1
La cèl·lula 1La cèl·lula 1
La cèl·lula 1
 
LES CÈL·LULES
LES CÈL·LULESLES CÈL·LULES
LES CÈL·LULES
 

Similar to Les xarxes socials a l'escola

3a Sessió Comunitats Virtuals Definitiva
3a Sessió Comunitats Virtuals Definitiva3a Sessió Comunitats Virtuals Definitiva
3a Sessió Comunitats Virtuals DefinitivaFundación Esplai
 
Web 2.0: característiques, exageracions i usos pràctics
Web 2.0: característiques, exageracions i usos pràcticsWeb 2.0: característiques, exageracions i usos pràctics
Web 2.0: característiques, exageracions i usos pràctics
Joan Mayans
 
Comunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LHComunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LH
CulturaLH
 
Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)
Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)
Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)
Enric Gil Garcia
 
Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)
Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)
Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)
Enric Gil Garcia
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
C3PO USALAFUERZA
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
C3PO Compañía de ideas
 
Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...
Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...
Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...Jaume Albaigès
 
Us voleu enredar?
Us voleu enredar?Us voleu enredar?
20081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 1
20081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 120081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 1
20081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 1Ayo Vellosillo Martell
 
Nous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacioNous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacioJaume Albaigès
 
Els museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part II
Els museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part IIEls museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part II
Els museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part II
Lavert Proyectos Culturales
 
Què són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtualsQuè són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtuals
Fundación Esplai
 
Com fer créixer el meu negoci a les xarxes socials
Com fer créixer el meu negoci a les xarxes socialsCom fer créixer el meu negoci a les xarxes socials
Com fer créixer el meu negoci a les xarxes socials
Monmar Comunicació
 
Presentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambientalPresentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambiental
betvallcorba
 
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Ferro Rivera Juan Jose
 
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2ALICIAWEB
 
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Marina Balanzo Joue
 
Pps genis roca
Pps genis rocaPps genis roca
Pps genis rocatcarot
 

Similar to Les xarxes socials a l'escola (20)

3a Sessió Comunitats Virtuals Definitiva
3a Sessió Comunitats Virtuals Definitiva3a Sessió Comunitats Virtuals Definitiva
3a Sessió Comunitats Virtuals Definitiva
 
Web 2.0: característiques, exageracions i usos pràctics
Web 2.0: característiques, exageracions i usos pràcticsWeb 2.0: característiques, exageracions i usos pràctics
Web 2.0: característiques, exageracions i usos pràctics
 
Comunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LHComunicació digital corporativa - LH
Comunicació digital corporativa - LH
 
Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)
Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)
Xarxes socials i ètica digital (2/5/2019)
 
Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)
Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)
Xarxes socials i ètica digital (26/4/2018)
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
 
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
Jornada sobre Comunicación 2.0 y Redes Sociales [Ámbito Social y Sociosanitario]
 
Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...
Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...
Eines d'internet per a millorar la comunicació i gestió de les entitats de cu...
 
Us voleu enredar?
Us voleu enredar?Us voleu enredar?
Us voleu enredar?
 
20081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 1
20081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 120081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 1
20081216 01 Introducci Eines 20 1229534659345681 1
 
Nous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacioNous canals de comunicacio
Nous canals de comunicacio
 
Els museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part II
Els museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part IIEls museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part II
Els museus a la xarxa cap a una experiencia de marca. Part II
 
Què són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtualsQuè són les comunitats virtuals
Què són les comunitats virtuals
 
Com fer créixer el meu negoci a les xarxes socials
Com fer créixer el meu negoci a les xarxes socialsCom fer créixer el meu negoci a les xarxes socials
Com fer créixer el meu negoci a les xarxes socials
 
Presentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambientalPresentacio eines 2.0 en educació ambiental
Presentacio eines 2.0 en educació ambiental
 
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
 
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
 
Web 20
Web 20Web 20
Web 20
 
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
 
Pps genis roca
Pps genis rocaPps genis roca
Pps genis roca
 

More from Josep Bargalló Valls

Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Josep Bargalló Valls
 
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard VergésUna dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Josep Bargalló Valls
 
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Josep Bargalló Valls
 
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Josep Bargalló Valls
 
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXIL'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
Josep Bargalló Valls
 
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens localsL'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
Josep Bargalló Valls
 
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistatRamon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Josep Bargalló Valls
 
Els Casas de Torredembarra
Els Casas de TorredembarraEls Casas de Torredembarra
Els Casas de Torredembarra
Josep Bargalló Valls
 
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndemRamon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Josep Bargalló Valls
 
Rúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluacióRúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluació
Josep Bargalló Valls
 
Competències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundàriaCompetències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundària
Josep Bargalló Valls
 
Disseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
Josep Bargalló Valls
 
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmicDrets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmicJosep Bargalló Valls
 
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencialEls Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Josep Bargalló Valls
 
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Josep Bargalló Valls
 
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la HumanitatEls castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Josep Bargalló Valls
 
¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 
Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?
Josep Bargalló Valls
 
Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 
What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 

More from Josep Bargalló Valls (20)

Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
 
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard VergésUna dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
 
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
 
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
 
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXIL'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
 
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens localsL'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
 
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistatRamon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
 
Els Casas de Torredembarra
Els Casas de TorredembarraEls Casas de Torredembarra
Els Casas de Torredembarra
 
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndemRamon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
 
Rúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluacióRúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluació
 
Competències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundàriaCompetències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundària
 
Disseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
 
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmicDrets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
 
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencialEls Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
 
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
 
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la HumanitatEls castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
 
¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?
 
Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?
 
Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?
 
What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?What are we doing in Frankfurt?
What are we doing in Frankfurt?
 

Les xarxes socials a l'escola

 • 1. Les xarxes socials a l’escola 2.0 Josep Bargalló Valls ICE - URV 2015
 • 3. escolaweb2.0 • alumnes més participatius • ciutadans més crítics • aprofundiment de continguts • amb noves habilitats d’aprenentage
 • 4. aprenentatge 2.0 • aprendre fent • aprendre buscant • aprendre interactuant • aprendre compartint • aprendre construint
 • 5. alumnes ajudem-los a construir el seu entorn personal d’aprenentatge (Personal Learning Environment): • les eines • les fonts • els continguts • les connexions que configuren la seva xarxa personal (i educativa)
 • 6. centre • dissenyem el pla de comunicació del centre • utilitzem les xarxes com a nexe entre la comunitat educativa • fem servir les xarxes per obrir-nos i explicar-nos a l’entorn i al món Consell Escolar de Catalunya: tecnologies mòbils als centres educatius
 • 7. de les TIC… el conjunt d’eines i recursos tecnològics necessaris per a manipular la informació: • les xarxes • els terminals • els serveis TIC: Tecnologies de la informació i de la comunicació NTIC: Noves tecnologies de la informació i de la comunicació IT: «Information anc dommunications technology»
 • 8. … i les TAC… les TIC com a millora dels processos docents: • aprenentatge • avaluació • organització TAC: Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement TICE: «Tehnologies de l'information et de la communication pour l'enseignement»
 • 9. … a l’aula 2.0 • competència digital de l’alumnat • integració curricular • innovació metodològica • treball en xarxa usos curriculars de les TAC recursos TAC Pla TAC de centre escola 2.0
 • 10. xarxescocials • relació • comunicació • participació • compartició • col·laboració • construcció • aprenentatge
 • 11. identitat digital fem que la identitat digital dels nostres alumnes pugui fer el pas de la relació i la comunicació a la construcció i l’aprenentatge a partir de la compartició i la col·laboració
 • 12. privacitatdigital • discernim entre l’ús personal i l’ús docent de les xarxes • formem en l’ús de les xarxes • preservem espais per a la privacitat • treballem en grups tancats correu de seguretat per a alumnes
 • 13. intimitatdigital tot allò que publiquem i compartim a Internet conforma la nostra imatge i la nostra reputació digital:  la gestió de la intimitat digital: una nova habilitat  com gestionar bé la intimitat i la reputació 2.0  xarxes socials i adolescents, usos i precaucions al món 2.0  la reputació digital, un repte personal
 • 15. twitter twitter.com • microblogging • 2006 • + de 500 milions d’usuaris • 320 milions d’actius (mensuals) • 500 milions de tuits al dia conceptes: tuit, 140, seguidor, hashtag, trending topic, DM, llistes català √ tutorial (J. Rosell) videotutorial (J.J. de Haro / P. Soro)
 • 16. facebook facebook.com • xarxa social • 2004 • 1.550 milions d’usuaris actius (mensuals) • 1.390 milions hi accedeixen a partir d’un dispositiu mòbil conceptes: perfil, estat, enllaç, amistats, pàgines, grups català √ tutorial (A. Codina) què és facebook? (dinamitzadors.digitals)
 • 17. Google+ plus.google.com • xarxa social • 2011 • 1.600 milions d’usuaris registrats • 540 milions d’actius (mensuals) conceptes: perfil, compartir, +1, cercles, quedades (xat/video), comunitats català √ tutorial (S. Puigmartí) videotutorial (N. García)
 • 18. Característiques: Característiques: Característiques: text breu text extens text extens immediatesa permanència temporal permanència temporal llistes grups comunitats treball individual treball en grup treball col·laboratiu Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal/personal més personal formal relació/comunicació més relació comunicació Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: jove/adult adolescent/jove/adult adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: mòbil /tauleta mòbil /tauleta/ordinador tauleta/ordinador
 • 20. SlideShare slideshare.net • lloc web / xarxa social • repositori i compartició de PowerPoint / PDF / portafolis • 2006 • 17 milions d’usuaris • 70 milions de visitants únics al mes català X tutorial (estudiantgrup2) de Slide a un blog (M. Jaen)
 • 21. pinterest pinterest.com • lloc web / xarxa social • repositori i compartició d’imatges i videos en paquets temàtics • 2010 • 70 milions d’usuaris • 40 milions d’actius (mensuals) • admet carpetes privades català X tutorial (J Moraga) què és Pinterest? (JD Polo)
 • 22. blogs sistemes de gestió de continguts WordPress.org • 2003 • multiplicitat de pàgines / ús de ginys • la versió 3.8 ha tingut més de 20 milions de descàrregues català √ tutorial (mossegalapoma.cat) blogger.com • 1999 • enllaçat amb Google • ús de ginys • hostatja més de 20 milions de blogs català √ tutorial (A Ballús)
 • 23. Característiques: Característiques: Característiques: presentacions imatges text (amb imatges) comentaris no permet comentaris comentaris seguidors seguidors seguidors públic/privat públic/privat públic Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal formal/personal formal/personal compartició compartició compartició Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: adult jove/adult adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador
 • 25. Dropbox dropbox.com • servei d’allotjament de fitxers multiplataforma i multimèdia en el núvol • 2008 • permet sincronització des d’un ordinador i compartició (no simultània) • més de 200 milions d’usuaris català X tutorial (SE Baix Empordà) videotutorial (BCampus Terrassa)
 • 26. Google Drive drive.google.com • servei d’allotjament de fitxers multiplataforma i multimèdia • 2012 (evolució de Google.docs) • permet sincronització i compartició simultània • eina col·laborativa de les comunitats Google+ i d’altres xarxes socials • associat als comptes Gmail català √ tutorial (S Caballeria) Videotutorial (Tutoriales y más)
 • 27. MENDELEY mendeley.com • gestor de referències bibliogràfiques /compartició de publicacions científiques / xarxa social / eina col·laborativa • 2007 • 2,5 milions d’usuaris • permet grups tancats català X tutorial (C Rodríguez) videotutorial (F García)
 • 28. Característiques: Característiques: Característiques: allotjament allotjament gestor de referències compartició no simultània compartició simultània compartició simultània convidats convidats seguidors privat privat públic/privat Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal formal formal col·laboració col·laboració compartició/col·laboració Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: adult adult adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: tauleta/ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador
 • 30. xarxa social educativa / aula virtual/ 2008 / distinció de rols professorat i alumnat / pàgines privades/ 3,5 milions d’usuaris / català √ (Hablemos sobre Edmodo) xarxa social per a professionals / 2003 / grups / CV motivat / 300 milions d’usuaris (190 actius) / català X xarxa social de compartició d’imatges i video / 2004 / 80 milions d’usuaris / català X aplicació i xarxa social de compartició d’imatges / 2010 / 200 milions d’usuaris actius / català X
 • 31. servei d’allotjament i compartició de videos / 2005 / canals / 1.000 milions d’usuaris / català √ (a fr.youtube i a es.youtube) xarxa social de compartició de videos / 2004 / canals / 13 milions d’usuaris / català X xarxa social especialitzada en música / 2003 / missatgeria pròpia / 50 milions d’usuaris / català X programari i servei d’allotjament de presentacions / 2009 / versió núvol i versió ordinador / català X
 • 32. • vine aplicació social d’edició de videos curts (loop) / 2013 / 40 milions d’usuaris / associada a twitter i facebook / català X aplicació social de compartició de videos i fotografies temporals / 2011 / 60 milions d’usuaris / català X xarxa social per a professionals / 2004 / 60 milions d’usuaris / català X • last.fm xarxa social de compartició de música / llistes / 2002 / 30 milions d’usuaris actius / català X
 • 33. Característiques: Característiques: Característiques: Característiques: aula virtual xarxa professional presentacions xarxa social seguidors seguidors no seguidors seguidors treball col·laboratiu grups treball col·laboratiu grups públic/privat públic públic/privat públic/privat Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: formal formal formal formal/personal comunicació/ relació/ compartició/ relació/ construcció comunicació construcció compartició Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: comunitat escolar adult adult jove/adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: ordinador tauleta/ordinador tauleta/ordinador mòbil/tauleta/ ordinador
 • 34. Característiques: Característiques: Característiques: Característiques: plataforma social plataforma social plataformaa social plataforma social imatges i videos imatges videos videos pàgines personals pàgines personals obert/canals personals canals personals Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual formal/personal formal/personal formal/personal formal/personal compartició creació/compartició compartició/ compartició/ comunicació comunicació Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: jove/adult jove/adult jove/adult jove/adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: mòbil/tauleta mòbil/tauleta mòbil/tauleta/ mòbil/tauleta/ ordinador ordinador
 • 35. Característiques: Característiques: Característiques: Característiques: aplicació social aplicació social xarxa social plataforma social imatges i videos imatges i videos documents música pàgines personals autodestructiu grups llistes / webràdio Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual: Ús habitual formal/personal personal formal formal/personal creació / creació/compartició compartició/ compartició compartició comunicació Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: Ús generacional: jove jove adult jove/adult Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: Suport de més ús: mòbil/tauleta mòbil/tauleta mòbil/tauleta/ mòbil/tauleta/ ordinador ordinador
 • 37. WhatsApp Messenger whatsapp.com • servei de missatgeria multimèdia • 2009 • 650 milions d’usuaris • permet grups tancats i enviaments múltiples de text, imatges i videos • WhatsApp Web (en proves 2015) català √ tutorial (oficial) tutorial web (computer)
 • 38. remind remind.com • servei de missatgeria multimèdia • 2011 • 10 milions d’usuaris • permet enviaments múltiples i instantanis • xarxa docent: els professors creen una classe i hi agreguen estudiants (i pares, si es vol) • els números de telèfon són invisbles (inscripció per codis a cada classe) català X tutorial
 • 39. Telegram (2013) servei de missatgeria de programari lliure / Gratuït / català X telegram.org Google Hangouts (2013) aplicació multiplataforma de missatgeria instantània (inclou videotrucades de 15 persones) / Gratuït / català √ google/hangouts Viber (2010) aplicació que permet fer trucades de telèfon i enviar missatges / Gratuït / català √ viber.com Skype (2003) xarxa de telefonia i videotrucada per Internet / Gratuïta & pagament / català √ skype.com Firefox Hello (2015) servei de videoconversa personal per web de Mozilla / Gratuït / català √ mozilla.org
 • 41. Learning Managament System Sistema de Gestió d’Aprenentatge plataforma LMS / 2002 / espai virtual d’aprenentage /codi de lliure accés / 83 mil espais moodle en actiu en 75 idiomes en 237 estats / català √ plataforma LMS / 2002 / espai virtual d’aprenentatge / codi de lliure accés / 1.000 instal·lacions del sistema / català √ companyia de software educatiu / 1996 / productes i serveis de pagament / inclou Class Live Pro, un sistema d’aules virtuals sincròniques / català X
 • 43. eduCAT2.0 educat.xtec.cat • xarxa docent • oberta a tot el professorat de Catalunya a partir de l’identificador xtec • amb blocs, grups, fòrums, xats i entorns de formació • tallers oberts, dossiers i aules d’autoaprenentatge • allotjament i repositori de material multimèdia
 • 44. àgora agora.xtec.cat • sistema d’allotjament múltiple • Moodle • intranets (basades en el projecte Intraweb, web intern corporatiu) • fòrums • eines i serveis de suport • obert a tots els centres docents de Catalunya • hi participen 1828 centres
 • 45. programa mSchools • destinat als estudiants de secundària perquè treballin a l’aula amb tecnologia mòbil a través de la creació i ús de solucions apps • planteja un desenvolupament curricular vinculat a la tecnologia mòbil i a les seves aplicacions en l’entorn social i econòmic • curs 2013-2014: “App Education - Mobilitzem la informàtica” (4rt ESO) a 196 centres, 6000 alumnes • curs 2014-2015: “Mobile History Map”, amb 608 escoles i 774 professors • plataforma LMS pròpia i materials digitals a alexandria partners del programa: • Mobile World Capital Barcelona • GSM Association amb el Departament d’Ensenyament i la col·laboració de Catalunya Apps Premi especial Global Mobile Awards 2014
 • 46. l’ús de les xarxes
 • 47. Freqüència d’ús de les principals xarxes socials (segons l’ús dels majors de 18 anys en anglès i espanyol) Font: pewresearch.org
 • 48. El creixement de les principals xarxes socials (segons el nombre d’usuaris oficialment registrats)
 • 49. El creixement de les principals xarxes socials (segons l’ús dels majors de 18 anys en anglès i espanyol)
 • 50. Social Media 2014: estadístiques i infografia interactiva Font: fbusiness2community
 • 51. L’ús de les xarxes per part dels docents Font: fThe Fish Firm IIo
 • 52. Les xarxes en el rànquing dels 50 llocs web més visitats (2015) Font: The top 500 sites on the web (alexa.com)  (1. Google.com)  2. Facebook  3. Youtube  8. QQ (Xina)  10. Twitter  15. Weibo (Xina)  19. Vk (Rússia)  20. Linkedin  25. Instagram  30. Pinterest  42. Tumblr  43. Wordpress  44. Imgur (USA)  45. Blogspot (Google.com, el lloc web més visitat del món, pot incloure visites molt diverses. En gris, xarxes gens o molt poc utilitzades al nostre país)
 • 54. una informació ordenada  el desordre en l’ús de les xarxes pot dur al caos informatiu  hi ha metodologies i eines que n’ordenen l’ús i la informació  podem esdevenir content curators de la nostra activitat, de la dels nostres alumnes i de la del centre Aquí teniu 25 eines útils d’interpretació, selecció, organització, valoració i compartició de xarxes socials
 • 55. navegadors i motors de cerca: l’accés a la informació  “un navegador és el programa que, a partir d’una adreça o URL d’internet, ens dibuixa a la nostra pantalla el contingut codificat que ens envia el servidor web” Joan Jofra a Vilaweb: Tot el que heu de saber sobre els navegadors  “és en aquesta finestra d'entrada on podem decidir on volem fer la cerca directament des del quadre sense entrar a la pàgina web Joan Jofra a Vilaweb: Tot el que heu de saber sobre els navegadors (2)
 • 56. un ús segur  podem utilitzar les xarxes socials per al treball escolar?  podem utilitzar serveis web per treballar amb l'alumnat?  es poden publicar imatges de l'alumnat al web o en un bloc del centre?  es poden publicar a Internet el nom, cognoms i dades de contacte del personal del centre?  les qualificacions acadèmiques dels alumnes poden publicar-se en taulons d'anuncis o a Internet?  es poden reproduir textos, fotos o vídeos al web o al bloc del centre si se n'esmenta l'autor? normatives seguretat 2.0 Departament d'Ensenyament
 • 58. Material per aprofundir en els usos de les xarxes socials • Competències bàsiques de l'àmbit digital Departament d’Ensenyament • Guia d'usos de les xarxes socials (PDF) Generalitat de Catalunya • Terminologia bàsica de les xarxes socials TERMCAT • Les xarxes en xifres (2013) desenredandolared.com • Les xarxes socials. Definició i usos Jordi Calvis • Internet i xarxes socials Jordi Regincós • Identitat digital i xarxes socials a l'escola Juan José de Haro • De la societat digital a les aules Jordi Jubany • Llegir avui Jordi Jubany • La revolució digital i l'aprenentatge Meius Ferré • Habilitats digitals i eines 2.0 Teresa Vida • Estrategias web 2.0 para la enseñanza Franco Utrera • Xarxes socials per a millorar l'educació Susana Font • Xarxes socials per a l'educació Fundació Trams
 • 59. Material per aprofundir en els usos de les xarxes socials (i 2) • Normes d'ús de twitter per a la comunicació acadèmica Gemma Lluch • Twitter en educació, el seu ús professional i a les aules rbarlam • Twitter i Facebook com a eina educativa Ensenyar Tecnologia • Facebook a l'ensenyament Redes Sociales Educativas • Edmodo, xarxa educativa Antonio Garrido • Google+ com a eina educativa Miriam Schuager • Pinterest com a eina educativa Charlie Osborne • El blog com a eina educativa Bartomeu Parets • YouTube per a centres educatius Youtube • Normativa de seguretat Departament d’Ensenyament • Maleta pedagògica "Univers Internet“ CCCB
 • 60. Aplicacions i serveis per a millorar l’ús docent de les xarxes socials • Eines a la xarxa en català CNL de l’Hospitalet • Per a crear publicacions amb reculls de Twitter, Facebook i Google + paper.li • Per a crear publicacions amb reculls de Twitter, Facebook i Instagram storify.com • Per a crear publicacions amb reculls de Twitter tweetedtimes.com • Per a crear llibres de texts digitals, gratuïts i d'accés obert liberdocs.com • Per a crear activitats XarxaTIC • Per a crear mapes conceptuals educa@conTIC • Usos curriculars de les TAC a l'educació primària Ateneu (Dep. d’Ensenyament) • Aplicacions educatives Escola Tecla Sala • 1312 eines 2.0 sense necessitat de registre Yo Profesor • Recursos TIC educa@conTIC • Recursos educatius mesrecursoseducatius.com • Selecció d'aplicacions d'ús docent personasqueaprenden.net • Aplicacions d'iPad per a preescolar En el núvol
 • 61. repositoris d’aplicacions escolars i eeducatives  l’empresa Google ha llençat recentment un servei Apps pensat exclusivament per a activitats escolars: Google for Education  de moment, hi ha versió completa USA i una més inicial ES  Google Drive també permet l’accés directe a aplicacions amb utilitat escolar
 • 62. podeu consultar aquestes altres presentacions Llegir (en) digital. Competències comunicatives 2.0 Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0 Drets d'autor i accés obert en l'entorn acadèmic escola, lectura i comunicació digital material docent, accés obert i recursos 2.0
 • 63. les xarxes socials a l’escola Servei Educatiu Priorat CRP del Priorat Falset Taller 14, 21 i 28 d’abril de 2015
 • 64. les xarxes socials a l’escola Servei Educatiu Montsià CRP del Montsià Amposta Taller 15 de desembre de 2014 i 19 de gener de 2015 34ª Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre MRP Terres de l’Ebre Escola El Temple Tortosa Curs 1 a 4 de juliol de 2014
 • 65. les xarxes socials a l’escola Institut de Ciències de l’Educació Universitat Rovira i Virgili Campus de l’Ebre Tortosa Taller 18 i 20 de març de 2014 Servei Educatiu Conca de Barberà CRP de la Conca de Barberà Montblanc Taller 10 d’abril i 27 de juny de 2013
 • 66. les xarxes socials a l’escola http://www.slideshare.net/JosepBargallo http://josepbargallo.wordpress.com/ http://en.gravatar.com/josepbargallo http://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló- valls/44/8b7/1b2 https://twitter.com/JosepBargallo https://www.facebook.com/josep.bargallo https://google.com/+JosepBargallóValls http://pinterest.com/josepbargallo http://www.mendeley.com/profiles/josep-bargallo/ Josep Bargalló Valls josep.bargalló@urv.cat Institut de Ciències de l’Educació Universitat Rovira i Virgili Aquesta presentació està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons