SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kort information och aktuella frågor om
vaccinationer
Mika Muhonen
2.6.2022
Institutet för hälsa och välfärd
Presentationens innehåll
• HPV catch up –vaccinationerna upphör
• Ny rekommendation
• Den övre åldersgränsen för DTaP-IPV vaccinet stiger
• Vaccination av hepatit B –riskgrupper
• BCG-vaccinationer
2.6.2022 2
HPV – catch up –vaccinationerna upphör
• Hösten 2020 utvidgades HPV-vaccinationerna, som skyddar mot
många olika cancerformer, även till pojkar.
• För att ge skyddet i tid koncentreras vaccinationerna till klasserna
5 och 6
• Antikroppsnivåerna är som högst och skyddet effektivast när vaccinet ges i en ung ålder
• Pojkarna i klasserna 7–9 har erbjudits en möjlighet att få en s.k. catch-
up-vaccination under läsåren 2020-2021 och 2021-2022
• Om en flicka inte har fått vaccinationen i lågstadiet har även hon haft
en möjlighet att påbörja vaccinationsserien i högstadiet
2.6.2022 3
Nya rekommendation om påbörjandet av HPV-
vaccinationsserien
• Vaccinationsserier har till och med inte påbörjats i vissa områden på
grund av coronan
• På grund av detta kan HPV-vaccinationsserien påbörjas till slutet av
vårterminen 2023 även för de minderåriga unga som inte hann få
vaccinationerna i den grundläggande utbildningen
• Om vaccinationsserien inte givits, kan den efter individuell
bedömning ges upp till 18 års ålder, även om den uteblivit av någon
annan orsak
• På så sätt har alla barn och unga en jämlik möjlighet att får vaccinationsskydd
mot cancerformer orsakade av papillomavirus
• Den temporärt förlängda HPV-vaccinationsserien kan ges tills den
unga fyller 18 år.
2.6.2022 4
Det fyrvalenta vaccinet DTaP-IPV
• Den övre åldersgränsen för vaccination är 13 år, mot tidigare 12 år
• Vaccinet kan ges till de 5–13-åringar som saknar skydd mot dessa
sjukdomar
• Vaccinationsserien kompletteras eller startar från början
2.6.2022 5
Andra tetanus-och difterivaccinationer som
ingår i vaccinationsprogrammet
• Vaccinerna som hör till de nationella vaccinationsprogrammet får bara
beställas och användas för vaccination av fastställda målgrupper
• DTaP-IPV-Hib-vaccinet, dvs. det femvalenta vaccinet används för
vaccination av spädbarn och barn under 5 år
• dT-vaccinet används som grundserie för 14 år fyllda och äldre som inte
tidigare vaccinerats eller eller för komplettering , och då det behövs en
enskild boosterdos
• dtap-vaccinet används för 14–15-åringar och för 25-åringars
boostervaccinationer
• Se tabellen på webbsidan :Vaccin mot difteri och stelkramp (dT) för
vuxna
2.6.2022 6
I Finland ges hepatit B -vaccinationer avgiftsfritt
endast till barn som hör till riskgrupperna
• Kontrollera om ett invandrarbarn hör till en riskgrupp
• Om barnet hör till en riskgrupp för hepatit B -sjukdom
• ges HBV-vaccinationsserien med det avgiftsfria separata HPV-
vaccinet
• Kontrollera och jämför med tidtabellen i ursprungslandet
• Lista över länder där hepatit B är vanligt, enligt land
• Lista över länder där hepatit B är vanligt (pdf 194 kt, på finska)
• Om barnet inte hör till riskgrupperna
• kan föräldrarna om de så önskar införskaffa hepatit B-vaccin på
apoteket för självkostnadspris
2.6.2022 7
Följande barn är berättigade till avgiftsfri
hepatit B-vaccination
• Nyfött spädbarn om moderna är
• hepatit B-bärare (S-HBsAg eller S -HBVNh pos)
• hepatit C-virusbärare (S –HCVNhO pos)
• Barn under 5 år, om det i daghemgruppen finns ett HBsAg-
positivt barn
• Barn som är födda i Finland efter den 1.11.2016, om
åtminstone den ena föräldern kommer från ett land där
hepatit B är vanligt förekommande
• Gäller även om barnet redan har fyllt 5 år
2.6.2022 8
Följande personer, oberoende av ålder, är
berättigade till avgiftsfritt hepatit B-vaccin
• De som lider av hemofili och får regelbunden behandling
• De som injicerar droger samt deras närstående, så som
familjemedlemmar, sambor och sexpartner
• Män som har sex med män
• Sexkumpaner till personer som lider av hepatit B-infektion (HBsAg
pos) och de som bor i samma hushåll
• Sexarbetare
• Studerande som i samband med praktik kan utsättas för smittorisk
• De som exponerats för blod
• Sexualbrottsoffer
2.6.2022 9
Målgruppen för BCG-vaccination
• BCG-vaccinationen ges till barn under 7 år som har en ökad risk för
tuberkulossmitta
• Vem får BCG-vaccin?
• Kontrollera landspecifika rekommendationer då det gäller
invandrarbarn :
• Lista över länder med betydande tuberkulosförekomst, enligt land
• Lista över länder med betydande tuberkulosförekomst (på finska, pdf 194 kb)
• BCG-vaccinationen ges bara en gång
• Kontrollera om barnet redan tidigare fått BCG-vaccination eller om det finns
ett BCG-vaccinationsärr (ärret finns vanligtvis på vänstra låret eller
överarmen, mer sällan på högra låret eller överarmen)
2.6.2022 10
Att observera i samband med BCG-vaccinationer
• Före BCG-vaccinationen ges skall man försäkra sig om att barnet inte
har aktiv eller latent tuberkulos
• Barn under sex månader kan vanligtvis vaccineras utan föregående
undersökningar, om man inte har orsak att misstänka att barnet
har varit utsatt för tuberkulos
2.6.2022 11
Kontraindikationer för BCG-vaccination och
säkerhetsåtgärder
• BCG-vaccin får inte ges till barn med medfödd immunbrist eller barn med
förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom.
• Kontrollera moderns biologiska medicinering under graviditeten
• Kom ihåg minnesregeln som gäller injicerbara vaccin som innehåller levande
försvagade sjukdomsalstrare
• Andra injicerbara vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare skall ges
samtidigt eller med minst 4 veckors intervall
• Efter BCG-vaccinationen rekommenderas att man åtminstone inte under de
tre följande månader injicerar ett annat vaccin i samma extremitet
• Vilka är BCG-vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?
2.6.2022 12
Ta reda på hurudan BCG-vaccinationspraxis
ni har inom ert område
• THL rekommenderar att vaccinationerna koncentreras till
barnpolikliniken
• barnets slutliga vaccinationsbeslut görs på polikliniken
• det krävs specialkunnande för att utesluta akut och latent tuberkulos
• eftersom BCG-vaccinet distribueras i flerdosflaskor minskar svinnet då man
centraliserar vaccinationerna
• Dessutom kräver den intradermala ID-tekniken träning och erfarenhet
2.6.2022 13
Tack!
2.6.2022 14

More Related Content

Similar to Kort information och aktuella frågor om vaccinationer

Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammetMeningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
THL
 
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 föddaBarnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
THL
 
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barnAktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
THL
 
Hpv vaccinationer redan pa femte klassen
Hpv vaccinationer redan pa femte klassenHpv vaccinationer redan pa femte klassen
Hpv vaccinationer redan pa femte klassen
THL
 
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingarVaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
THL
 
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från UkrainaCoronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
THL
 
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
THL
 
Kort information om influensavaccinationerna
Kort information om influensavaccinationerna Kort information om influensavaccinationerna
Kort information om influensavaccinationerna
THL
 
Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...
Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...
Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...
THL
 
Barnets ratt till vaccination
Barnets ratt till vaccinationBarnets ratt till vaccination
Barnets ratt till vaccination
THL
 
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
THL
 
Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland
THL
 
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i FinlandVattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
THL
 
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationerUppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
THL
 
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommunerTbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
THL
 
Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022
Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022
Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022
THL
 
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförsRepetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
THL
 
Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022 Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer
Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer
Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer
THL
 

Similar to Kort information och aktuella frågor om vaccinationer (20)

Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammetMeningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
 
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 föddaBarnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
 
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barnAktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
 
Hpv vaccinationer redan pa femte klassen
Hpv vaccinationer redan pa femte klassenHpv vaccinationer redan pa femte klassen
Hpv vaccinationer redan pa femte klassen
 
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingarVaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
 
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från UkrainaCoronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
 
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
 
Kort information om influensavaccinationerna
Kort information om influensavaccinationerna Kort information om influensavaccinationerna
Kort information om influensavaccinationerna
 
Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...
Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...
Frågor som ofta ställs samt vad som bör tas i beaktande gällande coronavaccin...
 
Barnets ratt till vaccination
Barnets ratt till vaccinationBarnets ratt till vaccination
Barnets ratt till vaccination
 
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
 
Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland
 
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i FinlandVattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
 
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationerUppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
 
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommunerTbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
 
Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022
Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022
Planering och förverkligande av influensavaccineringen under säsongen 2021-2022
 
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförsRepetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
 
Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022 Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer
Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer
Planerat nytt direktiv rörande tetanus boostervaccinationer
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
 

Kort information och aktuella frågor om vaccinationer

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kort information och aktuella frågor om vaccinationer Mika Muhonen 2.6.2022 Institutet för hälsa och välfärd
 • 2. Presentationens innehåll • HPV catch up –vaccinationerna upphör • Ny rekommendation • Den övre åldersgränsen för DTaP-IPV vaccinet stiger • Vaccination av hepatit B –riskgrupper • BCG-vaccinationer 2.6.2022 2
 • 3. HPV – catch up –vaccinationerna upphör • Hösten 2020 utvidgades HPV-vaccinationerna, som skyddar mot många olika cancerformer, även till pojkar. • För att ge skyddet i tid koncentreras vaccinationerna till klasserna 5 och 6 • Antikroppsnivåerna är som högst och skyddet effektivast när vaccinet ges i en ung ålder • Pojkarna i klasserna 7–9 har erbjudits en möjlighet att få en s.k. catch- up-vaccination under läsåren 2020-2021 och 2021-2022 • Om en flicka inte har fått vaccinationen i lågstadiet har även hon haft en möjlighet att påbörja vaccinationsserien i högstadiet 2.6.2022 3
 • 4. Nya rekommendation om påbörjandet av HPV- vaccinationsserien • Vaccinationsserier har till och med inte påbörjats i vissa områden på grund av coronan • På grund av detta kan HPV-vaccinationsserien påbörjas till slutet av vårterminen 2023 även för de minderåriga unga som inte hann få vaccinationerna i den grundläggande utbildningen • Om vaccinationsserien inte givits, kan den efter individuell bedömning ges upp till 18 års ålder, även om den uteblivit av någon annan orsak • På så sätt har alla barn och unga en jämlik möjlighet att får vaccinationsskydd mot cancerformer orsakade av papillomavirus • Den temporärt förlängda HPV-vaccinationsserien kan ges tills den unga fyller 18 år. 2.6.2022 4
 • 5. Det fyrvalenta vaccinet DTaP-IPV • Den övre åldersgränsen för vaccination är 13 år, mot tidigare 12 år • Vaccinet kan ges till de 5–13-åringar som saknar skydd mot dessa sjukdomar • Vaccinationsserien kompletteras eller startar från början 2.6.2022 5
 • 6. Andra tetanus-och difterivaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet • Vaccinerna som hör till de nationella vaccinationsprogrammet får bara beställas och användas för vaccination av fastställda målgrupper • DTaP-IPV-Hib-vaccinet, dvs. det femvalenta vaccinet används för vaccination av spädbarn och barn under 5 år • dT-vaccinet används som grundserie för 14 år fyllda och äldre som inte tidigare vaccinerats eller eller för komplettering , och då det behövs en enskild boosterdos • dtap-vaccinet används för 14–15-åringar och för 25-åringars boostervaccinationer • Se tabellen på webbsidan :Vaccin mot difteri och stelkramp (dT) för vuxna 2.6.2022 6
 • 7. I Finland ges hepatit B -vaccinationer avgiftsfritt endast till barn som hör till riskgrupperna • Kontrollera om ett invandrarbarn hör till en riskgrupp • Om barnet hör till en riskgrupp för hepatit B -sjukdom • ges HBV-vaccinationsserien med det avgiftsfria separata HPV- vaccinet • Kontrollera och jämför med tidtabellen i ursprungslandet • Lista över länder där hepatit B är vanligt, enligt land • Lista över länder där hepatit B är vanligt (pdf 194 kt, på finska) • Om barnet inte hör till riskgrupperna • kan föräldrarna om de så önskar införskaffa hepatit B-vaccin på apoteket för självkostnadspris 2.6.2022 7
 • 8. Följande barn är berättigade till avgiftsfri hepatit B-vaccination • Nyfött spädbarn om moderna är • hepatit B-bärare (S-HBsAg eller S -HBVNh pos) • hepatit C-virusbärare (S –HCVNhO pos) • Barn under 5 år, om det i daghemgruppen finns ett HBsAg- positivt barn • Barn som är födda i Finland efter den 1.11.2016, om åtminstone den ena föräldern kommer från ett land där hepatit B är vanligt förekommande • Gäller även om barnet redan har fyllt 5 år 2.6.2022 8
 • 9. Följande personer, oberoende av ålder, är berättigade till avgiftsfritt hepatit B-vaccin • De som lider av hemofili och får regelbunden behandling • De som injicerar droger samt deras närstående, så som familjemedlemmar, sambor och sexpartner • Män som har sex med män • Sexkumpaner till personer som lider av hepatit B-infektion (HBsAg pos) och de som bor i samma hushåll • Sexarbetare • Studerande som i samband med praktik kan utsättas för smittorisk • De som exponerats för blod • Sexualbrottsoffer 2.6.2022 9
 • 10. Målgruppen för BCG-vaccination • BCG-vaccinationen ges till barn under 7 år som har en ökad risk för tuberkulossmitta • Vem får BCG-vaccin? • Kontrollera landspecifika rekommendationer då det gäller invandrarbarn : • Lista över länder med betydande tuberkulosförekomst, enligt land • Lista över länder med betydande tuberkulosförekomst (på finska, pdf 194 kb) • BCG-vaccinationen ges bara en gång • Kontrollera om barnet redan tidigare fått BCG-vaccination eller om det finns ett BCG-vaccinationsärr (ärret finns vanligtvis på vänstra låret eller överarmen, mer sällan på högra låret eller överarmen) 2.6.2022 10
 • 11. Att observera i samband med BCG-vaccinationer • Före BCG-vaccinationen ges skall man försäkra sig om att barnet inte har aktiv eller latent tuberkulos • Barn under sex månader kan vanligtvis vaccineras utan föregående undersökningar, om man inte har orsak att misstänka att barnet har varit utsatt för tuberkulos 2.6.2022 11
 • 12. Kontraindikationer för BCG-vaccination och säkerhetsåtgärder • BCG-vaccin får inte ges till barn med medfödd immunbrist eller barn med förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom. • Kontrollera moderns biologiska medicinering under graviditeten • Kom ihåg minnesregeln som gäller injicerbara vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare • Andra injicerbara vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare skall ges samtidigt eller med minst 4 veckors intervall • Efter BCG-vaccinationen rekommenderas att man åtminstone inte under de tre följande månader injicerar ett annat vaccin i samma extremitet • Vilka är BCG-vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder? 2.6.2022 12
 • 13. Ta reda på hurudan BCG-vaccinationspraxis ni har inom ert område • THL rekommenderar att vaccinationerna koncentreras till barnpolikliniken • barnets slutliga vaccinationsbeslut görs på polikliniken • det krävs specialkunnande för att utesluta akut och latent tuberkulos • eftersom BCG-vaccinet distribueras i flerdosflaskor minskar svinnet då man centraliserar vaccinationerna • Dessutom kräver den intradermala ID-tekniken träning och erfarenhet 2.6.2022 13