SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Rokotteiden säilyttäminen
Viivi Isoniemelä, rokotekoordinaattori
Rokotelähettämö, THL:n lääketukkukauppa
2.6.2022
Aiheina tänään
• Rokotteiden käsittely oikein: lämpötilaseuranta
• Jääkaappiohjeita
• Toimintaohjeet
• Esimerkkejä säilytysvirheistä
2.6.2022
Etunimi Sukunimi 2
Rokotteiden käsittely oikein
• Rokotteet tulee säilyttää kylmässä ja valolta suojassa.
Rokotetta ei saa altistaa lämmölle ja se tulee suojata jäätymiseltä.
• Väärä säilytyslämpötila heikentää rokotteiden tehoa tai voi viedä
tehon kokonaan. Tehon menetys on pysyvä.
• Säilytysvirheet kumuloituvat. Rokote ei palaudu ennalleen vaikka se
siirretään takaisin oikeaan säilytyslämpötilaan.
➢ Vain oikein säilytetty rokote on tehokas!
• THL:n verkkosivuille on koottu ohjeita rokotteiden säilytyksestä
• Rokotteiden käsittely oikein
• Joukkorokotusten järjestäminen
Etunimi Sukunimi 7.6.2022 3
Lämpötilaseuranta
• Vain dokumentoitu ja katkeamaton kylmäketju 2-8 ℃:ssa takaa
rokotteen laadun (tehon) säilymisen.
• Jääkaapissa, jossa säilytetään rokotteita, tulee olla jatkuva
lämpötilan seuranta, esimerkiksi minimi-maksimi-lämpömittari tai
lämpötilaa tallentava loggeri.
➢ Jos yksikössä ei ole toimintaa pitkiin aikoihin, ei siellä myöskään tulisi säilyttää
rokotteita!
• Tarkista ja kirjaa jääkaapin minimi- ja maksimilämpötilat
heti työpäivän alussa, ennen rokottamista.
➢ Jääkaapin toiminnassa tapahtuvia muutoksia voi havaita seuraamalla
lämpötiloja pidemmällä ajanjaksolla. Se voi ilmaista esimerkiksi huollon
tarvetta.
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 4
Jääkaapit
• Käy jääkaapin sisältö säännöllisesti läpi, esimerkiksi joka kuukauden
lopussa. Poista vanhentuneet. Siirrä hyllyn etureunaan rokotteet,
jotka ovat seuraavaksi vanhentumassa, ja saman rokotteen
paremmalla kestolla olevat erät niiden taakse.
• Viimeinen käyttöpäivä tai merkintä EXP tarkoittaa kyseisen
kuukauden viimeistä päivää: 5.2022 tai 5/2022 merkityn rokotteen
viimeinen käyttöpäivä oli 31.5.2022.
• Pidä huolta, että jääkaapin ovi sulkeutuu kunnolla.
• Huolehdi myös, ettei kukaan voi irrottaa töpseliä seinästä tai pääse
muutoin sammuttamaan virtaa jääkaapista.
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 5
Jääkaapit 1/2
• Katso, että rokotepakkaukset eivät kosketa jääkaapin seiniä.
Älä myöskään säilytä rokotteita ovessa.
• Sijoita rokotepakkaukset väljästi. Täyteen ahdetussa jääkaapissa ilma
ei kierrä ja sinne voi muodostua kylmiä tai lämpimiä ilmataskuja.
• Varmista, että lämpömittarin anturi on siellä missä rokotteetkin.
• Muista, että jääkaappikin tarvitsee säännöllistä huoltoa ja
puhtaanapitoa.
• Älä säilytä jääkaapissa muuta kuin lääkkeitä (rokotteita).
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 6
Jääkaapit 2/2
• Kansallisen rokotusohjelman rokotteita olisi hyvä varastoida
jääkaapissa enintään noin kuukauden tarvetta vastaava määrä.
• Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat saajalleen maksuttomia,
mutta ne eivät ole ilmaisia.
• Esimerkki jääkaapin sisällöstä, joka on arvoltaan noin 1800 euroa:
• M-M-RVaxPro 10 annosta
• Pentavac 20
• Synflorix 20
• Rotateq 20
• Tetravac 10
• Proquad 10
• Varivax 10
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 7
Paikallisesta toimintaohjeesta olisi hyvä löytyä
vastauksia ainakin seuraaviin kohtiin:
• Uusien työntekijöiden sekä sijaisten perehdytys ja vastuut
• Mistä löytyvät lääkejääkaapin ja/tai lämpömittareiden
käyttöoppaat, tai tieto mistä voi pyytää apua ongelmatilanteessa.
• Muistutus, että opastusta tulisi antaa myös muille kiinteistössä
työskenteleville, ainakin siivoojille ja kiinteistöhuollolle. Esim.
kuinka toimitaan jääkaapin hälyttäessä. Ja kielto, että jääkaapin
töpseliä ei saa irrottaa.
• Rokotteiden laatuun liittyen:
Kuinka toimitaan säilytysvirhetapauksissa
tai jos epäilet, että rokote on virheellinen?
Kuinka varmistetaan jatkuva lämpötilaseuranta pitkien
poissaolojen aikana?
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 8
Säilytysvirhetapauksessa
• Älä käytä rokotteita ennen kuin tilanne on selvitetty.
• Merkitse rokotteet käyttökieltoon ja säilytä ne jääkaapissa
erillään käyttökelpoisista rokotteista.
• Selvitä kuinka kauan ja missä lämpötilassa rokotteet ovat
olleet.
• Ota yhteyttä omaan sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen
tai
THL:n rokotelähettämöön puh. 029 524 8333 (arkisin klo
8.30-14.30) tai sähköpostilla rokote.lahettamo@thl.fi.
• Selvitä syy, jotta se voidaan korjata.
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 9
Esimerkkejä lämpötilaseurannan haasteista
• Min-max -lämpömittarin käyttö ei ollut tuttua. Muistissa
olleita lämpötiloja ei osattu nollata. Ei siis ollut tietoa
kauanko poikkeama oli todellisuudessa kestänyt.
• Uuden lääkejääkaapin toimintaa ei tunnettu, eikä siitä saatu
lämpötietoja näkyviin.
• Minimi- ja maksimilämpötilat oli tarkastettu, mutta ei
kirjattu. Kun poikkeamaan havahduttiin, ei ollut tietoa,
miten kauan poikkeama se oli kestänyt.
• Minimi- ja maksimilämpötilat oli kirjattu tunnollisesti.
Kuitenkaan ei oltu reagoitu, vaikka maksimit olivat pitkän
aikaa näyttäneet reilusti yli 8 astetta. 7.6.2022
Etunimi Sukunimi 10
Ja lisää esimerkkejä
• Rokotelähetyksen saavuttua kuljetuslaatikossa ollutta
loggeria ei tarkastettu huolellisesti ja rokotteet siirrettiin
jääkaappiin muiden rokotteiden sekaan. Vasta myöhemmin
selvisi, että rokotteet olivat kuljetuksen aikana jäätyneet.
Siihen mennessä rokotteita oli (ehkä) ehditty jo antaa.
• Huoltomies oli irrottanut jääkaapin töpselin porakonetta
varten, eikä laittanut sitä takaisin.
• Neuvolakäynnillä vanhempi sisarus oli päässyt
napsuttelemaan jääkaapin virtakytkintä. Jääkaappi oli
jäänyt pois päältä seuraavaan aamuun saakka.
Etunimi Sukunimi 7.6.2022 11
Vielä esimerkkejä
• Terveysasemalle hankittiin lisäsäilytystilaksi käytetty jääkaappi, ja se
otettiin heti käyttöön. Sen ajateltiin olevan hyvä jääkaappi, kun se oli
ollut ”siellä ja siellä” käytössä aiemmin. Jääkaappiin ei laitettu
minimi-maksimimittaria. Farmaseutti kävi myöhemmin tekemässä
tarkastusta ja huomautti mittarin puuttumisesta. Minimi-
maksimimittari otettiin käyttöön ja huomattiin, että lämpötilat olivat
liian korkeat. Siihen mennessä jääkaappi oli ollut käytössä jo
pidemmän aikaa.
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 12
Kesä tulee!
• Kiinnitä erityistä huomiota kylmälaitteiden toimintaan helteellä.
• Huolehdi varsinkin rokotustilaisuuksissa, että rokotteet eivät
lämpene liikaa. Pyri pitämään huoneenlämpö alle 25℃:ssa ja/tai
rokotteet kylmässä.
• Jos rokotteilla ei ole lämpötilavalvontaa lomasi aikana,
siirrä rokotteet paikkaan, jossa lämpötiloja seurataan.
• Rokotteiden kuljettamiseen löytyy ohjeita verkkosivulta Rokotteiden
käsittely oikein tai kysy neuvoa omasta sairaala-apteekista tai
lääkekeskuksesta.
• Jos toiminta jatkuu koko kesän, muista opastaa ja perehdyttää
sijaisesi ennen lomaasi!
7.6.2022
Etunimi Sukunimi 13

More Related Content

What's hot

Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestäNyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
THL
 
Rokotejääkaapin lämpötilanseuranta
Rokotejääkaapin lämpötilanseurantaRokotejääkaapin lämpötilanseuranta
Rokotejääkaapin lämpötilanseuranta
THL
 
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositusAikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus
THL
 
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
THL
 
Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
THL
 
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
THL
 
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
THL
 
Koronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseuranta
Koronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseurantaKoronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseuranta
Koronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseuranta
THL
 
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotuksetKansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
THL
 
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...
THL
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
THL
 
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullostaRokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
THL
 
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
THL
 
Hpv rokotukset suojaavat monilta eri syovilta
Hpv rokotukset suojaavat monilta eri syoviltaHpv rokotukset suojaavat monilta eri syovilta
Hpv rokotukset suojaavat monilta eri syovilta
THL
 
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteelläKuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
THL
 
Tuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosi
THL
 
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisestaAjankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
THL
 
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminenAllergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
THL
 
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...
THL
 

What's hot (20)

Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestäNyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
 
Rokotejääkaapin lämpötilanseuranta
Rokotejääkaapin lämpötilanseurantaRokotejääkaapin lämpötilanseuranta
Rokotejääkaapin lämpötilanseuranta
 
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositusAikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus
 
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
 
Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
 
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
 
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajille
 
Koronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseuranta
Koronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseurantaKoronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseuranta
Koronarokotteiden säilyvyys ja jääkaappien lämpötilaseuranta
 
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotuksetKansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
 
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2...
 
Pieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
 
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullostaRokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
Rokotevälineistä ja tekniikasta riippuu montako annosta saat moniannospullosta
 
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
 
Hpv rokotukset suojaavat monilta eri syovilta
Hpv rokotukset suojaavat monilta eri syoviltaHpv rokotukset suojaavat monilta eri syovilta
Hpv rokotukset suojaavat monilta eri syovilta
 
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteelläKuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
 
Tuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosi
 
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisestaAjankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
 
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminenAllergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
 
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...
Koronarokotteen käyttövalmiiksi saattaminen moniannospullosta ilmakuplateknii...
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Lastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
 

Rokotteiden säilyttäminen

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Rokotteiden säilyttäminen Viivi Isoniemelä, rokotekoordinaattori Rokotelähettämö, THL:n lääketukkukauppa 2.6.2022
 • 2. Aiheina tänään • Rokotteiden käsittely oikein: lämpötilaseuranta • Jääkaappiohjeita • Toimintaohjeet • Esimerkkejä säilytysvirheistä 2.6.2022 Etunimi Sukunimi 2
 • 3. Rokotteiden käsittely oikein • Rokotteet tulee säilyttää kylmässä ja valolta suojassa. Rokotetta ei saa altistaa lämmölle ja se tulee suojata jäätymiseltä. • Väärä säilytyslämpötila heikentää rokotteiden tehoa tai voi viedä tehon kokonaan. Tehon menetys on pysyvä. • Säilytysvirheet kumuloituvat. Rokote ei palaudu ennalleen vaikka se siirretään takaisin oikeaan säilytyslämpötilaan. ➢ Vain oikein säilytetty rokote on tehokas! • THL:n verkkosivuille on koottu ohjeita rokotteiden säilytyksestä • Rokotteiden käsittely oikein • Joukkorokotusten järjestäminen Etunimi Sukunimi 7.6.2022 3
 • 4. Lämpötilaseuranta • Vain dokumentoitu ja katkeamaton kylmäketju 2-8 ℃:ssa takaa rokotteen laadun (tehon) säilymisen. • Jääkaapissa, jossa säilytetään rokotteita, tulee olla jatkuva lämpötilan seuranta, esimerkiksi minimi-maksimi-lämpömittari tai lämpötilaa tallentava loggeri. ➢ Jos yksikössä ei ole toimintaa pitkiin aikoihin, ei siellä myöskään tulisi säilyttää rokotteita! • Tarkista ja kirjaa jääkaapin minimi- ja maksimilämpötilat heti työpäivän alussa, ennen rokottamista. ➢ Jääkaapin toiminnassa tapahtuvia muutoksia voi havaita seuraamalla lämpötiloja pidemmällä ajanjaksolla. Se voi ilmaista esimerkiksi huollon tarvetta. 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 4
 • 5. Jääkaapit • Käy jääkaapin sisältö säännöllisesti läpi, esimerkiksi joka kuukauden lopussa. Poista vanhentuneet. Siirrä hyllyn etureunaan rokotteet, jotka ovat seuraavaksi vanhentumassa, ja saman rokotteen paremmalla kestolla olevat erät niiden taakse. • Viimeinen käyttöpäivä tai merkintä EXP tarkoittaa kyseisen kuukauden viimeistä päivää: 5.2022 tai 5/2022 merkityn rokotteen viimeinen käyttöpäivä oli 31.5.2022. • Pidä huolta, että jääkaapin ovi sulkeutuu kunnolla. • Huolehdi myös, ettei kukaan voi irrottaa töpseliä seinästä tai pääse muutoin sammuttamaan virtaa jääkaapista. 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 5
 • 6. Jääkaapit 1/2 • Katso, että rokotepakkaukset eivät kosketa jääkaapin seiniä. Älä myöskään säilytä rokotteita ovessa. • Sijoita rokotepakkaukset väljästi. Täyteen ahdetussa jääkaapissa ilma ei kierrä ja sinne voi muodostua kylmiä tai lämpimiä ilmataskuja. • Varmista, että lämpömittarin anturi on siellä missä rokotteetkin. • Muista, että jääkaappikin tarvitsee säännöllistä huoltoa ja puhtaanapitoa. • Älä säilytä jääkaapissa muuta kuin lääkkeitä (rokotteita). 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 6
 • 7. Jääkaapit 2/2 • Kansallisen rokotusohjelman rokotteita olisi hyvä varastoida jääkaapissa enintään noin kuukauden tarvetta vastaava määrä. • Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ovat saajalleen maksuttomia, mutta ne eivät ole ilmaisia. • Esimerkki jääkaapin sisällöstä, joka on arvoltaan noin 1800 euroa: • M-M-RVaxPro 10 annosta • Pentavac 20 • Synflorix 20 • Rotateq 20 • Tetravac 10 • Proquad 10 • Varivax 10 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 7
 • 8. Paikallisesta toimintaohjeesta olisi hyvä löytyä vastauksia ainakin seuraaviin kohtiin: • Uusien työntekijöiden sekä sijaisten perehdytys ja vastuut • Mistä löytyvät lääkejääkaapin ja/tai lämpömittareiden käyttöoppaat, tai tieto mistä voi pyytää apua ongelmatilanteessa. • Muistutus, että opastusta tulisi antaa myös muille kiinteistössä työskenteleville, ainakin siivoojille ja kiinteistöhuollolle. Esim. kuinka toimitaan jääkaapin hälyttäessä. Ja kielto, että jääkaapin töpseliä ei saa irrottaa. • Rokotteiden laatuun liittyen: Kuinka toimitaan säilytysvirhetapauksissa tai jos epäilet, että rokote on virheellinen? Kuinka varmistetaan jatkuva lämpötilaseuranta pitkien poissaolojen aikana? 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 8
 • 9. Säilytysvirhetapauksessa • Älä käytä rokotteita ennen kuin tilanne on selvitetty. • Merkitse rokotteet käyttökieltoon ja säilytä ne jääkaapissa erillään käyttökelpoisista rokotteista. • Selvitä kuinka kauan ja missä lämpötilassa rokotteet ovat olleet. • Ota yhteyttä omaan sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen tai THL:n rokotelähettämöön puh. 029 524 8333 (arkisin klo 8.30-14.30) tai sähköpostilla rokote.lahettamo@thl.fi. • Selvitä syy, jotta se voidaan korjata. 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 9
 • 10. Esimerkkejä lämpötilaseurannan haasteista • Min-max -lämpömittarin käyttö ei ollut tuttua. Muistissa olleita lämpötiloja ei osattu nollata. Ei siis ollut tietoa kauanko poikkeama oli todellisuudessa kestänyt. • Uuden lääkejääkaapin toimintaa ei tunnettu, eikä siitä saatu lämpötietoja näkyviin. • Minimi- ja maksimilämpötilat oli tarkastettu, mutta ei kirjattu. Kun poikkeamaan havahduttiin, ei ollut tietoa, miten kauan poikkeama se oli kestänyt. • Minimi- ja maksimilämpötilat oli kirjattu tunnollisesti. Kuitenkaan ei oltu reagoitu, vaikka maksimit olivat pitkän aikaa näyttäneet reilusti yli 8 astetta. 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 10
 • 11. Ja lisää esimerkkejä • Rokotelähetyksen saavuttua kuljetuslaatikossa ollutta loggeria ei tarkastettu huolellisesti ja rokotteet siirrettiin jääkaappiin muiden rokotteiden sekaan. Vasta myöhemmin selvisi, että rokotteet olivat kuljetuksen aikana jäätyneet. Siihen mennessä rokotteita oli (ehkä) ehditty jo antaa. • Huoltomies oli irrottanut jääkaapin töpselin porakonetta varten, eikä laittanut sitä takaisin. • Neuvolakäynnillä vanhempi sisarus oli päässyt napsuttelemaan jääkaapin virtakytkintä. Jääkaappi oli jäänyt pois päältä seuraavaan aamuun saakka. Etunimi Sukunimi 7.6.2022 11
 • 12. Vielä esimerkkejä • Terveysasemalle hankittiin lisäsäilytystilaksi käytetty jääkaappi, ja se otettiin heti käyttöön. Sen ajateltiin olevan hyvä jääkaappi, kun se oli ollut ”siellä ja siellä” käytössä aiemmin. Jääkaappiin ei laitettu minimi-maksimimittaria. Farmaseutti kävi myöhemmin tekemässä tarkastusta ja huomautti mittarin puuttumisesta. Minimi- maksimimittari otettiin käyttöön ja huomattiin, että lämpötilat olivat liian korkeat. Siihen mennessä jääkaappi oli ollut käytössä jo pidemmän aikaa. 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 12
 • 13. Kesä tulee! • Kiinnitä erityistä huomiota kylmälaitteiden toimintaan helteellä. • Huolehdi varsinkin rokotustilaisuuksissa, että rokotteet eivät lämpene liikaa. Pyri pitämään huoneenlämpö alle 25℃:ssa ja/tai rokotteet kylmässä. • Jos rokotteilla ei ole lämpötilavalvontaa lomasi aikana, siirrä rokotteet paikkaan, jossa lämpötiloja seurataan. • Rokotteiden kuljettamiseen löytyy ohjeita verkkosivulta Rokotteiden käsittely oikein tai kysy neuvoa omasta sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. • Jos toiminta jatkuu koko kesän, muista opastaa ja perehdyttää sijaisesi ennen lomaasi! 7.6.2022 Etunimi Sukunimi 13