SlideShare a Scribd company logo
VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI
J A L K A U T U V A N U O R I S O T Y Ö / W A L K E R S
J A A N A N I I R A N E N , S I I L I N J Ä R V I
V A I K U T U S T E N E N N A K K O A R V I O I N N I L L A V A I K U T T A V A M P I A P Ä Ä T Ö K S I Ä E H K Ä I S E V Ä Ä N
P Ä I H D E T Y Ö H Ö N - W E B I N A A R I , 2 7 . 9 . 2 0 2 2
Walkers-toiminta
• Walkers on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty nuorisotyönmalli
• ammatillisesti ohjattua ja tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille nuorille
• keskittyy kohtaamaan nuoria myönteisellä asenteella ja tarjoaa nuorille
turvallisia aikuiskontakteja
• toimii tällä hetkellä 14 paikkakunnalla
27/9/2022
Jaana
Niiranen,
ehkäisevän
päihdetyön
koordinaattori,
Siilinjärven
kunta
Jalkautuva nuorisotyö
• nuorten vapaa-ajan ympäristössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehtävää
nuorisotyötä, jonka tavoitteena on kohdata nuoria, kartoittaa ilmiöitä ja hyödyntää
saatua tietoa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi
• viedä nuorisotyöllinen tila sekä nuorisotyön palveluja ja toimintaa niille alueille,
joissa niitä ei muutoin ole
• kohdata kaikkia nuoria, mutta erityisesti niitä nuoria, joita nuorisotyössä ei muutoin
tavoiteta (esimerkiksi syrjäisellä alueella asuvat nuoret, nuorten ryhmä, joka herättää
aikuisten huolen mutta jota ei kohdata nuorisotalolla tai koulussa, tai yksittäinen
nuori, joka kutsuu nuorisotyön tapaamaan itseään)
• reagoida kunnassa esiin nousseisiin nuoriin liittyviin tilanteisiin ja ilmiöihin ja
muodostaa havainnoiden laajempaa tilannekuvaa.
Lähde: LIIKKUEN LÄSNÄ, HETKESSÄ TEILLE; Tutkimusraportti liikkuvasta
nuorisotyöstä; Aino Tormulainen & Eila Kauppinen, 2022
27/9/2022
Jaana
Niiranen,
ehkäisevän
päihdetyön
koordinaattori,
Siilinjärven
kunta
WAUTO-auto
27/9/2022
Jaana
Niiranen,
ehkäisevän
päihdetyön
koordinaattori,
Siilinjärven
kunta
Jalkautuvaan toimintaan (auton
hankintaan) EVAUS
• Jalkautuvalla työllä pystytään
puuttumaan paremmin nuorten
päihteiden käyttöön, kiusaamiseen ja
syrjäytymiseen ja sitä kautta tukemaan
terveyttä ja hyvinvointia
• Saadaan lapsia/nuoria nuorisotoimen
palvelujen piiriin, ehkäistään
syrjäytymistä, tasoitetaan syrjäkylien
nuorisopalvelujen puutetta, autetaan
vanhempia jaksamaan tarjoamalla
nuorille asiallista ajanvietettä
• Pyritään puuttumaan ja ehkäisemään
kiusaamista ja syrjäytymistä
• Pyritään puuttumaan ja ehkäisemään
nuorten tekemää ilkivaltaa ja
sotkemista
• Nuorten pahoinvointiin puutuminen
vahvistuu jalkautuvan nuorisotyön
myötä
• Tarjoamalla palvelua syrjäkylille
hyvinvointierot kaventuvat
27/9/2022
Jaana
Niiranen,
ehkäisevän
päihdetyön
koordinaattori,
Siilinjärven
kunta
Jalkautuvaan toimintaan EVAUS
• Walkers-toiminnalla pyritään saamaan
Siilinjärveläisiä yrityksiä mukaan toimintaan ja
sillä tavoin heitä näkyvämmäksi
• JOHTOPÄÄTÖS:
Jalkautuvan nuorisoyön kehittäminen olisi kaikin
puolin kannattavaa, josta hyötyisivät monet tahot
kunnassa.
Jalkautuvalla työllä pystytään puuttumaan
paremmin nuorten päihteiden käyttöön,
kiusaamiseen ja syrjäytymiseen ja sitä kautta
tukemaan terveyttä ja hyvinvointia
Walkers-toimintaan liittyen nuorisotoimi
osallistaisi myös vanhempia ja muita kuntalaisia
toimintaan nuorten hyväksi mukaan. "Koko kunta
kasvattaa”-periaatteen mukaisesti
27/9/2022
Jaana
Niiranen,
ehkäisevän
päihdetyön
koordinaattori,
Siilinjärven
kunta

More Related Content

Similar to Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf

Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Matti Rimpelä
 
Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...
Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...
Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...
Sitra / Hyvinvointi
 
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
Kouluterveyskysely
 
Kaikki nuoret mukaan!
Kaikki nuoret mukaan!Kaikki nuoret mukaan!
Kaikki nuoret mukaan!
Tukiliitto
 
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteetLan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
Kuopionkaupunki
 
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu  -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu  -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Allianssi-risteily 2014
 
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveysJuurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Similar to Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf (7)

Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017Rimpela lasten forssa 31.10.2017
Rimpela lasten forssa 31.10.2017
 
Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...
Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...
Mitä uusia palveuita nuorten ja ikäihmisten tukemiseen? - Sitran esitykset Ku...
 
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
 
Kaikki nuoret mukaan!
Kaikki nuoret mukaan!Kaikki nuoret mukaan!
Kaikki nuoret mukaan!
 
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteetLan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
Lan uosa5tavoitteetmittaritoimenpiteet
 
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu  -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu  -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
 
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveysJuurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf

  • 1. VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI J A L K A U T U V A N U O R I S O T Y Ö / W A L K E R S J A A N A N I I R A N E N , S I I L I N J Ä R V I V A I K U T U S T E N E N N A K K O A R V I O I N N I L L A V A I K U T T A V A M P I A P Ä Ä T Ö K S I Ä E H K Ä I S E V Ä Ä N P Ä I H D E T Y Ö H Ö N - W E B I N A A R I , 2 7 . 9 . 2 0 2 2
  • 2. Walkers-toiminta • Walkers on Aseman Lapset ry:ssä kehitetty nuorisotyönmalli • ammatillisesti ohjattua ja tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille nuorille • keskittyy kohtaamaan nuoria myönteisellä asenteella ja tarjoaa nuorille turvallisia aikuiskontakteja • toimii tällä hetkellä 14 paikkakunnalla 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta
  • 3. Jalkautuva nuorisotyö • nuorten vapaa-ajan ympäristössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tehtävää nuorisotyötä, jonka tavoitteena on kohdata nuoria, kartoittaa ilmiöitä ja hyödyntää saatua tietoa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi • viedä nuorisotyöllinen tila sekä nuorisotyön palveluja ja toimintaa niille alueille, joissa niitä ei muutoin ole • kohdata kaikkia nuoria, mutta erityisesti niitä nuoria, joita nuorisotyössä ei muutoin tavoiteta (esimerkiksi syrjäisellä alueella asuvat nuoret, nuorten ryhmä, joka herättää aikuisten huolen mutta jota ei kohdata nuorisotalolla tai koulussa, tai yksittäinen nuori, joka kutsuu nuorisotyön tapaamaan itseään) • reagoida kunnassa esiin nousseisiin nuoriin liittyviin tilanteisiin ja ilmiöihin ja muodostaa havainnoiden laajempaa tilannekuvaa. Lähde: LIIKKUEN LÄSNÄ, HETKESSÄ TEILLE; Tutkimusraportti liikkuvasta nuorisotyöstä; Aino Tormulainen & Eila Kauppinen, 2022 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta
  • 5. Jalkautuvaan toimintaan (auton hankintaan) EVAUS • Jalkautuvalla työllä pystytään puuttumaan paremmin nuorten päihteiden käyttöön, kiusaamiseen ja syrjäytymiseen ja sitä kautta tukemaan terveyttä ja hyvinvointia • Saadaan lapsia/nuoria nuorisotoimen palvelujen piiriin, ehkäistään syrjäytymistä, tasoitetaan syrjäkylien nuorisopalvelujen puutetta, autetaan vanhempia jaksamaan tarjoamalla nuorille asiallista ajanvietettä • Pyritään puuttumaan ja ehkäisemään kiusaamista ja syrjäytymistä • Pyritään puuttumaan ja ehkäisemään nuorten tekemää ilkivaltaa ja sotkemista • Nuorten pahoinvointiin puutuminen vahvistuu jalkautuvan nuorisotyön myötä • Tarjoamalla palvelua syrjäkylille hyvinvointierot kaventuvat 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta
  • 6. Jalkautuvaan toimintaan EVAUS • Walkers-toiminnalla pyritään saamaan Siilinjärveläisiä yrityksiä mukaan toimintaan ja sillä tavoin heitä näkyvämmäksi • JOHTOPÄÄTÖS: Jalkautuvan nuorisoyön kehittäminen olisi kaikin puolin kannattavaa, josta hyötyisivät monet tahot kunnassa. Jalkautuvalla työllä pystytään puuttumaan paremmin nuorten päihteiden käyttöön, kiusaamiseen ja syrjäytymiseen ja sitä kautta tukemaan terveyttä ja hyvinvointia Walkers-toimintaan liittyen nuorisotoimi osallistaisi myös vanhempia ja muita kuntalaisia toimintaan nuorten hyväksi mukaan. "Koko kunta kasvattaa”-periaatteen mukaisesti 27/9/2022 Jaana Niiranen, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Siilinjärven kunta