SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Meningokockvaccinationerna i det nationella
vaccinationsprogrammet
Eeva Pekkanen, hälsovårdare
Webinar 28.10.2020
Institutet för hälsa och välfärd
Meningokockvaccinationerna i det nationella
vaccinationsprogrammet
• Vaccinerna hör inte till barnens nationella
vaccinationsprogram eftersom svåra infektioner förorsakade
av meningokocker är ovanliga i Finland
• Vaccinet erbjuds därför i stället individuellt till personer som
av olika orsaker är i förhöjd risk
• närkontakterna till personer som insjuknat i
pneumokocksjukdomen (se närmare THL:s åtgärdsprogram)
• vaccin mot ACWY- och B-meningokocker erbjuds i det nationella
vaccinationsprogrammet avgiftsfritt fr.o.m. 1.8.2020 till personer
som enligt THL:s bedömning tillhör medicinska riskgrupper.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
• Det lönar sig att övergå till det nya vaccinationsprogrammet
så småningom, eftersom meningokocksjukdomarna är
mycket sällsynta i Finland.
• Man bör också se till att kommunikationen mellan
specialsjukvården och primärhälsovården funktionerar så att
riskgruppernas vaccinationer genomförs så smidigt som
möjligt.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Meningokockvaccinationerna i det nationella
vaccinationsprogrammet
Vaccinationerna inom försvarsmakten
• Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och
Social-och hälsovårdsministeriets förordning om
vaccinationer (149/2017) förordnas om vaccinationer inom
försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Om
vaccinskyddet inte är i kraft erbjuds män som börjar sin
militärtjänstgöring, och kvinnor som börjar sin frivilliga
militärtjänst vaccinationsskydd med …
• dtap-vaccin – difteri, tetanus, kikhosta
• MPR-vaccin – mässling, påssjuka, och röda hund
• meningokock ACWY-vaccin
• vacccin mot influensa
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Medicinska riskgrupper som definierats av THL
• komplementbrist (C3, C5-C9, properdin, faktor D, faktor H)
• medicinering med ekulizumab (Soliris) eller ravulizumab
(Ultomiris) som förhindrar komplementaktivering
• avsaknad av mjälte
• försämrad mjältfunktion, inkluderande personer som lider av
sickelcellanemi, och patienter som har kronisk GVHD efter
stamcellstransplantation.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Vaccin mot meningokocker som används i det
nationella vaccinationsprogrammet år 2020
Mot Men ACWY infektioner
NimenrixR
Grundserien med 2 doser för
barn > 6 mån. , unga och
fullvuxna.
Dosintervall > 2 mån.
Dosen avviker från
rekommendationen för friska
personer
Booster med 5 års mellanrum
Mot Men B infektioner
BexseroR
Grundserien med 2 doser
för barn > 2 år, unga och
fullvuxna
Dosintervall > 1 månad
Barn < 2 år 3 doser
Behovet av boosterdosen
preciseras då mera data finns
att tillgå . 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Meningokock B –vaccin Bexsero
• Om Bexsero ges samtidigt med andra vacciner bör de
injiceras på olika ställen, om möjligt gärna i olika
extremiteter.
• Feber och andra biverkningar förekommer i högre grad om
vaccinet ges tillsammans med andra vacciner.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Om du beställer Bexsero eller Nimenrix
vacciner bör du komma ihåg att:
• Man får inte beställa Bexsero på lager!
• Vaccinerna får beställas bara då man vet vem i målgruppen
som skall vaccineras, och att vaccinationen planeras.
• Före du kommer överens om vaccinationstidpunkten med
klienten skall du fråga sjukhusapoteket / läkemedelscentralen
när Bexsero finns att få. Du kan samtidigt komma överens om
leveranstiden för den andra dosen.
• På grund av att behovet av Nimenrix är litet är det inte
nödvändigt att lagra vaccinet på hälsostationen.
Sjukhusapoteket kan hålla ett litet lager om de så önskar.
28.10.2020
Observera också att …
• Meningokockvaccinationerna skall ges i god tid, gärna minst
två veckor före mjälten skall opereras bort och medicinering
med ekulizumab eller ravulizumab påbörjas
• Vaccinationsserien med meningokock B-vaccinet för
patienter som har kronisk GVHD påbörjas tidigast 6 månader
efter stamcellstransplantation
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Hur går man vidare med vaccinationer som
påbörjats tidigare?
• I Finland säljs också meningokock B-vaccinet Trumenba på
apoteken. Bexsero- ja Trumenba-vaccinen är inte
utbytbara. Grundserien och bosterdoserna skall ges med
samma vaccinpreparat.
• Nimenrix kan ges som boosterdoser till tidigare vaccinerade
12 månader fyllda personer, som tidare fått grund-
vaccinering med samma eller annat meningokockvaccin mot
serotyperna A,C,W,Y.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Hur beaktar man tidigare givna vaccinationer
för patient med bortopererad mjälte ?
• För patienter som saknar mjälte och som tidigare fått
meningokockkonjugatvaccin (Nimenrix, Menveo, Neisvac-C)
rekommenderas boosterdoser med 5 års intervaller.
• För patienter som saknar mjälte och som tidigare fått
meningokockpolysackaridvaccin (Mencevax ACWY
Novum)rekommenderas boosterdos med ACWY-
konjugatvaccin om det gått minst 2 år sedan senaste
vaccination. Efter detta räcker det med boosterdoser med 5
års intervaller med ACWY-konjugatvaccin.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
• Meningokock ACWY –konjugatvaccinerna kan ge ett
kortvarigt skydd mot sjukdom förorsakad av serogrupp A.
Därför kan man överväga att tidigareställa
boostervaccinationen om risken att smittas av meningokock
A är ytterst stor, och det har gått över tre år sedan senaste
dos.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Hur beaktar man tidigare givna vaccinationer
för patient med bortopererad mjälte ?
Meningokockvacciner utanför det nationella
vaccinationsprogrammet?
• På basen av riskbedömning kan man överväga att ge
meningokockvacciner till andra medicinska riskgrupper på
patientens egen bekostnad eller ersatta av vårdenheten.
• Även resenärer kan utgående från personlig riskanalys eller
destinationslandets bestämmelser få vaccinet. Resenären
själv eller arbetstagare står för vaccinationskostnaderna.
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
Toropainen Nohynek Suom Lääkäril 2020;75:1296-1302a
Meningokocksjukdomar i Finland – vem behöver vaccin?

More Related Content

What's hot

Vaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandemin
Vaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandeminVaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandemin
Vaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandemin
THL
 
Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022 Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022
THL
 
Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...
Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...
Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...
THL
 
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt
Hur hanterar du vaccin på rätt sättHur hanterar du vaccin på rätt sätt
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt
THL
 
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång versionHur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version
THL
 
Förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationerna
Förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationernaFörekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationerna
Förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationerna
THL
 
Anmälan om vaccinbiverkningar
Anmälan om vaccinbiverkningar Anmälan om vaccinbiverkningar
Anmälan om vaccinbiverkningar
THL
 
Influensa 2007
Influensa 2007Influensa 2007
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
THL
 
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 föddaBarnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
THL
 
Hur var influensasäsongen 2020-2021?
Hur var influensasäsongen 2020-2021?Hur var influensasäsongen 2020-2021?
Hur var influensasäsongen 2020-2021?
THL
 
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationerUppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
THL
 
Aktuellt om barnens vaccinationstackning
Aktuellt om barnens vaccinationstackningAktuellt om barnens vaccinationstackning
Aktuellt om barnens vaccinationstackning
THL
 
Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021
Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021
Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021
THL
 
Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland
THL
 
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i FinlandVattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
THL
 
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommunerTbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
THL
 
Nya forskningsrön om hpv–vaccinationerna
Nya forskningsrön om hpv–vaccinationernaNya forskningsrön om hpv–vaccinationerna
Nya forskningsrön om hpv–vaccinationerna
THL
 
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barnAktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
THL
 
Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt
Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sättVad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt
Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt
THL
 

What's hot (20)

Vaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandemin
Vaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandeminVaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandemin
Vaccinationerna mot tetanus pågår även under covid-19 pandemin
 
Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022 Mot influensasäsongen 2021-2022
Mot influensasäsongen 2021-2022
 
Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...
Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...
Den verkliga vaccintäckningen uppnås bara med korrekt registrering och dataöv...
 
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt
Hur hanterar du vaccin på rätt sättHur hanterar du vaccin på rätt sätt
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt
 
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång versionHur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version
Hur hanterar du vaccin på rätt sätt? Lång version
 
Förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationerna
Förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationernaFörekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationerna
Förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinrekommendationerna
 
Anmälan om vaccinbiverkningar
Anmälan om vaccinbiverkningar Anmälan om vaccinbiverkningar
Anmälan om vaccinbiverkningar
 
Influensa 2007
Influensa 2007Influensa 2007
Influensa 2007
 
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
Influensavaccination av närstående till personer för vilka influensan utgör e...
 
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 föddaBarnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
Barnens vaccinationstäckning - år 2018 födda
 
Hur var influensasäsongen 2020-2021?
Hur var influensasäsongen 2020-2021?Hur var influensasäsongen 2020-2021?
Hur var influensasäsongen 2020-2021?
 
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationerUppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
Uppdaterade anvisningar gällande coronavaccinationer
 
Aktuellt om barnens vaccinationstackning
Aktuellt om barnens vaccinationstackningAktuellt om barnens vaccinationstackning
Aktuellt om barnens vaccinationstackning
 
Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021
Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021
Influensavaccinationstäckningen säsongen 2020-2021
 
Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland Vaccintäckningen i Finland
Vaccintäckningen i Finland
 
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i FinlandVattkoppsvaccinationerna i Finland
Vattkoppsvaccinationerna i Finland
 
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommunerTbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
Tbe-vaccinationerna utvidgar till Pargas och Simo kommuner
 
Nya forskningsrön om hpv–vaccinationerna
Nya forskningsrön om hpv–vaccinationernaNya forskningsrön om hpv–vaccinationerna
Nya forskningsrön om hpv–vaccinationerna
 
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barnAktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
Aktuellt om vaccinationstäckningen bland barn
 
Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt
Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sättVad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt
Vad gör du om du upptäcker att vaccin förvarats på fel sätt
 

Similar to Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet

Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
THL
 
Aktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationerna
Aktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationernaAktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationerna
Aktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationerna
THL
 
Vaccinationerna mot vattkoppor inleds
Vaccinationerna mot vattkoppor inledsVaccinationerna mot vattkoppor inleds
Vaccinationerna mot vattkoppor inleds
THL
 
Vaccination av flyktingar som anländer från Ukraina
Vaccination av flyktingar som anländer från UkrainaVaccination av flyktingar som anländer från Ukraina
Vaccination av flyktingar som anländer från Ukraina
THL
 
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförsRepetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
THL
 
Aktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffekt
Aktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffektAktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffekt
Aktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffekt
THL
 
Coronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effekt
Coronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effektCoronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effekt
Coronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effekt
THL
 
Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021
Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021
Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?
Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?
Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?
THL
 
Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...
Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...
Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...
THL
 
Organisering av coronavirusvaccinationerna
Organisering av coronavirusvaccinationernaOrganisering av coronavirusvaccinationerna
Organisering av coronavirusvaccinationerna
THL
 
Smabarn som resenarer
Smabarn som resenarerSmabarn som resenarer
Smabarn som resenarer
THL
 
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från UkrainaCoronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
THL
 
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingarVaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
THL
 
Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...
Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...
Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...
THL
 
Efter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationer
Efter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationerEfter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationer
Efter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationer
THL
 
Kort information om HPV-vaccinationerna
Kort information om HPV-vaccinationernaKort information om HPV-vaccinationerna
Kort information om HPV-vaccinationerna
THL
 
Mässling och MPR-vaccination
Mässling och MPR-vaccinationMässling och MPR-vaccination
Mässling och MPR-vaccination
THL
 
mRNA-vaccinerna
mRNA-vaccinernamRNA-vaccinerna
mRNA-vaccinerna
THL
 

Similar to Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet (20)

Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland
 
Aktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationerna
Aktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationernaAktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationerna
Aktuellt om vaccinationsprogrammet och förverkligande av vaccinationerna
 
Vaccinationerna mot vattkoppor inleds
Vaccinationerna mot vattkoppor inledsVaccinationerna mot vattkoppor inleds
Vaccinationerna mot vattkoppor inleds
 
Vaccination av flyktingar som anländer från Ukraina
Vaccination av flyktingar som anländer från UkrainaVaccination av flyktingar som anländer från Ukraina
Vaccination av flyktingar som anländer från Ukraina
 
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförsRepetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
Repetition av hur TBE-vaccinationernas genomförs
 
Aktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffekt
Aktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffektAktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffekt
Aktuellt om vaccinutvecklingen och vaccinens skyddseffekt
 
Coronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effekt
Coronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effektCoronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effekt
Coronavaccin som används i Finland, deras säkerhet och effekt
 
Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021
Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021
Verksamheten vid influensavaccinering under säsongen 2020-2021
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?
Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?
Varför behöver vi uppföljning av vaccinsakerheten och forskning?
 
Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...
Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...
Ny lag om smittsamma sjukdomar höjer skyddet bland personalen och ger bättre ...
 
Organisering av coronavirusvaccinationerna
Organisering av coronavirusvaccinationernaOrganisering av coronavirusvaccinationerna
Organisering av coronavirusvaccinationerna
 
Smabarn som resenarer
Smabarn som resenarerSmabarn som resenarer
Smabarn som resenarer
 
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från UkrainaCoronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
Coronavaccinationer till personer som kommer till Finland från Ukraina
 
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingarVaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
Vaccination av personer som är i kontakt med ukrainska flyktingar
 
Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...
Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...
Medicineringen under graviditet och vaccination av den nyfödda - bör uppmärks...
 
Efter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationer
Efter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationerEfter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationer
Efter influensavaccinationerna går vi mot coronavirusvaccinationer
 
Kort information om HPV-vaccinationerna
Kort information om HPV-vaccinationernaKort information om HPV-vaccinationerna
Kort information om HPV-vaccinationerna
 
Mässling och MPR-vaccination
Mässling och MPR-vaccinationMässling och MPR-vaccination
Mässling och MPR-vaccination
 
mRNA-vaccinerna
mRNA-vaccinernamRNA-vaccinerna
mRNA-vaccinerna
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 

Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet Eeva Pekkanen, hälsovårdare Webinar 28.10.2020 Institutet för hälsa och välfärd
 • 2. Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet • Vaccinerna hör inte till barnens nationella vaccinationsprogram eftersom svåra infektioner förorsakade av meningokocker är ovanliga i Finland • Vaccinet erbjuds därför i stället individuellt till personer som av olika orsaker är i förhöjd risk • närkontakterna till personer som insjuknat i pneumokocksjukdomen (se närmare THL:s åtgärdsprogram) • vaccin mot ACWY- och B-meningokocker erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt fr.o.m. 1.8.2020 till personer som enligt THL:s bedömning tillhör medicinska riskgrupper. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 3. • Det lönar sig att övergå till det nya vaccinationsprogrammet så småningom, eftersom meningokocksjukdomarna är mycket sällsynta i Finland. • Man bör också se till att kommunikationen mellan specialsjukvården och primärhälsovården funktionerar så att riskgruppernas vaccinationer genomförs så smidigt som möjligt. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen Meningokockvaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet
 • 4. Vaccinationerna inom försvarsmakten • Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och Social-och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) förordnas om vaccinationer inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Om vaccinskyddet inte är i kraft erbjuds män som börjar sin militärtjänstgöring, och kvinnor som börjar sin frivilliga militärtjänst vaccinationsskydd med … • dtap-vaccin – difteri, tetanus, kikhosta • MPR-vaccin – mässling, påssjuka, och röda hund • meningokock ACWY-vaccin • vacccin mot influensa 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 5. Medicinska riskgrupper som definierats av THL • komplementbrist (C3, C5-C9, properdin, faktor D, faktor H) • medicinering med ekulizumab (Soliris) eller ravulizumab (Ultomiris) som förhindrar komplementaktivering • avsaknad av mjälte • försämrad mjältfunktion, inkluderande personer som lider av sickelcellanemi, och patienter som har kronisk GVHD efter stamcellstransplantation. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 6. Vaccin mot meningokocker som används i det nationella vaccinationsprogrammet år 2020 Mot Men ACWY infektioner NimenrixR Grundserien med 2 doser för barn > 6 mån. , unga och fullvuxna. Dosintervall > 2 mån. Dosen avviker från rekommendationen för friska personer Booster med 5 års mellanrum Mot Men B infektioner BexseroR Grundserien med 2 doser för barn > 2 år, unga och fullvuxna Dosintervall > 1 månad Barn < 2 år 3 doser Behovet av boosterdosen preciseras då mera data finns att tillgå . 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 7. Meningokock B –vaccin Bexsero • Om Bexsero ges samtidigt med andra vacciner bör de injiceras på olika ställen, om möjligt gärna i olika extremiteter. • Feber och andra biverkningar förekommer i högre grad om vaccinet ges tillsammans med andra vacciner. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 8. Om du beställer Bexsero eller Nimenrix vacciner bör du komma ihåg att: • Man får inte beställa Bexsero på lager! • Vaccinerna får beställas bara då man vet vem i målgruppen som skall vaccineras, och att vaccinationen planeras. • Före du kommer överens om vaccinationstidpunkten med klienten skall du fråga sjukhusapoteket / läkemedelscentralen när Bexsero finns att få. Du kan samtidigt komma överens om leveranstiden för den andra dosen. • På grund av att behovet av Nimenrix är litet är det inte nödvändigt att lagra vaccinet på hälsostationen. Sjukhusapoteket kan hålla ett litet lager om de så önskar. 28.10.2020
 • 9. Observera också att … • Meningokockvaccinationerna skall ges i god tid, gärna minst två veckor före mjälten skall opereras bort och medicinering med ekulizumab eller ravulizumab påbörjas • Vaccinationsserien med meningokock B-vaccinet för patienter som har kronisk GVHD påbörjas tidigast 6 månader efter stamcellstransplantation 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 10. Hur går man vidare med vaccinationer som påbörjats tidigare? • I Finland säljs också meningokock B-vaccinet Trumenba på apoteken. Bexsero- ja Trumenba-vaccinen är inte utbytbara. Grundserien och bosterdoserna skall ges med samma vaccinpreparat. • Nimenrix kan ges som boosterdoser till tidigare vaccinerade 12 månader fyllda personer, som tidare fått grund- vaccinering med samma eller annat meningokockvaccin mot serotyperna A,C,W,Y. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 11. Hur beaktar man tidigare givna vaccinationer för patient med bortopererad mjälte ? • För patienter som saknar mjälte och som tidigare fått meningokockkonjugatvaccin (Nimenrix, Menveo, Neisvac-C) rekommenderas boosterdoser med 5 års intervaller. • För patienter som saknar mjälte och som tidigare fått meningokockpolysackaridvaccin (Mencevax ACWY Novum)rekommenderas boosterdos med ACWY- konjugatvaccin om det gått minst 2 år sedan senaste vaccination. Efter detta räcker det med boosterdoser med 5 års intervaller med ACWY-konjugatvaccin. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 12. • Meningokock ACWY –konjugatvaccinerna kan ge ett kortvarigt skydd mot sjukdom förorsakad av serogrupp A. Därför kan man överväga att tidigareställa boostervaccinationen om risken att smittas av meningokock A är ytterst stor, och det har gått över tre år sedan senaste dos. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen Hur beaktar man tidigare givna vaccinationer för patient med bortopererad mjälte ?
 • 13. Meningokockvacciner utanför det nationella vaccinationsprogrammet? • På basen av riskbedömning kan man överväga att ge meningokockvacciner till andra medicinska riskgrupper på patientens egen bekostnad eller ersatta av vårdenheten. • Även resenärer kan utgående från personlig riskanalys eller destinationslandets bestämmelser få vaccinet. Resenären själv eller arbetstagare står för vaccinationskostnaderna. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen
 • 14. 28.10.2020THL webinar/Eeva Pekkanen Toropainen Nohynek Suom Lääkäril 2020;75:1296-1302a Meningokocksjukdomar i Finland – vem behöver vaccin?