SlideShare a Scribd company logo
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Pia Tuominen
7.10.2022
Ylipuolivuottakiireetöntähoitoaodottaneidenosuussairaanhoitopiiriensairaaloihinodottavista
(%) 31.8.2022,30.4.2022ja 31.8.2021
Pia Tuominen 7.10.2022 2
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoitoaodottaneidenlukumäärätja odotusajanmediaanivuorokausisairaanhoitopiireissä
31.8.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 3
Hoitoa
odottaneet
yhteensä
Hoitoa
odottaneet
1-90 vrk
Hoitoa
odottaneet
91-180 vrk
Hoitoa
odottaneet
yli 180 vrk
Hoitoa
odottanee
t yli 180
vrk
Jäsenkuntien
hoitoa yli 180 vrk
odottaneet/ 10
000 as,
Odotus-
ajan
mediaani
30.04.2022
hoitoa yli 180
vrk
odottaneet
Hoitoa yli 180
vrk
odottaneiden
muutos
04/2022−08/2022
lkm lkm lkm lkm % lkm vrk lkm lkm
Etelä-Karjalan shp 1 776 1 410 362 4 0,2 0,3 30 3 1
Etelä-Pohjanmaan shp 5 383 3 617 1 526 240 4,5 12,0 58 94 146
Etelä-Savon shp 3 578 2 822 725 31 0,9 3,1 49 13 18
Helsingin ja Uudenmaan
shp
38 063 20 933 9 613 7 517 19,7 39,3 79 5 564 1 953
Itä-Savon shp 1 512 1 220 271 21 1,4 5,0 35 27 -6
Kainuun shp 3 007 1 883 816 308 10,2 43,2 70 135 173
Kanta-Hämeen shp 7 584 4 849 1 961 774 10,2 44,6 63 330 444
Keski-Pohjanmaan shp 4 330 2 772 1 271 287 6,6 27,5 70 232 55
Keski-Suomen shp 9 637 5 650 2 390 1 597 16,6 60,7 76 925 672
Kymenlaakson shp 3 437 2 100 904 433 12,6 8,7 70 101 332
Lapin shp 1 896 1 300 453 143 7,5 11,5 64 90 53
Länsi-Pohjan shp 1 244 833 356 55 4,4 9,2 63 45 10
Pirkanmaan shp 19 224 13 174 4 238 1 812 9,4 31,6 57 1 213 599
Pohjois-Karjalan shp 4 271 1 887 1 419 965 22,6 58,7 62 442 523
Pohjois-Pohjanmaan shp 10 793 5 559 3 152 2 082 19,3 43,0 89 1 113 969
Pohjois-Savon shp 6 465 3 095 1 778 1 592 24,6 61,3 96 1 047 545
Päijät-Hämeen shp 4 707 2 388 1 622 697 14,8 32,6 92 321 376
Satakunnan shp 8 366 5 642 2 044 680 8,1 31,3 62 415 265
Vaasan shp 2 250 1 250 694 306 13,6 16,9 82 142 164
Varsinais-Suomen shp 14 958 10 768 2 912 1 278 8,5 24,4 51 702 576
SAIRAANHOITOPIIRIT 152 481 93 152 38 507 20 822 13,7 34,3 ─ 12 954 7 868
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Yli180vuorokauttahoitoaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022
7.10.2022
Pia Tuominen 4
Sairaanhoitopiiri 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 31.8.2022
Muutos
08/2021–08/2022
Etelä-Karjalan shp 10 30 12 1 2 3 457 7 4 -3
Etelä-Pohjanmaan shp 8 36 40 32 47 23 348 32 240 208
Etelä-Savon shp 7 4 6 1 82 2 18 6 31 25
Helsingin ja Uudenmaan shp 964 343 1 275 660 816 1 261 6 879 4 456 7 517 3 061
Itä-Savon shp 12 2 5 4 0 6 42 17 21 4
Kainuun shp 18 14 21 11 2 10 244 87 308 221
Kanta-Hämeen shp 34 36 216 18 26 13 863 238 774 536
Keski-Pohjanmaan shp 28 31 32 27 28 140 563 295 287 -8
Keski-Suomen shp 94 449 89 117 72 112 958 897 1 597 700
Kymenlaakson shp 15 44 48 111 30 305 96 227 433 206
Lapin shp 13 4 10 12 24 27 63 81 143 62
Länsi-Pohjan shp 36 38 1 6 1 5 243 7 55 48
Pirkanmaan shp 75 357 28 125 189 88 1 348 542 1 812 1 270
Pohjois-Karjalan shp 86 15 37 27 16 92 112 167 965 798
Pohjois-Pohjanmaan shp 214 36 31 97 304 239 1 078 732 2 082 1 350
Pohjois-Savon shp 34 120 127 96 187 26 990 344 1 592 1 248
Päijät-Hämeen shp 41 41 150 6 10 130 928 314 697 383
Satakunnan shp 21 42 34 26 22 88 1 574 411 680 269
Vaasan shp 1 20 19 37 7 11 211 107 306 199
Varsinais-Suomen shp 206 171 101 111 145 248 713 572 1 278 706
SAIRAANHOITOPIIRIT 1 917 1 833 2 282 1 525 2 010 2 829 17 728 9 539 20 822 11 283
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoitoa91-180vuorokauttaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022
sairaanhoitopiirityhteensä
7.10.2022
Pia Tuominen 5
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Kaikkienhoitoaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 6
Hoitoa odottaneet
yhteensä
31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2022 31.8.2022
Etelä-Karjalan shp 3 203 1 585 1 979 1 644 1 678 1 645 3 369 2 119 1 430 1 776
Etelä-Pohjanmaan shp 4 878 5 520 4 810 4 388 4 378 4 882 4 791 5 094 5 324 5 383
Etelä-Savon shp 2 145 1 179 947 1 118 1 236 1 086 2 860 2 611 2 898 3 578
Helsingin ja Uudenmaan shp 41 311 39 774 45 364 42 560 42 070 43 389 43 878 48 754 49 315 38 063
Itä-Savon shp 1 816 1 479 961 1 132 1 298 1 511 1 224 1 445 1 498 1 512
Kainuun shp 2 619 2 385 2 185 2 154 2 173 2 438 2 326 2 250 2 564 3 007
Kanta-Hämeen shp 4 866 4 766 5 057 5 268 5 123 6 330 6 465 5 942 6 513 7 584
Keski-Pohjanmaan shp 3 583 3 848 3 367 3 763 3 632 4 420 4 341 4 301 3 752 4 330
Keski-Suomen shp 2 932 6 943 5 785 5 979 6 001 5 787 7 014 8 674 8 800 9 637
Kymenlaakson shp 3 852 3 645 2 129 2 816 3 041 4 548 1 112 947 715 3 437
Lapin shp 1 065 891 1 021 1 048 1 087 890 834 1 060 1 493 1 896
Länsi-Pohjan shp 974 1 014 937 882 852 900 1 123 1 203 1 216 1 244
Pirkanmaan shp 7 999 8 708 6 934 10 504 12 556 13 180 15 421 16 068 17 663 19 224
Pohjois-Karjalan shp 2 005 2 145 2 074 1 914 2 290 2 313 2 566 2 624 3 598 4 271
Pohjois-Pohjanmaan shp 7 726 6 599 6 893 7 883 8 154 8 698 7 923 7 983 9 830 10 793
Pohjois-Savon shp 3 271 3 861 2 755 2 997 2 761 3 037 5 768 4 874 6 307 6 465
Päijät-Hämeen shp 2 385 2 725 3 105 2 585 2 826 3 525 4 317 3 416 4 324 4 707
Satakunnan shp 3 257 4 437 4 907 5 788 6 486 7 644 8 930 6 952 7 250 8 366
Vaasan shp 1 305 1 510 1 207 1 171 1 252 1 655 1 838 1 656 2 063 2 250
Varsinais-Suomen shp 11 897 10 594 10 904 11 223 12 193 13 676 11 065 12 059 13 210 14 958
SAIRAANHOITOPIIRIT 113 089 113 608 113 321 116 817 121 087 131 554 137 165 140 032 149 763 152 481
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoitoasairaanhoitopiiriensairaaloihinodottavienodotusajanmediaani(vrk) 31.8.2021ja 31.8.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 7
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Käsitellytkiireettömätlähetteet(lkm)sairaanhoitopiireissä2014-2022
7.10.2022
Pia Tuominen 8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm
Etelä-Karjalan shp 12 059 13 232 13 154 15 899 16 677 16 507 13 122 24 484 19 772
Etelä-Pohjanmaan shp 30 572 31 823 31 210 32 278 32 101 33 105 29 770 31 560 32 065
Etelä-Savon shp 15 311 17 346 19 941 19 968 20 406 21 878 18 611 20 950 21 399
Helsingin ja Uudenmaan shp 184 830 192 596 199 711 212 508 218 326 223 818 198 712 214 907 221 392
Itä-Savon shp 7 565 7 696 8 498 8 493 8 582 8 724 7 781 9 039 8 121
Kainuun shp 11 525 12 663 14 934 14 492 14 200 14 488 13 211 15 907 16 068
Kanta-Hämeen shp 22 811 23 874 24 761 26 136 27 553 30 575 27 138 30 057 30 909
Keski-Pohjanmaan shp 13 445 13 687 13 623 18 682 17 736 19 049 18 268 19 635 0
Keski-Suomen shp 34 390 32 258 32 354 35 119 41 174 42 038 35 077 37 910 38 558
Kymenlaakson shp 18 458 18 961 21 988 20 948 38 597 34 182 35 028 31 717 29 587
Lapin shp 17 377 17 604 10 785 12 058 12 368 12 536 11 505 12 241 12 192
Länsi-Pohjan shp 8 482 8 993 10 563 10 428 10 272 10 593 9 367 10 811 11 140
Pirkanmaan shp 48 618 45 519 41 929 48 909 72 199 74 130 65 858 74 902 72 812
Pohjois-Karjalan shp 22 316 22 995 24 050 25 696 25 638 27 388 25 210 27 430 26 016
Pohjois-Pohjanmaan shp 43 562 48 693 58 076 61 693 65 150 67 862 62 196 66 874 62 918
Pohjois-Savon shp 35 688 40 872 42 684 44 380 44 768 43 978 37 918 42 503 41 579
Päijät-Hämeen shp 23 994 26 264 25 984 26 958 34 264 34 270 31 759 32 758 31 814
Satakunnan shp 24 832 34 221 35 839 38 044 38 452 40 366 39 067 39 559 39 610
Vaasan shp 20 295 22 695 23 644 25 490 26 255 26 787 25 525 27 712 27 258
Varsinais-Suomen shp 47 451 50 389 49 817 64 948 65 939 68 673 61 216 66 519 65 048
SAIRAANHOITOPIIRIT 643 581 682 381 703 545 763 127 830 657 850 947 766 339 837 475 808 258
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoidontarpeenarviointiaodottavienlukumäärät31.8.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 9
Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk
Odotusajan
mediaani
Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm lkm % vrk
Etelä-Karjalan shp 325 305 16 4 20 6,2 28
Etelä-Pohjanmaan shp 1 879 1 587 255 37 292 15,5 48
Etelä-Savon shp 152 116 36 36 23,7 51
Helsingin ja Uudenmaan shp 27 855 18 073 5 707 4 075 9 782 35,1 65
Itä-Savon shp 90 64 12 14 26 28,9 43
Kainuun shp 915 654 261 0 261 28,5 56
Kanta-Hämeen shp 129 72 17 40 57 44,2 77
Keski-Suomen shp 2 065 1 467 414 184 598 29,0 58
Kymenlaakson shp 666 539 74 53 127 19,1 47
Lapin shp 2 386 1 877 395 114 509 21,3 47
Länsi-Pohjan shp 1 556 1 412 140 4 144 9,3 34
Pirkanmaan shp 4 316 3 279 899 138 1 037 24,0 58
Pohjois-Karjalan shp 4 885 3 658 941 286 1 227 25,1 38
Pohjois-Pohjanmaan shp 8 562 6 211 1 769 582 2 351 27,5 57
Pohjois-Savon shp 4 813 4 221 466 126 592 12,3 27
Päijät-Hämeen shp 7 3 2 2 4 57,1 127
Satakunnan shp 1 174 944 173 57 230 19,6 41
Vaasan shp 3 687 2 711 734 242 976 26,5 55
Varsinais-Suomen shp 2 882 2 523 312 47 359 12,5 44
SAIRAANHOITOPIIRIT 68 344 49 716 12 623 6 005 18 628 27,3
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoitoaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäsekäperusterveydenhuollonyksiköissä,
joissaerikoissairaanhoitoa,erikoisaloittainelokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 10
Erikoisala 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2021 31.8.2022
SISÄTAUDIT 12 772 12 902 13 216 14 760 13 505 16 307 14 978 16 576 14 219 14 324
ANESTESIOLOGIA 360 354 380 325 550 673 566 544 438 368
KIRURGIA 48 438 47 794 45 712 46 182 46 263 47 866 55 424 53 239 60 488 63 348
20 Kirurgia 6 434 6 377 5 306 4 991 1 925 2 009 9 263 1 758 1 735 1 804
20G Gastroenterologinen kirurgia 7 572 7 484 7 024 7 151 7 930 8 392 8 246 10 197 12 826 13 295
20J Käsikirurgia 3 684 3 339 3 144 3 319 3 747 3 994 4 230 3 570 4 649 5 010
20L Lastenkirurgia 1 459 1 801 1 642 1 771 1 626 1 644 1 594 1 678 2 004 2 089
20O Ortopedia ja traumatologia 16 745 16 756 16 331 16 025 16 310 16 228 17 778 22 190 24 464 24 819
20P Plastiikkakirurgia 3 287 3 175 3 047 3 304 3 966 4 212 3 817 3 834 4 459 4 861
20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 575 696 647 591 717 787 790 543 598 621
20U Urologia 4 230 4 061 4 170 4 494 5 151 5 669 5 075 4 895 5 481 5 941
20V Verisuonikirurgia 2 824 2 681 2 849 2 992 3 363 3 487 3 248 3 272 2 726 3 085
20Y Yleiskirurgia 1 628 1 424 1 552 1 544 1 528 1 444 1 383 1 302 1 546 1 823
NEUROKIRURGIA 2 156 2 615 2 254 1 937 1 985 2 312 2 204 2 622 2 862 2 769
NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 8 290 8 480 7 650 8 294 8 408 8 131 8 256 9 013 8 562 8 146
LASTENTAUDIT 1 839 1 986 1 899 2 275 2 463 2 786 2 472 2 249 2 384 2 177
SILMÄTAUDIT 21 004 20 874 21 469 21 762 23 289 24 934 25 000 23 581 26 205 26 773
KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 12 645 13 684 16 058 15 241 14 074 15 774 14 442 11 988 13 287 13 420
FONIATRIA 204 349 458 341 577 552 563 420 231 317
HAMMAS- SUU- JA LEUKASAIRAUD 1 760 2 132 2 064 2 265 2 783 3 648 4 509 3 655 4 140 4 075
IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 4 032 3 273 3 719 3 769 3 888 4 580 3 812 4 023 2 925 3 580
SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 478 447 402 428 434 624 562 640 495 533
PSYKIATRIA 1 632 1 754 2 126 2 522 2 718 3 089 3 361 5 535 5 796 5 991
NUORISO- JA LASTENPSYKIATRIA 490 419 625 798 791 1 014 1 140 1 765 1 674 1 035
NEUROLOGIA 2 291 2 388 2 397 2 836 3 029 2 904 3 114 3 667 2 638 2 267
LASTENNEUROLOGIA 558 565 579 574 418 452 436 685 702 568
KEUHKOSAIRAUDET 2 489 2 179 2 821 3 369 4 196 6 267 5 717 4 925 5 473 6 101
AKUUTTILÄÄKETIEDE 0 0 0 0 2 7 4 3 2
MUUT 2 947 2 735 2 283 2 770 3 110 2 924 2 985 2 981 3 759 2 971
Hoitoa odottaneet yhteensä 124 385 124 930 126 112 130 448 132 481 144 839 149 548 148 112 156 281 158 765
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Yli180vuorokauttaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäerikoisaloittainelokuun
lopussa2014-2022sekä30.4.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 11
Erikoisala 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2022 31.8.2022
SISÄTAUDIT 584 244 153 283 318 560 879 509 424 708
ANESTESIOLOGIA 35 1 2 2 35 5 110 100 111 133
KIRURGIA 1 009 805 755 706 1 017 1 349 7 141 3 785 5 764 10 442
20 Kirurgia 124 233 63 122 33 43 1 774 123 127 223
20G Gastroenterologinen kirurgia 189 145 223 93 190 170 875 765 1 311 2 448
20J Käsikirurgia 59 25 19 16 22 57 630 298 302 649
20L Lastenkirurgia 30 42 34 26 40 56 91 135 258 328
20O Ortopedia ja traumatologia 186 99 140 130 227 364 2 037 1 427 2 290 4 137
20P Plastiikkakirurgia 281 121 161 178 254 350 729 563 783 1 358
20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 23 24 11 10 21 13 60 11 38 62
20U Urologia 40 49 35 57 124 165 394 211 378 735
20V Verisuonikirurgia 67 52 64 59 33 75 400 185 151 227
20Y Yleiskirurgia 10 15 5 15 73 56 151 67 126 275
NEUROKIRURGIA 97 59 111 13 44 47 254 296 337 544
NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 20 51 53 171 87 59 400 113 398 618
LASTENTAUDIT 5 13 12 24 97 148 216 167 78 103
SILMÄTAUDIT 518 647 760 279 518 697 5 867 2 531 2 859 3 775
KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 130 119 432 149 266 469 2 780 494 482 963
FONIATRIA 0 19 5 2 20 3 53 6 1 0
HAMMAS- SUU- JA LEUKASAIRAUDE 17 26 42 44 394 809 1 737 597 724 780
IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 4 0 6 28 24 47 93 64 59 221
SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 0 0 0 2 2 1 5 5 5 11
PSYKIATRIA 63 42 26 38 37 190 111 702 1 417 1 997
NUORISO- JA LASTENPSYKIATRIA 10 2 3 13 9 28 53 161 108 94
NEUROLOGIA 20 18 8 54 71 143 108 51 46 62
LASTENNEUROLOGIA 7 12 14 9 2 7 19 24 20 23
KEUHKOSAIRAUDET 5 7 17 61 227 292 802 93 147 453
AKUUTTILÄÄKETIEDE 0 0 0 0 0 0 1 0 2
MUUT 22 56 14 37 186 249 420 175 319 331
Hoitoa odotttaneet yhteensä 2 546 2 121 2 413 1 915 3 354 5 103 21 048 9 874 13 299 21 260
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoitoayli180vuorokauttaodottaneet/10000asukastasairaanhoitopiireittäin
7.10.2022
Pia Tuominen 12
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Alle 23-vuotiaidenlasten-januortenmielenterveyspalveluja(psykiatrianerikoisaloille)yli90
vuorokauttahoitoaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäjaperusterveydenhuollon
yksiköissäelokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 13
Yli 90 vrk hoitoa odottaneet 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2021 31.8.2022
70 Psykiatria 46 16 7 31 24 42 80 188 371 479
74 Nuorisopsykiatria 13 9 17 36 26 44 90 387 162 155
75 Lastenpsykiatria 37 18 29 28 41 122 70 194 118 137
Psykiatrian erikoisalat yht. 96 43 53 95 91 208 240 769 651 771
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Kaihileikkaukseen31.8.2022odottaneetsairaanhoitopiireittäin
7.10.2022
Pia Tuominen 14
Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk
Odotusajan
mediaani
Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm % lkm % vrk
Etelä-Karjalan shp 509 234 274 1 0,2 275 54,0 98
Etelä-Pohjanmaan shp 623 285 337 1 0,2 338 54,3 93
Etelä-Savon shp 260 199 61 0 0,0 61 23,5 59
Helsingin ja Uudenmaan 1 903 1 129 523 251 13,2 774 40,7 75
Itä-Savon shp 259 129 130 0 0,0 130 50,2 91
Kainuun shp 342 89 139 114 33,3 253 74,0 126
Kanta-Hämeen shp 329 0 252 77 23,4 329 100,0 150
Keski-Pohjanmaan shp 87 0 83 4 4,6 87 100,0 132
Keski-Suomen shp 687 410 242 35 5,1 277 40,3 76
Kymenlaakson shp 457 235 216 6 1,3 222 48,6 88
Lapin shp 216 163 51 2 0,9 53 24,5 64
Länsi-Pohjan shp 145 79 65 1 0,7 66 45,5 86
Pirkanmaan shp 1 397 742 641 14 1,0 655 46,9 89
Pohjois-Karjalan shp 948 270 350 328 34,6 678 71,5 146
Pohjois-Pohjanmaan shp 213 28 171 14 6,6 185 86,9 127
Pohjois-Savon shp 947 382 356 209 22,1 565 59,7 114
Päijät-Hämeen shp 695 404 291 0 0,0 291 41,9 81
Satakunnan shp 1 135 499 468 168 14,8 636 56,0 106
Vaasan shp 108 100 8 0 0,0 8 7,4 27
Varsinais-Suomen shp 235 138 45 52 22,1 97 41,3 30
SAIRAANHOITOPIIRIT 11 495 5 515 4 703 1 277 11,1 5 980 52,0
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Polventailonkantekonivelleikkausta31.8.2022odottaneetsairaanhoitopiireittäin
7.10.2022
Pia Tuominen 15
Hoitoa
odottaneet
yhteensä
1-90 vrk
hoitoa
odottaneet
91-180 vrk
hoitoa
odottaneet
Yli 180 vrk
hoitoa
odottaneet
Yli 180 vrk,
%, hoitoa
odottaneet
Yli 90 vrk
hoitoa
odottaneet
Yli 90 vrk, %,
hoitoa
odottaneet
Mediaani
odotusaika
hoitoa
odottaneilla
Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm % lkm % vrk
Etelä-Karjalan shp 265 114 146 5 1,9 151 57,0 98
Etelä-Pohjanmaan shp 163 108 55 0 0,0 55 33,7 78
Etelä-Savon shp 139 88 51 0 0,0 51 36,7 66
Helsingin ja Uudenmaan shp 2 533 792 762 979 38,6 1 741 68,7 151
Itä-Savon shp 115 79 36 0 0,0 36 31,3 63
Kainuun shp 229 81 98 50 21,8 148 64,6 118
Kanta-Hämeen shp 126 0 63 63 50,0 126 100,0 180
Keski-Pohjanmaan shp 38 0 36 2 5,3 38 100,0 133
Keski-Suomen shp 248 122 117 9 3,6 126 50,8 91
Kymenlaakson shp 38 15 12 11 28,9 23 60,5 113
Lapin shp 122 95 27 0 0,0 27 22,1 49
Länsi-Pohjan shp 60 41 18 1 1,7 19 31,7 57
Pirkanmaan shp 1 109 822 285 2 0,2 287 25,9 48
Pohjois-Karjalan shp 337 55 81 201 59,6 282 83,7 209
Pohjois-Pohjanmaan shp 806 308 341 157 19,5 498 61,8 107
Pohjois-Savon shp 1 053 313 214 526 50,0 740 70,3 180
Päijät-Hämeen shp 353 126 167 60 17,0 227 64,3 114
Satakunnan shp 429 187 167 75 17,5 242 56,4 99
Vaasan shp 222 88 71 63 28,4 134 60,4 116
Varsinais-Suomen shp 538 418 95 25 4,6 120 22,3 75
SAIRAANHOITOPIIRIT 8 923 3 852 2 842 2 229 25,0 5 071 56,8
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Saapuneetjakäsitellytlähetteetja niidenkäsittelyajatperusterveydenhuollon
erikoissairaanhoidonyksiköissä1.1.-31.8.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 16
Terveyskeskusyksikkö
Lähetteet
yhteensä
Lähetteitä
käsitelty
yhteensä
Lähete
käsitelty 3
vrk:ssa
Lähete
käsitelty 4–21
vrk:ssa
Lähete
käsitelty yli
21 vrk:ssa
Lähete
käsitelty yli
21 vrk:ssa, %
Forssan seudun tk 6 990 7 064 4 965 2 065 34 0,5
Heinolan tk 2 368 2 405 1 345 1 060 0 0,0
Helsingin tk
Jämsän tk 0 5 969 4 086 1 854 29 0,5
Kuopion tk 2 469 2 472 2 209 256 7 0,3
Kuusamon tk 3 236 3 265 1 955 1 254 56 1,7
Nokian tk 259 269 159 110 0 0,0
Oulun tk 0
Pietarsaaren SOTE 6 260 6 311 4 679 1 506 126 2,0
Raahen seudun tk 0 5 560 4 250 1 281 29 0,5
Sisä-Savon thky 0 276 176 100 0 0,0
Turun tk 6 199 5045 4392 580 73 1,4
Varkauden tk 5542 5 668 3 823 1 804 41 0,7
Ylä-Savon SOTE 3 173 3 105 2 219 865 21 0,7
Yhteensä 36 496 47 409 34 258 12 735 416 0,9
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoidontarpeenarviointiaodottavienmääräja odotusajatperusterveydenhuollon
erikoissairaanhoidonyksiköissä31.8.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 17
Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk
Terveyskeskusyksikkö lkm lkm lkm lkm % lkm %
Forssan seudun tk 13 12 1 0 0,0 1 7,7
Heinolan tk 22 22 0 0 0,0 0 0,0
Kuopion tk 11 6 0 5 45,5 5 45,5
Kuusamon tk 32 30 2 0 0,0 2 6,3
Raahen seudun tk 365 332 31 2 0,5 33 9,0
Sisä-Savon thky 2 2 0 0 0,0 0 0,0
Turun tk 36 33 3 0 0 3 8,3
Ylä-Savon SOTE 43 43 0 0 0,0 0 0,0
Yhteensä 524 480 37 7 1,3 44 8,4
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Hoitoaodottavienmääräja odotusajatperusterveydenhuollonerikoissairaanhoidonyksiköissä
31.8.2022
7.10.2022
Pia Tuominen 18
Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk
Odotusajan
mediaani
30.4.2022 yli
180 vrk hoitoa
odottaneet
Terveyskeskusyksikkö lkm lkm lkm lkm % vrk lkm
Forssan seudun tk 729 648 81 0 0,0 23 16
Heinolan tk 133 133 0 0 0,0 2
Jämsän tk 377 347 26 4 1,1 13 0
Kuopion tk 533 318 160 55 10,3 42
Kuusamon tk 589 413 43 133 22,6 30 107
Nokian tk 50 50 0 0 0,0 0
Oulun tk 440 159 110 171 38,9 125
Pietarsaaren SOTE 849 611 210 28 3,3 9
Raahen seudun tk 1 060 747 285 28 2,6 27
Sisä-Savon thky 17 17 0 0 0,0 0
Turun tk 594 488 101 5 0,8 16 14
Varkauden tk 453 381 58 14 3,1 23 2
Ylä-Savon SOTE 460 402 58 0 0,0 1
Yhteensä 6 284 4 714 1 132 438 7,0 345
Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
Päälöydökset
• Elokuun lopussa 2022 152481 potilasta odotti kiireettömään erikoissairaanhoitoon.
• Elokuussa 2022 yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli yli 20000.
• Verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen yli puoli vuotta odottaneiden määrä lisääntyi yli
11000 potilaalla.
• Suhteellisesti eniten yli puoli vuotta odottaneita oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä sekä
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä ja vähiten Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä
• Yli puoli vuotta odottaneiden määrä oli laskenut Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja Itä-Savon
sairaanhoitopiirissä.
• Potilaat odottivat 31.8.2022 kiireetöntä sairaanhoitoa keskimäärin 65,5 vuorokautta, mikä on
noin kahdeksan vuorokautta pidempään kuin elokuussa 2021.
• Yli kolme kuukautta mielenterveyspalveluita odottaneiden lasten ja nuorten määrä noussut.
• Kaihileikkaukseen odotti sairaanhoitopiirien sairaaloissa elokuun lopussa noin 11500 potilasta.
• Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottaneita elokuun lopussa oli 8900 potilasta.
7.10.2022
Pia Tuominen 19

More Related Content

What's hot

Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介
Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介
Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介
Chigusa Junichiro
 
GoBGP活用によるSD-WANプラクティス
GoBGP活用によるSD-WANプラクティスGoBGP活用によるSD-WANプラクティス
GoBGP活用によるSD-WANプラクティス
Toshiki Tsuboi
 
Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)
Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)
Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)
シスコシステムズ合同会社
 
WebSocketのキホン
WebSocketのキホンWebSocketのキホン
WebSocketのキホン
You_Kinjoh
 
コンテナネットワーキング(CNI)最前線
コンテナネットワーキング(CNI)最前線コンテナネットワーキング(CNI)最前線
コンテナネットワーキング(CNI)最前線
Motonori Shindo
 
ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料
ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料
ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料
KnowledgeGraph
 
論文の書き方・読み方
論文の書き方・読み方論文の書き方・読み方
論文の書き方・読み方
Satoshi Miura
 
QGISセミナー中級編(V2.4)
QGISセミナー中級編(V2.4)QGISセミナー中級編(V2.4)
QGISセミナー中級編(V2.4)
IWASAKI NOBUSUKE
 
ビズリーチの機械学習基盤
ビズリーチの機械学習基盤ビズリーチの機械学習基盤
ビズリーチの機械学習基盤
Naoto Migita
 
ロボットアームをPythonで動かす
ロボットアームをPythonで動かすロボットアームをPythonで動かす
ロボットアームをPythonで動かす
Core Concept Technologies
 
Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋
Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋
Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋
智啓 出川
 
今日からはじめるリファクタリング
今日からはじめるリファクタリング今日からはじめるリファクタリング
今日からはじめるリファクタリング
Junya Shimazu
 
GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境
GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境
GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境
Kazumi IWANAGA
 
WebRTC SFU Mediasoup Sample update
WebRTC SFU Mediasoup Sample updateWebRTC SFU Mediasoup Sample update
WebRTC SFU Mediasoup Sample update
mganeko
 
Skywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでね
Skywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでねSkywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでね
Skywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでね
mganeko
 
WebSocket / WebRTCの技術紹介
WebSocket / WebRTCの技術紹介WebSocket / WebRTCの技術紹介
WebSocket / WebRTCの技術紹介
Yasuhiro Mawarimichi
 
AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?
AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?
AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?
Masamitsu Maehara
 
Network miner 使ってみた
Network miner 使ってみたNetwork miner 使ってみた
Network miner 使ってみた
彰 村地
 
論文に関する基礎知識2018 差分のみ
論文に関する基礎知識2018 差分のみ論文に関する基礎知識2018 差分のみ
論文に関する基礎知識2018 差分のみ
Mai Otsuki
 
WebRTC と Native とそれから、それから。
WebRTC と Native とそれから、それから。 WebRTC と Native とそれから、それから。
WebRTC と Native とそれから、それから。
tnoho
 

What's hot (20)

Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介
Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介
Mobility Technologiesのデータ分析基盤・データ利活用事例のご紹介
 
GoBGP活用によるSD-WANプラクティス
GoBGP活用によるSD-WANプラクティスGoBGP活用によるSD-WANプラクティス
GoBGP活用によるSD-WANプラクティス
 
Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)
Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)
Cisco Modeling Labs (CML)を使ってネットワークを学ぼう!(DevNet編)
 
WebSocketのキホン
WebSocketのキホンWebSocketのキホン
WebSocketのキホン
 
コンテナネットワーキング(CNI)最前線
コンテナネットワーキング(CNI)最前線コンテナネットワーキング(CNI)最前線
コンテナネットワーキング(CNI)最前線
 
ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料
ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料
ナレッジグラフ推論チャレンジ:応募に向けた「技術勉強会」資料
 
論文の書き方・読み方
論文の書き方・読み方論文の書き方・読み方
論文の書き方・読み方
 
QGISセミナー中級編(V2.4)
QGISセミナー中級編(V2.4)QGISセミナー中級編(V2.4)
QGISセミナー中級編(V2.4)
 
ビズリーチの機械学習基盤
ビズリーチの機械学習基盤ビズリーチの機械学習基盤
ビズリーチの機械学習基盤
 
ロボットアームをPythonで動かす
ロボットアームをPythonで動かすロボットアームをPythonで動かす
ロボットアームをPythonで動かす
 
Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋
Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋
Fortranが拓く世界、VSCodeが架ける橋
 
今日からはじめるリファクタリング
今日からはじめるリファクタリング今日からはじめるリファクタリング
今日からはじめるリファクタリング
 
GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境
GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境
GitHub Codespaces と Azure でつくる、エンタープライズレベルの開発環境
 
WebRTC SFU Mediasoup Sample update
WebRTC SFU Mediasoup Sample updateWebRTC SFU Mediasoup Sample update
WebRTC SFU Mediasoup Sample update
 
Skywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでね
Skywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでねSkywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでね
Skywayのビデオチャットを録画しよう。そう、ブラウザでね
 
WebSocket / WebRTCの技術紹介
WebSocket / WebRTCの技術紹介WebSocket / WebRTCの技術紹介
WebSocket / WebRTCの技術紹介
 
AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?
AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?
AWS Security JAWS 経済的にハニーポットのログ分析をするためのベストプラクティス?
 
Network miner 使ってみた
Network miner 使ってみたNetwork miner 使ってみた
Network miner 使ってみた
 
論文に関する基礎知識2018 差分のみ
論文に関する基礎知識2018 差分のみ論文に関する基礎知識2018 差分のみ
論文に関する基礎知識2018 差分のみ
 
WebRTC と Native とそれから、それから。
WebRTC と Native とそれから、それから。 WebRTC と Native とそれから、それから。
WebRTC と Native とそれから、それから。
 

Similar to Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021
THL
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020
THL
 
Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022
Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022
Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022
THL
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021
THL
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020
THL
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilasto
THL
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto
THL
 
Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016 Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilasto
THL
 
Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Sairaaloiden tuotavuus 2019
Sairaaloiden tuotavuus 2019Sairaaloiden tuotavuus 2019
Sairaaloiden tuotavuus 2019
THL
 
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Erkki Vauramo: Täytyy -hanke
Erkki Vauramo: Täytyy -hankeErkki Vauramo: Täytyy -hanke
Erkki Vauramo: Täytyy -hanke
THL
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilasto
THL
 
Et 2013
Et 2013Et 2013
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018
THL
 
Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016
Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016
Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016
TimoAro
 
Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my
Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p myTulevaisuus ja ulkomaalaiset p my
Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my
Matti Leskinen
 
Porin seudun kilpailukyky 1995 2012
Porin seudun kilpailukyky 1995 2012Porin seudun kilpailukyky 1995 2012
Porin seudun kilpailukyky 1995 2012
TimoAro
 
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020
THL
 

Similar to Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 (20)

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2021
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2020
 
Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022
Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022
Hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa elokuu2021_diasarja_korjattu_25_01_2022
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa, tilanne 30.4.2021
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2020
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019 -tilasto
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto
 
Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016 Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 29.6.2016
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2018 -tilasto
 
Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016
Maakuntien rahoituslakiluonnos 31.8.2016
 
Sairaaloiden tuotavuus 2019
Sairaaloiden tuotavuus 2019Sairaaloiden tuotavuus 2019
Sairaaloiden tuotavuus 2019
 
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...
 
Erkki Vauramo: Täytyy -hanke
Erkki Vauramo: Täytyy -hankeErkki Vauramo: Täytyy -hanke
Erkki Vauramo: Täytyy -hanke
 
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilastoHoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilasto
Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -tilasto
 
Et 2013
Et 2013Et 2013
Et 2013
 
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2018
 
Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016
Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016
Seutukuntien elinvoimaindeksi 2016
 
Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my
Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p myTulevaisuus ja ulkomaalaiset p my
Tulevaisuus ja ulkomaalaiset p my
 
Porin seudun kilpailukyky 1995 2012
Porin seudun kilpailukyky 1995 2012Porin seudun kilpailukyky 1995 2012
Porin seudun kilpailukyky 1995 2012
 
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2020
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 Pia Tuominen 7.10.2022
 • 3. Hoitoaodottaneidenlukumäärätja odotusajanmediaanivuorokausisairaanhoitopiireissä 31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 3 Hoitoa odottaneet yhteensä Hoitoa odottaneet 1-90 vrk Hoitoa odottaneet 91-180 vrk Hoitoa odottaneet yli 180 vrk Hoitoa odottanee t yli 180 vrk Jäsenkuntien hoitoa yli 180 vrk odottaneet/ 10 000 as, Odotus- ajan mediaani 30.04.2022 hoitoa yli 180 vrk odottaneet Hoitoa yli 180 vrk odottaneiden muutos 04/2022−08/2022 lkm lkm lkm lkm % lkm vrk lkm lkm Etelä-Karjalan shp 1 776 1 410 362 4 0,2 0,3 30 3 1 Etelä-Pohjanmaan shp 5 383 3 617 1 526 240 4,5 12,0 58 94 146 Etelä-Savon shp 3 578 2 822 725 31 0,9 3,1 49 13 18 Helsingin ja Uudenmaan shp 38 063 20 933 9 613 7 517 19,7 39,3 79 5 564 1 953 Itä-Savon shp 1 512 1 220 271 21 1,4 5,0 35 27 -6 Kainuun shp 3 007 1 883 816 308 10,2 43,2 70 135 173 Kanta-Hämeen shp 7 584 4 849 1 961 774 10,2 44,6 63 330 444 Keski-Pohjanmaan shp 4 330 2 772 1 271 287 6,6 27,5 70 232 55 Keski-Suomen shp 9 637 5 650 2 390 1 597 16,6 60,7 76 925 672 Kymenlaakson shp 3 437 2 100 904 433 12,6 8,7 70 101 332 Lapin shp 1 896 1 300 453 143 7,5 11,5 64 90 53 Länsi-Pohjan shp 1 244 833 356 55 4,4 9,2 63 45 10 Pirkanmaan shp 19 224 13 174 4 238 1 812 9,4 31,6 57 1 213 599 Pohjois-Karjalan shp 4 271 1 887 1 419 965 22,6 58,7 62 442 523 Pohjois-Pohjanmaan shp 10 793 5 559 3 152 2 082 19,3 43,0 89 1 113 969 Pohjois-Savon shp 6 465 3 095 1 778 1 592 24,6 61,3 96 1 047 545 Päijät-Hämeen shp 4 707 2 388 1 622 697 14,8 32,6 92 321 376 Satakunnan shp 8 366 5 642 2 044 680 8,1 31,3 62 415 265 Vaasan shp 2 250 1 250 694 306 13,6 16,9 82 142 164 Varsinais-Suomen shp 14 958 10 768 2 912 1 278 8,5 24,4 51 702 576 SAIRAANHOITOPIIRIT 152 481 93 152 38 507 20 822 13,7 34,3 ─ 12 954 7 868 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 4. Yli180vuorokauttahoitoaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022 7.10.2022 Pia Tuominen 4 Sairaanhoitopiiri 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 31.8.2022 Muutos 08/2021–08/2022 Etelä-Karjalan shp 10 30 12 1 2 3 457 7 4 -3 Etelä-Pohjanmaan shp 8 36 40 32 47 23 348 32 240 208 Etelä-Savon shp 7 4 6 1 82 2 18 6 31 25 Helsingin ja Uudenmaan shp 964 343 1 275 660 816 1 261 6 879 4 456 7 517 3 061 Itä-Savon shp 12 2 5 4 0 6 42 17 21 4 Kainuun shp 18 14 21 11 2 10 244 87 308 221 Kanta-Hämeen shp 34 36 216 18 26 13 863 238 774 536 Keski-Pohjanmaan shp 28 31 32 27 28 140 563 295 287 -8 Keski-Suomen shp 94 449 89 117 72 112 958 897 1 597 700 Kymenlaakson shp 15 44 48 111 30 305 96 227 433 206 Lapin shp 13 4 10 12 24 27 63 81 143 62 Länsi-Pohjan shp 36 38 1 6 1 5 243 7 55 48 Pirkanmaan shp 75 357 28 125 189 88 1 348 542 1 812 1 270 Pohjois-Karjalan shp 86 15 37 27 16 92 112 167 965 798 Pohjois-Pohjanmaan shp 214 36 31 97 304 239 1 078 732 2 082 1 350 Pohjois-Savon shp 34 120 127 96 187 26 990 344 1 592 1 248 Päijät-Hämeen shp 41 41 150 6 10 130 928 314 697 383 Satakunnan shp 21 42 34 26 22 88 1 574 411 680 269 Vaasan shp 1 20 19 37 7 11 211 107 306 199 Varsinais-Suomen shp 206 171 101 111 145 248 713 572 1 278 706 SAIRAANHOITOPIIRIT 1 917 1 833 2 282 1 525 2 010 2 829 17 728 9 539 20 822 11 283 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 6. Kaikkienhoitoaodottaneidenmääränkehityselokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 6 Hoitoa odottaneet yhteensä 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2022 31.8.2022 Etelä-Karjalan shp 3 203 1 585 1 979 1 644 1 678 1 645 3 369 2 119 1 430 1 776 Etelä-Pohjanmaan shp 4 878 5 520 4 810 4 388 4 378 4 882 4 791 5 094 5 324 5 383 Etelä-Savon shp 2 145 1 179 947 1 118 1 236 1 086 2 860 2 611 2 898 3 578 Helsingin ja Uudenmaan shp 41 311 39 774 45 364 42 560 42 070 43 389 43 878 48 754 49 315 38 063 Itä-Savon shp 1 816 1 479 961 1 132 1 298 1 511 1 224 1 445 1 498 1 512 Kainuun shp 2 619 2 385 2 185 2 154 2 173 2 438 2 326 2 250 2 564 3 007 Kanta-Hämeen shp 4 866 4 766 5 057 5 268 5 123 6 330 6 465 5 942 6 513 7 584 Keski-Pohjanmaan shp 3 583 3 848 3 367 3 763 3 632 4 420 4 341 4 301 3 752 4 330 Keski-Suomen shp 2 932 6 943 5 785 5 979 6 001 5 787 7 014 8 674 8 800 9 637 Kymenlaakson shp 3 852 3 645 2 129 2 816 3 041 4 548 1 112 947 715 3 437 Lapin shp 1 065 891 1 021 1 048 1 087 890 834 1 060 1 493 1 896 Länsi-Pohjan shp 974 1 014 937 882 852 900 1 123 1 203 1 216 1 244 Pirkanmaan shp 7 999 8 708 6 934 10 504 12 556 13 180 15 421 16 068 17 663 19 224 Pohjois-Karjalan shp 2 005 2 145 2 074 1 914 2 290 2 313 2 566 2 624 3 598 4 271 Pohjois-Pohjanmaan shp 7 726 6 599 6 893 7 883 8 154 8 698 7 923 7 983 9 830 10 793 Pohjois-Savon shp 3 271 3 861 2 755 2 997 2 761 3 037 5 768 4 874 6 307 6 465 Päijät-Hämeen shp 2 385 2 725 3 105 2 585 2 826 3 525 4 317 3 416 4 324 4 707 Satakunnan shp 3 257 4 437 4 907 5 788 6 486 7 644 8 930 6 952 7 250 8 366 Vaasan shp 1 305 1 510 1 207 1 171 1 252 1 655 1 838 1 656 2 063 2 250 Varsinais-Suomen shp 11 897 10 594 10 904 11 223 12 193 13 676 11 065 12 059 13 210 14 958 SAIRAANHOITOPIIRIT 113 089 113 608 113 321 116 817 121 087 131 554 137 165 140 032 149 763 152 481 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 8. Käsitellytkiireettömätlähetteet(lkm)sairaanhoitopiireissä2014-2022 7.10.2022 Pia Tuominen 8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm Etelä-Karjalan shp 12 059 13 232 13 154 15 899 16 677 16 507 13 122 24 484 19 772 Etelä-Pohjanmaan shp 30 572 31 823 31 210 32 278 32 101 33 105 29 770 31 560 32 065 Etelä-Savon shp 15 311 17 346 19 941 19 968 20 406 21 878 18 611 20 950 21 399 Helsingin ja Uudenmaan shp 184 830 192 596 199 711 212 508 218 326 223 818 198 712 214 907 221 392 Itä-Savon shp 7 565 7 696 8 498 8 493 8 582 8 724 7 781 9 039 8 121 Kainuun shp 11 525 12 663 14 934 14 492 14 200 14 488 13 211 15 907 16 068 Kanta-Hämeen shp 22 811 23 874 24 761 26 136 27 553 30 575 27 138 30 057 30 909 Keski-Pohjanmaan shp 13 445 13 687 13 623 18 682 17 736 19 049 18 268 19 635 0 Keski-Suomen shp 34 390 32 258 32 354 35 119 41 174 42 038 35 077 37 910 38 558 Kymenlaakson shp 18 458 18 961 21 988 20 948 38 597 34 182 35 028 31 717 29 587 Lapin shp 17 377 17 604 10 785 12 058 12 368 12 536 11 505 12 241 12 192 Länsi-Pohjan shp 8 482 8 993 10 563 10 428 10 272 10 593 9 367 10 811 11 140 Pirkanmaan shp 48 618 45 519 41 929 48 909 72 199 74 130 65 858 74 902 72 812 Pohjois-Karjalan shp 22 316 22 995 24 050 25 696 25 638 27 388 25 210 27 430 26 016 Pohjois-Pohjanmaan shp 43 562 48 693 58 076 61 693 65 150 67 862 62 196 66 874 62 918 Pohjois-Savon shp 35 688 40 872 42 684 44 380 44 768 43 978 37 918 42 503 41 579 Päijät-Hämeen shp 23 994 26 264 25 984 26 958 34 264 34 270 31 759 32 758 31 814 Satakunnan shp 24 832 34 221 35 839 38 044 38 452 40 366 39 067 39 559 39 610 Vaasan shp 20 295 22 695 23 644 25 490 26 255 26 787 25 525 27 712 27 258 Varsinais-Suomen shp 47 451 50 389 49 817 64 948 65 939 68 673 61 216 66 519 65 048 SAIRAANHOITOPIIRIT 643 581 682 381 703 545 763 127 830 657 850 947 766 339 837 475 808 258 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 9. Hoidontarpeenarviointiaodottavienlukumäärät31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 9 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk Odotusajan mediaani Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm lkm % vrk Etelä-Karjalan shp 325 305 16 4 20 6,2 28 Etelä-Pohjanmaan shp 1 879 1 587 255 37 292 15,5 48 Etelä-Savon shp 152 116 36 36 23,7 51 Helsingin ja Uudenmaan shp 27 855 18 073 5 707 4 075 9 782 35,1 65 Itä-Savon shp 90 64 12 14 26 28,9 43 Kainuun shp 915 654 261 0 261 28,5 56 Kanta-Hämeen shp 129 72 17 40 57 44,2 77 Keski-Suomen shp 2 065 1 467 414 184 598 29,0 58 Kymenlaakson shp 666 539 74 53 127 19,1 47 Lapin shp 2 386 1 877 395 114 509 21,3 47 Länsi-Pohjan shp 1 556 1 412 140 4 144 9,3 34 Pirkanmaan shp 4 316 3 279 899 138 1 037 24,0 58 Pohjois-Karjalan shp 4 885 3 658 941 286 1 227 25,1 38 Pohjois-Pohjanmaan shp 8 562 6 211 1 769 582 2 351 27,5 57 Pohjois-Savon shp 4 813 4 221 466 126 592 12,3 27 Päijät-Hämeen shp 7 3 2 2 4 57,1 127 Satakunnan shp 1 174 944 173 57 230 19,6 41 Vaasan shp 3 687 2 711 734 242 976 26,5 55 Varsinais-Suomen shp 2 882 2 523 312 47 359 12,5 44 SAIRAANHOITOPIIRIT 68 344 49 716 12 623 6 005 18 628 27,3 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 10. Hoitoaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäsekäperusterveydenhuollonyksiköissä, joissaerikoissairaanhoitoa,erikoisaloittainelokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 10 Erikoisala 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2021 31.8.2022 SISÄTAUDIT 12 772 12 902 13 216 14 760 13 505 16 307 14 978 16 576 14 219 14 324 ANESTESIOLOGIA 360 354 380 325 550 673 566 544 438 368 KIRURGIA 48 438 47 794 45 712 46 182 46 263 47 866 55 424 53 239 60 488 63 348 20 Kirurgia 6 434 6 377 5 306 4 991 1 925 2 009 9 263 1 758 1 735 1 804 20G Gastroenterologinen kirurgia 7 572 7 484 7 024 7 151 7 930 8 392 8 246 10 197 12 826 13 295 20J Käsikirurgia 3 684 3 339 3 144 3 319 3 747 3 994 4 230 3 570 4 649 5 010 20L Lastenkirurgia 1 459 1 801 1 642 1 771 1 626 1 644 1 594 1 678 2 004 2 089 20O Ortopedia ja traumatologia 16 745 16 756 16 331 16 025 16 310 16 228 17 778 22 190 24 464 24 819 20P Plastiikkakirurgia 3 287 3 175 3 047 3 304 3 966 4 212 3 817 3 834 4 459 4 861 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 575 696 647 591 717 787 790 543 598 621 20U Urologia 4 230 4 061 4 170 4 494 5 151 5 669 5 075 4 895 5 481 5 941 20V Verisuonikirurgia 2 824 2 681 2 849 2 992 3 363 3 487 3 248 3 272 2 726 3 085 20Y Yleiskirurgia 1 628 1 424 1 552 1 544 1 528 1 444 1 383 1 302 1 546 1 823 NEUROKIRURGIA 2 156 2 615 2 254 1 937 1 985 2 312 2 204 2 622 2 862 2 769 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 8 290 8 480 7 650 8 294 8 408 8 131 8 256 9 013 8 562 8 146 LASTENTAUDIT 1 839 1 986 1 899 2 275 2 463 2 786 2 472 2 249 2 384 2 177 SILMÄTAUDIT 21 004 20 874 21 469 21 762 23 289 24 934 25 000 23 581 26 205 26 773 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 12 645 13 684 16 058 15 241 14 074 15 774 14 442 11 988 13 287 13 420 FONIATRIA 204 349 458 341 577 552 563 420 231 317 HAMMAS- SUU- JA LEUKASAIRAUD 1 760 2 132 2 064 2 265 2 783 3 648 4 509 3 655 4 140 4 075 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 4 032 3 273 3 719 3 769 3 888 4 580 3 812 4 023 2 925 3 580 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 478 447 402 428 434 624 562 640 495 533 PSYKIATRIA 1 632 1 754 2 126 2 522 2 718 3 089 3 361 5 535 5 796 5 991 NUORISO- JA LASTENPSYKIATRIA 490 419 625 798 791 1 014 1 140 1 765 1 674 1 035 NEUROLOGIA 2 291 2 388 2 397 2 836 3 029 2 904 3 114 3 667 2 638 2 267 LASTENNEUROLOGIA 558 565 579 574 418 452 436 685 702 568 KEUHKOSAIRAUDET 2 489 2 179 2 821 3 369 4 196 6 267 5 717 4 925 5 473 6 101 AKUUTTILÄÄKETIEDE 0 0 0 0 2 7 4 3 2 MUUT 2 947 2 735 2 283 2 770 3 110 2 924 2 985 2 981 3 759 2 971 Hoitoa odottaneet yhteensä 124 385 124 930 126 112 130 448 132 481 144 839 149 548 148 112 156 281 158 765 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 11. Yli180vuorokauttaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäerikoisaloittainelokuun lopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 11 Erikoisala 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2022 31.8.2022 SISÄTAUDIT 584 244 153 283 318 560 879 509 424 708 ANESTESIOLOGIA 35 1 2 2 35 5 110 100 111 133 KIRURGIA 1 009 805 755 706 1 017 1 349 7 141 3 785 5 764 10 442 20 Kirurgia 124 233 63 122 33 43 1 774 123 127 223 20G Gastroenterologinen kirurgia 189 145 223 93 190 170 875 765 1 311 2 448 20J Käsikirurgia 59 25 19 16 22 57 630 298 302 649 20L Lastenkirurgia 30 42 34 26 40 56 91 135 258 328 20O Ortopedia ja traumatologia 186 99 140 130 227 364 2 037 1 427 2 290 4 137 20P Plastiikkakirurgia 281 121 161 178 254 350 729 563 783 1 358 20R Sydän- ja rintaelinkirurgia 23 24 11 10 21 13 60 11 38 62 20U Urologia 40 49 35 57 124 165 394 211 378 735 20V Verisuonikirurgia 67 52 64 59 33 75 400 185 151 227 20Y Yleiskirurgia 10 15 5 15 73 56 151 67 126 275 NEUROKIRURGIA 97 59 111 13 44 47 254 296 337 544 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 20 51 53 171 87 59 400 113 398 618 LASTENTAUDIT 5 13 12 24 97 148 216 167 78 103 SILMÄTAUDIT 518 647 760 279 518 697 5 867 2 531 2 859 3 775 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 130 119 432 149 266 469 2 780 494 482 963 FONIATRIA 0 19 5 2 20 3 53 6 1 0 HAMMAS- SUU- JA LEUKASAIRAUDE 17 26 42 44 394 809 1 737 597 724 780 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 4 0 6 28 24 47 93 64 59 221 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 0 0 0 2 2 1 5 5 5 11 PSYKIATRIA 63 42 26 38 37 190 111 702 1 417 1 997 NUORISO- JA LASTENPSYKIATRIA 10 2 3 13 9 28 53 161 108 94 NEUROLOGIA 20 18 8 54 71 143 108 51 46 62 LASTENNEUROLOGIA 7 12 14 9 2 7 19 24 20 23 KEUHKOSAIRAUDET 5 7 17 61 227 292 802 93 147 453 AKUUTTILÄÄKETIEDE 0 0 0 0 0 0 1 0 2 MUUT 22 56 14 37 186 249 420 175 319 331 Hoitoa odotttaneet yhteensä 2 546 2 121 2 413 1 915 3 354 5 103 21 048 9 874 13 299 21 260 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 13. Alle 23-vuotiaidenlasten-januortenmielenterveyspalveluja(psykiatrianerikoisaloille)yli90 vuorokauttahoitoaodottaneidenmääränkehityssairaanhoitopiireissäjaperusterveydenhuollon yksiköissäelokuunlopussa2014-2022sekä30.4.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 13 Yli 90 vrk hoitoa odottaneet 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 31.8.2020 31.8.2021 30.4.2021 31.8.2022 70 Psykiatria 46 16 7 31 24 42 80 188 371 479 74 Nuorisopsykiatria 13 9 17 36 26 44 90 387 162 155 75 Lastenpsykiatria 37 18 29 28 41 122 70 194 118 137 Psykiatrian erikoisalat yht. 96 43 53 95 91 208 240 769 651 771 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 14. Kaihileikkaukseen31.8.2022odottaneetsairaanhoitopiireittäin 7.10.2022 Pia Tuominen 14 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk Odotusajan mediaani Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm % lkm % vrk Etelä-Karjalan shp 509 234 274 1 0,2 275 54,0 98 Etelä-Pohjanmaan shp 623 285 337 1 0,2 338 54,3 93 Etelä-Savon shp 260 199 61 0 0,0 61 23,5 59 Helsingin ja Uudenmaan 1 903 1 129 523 251 13,2 774 40,7 75 Itä-Savon shp 259 129 130 0 0,0 130 50,2 91 Kainuun shp 342 89 139 114 33,3 253 74,0 126 Kanta-Hämeen shp 329 0 252 77 23,4 329 100,0 150 Keski-Pohjanmaan shp 87 0 83 4 4,6 87 100,0 132 Keski-Suomen shp 687 410 242 35 5,1 277 40,3 76 Kymenlaakson shp 457 235 216 6 1,3 222 48,6 88 Lapin shp 216 163 51 2 0,9 53 24,5 64 Länsi-Pohjan shp 145 79 65 1 0,7 66 45,5 86 Pirkanmaan shp 1 397 742 641 14 1,0 655 46,9 89 Pohjois-Karjalan shp 948 270 350 328 34,6 678 71,5 146 Pohjois-Pohjanmaan shp 213 28 171 14 6,6 185 86,9 127 Pohjois-Savon shp 947 382 356 209 22,1 565 59,7 114 Päijät-Hämeen shp 695 404 291 0 0,0 291 41,9 81 Satakunnan shp 1 135 499 468 168 14,8 636 56,0 106 Vaasan shp 108 100 8 0 0,0 8 7,4 27 Varsinais-Suomen shp 235 138 45 52 22,1 97 41,3 30 SAIRAANHOITOPIIRIT 11 495 5 515 4 703 1 277 11,1 5 980 52,0 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 15. Polventailonkantekonivelleikkausta31.8.2022odottaneetsairaanhoitopiireittäin 7.10.2022 Pia Tuominen 15 Hoitoa odottaneet yhteensä 1-90 vrk hoitoa odottaneet 91-180 vrk hoitoa odottaneet Yli 180 vrk hoitoa odottaneet Yli 180 vrk, %, hoitoa odottaneet Yli 90 vrk hoitoa odottaneet Yli 90 vrk, %, hoitoa odottaneet Mediaani odotusaika hoitoa odottaneilla Sairaanhoitopiiri lkm lkm lkm lkm % lkm % vrk Etelä-Karjalan shp 265 114 146 5 1,9 151 57,0 98 Etelä-Pohjanmaan shp 163 108 55 0 0,0 55 33,7 78 Etelä-Savon shp 139 88 51 0 0,0 51 36,7 66 Helsingin ja Uudenmaan shp 2 533 792 762 979 38,6 1 741 68,7 151 Itä-Savon shp 115 79 36 0 0,0 36 31,3 63 Kainuun shp 229 81 98 50 21,8 148 64,6 118 Kanta-Hämeen shp 126 0 63 63 50,0 126 100,0 180 Keski-Pohjanmaan shp 38 0 36 2 5,3 38 100,0 133 Keski-Suomen shp 248 122 117 9 3,6 126 50,8 91 Kymenlaakson shp 38 15 12 11 28,9 23 60,5 113 Lapin shp 122 95 27 0 0,0 27 22,1 49 Länsi-Pohjan shp 60 41 18 1 1,7 19 31,7 57 Pirkanmaan shp 1 109 822 285 2 0,2 287 25,9 48 Pohjois-Karjalan shp 337 55 81 201 59,6 282 83,7 209 Pohjois-Pohjanmaan shp 806 308 341 157 19,5 498 61,8 107 Pohjois-Savon shp 1 053 313 214 526 50,0 740 70,3 180 Päijät-Hämeen shp 353 126 167 60 17,0 227 64,3 114 Satakunnan shp 429 187 167 75 17,5 242 56,4 99 Vaasan shp 222 88 71 63 28,4 134 60,4 116 Varsinais-Suomen shp 538 418 95 25 4,6 120 22,3 75 SAIRAANHOITOPIIRIT 8 923 3 852 2 842 2 229 25,0 5 071 56,8 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 16. Saapuneetjakäsitellytlähetteetja niidenkäsittelyajatperusterveydenhuollon erikoissairaanhoidonyksiköissä1.1.-31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 16 Terveyskeskusyksikkö Lähetteet yhteensä Lähetteitä käsitelty yhteensä Lähete käsitelty 3 vrk:ssa Lähete käsitelty 4–21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa, % Forssan seudun tk 6 990 7 064 4 965 2 065 34 0,5 Heinolan tk 2 368 2 405 1 345 1 060 0 0,0 Helsingin tk Jämsän tk 0 5 969 4 086 1 854 29 0,5 Kuopion tk 2 469 2 472 2 209 256 7 0,3 Kuusamon tk 3 236 3 265 1 955 1 254 56 1,7 Nokian tk 259 269 159 110 0 0,0 Oulun tk 0 Pietarsaaren SOTE 6 260 6 311 4 679 1 506 126 2,0 Raahen seudun tk 0 5 560 4 250 1 281 29 0,5 Sisä-Savon thky 0 276 176 100 0 0,0 Turun tk 6 199 5045 4392 580 73 1,4 Varkauden tk 5542 5 668 3 823 1 804 41 0,7 Ylä-Savon SOTE 3 173 3 105 2 219 865 21 0,7 Yhteensä 36 496 47 409 34 258 12 735 416 0,9 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 17. Hoidontarpeenarviointiaodottavienmääräja odotusajatperusterveydenhuollon erikoissairaanhoidonyksiköissä31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 17 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Yli 90 vrk Yli 90 vrk Terveyskeskusyksikkö lkm lkm lkm lkm % lkm % Forssan seudun tk 13 12 1 0 0,0 1 7,7 Heinolan tk 22 22 0 0 0,0 0 0,0 Kuopion tk 11 6 0 5 45,5 5 45,5 Kuusamon tk 32 30 2 0 0,0 2 6,3 Raahen seudun tk 365 332 31 2 0,5 33 9,0 Sisä-Savon thky 2 2 0 0 0,0 0 0,0 Turun tk 36 33 3 0 0 3 8,3 Ylä-Savon SOTE 43 43 0 0 0,0 0 0,0 Yhteensä 524 480 37 7 1,3 44 8,4 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 18. Hoitoaodottavienmääräja odotusajatperusterveydenhuollonerikoissairaanhoidonyksiköissä 31.8.2022 7.10.2022 Pia Tuominen 18 Yhteensä 1–90 vrk 91–180 vrk Yli 180 vrk Yli 180 vrk Odotusajan mediaani 30.4.2022 yli 180 vrk hoitoa odottaneet Terveyskeskusyksikkö lkm lkm lkm lkm % vrk lkm Forssan seudun tk 729 648 81 0 0,0 23 16 Heinolan tk 133 133 0 0 0,0 2 Jämsän tk 377 347 26 4 1,1 13 0 Kuopion tk 533 318 160 55 10,3 42 Kuusamon tk 589 413 43 133 22,6 30 107 Nokian tk 50 50 0 0 0,0 0 Oulun tk 440 159 110 171 38,9 125 Pietarsaaren SOTE 849 611 210 28 3,3 9 Raahen seudun tk 1 060 747 285 28 2,6 27 Sisä-Savon thky 17 17 0 0 0,0 0 Turun tk 594 488 101 5 0,8 16 14 Varkauden tk 453 381 58 14 3,1 23 2 Ylä-Savon SOTE 460 402 58 0 0,0 1 Yhteensä 6 284 4 714 1 132 438 7,0 345 Lähde: Erikoissairaanhoidon jonotilanne: peruskuutio
 • 19. Päälöydökset • Elokuun lopussa 2022 152481 potilasta odotti kiireettömään erikoissairaanhoitoon. • Elokuussa 2022 yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli yli 20000. • Verrattuna vuotta aikaisempaan tilanteeseen yli puoli vuotta odottaneiden määrä lisääntyi yli 11000 potilaalla. • Suhteellisesti eniten yli puoli vuotta odottaneita oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä ja vähiten Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä • Yli puoli vuotta odottaneiden määrä oli laskenut Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. • Potilaat odottivat 31.8.2022 kiireetöntä sairaanhoitoa keskimäärin 65,5 vuorokautta, mikä on noin kahdeksan vuorokautta pidempään kuin elokuussa 2021. • Yli kolme kuukautta mielenterveyspalveluita odottaneiden lasten ja nuorten määrä noussut. • Kaihileikkaukseen odotti sairaanhoitopiirien sairaaloissa elokuun lopussa noin 11500 potilasta. • Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottaneita elokuun lopussa oli 8900 potilasta. 7.10.2022 Pia Tuominen 19