SlideShare a Scribd company logo
ARALING PANLIPUNAN
KONTEMPORARYONG ISYU
WEEK 3-4
MELC BASED
LAYUNIN
Naipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at
pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa
Bago mo umpisahan ang araling ito balikan muna
ang iyong natutuhan tungkol sa dimensiyon ng
globalisasyon.
1. Ano ang globalisasyon?
2. Ano-ano ang malaking ambag nito sa
ating ekonomiya?
3. Paano ito nagsimula?
Balikan
DEPED
HERO
Suriin ang susunod na
ipapakitang larawan
Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng ipinakikita
sa larawan na iyong nakita? Ano ang iyong
nararamdaman tungkol dito.
Pamprosesong Tanong
DEPED
HERO
UNEMPLOYMENT
RATE
50
60
70
80
90
100
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017
Ano kaya ang posibleng dahilan
ng
kawalan ng trabaho ng tao?
Ang edad 15 hanggang 24
taon ang ay naghahahanap ng
trabaho at ilan ay hinihingian
ng natapos o credentials.
Edad
Ang pagkakaroon ng maraming
anak ay nakabawas sa pagiging
produktibo. Dahil ayon sa
pamahalaan, kung mas kaunti ang
populasyon, mas kaunti ang
kailangang trabaho.
Paglaki ng
Populasyon
Sa kabilang dako may
nagsasabi na ang isa sa mga
pinakadahilan ng
unemployment ay ang
pamahalaan dahil sa walang
komprehensibo at
pangmatagalang plano na
makalilikha ng trabaho para
sa mga mamamayan.
Pamahalaan
Ilan sa maraming naidulot
ng globalisasyon sa
paggawa ay ang mga
sumusunod:
ANG
GLOBALISASYON
AT PAGGAWA
demand ng bansa para
sa iba’t ibang
kakayahan o kasanayan
sa paggawa na globally
standard;
mabibigyan ng
pagkakataon ang mga
lokal na produkto na
makilala sa
pandaigidigan
pamilihan;
binago ng globalisasyon
ang workplace at mga
salik ng produksiyon tulad
ng pagpasok ng iba’t
ibang gadget,
computer/IT programs,
complex machines at iba
pang makabagong
kagamitan sa paggawa; at
dahil sa mura at mababa
ang labor o pasahod sa
mga manggagawa kaya’t
madali lang sa mga
namumuhunan na
magpresyo ng mura o
mababa laban sa mga
dayuhang produkto o
mahal na serbisyo at
pareho ang kalidad sa
mga produktong lokal.
Kalagayan ng mga
Manggagawa sa Ibat-
ibang Sektor
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
UNEMPLOYMENT
U N D E R E M P L O Y M E N T
Mura at Flexible Labor
Ito ay isang paraan ng mga
kapitalista o mamumuhunan upang
palakihin ang kanilang kinikita at
tinutubo sa pamamagitan ng
pagpapatupad ng mababang
pagpapasahod at paglimita sa
panahon ng paggawa ng mga
manggagawa.
KONTRAKTUWALISASYON
 Hindi naging maganda ang nagiging
kalagayan ng mga manggagawang
kontraktuwal/kaswal.
KONTRAKTUWALISASYON
 Hindi sila binabayaran ng
karampatang sahod at mga
benepisyong ayon sa batas na
tinatamasa ng mga manggagawang
regular.
KONTRAKTUWALISASYON
 Naiiwasan ng mga kapitalista maging
ang pagbabayad ng separation pay,
SSS, PhilHealth at iba pa.
Job-Mismatch
Ito ay tumutukoy sa isang
kalagayan sa paggawa kung saan
ang isang indibidwal ay may
trabaho ngunit hindi tugma sa
kakayanan o pinag-aralan nito.
Mura at Flexible Labor
Ito ay isang paraan ng mga
kapitalista o mamumuhunan
upang palakihin ang kanilang
kinikita at tinutubo sa
pamamagitan ng pagpapatupad
ng mababang pasahod at
paglimita sa panahon ng paggawa
ng mga manggagawa.
Mababang Pasahod
Ito ang mababang pagpapasahod
ng mga kapitalista sa mga
manggagawa ngunit gumugugol
ng mahabang oras sa
pagtatrabaho.
Pandemiyang COVID-19
Maraming mga coronavirus ang
natural na nakakahawa sa mga
hayop, ngunit ang ilan ay maaari
ring makahawa sa mga tao.
Unemployment
Ito ay nangyayari kapag ang mga
tao ay walang trabaho ngunit
aktibong naghahanap ng trabaho.
Underemployment
Ang isang manggagawa ay maaaring
isaalang-alang na walang trabaho
kung may hawak silang isang part-
time na trabaho sa halip na isang
full-time na isa, o kung sila ay labis
na kwalipikado at may edukasyon,
karanasan, at kasanayan na
lumampas sa mga kinakailangan ng
trabaho.
MGA TUGON SA
HAMON SA PAGGAWA
Upang matugunan ang mga isyu at suliranin sa paggawa, ang
iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan na may kinalaman sa
paggawa ay nagpatupad ng mga batas at polisiya na
makatutulong na maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga
manggawa sa ating bansa.
Presidential Decree (PD) 442 o
Labor Code
Ang batas na ito ay nagtatakda ng mga alituntunin na naglalayong
ingatan ang mga mangagawa at mabigyan ng batayan ang mga
karapatang pang manggagawa sa Pilipinas.
Department Order 18-A ng DOLE
Ang Department Order 18-A ng DOLE taong 2011 ay naghayag ng
patakaran ng pamahalaan laban sa pagpapakontrata. Hinigpitan
ang probisyon ng pagpapakontrata, pinatingkad (highlighted) ang
usapin ng karapatan ng mga manggagawang kontraktuwal
(partikular na ang seguridad sa trabaho o pagka-regular), at iba
pang karapatang tinatamasa ng mga regular na manggagawa.
Department Order 10 ng DOLE sa ilalim ng
Department Order 18-02,
Naging malaking usapin ito kaya’t binalasa ang probisyon ng
Department Order 10 ng DOLE sa ilalim ng Department Order 18-
02, isinasaad dito ang pagbabawal ng pagpapakontrata ng mga
trabaho at gawaing makakaapekto sa mga manggagawang regular
na magreresulta sa pagbabawas sa kanila at ng kanilang oras o
araw ng paggawa; o kung ang pagpapakontrata ay makakaapekto
sa unyon gaya ng pagbabawas ng kasapi, pagpapahina ng
bargaining leverage o pagkahati ng bargaining unit
Gumawa ng poster ukol sa paglutas sa
suliraning kawalan ng trabaho. paano
niya ito ilalarawan upang maiwasan ang
suliraning ito kapag siya ay makatapos na
sa pag-aaral. (Ang guro ay gagawa ng
rubrics bilang batayan ng markahan sa
Gawain)
Isagawa
DEPED
HERO
Pamantayan
Lubos na mahusay
(4)
Mahusa-husay
(3)
Hindi gaanong
mahusay (2)
Kailangan pa ng ibayong
pagsasanay (1)
Makatotohanan
Makatotohanan ang
pahayag
Hindi gaanong
Makatotohanan ang
pahayag
May mga bahagi na
hindi makatotohanan
sa pahayag
Hindi kapanipaniwala
ang pahayag
Makabuluhan
Makabuluhan ang
mensahe
Makabuluhan ang
karamihan sa
mensahe
Hindi gaanong
makabuluhan ang
mensahe
Hindi makabuluhan
ang mensahe
Malinaw
Lubhang malinaw at
nauunawaan ang
paglalalhad ng
gawain
Malinaw at
nauunawaan ang
pagkakalahad ng
gawain
Hindi gaanong
Malinaw at
nauunawaan ang
pagkakalahad ng
gawain
Malabo at hindi
nauunawaan ang
pagkakalahad ng gawain
Wasto ang datos
Wasto ang mga
datos
May ilang mali sa
mga datos
Malabo ang mga
ibinigay na mga datos
Mali ang ginawang datos
Malikhain
Malikhain at
masining ang
paglalahad
May pagkamalikhain
at masining ang
paglalahad
May kakulangan sa
pagiging malikhain at
masining ang
paglalahad
Malaki ang kakulangan
sa pagiging malikhain at
masining ang paglalahad
RUBRIKS
Pagtataya
Panuto: Isulat ang T kung tama ang pangugusap at M
kung mali ang isinasaad ng pangungusap.
________1. Ang mga manggagawang Pilipino ay
humaharap sa iba’t ibang hamon
ng globalisasyon tulad ng mataas na pasahod,
kawalang seguridad sa pinapasukang kompanya at
job mismatch.
_______ 2. Dahil sa pag-usbong ng globalisasyon,
nagiging bukas ang bansa sa iba’t ibang oportunidad
na tuklasin ang potensyal na pakikipagsabayan sa
pandaigdigang kompetisyon.
DEPED
HERO
________3. Ang pagdating at paglakas ng dayuhang
mamumuhunan sa ating bansa
ay nakatutulong sa paglago ng ating ekonomiya.
________4. Dahil sa globalisasyon, ang karamihan sa
mga pandaigdigang trabaho
sa ekonomiya ay walang katiyakan at pansamantala.
Pagtataya
Sa mga nabanggit na suliranin sa paggawa
lalung – lalo na sa kawalan ng Trabaho. Bilang
mag-aaral ano ang inyong gagawin upang hindi
maranasan ang mga suliranin? Gumawa ng
inyong sariling repleksyon ukol eto
Paglalahat
Gumawa ng islogan ukol sa pangyayayari sa
globalisasyong politikal, ng ugnayan ng mga
bansa maging ito ay bilateral, multilateral at
diplomatiko.
(Ang guro ay gagawa ng rubrics para
pamantayan sa markahan)
Takdang Aralin

More Related Content

Similar to 2. ISYU SA PAGGAWA sa Araling Panlipunan 10 Aralin 3-Junior High School

Mura at Flexible Labor
Mura at Flexible LaborMura at Flexible Labor
Mura at Flexible Labor
edmond84
 
ISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWAISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWA
edmond84
 
Pagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang Manggagawa
Pagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang ManggagawaPagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang Manggagawa
Pagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang Manggagawa
edmond84
 
4. Unemployment Module.pptx
4. Unemployment Module.pptx4. Unemployment Module.pptx
4. Unemployment Module.pptx
Harold Catalan
 
AP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptx
AP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptxAP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptx
AP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptx
EVELYNGRACETADEO1
 
Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...
Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...
Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...
Gesa Tuzon
 
Apat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptx
Apat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptxApat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptx
Apat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptx
JohnLopeBarce2
 
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptxG9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
JaJa652382
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
JamaerahArtemiz
 
KYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptxKYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptx
Andreimklng
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Glenn Rivera
 
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdfISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
RosarioMagat
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
JamaerahArtemiz
 
unemployment
unemploymentunemployment
unemployment
CHUBBYTITAMAESTRA
 
Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor
edmond84
 
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Rejane Cayobit
 
Kontraktwalisasyon 10-electron
Kontraktwalisasyon 10-electronKontraktwalisasyon 10-electron
Kontraktwalisasyon 10-electron
Quiel Utulo
 
Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3
Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3
Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3courage_mpmu
 

Similar to 2. ISYU SA PAGGAWA sa Araling Panlipunan 10 Aralin 3-Junior High School (20)

Mura at Flexible Labor
Mura at Flexible LaborMura at Flexible Labor
Mura at Flexible Labor
 
ISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWAISYU NG PAGGAWA
ISYU NG PAGGAWA
 
Pagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang Manggagawa
Pagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang ManggagawaPagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang Manggagawa
Pagbangon ng mga Manggagawa at ang Kilusang Manggagawa
 
4. Unemployment Module.pptx
4. Unemployment Module.pptx4. Unemployment Module.pptx
4. Unemployment Module.pptx
 
AP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptx
AP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptxAP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptx
AP10 Q2 Mga Isyu at Suliranin sa Paggawa.pptx
 
Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...
Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...
Korprasyon (nasyonalisasyon, pagsasapribado, mabisang paraan sa pamamahala, m...
 
Apat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptx
Apat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptxApat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptx
Apat na Haligi para sa Isang Desente at Marangal na Paggawa.pptx
 
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptxG9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
G9 AP Q4 Week 6 Sektor ng Paglilingkod.pptx
 
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptxIsyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
Isyu ng Paggawa-kontemporaryong Isyu 10.pptx
 
KYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptxKYLLATOPIC2.pptx
KYLLATOPIC2.pptx
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
 
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdfISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
ISYU SA PAGGAWA-FINAL-KONTEMPORAYONG ISYUpdf
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
 
unemployment
unemploymentunemployment
unemployment
 
Unemployment
UnemploymentUnemployment
Unemployment
 
Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor Aralin 5 Impormal na Sektor
Aralin 5 Impormal na Sektor
 
Grp7 ekonomiks
Grp7 ekonomiksGrp7 ekonomiks
Grp7 ekonomiks
 
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
Masusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan Grade IX- Aralin 5 Yunit III- K...
 
Kontraktwalisasyon 10-electron
Kontraktwalisasyon 10-electronKontraktwalisasyon 10-electron
Kontraktwalisasyon 10-electron
 
Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3
Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3
Pagsusuri At Paninindigan Kaugnay Ng Panukalang Ssl 3
 

2. ISYU SA PAGGAWA sa Araling Panlipunan 10 Aralin 3-Junior High School

 • 2. MELC BASED LAYUNIN Naipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa
 • 3. Bago mo umpisahan ang araling ito balikan muna ang iyong natutuhan tungkol sa dimensiyon ng globalisasyon. 1. Ano ang globalisasyon? 2. Ano-ano ang malaking ambag nito sa ating ekonomiya? 3. Paano ito nagsimula? Balikan DEPED HERO
 • 4. Suriin ang susunod na ipapakitang larawan
 • 5.
 • 6. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng ipinakikita sa larawan na iyong nakita? Ano ang iyong nararamdaman tungkol dito. Pamprosesong Tanong DEPED HERO
 • 7.
 • 8.
 • 10. Ano kaya ang posibleng dahilan ng kawalan ng trabaho ng tao?
 • 11. Ang edad 15 hanggang 24 taon ang ay naghahahanap ng trabaho at ilan ay hinihingian ng natapos o credentials. Edad
 • 12. Ang pagkakaroon ng maraming anak ay nakabawas sa pagiging produktibo. Dahil ayon sa pamahalaan, kung mas kaunti ang populasyon, mas kaunti ang kailangang trabaho. Paglaki ng Populasyon
 • 13. Sa kabilang dako may nagsasabi na ang isa sa mga pinakadahilan ng unemployment ay ang pamahalaan dahil sa walang komprehensibo at pangmatagalang plano na makalilikha ng trabaho para sa mga mamamayan. Pamahalaan
 • 14. Ilan sa maraming naidulot ng globalisasyon sa paggawa ay ang mga sumusunod: ANG GLOBALISASYON AT PAGGAWA
 • 15. demand ng bansa para sa iba’t ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa na globally standard;
 • 16. mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makilala sa pandaigidigan pamilihan;
 • 17. binago ng globalisasyon ang workplace at mga salik ng produksiyon tulad ng pagpasok ng iba’t ibang gadget, computer/IT programs, complex machines at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa; at
 • 18. dahil sa mura at mababa ang labor o pasahod sa mga manggagawa kaya’t madali lang sa mga namumuhunan na magpresyo ng mura o mababa laban sa mga dayuhang produkto o mahal na serbisyo at pareho ang kalidad sa mga produktong lokal.
 • 19. Kalagayan ng mga Manggagawa sa Ibat- ibang Sektor
 • 20. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 21. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 22. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 23. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 24. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 25. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 26. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 27. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 28. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 29. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 30. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 31. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 32. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 33. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 34. UNEMPLOYMENT U N D E R E M P L O Y M E N T
 • 35. Mura at Flexible Labor Ito ay isang paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pagpapasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa.
 • 36.
 • 37. KONTRAKTUWALISASYON  Hindi naging maganda ang nagiging kalagayan ng mga manggagawang kontraktuwal/kaswal.
 • 38. KONTRAKTUWALISASYON  Hindi sila binabayaran ng karampatang sahod at mga benepisyong ayon sa batas na tinatamasa ng mga manggagawang regular.
 • 39. KONTRAKTUWALISASYON  Naiiwasan ng mga kapitalista maging ang pagbabayad ng separation pay, SSS, PhilHealth at iba pa.
 • 40. Job-Mismatch Ito ay tumutukoy sa isang kalagayan sa paggawa kung saan ang isang indibidwal ay may trabaho ngunit hindi tugma sa kakayanan o pinag-aralan nito.
 • 41. Mura at Flexible Labor Ito ay isang paraan ng mga kapitalista o mamumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita at tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pasahod at paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa.
 • 42. Mababang Pasahod Ito ang mababang pagpapasahod ng mga kapitalista sa mga manggagawa ngunit gumugugol ng mahabang oras sa pagtatrabaho.
 • 43. Pandemiyang COVID-19 Maraming mga coronavirus ang natural na nakakahawa sa mga hayop, ngunit ang ilan ay maaari ring makahawa sa mga tao.
 • 44. Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho.
 • 45. Underemployment Ang isang manggagawa ay maaaring isaalang-alang na walang trabaho kung may hawak silang isang part- time na trabaho sa halip na isang full-time na isa, o kung sila ay labis na kwalipikado at may edukasyon, karanasan, at kasanayan na lumampas sa mga kinakailangan ng trabaho.
 • 46.
 • 47. MGA TUGON SA HAMON SA PAGGAWA
 • 48. Upang matugunan ang mga isyu at suliranin sa paggawa, ang iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan na may kinalaman sa paggawa ay nagpatupad ng mga batas at polisiya na makatutulong na maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga manggawa sa ating bansa.
 • 49. Presidential Decree (PD) 442 o Labor Code Ang batas na ito ay nagtatakda ng mga alituntunin na naglalayong ingatan ang mga mangagawa at mabigyan ng batayan ang mga karapatang pang manggagawa sa Pilipinas.
 • 50. Department Order 18-A ng DOLE Ang Department Order 18-A ng DOLE taong 2011 ay naghayag ng patakaran ng pamahalaan laban sa pagpapakontrata. Hinigpitan ang probisyon ng pagpapakontrata, pinatingkad (highlighted) ang usapin ng karapatan ng mga manggagawang kontraktuwal (partikular na ang seguridad sa trabaho o pagka-regular), at iba pang karapatang tinatamasa ng mga regular na manggagawa.
 • 51. Department Order 10 ng DOLE sa ilalim ng Department Order 18-02, Naging malaking usapin ito kaya’t binalasa ang probisyon ng Department Order 10 ng DOLE sa ilalim ng Department Order 18- 02, isinasaad dito ang pagbabawal ng pagpapakontrata ng mga trabaho at gawaing makakaapekto sa mga manggagawang regular na magreresulta sa pagbabawas sa kanila at ng kanilang oras o araw ng paggawa; o kung ang pagpapakontrata ay makakaapekto sa unyon gaya ng pagbabawas ng kasapi, pagpapahina ng bargaining leverage o pagkahati ng bargaining unit
 • 52. Gumawa ng poster ukol sa paglutas sa suliraning kawalan ng trabaho. paano niya ito ilalarawan upang maiwasan ang suliraning ito kapag siya ay makatapos na sa pag-aaral. (Ang guro ay gagawa ng rubrics bilang batayan ng markahan sa Gawain) Isagawa DEPED HERO
 • 53. Pamantayan Lubos na mahusay (4) Mahusa-husay (3) Hindi gaanong mahusay (2) Kailangan pa ng ibayong pagsasanay (1) Makatotohanan Makatotohanan ang pahayag Hindi gaanong Makatotohanan ang pahayag May mga bahagi na hindi makatotohanan sa pahayag Hindi kapanipaniwala ang pahayag Makabuluhan Makabuluhan ang mensahe Makabuluhan ang karamihan sa mensahe Hindi gaanong makabuluhan ang mensahe Hindi makabuluhan ang mensahe Malinaw Lubhang malinaw at nauunawaan ang paglalalhad ng gawain Malinaw at nauunawaan ang pagkakalahad ng gawain Hindi gaanong Malinaw at nauunawaan ang pagkakalahad ng gawain Malabo at hindi nauunawaan ang pagkakalahad ng gawain Wasto ang datos Wasto ang mga datos May ilang mali sa mga datos Malabo ang mga ibinigay na mga datos Mali ang ginawang datos Malikhain Malikhain at masining ang paglalahad May pagkamalikhain at masining ang paglalahad May kakulangan sa pagiging malikhain at masining ang paglalahad Malaki ang kakulangan sa pagiging malikhain at masining ang paglalahad RUBRIKS
 • 54. Pagtataya Panuto: Isulat ang T kung tama ang pangugusap at M kung mali ang isinasaad ng pangungusap. ________1. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba’t ibang hamon ng globalisasyon tulad ng mataas na pasahod, kawalang seguridad sa pinapasukang kompanya at job mismatch. _______ 2. Dahil sa pag-usbong ng globalisasyon, nagiging bukas ang bansa sa iba’t ibang oportunidad na tuklasin ang potensyal na pakikipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. DEPED HERO
 • 55. ________3. Ang pagdating at paglakas ng dayuhang mamumuhunan sa ating bansa ay nakatutulong sa paglago ng ating ekonomiya. ________4. Dahil sa globalisasyon, ang karamihan sa mga pandaigdigang trabaho sa ekonomiya ay walang katiyakan at pansamantala. Pagtataya
 • 56. Sa mga nabanggit na suliranin sa paggawa lalung – lalo na sa kawalan ng Trabaho. Bilang mag-aaral ano ang inyong gagawin upang hindi maranasan ang mga suliranin? Gumawa ng inyong sariling repleksyon ukol eto Paglalahat
 • 57. Gumawa ng islogan ukol sa pangyayayari sa globalisasyong politikal, ng ugnayan ng mga bansa maging ito ay bilateral, multilateral at diplomatiko. (Ang guro ay gagawa ng rubrics para pamantayan sa markahan) Takdang Aralin