SlideShare a Scribd company logo
IKT ja õppimine: kaks vaadet

     Hans Põldoja
     Tallinna Ülikool
See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil
Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco,
California, 94105, USA.
I vaade
E-õpe
Õpihaldussüsteemid

  Learning management systems
Õpihaldussüsteemid

WebCT, Blackboard, Fronter, Moodle, IVA, ...
Õpiobjektid

 Learning objects
Lego klotsid õpiobjekti metafoorina
                   (Väljataga, 2005)
Õpiobjekti tunnused
•  Käideldavus (accessibility) — õpiobjekt on kättesaadav

•  Koostalitlusvõime (interoperability) — õpiobjekt töötab erinevatel riistvara- ja
  tarkvaraplatvormidel

•  Kohandatavus (adaptability) — õpiobjekti on võimalik kohandada õppurile või
  õpisituatsioonile

•  Korduvkasutus (reusability) — õpiobjekt ei ole seotud kontekstiga ja on
  korduvkasutatav erinevate õppuritega

•  Vastupidavus (durability) — õpiobjekt töötab ilma muutmata uuemal riist- ja
  tarkvaral

•  Granulaarsus (granularity) — õpiobjekti on võimalik lahutada väiksemateks
  osadeks


                                         (LOAZ, 2004)
Repositooriumid

 Learning object repositories
Mõisted


•  Repositoorium — andmebaasirakendus, mis
  sisaldab õpiobjekte ja nende metaandmeid

•  Referatoorium — andmebaasirakendus, mis
  sisaldab õpiobjektide metaandmeid ja viiteid nende
  asukohale
http://www.merlot.org
http://www.e-ope.ee/repositoorium
Standardid
Metaandmed

IEEE Learning Object Metadata
(Hermann, 2002)
Muud standardid


•  SCORM

•  IMS Question and Test Interoperability

•  IMS Learning Design

•  IMS Learner Information Package

•  ...
II vaade
Autoriõigus
Teose vaba kasutamine teaduslikel ja
    hariduslikel eesmärkidel (§19)

•  Õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja
  refereerimine motiveeritud mahus on lubatud, kui
  järgitakse refereeritava või tsiteeritava teose kui
  terviku mõtte õige edasiandmise kohustust.

•  Õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine
  illustreeriva materjalina on lubatud õppe- ja
  teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ja
  tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi
  eesmärke.
Teose vaba kasutamine teaduslikel ja
    hariduslikel eesmärkidel (§19)

•  Õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine
  on lubatud õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
  motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes,
  mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
Probleemid


•  Mis on motiveeritud maht?

•  Kust lõppevad hariduslikud ja teaduslikud
  eesmärgid (illustratsioonide kasutamisel)?

•  Õppematerjali tõlkimiseks või kohandamiseks on
  vaja varaliste õiguste omaniku nõusolekut
Creative Commons
http://creativecommons.org
Creative Commons litsentsid

•  Attribution

•  Attribution-Share Alike

•  Attribution-Noncommercial

•  Attribution-Noncommercial-Share Alike

•  Attribution-Noncommercial-No Derivative Works

•  Attribution-No Derivative Works
Creative Commons piirangud
•  Attribution — kohustus viidata teosele autori
  poolt määratud viisil

•  Share Alike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb
  edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi
  alusel

•  Noncommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel
  eesmärkidel

•  No Derivative Works — teost ei tohi muuta ega
  kasutada tuletatud teoste loomisel
Creative Commons õigused•  Share — õigus teost kopeerida, levitada ja edasi
  anda

•  Remix — õigus teost kohandada
Avatud sisu

 Open content
http://www.wikipedia.org
http//et.wikipedia.org
http://commons.wikimedia.org
http://www.flickr.com/creativecommons/
Flickr demo
Kasutatud teosele viitamine•  Autori nimi

•  Teose pealkiri

•  Teose avaldamise allikas
Autori tänamine
Avatud õppematerjalid

   Open Educational Resources
http://ocw.mit.edu
http://cnx.org
http://en.wikibooks.org
http://www.oercommons.org
http://lemill.net
LeMill demo
Personaalsed
õpikeskkonnad
Personal Learning Environments
Avatud kursused
http://www.wikiversity.org
http://oerkursus.wordpress.com
Õppematerjalid
                                   link ja märksõna
                     Kursuse wiki ja ajaveeb


           link ja märksõna               link
                        link                   linkOsalejate ajaveebid

                             RSS
OERKursus demo
Õpi vajalikke
töövahendeid
  tundma
Avatud lähtekoodiga
   tarkvara
http://wordpress.org
http://www.mediawiki.org
http://elgg.org
http://moodle.org
Veeb 2.0 teenused
Jälgi, mis
maailmas toimub
http://www.downes.ca
http://openeducationnews.org
http://opencontent.org/blog/
http://flosse.blogging.fi
Kokkuvõtteks
Viited
• Autoriõiguse seadus (2009). http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13107327

• Hermann, T. (2002). Overview of LOM Draft 6.4. http://www.sreb.org/programs/
 EdTech/SCORE/SCORE_Users_Guide.pdf

• LOAZ (2004). Learning Object Characteristics. http://www.loaz.com/learning-
 objects/learning-object-characteristics.html

• Schaffert, S., Geser, G. (2008). Open Educational Resources and Practices.
 eLearning Papers 3(7). http://www.elearningeuropa.info/files/media/
 media14907.pdf

• Väljataga, T. (2005). Õpiobjektid ja pedagoogiline kontseptsioon. http://www.e-
 uni.ee/konverents/2005/slaidid/Terje_Valjataga.pdf

• Wiley, D. (2009). David Wiley's Keynote on Open Education. http://
 www.youtube.com/watch?v=VcRctjvIeyQ
Kasutatud fotod
• http://www.flickr.com/photos/sarvodaya/3861823/

• http://www.flickr.com/photos/nov03/2365215240/

• http://www.flickr.com/photos/fncll/145149313/

• http://www.flickr.com/photos/kiwanc/706212612/

• http://www.flickr.com/photos/geishaboy500/100043823/

• http://www.flickr.com/photos/russelljsmith/172488888/

• http://www.flickr.com/photos/colorloose/3539708679/
Tänud kuulamast!•  hans.poldoja@tlu.ee

•  http://www.slideshare.net/hanspoldoja/

More Related Content

What's hot

Õpikeskkonnad (2)
Õpikeskkonnad (2)Õpikeskkonnad (2)
Õpikeskkonnad (2)
eOppeArenduskeskus
 
Otep22_ikt_2012
Otep22_ikt_2012Otep22_ikt_2012
Otep22_ikt_2012tokko
 
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalidDigitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
Hans Põldoja
 
Oppematerjalide koondamine LeMill keskkonnas
Oppematerjalide koondamine LeMill keskkonnasOppematerjalide koondamine LeMill keskkonnas
Oppematerjalide koondamine LeMill keskkonnas
koolimill
 
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
Hans Põldoja
 
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014Priit Tammets
 
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikudIFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
Hans Põldoja
 
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa KutsehariduskeskusesE-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa KutsehariduskeskusesVarje Tipp
 
Õpikeskkonnad
ÕpikeskkonnadÕpikeskkonnad
Õpikeskkonnad
eOppeArenduskeskus
 
LeMill keskkonna tutvustus
LeMill keskkonna tutvustusLeMill keskkonna tutvustus
LeMill keskkonna tutvustus
koolimill
 
Kursuse läbiviimine ajaveebides
Kursuse läbiviimine ajaveebidesKursuse läbiviimine ajaveebides
Kursuse läbiviimine ajaveebides
Hans Põldoja
 
Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...
Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...
Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...
Sirje Virkus
 
Õpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppes
Õpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppesÕpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppes
Õpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppes
Hans Põldoja
 
Dippleri esmaesitlus
Dippleri esmaesitlusDippleri esmaesitlus
Dippleri esmaesitlusMart Laanpere
 
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunasiCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas
Mart Laanpere
 
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnasÕppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnasRaido Sirvi
 
Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...
Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...
Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...
Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm
 
Sotsiaalse tarkvara vahendid
Sotsiaalse tarkvara vahendidSotsiaalse tarkvara vahendid
Sotsiaalse tarkvara vahendidaluojalaine
 
Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Digitaalsete õppematerjalide koostamineDigitaalsete õppematerjalide koostamine
Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Hans Põldoja
 

What's hot (20)

Õpikeskkonnad (2)
Õpikeskkonnad (2)Õpikeskkonnad (2)
Õpikeskkonnad (2)
 
Otep22_ikt_2012
Otep22_ikt_2012Otep22_ikt_2012
Otep22_ikt_2012
 
Digitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalidDigitaalsed õppematerjalid
Digitaalsed õppematerjalid
 
Oppematerjalide koondamine LeMill keskkonnas
Oppematerjalide koondamine LeMill keskkonnasOppematerjalide koondamine LeMill keskkonnas
Oppematerjalide koondamine LeMill keskkonnas
 
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
 
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014
eDidaktikumi esitlus, HTK demoday 2014
 
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikudIFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud
 
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa KutsehariduskeskusesE-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
E-õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
 
Õpikeskkonnad
ÕpikeskkonnadÕpikeskkonnad
Õpikeskkonnad
 
LeMill keskkonna tutvustus
LeMill keskkonna tutvustusLeMill keskkonna tutvustus
LeMill keskkonna tutvustus
 
Kursuse läbiviimine ajaveebides
Kursuse läbiviimine ajaveebidesKursuse läbiviimine ajaveebides
Kursuse läbiviimine ajaveebides
 
Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...
Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...
Massiivne, Avatud, Online Kursus ehk mis on MOOC? Ettekanne Tallinna Ülikooli...
 
Õpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppes
Õpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppesÕpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppes
Õpitegevuste ja õppematerjalide kavandamine e-õppes
 
Dippleri esmaesitlus
Dippleri esmaesitlusDippleri esmaesitlus
Dippleri esmaesitlus
 
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunasiCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas
iCamp Space: järgmise põlvkonna e-õppe lahenduse suunas
 
Taiendkoolitus
TaiendkoolitusTaiendkoolitus
Taiendkoolitus
 
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnasÕppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas
Õppetöö põhimõtted virtuaalses keskkonnas
 
Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...
Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...
Koostööprojektid eTwinningu näitel (mai 2015) | Tuleviku Õpetaja koolituspr...
 
Sotsiaalse tarkvara vahendid
Sotsiaalse tarkvara vahendidSotsiaalse tarkvara vahendid
Sotsiaalse tarkvara vahendid
 
Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Digitaalsete õppematerjalide koostamineDigitaalsete õppematerjalide koostamine
Digitaalsete õppematerjalide koostamine
 

Viewers also liked

Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnasÕppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Hans Põldoja
 
Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?
Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?
Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?
Hans Põldoja
 
Töö allikatega ja viitamine
Töö allikatega ja viitamineTöö allikatega ja viitamine
Töö allikatega ja viitamine
Hans Põldoja
 
Keskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetis
Keskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetisKeskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetis
Keskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetis
Hans Põldoja
 
Õppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigusÕppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 
Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?
Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?
Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?
Hans Põldoja
 
Õppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigusÕppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 

Viewers also liked (7)

Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnasÕppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
 
Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?
Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?
Mida on õpetajal vaja teada autoriõigustest?
 
Töö allikatega ja viitamine
Töö allikatega ja viitamineTöö allikatega ja viitamine
Töö allikatega ja viitamine
 
Keskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetis
Keskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetisKeskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetis
Keskkonnahariduslike projektide läbiviimise abivahendid internetis
 
Õppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigusÕppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigus
 
Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?
Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?
Millega arvestada keskkonnateemaliste õppematerjalide koostamisel?
 
Õppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigusÕppematerjalid ja autoriõigus
Õppematerjalid ja autoriõigus
 

Similar to IKT ja õppimine - kaks vaadet

Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 
E-õppematerjalide pahed ja voorused
E-õppematerjalide pahed ja voorusedE-õppematerjalide pahed ja voorused
E-õppematerjalide pahed ja voorused
Varje Tipp
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 
Õpiobjektid ja repositooriumid
Õpiobjektid ja repositooriumidÕpiobjektid ja repositooriumid
Õpiobjektid ja repositooriumid
Hans Põldoja
 
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnasÕppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Hans Põldoja
 
Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)
Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)
Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)Veronika Rogalevich
 
Mash-up personaalsed õpikeskkonnad
Mash-up personaalsed õpikeskkonnadMash-up personaalsed õpikeskkonnad
Mash-up personaalsed õpikeskkonnad
Hans Põldoja
 
Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II
Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes IITöö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II
Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II
Hans Põldoja
 
Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine
Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamineAvatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine
Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine
Hans Põldoja
 
Õpiobjektid
ÕpiobjektidÕpiobjektid
Õpiobjektid
Hans Põldoja
 
E-õpe ja digitaalsed õppematerjalid
E-õpe ja digitaalsed õppematerjalidE-õpe ja digitaalsed õppematerjalid
E-õpe ja digitaalsed õppematerjalid
Hans Põldoja
 
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteetDigitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Hans Põldoja
 
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
Hans Põldoja
 
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessisHaridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Hans Põldoja
 
Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumid
Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumidÕpiobjektid, metaandmed, repositooriumid
Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumidterje1
 
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnasKoostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnasVeiko Hani
 
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimiselTark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Mart Laanpere
 

Similar to IKT ja õppimine - kaks vaadet (20)

Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
 
E-õppematerjalide pahed ja voorused
E-õppematerjalide pahed ja voorusedE-õppematerjalide pahed ja voorused
E-õppematerjalide pahed ja voorused
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
 
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed oppematerjalid ja autoriõigus
 
Õpiobjektid ja repositooriumid
Õpiobjektid ja repositooriumidÕpiobjektid ja repositooriumid
Õpiobjektid ja repositooriumid
 
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnasÕppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
Õppematerjalide koostamine LeMill keskkonnas
 
Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)
Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)
Tallinna Ülikooli E-õppe päev 2012 (ettekanne)
 
Mash-up personaalsed õpikeskkonnad
Mash-up personaalsed õpikeskkonnadMash-up personaalsed õpikeskkonnad
Mash-up personaalsed õpikeskkonnad
 
Esitlused
EsitlusedEsitlused
Esitlused
 
Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II
Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes IITöö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II
Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-õppes II
 
Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine
Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamineAvatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine
Avatud õppematerjalide leidmine, hindamine ja jagamine
 
Õpiobjektid
ÕpiobjektidÕpiobjektid
Õpiobjektid
 
E-õpe ja digitaalsed õppematerjalid
E-õpe ja digitaalsed õppematerjalidE-õpe ja digitaalsed õppematerjalid
E-õpe ja digitaalsed õppematerjalid
 
Avatud sisu ja õppematerjalide kogud
Avatud sisu ja õppematerjalide kogudAvatud sisu ja õppematerjalide kogud
Avatud sisu ja õppematerjalide kogud
 
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteetDigitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
Digitaalsete õppematerjalide tüübid, koostevahendid, litsentsid, kvaliteet
 
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesseIFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
IFI7052 Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud: Sissejuhatus kursusesse
 
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessisHaridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
Haridustehnoloogia rakendamine õppeprotsessis
 
Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumid
Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumidÕpiobjektid, metaandmed, repositooriumid
Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumid
 
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnasKoostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
Koostöö ja suhtlemine e‑keskkonnas
 
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimiselTark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
Tark mees taskus: personaalsed nutiseadmed töökohal õppimisel
 

More from Hans Põldoja

Transforming Higher Education with Open Educational Practices
Transforming Higher Education with Open Educational PracticesTransforming Higher Education with Open Educational Practices
Transforming Higher Education with Open Educational Practices
Hans Põldoja
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Hans Põldoja
 
Avatud haridus
Avatud haridusAvatud haridus
Avatud haridus
Hans Põldoja
 
Õpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disainÕpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disain
Hans Põldoja
 
Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid
Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardidÕpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid
Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid
Hans Põldoja
 
Digital transformation in education in Tallinn University
Digital transformation in education in Tallinn UniversityDigital transformation in education in Tallinn University
Digital transformation in education in Tallinn University
Hans Põldoja
 
Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid
Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemidVirtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid
Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid
Hans Põldoja
 
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesse
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesseIFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesse
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesse
Hans Põldoja
 
Digiõppevara autoriõigus
Digiõppevara autoriõigusDigiõppevara autoriõigus
Digiõppevara autoriõigus
Hans Põldoja
 
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemisViidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Hans Põldoja
 
Esitluste koostamine ja avalik esinemine
Esitluste koostamine ja avalik esinemineEsitluste koostamine ja avalik esinemine
Esitluste koostamine ja avalik esinemine
Hans Põldoja
 
Teadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendidTeadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendid
Hans Põldoja
 
Avatud haridus
Avatud haridusAvatud haridus
Avatud haridus
Hans Põldoja
 
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemisViidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Hans Põldoja
 
Õpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disainÕpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disain
Hans Põldoja
 
Teadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendidTeadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendid
Hans Põldoja
 
Infoallikad, infootsing ja viitamine
Infoallikad, infootsing ja viitamineInfoallikad, infootsing ja viitamine
Infoallikad, infootsing ja viitamine
Hans Põldoja
 
Infoallikate hindamine, haldamine ja kasutamine
Infoallikate hindamine, haldamine ja kasutamineInfoallikate hindamine, haldamine ja kasutamine
Infoallikate hindamine, haldamine ja kasutamine
Hans Põldoja
 

More from Hans Põldoja (20)

Transforming Higher Education with Open Educational Practices
Transforming Higher Education with Open Educational PracticesTransforming Higher Education with Open Educational Practices
Transforming Higher Education with Open Educational Practices
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
 
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigusDigitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
Digitaalsed õppematerjalid ja autoriõigus
 
Avatud haridus
Avatud haridusAvatud haridus
Avatud haridus
 
Õpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disainÕpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disain
 
Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid
Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardidÕpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid
Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid
 
Digital transformation in education in Tallinn University
Digital transformation in education in Tallinn UniversityDigital transformation in education in Tallinn University
Digital transformation in education in Tallinn University
 
Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid
Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemidVirtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid
Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid
 
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesse
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesseIFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesse
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe - Sissejuhatus kursusesse
 
Digiõppevara autoriõigus
Digiõppevara autoriõigusDigiõppevara autoriõigus
Digiõppevara autoriõigus
 
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemisViidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
 
Esitluste koostamine ja avalik esinemine
Esitluste koostamine ja avalik esinemineEsitluste koostamine ja avalik esinemine
Esitluste koostamine ja avalik esinemine
 
Teadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendidTeadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendid
 
Avatud haridus
Avatud haridusAvatud haridus
Avatud haridus
 
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemisViidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
Viidete vormistamine APA 7 viitamissüsteemis
 
Õpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disainÕpikeskkondade disain
Õpikeskkondade disain
 
Teadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendidTeadmuse visualiseerimise vahendid
Teadmuse visualiseerimise vahendid
 
Infoallikad, infootsing ja viitamine
Infoallikad, infootsing ja viitamineInfoallikad, infootsing ja viitamine
Infoallikad, infootsing ja viitamine
 
Infoallikate hindamine, haldamine ja kasutamine
Infoallikate hindamine, haldamine ja kasutamineInfoallikate hindamine, haldamine ja kasutamine
Infoallikate hindamine, haldamine ja kasutamine
 

IKT ja õppimine - kaks vaadet