SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Ikas Kooperatiboa 2
Pilar Etxebarria
Leioako Berritzegunea
Gogoratu: Ikasgela “ikas-egoera” da
EGOERAREN ALDAKETA = JARRERAREN ALDAKETA
indibidualista Taldea ez egituratuta Talde kooperatiboak
C
Taldean lan
egitea
irakatsiB
Taldean
lan eginez
ikasi
A
Taldea
indartu
“taldea egiteko”
dinamikak
Taldeen
antolakuntza
Gogoratu: Eskuhartze Mailak
(Proposamena Pere Pujolàs eta bere taldearengan moldatuta)
Dinamika
Kooperatiboak
Teknika
kooperatiboak
Dinamikak
arloetan
Nire ikastetxea hobeto ezagutzen dut
Nork bere ordenagailuan, ikastetxearen web-orrian sartzen da eta ,
irakasleak emandako galdesorta baten bi galdera bilatzen eta
erantzuten ditu ( zer ordutan dago irekia liburutegia?, nor da
zuzendaria?, zure tutorearen ordutegia zein da?...). Ondoren,
banan banan, besteekin partekatzen dituzte ikerketaren datuak eta
guztiok osotzen dugu jarduera.
Geometria zotzak eta gominolekin
Ikasle bakoitzari fitxa bat ematen zaio. Fitxa bakoitzean 3D figura geometriko bat
irudikatuta dago gehi galdera batzuk: zenbat erpin?, zenbat aurpegi?, zenbat ertz?,
zein da azalera kalkulatzeko formula?... Norberak bere figura, zotzak eta gominolak
erabiliz, eraikitzen du eta fitxa betetzen du. Prismak elkartrukatzen dira eta azalera
kalkulatzen dute prismaren neurriak erregela batez neurtzen eta formula erabiliz.
Orduan, denon artean prisma hauen sailkapena egiten dugu.
Pertsonai mitologikoak
Bikoteka jarrita, bakoitzak
pertsonai mitologikoen
deskripzioa irakurtzen du. Behin
irakurrita, pertsonaia marrazten
du. Orain, elkarren artean,
marrazkia oinarria harturik,
pertsonai honen ezaugarriak eta
istorioa ahoz kontatzen dute.
Gero, bikotekideek antolatzaile
grafiko batean pertsonaien
konparatzen dituzte.
Nire buruaren aurkezpena Voki-an
Taldean, folio birakaria
erabiliz, edonoren burua
aurkezteko egingo
genituzkeen ideiak idazten
ditugu. Taldean, 4 aukeratu
ondoren, bakoitzak, Voki
aplikazio digitala erabiliz,
bere aurkezpena garatzen
du.
Me presento con Voki
Dentsitatea laborategian
Taldekide batek likido baten ardura du
(koipea, ura, alkohola, eztia) eta ondorengo
jarraibideak betetzen ditu: 1.probeta pisatu,
2.bere likidoaren 50 ml. bolumena probetan
sartu, 3.orain dena pisatu eta 4. likidoaren
dentsitatea kalkulatu. Gero, denon artean,
dentsitate taula betetzen dute eta
kontzeptuari buruz eztabaidatzen dute:
nahasten baditugu, nola geratuko dira?
Azkenean, konprobatzen dute beste
probeta handiago batean, beren lau likido
dentsitatearen arabera botatzen.
Ortografia
Ortografiaren puntuazio
markak ez dituen irakurmen
bat banatzen da Taldean.
Bakoitzak puntuazioa jarri
behar dio irakasleak
emandako jarraibideen
arabera. Ondoren, lanak
partekatzen eta elkarren
artean zuzentzen dituzte
Dejo mis bienes a mi
sobrino Juan no a mi
hermano Luis tampoco
jamás se pagará la
cuenta del sastre nunca
de ningún modo para
los Jesuitas todo lo
dicho es mi deseo
Facundo
Euskadiko geodibertsitatea
Euskadiko geodibertsitateari buruzko karta batzuk (eta jolas-taula) ematen
zaizkio talde bakoitzari: alde batean geogunearen argazkia eta beste aldean
deskripzioa. Kartak banatzen dira. Batek hasten du jokoa esanez ".....tokia da".
Toki honen azalpena duenak beren ezaugarriak ozenki azaltzen dizkie besteei.
Orduan argazki-karta mapan kokatzen dute, leku guztiak bukatu arte. Gero,
bakoitza jarduera bat garatzen du: geotokiak taula batean sailkatu behar
dituzte, arroka motaren arabera eta dauzkaten interesen arabera (geologikoak,
ekonomikoa edo turistikoa).
Geogunea Non
dago
Arroka
mota
Interesa
1.
2.
Iraultzak
Bikoteka jarrita, bi ikasleek, irakurketa partekatuta dinamikaren bitartez,
iraultzen ezaugarriei buruzko irakurmena irakurtzen dute. Gero, bakoitzak
testu desberdin bat irakurtzen du, aldez aurretik irakurritako ezaugarriak
identifikatzen saiatzen: Frantziako iraultza eta Arabiar “udaberria”.
Ondoren, bion artean, “konparatu eta kontrastatu” antolatzaile grafikoa
betetzen dute.
Historia baten amaiera
Guztiok ikusi dugun pelikula edo
liburu baten amaiera berriak asmatzen
ditugu. Lehendabizi, nork bere
amaiera idazten du. Gero, guztiok
zutik jarrita, bakoitzak bere zenbaki
bera duen bikote batekin elkartzen da
eta amaiera elkartrukatzen dituzte.
Beste bikote batekin egin ondoren,
erreferentziazko taldera bueltatzen
gara eta amaiera onena aukeratzen
dugu, zergatiak emanez
Ebaluazioa
Ebaluazioaren hiru esparru
Ikasleen ikas-prozesuen ebaluazioa. Helburua: Ikasleak, bere ikas-
prozesuaren hausnarketa egiten, nolakoa den ezagutzea eta ebaluazio
praktika bera hobetzeko prozesuaren zati bat dela jabetzea (ikasten
ikastea)
Gure irakaskuntzaren ebaluazioa. Helburua: irakaskuntza prozesuaren
datu sakonen azterketa ondoren (ikasleen emaitza akademikoak,
lankideen elkarrizketak, ikasleen iritziak eta ebaluazioak…), prozesuan
inplikatuta dauden esparruak moldatzea eta bideratzea hobetzeko asmoz
(ikas-materialak, metodologia, taldekatzeak, ebaluazio-metodoak…)
Ikas-edukien ebaluazioa. Helburua: ikasleen ikaskuntzaren
aurrerapenak kontrolatzea (emaitzak, kalifikazioa).
Ikas kooperatiboa ikas-edukia
● IK ikas edukia da, azken finean IKren bitartez hainbat gaitasun garatzen
dira: komunikazioa, ikasten ikastearena, bizikidetza, autoerregulazioa...
● Gainera, hasiera batean bultzatu nahi badugu, ez badugu baloratzen ez
dugu finkatuko, ez diogu balorea ematen.
● Ebaluazioko prozedurak eta tresnak hiru ebaluazio-esparrutan kokatzen
dira:
1) Ikasleen hausnarketa eta bere prozesuaz jabetzea: talde- lanaren
ebaluazioa, bakoitzaren lana eta ahalegina taldean, kideen arteko
ebaluazioa…
2) Irakaslearen irakas-prozesurako pistak: zer pentsatzen dute nire
ikasleek eta zergatik, nik proposatutako ikas-jardueren kooperatiboen
autoebaluazioa (triada)…
3) Ikas-edukien ebaluazioa: Ebaluazio-irizpide argiak, baloratzeko jarduera
eta tresna egokiak (klasean egindako behaketak, ikasleen arteko
koebaluazioak, proba kooperatiboak, lan kooperatiboak...)
1)Ikasleek bere prozesuaz jabetzea
1. Talde- lanaren ebaluazioa
2. Bakoitzaren lana eta ahalegina taldean (autoebaluazioa)
3. Kideen arteko ebaluazioa (koebaluazioa)
Talde-lanaren ebaluazioa: galdesorta
• Guztiok ikasi dugu?
• Denbora bete dugu?
• Elkarrekin lagundu egin dugu?
• Norbanako konpromisoak bete
egin ditugu?
• Oso ondo egin duguna:
• Hobetu behar duguna:
• Hurrengo lanerako taldeko
helburuak:
Talde-lanaren ebaluazioa: itua
Talde lanaren ebaluazioa: irudiak
Ikas-jarduera /talde lana egin ondoren, zein irudiarekin
identifikatzen duzu zeure burua? Azaldu zergatia.
Taldekideen
auto
ebaluazioa
Nire partehartzea talde kooperatiboetan
Izena: _____________ Data: ________________ Gela:_________________
1. Erantzun bat jakin dudanean edo zerbait bururatu zaidanean,
taldearekin partekatu dut.
Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti
1. Nire erantzuna taldekidearenarekin bat egiten ez zuenean, saiatu naiz
zergaitia aztertzen.
Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti
1. Zerbait ulertu ez dudanean, besteekin kontsultatu dut.
Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti
1. Norbaitek zerbait ulertu ez duenean, modu eraginkorrean azaldu diot.
Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti
1. Taldeko partaideak errespetatzen eta estimatzen saiatu naiz.
Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti
1. Taldeko froga sinatu baino lehen, dena ulertzen nuela, erantzunekin
ados nengoela eta besteek erantzunak ulertu zituztela ziurtatu naiz.
Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti
Taldekideen arteko ebaluazioa
Tresna bakar bat aprobetxagarria da
ikasle bakoitzari “talde-nota” emateko:
1. Lehenendabizi ikasleak bere buruaren
balorazioa egiten du (autoebaluazioa)
2. Ondoren, bere kide bati pasatzen dio,
berak bere balorazioa egiteko. Aldi
berean, bere lagun baten balorazioa jaso
eta beteko du. Balorazioak irakasleari
ematen zaizkio
3. Irakasleak ikaslearen balorazioa egiten du
eta bataz bestekoa puntuazioa jartzen du.
Ebaluazioa taldeari bueltatzen dio.
4. Gero, emaitzak taldean eztabaidatuko
dira, desberdintasunei arrazoiak bilatuz.
5. Kide bakoitzak helburu bat jarri beharko
luke taldeko kide guztien ikaskuntzan bere
ekarpena handitzeko.
A ikasleak D
kidearen
ebaluazioa
egiten du.
Irakasleak A
ikaslearen
ebaluazioa
egiten du
A ikasleak hiru
ebaluazio
jasotzen ditu:
berea, bere
kidearena eta
irakaslearenaA
C
B
D
Nire izena: Ebaluatutako kidea: Taldea:
Puntuak: 5= bikain; 4= gaitua; 3=egokia; 2=mugatua; 1= ezegokia
Autoebalu
azioa
Koebalu
azioa
Irakaslea Denera
Ataza baten aurrean, ideiak, proposamen eta iritziak argi ematen ditut /ditu
Era berean, besteen ideiak, iritziak eta proposamenak arretaz entzuten ditut /
ditu.
Denon ideiak, iritziak eta proposamenak aditasunez integratzeko gai naiz /da
Besteen parte hartzea bultzatzen dut / du
Hitz-txandak errespetatzen ditut /ditu
Elkarrizketan zarata handia ez sortzeko ahalegintzen naiz / da
Ataza zuzen moduan garatzeko argibideak betetzen ditut / ditu
Nire (bere) norbanako lana egiten dut / du
Nire (Bere) kideei laguntza ematen diet (die)
Atazak epean betetzen ditut / ditu
Nire (Bere) kideen erritmo desberdinak ulertzeko ahalmena dut /du
Nire (Bere) kideen lana eta ikuspuntuak baloratzen ditut /ditu
Gatazka sortuz gero, denok adostasunera heltzeko ahaleginak egiten ditut / ditu
Guztiok ikasteko helburua betetzen dut /du
Hurrengo batean, zehazki, zer egingo zenuke prozesua hobetzeko?
2) Irakaslearen irakas-prozesua
hobetzea
● Zer pentsatzen dute nire ikasleek eta zergatik
● Nik proposatutako ikas-jardueren kooperatiboen
autoebaluazioa (triada)…
Nire
ikasleen
iritzia
Nire ikasleen iritzia
Ikas-jarduera kooperatiboaren
ebaluazioa (triada)
1) Ikaslana garatzeko, ikasleek
elkarren arteko laguntza behar dute?
(Interdependentzia positiboa), ezin
dute garatu besteen laguntza barik
2) Guztiek parte hartzen dute?
(partaidetza ekitatiboa) ikasle
bakoitzak bere eginkizuna du
3) Bakoitzak egin duena konprobatu
ahal dugu? (norbanako ardura) ikasle
bakoitzaren koadernoa, portafolioa...
3) IK edukien ebaluazio kooperatiboa
● Irakasleak egindako behaketak
● Ikasleen arteko koebaluazioak
● Lan kooperatiboak
● Proba kooperatiboak
Irakaslearen behaketak
● Erregistroa
● Erabakiak: zer erregistratu (ebaluazio-irizpideak)
● Behatzailea: irakasle bera edo kanpoko bat (azken hau
abisatu barik)
● Zenbat aldiz egin behaketa eraginkorra izateko: hobe
irakasleen artean lana banatzen denean
● Zertarako egiten dugu: nota bat jartzeko (kalifikazioaren
% erabaki behar) eta ikasle batzuekin elkarrizketatzeko.
Irakaslearen behaketak: irizpideak
Trebetasun kooperatiboak
Lanean inplikatzen da
Txandak errespetatzen ditu
Bere kideak errespetatzen ditu
Laguntza ematen du
Arauak betetzen ditu
Atazak epean betetzen ditu
Gatazken aurrean bitartekaria da
Komunikazioa trebetasunak
Azalpen argiak ematen ditu
Bere kideen azalpenak entzuten ditu
Besteei gogoarazteko laguntzen du
enpatikoki
Ideiak eta proposamenak ematen
ditu
Lidergo Trebetasunak
Ziurtasunarekin portatzen da
Ideiak proposatzen ditu
Partaidetza bultzatzen du
Bere kideen erritmo desberdinak ulertzeko ahalmena du
Bere kideen lana eta ikuspuntuak baloratzen ditu
Zailtasunen aurrean ikas-estrategiak bilatzen ditu
Irakaslearen behaketak: errubrikak
Irakaslearen behaketak: errubrikak
Lan kooperatiboak
- Irakasleak kalifikatzeko ataza edo lan esagurantsu
batzuk erabakitzen ditu
- Lan honen egindako talde lanari kalifikazioaren % 80
ematen dio (8 puntu, adibidez) eta taldekideen artean
banatzen da.
- Lanari buruzko norbanako lana eskaintzen die. Baten
batek garatzen badu % 20 lortuko du ( 2 puntu gehiago,
10a arte)
NORBANAKO
EKOIZPENA
TALDEAREN
EKOIZPENA
2 PUNTU
8 PUNTU
IKASLEAREN
NOTA
Adibidea:
Materiaren
propietateak
Proba kooperatiboak
IKa dela medio, helburua denok ikastea bada, suposatzen
da, norbanako proba baten aurrean, denok gainditzeko
aukerak biderkatzen eta handitzen direla. Aukerak:
-Norbanako proba egin aurretik, birpaso kolektiboak egitea
-Talde baten norbanako notak onak badira, talde honi aparteko
puntuazioa ematen zaio (Taldeko-bonusa)
-Probak taldean zuzentzea
-Berreskuratzeko Laguntza-Kontratuak
Birpaso azkarra: bingoa
Irakasleak, fitxa moduko orri batean,
birpasatzeko galdera batzuk ematen
ditu. Ikasleak, zutik, ikasgelatik ibiltzen
dira “bikote” baten bila.
Aurkitzerakoan, bakoitzak zerrendan
dagoen galdera bat aukeratzen du, bere
kideari galdetzen dio eta erantzuna
orrian idazten du.
Beste lagun baten bila doa eta
prozesua errepikatzen da galdera-
zerrenda bukatu arte.
Galdera guztiak eginda dituen
lehenengo bikoteak “bingo” esaten du
ozenki, orduan denok esertzen gara eta
irakasleak ikasleen zorizko izenak
aukeratzen, galderak zuzentzen hasten
da.
Birpaso azkarra: galdera bidaiariak
Ikasle bakoitzak dakien galdera
bat idazten du paper batean, bere
izanarekin lagunduta. Papera
tolesten du eta beste kide bati
botatzen dio. Bizpahiru buelta
ematen dira, nork beste lagun
baten galdera izan arte. Orduan
galdera erantzuten saiatu
ondoren, egilearekin bikoteka
elkartzen da eta bien artean
irtenbideratzen dute galdera.
Birpasatu: azterketa-txartelak
Ikasle bakoitzak “azterketa”
galdera bat sortzen ditu.
Taldean interesgarriagoak
diren bi aukeratzen dituzte eta
irakasleak prestatutako txartel
batzuetan idazten dituzte
erantzunarekin batera.
Txartelak komunean jartzen
dira klasean, denok gaia
birpasatu arte.
Aukerakoa: galderaren bat
kontrolean jarriko da
Birpasatu: Ikas-lehiaketak
(“Teams-Games-Tournaments”)
Irakasleak, aldez aurretik ikasle
guztiak zenbatuta, taldeei
galdera batzuk proposatzen
dizkie txarteletan. Taldekide
bakoitzak, txandaka, txartela bat
hartzen du eta erantzuten
saiatzen da. Ez bada gai, taldeak
laguntzen du. Honela, galdera
guztiak egin arte. Taldeak ziurtatu
behar du bere taldekide guztiek
ondo egiten jakitea. Gero,
irakasleak zenbaki bat aukeratzen
du eta ikasle honek ataza azaldu
behar du. Ondo egiten badu, talde
osoak puntuazioa jasotzen du.
Proga kooperatiboak
Progak noizean behin taldean egiten dira eta gero
norbanako proga. Oso fase aurreratuan egon behar
dira ikasleak.
1. Bikoteka jarrita proba garatzen da
2. Launaka, ulertzen ez dituzten edo oraindik zaila iruditzen
zaizkien edukiak partekatzen dituzte
3. Taldeak proga ematen dio irakasleari, orri batekin lagunduta,
non taldelagun guztiek jantzita daudela adierazten den
(Ziurtagiria).
4. Taldekide guztiek nota bera jasotzen dute.
Ebaluazio-
tresnak:
proba
kolektiboko
ziurtagiria
Proba kolektiboko ziurtagiria
Izenpetzaileek eztabaidaren proba kolektiboan parte hartu dugula eta
hurrengo irizpideak betetzen ditugula ziurtatzen dugu:
1. Proban aurkeztutako oinarrizko kontzeptuak, teoriak eta datuak
ulertzen ditugu.
2. Teoriak eta datuak egoera praktikoetan aplikatzeko gai gara.
3. Galdera bat kontzeptualizatzeko eta gure hipotesiak frogatzeko
ikerketa disenatzeko konpetenteak gara.
4. Gure galderak eta taldean formulatutako erantzun guztien
laburpena eman ditugu.
Izena Sinadura Data
Proga kooperatiboak
5. Norbanako proba egiten da. Taldekide guztiek
aterako noten bataz besteko egiten da eta, berriro,
norberak aterako notarekin media egiten dugu. Azken
hau norberaren nota izango da.IES Pino Manso: Evaluación AC
Laguntza-Kontratuak
Ikasle batek bere kidea tutorizatzeko konpromisoa sinatzen
du. Kideak kontrola gainditzen badu (edo berreskuratzeko
eskatzen den lana) bonifikazio bat jasotzen du notan.
Ikaslearen izena:
Ikasle laguntzailearen izena: Bonifikazioa (Kontrola gainditzen badu):
Ikasteko edukinak:
-
-
-
-
…..
Data:
Sinadurak:
Hasteko
lehenengo
aholkuak
Hasteko ezinbesteko aholkuak
● Ezinbestekoa, irakasle guztiek plangintza minimoa izatea, ikasgelako
kudeaketarako minimoak adostea (eszenatokia, isiltzeko seinalea,
denborak, talde-koadernoak, nola hasi, nola ebaluatu...)
● Hasi baino lehen, talde kooperatiboetan lan egiten irakastea, denbora
ematea (tutoretzan adibidez). Ez da “denbora galtzea” (hasierako Ikas-
sekuentzia)
● Hasteko, dinamika sinpleak erabiltzea errutina bihurtu arte: folio
birakaria, 1-2-4, irakurketa partekatuta…Horretarako parekatu behar
ditugu: Gure ikas-jarduera + dinamika= ikas-jarduera kooperatiboa
● Ikastaldea ez badago ohituratuta taldean aritzera, hobe bikoteka hastea
● Taldeak eboluzionatzen duen heinean, dinamika konplexuagoak sartzea
● Noizean behin, taldea kohesionatzeko dinamikak erabiltzen jarraitzea
● Talde batek, bere heldutasuna luzatu arte, etapa desberdinak ditu eta
bitartean gatazkak sortzen dira. Kontutan hartu eta ez desanimatu!!!
Taldeen eboluzioa
Jokaldien analisia
Jolastu
Jolastokia prestatzea
Berotzea
Entrenamendua
Taldeek eboluzionatzen dute
eta praktikatik elikatzen dira
“Taldean lan egitea
irakatsi behar da”
Arauak Gatazkak Ikastea Eraginkortasuna Dispertsioa
Ikasteko
denbora ematea
Orain taldeak ondo
funtzionatzen du
Taldeak
berantolatzeko
momentua
Planatik infusioara
Infusioa
Plana
Erabaki komunak: Bitakora-orria
Hasi nahi duzue? Ba….plangintzari
ekin!!!!
Estekak
B08-Leioako Berritzegunea: Elkarlana Sites
● Baliabideak
● Estekak
● Bideoak
Mila esker
Frato

More Related Content

What's hot

LANDAREAK 1 maila ikaSMina
LANDAREAK  1 maila  ikaSMinaLANDAREAK  1 maila  ikaSMina
LANDAREAK 1 maila ikaSMinaidoialariz
 
Proiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikak
Proiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikakProiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikak
Proiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikakAndeka
 
KOGNITIBISMOA ETA PIAGET
KOGNITIBISMOA ETA PIAGETKOGNITIBISMOA ETA PIAGET
KOGNITIBISMOA ETA PIAGETnkapero
 
7 gaia materia, indarrak eta mugimendua
7 gaia materia, indarrak eta mugimendua7 gaia materia, indarrak eta mugimendua
7 gaia materia, indarrak eta mugimenduaidoialariz
 
Autoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaAutoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaBegoM78
 
Laborategiko materiala eta bere erabilera
Laborategiko materiala eta bere erabileraLaborategiko materiala eta bere erabilera
Laborategiko materiala eta bere erabilerabatirfiskim
 
EBALUAZIO Diana
EBALUAZIO DianaEBALUAZIO Diana
EBALUAZIO DianaAmaia C
 
7. energia eta materiaren eraldaketak
7. energia eta materiaren eraldaketak7. energia eta materiaren eraldaketak
7. energia eta materiaren eraldaketakMargaGutierrez
 
Proiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioa
Proiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioaProiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioa
Proiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioaHerritartasuna
 
8.gaia.onddoen erreinua
8.gaia.onddoen erreinua8.gaia.onddoen erreinua
8.gaia.onddoen erreinuanagoarteaga0
 
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4 5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4 idoialariz
 
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1idoialariz
 
Landareak
LandareakLandareak
LandareakTrumoi
 
Lokomozio aparatua
Lokomozio aparatuaLokomozio aparatua
Lokomozio aparatuabelenugalde
 
6.gaia.moneroen erreinua
6.gaia.moneroen erreinua6.gaia.moneroen erreinua
6.gaia.moneroen erreinuanagoarteaga0
 

What's hot (20)

LANDAREAK 1 maila ikaSMina
LANDAREAK  1 maila  ikaSMinaLANDAREAK  1 maila  ikaSMina
LANDAREAK 1 maila ikaSMina
 
Proiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikak
Proiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikakProiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikak
Proiektutan oinarrituriko ikaste-prosezua: errubrikak
 
KOGNITIBISMOA ETA PIAGET
KOGNITIBISMOA ETA PIAGETKOGNITIBISMOA ETA PIAGET
KOGNITIBISMOA ETA PIAGET
 
7 gaia materia, indarrak eta mugimendua
7 gaia materia, indarrak eta mugimendua7 gaia materia, indarrak eta mugimendua
7 gaia materia, indarrak eta mugimendua
 
Laborategiko materialeak
Laborategiko materialeakLaborategiko materialeak
Laborategiko materialeak
 
Autoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrikaAutoebaluazioa egiteko rubrika
Autoebaluazioa egiteko rubrika
 
Laborategiko materiala eta bere erabilera
Laborategiko materiala eta bere erabileraLaborategiko materiala eta bere erabilera
Laborategiko materiala eta bere erabilera
 
EBALUAZIO Diana
EBALUAZIO DianaEBALUAZIO Diana
EBALUAZIO Diana
 
Hiruko Erregela
Hiruko ErregelaHiruko Erregela
Hiruko Erregela
 
7. energia eta materiaren eraldaketak
7. energia eta materiaren eraldaketak7. energia eta materiaren eraldaketak
7. energia eta materiaren eraldaketak
 
15 ekosistemak
15 ekosistemak15 ekosistemak
15 ekosistemak
 
Angelu motak
Angelu motak Angelu motak
Angelu motak
 
Proiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioa
Proiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioaProiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioa
Proiektu lana autoebaluazioa, talde ebaluazioa
 
8.gaia.onddoen erreinua
8.gaia.onddoen erreinua8.gaia.onddoen erreinua
8.gaia.onddoen erreinua
 
Egunerokoa nola idatzi
Egunerokoa nola idatziEgunerokoa nola idatzi
Egunerokoa nola idatzi
 
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4 5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4
 
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
 
Landareak
LandareakLandareak
Landareak
 
Lokomozio aparatua
Lokomozio aparatuaLokomozio aparatua
Lokomozio aparatua
 
6.gaia.moneroen erreinua
6.gaia.moneroen erreinua6.gaia.moneroen erreinua
6.gaia.moneroen erreinua
 

Viewers also liked

Diapositiben aurkezpenak google drive
Diapositiben aurkezpenak google driveDiapositiben aurkezpenak google drive
Diapositiben aurkezpenak google drivePilar Etxebarria
 
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalak
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalakBlogger tutoriala: sarrera eta hegalak
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalakPilar Etxebarria
 
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoakIkas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoakPilar Etxebarria
 
Bideoen erabilpen didaktikoa
Bideoen erabilpen didaktikoaBideoen erabilpen didaktikoa
Bideoen erabilpen didaktikoaPilar Etxebarria
 
Cuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelarCuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelarPilar Etxebarria
 
Proportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.mailaProportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.mailaPilar Etxebarria
 
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioaBlogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioaPilar Etxebarria
 
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboanNutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboanPilar Etxebarria
 

Viewers also liked (20)

Diapositiben aurkezpenak google drive
Diapositiben aurkezpenak google driveDiapositiben aurkezpenak google drive
Diapositiben aurkezpenak google drive
 
Podemos ganar más peso
Podemos ganar más pesoPodemos ganar más peso
Podemos ganar más peso
 
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalak
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalakBlogger tutoriala: sarrera eta hegalak
Blogger tutoriala: sarrera eta hegalak
 
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoakIkas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
Ikas proeiktuak eta atazak: gaitasunak garatzeko estrategia metodologikoak
 
Notebook herramientas
Notebook herramientasNotebook herramientas
Notebook herramientas
 
Notebook tresnak
Notebook tresnakNotebook tresnak
Notebook tresnak
 
Eduglogster tutorial
Eduglogster tutorialEduglogster tutorial
Eduglogster tutorial
 
Thinglink tutoriala
Thinglink tutorialaThinglink tutoriala
Thinglink tutoriala
 
El metodo científico
El metodo científicoEl metodo científico
El metodo científico
 
Neuronas de plastilina
Neuronas de plastilinaNeuronas de plastilina
Neuronas de plastilina
 
Bideoen erabilpen didaktikoa
Bideoen erabilpen didaktikoaBideoen erabilpen didaktikoa
Bideoen erabilpen didaktikoa
 
Cuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelarCuaderno de bitácora estelar
Cuaderno de bitácora estelar
 
El viaje por el Ebro
El viaje por el EbroEl viaje por el Ebro
El viaje por el Ebro
 
Ikas kooperatiboa1
Ikas kooperatiboa1Ikas kooperatiboa1
Ikas kooperatiboa1
 
Metodologia claves ct
Metodologia claves ctMetodologia claves ct
Metodologia claves ct
 
El viaje por las costas
El viaje por las costasEl viaje por las costas
El viaje por las costas
 
Proportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.mailaProportzionaltasuna dbhko 1.maila
Proportzionaltasuna dbhko 1.maila
 
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioaBlogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
Blogger tutoriala: oinarrizko konfigurazioa
 
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboanNutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
Nutrizioa eta osasuna kooperaktiboan
 
Ciencias en la ciudad
Ciencias en la ciudadCiencias en la ciudad
Ciencias en la ciudad
 

Similar to Ikas kooperatiboa 2

Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikakIkasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikakIrene Gonzalez
 
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna
 
Ik ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioakIk ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioakunaipic
 
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna
 
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna
 
Ikasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axular
Ikasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axularIkasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axular
Ikasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axularnaturzientziak1
 
Bikoteka irakurtzen 10-11_euskeraz
Bikoteka irakurtzen 10-11_euskerazBikoteka irakurtzen 10-11_euskeraz
Bikoteka irakurtzen 10-11_euskerazsanandresherrieskola
 
10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)Equipoa754
 
10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)Equipoa754
 
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)Irene Gonzalez
 
Buena praktikan hausnarketa
Buena praktikan hausnarketaBuena praktikan hausnarketa
Buena praktikan hausnarketakatxiporreta
 
2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka
2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka
2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka92939394
 
Banakako kontakizuna
Banakako kontakizunaBanakako kontakizuna
Banakako kontakizunaEtiopiaUtopia
 
Ebaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus Sanmartí
Ebaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus SanmartíEbaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus Sanmartí
Ebaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus Sanmartíamaiafilo
 
Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena Irene Gonzalez
 

Similar to Ikas kooperatiboa 2 (20)

Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikakIkasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
Ikasketa Kooperatiboa: A Eremuko Talde Kohesio dinamikak
 
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
 
Ik ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioakIk ki jardueren ondorioak
Ik ki jardueren ondorioak
 
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
 
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpenaHerritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
Herritartasuna ikasgaiaren aurkezpena
 
Ikasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axular
Ikasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axularIkasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axular
Ikasten ikasteko konpetentzia maiatzaren 8 an axular
 
Bikoteka irakurtzen 10-11_euskeraz
Bikoteka irakurtzen 10-11_euskerazBikoteka irakurtzen 10-11_euskeraz
Bikoteka irakurtzen 10-11_euskeraz
 
10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)
 
10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)10. unitate didaktikoa (1)
10. unitate didaktikoa (1)
 
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
Ikasketa kooperatiboa: Ikasten Ikasteko tresna lagungarria (BH)
 
Tutoretza dbh 12 09-05
Tutoretza dbh 12 09-05Tutoretza dbh 12 09-05
Tutoretza dbh 12 09-05
 
Buena praktikan hausnarketa
Buena praktikan hausnarketaBuena praktikan hausnarketa
Buena praktikan hausnarketa
 
Ikasten ikasten
Ikasten ikastenIkasten ikasten
Ikasten ikasten
 
Askartza elkarlana
Askartza elkarlanaAskartza elkarlana
Askartza elkarlana
 
Askartza elkarlana
Askartza elkarlanaAskartza elkarlana
Askartza elkarlana
 
2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka
2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka
2. sarrea lehen hezkuntzako oroitzapenen gogoeta taldeka
 
Banakako kontakizuna
Banakako kontakizunaBanakako kontakizuna
Banakako kontakizuna
 
Behaketa
BehaketaBehaketa
Behaketa
 
Ebaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus Sanmartí
Ebaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus SanmartíEbaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus Sanmartí
Ebaluatu ikasteko:Ebaluazioa autoerregulazio prozesu gisa. Neus Sanmartí
 
Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena Lan kooperatiboa azalpena
Lan kooperatiboa azalpena
 

More from Pilar Etxebarria

More from Pilar Etxebarria (20)

Problemas cooperativos
Problemas cooperativosProblemas cooperativos
Problemas cooperativos
 
Problema kooperatiboak
Problema kooperatiboakProblema kooperatiboak
Problema kooperatiboak
 
Harriz harri
Harriz harriHarriz harri
Harriz harri
 
Hondartza poltsikoan
Hondartza poltsikoanHondartza poltsikoan
Hondartza poltsikoan
 
La playa en el bolsillo
La playa en el bolsilloLa playa en el bolsillo
La playa en el bolsillo
 
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.mailaJulius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
Julius irakaslearen kasua DBHko 2.maila
 
El caso profesor julius 2º ESO
El caso profesor julius 2º ESOEl caso profesor julius 2º ESO
El caso profesor julius 2º ESO
 
Generoaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrak
Generoaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrakGeneroaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrak
Generoaren ikuspuntua arlo zientifikoetan lantzeko proposamen laburrak
 
Hezkidetza zientzian proposamenak
Hezkidetza zientzian proposamenakHezkidetza zientzian proposamenak
Hezkidetza zientzian proposamenak
 
Iberiar penintsula kooperAktiboa
Iberiar penintsula kooperAktiboaIberiar penintsula kooperAktiboa
Iberiar penintsula kooperAktiboa
 
Geosfera kooper aktiboa
Geosfera kooper aktiboaGeosfera kooper aktiboa
Geosfera kooper aktiboa
 
Ciencia navideña
Ciencia navideñaCiencia navideña
Ciencia navideña
 
Gabonetako zientzia
Gabonetako zientziaGabonetako zientzia
Gabonetako zientzia
 
Feedly tutoriala
Feedly tutorialaFeedly tutoriala
Feedly tutoriala
 
Blogger tutoriala: blogaren diseinua
Blogger tutoriala: blogaren diseinuaBlogger tutoriala: blogaren diseinua
Blogger tutoriala: blogaren diseinua
 
Blogak Haur eta Lehen Hezkuntzan
Blogak Haur eta Lehen HezkuntzanBlogak Haur eta Lehen Hezkuntzan
Blogak Haur eta Lehen Hezkuntzan
 
Issuu tutoriala
Issuu tutorialaIssuu tutoriala
Issuu tutoriala
 
Padlet tutoriala
Padlet tutorialaPadlet tutoriala
Padlet tutoriala
 
Photopeach tutoriala
Photopeach tutorialaPhotopeach tutoriala
Photopeach tutoriala
 
Wikiak
WikiakWikiak
Wikiak
 

Ikas kooperatiboa 2

 • 1. Ikas Kooperatiboa 2 Pilar Etxebarria Leioako Berritzegunea
 • 2. Gogoratu: Ikasgela “ikas-egoera” da EGOERAREN ALDAKETA = JARRERAREN ALDAKETA indibidualista Taldea ez egituratuta Talde kooperatiboak
 • 3. C Taldean lan egitea irakatsiB Taldean lan eginez ikasi A Taldea indartu “taldea egiteko” dinamikak Taldeen antolakuntza Gogoratu: Eskuhartze Mailak (Proposamena Pere Pujolàs eta bere taldearengan moldatuta) Dinamika Kooperatiboak Teknika kooperatiboak
 • 5. Nire ikastetxea hobeto ezagutzen dut Nork bere ordenagailuan, ikastetxearen web-orrian sartzen da eta , irakasleak emandako galdesorta baten bi galdera bilatzen eta erantzuten ditu ( zer ordutan dago irekia liburutegia?, nor da zuzendaria?, zure tutorearen ordutegia zein da?...). Ondoren, banan banan, besteekin partekatzen dituzte ikerketaren datuak eta guztiok osotzen dugu jarduera.
 • 6. Geometria zotzak eta gominolekin Ikasle bakoitzari fitxa bat ematen zaio. Fitxa bakoitzean 3D figura geometriko bat irudikatuta dago gehi galdera batzuk: zenbat erpin?, zenbat aurpegi?, zenbat ertz?, zein da azalera kalkulatzeko formula?... Norberak bere figura, zotzak eta gominolak erabiliz, eraikitzen du eta fitxa betetzen du. Prismak elkartrukatzen dira eta azalera kalkulatzen dute prismaren neurriak erregela batez neurtzen eta formula erabiliz. Orduan, denon artean prisma hauen sailkapena egiten dugu.
 • 7. Pertsonai mitologikoak Bikoteka jarrita, bakoitzak pertsonai mitologikoen deskripzioa irakurtzen du. Behin irakurrita, pertsonaia marrazten du. Orain, elkarren artean, marrazkia oinarria harturik, pertsonai honen ezaugarriak eta istorioa ahoz kontatzen dute. Gero, bikotekideek antolatzaile grafiko batean pertsonaien konparatzen dituzte.
 • 8. Nire buruaren aurkezpena Voki-an Taldean, folio birakaria erabiliz, edonoren burua aurkezteko egingo genituzkeen ideiak idazten ditugu. Taldean, 4 aukeratu ondoren, bakoitzak, Voki aplikazio digitala erabiliz, bere aurkezpena garatzen du. Me presento con Voki
 • 9. Dentsitatea laborategian Taldekide batek likido baten ardura du (koipea, ura, alkohola, eztia) eta ondorengo jarraibideak betetzen ditu: 1.probeta pisatu, 2.bere likidoaren 50 ml. bolumena probetan sartu, 3.orain dena pisatu eta 4. likidoaren dentsitatea kalkulatu. Gero, denon artean, dentsitate taula betetzen dute eta kontzeptuari buruz eztabaidatzen dute: nahasten baditugu, nola geratuko dira? Azkenean, konprobatzen dute beste probeta handiago batean, beren lau likido dentsitatearen arabera botatzen.
 • 10. Ortografia Ortografiaren puntuazio markak ez dituen irakurmen bat banatzen da Taldean. Bakoitzak puntuazioa jarri behar dio irakasleak emandako jarraibideen arabera. Ondoren, lanak partekatzen eta elkarren artean zuzentzen dituzte Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre nunca de ningún modo para los Jesuitas todo lo dicho es mi deseo Facundo
 • 11. Euskadiko geodibertsitatea Euskadiko geodibertsitateari buruzko karta batzuk (eta jolas-taula) ematen zaizkio talde bakoitzari: alde batean geogunearen argazkia eta beste aldean deskripzioa. Kartak banatzen dira. Batek hasten du jokoa esanez ".....tokia da". Toki honen azalpena duenak beren ezaugarriak ozenki azaltzen dizkie besteei. Orduan argazki-karta mapan kokatzen dute, leku guztiak bukatu arte. Gero, bakoitza jarduera bat garatzen du: geotokiak taula batean sailkatu behar dituzte, arroka motaren arabera eta dauzkaten interesen arabera (geologikoak, ekonomikoa edo turistikoa). Geogunea Non dago Arroka mota Interesa 1. 2.
 • 12. Iraultzak Bikoteka jarrita, bi ikasleek, irakurketa partekatuta dinamikaren bitartez, iraultzen ezaugarriei buruzko irakurmena irakurtzen dute. Gero, bakoitzak testu desberdin bat irakurtzen du, aldez aurretik irakurritako ezaugarriak identifikatzen saiatzen: Frantziako iraultza eta Arabiar “udaberria”. Ondoren, bion artean, “konparatu eta kontrastatu” antolatzaile grafikoa betetzen dute.
 • 13. Historia baten amaiera Guztiok ikusi dugun pelikula edo liburu baten amaiera berriak asmatzen ditugu. Lehendabizi, nork bere amaiera idazten du. Gero, guztiok zutik jarrita, bakoitzak bere zenbaki bera duen bikote batekin elkartzen da eta amaiera elkartrukatzen dituzte. Beste bikote batekin egin ondoren, erreferentziazko taldera bueltatzen gara eta amaiera onena aukeratzen dugu, zergatiak emanez
 • 15. Ebaluazioaren hiru esparru Ikasleen ikas-prozesuen ebaluazioa. Helburua: Ikasleak, bere ikas- prozesuaren hausnarketa egiten, nolakoa den ezagutzea eta ebaluazio praktika bera hobetzeko prozesuaren zati bat dela jabetzea (ikasten ikastea) Gure irakaskuntzaren ebaluazioa. Helburua: irakaskuntza prozesuaren datu sakonen azterketa ondoren (ikasleen emaitza akademikoak, lankideen elkarrizketak, ikasleen iritziak eta ebaluazioak…), prozesuan inplikatuta dauden esparruak moldatzea eta bideratzea hobetzeko asmoz (ikas-materialak, metodologia, taldekatzeak, ebaluazio-metodoak…) Ikas-edukien ebaluazioa. Helburua: ikasleen ikaskuntzaren aurrerapenak kontrolatzea (emaitzak, kalifikazioa).
 • 16. Ikas kooperatiboa ikas-edukia ● IK ikas edukia da, azken finean IKren bitartez hainbat gaitasun garatzen dira: komunikazioa, ikasten ikastearena, bizikidetza, autoerregulazioa... ● Gainera, hasiera batean bultzatu nahi badugu, ez badugu baloratzen ez dugu finkatuko, ez diogu balorea ematen. ● Ebaluazioko prozedurak eta tresnak hiru ebaluazio-esparrutan kokatzen dira: 1) Ikasleen hausnarketa eta bere prozesuaz jabetzea: talde- lanaren ebaluazioa, bakoitzaren lana eta ahalegina taldean, kideen arteko ebaluazioa… 2) Irakaslearen irakas-prozesurako pistak: zer pentsatzen dute nire ikasleek eta zergatik, nik proposatutako ikas-jardueren kooperatiboen autoebaluazioa (triada)… 3) Ikas-edukien ebaluazioa: Ebaluazio-irizpide argiak, baloratzeko jarduera eta tresna egokiak (klasean egindako behaketak, ikasleen arteko koebaluazioak, proba kooperatiboak, lan kooperatiboak...)
 • 17. 1)Ikasleek bere prozesuaz jabetzea 1. Talde- lanaren ebaluazioa 2. Bakoitzaren lana eta ahalegina taldean (autoebaluazioa) 3. Kideen arteko ebaluazioa (koebaluazioa)
 • 18. Talde-lanaren ebaluazioa: galdesorta • Guztiok ikasi dugu? • Denbora bete dugu? • Elkarrekin lagundu egin dugu? • Norbanako konpromisoak bete egin ditugu? • Oso ondo egin duguna: • Hobetu behar duguna: • Hurrengo lanerako taldeko helburuak:
 • 20. Talde lanaren ebaluazioa: irudiak Ikas-jarduera /talde lana egin ondoren, zein irudiarekin identifikatzen duzu zeure burua? Azaldu zergatia.
 • 21. Taldekideen auto ebaluazioa Nire partehartzea talde kooperatiboetan Izena: _____________ Data: ________________ Gela:_________________ 1. Erantzun bat jakin dudanean edo zerbait bururatu zaidanean, taldearekin partekatu dut. Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti 1. Nire erantzuna taldekidearenarekin bat egiten ez zuenean, saiatu naiz zergaitia aztertzen. Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti 1. Zerbait ulertu ez dudanean, besteekin kontsultatu dut. Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti 1. Norbaitek zerbait ulertu ez duenean, modu eraginkorrean azaldu diot. Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti 1. Taldeko partaideak errespetatzen eta estimatzen saiatu naiz. Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti 1. Taldeko froga sinatu baino lehen, dena ulertzen nuela, erantzunekin ados nengoela eta besteek erantzunak ulertu zituztela ziurtatu naiz. Inoiz ez 1 2 3 4 5 Beti
 • 22. Taldekideen arteko ebaluazioa Tresna bakar bat aprobetxagarria da ikasle bakoitzari “talde-nota” emateko: 1. Lehenendabizi ikasleak bere buruaren balorazioa egiten du (autoebaluazioa) 2. Ondoren, bere kide bati pasatzen dio, berak bere balorazioa egiteko. Aldi berean, bere lagun baten balorazioa jaso eta beteko du. Balorazioak irakasleari ematen zaizkio 3. Irakasleak ikaslearen balorazioa egiten du eta bataz bestekoa puntuazioa jartzen du. Ebaluazioa taldeari bueltatzen dio. 4. Gero, emaitzak taldean eztabaidatuko dira, desberdintasunei arrazoiak bilatuz. 5. Kide bakoitzak helburu bat jarri beharko luke taldeko kide guztien ikaskuntzan bere ekarpena handitzeko. A ikasleak D kidearen ebaluazioa egiten du. Irakasleak A ikaslearen ebaluazioa egiten du A ikasleak hiru ebaluazio jasotzen ditu: berea, bere kidearena eta irakaslearenaA C B D
 • 23. Nire izena: Ebaluatutako kidea: Taldea: Puntuak: 5= bikain; 4= gaitua; 3=egokia; 2=mugatua; 1= ezegokia Autoebalu azioa Koebalu azioa Irakaslea Denera Ataza baten aurrean, ideiak, proposamen eta iritziak argi ematen ditut /ditu Era berean, besteen ideiak, iritziak eta proposamenak arretaz entzuten ditut / ditu. Denon ideiak, iritziak eta proposamenak aditasunez integratzeko gai naiz /da Besteen parte hartzea bultzatzen dut / du Hitz-txandak errespetatzen ditut /ditu Elkarrizketan zarata handia ez sortzeko ahalegintzen naiz / da Ataza zuzen moduan garatzeko argibideak betetzen ditut / ditu Nire (bere) norbanako lana egiten dut / du Nire (Bere) kideei laguntza ematen diet (die) Atazak epean betetzen ditut / ditu Nire (Bere) kideen erritmo desberdinak ulertzeko ahalmena dut /du Nire (Bere) kideen lana eta ikuspuntuak baloratzen ditut /ditu Gatazka sortuz gero, denok adostasunera heltzeko ahaleginak egiten ditut / ditu Guztiok ikasteko helburua betetzen dut /du Hurrengo batean, zehazki, zer egingo zenuke prozesua hobetzeko?
 • 24. 2) Irakaslearen irakas-prozesua hobetzea ● Zer pentsatzen dute nire ikasleek eta zergatik ● Nik proposatutako ikas-jardueren kooperatiboen autoebaluazioa (triada)…
 • 27. Ikas-jarduera kooperatiboaren ebaluazioa (triada) 1) Ikaslana garatzeko, ikasleek elkarren arteko laguntza behar dute? (Interdependentzia positiboa), ezin dute garatu besteen laguntza barik 2) Guztiek parte hartzen dute? (partaidetza ekitatiboa) ikasle bakoitzak bere eginkizuna du 3) Bakoitzak egin duena konprobatu ahal dugu? (norbanako ardura) ikasle bakoitzaren koadernoa, portafolioa...
 • 28. 3) IK edukien ebaluazio kooperatiboa ● Irakasleak egindako behaketak ● Ikasleen arteko koebaluazioak ● Lan kooperatiboak ● Proba kooperatiboak
 • 29. Irakaslearen behaketak ● Erregistroa ● Erabakiak: zer erregistratu (ebaluazio-irizpideak) ● Behatzailea: irakasle bera edo kanpoko bat (azken hau abisatu barik) ● Zenbat aldiz egin behaketa eraginkorra izateko: hobe irakasleen artean lana banatzen denean ● Zertarako egiten dugu: nota bat jartzeko (kalifikazioaren % erabaki behar) eta ikasle batzuekin elkarrizketatzeko.
 • 30. Irakaslearen behaketak: irizpideak Trebetasun kooperatiboak Lanean inplikatzen da Txandak errespetatzen ditu Bere kideak errespetatzen ditu Laguntza ematen du Arauak betetzen ditu Atazak epean betetzen ditu Gatazken aurrean bitartekaria da Komunikazioa trebetasunak Azalpen argiak ematen ditu Bere kideen azalpenak entzuten ditu Besteei gogoarazteko laguntzen du enpatikoki Ideiak eta proposamenak ematen ditu Lidergo Trebetasunak Ziurtasunarekin portatzen da Ideiak proposatzen ditu Partaidetza bultzatzen du Bere kideen erritmo desberdinak ulertzeko ahalmena du Bere kideen lana eta ikuspuntuak baloratzen ditu Zailtasunen aurrean ikas-estrategiak bilatzen ditu
 • 33. Lan kooperatiboak - Irakasleak kalifikatzeko ataza edo lan esagurantsu batzuk erabakitzen ditu - Lan honen egindako talde lanari kalifikazioaren % 80 ematen dio (8 puntu, adibidez) eta taldekideen artean banatzen da. - Lanari buruzko norbanako lana eskaintzen die. Baten batek garatzen badu % 20 lortuko du ( 2 puntu gehiago, 10a arte) NORBANAKO EKOIZPENA TALDEAREN EKOIZPENA 2 PUNTU 8 PUNTU IKASLEAREN NOTA Adibidea: Materiaren propietateak
 • 34. Proba kooperatiboak IKa dela medio, helburua denok ikastea bada, suposatzen da, norbanako proba baten aurrean, denok gainditzeko aukerak biderkatzen eta handitzen direla. Aukerak: -Norbanako proba egin aurretik, birpaso kolektiboak egitea -Talde baten norbanako notak onak badira, talde honi aparteko puntuazioa ematen zaio (Taldeko-bonusa) -Probak taldean zuzentzea -Berreskuratzeko Laguntza-Kontratuak
 • 35. Birpaso azkarra: bingoa Irakasleak, fitxa moduko orri batean, birpasatzeko galdera batzuk ematen ditu. Ikasleak, zutik, ikasgelatik ibiltzen dira “bikote” baten bila. Aurkitzerakoan, bakoitzak zerrendan dagoen galdera bat aukeratzen du, bere kideari galdetzen dio eta erantzuna orrian idazten du. Beste lagun baten bila doa eta prozesua errepikatzen da galdera- zerrenda bukatu arte. Galdera guztiak eginda dituen lehenengo bikoteak “bingo” esaten du ozenki, orduan denok esertzen gara eta irakasleak ikasleen zorizko izenak aukeratzen, galderak zuzentzen hasten da.
 • 36. Birpaso azkarra: galdera bidaiariak Ikasle bakoitzak dakien galdera bat idazten du paper batean, bere izanarekin lagunduta. Papera tolesten du eta beste kide bati botatzen dio. Bizpahiru buelta ematen dira, nork beste lagun baten galdera izan arte. Orduan galdera erantzuten saiatu ondoren, egilearekin bikoteka elkartzen da eta bien artean irtenbideratzen dute galdera.
 • 37. Birpasatu: azterketa-txartelak Ikasle bakoitzak “azterketa” galdera bat sortzen ditu. Taldean interesgarriagoak diren bi aukeratzen dituzte eta irakasleak prestatutako txartel batzuetan idazten dituzte erantzunarekin batera. Txartelak komunean jartzen dira klasean, denok gaia birpasatu arte. Aukerakoa: galderaren bat kontrolean jarriko da
 • 38. Birpasatu: Ikas-lehiaketak (“Teams-Games-Tournaments”) Irakasleak, aldez aurretik ikasle guztiak zenbatuta, taldeei galdera batzuk proposatzen dizkie txarteletan. Taldekide bakoitzak, txandaka, txartela bat hartzen du eta erantzuten saiatzen da. Ez bada gai, taldeak laguntzen du. Honela, galdera guztiak egin arte. Taldeak ziurtatu behar du bere taldekide guztiek ondo egiten jakitea. Gero, irakasleak zenbaki bat aukeratzen du eta ikasle honek ataza azaldu behar du. Ondo egiten badu, talde osoak puntuazioa jasotzen du.
 • 39. Proga kooperatiboak Progak noizean behin taldean egiten dira eta gero norbanako proga. Oso fase aurreratuan egon behar dira ikasleak. 1. Bikoteka jarrita proba garatzen da 2. Launaka, ulertzen ez dituzten edo oraindik zaila iruditzen zaizkien edukiak partekatzen dituzte 3. Taldeak proga ematen dio irakasleari, orri batekin lagunduta, non taldelagun guztiek jantzita daudela adierazten den (Ziurtagiria). 4. Taldekide guztiek nota bera jasotzen dute.
 • 40. Ebaluazio- tresnak: proba kolektiboko ziurtagiria Proba kolektiboko ziurtagiria Izenpetzaileek eztabaidaren proba kolektiboan parte hartu dugula eta hurrengo irizpideak betetzen ditugula ziurtatzen dugu: 1. Proban aurkeztutako oinarrizko kontzeptuak, teoriak eta datuak ulertzen ditugu. 2. Teoriak eta datuak egoera praktikoetan aplikatzeko gai gara. 3. Galdera bat kontzeptualizatzeko eta gure hipotesiak frogatzeko ikerketa disenatzeko konpetenteak gara. 4. Gure galderak eta taldean formulatutako erantzun guztien laburpena eman ditugu. Izena Sinadura Data
 • 41. Proga kooperatiboak 5. Norbanako proba egiten da. Taldekide guztiek aterako noten bataz besteko egiten da eta, berriro, norberak aterako notarekin media egiten dugu. Azken hau norberaren nota izango da.IES Pino Manso: Evaluación AC
 • 42. Laguntza-Kontratuak Ikasle batek bere kidea tutorizatzeko konpromisoa sinatzen du. Kideak kontrola gainditzen badu (edo berreskuratzeko eskatzen den lana) bonifikazio bat jasotzen du notan. Ikaslearen izena: Ikasle laguntzailearen izena: Bonifikazioa (Kontrola gainditzen badu): Ikasteko edukinak: - - - - ….. Data: Sinadurak:
 • 44. Hasteko ezinbesteko aholkuak ● Ezinbestekoa, irakasle guztiek plangintza minimoa izatea, ikasgelako kudeaketarako minimoak adostea (eszenatokia, isiltzeko seinalea, denborak, talde-koadernoak, nola hasi, nola ebaluatu...) ● Hasi baino lehen, talde kooperatiboetan lan egiten irakastea, denbora ematea (tutoretzan adibidez). Ez da “denbora galtzea” (hasierako Ikas- sekuentzia) ● Hasteko, dinamika sinpleak erabiltzea errutina bihurtu arte: folio birakaria, 1-2-4, irakurketa partekatuta…Horretarako parekatu behar ditugu: Gure ikas-jarduera + dinamika= ikas-jarduera kooperatiboa ● Ikastaldea ez badago ohituratuta taldean aritzera, hobe bikoteka hastea ● Taldeak eboluzionatzen duen heinean, dinamika konplexuagoak sartzea ● Noizean behin, taldea kohesionatzeko dinamikak erabiltzen jarraitzea ● Talde batek, bere heldutasuna luzatu arte, etapa desberdinak ditu eta bitartean gatazkak sortzen dira. Kontutan hartu eta ez desanimatu!!!
 • 45. Taldeen eboluzioa Jokaldien analisia Jolastu Jolastokia prestatzea Berotzea Entrenamendua Taldeek eboluzionatzen dute eta praktikatik elikatzen dira “Taldean lan egitea irakatsi behar da” Arauak Gatazkak Ikastea Eraginkortasuna Dispertsioa Ikasteko denbora ematea Orain taldeak ondo funtzionatzen du Taldeak berantolatzeko momentua
 • 47. Erabaki komunak: Bitakora-orria Hasi nahi duzue? Ba….plangintzari ekin!!!!
 • 48. Estekak B08-Leioako Berritzegunea: Elkarlana Sites ● Baliabideak ● Estekak ● Bideoak