SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Gymnasiearbete
Strategier för informationssökning
SA18
Elisabet Brandberg, bibliotekarie
Nacka gymnasium, ht 2020
Gymnasiearbetet
Där ska ni bl.a. visa att ni:
• har utvecklat grunder i ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt
• att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att
kunna urskilja värderingar i olika typer av källor
• har förmåga att söka, sovra och bearbeta information med
källkritisk medvetenhet
Skolverket. Samhällsvetenskapsprogrammet. Examensmål. (Hämtad 2020-09-15)
• Studiehylla med:
- Metodböcker för tex enkäter och intervjuer
- Handböcker i vetenskapligt skrivande
• Böcker, databaser & länksamling
• Tre bibliotekarier :
- stöd i informationssökning, källkritik & källhantering
Bibliotekets stöd
GY-arbete – en vetenskaplig text
• Begrepp som hör till ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och vägledande (metatext!)
• Formellt språk – inte talspråk
• Källhänvisningar och referenser
Varför källhänvisa?
• Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller
kritisera din undersökning och dina resultat
• Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har hämtat
fakta från relevanta och trovärdiga källor
• Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt
• Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text eller
idé utan att källan anges
Källkritik och källtillit
Fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a. politiska, religiösa eller andra skäl?
Kritiskt förhållningssätt till ditt källmaterial
Var medveten om dina källors tendens!
Källa:https://www.ekonomifakta.se/fakta/valfarden-i-privat-regi/vard-och-omsorg-i-privat-regi/ [hämtad 2020-09-17]
Två minuter
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
Strategier för informationssökning
• Egna kunskaper
Vad vet du redan? Läs instruktionerna till uppgiften.
• Skaffa överblick över ditt ämne
Så att du kan hitta relevanta begrepp och formulera sökord, använd
t.ex. uppslagsverk.
• Var kreativ - testa flera olika sökord
• Håll koll på dina källor redan från början
Så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar
Informationssökning – tips och tricks
Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras
”kriminalitet i utsatta områden” ger bara träffar där orden står bredvid varandra –
annars får du alla texter som innehåller alla ord
Använd asterisk för att få med alla former av ett ord
Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst sätt.
Skriver du krimin* får du resultat på även kriminalitet, kriminella etc.
Navigera i långa texter
Använd innehållsförteckningar och register. CTRL + F - sök i dokument.
Räcker det att Googla?
11
• Använd de termer och begrepp du hittat för att söka
vidare i andra databaser och söktjänster
• Sök vidare på forskare/forskningsinstitut du hittat.
• Gå direkt till myndigheters/organisationers webbplatser
eller inkludera det i din Googlesökning.
• Testa Google Scholar?
Sökkritik - att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking
Bra frågor att ställa
• Vilka begrepp används inom ditt ämne?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan?
• Finns det organisationer som är aktiva i frågan?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
Definiera begrepp
Nationalencyklopedin, ADHD. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/adhd (hämtad 2020-09-17)
Använda media
Alla elever på NG har tillgång till SvD – digital!
Söka artiklar från
dagstidningar och tidskrifter
Två artikeldatabaser - olika sätt att söka
• Artikelsök
- söka på ämnen – hitta rätt ämnesord
- filtrera på fulltext, tid, källor, ämnesord
• Mediearkivet
- fritext
- sortera på senaste eller relevans
- filtrera på år eller källa
- komma åt ”låsta artiklar” från t.ex. SvD och DN
Fråga biblioteket om du behöver hjälp!
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Myndigheter
- statistik, forskning och analys
• Boverket
• Brottsförebyggande rådet (Brå)
• Datainspektionen
• Finansinspektionen
• Folkhälsomyndigheten
• FOI
Totalförsvarets forskningsanstalt
• Kriminalvården
• MUCF
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällefrågor
• Naturvårdsverket
• Polisen
• Rekryteringsmyndigheten
• Skolverket
• Socialstyrelsen
• Statistiska centralbyrån (SCB)
• Statens medieråd
Ibland händer det!
Statistiska centralbyrån (SCB)
• Statistikdatabaser
• Kortanalyser
Organisationer
En sammanslutning av människor och grupper som
arbetar gemensamt för en viss fråga tex:
• (CAN)
Centralförbundet för alkohol och Narkotika
• Unizon
130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer
• RUS
Riksförbundet ungdom för social hälsa
• WWF
Världsnaturfonden – ”Klimatbarometer”
Hitta forskning
Bedrivs vid universitet, högskolor och myndigheter, t.ex.
• forskning.se – Forskningsnyheter inom flera discipliner
• Libris – bibliotekskatalog för svenska bibliotek
• Google Scholar
Exempel:
• Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
• NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
Studentuppsatser
Uppsatser tillgängliga i fulltext, www.uppsatser.se
DiVA – Uppsatser och avhandlingar från svenska lärosäten,
http://www.diva-portal.org
Undersök en uppsats
Vilket ämne? Vilken nivå?
Läs sammanfattning (abstract)
Vilka nyckelord används?
Du kan ta hjälp av dem när
du söker vidare
Kolla bakgrund och resultat
Kolla referenslistan – kan du själv
använda samma källor?
Böcker
Skolbiblioteket har en del – men inte allt.
Vi kan hjälpa dig att hitta böcker på andra bibliotek, men du kan också
söka själv i bibliotekens kataloger, t.ex. www.biblioteket.se ,
https://bib.nacka.se eller LIBRIS
Hitta det du behöver: innehållsförteckning, register
Referensböcker (med röd ryggmärkning) – kopiera, scanna, kolla i bibblan
Vetenskaplig grund?
Sammanfattning
• Skaffa dig en överblick om ämnet – då är det lättare att vara källkritisk
• Tänk kreativt, testa olika söktermer
Databaser och sökmotorer – olika sätt att söka
• Använd fler ingångar till informationssökning än Google
• När du hittar en användbar källa – kolla referenslistan för fler tips
• Håll koll på dina källor
Lycka till!
Nu tar vi en paus!
Sen fortsätter vi med några praktiska sökexempel utifrån era
ämnesområden och genomgång av bibliotekets sidor ”Hitta
källor” och ”Granska källor”.
Rättsprocessens olika steg
Källa: Lagrummet https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/rattsprocessens-
olika-steg (hämtad 2020-08-29)
Exempel på SOU
Bygga, bedöma, betygssätta
– betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper (SOU 2020:43)
Sök här:
Riksdagens webbplats:
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar

More Related Content

What's hot

Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017ngbib
 
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bngbib
 
Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17ngbib
 
NU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågorngbib
 
Gymnasiearbete NAS15
Gymnasiearbete NAS15Gymnasiearbete NAS15
Gymnasiearbete NAS15ngbib
 
Samhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstromSamhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstromngbib
 
MIK NAS18
MIK NAS18MIK NAS18
MIK NAS18ngbib
 
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cngbib
 
En intressant entreprenör HT16 ht17
En intressant entreprenör HT16 ht17En intressant entreprenör HT16 ht17
En intressant entreprenör HT16 ht17ngbib
 
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bngbib
 
Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19ngbib
 
Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)ngbib
 
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20ngbib
 
SOU SB20a - vt 2021
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021ngbib
 
Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17ngbib
 
Spaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19angbib
 
Gymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abngbib
 
Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021ngbib
 
Lokalreportage
LokalreportageLokalreportage
Lokalreportagengbib
 
Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19ngbib
 

What's hot (20)

Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
Gymnasiearbete EJ15a EJ15b 2017
 
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
 
Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17Gymnasiearbete SU15 ht17
Gymnasiearbete SU15 ht17
 
NU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågorNU17 Aktuella samhällsfrågor
NU17 Aktuella samhällsfrågor
 
Gymnasiearbete NAS15
Gymnasiearbete NAS15Gymnasiearbete NAS15
Gymnasiearbete NAS15
 
Samhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstromSamhallsproblem fogelstrom
Samhallsproblem fogelstrom
 
MIK NAS18
MIK NAS18MIK NAS18
MIK NAS18
 
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
 
En intressant entreprenör HT16 ht17
En intressant entreprenör HT16 ht17En intressant entreprenör HT16 ht17
En intressant entreprenör HT16 ht17
 
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
 
Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19
 
Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)Informationssökning om rusmedel (historia)
Informationssökning om rusmedel (historia)
 
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
 
SOU SB20a - vt 2021
SOU  SB20a - vt 2021SOU  SB20a - vt 2021
SOU SB20a - vt 2021
 
Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
 
Spaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19aSpaksociologi nn19a
Spaksociologi nn19a
 
Gymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9ab
 
Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021Hälsa och samhälle 2021
Hälsa och samhälle 2021
 
Lokalreportage
LokalreportageLokalreportage
Lokalreportage
 
Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
 

Similar to Gymnasiearbete SA18

Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
 
Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022ngbib
 
GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
 
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxngbib
 
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bngbib
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022ngbib
 
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIngbib
 
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinngbib
 
Befolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17cngbib
 
Gymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bngbib
 
Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022ngbib
 
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022ngbib
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022ngbib
 
Vetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställningVetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställningNinaEmilsson1
 
Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20ngbib
 

Similar to Gymnasiearbete SA18 (20)

Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
 
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
 
Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
 
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
 
GYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
 
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
 
GYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
 
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
 
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171bGymnasiearbete EJ17a EJ171b
Gymnasiearbete EJ17a EJ171b
 
Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
 
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EI
 
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicinGymnasiearbete 2023 biomedicin
Gymnasiearbete 2023 biomedicin
 
Befolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
 
Gymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
 
Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022
 
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
 
Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
 
Vetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställningVetenskaplighet och problemställning
Vetenskaplighet och problemställning
 
Gymnasiearbete 2016
Gymnasiearbete 2016Gymnasiearbete 2016
Gymnasiearbete 2016
 
Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
 

More from ngbib

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023ngbib
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierngbib
 
Aniara
AniaraAniara
Aniarangbib
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023ngbib
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxngbib
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxngbib
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022ngbib
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxngbib
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxngbib
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxngbib
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxngbib
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxngbib
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxngbib
 

More from ngbib (20)

Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptxKriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
Kriminalitet och utanförskap, del 1 EK23a.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023Infoattack Mental träning HT 2023
Infoattack Mental träning HT 2023
 
Källkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medierKällkritik och källtillit - medier
Källkritik och källtillit - medier
 
Aniara
AniaraAniara
Aniara
 
Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023Gymnasiearbete fysik 2023
Gymnasiearbete fysik 2023
 
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
 
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
 
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
 
Hjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
 
Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
 
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
 
Migrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
 
SOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
 
Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
 
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
 
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
 
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
 
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
 
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
 

Gymnasiearbete SA18

 • 1. Gymnasiearbete Strategier för informationssökning SA18 Elisabet Brandberg, bibliotekarie Nacka gymnasium, ht 2020
 • 2. Gymnasiearbetet Där ska ni bl.a. visa att ni: • har utvecklat grunder i ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor • har förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet Skolverket. Samhällsvetenskapsprogrammet. Examensmål. (Hämtad 2020-09-15)
 • 3. • Studiehylla med: - Metodböcker för tex enkäter och intervjuer - Handböcker i vetenskapligt skrivande • Böcker, databaser & länksamling • Tre bibliotekarier : - stöd i informationssökning, källkritik & källhantering Bibliotekets stöd
 • 4. GY-arbete – en vetenskaplig text • Begrepp som hör till ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande (metatext!) • Formellt språk – inte talspråk • Källhänvisningar och referenser
 • 5. Varför källhänvisa? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Trovärdighet – visa att du är insatt i ämnet och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Underlätta för läsaren att hitta till de källor du använt • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans text eller idé utan att källan anges
 • 6. Källkritik och källtillit Fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, religiösa eller andra skäl?
 • 7. Kritiskt förhållningssätt till ditt källmaterial Var medveten om dina källors tendens! Källa:https://www.ekonomifakta.se/fakta/valfarden-i-privat-regi/vard-och-omsorg-i-privat-regi/ [hämtad 2020-09-17]
 • 8. Två minuter • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 9. Strategier för informationssökning • Egna kunskaper Vad vet du redan? Läs instruktionerna till uppgiften. • Skaffa överblick över ditt ämne Så att du kan hitta relevanta begrepp och formulera sökord, använd t.ex. uppslagsverk. • Var kreativ - testa flera olika sökord • Håll koll på dina källor redan från början Så att du kan göra korrekta referenser och källhänvisningar
 • 10. Informationssökning – tips och tricks Använd citationstecken för att markera att orden hör ihop = sökfras ”kriminalitet i utsatta områden” ger bara träffar där orden står bredvid varandra – annars får du alla texter som innehåller alla ord Använd asterisk för att få med alla former av ett ord Genom att använda tecknet * kan du söka på alla ord som börjar på ett visst sätt. Skriver du krimin* får du resultat på även kriminalitet, kriminella etc. Navigera i långa texter Använd innehållsförteckningar och register. CTRL + F - sök i dokument.
 • 11. Räcker det att Googla? 11 • Använd de termer och begrepp du hittat för att söka vidare i andra databaser och söktjänster • Sök vidare på forskare/forskningsinstitut du hittat. • Gå direkt till myndigheters/organisationers webbplatser eller inkludera det i din Googlesökning. • Testa Google Scholar? Sökkritik - att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers ranking
 • 12. Bra frågor att ställa • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva i frågan? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig?
 • 13. Definiera begrepp Nationalencyklopedin, ADHD. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/adhd (hämtad 2020-09-17)
 • 14. Använda media Alla elever på NG har tillgång till SvD – digital!
 • 15. Söka artiklar från dagstidningar och tidskrifter Två artikeldatabaser - olika sätt att söka • Artikelsök - söka på ämnen – hitta rätt ämnesord - filtrera på fulltext, tid, källor, ämnesord • Mediearkivet - fritext - sortera på senaste eller relevans - filtrera på år eller källa - komma åt ”låsta artiklar” från t.ex. SvD och DN Fråga biblioteket om du behöver hjälp! http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 16. Myndigheter - statistik, forskning och analys • Boverket • Brottsförebyggande rådet (Brå) • Datainspektionen • Finansinspektionen • Folkhälsomyndigheten • FOI Totalförsvarets forskningsanstalt • Kriminalvården • MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor • Naturvårdsverket • Polisen • Rekryteringsmyndigheten • Skolverket • Socialstyrelsen • Statistiska centralbyrån (SCB) • Statens medieråd
 • 17. Ibland händer det! Statistiska centralbyrån (SCB) • Statistikdatabaser • Kortanalyser
 • 18. Organisationer En sammanslutning av människor och grupper som arbetar gemensamt för en viss fråga tex: • (CAN) Centralförbundet för alkohol och Narkotika • Unizon 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer • RUS Riksförbundet ungdom för social hälsa • WWF Världsnaturfonden – ”Klimatbarometer”
 • 19. Hitta forskning Bedrivs vid universitet, högskolor och myndigheter, t.ex. • forskning.se – Forskningsnyheter inom flera discipliner • Libris – bibliotekskatalog för svenska bibliotek • Google Scholar Exempel: • Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet • NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
 • 20. Studentuppsatser Uppsatser tillgängliga i fulltext, www.uppsatser.se DiVA – Uppsatser och avhandlingar från svenska lärosäten, http://www.diva-portal.org Undersök en uppsats Vilket ämne? Vilken nivå? Läs sammanfattning (abstract) Vilka nyckelord används? Du kan ta hjälp av dem när du söker vidare Kolla bakgrund och resultat Kolla referenslistan – kan du själv använda samma källor?
 • 21. Böcker Skolbiblioteket har en del – men inte allt. Vi kan hjälpa dig att hitta böcker på andra bibliotek, men du kan också söka själv i bibliotekens kataloger, t.ex. www.biblioteket.se , https://bib.nacka.se eller LIBRIS Hitta det du behöver: innehållsförteckning, register Referensböcker (med röd ryggmärkning) – kopiera, scanna, kolla i bibblan
 • 23.
 • 24. Sammanfattning • Skaffa dig en överblick om ämnet – då är det lättare att vara källkritisk • Tänk kreativt, testa olika söktermer Databaser och sökmotorer – olika sätt att söka • Använd fler ingångar till informationssökning än Google • När du hittar en användbar källa – kolla referenslistan för fler tips • Håll koll på dina källor Lycka till!
 • 25. Nu tar vi en paus! Sen fortsätter vi med några praktiska sökexempel utifrån era ämnesområden och genomgång av bibliotekets sidor ”Hitta källor” och ”Granska källor”.
 • 26. Rättsprocessens olika steg Källa: Lagrummet https://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/rattsprocessens- olika-steg (hämtad 2020-08-29) Exempel på SOU Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43) Sök här: Riksdagens webbplats: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

Editor's Notes

 1. SL
 2. SL