SlideShare a Scribd company logo
Llengua catalana fàcil
Gramàtica
Batxillerat
www.aprovarecatala.blogspot.com
Lurdes Saavedra i Sans
FONÈTICA CATALANA 3
ELS CONTACTES
VOCÀLICS
Recordeu:
• Lletra no és igual a so.
• Un so pot ser representat per més d’una
lletra.
• Una lletra pot representar més d’un so.
• Aquesta presentació fa referència als sons
del català oriental.
Els sons vocàlics
Tònics (7 sons) Àtons (3 sons)
Graud’obertura
tancat [i] [u] [i] [u] tancat
Graud’obertura
semitan
cat
[e] [o]
semiobe
rt
[ɛ] [ɔ] [ə] mitjà
obert [a]
anterior central posterior anteri
or
central poster
ior
Punt d’articulació Punt
d’articulació
Recordeu les vocals catalanes o consulteu la
presentació corresponent!
Contactes vocàlics
Contactes
vocàlics
Interior d’un
mot
diftong
triftong
hiat
dissimilació
Entre diferents
mots
elisió
sinalefa
Contactes vocàlics a l’interior del
mot
 Podem fer un repàs de la teoria en la
presentació sobre ortografia que fa
referència als diftong, triftongs i hiats.
 Si ja recordem com funcionen, podem
passar a transcriure les vocals.
Diftongs
Decreixents [j, w] Creixents [j, w]
lletres sons lletres sons
ai: mai, sainet
ei: eina, rei
oi: noi, coi
[máj], [səj-n’ɛt]
[’ɛj-nə], [réj]
[n’ɔj], [kój]
gua: guant
güe: ungüent-
güi: pingüí
guo: llenguot
[gwán]
[un-gwén]
[piŋ-gwí]
[ʎəŋ-gw’ɔt]
au: cau
eu: reu, neula
ou: sou (ser), nou
[káw]
[r’ɛw],[néw-lə]
[sów], [n’ɔw]
qua: quant
qüe: qüestió
qüi: obliqüitat
quo: quota
[kwán]
[kwəs-ti-ó]
[u-bbli-gwi-tát]
[kw’ɔ-tə]iu: niu
ui: cuit
[níw]
[kújt]
Diftongs
i, u consonants [j, w]
lletres sons
A inici de mot
ia: iam-be
ie: hie-na
io: iode, io-gurt
ua: wa: ua-ca-ri
[jám-bə]
[jé-nə]
[j’ɔðə], [jwɣúr]
[wə-ká-ri]
Després de vocal
vocal + ia: joia
vocal + ie: queien
vocal + io: joiós
vocal + ua: creuar
vocal + ue: cauen
vocal + uo:
[ʒ’ɔ-jə]
[k’ɛ-jən]
[ʒu-jós]
[krə-wá]
[ká-wən]
Triftongs i/u + a/e/ o + i/u [j, w]
lletres sons
guaitar
Paraguai
[gwəj-tá]
[pa-rə-gwáj]
Hiats
Qualsevol combinació diferent a les anteriors [i,u]
lletres sons
suar
creen
teatre
anunciar
sèrie
cua
ciència
[su-á]
[Kré-ən]
[te-á-trə]
[ə-nun-si-á]
[s‘ɛ-ri-ə]
[kú-a]
[si-‘ɛn-si-ə]
Dissimilació
 Recordeu que en català oriental:
 a, e àtones neutralitzen en [ə]
 o, u àtones neutralitzen en [u]
 Això vol dir que, en una paraula, totes les vocals que no
portin accent fonètic seran àtones, per tant, les a, e = [ə] i
o, u = [u]
 Però en alguns casos això no passa i pronunciem
 e que haurien de ser [ə] com a [e]: teatre [te-á-tr ə]
 o que haurien de ser [u] com a [o]: cànon[ká-non]
 D’aquesta manera diferenciem aquestes vocals d’altres
sons vocàlics propers. És el fenomen de la dissimilació.
Contactes vocàlics entre diferents
mots
 Això us recordarà com comptem les
síl·labes en els versos.
 Es traslladen les mateixes situacions
dels contactes vocàlics a l’interior del
mot a contextos que impliquen més
d’una paraula.
 Parlem d’elisió i de sinalefa.
Elisió
 Dues o més vocals de paraules
diferents. Se’n pronuncia només una i
la resta s’elideixen.
 Si totes són àtones, se n’elideix una
indistintament.
 Si n’hi ha una de tònica, s’elideixen les
àtones
 S’assenyala amb una grapa.
 Exemples a la propera diapositiva!
Elisió
 Dues o més vocals de
paraules diferents.
 Se’n pronuncia només una
i la resta s’elideixen.
 Si totes són àtones, se
n’elideix una indistintament.
 Si n’hi ha una de tònica,
s’elideixen les àtones
 S’assenyala amb una
grapa (la barra llarga indica la
vocal que s’elideix).
Elisió
És una amiga estupenda
--------[ə]------[ə]
Qui imita el profe?
----[i]-----[ə]
Quina hora és?
--------[’ɔ]---[é]
Demà aspira a guanyar
-------[á]------[ə]
Sinalefa
 Diftong entre vocals de
paraules diferents.
 Es pronuncien totes.
 S’assenyala amb un arc.
Sinalefa
La idea és bona.
--[əj]
Jeu a l’herba.
---[wə]
Ara ho ensuma.
--[ə-wə]
Hi ha humitat.
[jáw]
Un altre dia podem parlar de...
 ...l’aparell fonador
 ...el vocalisme
 ...diftongs i hiats
 ...els contactes consonàntics
I podem ampliar informació i
practicar a...
 ...McGrawHill
 ...Anna M. Ribas
 ...xtec
 ...Renaixença
 ...xtec exercicis
 ...tinet
Ens trobem a
aprovarecatala.blogspot.com
lurdes.saavedra1@gmail.com

More Related Content

What's hot

La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbolsElena Gimenez
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
Sílvia Montals
 
Oda a espanya
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar
 
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaMonosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
annaasiscar
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalanaJoan Florit
 
Com fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDRCom fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDR
Anabel Ponce
 
Tdr-Conclusions
Tdr-ConclusionsTdr-Conclusions
Tdr-Conclusionschoriol
 
La Plaça del Diamant
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
Sílvia Montals
 
La sardana, joan maragall
La sardana, joan maragallLa sardana, joan maragall
La sardana, joan maragall
joanmolar
 
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Enric Gil Garcia
 
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Rafa Oriola
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic
 
Els Jocs Florals
Els Jocs FloralsEls Jocs Florals
Els Jocs Florals
Carme Bravo Fortuny
 
Presentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalanaPresentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalanaguestf610e697
 
Vora la mar,
Vora la mar,Vora la mar,
Vora la mar,
albamarinoueueue
 
Autors Modernistes.
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.kwart
 

What's hot (20)

La PlaçA Del Diamant SíMbols
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
 
Oda a espanya
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
 
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímiaMonosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
Monosèmia polisèmia-homonímia-paronímia
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalana
 
Com fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDRCom fer una exposició oral - TDR
Com fer una exposició oral - TDR
 
El noucentisme
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
 
Tdr-Conclusions
Tdr-ConclusionsTdr-Conclusions
Tdr-Conclusions
 
La Plaça del Diamant
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
 
La sardana, joan maragall
La sardana, joan maragallLa sardana, joan maragall
La sardana, joan maragall
 
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
Meditacions metafísiques de Descartes (I-VI)
 
Registres lingüístics
Registres lingüísticsRegistres lingüístics
Registres lingüístics
 
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
Tema 9. la restauració (1875-1898) (i)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
 
Els Jocs Florals
Els Jocs FloralsEls Jocs Florals
Els Jocs Florals
 
Presentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalanaPresentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalana
 
El modernisme català
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme català
 
Vora la mar,
Vora la mar,Vora la mar,
Vora la mar,
 
Autors Modernistes.
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.
 

Similar to Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic

Vocalisme
VocalismeVocalisme
Vocalisme
lurdessaavedra
 
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
Fred Sentandreu
 
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
lurdessaavedra
 
Valencià mitja
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
pepe5507
 
Normes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresiNormes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresi
Sigrid TC
 
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Carlos Umbert
 
Transcripció fonetica
Transcripció foneticaTranscripció fonetica
Transcripció fonetica
Gloria Heredia Sanchez
 
Dossier nivell b
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
Nitsuga Serdna
 
7 accents 1
7 accents 17 accents 1
7 accents 1
spons5
 
El vocalisme
El vocalismeEl vocalisme
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanacamelero10
 
Fonètica
FonèticaFonètica
Fonètica
lunadan
 
La separació de síl·labes
La separació de síl·labesLa separació de síl·labes
La separació de síl·labes5bmoli
 
Reforç llengua 1
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1
Rocío Avila Gamero
 
Ortografia U1 La Vocal Neutra
Ortografia U1 La Vocal NeutraOrtografia U1 La Vocal Neutra
Ortografia U1 La Vocal Neutra
Àngel Carrera
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
escola santa teresa de lisieux
 
El wòlof
El wòlofEl wòlof
El wòlofEvapemo
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló
 
NORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓNORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓ
Mary H.M.
 

Similar to Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic (20)

Vocalisme
VocalismeVocalisme
Vocalisme
 
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
 
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
 
Valencià mitja
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
 
Normes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresiNormes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresi
 
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
 
Transcripció fonetica
Transcripció foneticaTranscripció fonetica
Transcripció fonetica
 
Dossier nivell b
Dossier nivell bDossier nivell b
Dossier nivell b
 
7 accents 1
7 accents 17 accents 1
7 accents 1
 
El vocalisme
El vocalismeEl vocalisme
El vocalisme
 
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Fonètica
FonèticaFonètica
Fonètica
 
La separació de síl·labes
La separació de síl·labesLa separació de síl·labes
La separació de síl·labes
 
Reforç llengua 1
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1
 
Ortografia U1 La Vocal Neutra
Ortografia U1 La Vocal NeutraOrtografia U1 La Vocal Neutra
Ortografia U1 La Vocal Neutra
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
El wòlof
El wòlofEl wòlof
El wòlof
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
 
NORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓNORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓ
 

More from lurdessaavedra

Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
lurdessaavedra
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
lurdessaavedra
 
Literatura historia poesia
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
lurdessaavedra
 
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
lurdessaavedra
 
Els sons fricatius
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatius
lurdessaavedra
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
lurdessaavedra
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
lurdessaavedra
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
lurdessaavedra
 
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de BatxilleratLa producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
lurdessaavedra
 
Esquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
lurdessaavedra
 
Antologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtubeAntologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtube
lurdessaavedra
 
Bitacola
BitacolaBitacola
Bitacola
lurdessaavedra
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
lurdessaavedra
 
Bitàcoles
BitàcolesBitàcoles
Bitàcoles
lurdessaavedra
 
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a BorneoBiografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
lurdessaavedra
 
Pronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. ExercicisPronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. Exercicis
lurdessaavedra
 
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisiCom s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
lurdessaavedra
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
lurdessaavedra
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
lurdessaavedra
 
L'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hacL'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hac
lurdessaavedra
 

More from lurdessaavedra (20)

Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
 
Literatura historia poesia
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
 
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
 
Els sons fricatius
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatius
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
 
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de BatxilleratLa producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
 
Esquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
 
Antologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtubeAntologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtube
 
Bitacola
BitacolaBitacola
Bitacola
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
 
Bitàcoles
BitàcolesBitàcoles
Bitàcoles
 
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a BorneoBiografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
 
Pronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. ExercicisPronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. Exercicis
 
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisiCom s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
 
L'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hacL'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hac
 

Recently uploaded

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 

Recently uploaded (9)

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 

Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic

 • 2. FONÈTICA CATALANA 3 ELS CONTACTES VOCÀLICS Recordeu: • Lletra no és igual a so. • Un so pot ser representat per més d’una lletra. • Una lletra pot representar més d’un so. • Aquesta presentació fa referència als sons del català oriental.
 • 3. Els sons vocàlics Tònics (7 sons) Àtons (3 sons) Graud’obertura tancat [i] [u] [i] [u] tancat Graud’obertura semitan cat [e] [o] semiobe rt [ɛ] [ɔ] [ə] mitjà obert [a] anterior central posterior anteri or central poster ior Punt d’articulació Punt d’articulació Recordeu les vocals catalanes o consulteu la presentació corresponent!
 • 5. Contactes vocàlics a l’interior del mot  Podem fer un repàs de la teoria en la presentació sobre ortografia que fa referència als diftong, triftongs i hiats.  Si ja recordem com funcionen, podem passar a transcriure les vocals.
 • 6. Diftongs Decreixents [j, w] Creixents [j, w] lletres sons lletres sons ai: mai, sainet ei: eina, rei oi: noi, coi [máj], [səj-n’ɛt] [’ɛj-nə], [réj] [n’ɔj], [kój] gua: guant güe: ungüent- güi: pingüí guo: llenguot [gwán] [un-gwén] [piŋ-gwí] [ʎəŋ-gw’ɔt] au: cau eu: reu, neula ou: sou (ser), nou [káw] [r’ɛw],[néw-lə] [sów], [n’ɔw] qua: quant qüe: qüestió qüi: obliqüitat quo: quota [kwán] [kwəs-ti-ó] [u-bbli-gwi-tát] [kw’ɔ-tə]iu: niu ui: cuit [níw] [kújt]
 • 7. Diftongs i, u consonants [j, w] lletres sons A inici de mot ia: iam-be ie: hie-na io: iode, io-gurt ua: wa: ua-ca-ri [jám-bə] [jé-nə] [j’ɔðə], [jwɣúr] [wə-ká-ri] Després de vocal vocal + ia: joia vocal + ie: queien vocal + io: joiós vocal + ua: creuar vocal + ue: cauen vocal + uo: [ʒ’ɔ-jə] [k’ɛ-jən] [ʒu-jós] [krə-wá] [ká-wən]
 • 8. Triftongs i/u + a/e/ o + i/u [j, w] lletres sons guaitar Paraguai [gwəj-tá] [pa-rə-gwáj] Hiats Qualsevol combinació diferent a les anteriors [i,u] lletres sons suar creen teatre anunciar sèrie cua ciència [su-á] [Kré-ən] [te-á-trə] [ə-nun-si-á] [s‘ɛ-ri-ə] [kú-a] [si-‘ɛn-si-ə]
 • 9. Dissimilació  Recordeu que en català oriental:  a, e àtones neutralitzen en [ə]  o, u àtones neutralitzen en [u]  Això vol dir que, en una paraula, totes les vocals que no portin accent fonètic seran àtones, per tant, les a, e = [ə] i o, u = [u]  Però en alguns casos això no passa i pronunciem  e que haurien de ser [ə] com a [e]: teatre [te-á-tr ə]  o que haurien de ser [u] com a [o]: cànon[ká-non]  D’aquesta manera diferenciem aquestes vocals d’altres sons vocàlics propers. És el fenomen de la dissimilació.
 • 10. Contactes vocàlics entre diferents mots  Això us recordarà com comptem les síl·labes en els versos.  Es traslladen les mateixes situacions dels contactes vocàlics a l’interior del mot a contextos que impliquen més d’una paraula.  Parlem d’elisió i de sinalefa.
 • 11. Elisió  Dues o més vocals de paraules diferents. Se’n pronuncia només una i la resta s’elideixen.  Si totes són àtones, se n’elideix una indistintament.  Si n’hi ha una de tònica, s’elideixen les àtones  S’assenyala amb una grapa.  Exemples a la propera diapositiva!
 • 12. Elisió  Dues o més vocals de paraules diferents.  Se’n pronuncia només una i la resta s’elideixen.  Si totes són àtones, se n’elideix una indistintament.  Si n’hi ha una de tònica, s’elideixen les àtones  S’assenyala amb una grapa (la barra llarga indica la vocal que s’elideix). Elisió És una amiga estupenda --------[ə]------[ə] Qui imita el profe? ----[i]-----[ə] Quina hora és? --------[’ɔ]---[é] Demà aspira a guanyar -------[á]------[ə]
 • 13. Sinalefa  Diftong entre vocals de paraules diferents.  Es pronuncien totes.  S’assenyala amb un arc. Sinalefa La idea és bona. --[əj] Jeu a l’herba. ---[wə] Ara ho ensuma. --[ə-wə] Hi ha humitat. [jáw]
 • 14. Un altre dia podem parlar de...  ...l’aparell fonador  ...el vocalisme  ...diftongs i hiats  ...els contactes consonàntics I podem ampliar informació i practicar a...  ...McGrawHill  ...Anna M. Ribas  ...xtec  ...Renaixença  ...xtec exercicis  ...tinet