SlideShare a Scribd company logo
Llengua catalana fàcil
Gramàtica
Batxillerat
www.aprovarecatala.blogspot.com
Lurdes Saavedra i Sans
FONÈTICA CATALANA 5
EL CONSONANTISME
Recordeu:
• Lletra no és igual a so.
• Un so pot ser representat per més d’una
lletra.
• Una lletra pot representar més d’un so.
• Aquesta presentació fa referència als sons
del català oriental.
Recordeu com vam discriminar els sons
consonàntics o consulteu l’anterior presentació
Fonètica sintàctica
Variacions de pronunciació a causa del contacte
Ensordiment Consonant sonora que passa a ser sorda.
Sonorització Consonant sorda que passa a ser sonora.
Emmudiment Consonant que no es pronuncia.
Sensibilització Consonant muda que passa a pronunciar-se.
Geminació Es duplica un so consonàntic.
A.* bilabial Es pronuncia en la zona labial tot i no ser-ne.
A. labiodental Es pronuncia en la zona labiodental tot i no ser-ne.
A. dental Es pronuncia en la zona dental tot i no ser-ne.
A. palatal Es pronuncia en la zona palatal tot i no ser-ne.
A. velar Es pronuncia en la zona velar tot i no ser-ne.
*A. = Assimilació
Ensordiment
Consonant que era sonora però es pronuncia sorda.
Oclusives, fricatives i
africades a fi de mot seguides
de pausa o cons. sorda.
fred [t]
nois [s]
goig [tʃ]
fred furiós [t]
nois petits [s]
goig tocat [tʃ]
Oclusives a fi de mot i
seguides de vocal.
fred intens [t]
Sonorització
Consonant que era sorda però es pronuncia sorda.
Oclusives, fricatives i
africades a fi de mot o síl·laba
i seguides de consonant
sonora.
grup de nois [b]
nois de bat. [z]
goig de viure [dʒ]
Afganistan [v]
Fricatives i africades a fi de
mot seguides de vocal.
nois especials [z]
goig especial [dʒ]
Emmudiment
Consonant que no es pronuncia.
r: venir, arbre [∅] b, p: tomb, camp, compte [∅]
s: aquest, bolígrafs, els jocs,
els llocs, els nyus... [∅]
d, t: verds, pont [∅]
c, g: tanc, fang [∅]
Sensibilització
Consonant muda que torna a pronunciar-se.
r: venir-hi [ɾ] b, p: amb el peu, camp obert
[b, p]
s: aquesta, aquest home...
[t]
d, t: Sant Andreu [t]
c, g: tanc obert, fang espès
[k, g]
Geminació
Es duplica un so consonàntic.
sonores sordes
Grups en -bl-, -dl-, -gl-, -pl-,
-tl-, -kl- en posició
intervocàlica.
poble [bbl]
regla [ggl]
poble [ppl]
regla [kkl]
triple [ppl]
opció 1 opció 2
Combinacions -tll-, -tl-, -
tm--dm-, -tn-
ratlla [ʎʎ]
atleta [ll]
setmana [mm]
admirar [mm]
ètnia [nn]
ratlla [dʎ]
atleta [dl]
setmana [dm]
admirar [dm]
ètnia [dn]
Assimilacions
Bilabial n + p, b, m: un pont [m]
Labiodental n + f: un farmacèutic [ɱ]
Dental n/l + t, d: el tanc, en falta [l],[n]
Palatal n/l + ɲ, ʎ el xec, el lloc [ʎ]
un jardí, un nyanyo [ɲ]
Velar n + k, g: tancat, sangonera [ŋ]
Variacions dels sons
consonàntics
 A partir d’aquí repassarem
cadascuna de les consonants per
veure les variats de pronunciació
que poden presentar segons el
context.
Oclusius sonors
Oclusiu bilabial sonor
Darrere pausa, nasal, oclusiu [b] boca
Altres contextos [β] la boca
Ensordiment: Fi de síl·laba abans de
pausa, vocal o consonant sorda
[p] tub
Geminació: Intervocàlic –bl- [bb] poble
Geminació i ensordiment [pp] poble
Emmudiment: Combinacions
consonàntiques a fi de mot
[∅] tomb
Oclusius sonors
Oclusiu dental sonor
Darrere pausa, nasal, oclusiu, lateral [d] duc
Altres contextos [ð] cada
Ensordiment: Fi de síl·laba abans de
pausa, vocal o consonant sorda
[t] sud
Emmudiment: Combinacions
consonàntiques a fi de mot
[∅] sord
Oclusius sonors
Oclusiu velar sonor
Darrere pausa, nasal, oclusiu [g] gos
Altres contextos [ɣ] el gos
Ensordiment: Fi de síl·laba abans de
pausa, vocal o consonant sorda
[k] filòleg
Geminació: Intervocàlic –gl- [gg] regle
Geminació i ensordiment [kk]
Emmudiment: Combinacions
consonàntiques a fi de mot
[∅] fang
Oclusius sords
Oclusiu bilabial sord
Altres contextos [p] pot
Sonorització: A fi de mot o síl·laba,
davant consonant sonora
[b] tap blau
Geminació: Intervocàlic –pl- [pp] triple
Emmudiment: Combinacions
consonàntiques
[∅] camp
compte
Oclusius sords
Oclusiu dental sord
Altres contextos [t] tot
Sonorització: A fi de mot o síl·laba,
davant consonant sonora
[d] tot moll
Emmudiment: Combinacions
consonàntiques
[∅] malalt
Geminació: En grups –tl-, -tll-, -tm-,
-tn-
[ll, ʎʎ,
mm,
nn]
atlètic batlle
setmana
ètnia
Oclusius sords
Oclusiu velar sord
Altres contextos [k] casa
Sonorització: A fi de mot o síl·laba,
davant consonant sonora
[g] anècdota
Emmudiment: Combinacions
consonàntiques
[∅] tanc
Fricatius sonors
Fricatiu labiodental sonor
f seguida de consonant sonora [v] Afganistan
bolígraf bo
Fricatiu alveolar sonor
Tots els contextos [z] zero
Fricatiu palatal sonor
Tots els contextos [ʒ] gerro
Fricatius sords
Fricatiu labiodental sord
Altres contextos [f] foc
Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant
consonant sonora o vocal
[v] tuf de ceba
Fricatiu alveolar sord
Altres contextos [s] pas
Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant
consonant sonora o vocal
[z] pas ample
Emmudiment: Davant de palatal [∅] els jocs
Fricatiu palatal sord
Altres contextos [ʒ] gerro
Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant
consonant sonora o vocal
[ʒ] coix de
veritat
Africats sonors
Africat alveolar sonor
Entre vocals [dz] tretze
Africat palatal sonor
Entre vocals [dʒ] adjectiu
Africats sords
Africat alveolar sord
Entre vocals
[ts]
potser
Africat palatal sord
Altres contextos [tʃ]
txec
Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant
consonant sonora o vocal
[dʒ]
Fuig d’aquí
Nasal bilabial
Altres contextos [m] mos
Assimilació labiodental: Davant de f [ɱ] amfiteatre
Nasal alveolar
Altres contextos [n] nus
Assimilació labiodental: Davant de f [ɱ] un fet
Assimilació bilabial: Davant de b, p, m [m] un pal
Assimilació dental: Davant de d, t [n] un tac
Assimilació palatal: Davant de [ɲ] un lloc
Assimilació velar: Davant de k, g [ŋ] un coco
Nasal palatal
Tots els contextos [ɲ] canya
Nasals (sempre sonores)
Nasal alveolar
Altres contextos [l] pal
Assimilació dental: Davant de d, t [l] el tac
Assimilació palatal: Davant de [ʎ] el joc
Nasal palatal
Tots els contextos [ʎ] callar
Laterals (sempre sonores)
1 contacte
Intervocàlica [ɾ] cara
Emmudiment: Normalment a fi de mot [∅] senyor, arbre
Múltiples contactes
Tots els contextos [r] carro
Ramon, amor
Vibrants o ròtiques (sempre sonores)
Un altre dia podem parlar de...
 ...l’aparell fonador
 ...el vocalisme
 ...el consonantisme
 ...els contactes vocàlics
I podem ampliar informació i
practicar a...
 ...McGrawHill
 ...Anna M. Ribas
 ...xtec
 ...Renaixença
 ...xtec exercicis
 ...tinet
Ens trobem a
aprovarecatala.blogspot.com
lurdes.saavedra1@gmail.com

More Related Content

What's hot

Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals
 
2.fonètica pp
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pppilar
 
Despres de la tempestat
Despres de la tempestatDespres de la tempestat
Despres de la tempestat
joanmolar
 
Oracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades AdjectivesOracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades Adjectivesaalmodis
 
Dimecres de cendra
Dimecres de cendraDimecres de cendra
Dimecres de cendra
joanmolar
 
Substitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
selegna curso
 
Fonètica consonants
Fonètica consonantsFonètica consonants
Fonètica consonants
Lluis Rius
 
PràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaPràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTica
Lluis Rius
 
En la mort d'un jove els Reis
En la mort d'un jove els ReisEn la mort d'un jove els Reis
En la mort d'un jove els Reis
joanmolar
 
Els reis sol solet
Els reis sol soletEls reis sol solet
Els reis sol solet
joanmolar
 
A la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserratA la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserrat
joanmolar
 
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
Rafa Oriola
 
Paraules, sintagmes i oracions
Paraules, sintagmes i oracionsParaules, sintagmes i oracions
Paraules, sintagmes i oracions
Sílvia Montals
 
A muntanya maragall brenda m.
A muntanya maragall brenda m.A muntanya maragall brenda m.
A muntanya maragall brenda m.
joanmolar
 
Pronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directe
lluchvalencia
 

What's hot (20)

Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
 
2.fonètica pp
2.fonètica pp2.fonètica pp
2.fonètica pp
 
Despres de la tempestat
Despres de la tempestatDespres de la tempestat
Despres de la tempestat
 
FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
 
Oracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades AdjectivesOracions Subordinades Adjectives
Oracions Subordinades Adjectives
 
Fonètica Del Català
Fonètica Del CatalàFonètica Del Català
Fonètica Del Català
 
Dimecres de cendra
Dimecres de cendraDimecres de cendra
Dimecres de cendra
 
Figures Retòriques
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
 
Substitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
 
Fonètica consonants
Fonètica consonantsFonètica consonants
Fonètica consonants
 
PràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaPràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTica
 
En la mort d'un jove els Reis
En la mort d'un jove els ReisEn la mort d'un jove els Reis
En la mort d'un jove els Reis
 
Els reis sol solet
Els reis sol soletEls reis sol solet
Els reis sol solet
 
Mètrica
MètricaMètrica
Mètrica
 
LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTS
LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTSLAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTS
LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS.APUNTS
 
A la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserratA la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserrat
 
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
 
Paraules, sintagmes i oracions
Paraules, sintagmes i oracionsParaules, sintagmes i oracions
Paraules, sintagmes i oracions
 
A muntanya maragall brenda m.
A muntanya maragall brenda m.A muntanya maragall brenda m.
A muntanya maragall brenda m.
 
Pronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directe
 

Similar to Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2

Fonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. ConsonantismeFonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. Consonantisme
esther_montesinos
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
lurdessaavedra
 
El vocalisme
El vocalismeEl vocalisme
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanacamelero10
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic catalàjmpinya
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
escola santa teresa de lisieux
 
Normes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresiNormes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresi
Sigrid TC
 
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Carlos Umbert
 
Ortografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricativesOrtografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricatives
lurdessaavedra
 
Accentuacio
Accentuacio Accentuacio
Accentuacio
Antònia Travé
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanatabolafi
 

Similar to Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2 (20)

Unitat 1
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1
 
Fonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. ConsonantismeFonetica sintactica. Consonantisme
Fonetica sintactica. Consonantisme
 
Normes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
 
FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
 
FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
 
El vocalisme
El vocalismeEl vocalisme
El vocalisme
 
Les normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
Normes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresiNormes accentuació i dièresi
Normes accentuació i dièresi
 
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
 
Ortografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricativesOrtografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricatives
 
Soninké
SoninkéSoninké
Soninké
 
Accentuacio
Accentuacio Accentuacio
Accentuacio
 
Soninké
SoninkéSoninké
Soninké
 
Ortografia catalana
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
 
07processossegmentsconsonantics
07processossegmentsconsonantics07processossegmentsconsonantics
07processossegmentsconsonantics
 
Fonètica sintàctica
Fonètica sintàcticaFonètica sintàctica
Fonètica sintàctica
 

More from lurdessaavedra

Literatura historia poesia
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
lurdessaavedra
 
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
lurdessaavedra
 
Els sons fricatius
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatius
lurdessaavedra
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
lurdessaavedra
 
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de BatxilleratLa producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
lurdessaavedra
 
Esquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
lurdessaavedra
 
Antologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtubeAntologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtube
lurdessaavedra
 
Bitacola
BitacolaBitacola
Bitacola
lurdessaavedra
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
lurdessaavedra
 
Bitàcoles
BitàcolesBitàcoles
Bitàcoles
lurdessaavedra
 
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a BorneoBiografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
lurdessaavedra
 
Pronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. ExercicisPronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. Exercicis
lurdessaavedra
 
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisiCom s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
lurdessaavedra
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
lurdessaavedra
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
lurdessaavedra
 
L'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hacL'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hac
lurdessaavedra
 
L'ortografia de la erra
L'ortografia de la erraL'ortografia de la erra
L'ortografia de la erra
lurdessaavedra
 
L'ortografia de les consonants nasals
L'ortografia de les consonants nasalsL'ortografia de les consonants nasals
L'ortografia de les consonants nasals
lurdessaavedra
 
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
lurdessaavedra
 
Anàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana
Anàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci BertranaAnàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana
Anàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana
lurdessaavedra
 

More from lurdessaavedra (20)

Literatura historia poesia
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
 
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
 
Els sons fricatius
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatius
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
 
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de BatxilleratLa producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
 
Esquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
 
Antologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtubeAntologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtube
 
Bitacola
BitacolaBitacola
Bitacola
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
 
Bitàcoles
BitàcolesBitàcoles
Bitàcoles
 
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a BorneoBiografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
 
Pronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. ExercicisPronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. Exercicis
 
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisiCom s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
 
L'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hacL'ortografia de la lletra hac
L'ortografia de la lletra hac
 
L'ortografia de la erra
L'ortografia de la erraL'ortografia de la erra
L'ortografia de la erra
 
L'ortografia de les consonants nasals
L'ortografia de les consonants nasalsL'ortografia de les consonants nasals
L'ortografia de les consonants nasals
 
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
 
Anàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana
Anàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci BertranaAnàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana
Anàlisi de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 

Recently uploaded (7)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 

Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2

 • 2. FONÈTICA CATALANA 5 EL CONSONANTISME Recordeu: • Lletra no és igual a so. • Un so pot ser representat per més d’una lletra. • Una lletra pot representar més d’un so. • Aquesta presentació fa referència als sons del català oriental.
 • 3. Recordeu com vam discriminar els sons consonàntics o consulteu l’anterior presentació
 • 4. Fonètica sintàctica Variacions de pronunciació a causa del contacte Ensordiment Consonant sonora que passa a ser sorda. Sonorització Consonant sorda que passa a ser sonora. Emmudiment Consonant que no es pronuncia. Sensibilització Consonant muda que passa a pronunciar-se. Geminació Es duplica un so consonàntic. A.* bilabial Es pronuncia en la zona labial tot i no ser-ne. A. labiodental Es pronuncia en la zona labiodental tot i no ser-ne. A. dental Es pronuncia en la zona dental tot i no ser-ne. A. palatal Es pronuncia en la zona palatal tot i no ser-ne. A. velar Es pronuncia en la zona velar tot i no ser-ne. *A. = Assimilació
 • 5. Ensordiment Consonant que era sonora però es pronuncia sorda. Oclusives, fricatives i africades a fi de mot seguides de pausa o cons. sorda. fred [t] nois [s] goig [tʃ] fred furiós [t] nois petits [s] goig tocat [tʃ] Oclusives a fi de mot i seguides de vocal. fred intens [t]
 • 6. Sonorització Consonant que era sorda però es pronuncia sorda. Oclusives, fricatives i africades a fi de mot o síl·laba i seguides de consonant sonora. grup de nois [b] nois de bat. [z] goig de viure [dʒ] Afganistan [v] Fricatives i africades a fi de mot seguides de vocal. nois especials [z] goig especial [dʒ]
 • 7. Emmudiment Consonant que no es pronuncia. r: venir, arbre [∅] b, p: tomb, camp, compte [∅] s: aquest, bolígrafs, els jocs, els llocs, els nyus... [∅] d, t: verds, pont [∅] c, g: tanc, fang [∅]
 • 8. Sensibilització Consonant muda que torna a pronunciar-se. r: venir-hi [ɾ] b, p: amb el peu, camp obert [b, p] s: aquesta, aquest home... [t] d, t: Sant Andreu [t] c, g: tanc obert, fang espès [k, g]
 • 9. Geminació Es duplica un so consonàntic. sonores sordes Grups en -bl-, -dl-, -gl-, -pl-, -tl-, -kl- en posició intervocàlica. poble [bbl] regla [ggl] poble [ppl] regla [kkl] triple [ppl] opció 1 opció 2 Combinacions -tll-, -tl-, - tm--dm-, -tn- ratlla [ʎʎ] atleta [ll] setmana [mm] admirar [mm] ètnia [nn] ratlla [dʎ] atleta [dl] setmana [dm] admirar [dm] ètnia [dn]
 • 10. Assimilacions Bilabial n + p, b, m: un pont [m] Labiodental n + f: un farmacèutic [ɱ] Dental n/l + t, d: el tanc, en falta [l],[n] Palatal n/l + ɲ, ʎ el xec, el lloc [ʎ] un jardí, un nyanyo [ɲ] Velar n + k, g: tancat, sangonera [ŋ]
 • 11. Variacions dels sons consonàntics  A partir d’aquí repassarem cadascuna de les consonants per veure les variats de pronunciació que poden presentar segons el context.
 • 12. Oclusius sonors Oclusiu bilabial sonor Darrere pausa, nasal, oclusiu [b] boca Altres contextos [β] la boca Ensordiment: Fi de síl·laba abans de pausa, vocal o consonant sorda [p] tub Geminació: Intervocàlic –bl- [bb] poble Geminació i ensordiment [pp] poble Emmudiment: Combinacions consonàntiques a fi de mot [∅] tomb
 • 13. Oclusius sonors Oclusiu dental sonor Darrere pausa, nasal, oclusiu, lateral [d] duc Altres contextos [ð] cada Ensordiment: Fi de síl·laba abans de pausa, vocal o consonant sorda [t] sud Emmudiment: Combinacions consonàntiques a fi de mot [∅] sord
 • 14. Oclusius sonors Oclusiu velar sonor Darrere pausa, nasal, oclusiu [g] gos Altres contextos [ɣ] el gos Ensordiment: Fi de síl·laba abans de pausa, vocal o consonant sorda [k] filòleg Geminació: Intervocàlic –gl- [gg] regle Geminació i ensordiment [kk] Emmudiment: Combinacions consonàntiques a fi de mot [∅] fang
 • 15. Oclusius sords Oclusiu bilabial sord Altres contextos [p] pot Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora [b] tap blau Geminació: Intervocàlic –pl- [pp] triple Emmudiment: Combinacions consonàntiques [∅] camp compte
 • 16. Oclusius sords Oclusiu dental sord Altres contextos [t] tot Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora [d] tot moll Emmudiment: Combinacions consonàntiques [∅] malalt Geminació: En grups –tl-, -tll-, -tm-, -tn- [ll, ʎʎ, mm, nn] atlètic batlle setmana ètnia
 • 17. Oclusius sords Oclusiu velar sord Altres contextos [k] casa Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora [g] anècdota Emmudiment: Combinacions consonàntiques [∅] tanc
 • 18. Fricatius sonors Fricatiu labiodental sonor f seguida de consonant sonora [v] Afganistan bolígraf bo Fricatiu alveolar sonor Tots els contextos [z] zero Fricatiu palatal sonor Tots els contextos [ʒ] gerro
 • 19. Fricatius sords Fricatiu labiodental sord Altres contextos [f] foc Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [v] tuf de ceba Fricatiu alveolar sord Altres contextos [s] pas Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [z] pas ample Emmudiment: Davant de palatal [∅] els jocs Fricatiu palatal sord Altres contextos [ʒ] gerro Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [ʒ] coix de veritat
 • 20. Africats sonors Africat alveolar sonor Entre vocals [dz] tretze Africat palatal sonor Entre vocals [dʒ] adjectiu Africats sords Africat alveolar sord Entre vocals [ts] potser Africat palatal sord Altres contextos [tʃ] txec Sonorització: A fi de mot o síl·laba, davant consonant sonora o vocal [dʒ] Fuig d’aquí
 • 21. Nasal bilabial Altres contextos [m] mos Assimilació labiodental: Davant de f [ɱ] amfiteatre Nasal alveolar Altres contextos [n] nus Assimilació labiodental: Davant de f [ɱ] un fet Assimilació bilabial: Davant de b, p, m [m] un pal Assimilació dental: Davant de d, t [n] un tac Assimilació palatal: Davant de [ɲ] un lloc Assimilació velar: Davant de k, g [ŋ] un coco Nasal palatal Tots els contextos [ɲ] canya Nasals (sempre sonores)
 • 22. Nasal alveolar Altres contextos [l] pal Assimilació dental: Davant de d, t [l] el tac Assimilació palatal: Davant de [ʎ] el joc Nasal palatal Tots els contextos [ʎ] callar Laterals (sempre sonores) 1 contacte Intervocàlica [ɾ] cara Emmudiment: Normalment a fi de mot [∅] senyor, arbre Múltiples contactes Tots els contextos [r] carro Ramon, amor Vibrants o ròtiques (sempre sonores)
 • 23. Un altre dia podem parlar de...  ...l’aparell fonador  ...el vocalisme  ...el consonantisme  ...els contactes vocàlics I podem ampliar informació i practicar a...  ...McGrawHill  ...Anna M. Ribas  ...xtec  ...Renaixença  ...xtec exercicis  ...tinet