SlideShare a Scribd company logo
Gramàtica
Exercicis de pronoms febles
1. Practiqueu les combinacions de pronoms febles i verbs.
1 Em va dir ___acaba de dir ___ va dir Va dir___ Digui___
2 Et rentes Ja ___has rentat? ___ vols rentar? Vas rentant___ Renta___
3 Es miren ___han mirat ___ miraven Van mirar___ Miri___ al mirall
4 En volen agafar ___agafaràs ___ pots agafar Volen agafar___ Agafa___ més
5 Ens escriuen ___ han escrit ___ banyen Escriguin___ Van escriure___
6 Us banyeu ___ heu banyat ___ banyen Banyeu___
7 El treu ___han tret ___ treuen Traieu___ Tregui___
8 Els pren ___ han pres ___ van prendre Pren___ Prengui___
9 La cull ___ha collida ___volia collir Va collir___ Culli___
10 Les portareu ___ ha portades ___ portava Vol portar___ Porta___
11 Li dic allò ___ han dit allò ___diran allò Digueu___allò Digui___allò
12 Ho fas bé ___ ha fet bé ___ va fer bé Fes___bé Faci___bé
13 Hi vas d’hora ___volen anar ___ van d’hora Vés___d’hora Vagi___
2. Feu el mateix amb les combinacions binàries.
1 Se’m gira ___ha perdut ___ va fer gran Va fer___gran Va perdre___
2 Se’ns coneix ___ espatlla? ___ vol afegir? Va escapar___ Emporti___
3 No se’t coneix ___estripa ___ perd Va desfer___ Va perdre___
4 Se us nomena ___anomena ___va anomenar Va desfer___
5 Se’l menja bé ___ha menjat ___ mengen Mengin___ Mengi___
6 Se’ls menja bé ___ ha menjat ___ mengen Mengin___ Mengi___
7 Se la canvia ___oblida ___ pensa Va posar___ Va vendre___
8 Se les treia ___ ha tretes ___van emportar Treguin___ Prengui___
9 Se li coneix ___ha posat davant ___va escapar Va girar___ Giri-___
10 S’ho mira ___ ha emportat ___ pensava Vol emportar___ Emporti___
11 Se’n va ___ espera ___ pensa Pensin___ Pensi___
12 No s’hi pensa ___ ha fet bé ___ va fer bé Faci___bé
13 Me’l prenia ___ha pres ___ va donar ___ has mirat Doni___
14 Me’ls tramet ___ heu portat ___ portareu Han de portar___ Va perdre___
15 Me la deixa ___ha ensenyat ___dona Compreu___ Compri___
16 Me la ensenya ___ha donat ___porta Han de portar___ Dóna___
17 Ens el mostra ___explica ___ vol regalar Regaleu___ Regala___
18 Ens en deixa un ___ ha portat un ___ porta un Porteu___un Porta___ un
19 No te’l creguis ___ hauries de mirar ___ compres Vas comprar___ Compra___
20 Te’ls compres ___ has mirat ___mires Has de pensar___ Pensa___
21 Te’n vas ___ oblides ___ menges Fes___un Compra___
22 T’ho mires ___ has emportat ___ pensaves Vols emportar___? Emporta___
3. Col·loqueu els pronoms adequats.
1 No sé si em veuen o no ___ veuen.
2 Vaig a banyar___a la platja.
Gramàtica
3 Vaig trucar i ___obriren la porta.
4 Pentina___!
5 La llibreta, ja ___ té.
6 Són els músics que havien de venir? Sí que ___ són?
7 Qui ha portat això? Qui ___ ha portat?
8 Es lleva, ___ renta i ___ pentina.
9 Voleu entrades? Sí, compra___ dues.
10 Tinc el paraigua d’en Pere. Demà, quan ___ vegi a la feina, ___ tornaré.
11 -Vols passar-me la carpeta? -___passo de seguida.
12 -Ja has donat el llibre al teu company? –Sí, ja ___ he donat.
13 Els alumnes han fet els exercicis i el professor ___ha tornat corregits.
14 Presenteu els treballs a la directora. Presenteu___ ben aviat.
15 Si no vol més cervesa, no ___ donis més.
16 Ens va presentar el marquès. ___va presentar en una festa.
17 Està plovent i he de sortir però no tinc paraigües. ___ deixes un?
18 Explicaré tot el que m’has dit al meu pare; ___explicaré així que el vegi.
19 Dóna-li el premi. Sí, dóna___.
20 Fes una torrada per a la nena i prepara___per esmorzar.
21 Vol que ___ pengi l’abric?
22 Quan tingueu amics nous, ___ podeu convidar a casa i ___ oferirem una beguda.
23 Pregunta al professor si ha acabat el semestre. Va, pregunta___!
24 Han portat els regals als pares. Ara ___ensenyaran.
25 Ens han donat un premi! ___han donat un!
4. Completeu les frases amb els pronoms adequats.
1 Ja sé que tothom ho sabia, però a mi no m’ho havia dit ningú.
2 Tenia molts vestits de seda; jo ____ havia emprovat uns quants.
3 Havies fet unes línies molt fines. Jo ____he resseguides.
4 Ja la conec; l’altre dia en Xavier ____ va presentar.
5 Dóna-li aquestes claus i digues ____que ____ha de tornar el mes que ve.
6 No crec que en Francesc ____ pugui comprar, aquesta torre.
7 Ella té tres o quatre abrics, però no sé si voldrà deixar ____ cap a tu.
8 Quan va arribar, duia unes mans! Semblava impossible que ____ hagués rentades.
9 Aquell cabell no podia ser natural; segur que ____tenyia.
10 Quan rebi els anells, vindré a casa teva i ____ ensenyaré.
11 Si aquesta catifa et sobra, regala ____ a mi.
12 Si vols quedar-te aquesta camisa, ____ has d’apartar.
13 Ja vaig dir ____ l’any passat que et passaria això.
14 Aquí hi ha molt de menjar; guarda ____una mica per demà.
15 Si us agrada aquesta llibreria, ____podeu endur a casa ara mateix.
16 Va donar la rentadora; ja ____ podia haver regalat a nosaltres.
17 Heu de saber les taules de multiplicar, ja ____podeu aprendre bé.
18 Té moltes gallines i ____ vendrà quatre.
19 Això serà molt interessant; no ____ podeu perdre.
20 Si ens porteu la ràdio ____ arreglarem de seguida.
21 No sabia d’on ____ venien les ganes de plorar.
22 Els ruixaren amb benzina i ____ calaren foc.
23 Duia un vestit molt elegant, però el seu fill ____ va embrutar.
Gramàtica
24 Si vol aquests préssecs dóna____.
25 Sempre es baralla amb sa cosina; ____ pren la pilota.
5. Substituïu el complement directe pel pronom feble. Combineu-lo amb el que ja apareix.
1 Em va retornar el llibre que necessitava el
2 la llibreta que havia perdut la
3 els apunts d’història els
4 les fórmules de química les
5 diners en
6 el que li havia deixat ho
7 Ens va retornar el llibre que necessitava el
8 la llibreta que havia perdut la
9 els apunts d’història els
10 les fórmules de química les
11 diners en
12 el que li havia deixat ho
13 Et va retornar el llibre que necessitava el
14 la llibreta que havia perdut la
15 els apunts d’història els
16 les fórmules de química les
17 diners en
18 el que li havia deixat ho
19 Us va retornar el llibre que necessitava el
20 la llibreta que havia perdut la
21 els apunts d’història els
22 les fórmules de química les
23 diners en
24 el que li havia deixat ho
25 Li va retornar el llibre que necessitava el
26 la llibreta que havia perdut la
27 els apunts d’història els
28 les fórmules de química les
29 diners en
30 el que li havia deixat ho
31 Els va retornar el llibre que necessitava el
32 la llibreta que havia perdut la
33 els apunts d’història els
34 les fórmules de química les
35 diners en
36 el que li havia deixat ho
37 Li expliqueu el meu punt de vista el
38 la nostra manera de fer la
39 els destorbs causats els
40 les evolucions literàries les
41 acudits en
42 que no posi tomàquet al peix ho
43 Els expliqueu el meu punt de vista el
44 la nostra manera de fer la
Gramàtica
45 els destorbs causats els
46 les evolucions literàries les
47 tres acudits en
48 que no posi tomàquet al peix ho
6. Substituïu el complement indirecte pel pronom feble. Combineu-lo amb el que ja apareix.
1 El donen (el llibre) a mi em
2 a nosaltres ens
3 a tu et
4 a vosaltres us
5 La donen (la mà) a mi em
6 a nosaltres ens
7 a tu et
8 a vosaltres us
9 Els donen (els llibres) a mi em
10 a nosaltres ens
11 a tu et
12 a vosaltres us
13 Les donen (les mans) a mi em
14 a nosaltres ens
15 a tu et
16 a vosaltres us
17 En donen (llibres) a mi em
18 a nosaltres ens
19 a tu et
20 a vosaltres us
21 Ho donen (el que volen) a mi em
22 a nosaltres ens
23 a tu et
24 a vosaltres us
25 El doneu (el llibre) al meu germà li
26 a la meva germana li
27 als meus germans els
28 a les meves germanes els
29 La doneu (la mà) al meu germà li
30 a la meva germana li
31 als meus germans els
32 a les meves germanes els
33 Els doneu (els llibres) al meu germà li
34 a la meva germana li
35 als meus germans els
36 a les meves germanes els
37 Les doneu (les mans) al meu germà li
38 a la meva germana li
39 als meus germans els
40 a les meves germanes els
41 En doneu (llibres) al meu germà li
42 a la meva germana li
Gramàtica
43 als meus germans els
44 a les meves germanes els
45 Ho doneu (el que volen) al meu germà li
46 a la meva germana li
47 als meus germans els
48 a les meves germanes els
7. Substituïu el complement subratllat pel pronom corresponent. Atenció a la combinació.
1 Ella li va preguntar quant de temps tenia per sopar.
2 Li enviaré les coses per correu.
3 Els explicaràs el que va succeir?
4 Li enviaré l’escrit.
5 Tothom li ha preguntat on havia anat.
6 Els donaran els diners ben aviat.
7 Li regalava la seva roba.
8 No li va respondre el que preguntava.
9 Ens oferiu begudes.
10 Us agafo un moment el porró.
11 Ens guarda les fotocòpies.
12 Us vàrem escriure una carta.
13 Ens deien que plovia.
14 Us donaré només quatre bales.
15 Si li dónes segells, estarà contenta.
16 Li va llegir el conte.
17 Em cedirà les seves pintures.
18 Mai no els enviava cap notícia.
19 Demà et diré el que ha passat.
20 Feu-nos les fotocòpies.
21 Avui els diré que no és veritat.
22 Els donaré les millors localitats.
23 Compra-li la camisa.
24 Porta’ns les postres.
25 Els vols donar una oportunitat?
8. Ara substituïu tots dos complements.
1 El pagès va aviar el gos a la noia que robava fruita.
2 El mestre explica la història de Catalunya a l’alumna.
3 La mare prepara el berenar al seu fill.
4 No compris els llibres al nen!
5 En Guillem compra la taula al seu amic.
6 Ha llogat dos apartaments a en Pere.
7 El metge va receptar un medicament a la malalta.
8 No heu enviat els documents al director.
9 Confirmeu al noi que ja ho pot fer.
10 He comprat els llibres a vosaltres.
11 Faràs un favor a les teves germanes?
Gramàtica
12 Demanaran a vosaltres que tanqueu la botiga.
13 Edifica a nosaltres un teatre.
14 Compraren cent caixes de galetes al fabricant.
15 He enviat les postals als meus amics.
16 Porta la clau a l’avi.
17 Hauràs d’enviar a nosaltres els paquets.
18 Torneu el paraigua als avis.
19 Portarem els biberons als menuts.
20 Podràs portar a nosaltres les postres?
21 Presentaràs el recurs al jutge?
22 La noia regala a vosaltres el seu cotxe.
23 Pregunteu a en Marc i a la Cinta si us acompanyen.
24 Vas regalar el llibre i la rosa a la Maria?
25 En Josep va enviar moltes postals als seus amics.
9. Completeu les frases amb els pronoms adequats.
1 Quan la mestra et demani els deures, digues-li que demà ja els hi portaràs.
2 Encara que veig que vostès no necessiten més cafè, ____ deixaré quatre paquets.
3 L’inspector va exigir la llibreta dels comptes als responsables, però aquests no ____van donar.
4 Si t’acabo la traducció, ____enviaré de seguida.
5 Quan els alumnes necessiten fulls, ____dono.
6 Si tu no m’has pres les claus del cotxe, qui ____ ha agafades?
7 Abans us donava moltes coses, ara ja no ____ donaré cap.
8 Em van demanar que ____ ensenyés el que tenim amagat, però jo no ____vaig voler mostrar.
9 No els expliquis pas allò; ja ____diràs després de dinar.
10 Tinc el paraigua d’en Pere. Demà, quan ____ vegi a la feina, ____ tornaré.
11 A l’avi li agraden els llibres. ____pots comprar.
12 Si necessiten les claus, ja ____pots tornar ara mateix.
13 Mentre no et molestin els visites, ____ faré sovint.
14 Si encarregues les begudes al botiguer, ell mateix ____portarà a casa teva.
15 Els treballadors han exigit una resposta i l’empresa ____donarà una demà mateix.
16 Volia comprar un regal a la noia i ella ____ va fer un a mi.
17 Han tancat la botiga però ____obren a les cinc.
18 En Joan lloga apartaments; jo ____he llogat dos aquest estiu.
19 Ha fet un dibuix per al seu pare. Quan arribi a casa ____ regalarà.
20 -Has fet el dinar al nen? -Sí, ja ____ he fet.
21 Si volen saber coses de nosaltres, ____ haurem d’escriure una carta. ____escrius tu mateixa?
22 Quan tingueu amics nous, ____ podeu convidar a casa i ____ oferirem una beguda.
23 Li han prohibit el cafè. No ____ compris més!
24 Em van presentar el marquès. Sí, ____ van presentar ahir mateix!
25 -Us compreu un cotxe nou? –No! ____ regalen!
10. Digues si els complements directes subratllats són determinats o indeterminats i
substitueix-los pels pronoms febles corresponents.
1. En Joan busca bolets: En Joan .............. busca..
2. Els pagesos collien les mongetes: Els pagesos .............. collien..
3. Han trobat aquells llibres: .............. han trobat.
Gramàtica
4. Hem visitat aquell pob....... hem visitat..
5. Volien dos entrepans: .............. volien dos.
6. He vist un Ovni: .....he vist un.
7. Vull pastissos de formatge: ......... vull de formatge.
8. Agafa la teva jaqueta: Agafa ..............
9. La Marta ha portat les fotografies: La Marta .............. ha portat.
10. Vam trobar els documents: Vam trobar..............
11. Ha vist l'obra de teatre: ... ha vist.
12. Vam comentar el problema: Vam comentar.... / ...... vam comentar.
13. Amaga el dibuix: ..... amaga / Amaga ........
11. Substitueix els complements directes següents pel pronom feble corresponent:
1. Ha dit que no vol venir:
2. Has de tenir força:
3. Comprarem fruita:
4. Entens això?:
5. Tinc tres germans:
6. Hem comprat un llibre d'història:
7. Encara no sabem allò:
12. Fes una X al requadre corresponent per indicar la funció del complement en cursiva.
CD CI
1. Aquest programa recupera la figura del comandant Cousteau
2. Els italians votaran un nou parlament la propera setmana.
3. Pela una taronja per a l'Anna.
4. Encara no us han vingut a polir el marbre?
5. Vés al mecànic perquè t'equilibri la direcció.
6. He respost malament al cap de vendes.
7. Em sembla que idealitzeu el vostre passat.
8. Ara tots lamenten la seva mort.
9. Ha copiat la novel·la a un escriptor poc conegut.
10. A l'Anna, li molesta la teva actitud.
13. Omple els espais buits amb el pronom feble corresponent de CD:
1. Qui va trencar el plat? .......... va trencar en Lluís.
2. Quan podràs comprar la revista? .......... compraré demà.
3. Per què estripes aquests papers? .......... estripo perquè no serveixen.
4. On fregeixes les patates? ......... fregeixo a la paella.
5. Porta barret el governador? Sí que ..........porta.
Gramàtica
6. Ja has portat això al Miquel? Sí, en Miquel ja .......... té.
7. Sempre diu mentides? De vegades ......... diu.
8. T'ha dit que potser arribarà tard?, Sí, ja m'.......... ha dit.
9. Sempre aconsegueixes tot el que vols? De vegades no .......... aconsegueixo.
10. Necessiteu que vinguem? No, no .......... necessitem.
11. Necessitaràs diners? No, no .......... necessitaré.
12. Sabies que buscava feina? No .......... sabia.
13. Has cosit els mitjons? Sí, ja .......... he cosit.
14. Els teus germans van trobar els llibres? No van trobar..........
14. Marca la solució correcta a cada frase:
1. En Pere porta barret i la Maria no (en porta / el porta )
2. Avui la Mercè compra flors i demà ( en comprarà / les comprarà) el Ramon.
3. Has de comprar allò? Sí, perquè (en vol el Pere / ho vol el Pere ).
4. Saps on són els teus pares? No ( ho sé / els sé / en sé ).
5. Em vaig comprar aquells CD i ara sempre ( en escolto / els escolto ).
15. Omple els espais buit amb els pronoms adequats.
1. Jo ja el tinc, aquest llibre, i per això no...... agafo.
2. Ja els saps, els noms dels directius? No els sé, però ja .......... aprendré.
3. Tothom ho va dir, que ell era el culpable, però jo mai vaig creureu......
4. El pastor les guardava a la nit, les ovelles, per protegir.......... dels llops.
5. La Carme el va trobar, el rellotge, i va guardar ..........
16. Omple els espais buits amb els pronoms -LO o HO/-HO:
6. Ja vas portar.........., allò?
7. On voleu deixar.......... , el cotxe?
8. En Ricard m'ha telefonat; quan .......... sàpiga la Dolors...
9. Aquest moble no queda bé aquí, canvieu- .......... de lloc.
10. Encara no .......... sé, si vindrà en Marc.
17. Substitueix els CI pels pronoms febles corresponents:
1. Escriviu a la Maria: Escriviu...............
2. Vam portar el rebuts als veïns: Vam portar... els rebuts.
3. Hem explicat contes a les nenes: ............... hem explicar contes.
4. Demana els apunts a la Marta: Demana............... els apunts.
5. Vau preparar els exàmens per als alumnes: ........ vau preparar els exàmens.
18. Omple els espais buits amb els pronoms LI, EL, LA, -LO:
1. La Núria té el carnet de fa poc que .......... té i els seus pares no ...... compren un cotxe.
Gramàtica
2. Jo ja .......... tinc, aquest llibre: ......... vaig veure en una llibreria i .......... vaig comprar.
3. Aquest disc no .......... té, en Joan. Segur que .......... agradaria tenir.........
4. Molt bé, senyor, si .......... agrada aquesta habitació, .......... reservarem per a vostè.
5. .......... embolico el pastís o no? Si no .......... vol embolicat, haurà d'agafar..... per sota
perquè no se .......... faci malbé.
19. Omple els espais buits amb els pronoms LI (CI) o L' (CD):
1. Encara no ............... has donat allò?
2. Busques la pilota? ..... hem perduda!
3. Qui ............... ha dit que s'ha espatllat el cotxe?
4. Quan vingui a buscar el llibre..... amagarem.
5. Si trobéssim en Joan, ............. diríem la veritat.
6. Quantes vegades ............... heu repetida, aquesta cançó?
7. Quan vingui ............... haurem de dir que no hem pogut fer el treball.
8. Sempre vol que ............... canteu la mateixa cançó.
9. Si saps que plora, per què ...... agafes les joguines?
20. Marca amb una X el tipus de Complement circumstancial que contenen les oracions:
CCT CCLloc CCMode CCComp CCInstr
Viu a Barcelona
Passeja amb el seu germà
Pintaré el quadre amb un pinzell
Camina alegrement
Arribaré tard
Sempre sopa a la cuina
Ve del metge
Surt del cinema
Va a classe amb en Martí
Anirem de festa després de sopar
21. Substitueix els complements subratllats ( CD, CI, CC) pels pronoms febles corresponents:
1. La Isabel va repartir caramels: La Isabel va repartir....
2. Porta flors a les seves amigues: ........ porta flors.
3. Ja has demanat les claus? Ja ........ has demanat?
4. Has explicat les normes a la Clara? ........ has explicat les normes?
5. Guarda els embotits al rebost: ........ guarda els embotits.
6. Ja podeu guardar els mocadors: Ja podeu guardar....
7. Explica el que ha passat: Explica........
8. Cull pomes: ........ cull.
Gramàtica
9. Ja tinc el permís de conduir: Ja ........ tinc.
10. Recull el paquet: Recull........
11. Agafa el llibre ara mateix: Agafa... ara mateix.
12. Ara arriba de l'excursió: Ara..... arriba.
13. Balla alegrement: ........ balla.
14. Agafa els fulls: Agafa .........
15. En Ramon treu els jerseis de l'armari: En Ramon ... treu els jerseis.
22. En aquesta recepta no hi ha cap pronom feble. Torna-la a escriure correctament:
Croquetes de peix a l'holandesa
En un bol, xopeu el pa amb la llet tèbia i tingueu. en el bol durant deu minuts. Després, .
escorreu, ..... trinxeu amb una forquilla i ........ barregeu amb el peix, que haureu picat ben
finament.
A part, treballeu uns cinquanta de mantega fins que es torni suau i cremosa i afegiu-. a la
barreja de pa i de peix. Condimenteu.. amb la sal, el pebre, la nou moscada i el julivert picat.
Agregueu l'ou i, així que tingueu una pasta homogènia, formeu boletes d'uns dos centímetres i
mig de diàmetre, i daureu... en la resta de la mantega. Col·loqueu. en una plata prèviament
escalfada i ja .......... podeu servir.
23. Substitueix els complements directes per pronoms febles.
1. Hem tret vi de la bota.
2. La meva germana m'explica contes abans d'anar a dormir.
3. Ells han dit que la meva germana arribarà tard.
4. En Marc ha trobat una mosca al seu plat:
5. La mare ha comprat la bicicleta al Pere:
6. He pogut aconseguir aquests discos tan bons.
7. No sé què pensa fer.
8. Demana-li si vol venir al cinema amb nosaltres.
9. Treu aquella jaqueta de sobre la taula.
Gramàtica
24. Fes el mateix amb els complements indirectes:
1. Ha trucat a la Meritxell per anar al cinema:
2. Reserva, per a nosaltres, una habitació a l'hotel:
3. La Xènia va comprar una corbata per al seu xicot:
4. Hem proposat a les nostres amigues d'anar a ballar una estona:
5. No diguis res al Carles:
6. Envia una salutació de part meva a la teva cosina:
7. No vol dir res als seus pares:
8. Reparteix aquest qüestionari als teus companys de classe:
25. Digues quina funció sintàctica (CD/CI) fan els pronoms subratllats:
1. Ens va mirar fixament:
2. Em va dir que no vindria:
3. Presenteu-me al vostre amic:
4. La mare us prepara el dinar:
5. No els diguis això encara:
6. Els vaig saludar:
7. Els nuvis es van fer un petó:
26. Digues si els complements subratllats són Circumstancials de Règim Verbal:
1. Nena, camina per la vorera:
2. Sr. Mas, li truquen de L'Hospitalet:
3. He optat per seguir aquest camí:
4. Arribaran la setmana que ve:
5. Confia plenament en tu:
6. Treu el cava de la nevera:
7. Penso en tu:
8. Discuteixen de política:
9. Ha contribuït activament en la campanya política:
27. Subratlla els Complements circumstancials en aquestes oracions i escriu de quin tipus són:
1. Treballa a corre-cuita.
2. Avui tothom va de bòlit.
3. Les bones ensaïmades es fan a Mallorca.
4. Cada dissabte vaig al cinema.
5. Fixeu aquest cartell amb unes xinxetes.
28. Subratlla els CRV i els CC d'aquestes oracions i substitueix-los per pronoms:
1. El iot del financer es dirigeix cap al port del Pireu.
2. L'empresa ha optat per les catifes de disseny actual.
Gramàtica
3. Pensa anar fins a Calella amb bicicleta.
4. M'he assabentat del teu problema.
5. Renoi, brames com un ase.
6. Els meus veïns es dediquen a la venda ambulant.
7. Ja no confio en tu.
29. Relaciona les frases amb les combinacions pronominals adequades.
1 Ens envieu el paquet per correu urgent -la-hi
2 Comprarem un tortell a la pastisseria li'n
3 Dóna'm l'abric -los-els
4 Ara es penedeix de no venir ens l'hi
5 Al Pere, li donen crema per postres n'hi un
6 Compraré llibres per a les meves filles -me'l
7 Regaleu aquests discos a les cosines se'n
8 Posa la camisa a l'armari ens ho
9 No ens vam creure que sortiríeu a la tele els en
30. Completa els buits de les frases següents amb la combinació adequada de pronoms febles:
1. La mare sempre em deixa l'esmorzar dins la cartera, però avui no ...... l’ha ficat.
2. Ens han dit que en Joan voltava per la plaça, però no ......................... veu enlloc.
3. He comprat caramels per als nens, però no ......................... doneu fins després.
4. Ho has decidit sense consultar........................
31. Digues si els complements marcats són Predicatius o Atributs i substitueix-los per pronom
corresponent.
1. El meu fill està malalt
2. El consideren un pobre home
3. La Mireia porta les sabates descordades.
4. En Lluís és el metge de la família
5. Portes els llavis bruts
6. Sembles cansat
7. La Maria s'ha posat vermella
8. El meu pare està amoïnat
9. Aquest informe ha quedat incomplet.
Gramàtica
10. Prefereix l'arròs covat.
11. En saber la notícia va caure desmaiat
12. Estic cansat
13. A causa de l'accident va quedar cec
14. Han declarat molt nerviosos davant del jutge
15. El van tractar de boig
16. La Pepa està molt enfadada
17. Em sembla que són els propietaris de la botiga
18. Que s’ha fet agre el vi?
32. Digues si els complements marcats són CC de Mode o Predicatius:
CCM Pred.
Aquella senyora es conserva força bé
Fixa't, la meva jaqueta es conserva nova
Els nens caminen descalços pel pis
En Pau camina tranquil·lament pel jardí
La Carme ha sortit molt tranquil·la de l'examen
La mare ha sortit de puntetes de l'habitació
Saltem a peu coix?
Aquella quitxalla salta alegre i confiada
En Joan? Que en viu, de feliç
Viu la vida alegrement
Gramàtica
33. Substitueix els complements subratllats pel pronom corresponent i digues la funció que
fan.
1. La Marta és la meva germana.
2. Has de sortir d'aquí immediatament.
3. Vols venir a la platja?
4. Tot corrents, la Maria va caure de cul:
5. Em vaig sentir enganyada
6. Has de pensar una mica més en tu:
7. La nena es va posar impertinent:
8. Vols arròs amb llet?:
9. L'examen no sembla difícil:
34. Digues la funció dels complements subratllats (CD, CI, CC, CRV, At, Pred.)
1. La Rosa i la Raquel van dur els seus cosins a la muntanya dissabte.
2. Viu feliç
3. La Clara ara se sent feliç.
4. Retalla els dibuixos per als nens
5. Diu que no tens raó
6. Col·laboro amb una ONG
7. Aniré de vacances a Sardenya
8. Dóna els diners a les clientes
9. Aquest problema no té solució
10. La qüestió és complicada
35. Omple els espais buits amb pronoms febles o amb combinacions de pronoms febles.
La Júlia i en Miquel han anat de vacances a Praga. A l'agència ................ havien dit que era una
de les ciutats més boniques d'Europa. Tenen amics que ................ havien anat abans i
sempre ................ deien que es decidissin, que ................ agradaria molt. Tot plegat, va acabar
de decidir................ Avui he rebut una postal d'ells: ................ deien que Praga és encantadora,
que la ciutat és un somni. Es veu que ................ recorren de dalt a baix. Només han tingut un
problema: a la Júlia ................ ha picat una abella i en Miquel està una mica preocupat. Però
sempre ................ està, s'amoïna per ben poca cosa. Diuen que el menjar no està malament,
encara que és una mica difícil digerir..............., perquè és molt substanciós. En resum, que
m'estan entrant ganes d'anar............... a mi també.

More Related Content

What's hot

Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
lurdessaavedra
 
Pronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicisPronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicis
paquito rodriguex
 
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CCExercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
gemmaencamp
 
Perifrasis verbals
Perifrasis verbalsPerifrasis verbals
Perifrasis verbals
lurdessaavedra
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol
 
Exercicis resolts català
Exercicis resolts catalàExercicis resolts català
Exercicis resolts català
CATALINA BALLESTER MELIA
 
Demostratius
DemostratiusDemostratius
Demostratius
Mi Guel
 
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complementsSolucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
gemmaencamp
 
Quadre coordinades
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
Sílvia Montals
 
Les oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectives
Fàtima
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
Elena Gimenez
 
Dictats 1 eso
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 eso
ieslt
 
Oració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crvOració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crv
mlope657
 
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
joanpol
 
Els complements
Els complementsEls complements
Els complements
finnyjake
 
L'oració simple 1 subj i pred
L'oració simple 1 subj i predL'oració simple 1 subj i pred
L'oració simple 1 subj i pred
lurdessaavedra
 
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaSolucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
isabeljaume
 
Oracions subordinades adverbials
Oracions subordinades adverbialsOracions subordinades adverbials
Oracions subordinades adverbials
PauTB2
 
Passatemps1
Passatemps1Passatemps1
Passatemps1
afortun4
 

What's hot (20)

Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
 
Pronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicisPronoms febles teoria-exercicis
Pronoms febles teoria-exercicis
 
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CCExercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
Exercicis de repàs dels complements: CD, CI, Atr, CC
 
Perifrasis verbals
Perifrasis verbalsPerifrasis verbals
Perifrasis verbals
 
3ª declinació
3ª declinació3ª declinació
3ª declinació
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
 
Exercicis resolts català
Exercicis resolts catalàExercicis resolts català
Exercicis resolts català
 
Demostratius
DemostratiusDemostratius
Demostratius
 
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complementsSolucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
Solucions dels exercicis de repàs de la substitució pronominal dels complements
 
Quadre coordinades
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
 
Les oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectivesLes oracions subordinades adjectives
Les oracions subordinades adjectives
 
oració subordinada adverbial
oració subordinada adverbialoració subordinada adverbial
oració subordinada adverbial
 
Dictats 1 eso
Dictats 1 esoDictats 1 eso
Dictats 1 eso
 
Oració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crvOració simple cd ci crv
Oració simple cd ci crv
 
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
Treball literatura catalana medieval per grups (3r. ESO - Batxillerat)
 
Els complements
Els complementsEls complements
Els complements
 
L'oració simple 1 subj i pred
L'oració simple 1 subj i predL'oració simple 1 subj i pred
L'oració simple 1 subj i pred
 
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppaSolucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
Solucionari dossier-de-99-exercicis-llengua-catalana-curs-ppa
 
Oracions subordinades adverbials
Oracions subordinades adverbialsOracions subordinades adverbials
Oracions subordinades adverbials
 
Passatemps1
Passatemps1Passatemps1
Passatemps1
 

More from lurdessaavedra

Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
lurdessaavedra
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
lurdessaavedra
 
Literatura historia poesia
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
lurdessaavedra
 
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
lurdessaavedra
 
Els sons fricatius
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatius
lurdessaavedra
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
lurdessaavedra
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
lurdessaavedra
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
lurdessaavedra
 
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
lurdessaavedra
 
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
lurdessaavedra
 
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de BatxilleratLa producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
lurdessaavedra
 
Esquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
lurdessaavedra
 
Antologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtubeAntologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtube
lurdessaavedra
 
Bitacola
BitacolaBitacola
Bitacola
lurdessaavedra
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
lurdessaavedra
 
Bitàcoles
BitàcolesBitàcoles
Bitàcoles
lurdessaavedra
 
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a BorneoBiografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
lurdessaavedra
 
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisiCom s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
lurdessaavedra
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
lurdessaavedra
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
lurdessaavedra
 

More from lurdessaavedra (20)

Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
 
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
 
Literatura historia poesia
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
 
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
 
Els sons fricatius
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatius
 
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
 
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
 
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
 
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
 
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de BatxilleratLa producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
 
Esquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
 
Antologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtubeAntologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtube
 
Bitacola
BitacolaBitacola
Bitacola
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
 
Bitàcoles
BitàcolesBitàcoles
Bitàcoles
 
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a BorneoBiografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
 
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisiCom s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
 
Formació de mots: la composició
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
 
Ortografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
 

Pronoms febles. Exercicis

 • 1. Gramàtica Exercicis de pronoms febles 1. Practiqueu les combinacions de pronoms febles i verbs. 1 Em va dir ___acaba de dir ___ va dir Va dir___ Digui___ 2 Et rentes Ja ___has rentat? ___ vols rentar? Vas rentant___ Renta___ 3 Es miren ___han mirat ___ miraven Van mirar___ Miri___ al mirall 4 En volen agafar ___agafaràs ___ pots agafar Volen agafar___ Agafa___ més 5 Ens escriuen ___ han escrit ___ banyen Escriguin___ Van escriure___ 6 Us banyeu ___ heu banyat ___ banyen Banyeu___ 7 El treu ___han tret ___ treuen Traieu___ Tregui___ 8 Els pren ___ han pres ___ van prendre Pren___ Prengui___ 9 La cull ___ha collida ___volia collir Va collir___ Culli___ 10 Les portareu ___ ha portades ___ portava Vol portar___ Porta___ 11 Li dic allò ___ han dit allò ___diran allò Digueu___allò Digui___allò 12 Ho fas bé ___ ha fet bé ___ va fer bé Fes___bé Faci___bé 13 Hi vas d’hora ___volen anar ___ van d’hora Vés___d’hora Vagi___ 2. Feu el mateix amb les combinacions binàries. 1 Se’m gira ___ha perdut ___ va fer gran Va fer___gran Va perdre___ 2 Se’ns coneix ___ espatlla? ___ vol afegir? Va escapar___ Emporti___ 3 No se’t coneix ___estripa ___ perd Va desfer___ Va perdre___ 4 Se us nomena ___anomena ___va anomenar Va desfer___ 5 Se’l menja bé ___ha menjat ___ mengen Mengin___ Mengi___ 6 Se’ls menja bé ___ ha menjat ___ mengen Mengin___ Mengi___ 7 Se la canvia ___oblida ___ pensa Va posar___ Va vendre___ 8 Se les treia ___ ha tretes ___van emportar Treguin___ Prengui___ 9 Se li coneix ___ha posat davant ___va escapar Va girar___ Giri-___ 10 S’ho mira ___ ha emportat ___ pensava Vol emportar___ Emporti___ 11 Se’n va ___ espera ___ pensa Pensin___ Pensi___ 12 No s’hi pensa ___ ha fet bé ___ va fer bé Faci___bé 13 Me’l prenia ___ha pres ___ va donar ___ has mirat Doni___ 14 Me’ls tramet ___ heu portat ___ portareu Han de portar___ Va perdre___ 15 Me la deixa ___ha ensenyat ___dona Compreu___ Compri___ 16 Me la ensenya ___ha donat ___porta Han de portar___ Dóna___ 17 Ens el mostra ___explica ___ vol regalar Regaleu___ Regala___ 18 Ens en deixa un ___ ha portat un ___ porta un Porteu___un Porta___ un 19 No te’l creguis ___ hauries de mirar ___ compres Vas comprar___ Compra___ 20 Te’ls compres ___ has mirat ___mires Has de pensar___ Pensa___ 21 Te’n vas ___ oblides ___ menges Fes___un Compra___ 22 T’ho mires ___ has emportat ___ pensaves Vols emportar___? Emporta___ 3. Col·loqueu els pronoms adequats. 1 No sé si em veuen o no ___ veuen. 2 Vaig a banyar___a la platja.
 • 2. Gramàtica 3 Vaig trucar i ___obriren la porta. 4 Pentina___! 5 La llibreta, ja ___ té. 6 Són els músics que havien de venir? Sí que ___ són? 7 Qui ha portat això? Qui ___ ha portat? 8 Es lleva, ___ renta i ___ pentina. 9 Voleu entrades? Sí, compra___ dues. 10 Tinc el paraigua d’en Pere. Demà, quan ___ vegi a la feina, ___ tornaré. 11 -Vols passar-me la carpeta? -___passo de seguida. 12 -Ja has donat el llibre al teu company? –Sí, ja ___ he donat. 13 Els alumnes han fet els exercicis i el professor ___ha tornat corregits. 14 Presenteu els treballs a la directora. Presenteu___ ben aviat. 15 Si no vol més cervesa, no ___ donis més. 16 Ens va presentar el marquès. ___va presentar en una festa. 17 Està plovent i he de sortir però no tinc paraigües. ___ deixes un? 18 Explicaré tot el que m’has dit al meu pare; ___explicaré així que el vegi. 19 Dóna-li el premi. Sí, dóna___. 20 Fes una torrada per a la nena i prepara___per esmorzar. 21 Vol que ___ pengi l’abric? 22 Quan tingueu amics nous, ___ podeu convidar a casa i ___ oferirem una beguda. 23 Pregunta al professor si ha acabat el semestre. Va, pregunta___! 24 Han portat els regals als pares. Ara ___ensenyaran. 25 Ens han donat un premi! ___han donat un! 4. Completeu les frases amb els pronoms adequats. 1 Ja sé que tothom ho sabia, però a mi no m’ho havia dit ningú. 2 Tenia molts vestits de seda; jo ____ havia emprovat uns quants. 3 Havies fet unes línies molt fines. Jo ____he resseguides. 4 Ja la conec; l’altre dia en Xavier ____ va presentar. 5 Dóna-li aquestes claus i digues ____que ____ha de tornar el mes que ve. 6 No crec que en Francesc ____ pugui comprar, aquesta torre. 7 Ella té tres o quatre abrics, però no sé si voldrà deixar ____ cap a tu. 8 Quan va arribar, duia unes mans! Semblava impossible que ____ hagués rentades. 9 Aquell cabell no podia ser natural; segur que ____tenyia. 10 Quan rebi els anells, vindré a casa teva i ____ ensenyaré. 11 Si aquesta catifa et sobra, regala ____ a mi. 12 Si vols quedar-te aquesta camisa, ____ has d’apartar. 13 Ja vaig dir ____ l’any passat que et passaria això. 14 Aquí hi ha molt de menjar; guarda ____una mica per demà. 15 Si us agrada aquesta llibreria, ____podeu endur a casa ara mateix. 16 Va donar la rentadora; ja ____ podia haver regalat a nosaltres. 17 Heu de saber les taules de multiplicar, ja ____podeu aprendre bé. 18 Té moltes gallines i ____ vendrà quatre. 19 Això serà molt interessant; no ____ podeu perdre. 20 Si ens porteu la ràdio ____ arreglarem de seguida. 21 No sabia d’on ____ venien les ganes de plorar. 22 Els ruixaren amb benzina i ____ calaren foc. 23 Duia un vestit molt elegant, però el seu fill ____ va embrutar.
 • 3. Gramàtica 24 Si vol aquests préssecs dóna____. 25 Sempre es baralla amb sa cosina; ____ pren la pilota. 5. Substituïu el complement directe pel pronom feble. Combineu-lo amb el que ja apareix. 1 Em va retornar el llibre que necessitava el 2 la llibreta que havia perdut la 3 els apunts d’història els 4 les fórmules de química les 5 diners en 6 el que li havia deixat ho 7 Ens va retornar el llibre que necessitava el 8 la llibreta que havia perdut la 9 els apunts d’història els 10 les fórmules de química les 11 diners en 12 el que li havia deixat ho 13 Et va retornar el llibre que necessitava el 14 la llibreta que havia perdut la 15 els apunts d’història els 16 les fórmules de química les 17 diners en 18 el que li havia deixat ho 19 Us va retornar el llibre que necessitava el 20 la llibreta que havia perdut la 21 els apunts d’història els 22 les fórmules de química les 23 diners en 24 el que li havia deixat ho 25 Li va retornar el llibre que necessitava el 26 la llibreta que havia perdut la 27 els apunts d’història els 28 les fórmules de química les 29 diners en 30 el que li havia deixat ho 31 Els va retornar el llibre que necessitava el 32 la llibreta que havia perdut la 33 els apunts d’història els 34 les fórmules de química les 35 diners en 36 el que li havia deixat ho 37 Li expliqueu el meu punt de vista el 38 la nostra manera de fer la 39 els destorbs causats els 40 les evolucions literàries les 41 acudits en 42 que no posi tomàquet al peix ho 43 Els expliqueu el meu punt de vista el 44 la nostra manera de fer la
 • 4. Gramàtica 45 els destorbs causats els 46 les evolucions literàries les 47 tres acudits en 48 que no posi tomàquet al peix ho 6. Substituïu el complement indirecte pel pronom feble. Combineu-lo amb el que ja apareix. 1 El donen (el llibre) a mi em 2 a nosaltres ens 3 a tu et 4 a vosaltres us 5 La donen (la mà) a mi em 6 a nosaltres ens 7 a tu et 8 a vosaltres us 9 Els donen (els llibres) a mi em 10 a nosaltres ens 11 a tu et 12 a vosaltres us 13 Les donen (les mans) a mi em 14 a nosaltres ens 15 a tu et 16 a vosaltres us 17 En donen (llibres) a mi em 18 a nosaltres ens 19 a tu et 20 a vosaltres us 21 Ho donen (el que volen) a mi em 22 a nosaltres ens 23 a tu et 24 a vosaltres us 25 El doneu (el llibre) al meu germà li 26 a la meva germana li 27 als meus germans els 28 a les meves germanes els 29 La doneu (la mà) al meu germà li 30 a la meva germana li 31 als meus germans els 32 a les meves germanes els 33 Els doneu (els llibres) al meu germà li 34 a la meva germana li 35 als meus germans els 36 a les meves germanes els 37 Les doneu (les mans) al meu germà li 38 a la meva germana li 39 als meus germans els 40 a les meves germanes els 41 En doneu (llibres) al meu germà li 42 a la meva germana li
 • 5. Gramàtica 43 als meus germans els 44 a les meves germanes els 45 Ho doneu (el que volen) al meu germà li 46 a la meva germana li 47 als meus germans els 48 a les meves germanes els 7. Substituïu el complement subratllat pel pronom corresponent. Atenció a la combinació. 1 Ella li va preguntar quant de temps tenia per sopar. 2 Li enviaré les coses per correu. 3 Els explicaràs el que va succeir? 4 Li enviaré l’escrit. 5 Tothom li ha preguntat on havia anat. 6 Els donaran els diners ben aviat. 7 Li regalava la seva roba. 8 No li va respondre el que preguntava. 9 Ens oferiu begudes. 10 Us agafo un moment el porró. 11 Ens guarda les fotocòpies. 12 Us vàrem escriure una carta. 13 Ens deien que plovia. 14 Us donaré només quatre bales. 15 Si li dónes segells, estarà contenta. 16 Li va llegir el conte. 17 Em cedirà les seves pintures. 18 Mai no els enviava cap notícia. 19 Demà et diré el que ha passat. 20 Feu-nos les fotocòpies. 21 Avui els diré que no és veritat. 22 Els donaré les millors localitats. 23 Compra-li la camisa. 24 Porta’ns les postres. 25 Els vols donar una oportunitat? 8. Ara substituïu tots dos complements. 1 El pagès va aviar el gos a la noia que robava fruita. 2 El mestre explica la història de Catalunya a l’alumna. 3 La mare prepara el berenar al seu fill. 4 No compris els llibres al nen! 5 En Guillem compra la taula al seu amic. 6 Ha llogat dos apartaments a en Pere. 7 El metge va receptar un medicament a la malalta. 8 No heu enviat els documents al director. 9 Confirmeu al noi que ja ho pot fer. 10 He comprat els llibres a vosaltres. 11 Faràs un favor a les teves germanes?
 • 6. Gramàtica 12 Demanaran a vosaltres que tanqueu la botiga. 13 Edifica a nosaltres un teatre. 14 Compraren cent caixes de galetes al fabricant. 15 He enviat les postals als meus amics. 16 Porta la clau a l’avi. 17 Hauràs d’enviar a nosaltres els paquets. 18 Torneu el paraigua als avis. 19 Portarem els biberons als menuts. 20 Podràs portar a nosaltres les postres? 21 Presentaràs el recurs al jutge? 22 La noia regala a vosaltres el seu cotxe. 23 Pregunteu a en Marc i a la Cinta si us acompanyen. 24 Vas regalar el llibre i la rosa a la Maria? 25 En Josep va enviar moltes postals als seus amics. 9. Completeu les frases amb els pronoms adequats. 1 Quan la mestra et demani els deures, digues-li que demà ja els hi portaràs. 2 Encara que veig que vostès no necessiten més cafè, ____ deixaré quatre paquets. 3 L’inspector va exigir la llibreta dels comptes als responsables, però aquests no ____van donar. 4 Si t’acabo la traducció, ____enviaré de seguida. 5 Quan els alumnes necessiten fulls, ____dono. 6 Si tu no m’has pres les claus del cotxe, qui ____ ha agafades? 7 Abans us donava moltes coses, ara ja no ____ donaré cap. 8 Em van demanar que ____ ensenyés el que tenim amagat, però jo no ____vaig voler mostrar. 9 No els expliquis pas allò; ja ____diràs després de dinar. 10 Tinc el paraigua d’en Pere. Demà, quan ____ vegi a la feina, ____ tornaré. 11 A l’avi li agraden els llibres. ____pots comprar. 12 Si necessiten les claus, ja ____pots tornar ara mateix. 13 Mentre no et molestin els visites, ____ faré sovint. 14 Si encarregues les begudes al botiguer, ell mateix ____portarà a casa teva. 15 Els treballadors han exigit una resposta i l’empresa ____donarà una demà mateix. 16 Volia comprar un regal a la noia i ella ____ va fer un a mi. 17 Han tancat la botiga però ____obren a les cinc. 18 En Joan lloga apartaments; jo ____he llogat dos aquest estiu. 19 Ha fet un dibuix per al seu pare. Quan arribi a casa ____ regalarà. 20 -Has fet el dinar al nen? -Sí, ja ____ he fet. 21 Si volen saber coses de nosaltres, ____ haurem d’escriure una carta. ____escrius tu mateixa? 22 Quan tingueu amics nous, ____ podeu convidar a casa i ____ oferirem una beguda. 23 Li han prohibit el cafè. No ____ compris més! 24 Em van presentar el marquès. Sí, ____ van presentar ahir mateix! 25 -Us compreu un cotxe nou? –No! ____ regalen! 10. Digues si els complements directes subratllats són determinats o indeterminats i substitueix-los pels pronoms febles corresponents. 1. En Joan busca bolets: En Joan .............. busca.. 2. Els pagesos collien les mongetes: Els pagesos .............. collien.. 3. Han trobat aquells llibres: .............. han trobat.
 • 7. Gramàtica 4. Hem visitat aquell pob....... hem visitat.. 5. Volien dos entrepans: .............. volien dos. 6. He vist un Ovni: .....he vist un. 7. Vull pastissos de formatge: ......... vull de formatge. 8. Agafa la teva jaqueta: Agafa .............. 9. La Marta ha portat les fotografies: La Marta .............. ha portat. 10. Vam trobar els documents: Vam trobar.............. 11. Ha vist l'obra de teatre: ... ha vist. 12. Vam comentar el problema: Vam comentar.... / ...... vam comentar. 13. Amaga el dibuix: ..... amaga / Amaga ........ 11. Substitueix els complements directes següents pel pronom feble corresponent: 1. Ha dit que no vol venir: 2. Has de tenir força: 3. Comprarem fruita: 4. Entens això?: 5. Tinc tres germans: 6. Hem comprat un llibre d'història: 7. Encara no sabem allò: 12. Fes una X al requadre corresponent per indicar la funció del complement en cursiva. CD CI 1. Aquest programa recupera la figura del comandant Cousteau 2. Els italians votaran un nou parlament la propera setmana. 3. Pela una taronja per a l'Anna. 4. Encara no us han vingut a polir el marbre? 5. Vés al mecànic perquè t'equilibri la direcció. 6. He respost malament al cap de vendes. 7. Em sembla que idealitzeu el vostre passat. 8. Ara tots lamenten la seva mort. 9. Ha copiat la novel·la a un escriptor poc conegut. 10. A l'Anna, li molesta la teva actitud. 13. Omple els espais buits amb el pronom feble corresponent de CD: 1. Qui va trencar el plat? .......... va trencar en Lluís. 2. Quan podràs comprar la revista? .......... compraré demà. 3. Per què estripes aquests papers? .......... estripo perquè no serveixen. 4. On fregeixes les patates? ......... fregeixo a la paella. 5. Porta barret el governador? Sí que ..........porta.
 • 8. Gramàtica 6. Ja has portat això al Miquel? Sí, en Miquel ja .......... té. 7. Sempre diu mentides? De vegades ......... diu. 8. T'ha dit que potser arribarà tard?, Sí, ja m'.......... ha dit. 9. Sempre aconsegueixes tot el que vols? De vegades no .......... aconsegueixo. 10. Necessiteu que vinguem? No, no .......... necessitem. 11. Necessitaràs diners? No, no .......... necessitaré. 12. Sabies que buscava feina? No .......... sabia. 13. Has cosit els mitjons? Sí, ja .......... he cosit. 14. Els teus germans van trobar els llibres? No van trobar.......... 14. Marca la solució correcta a cada frase: 1. En Pere porta barret i la Maria no (en porta / el porta ) 2. Avui la Mercè compra flors i demà ( en comprarà / les comprarà) el Ramon. 3. Has de comprar allò? Sí, perquè (en vol el Pere / ho vol el Pere ). 4. Saps on són els teus pares? No ( ho sé / els sé / en sé ). 5. Em vaig comprar aquells CD i ara sempre ( en escolto / els escolto ). 15. Omple els espais buit amb els pronoms adequats. 1. Jo ja el tinc, aquest llibre, i per això no...... agafo. 2. Ja els saps, els noms dels directius? No els sé, però ja .......... aprendré. 3. Tothom ho va dir, que ell era el culpable, però jo mai vaig creureu...... 4. El pastor les guardava a la nit, les ovelles, per protegir.......... dels llops. 5. La Carme el va trobar, el rellotge, i va guardar .......... 16. Omple els espais buits amb els pronoms -LO o HO/-HO: 6. Ja vas portar.........., allò? 7. On voleu deixar.......... , el cotxe? 8. En Ricard m'ha telefonat; quan .......... sàpiga la Dolors... 9. Aquest moble no queda bé aquí, canvieu- .......... de lloc. 10. Encara no .......... sé, si vindrà en Marc. 17. Substitueix els CI pels pronoms febles corresponents: 1. Escriviu a la Maria: Escriviu............... 2. Vam portar el rebuts als veïns: Vam portar... els rebuts. 3. Hem explicat contes a les nenes: ............... hem explicar contes. 4. Demana els apunts a la Marta: Demana............... els apunts. 5. Vau preparar els exàmens per als alumnes: ........ vau preparar els exàmens. 18. Omple els espais buits amb els pronoms LI, EL, LA, -LO: 1. La Núria té el carnet de fa poc que .......... té i els seus pares no ...... compren un cotxe.
 • 9. Gramàtica 2. Jo ja .......... tinc, aquest llibre: ......... vaig veure en una llibreria i .......... vaig comprar. 3. Aquest disc no .......... té, en Joan. Segur que .......... agradaria tenir......... 4. Molt bé, senyor, si .......... agrada aquesta habitació, .......... reservarem per a vostè. 5. .......... embolico el pastís o no? Si no .......... vol embolicat, haurà d'agafar..... per sota perquè no se .......... faci malbé. 19. Omple els espais buits amb els pronoms LI (CI) o L' (CD): 1. Encara no ............... has donat allò? 2. Busques la pilota? ..... hem perduda! 3. Qui ............... ha dit que s'ha espatllat el cotxe? 4. Quan vingui a buscar el llibre..... amagarem. 5. Si trobéssim en Joan, ............. diríem la veritat. 6. Quantes vegades ............... heu repetida, aquesta cançó? 7. Quan vingui ............... haurem de dir que no hem pogut fer el treball. 8. Sempre vol que ............... canteu la mateixa cançó. 9. Si saps que plora, per què ...... agafes les joguines? 20. Marca amb una X el tipus de Complement circumstancial que contenen les oracions: CCT CCLloc CCMode CCComp CCInstr Viu a Barcelona Passeja amb el seu germà Pintaré el quadre amb un pinzell Camina alegrement Arribaré tard Sempre sopa a la cuina Ve del metge Surt del cinema Va a classe amb en Martí Anirem de festa després de sopar 21. Substitueix els complements subratllats ( CD, CI, CC) pels pronoms febles corresponents: 1. La Isabel va repartir caramels: La Isabel va repartir.... 2. Porta flors a les seves amigues: ........ porta flors. 3. Ja has demanat les claus? Ja ........ has demanat? 4. Has explicat les normes a la Clara? ........ has explicat les normes? 5. Guarda els embotits al rebost: ........ guarda els embotits. 6. Ja podeu guardar els mocadors: Ja podeu guardar.... 7. Explica el que ha passat: Explica........ 8. Cull pomes: ........ cull.
 • 10. Gramàtica 9. Ja tinc el permís de conduir: Ja ........ tinc. 10. Recull el paquet: Recull........ 11. Agafa el llibre ara mateix: Agafa... ara mateix. 12. Ara arriba de l'excursió: Ara..... arriba. 13. Balla alegrement: ........ balla. 14. Agafa els fulls: Agafa ......... 15. En Ramon treu els jerseis de l'armari: En Ramon ... treu els jerseis. 22. En aquesta recepta no hi ha cap pronom feble. Torna-la a escriure correctament: Croquetes de peix a l'holandesa En un bol, xopeu el pa amb la llet tèbia i tingueu. en el bol durant deu minuts. Després, . escorreu, ..... trinxeu amb una forquilla i ........ barregeu amb el peix, que haureu picat ben finament. A part, treballeu uns cinquanta de mantega fins que es torni suau i cremosa i afegiu-. a la barreja de pa i de peix. Condimenteu.. amb la sal, el pebre, la nou moscada i el julivert picat. Agregueu l'ou i, així que tingueu una pasta homogènia, formeu boletes d'uns dos centímetres i mig de diàmetre, i daureu... en la resta de la mantega. Col·loqueu. en una plata prèviament escalfada i ja .......... podeu servir. 23. Substitueix els complements directes per pronoms febles. 1. Hem tret vi de la bota. 2. La meva germana m'explica contes abans d'anar a dormir. 3. Ells han dit que la meva germana arribarà tard. 4. En Marc ha trobat una mosca al seu plat: 5. La mare ha comprat la bicicleta al Pere: 6. He pogut aconseguir aquests discos tan bons. 7. No sé què pensa fer. 8. Demana-li si vol venir al cinema amb nosaltres. 9. Treu aquella jaqueta de sobre la taula.
 • 11. Gramàtica 24. Fes el mateix amb els complements indirectes: 1. Ha trucat a la Meritxell per anar al cinema: 2. Reserva, per a nosaltres, una habitació a l'hotel: 3. La Xènia va comprar una corbata per al seu xicot: 4. Hem proposat a les nostres amigues d'anar a ballar una estona: 5. No diguis res al Carles: 6. Envia una salutació de part meva a la teva cosina: 7. No vol dir res als seus pares: 8. Reparteix aquest qüestionari als teus companys de classe: 25. Digues quina funció sintàctica (CD/CI) fan els pronoms subratllats: 1. Ens va mirar fixament: 2. Em va dir que no vindria: 3. Presenteu-me al vostre amic: 4. La mare us prepara el dinar: 5. No els diguis això encara: 6. Els vaig saludar: 7. Els nuvis es van fer un petó: 26. Digues si els complements subratllats són Circumstancials de Règim Verbal: 1. Nena, camina per la vorera: 2. Sr. Mas, li truquen de L'Hospitalet: 3. He optat per seguir aquest camí: 4. Arribaran la setmana que ve: 5. Confia plenament en tu: 6. Treu el cava de la nevera: 7. Penso en tu: 8. Discuteixen de política: 9. Ha contribuït activament en la campanya política: 27. Subratlla els Complements circumstancials en aquestes oracions i escriu de quin tipus són: 1. Treballa a corre-cuita. 2. Avui tothom va de bòlit. 3. Les bones ensaïmades es fan a Mallorca. 4. Cada dissabte vaig al cinema. 5. Fixeu aquest cartell amb unes xinxetes. 28. Subratlla els CRV i els CC d'aquestes oracions i substitueix-los per pronoms: 1. El iot del financer es dirigeix cap al port del Pireu. 2. L'empresa ha optat per les catifes de disseny actual.
 • 12. Gramàtica 3. Pensa anar fins a Calella amb bicicleta. 4. M'he assabentat del teu problema. 5. Renoi, brames com un ase. 6. Els meus veïns es dediquen a la venda ambulant. 7. Ja no confio en tu. 29. Relaciona les frases amb les combinacions pronominals adequades. 1 Ens envieu el paquet per correu urgent -la-hi 2 Comprarem un tortell a la pastisseria li'n 3 Dóna'm l'abric -los-els 4 Ara es penedeix de no venir ens l'hi 5 Al Pere, li donen crema per postres n'hi un 6 Compraré llibres per a les meves filles -me'l 7 Regaleu aquests discos a les cosines se'n 8 Posa la camisa a l'armari ens ho 9 No ens vam creure que sortiríeu a la tele els en 30. Completa els buits de les frases següents amb la combinació adequada de pronoms febles: 1. La mare sempre em deixa l'esmorzar dins la cartera, però avui no ...... l’ha ficat. 2. Ens han dit que en Joan voltava per la plaça, però no ......................... veu enlloc. 3. He comprat caramels per als nens, però no ......................... doneu fins després. 4. Ho has decidit sense consultar........................ 31. Digues si els complements marcats són Predicatius o Atributs i substitueix-los per pronom corresponent. 1. El meu fill està malalt 2. El consideren un pobre home 3. La Mireia porta les sabates descordades. 4. En Lluís és el metge de la família 5. Portes els llavis bruts 6. Sembles cansat 7. La Maria s'ha posat vermella 8. El meu pare està amoïnat 9. Aquest informe ha quedat incomplet.
 • 13. Gramàtica 10. Prefereix l'arròs covat. 11. En saber la notícia va caure desmaiat 12. Estic cansat 13. A causa de l'accident va quedar cec 14. Han declarat molt nerviosos davant del jutge 15. El van tractar de boig 16. La Pepa està molt enfadada 17. Em sembla que són els propietaris de la botiga 18. Que s’ha fet agre el vi? 32. Digues si els complements marcats són CC de Mode o Predicatius: CCM Pred. Aquella senyora es conserva força bé Fixa't, la meva jaqueta es conserva nova Els nens caminen descalços pel pis En Pau camina tranquil·lament pel jardí La Carme ha sortit molt tranquil·la de l'examen La mare ha sortit de puntetes de l'habitació Saltem a peu coix? Aquella quitxalla salta alegre i confiada En Joan? Que en viu, de feliç Viu la vida alegrement
 • 14. Gramàtica 33. Substitueix els complements subratllats pel pronom corresponent i digues la funció que fan. 1. La Marta és la meva germana. 2. Has de sortir d'aquí immediatament. 3. Vols venir a la platja? 4. Tot corrents, la Maria va caure de cul: 5. Em vaig sentir enganyada 6. Has de pensar una mica més en tu: 7. La nena es va posar impertinent: 8. Vols arròs amb llet?: 9. L'examen no sembla difícil: 34. Digues la funció dels complements subratllats (CD, CI, CC, CRV, At, Pred.) 1. La Rosa i la Raquel van dur els seus cosins a la muntanya dissabte. 2. Viu feliç 3. La Clara ara se sent feliç. 4. Retalla els dibuixos per als nens 5. Diu que no tens raó 6. Col·laboro amb una ONG 7. Aniré de vacances a Sardenya 8. Dóna els diners a les clientes 9. Aquest problema no té solució 10. La qüestió és complicada 35. Omple els espais buits amb pronoms febles o amb combinacions de pronoms febles. La Júlia i en Miquel han anat de vacances a Praga. A l'agència ................ havien dit que era una de les ciutats més boniques d'Europa. Tenen amics que ................ havien anat abans i sempre ................ deien que es decidissin, que ................ agradaria molt. Tot plegat, va acabar de decidir................ Avui he rebut una postal d'ells: ................ deien que Praga és encantadora, que la ciutat és un somni. Es veu que ................ recorren de dalt a baix. Només han tingut un problema: a la Júlia ................ ha picat una abella i en Miquel està una mica preocupat. Però sempre ................ està, s'amoïna per ben poca cosa. Diuen que el menjar no està malament, encara que és una mica difícil digerir..............., perquè és molt substanciós. En resum, que m'estan entrant ganes d'anar............... a mi també.