SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Pagbibigay
Kahulugan ng
Pamilyar at Di-
Pamilyar na mga
Salita
FILIPINO-5
1ST QUARTER week 9
A. Kaalaman: Natutukoy ang kahulugan ng salitang
pamilyar at di- pamilyar sa pamamagitan ng tono o
damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang
iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at
tambalang salita. ;
B. Kasanayan: Nakasusulat ng sariling
pangungusap gamit ang tono o damdamin,
paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang
baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang
salita ; at
C. Pandamdamin: Naihahayag ang kahulugan tono
o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang
iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at
tambalang salita .
BALIK ARAL
Pagganyak/ Paghahabi ng Layunin
ng Aralin
Basahin ang sumusunod na mga pangungusap.
Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may
salungguhit sa pamamagitan ng tono o damdamin.
1. Hinalikan ako ng malamig na hangin.
2. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat
sa atin.
3. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa
ulap.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng
Pamilyar at Di-pamilyar na salita?
Pamilyar na salita ay iyong lagi
mong naririnig halos araw-araw.
Di- Pamilyar na salita ay iyong
madalang mong maririnig na
ginagamit nga mga tao.
Panuto: Basahin ang mga pangungusap at ibigay ang
sinalungguhitan na mga pamilyar at di pamilyar na salita.
1. Ilang araw nang hindi umuulan,
kaya wala nang sigla ang mga
pananim.
2. Sinunog mga mga kaingero
ang isang bahagi ng gubat upang
magkaroon ng mga panindang
uling .
3. Ang mga mamayan ay
nagsama-sama at nag-alsa upang
mahinto na ang maling Gawain sa
kapaligiran.
4. Mabilis na pumagaspas ang
hangin kung kaya madaling
kumalat ang apoy.
5. Mabilis na nagpaabot ng
tulong ang pamahalaan sa mga
biktima ng sunog.
Naibibigay ang kahulugan ng
salitang pamilyar at di-pamilyar
sa pamamagitan ng tono at
damdamin, paglalarawan, diin at
tambalan.
A. Tono at Damdamin.
Ang pagbibigay ng kahulugan sa isang salita o teksto
ay maaaring ipakita gamit ang tono at damdamin. Ang
tono ay tumutukoy sa saloobin ng may-akda na ukol sa
salita o paksang kaniyang isinulat. Ang tono ay
maaaring masaya, malungkot, mapagbiro, mapangakit,
o seryoso. Samantala, ang damdamin ay tumutukoy sa
saloobing nalilikha ng mambabasa sa salita o teksto. Ito
ay maaaring tuwa, lungkot, galit, pagkainis, takot,
paghanga, pag-ibig, pagkagulat, pagtataka, pagasa,
kawalang pag-asa, katapangan, pangamba at iba pang
emosyon o damdamin.
Mga halimbawa:
Pamilyar: pag-ibig ayon sa
isang awit:
• hindi basta-bastang napapalitan
• tunay • walang pagdududa
• habang-buhay
Tono : masaya
Damdamin : tuwa, pag-ibig
Di-pamilyar: Mula sa awiting
Maskara ng bandang
Eraserheads
“Kung may problema ka
Magsuot ng maskara
Takpan mo ang iyong mata
Buong mundo'y mag-iiba”
Ang salitang maskara ayon
sa awitin ay hindi literal na
maskara na sinusuot sa
mukha. Nangangahulugan
itong "pagtago ng damdamin
o ekspresyon ng mukha."
Tono: masaya
Damdamin: pag-asa o lakas ng
loob
B. Paglalarawan.
Napatitingkad ang anumang akdang
pampanitikan kapag wasto ang gamit ng mga
salitang naglalarawan. Nakapaglalarawan tayo ng
tiyak at angkop kapag alam natin ang gamit ng mga
salita. Nakatutulong ito ng malaki sa paglalarawan at
pagbibigay katangian sa mga sa mga bagay na
bumubuo sa ating kapaligiran ang wastong paggamit
sa salitang naglalarawan. Maaari ring tiyak na
makapaglarawan sa katangian at ugali ng isang tao o
hayop ang paggamit ng angkop na salitang
naglalarawan. Samakatuwid, nakatutulong nang
malaki ang mga salitang naglalarawan upang bigyang
katangian ang isang bagay o ugali maging sa
damdamin at mga pangyayari sa ating kapaligiran.
Mga halimbawa:
1. Nakakatakot magpatayo ng mga
matatayog na gusali sa lugar na may
malambot na lupa.
2. Matangkad ang aking panganay na
anak sa kaniyang edad na walong
taong gulang.
Ang matayog at matangkad ay
parehong ginagamit bilang paglalarawan
sa taas ngunit ang matayog ay hindi
maaaring gamitin bilang paglalarawan sa
taas ng tao.
C. Diin.
Ang diin ay lakas, bigat, o
bahagyang pagtaas ng tinig sa
pagbigkas ng isang pantig sa salita.
Ang diin ay isang ponema sapagkat
sa mga salitang may iisang tunog o
baybay, ang pagbabago ng diin ay
nakapagpapabago ng kahulugan
nito.
Mga halimbawa:
BU:hay=kapalaran ng tao
Bu:HAY = humihinga pa
LA:mang =natatangi
la:MANG = nakahihigit, nangunguna
D. Tambalan.
Ito ay salita na binubuo ng
dalawang payak na salita na
bumubuo ng panibagong
salita.
Mga halimbawa:
bahay-ampunan
pamatid-uhaw
Basahin mo ang kuwento ng buhay ni Angelito.
Alamin mo kung ano ang nangyari sa kaniya.
Handa ka na ba? Tara, simulan na natin…
PANGKATANG GAWAIN
PANGKATANG 1
Ibigay ang tono at
damdamin ng mga
sumusunod.
PANGKATANG 2
Dugtungan ang talata na nasa ibaba. Habang binabasa
ko ang maikling kuwento ay naramdaman ko ang
damdaming nadarama ni Angelito. Ito ay ang
(1)__________________, (2)__________________, na
matatagpuan sa talata (3)____________________.
PANGKATANG 3
May mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba
ang diin at bigkas na makikita sa bawat bilang. Ibigay
ang kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan
ng pagpili ng titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.
Sagutin ang mga sumusunod na mga
tanong. Gamit ang roleta ng
kapalaran, tatawagin ng guro ang
sinumang pangalan ang mahihintuan
ng roleta.
Jesusa
Lorenz
ALiza
Jhon Rie
Ronald
Princess
Jaymar
SPIN
Prince
Mga Tanong:
1. Bakit labis na nalulungkot si Angelito? Ano ang
gusto niyang gawin kasama ang kanyang mga
kaibigan?
2. Paano natupad ni Angelito ang kanyang nais
gawin? Ano ang naging dulot ng pagsuway niya sa
paalala ng kanyang ina?
3. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa katayuan
ni Angelito?
Ano nga ulit ang ibig
sabihin ng Pamilyar at Di-
pamilyar na salita?
Pamilyar na salita ay iyong lagi mong naririnig halos
araw-araw.
Di- Pamilyar na salita ay iyong madalang mong
maririnig na ginagamit nga mga tao.
Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at
di-pamilyar sa pamamagitan ng tono at damdamin,
paglalarawan, diin at tambalan.
A Pagtambalin ang mga salita na nasa Hanay A sa
katumbas nitong kahulugan sa Hanay B. Isulat ang
titik ng tamang sagot sa sagutang papel.
HANAY A HANAY B
Takdang Aralin
Magbasa ng balita ngayong araw sa
pahayagan o news website. Itala ang mga di-
pamilyar na salita na iyong mababasa. Hanapin
ang kahulugan nito sa diksiyonaryo. Isulat sa
sagutang papel ang iyong mga tala
THANK YOU

More Related Content

Similar to FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx

pakikipagkapwa
pakikipagkapwapakikipagkapwa
pakikipagkapwa
almeron
 
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdfponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
melliahnicolebeboso2
 

Similar to FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx (20)

pakikipagkapwa
pakikipagkapwapakikipagkapwa
pakikipagkapwa
 
pantukoy_at_pangatnig.pptx
pantukoy_at_pangatnig.pptxpantukoy_at_pangatnig.pptx
pantukoy_at_pangatnig.pptx
 
Iba't Ibang Paraan sa Pagkilala ng Kahulugan
Iba't Ibang Paraan sa Pagkilala ng KahuluganIba't Ibang Paraan sa Pagkilala ng Kahulugan
Iba't Ibang Paraan sa Pagkilala ng Kahulugan
 
HELE NG ISANG INA.pptx
HELE NG ISANG INA.pptxHELE NG ISANG INA.pptx
HELE NG ISANG INA.pptx
 
Uri ng Tayutay
Uri ng TayutayUri ng Tayutay
Uri ng Tayutay
 
grade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptxgrade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptx
 
Pangungusap(uri)
Pangungusap(uri)Pangungusap(uri)
Pangungusap(uri)
 
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptKABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
 
Yunit-II_Mga-Matatalinhagang-Pahayag.pdf
Yunit-II_Mga-Matatalinhagang-Pahayag.pdfYunit-II_Mga-Matatalinhagang-Pahayag.pdf
Yunit-II_Mga-Matatalinhagang-Pahayag.pdf
 
Makulay na paglalarawan
Makulay na paglalarawanMakulay na paglalarawan
Makulay na paglalarawan
 
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingMatatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
 
Tayutay
TayutayTayutay
Tayutay
 
Fil101 istruktura ng wika
Fil101 istruktura ng wikaFil101 istruktura ng wika
Fil101 istruktura ng wika
 
Ang Tula at ang mga Elemento Nito .ppt
Ang Tula at ang mga Elemento Nito  .pptAng Tula at ang mga Elemento Nito  .ppt
Ang Tula at ang mga Elemento Nito .ppt
 
FILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptxFILIPINO V Q1 W8.pptx
FILIPINO V Q1 W8.pptx
 
Powerpoint presentation quarter 1 3 & 4Filipino new 2.pptx
Powerpoint presentation quarter 1 3 & 4Filipino new 2.pptxPowerpoint presentation quarter 1 3 & 4Filipino new 2.pptx
Powerpoint presentation quarter 1 3 & 4Filipino new 2.pptx
 
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptxG9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
 
ponemang suprasegmental.pptx
ponemang suprasegmental.pptxponemang suprasegmental.pptx
ponemang suprasegmental.pptx
 
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint PresentationPonemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
 
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdfponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
 

FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx

 • 1.
 • 2. Pagbibigay Kahulugan ng Pamilyar at Di- Pamilyar na mga Salita FILIPINO-5 1ST QUARTER week 9
 • 3. A. Kaalaman: Natutukoy ang kahulugan ng salitang pamilyar at di- pamilyar sa pamamagitan ng tono o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita. ; B. Kasanayan: Nakasusulat ng sariling pangungusap gamit ang tono o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita ; at C. Pandamdamin: Naihahayag ang kahulugan tono o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita .
 • 5. Pagganyak/ Paghahabi ng Layunin ng Aralin
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pamamagitan ng tono o damdamin. 1. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 2. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. 3. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap.
 • 10. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Pamilyar at Di-pamilyar na salita? Pamilyar na salita ay iyong lagi mong naririnig halos araw-araw. Di- Pamilyar na salita ay iyong madalang mong maririnig na ginagamit nga mga tao.
 • 11. Panuto: Basahin ang mga pangungusap at ibigay ang sinalungguhitan na mga pamilyar at di pamilyar na salita. 1. Ilang araw nang hindi umuulan, kaya wala nang sigla ang mga pananim. 2. Sinunog mga mga kaingero ang isang bahagi ng gubat upang magkaroon ng mga panindang uling . 3. Ang mga mamayan ay nagsama-sama at nag-alsa upang mahinto na ang maling Gawain sa kapaligiran. 4. Mabilis na pumagaspas ang hangin kung kaya madaling kumalat ang apoy. 5. Mabilis na nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa mga biktima ng sunog.
 • 12. Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng tono at damdamin, paglalarawan, diin at tambalan.
 • 13. A. Tono at Damdamin.
 • 14. Ang pagbibigay ng kahulugan sa isang salita o teksto ay maaaring ipakita gamit ang tono at damdamin. Ang tono ay tumutukoy sa saloobin ng may-akda na ukol sa salita o paksang kaniyang isinulat. Ang tono ay maaaring masaya, malungkot, mapagbiro, mapangakit, o seryoso. Samantala, ang damdamin ay tumutukoy sa saloobing nalilikha ng mambabasa sa salita o teksto. Ito ay maaaring tuwa, lungkot, galit, pagkainis, takot, paghanga, pag-ibig, pagkagulat, pagtataka, pagasa, kawalang pag-asa, katapangan, pangamba at iba pang emosyon o damdamin.
 • 15. Mga halimbawa: Pamilyar: pag-ibig ayon sa isang awit: • hindi basta-bastang napapalitan • tunay • walang pagdududa • habang-buhay Tono : masaya Damdamin : tuwa, pag-ibig
 • 16. Di-pamilyar: Mula sa awiting Maskara ng bandang Eraserheads “Kung may problema ka Magsuot ng maskara Takpan mo ang iyong mata Buong mundo'y mag-iiba”
 • 17. Ang salitang maskara ayon sa awitin ay hindi literal na maskara na sinusuot sa mukha. Nangangahulugan itong "pagtago ng damdamin o ekspresyon ng mukha." Tono: masaya Damdamin: pag-asa o lakas ng loob
 • 19. Napatitingkad ang anumang akdang pampanitikan kapag wasto ang gamit ng mga salitang naglalarawan. Nakapaglalarawan tayo ng tiyak at angkop kapag alam natin ang gamit ng mga salita. Nakatutulong ito ng malaki sa paglalarawan at pagbibigay katangian sa mga sa mga bagay na bumubuo sa ating kapaligiran ang wastong paggamit sa salitang naglalarawan. Maaari ring tiyak na makapaglarawan sa katangian at ugali ng isang tao o hayop ang paggamit ng angkop na salitang naglalarawan. Samakatuwid, nakatutulong nang malaki ang mga salitang naglalarawan upang bigyang katangian ang isang bagay o ugali maging sa damdamin at mga pangyayari sa ating kapaligiran.
 • 20. Mga halimbawa: 1. Nakakatakot magpatayo ng mga matatayog na gusali sa lugar na may malambot na lupa. 2. Matangkad ang aking panganay na anak sa kaniyang edad na walong taong gulang. Ang matayog at matangkad ay parehong ginagamit bilang paglalarawan sa taas ngunit ang matayog ay hindi maaaring gamitin bilang paglalarawan sa taas ng tao.
 • 22. Ang diin ay lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito.
 • 23. Mga halimbawa: BU:hay=kapalaran ng tao Bu:HAY = humihinga pa LA:mang =natatangi la:MANG = nakahihigit, nangunguna
 • 25. Ito ay salita na binubuo ng dalawang payak na salita na bumubuo ng panibagong salita. Mga halimbawa: bahay-ampunan pamatid-uhaw
 • 26. Basahin mo ang kuwento ng buhay ni Angelito. Alamin mo kung ano ang nangyari sa kaniya. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin…
 • 27.
 • 28.
 • 30.
 • 31. PANGKATANG 1 Ibigay ang tono at damdamin ng mga sumusunod.
 • 32. PANGKATANG 2 Dugtungan ang talata na nasa ibaba. Habang binabasa ko ang maikling kuwento ay naramdaman ko ang damdaming nadarama ni Angelito. Ito ay ang (1)__________________, (2)__________________, na matatagpuan sa talata (3)____________________.
 • 33. PANGKATANG 3 May mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at bigkas na makikita sa bawat bilang. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng pagpili ng titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.
 • 34.
 • 35.
 • 36. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Gamit ang roleta ng kapalaran, tatawagin ng guro ang sinumang pangalan ang mahihintuan ng roleta.
 • 38. Mga Tanong: 1. Bakit labis na nalulungkot si Angelito? Ano ang gusto niyang gawin kasama ang kanyang mga kaibigan? 2. Paano natupad ni Angelito ang kanyang nais gawin? Ano ang naging dulot ng pagsuway niya sa paalala ng kanyang ina? 3. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa katayuan ni Angelito?
 • 39. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng Pamilyar at Di- pamilyar na salita? Pamilyar na salita ay iyong lagi mong naririnig halos araw-araw. Di- Pamilyar na salita ay iyong madalang mong maririnig na ginagamit nga mga tao. Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng tono at damdamin, paglalarawan, diin at tambalan.
 • 40. A Pagtambalin ang mga salita na nasa Hanay A sa katumbas nitong kahulugan sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. HANAY A HANAY B
 • 41. Takdang Aralin Magbasa ng balita ngayong araw sa pahayagan o news website. Itala ang mga di- pamilyar na salita na iyong mababasa. Hanapin ang kahulugan nito sa diksiyonaryo. Isulat sa sagutang papel ang iyong mga tala