SlideShare a Scribd company logo
Pagbibigay
Kahulugan ng
Pamilyar at Di-
Pamilyar na mga
Salita
FILIPINO-5
1ST QUARTER week 9
A. Kaalaman: natutukoy ang kahulugan ng salitang
pamilyar at di- pamilyar sa pamamagitan ng tono o
damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang
iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at
tambalang salita. ;
B. Kasanayan: nakasusulat ng sariling
pangungusap gamit ang tono o damdamin,
paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang
baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang
salita ; at
C. Pandamdamin: naihahayag ang kahulugan tono
o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang
iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at
tambalang salita .
BALIK ARAL
Iguhit sa sagutang papel ang kung ang pangkat ng mga
salita ay magkasingkahulugan at kung ito ay magkasalungat
Pagganyak/ Paghahabi ng Layunin
ng Aralin
Basahin ang sumusunod na mga pangungusap.
Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may
salungguhit sa pamamagitan ng tono o damdamin.
1. Hinalikan ako ng malamig na hangin.
2. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat
sa atin.
3. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa
ulap.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng Pamilyar at
Di-pamilyar na salita?
Pamilyar na salita ay iyong lagi mong
naririnig halos araw-araw.
Di- Pamilyar na salita ay iyong madalang
mong maririnig na ginagamit nga mga tao.
Panuto: Basahin ang mga pangungusap at ibigay
ang sinalungguhitan na mga pamilyar at di pamilyar
na salita.
1. Ilang araw nang hindi
umuulan, kaya wala nang sigla
ang mga pananim.
2. Sinunog mga mga kaingero
ang isang bahagi ng gubat
upang magkaroon ng mga
panindang uling .
3. Ang mga mamayan ay nagsama-
sama at nag-alsa upang mahinto na
ang maling Gawain sa kapaligiran.
4. Mabilis na pumagaspas ang
hangin kung kaya madaling kumalat
ang apoy.
5. Mabilis na nagpaabot ng tulong
ang pamahalaan sa mga biktima ng
sunog.
Naibibigay ang kahulugan ng salitang
pamilyar at di-pamilyar sa
pamamagitan ng tono at damdamin,
paglalarawan, diin at tambalan.
A. Tono at Damdamin.
Ang pagbibigay ng kahulugan sa isang salita o teksto
ay maaaring ipakita gamit ang tono at damdamin. Ang
tono ay tumutukoy sa saloobin ng may-akda na ukol
sa salita o paksang kaniyang isinulat. Ang tono ay
maaaring masaya, malungkot, mapagbiro, mapangakit,
o seryoso. Samantala, ang damdamin ay tumutukoy sa
saloobing nalilikha ng mambabasa sa salita o teksto.
Ito ay maaaring tuwa, lungkot, galit, pagkainis, takot,
paghanga, pag-ibig, pagkagulat, pagtataka, pagasa,
kawalang pag-asa, katapangan, pangamba at iba pang
emosyon o damdamin.
Mga halimbawa:
Pamilyar: pag-ibig ayon sa
isang awit:
• hindi basta-bastang
napapalitan
• tunay • walang pagdududa
• habang-buhay
Tono : masaya
Damdamin : tuwa, pag-ibig
Di-pamilyar: Mula sa awiting
Maskara ng bandang
Eraserheads “Kung may
problema ka
Magsuot ng maskara
Takpan mo ang iyong mata
Buong mundo'y mag-iiba”
Ang salitang maskara ayon
sa awitin ay hindi literal na
maskara na sinusuot sa
mukha. Nangangahulugan
itong "pagtago ng damdamin
o ekspresyon ng mukha."
Tono: masaya
Damdamin: pag-asa o lakas
ng loob
B. Paglalarawan.
Napatitingkad ang anumang akdang pampanitikan kapag
wasto ang gamit ng mga salitang naglalarawan.
Nakapaglalarawan tayo ng tiyak at angkop kapag alam natin
ang gamit ng mga salita. Nakatutulong ito ng malaki sa
paglalarawan at pagbibigay katangian sa mga sa mga bagay
na bumubuo sa ating kapaligiran ang wastong paggamit sa
salitang naglalarawan. Maaari ring tiyak na makapaglarawan
sa katangian at ugali ng isang tao o hayop ang paggamit ng
angkop na salitang naglalarawan. Samakatuwid,
nakatutulong nang malaki ang mga salitang naglalarawan
upang bigyang katangian ang isang bagay o ugali maging sa
damdamin at mga pangyayari sa ating kapaligiran.
Mga halimbawa:
1. Nakakatakot magpatayo ng mga
matatayog na gusali sa lugar na may
malambot na lupa.
2. Matangkad ang aking panganay na
anak sa kaniyang edad na walong
taong gulang.
Ang matayog at matangkad ay
parehong ginagamit bilang
paglalarawan sa taas ngunit ang
matayog ay hindi maaaring gamitin
bilang paglalarawan sa taas ng tao.
C. Diin.
Ang diin ay lakas, bigat, o bahagyang
pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang
pantig sa salita. Ang diin ay isang
ponema sapagkat sa mga salitang may
iisang tunog o baybay, ang pagbabago
ng diin ay nakapagpapabago ng
kahulugan nito
Mga halimbawa:
BU:hay = kapalaran ng tao LA:mang
= natatangi
Bu:HAY = humihinga pa la:MANG
= nakahihigit, nangunguna
Mga halimbawa:
BU:hay = kapalaran ng tao LA:mang
= natatangi
Bu:HAY = humihinga pa la:MANG
= nakahihigit, nangunguna
D. Tambalan.
Ito ay salita na binubuo ng
dalawang payak na salita na
bumubuo ng panibagong
salita.
Mga halimbawa:
bahay-ampunan
pamatid-uhaw
Basahin mo ang kuwento ng buhay ni Angelito.
Alamin mo kung ano ang nangyari sa kaniya.
Handa ka na ba? Tara, simulan na natin…
Basahin mo ang kuwento ng buhay ni Angelito. Alamin
mo kung ano ang nangyari sa kaniya. Handa ka na ba?
Tara, simulan na natin…
PANGKATANG GAWAIN
PANGKATANG 1
Ibigay ang tono at
damdamin ng mga
sumusunod.
PANGKATANG 2
Dugtungan ang talata na nasa ibaba. Habang binabasa
ko ang maikling kuwento ay naramdaman ko ang
damdaming nadarama ni Angelito. Ito ay ang
(1)__________________, (2)__________________, na
matatagpuan sa talata (3)____________________.
PANGKATANG 3
May mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba
ang diin at bigkas na makikita sa bawat bilang. Ibigay
ang kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan
ng pagpili ng titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.
Sagutin ang mga sumusunod na mga
tanong. Gamit ang roleta ng kapalaran,
tatawagin ng guro ang sinumang pangalan
ang mahihintuan ng roleta.
student 1
studnnnnent
2
10%
student 3
student 4
10bbbb%
student 5
student 6
student 7
student 8
student 9
[CATEGORY
nnnnn]
SPIN
Mga Tanong:
1. Bakit labis na nalulungkot si Angelito? Ano ang
gusto niyang gawin kasama ang kanyang mga
kaibigan?
2. Paano natupad ni Angelito ang kanyang nais
gawin? Ano ang naging dulot ng pagsuway niya sa
paalala ng kanyang ina?
3. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa
katayuan ni Angelito?
Ano nga ulit ang ibig
sabihin ng Pamilyar at Di-
pamilyar na salita?
Pamilyar na salita ay iyong lagi mong naririnig halos
araw-araw.
Di- Pamilyar na salita ay iyong madalang mong
maririnig na ginagamit nga mga tao.
Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at
di-pamilyar sa pamamagitan ng tono at damdamin,
paglalarawan, diin at tambalan.
A Pagtambalin ang mga salita na nasa Hanay A sa
katumbas nitong kahulugan sa Hanay B. Isulat ang
titik ng tamang sagot sa sagutang papel.
HANAY A HANAY B
THANK YOU

More Related Content

Similar to Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx

ponemang suprasegmental.pptx
ponemang suprasegmental.pptxponemang suprasegmental.pptx
ponemang suprasegmental.pptx
reychelgamboa2
 
Uri ng Tayutay
Uri ng TayutayUri ng Tayutay
Uri ng Tayutay
MissAnSerat
 
Retorika at Gramatika
Retorika at GramatikaRetorika at Gramatika
Retorika at Gramatika
Jo Annie Barasina
 
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingMatatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
JessamaeLandingin1
 
grade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptxgrade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptx
DenandSanbuenaventur
 
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptKABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
YollySamontezaCargad
 
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptxG9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
RenanteNuas1
 
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint PresentationPonemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
Jenita Guinoo
 
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdfponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
melliahnicolebeboso2
 
FILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptx
FILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptxFILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptx
FILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptx
MercylynLavanza1
 
Pagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarter
Pagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarterPagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarter
Pagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarter
bryandomingo8
 
pantukoy_at_pangatnig.pptx
pantukoy_at_pangatnig.pptxpantukoy_at_pangatnig.pptx
pantukoy_at_pangatnig.pptx
JANICEGALORIO2
 
Ponemang Suprasegemental.docx
Ponemang Suprasegemental.docxPonemang Suprasegemental.docx
Ponemang Suprasegemental.docx
juday5
 
TULA.pptx
TULA.pptxTULA.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptxgrade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
kakayang linggwistika- ikalawang markahan
kakayang linggwistika- ikalawang markahankakayang linggwistika- ikalawang markahan
kakayang linggwistika- ikalawang markahan
AnnaleiTumaliuanTagu
 
pakikipagkapwa
pakikipagkapwapakikipagkapwa
pakikipagkapwaalmeron
 
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptxPPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptx
JovelynBanan1
 
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptxPPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
JovelynBanan1
 
Makulay na paglalarawan
Makulay na paglalarawanMakulay na paglalarawan
Makulay na paglalarawan
jamila derder
 

Similar to Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx (20)

ponemang suprasegmental.pptx
ponemang suprasegmental.pptxponemang suprasegmental.pptx
ponemang suprasegmental.pptx
 
Uri ng Tayutay
Uri ng TayutayUri ng Tayutay
Uri ng Tayutay
 
Retorika at Gramatika
Retorika at GramatikaRetorika at Gramatika
Retorika at Gramatika
 
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingMatatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
 
grade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptxgrade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptx
 
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.pptKABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
KABANATA 2 Gramar at Lingguwistika.ppt
 
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptxG9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
G9-ponemang-suprasegmental-gr9-powerpoint-presentation.pptx
 
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint PresentationPonemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
Ponemang Suprasegmental, Gr.9-Powerpoint Presentation
 
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdfponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
ponemangsuprasegmentalpowerpoint-150909120649-lva1-app6891.pdf
 
FILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptx
FILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptxFILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptx
FILIPINO-9-Q3-M1B (2).pptx
 
Pagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarter
Pagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarterPagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarter
Pagkiklino. a lesson in Grade 7- second quarter
 
pantukoy_at_pangatnig.pptx
pantukoy_at_pangatnig.pptxpantukoy_at_pangatnig.pptx
pantukoy_at_pangatnig.pptx
 
Ponemang Suprasegemental.docx
Ponemang Suprasegemental.docxPonemang Suprasegemental.docx
Ponemang Suprasegemental.docx
 
TULA.pptx
TULA.pptxTULA.pptx
TULA.pptx
 
grade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptxgrade 8 karunungang bayan.pptx
grade 8 karunungang bayan.pptx
 
kakayang linggwistika- ikalawang markahan
kakayang linggwistika- ikalawang markahankakayang linggwistika- ikalawang markahan
kakayang linggwistika- ikalawang markahan
 
pakikipagkapwa
pakikipagkapwapakikipagkapwa
pakikipagkapwa
 
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptxPPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023 [Autosaved].pptx
 
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptxPPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
PPT-for-Filipino-6-Pang-Uri JOVIE 2023.pptx
 
Makulay na paglalarawan
Makulay na paglalarawanMakulay na paglalarawan
Makulay na paglalarawan
 

More from OlinadLobatonAiMula

digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxappppppppdigmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
OlinadLobatonAiMula
 
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptxAraling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
OlinadLobatonAiMula
 
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptxANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
OlinadLobatonAiMula
 
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
OlinadLobatonAiMula
 
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching mathMath-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
OlinadLobatonAiMula
 
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTIONFil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
OlinadLobatonAiMula
 
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
OlinadLobatonAiMula
 
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottxMapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
OlinadLobatonAiMula
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot vGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
OlinadLobatonAiMula
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
OlinadLobatonAiMula
 
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reportingICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
OlinadLobatonAiMula
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihanGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
OlinadLobatonAiMula
 

More from OlinadLobatonAiMula (12)

digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxappppppppdigmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
 
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptxAraling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
 
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptxANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
 
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching mathMath-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
 
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTIONFil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
 
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
 
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottxMapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot vGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reportingICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihanGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
 

Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx

 • 1.
 • 2. Pagbibigay Kahulugan ng Pamilyar at Di- Pamilyar na mga Salita FILIPINO-5 1ST QUARTER week 9
 • 3. A. Kaalaman: natutukoy ang kahulugan ng salitang pamilyar at di- pamilyar sa pamamagitan ng tono o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita. ; B. Kasanayan: nakasusulat ng sariling pangungusap gamit ang tono o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita ; at C. Pandamdamin: naihahayag ang kahulugan tono o damdamin, paglalarawan,kayarian ng mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at tambalang salita .
 • 5. Iguhit sa sagutang papel ang kung ang pangkat ng mga salita ay magkasingkahulugan at kung ito ay magkasalungat
 • 6. Pagganyak/ Paghahabi ng Layunin ng Aralin
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pamamagitan ng tono o damdamin. 1. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 2. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. 3. Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap.
 • 11. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Pamilyar at Di-pamilyar na salita? Pamilyar na salita ay iyong lagi mong naririnig halos araw-araw. Di- Pamilyar na salita ay iyong madalang mong maririnig na ginagamit nga mga tao.
 • 12. Panuto: Basahin ang mga pangungusap at ibigay ang sinalungguhitan na mga pamilyar at di pamilyar na salita. 1. Ilang araw nang hindi umuulan, kaya wala nang sigla ang mga pananim. 2. Sinunog mga mga kaingero ang isang bahagi ng gubat upang magkaroon ng mga panindang uling . 3. Ang mga mamayan ay nagsama- sama at nag-alsa upang mahinto na ang maling Gawain sa kapaligiran. 4. Mabilis na pumagaspas ang hangin kung kaya madaling kumalat ang apoy. 5. Mabilis na nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa mga biktima ng sunog.
 • 13. Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng tono at damdamin, paglalarawan, diin at tambalan.
 • 14. A. Tono at Damdamin.
 • 15. Ang pagbibigay ng kahulugan sa isang salita o teksto ay maaaring ipakita gamit ang tono at damdamin. Ang tono ay tumutukoy sa saloobin ng may-akda na ukol sa salita o paksang kaniyang isinulat. Ang tono ay maaaring masaya, malungkot, mapagbiro, mapangakit, o seryoso. Samantala, ang damdamin ay tumutukoy sa saloobing nalilikha ng mambabasa sa salita o teksto. Ito ay maaaring tuwa, lungkot, galit, pagkainis, takot, paghanga, pag-ibig, pagkagulat, pagtataka, pagasa, kawalang pag-asa, katapangan, pangamba at iba pang emosyon o damdamin.
 • 16. Mga halimbawa: Pamilyar: pag-ibig ayon sa isang awit: • hindi basta-bastang napapalitan • tunay • walang pagdududa • habang-buhay Tono : masaya Damdamin : tuwa, pag-ibig
 • 17. Di-pamilyar: Mula sa awiting Maskara ng bandang Eraserheads “Kung may problema ka Magsuot ng maskara Takpan mo ang iyong mata Buong mundo'y mag-iiba”
 • 18. Ang salitang maskara ayon sa awitin ay hindi literal na maskara na sinusuot sa mukha. Nangangahulugan itong "pagtago ng damdamin o ekspresyon ng mukha." Tono: masaya Damdamin: pag-asa o lakas ng loob
 • 20. Napatitingkad ang anumang akdang pampanitikan kapag wasto ang gamit ng mga salitang naglalarawan. Nakapaglalarawan tayo ng tiyak at angkop kapag alam natin ang gamit ng mga salita. Nakatutulong ito ng malaki sa paglalarawan at pagbibigay katangian sa mga sa mga bagay na bumubuo sa ating kapaligiran ang wastong paggamit sa salitang naglalarawan. Maaari ring tiyak na makapaglarawan sa katangian at ugali ng isang tao o hayop ang paggamit ng angkop na salitang naglalarawan. Samakatuwid, nakatutulong nang malaki ang mga salitang naglalarawan upang bigyang katangian ang isang bagay o ugali maging sa damdamin at mga pangyayari sa ating kapaligiran.
 • 21. Mga halimbawa: 1. Nakakatakot magpatayo ng mga matatayog na gusali sa lugar na may malambot na lupa. 2. Matangkad ang aking panganay na anak sa kaniyang edad na walong taong gulang. Ang matayog at matangkad ay parehong ginagamit bilang paglalarawan sa taas ngunit ang matayog ay hindi maaaring gamitin bilang paglalarawan sa taas ng tao.
 • 23. Ang diin ay lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito
 • 24. Mga halimbawa: BU:hay = kapalaran ng tao LA:mang = natatangi Bu:HAY = humihinga pa la:MANG = nakahihigit, nangunguna
 • 25. Mga halimbawa: BU:hay = kapalaran ng tao LA:mang = natatangi Bu:HAY = humihinga pa la:MANG = nakahihigit, nangunguna
 • 27. Ito ay salita na binubuo ng dalawang payak na salita na bumubuo ng panibagong salita. Mga halimbawa: bahay-ampunan pamatid-uhaw
 • 28. Basahin mo ang kuwento ng buhay ni Angelito. Alamin mo kung ano ang nangyari sa kaniya. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin…
 • 29.
 • 30.
 • 31. Basahin mo ang kuwento ng buhay ni Angelito. Alamin mo kung ano ang nangyari sa kaniya. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin…
 • 33. PANGKATANG 1 Ibigay ang tono at damdamin ng mga sumusunod.
 • 34. PANGKATANG 2 Dugtungan ang talata na nasa ibaba. Habang binabasa ko ang maikling kuwento ay naramdaman ko ang damdaming nadarama ni Angelito. Ito ay ang (1)__________________, (2)__________________, na matatagpuan sa talata (3)____________________.
 • 35. PANGKATANG 3 May mga salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin at bigkas na makikita sa bawat bilang. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng pagpili ng titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.
 • 36.
 • 37.
 • 38. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Gamit ang roleta ng kapalaran, tatawagin ng guro ang sinumang pangalan ang mahihintuan ng roleta.
 • 39. student 1 studnnnnent 2 10% student 3 student 4 10bbbb% student 5 student 6 student 7 student 8 student 9 [CATEGORY nnnnn] SPIN
 • 40.
 • 41. Mga Tanong: 1. Bakit labis na nalulungkot si Angelito? Ano ang gusto niyang gawin kasama ang kanyang mga kaibigan? 2. Paano natupad ni Angelito ang kanyang nais gawin? Ano ang naging dulot ng pagsuway niya sa paalala ng kanyang ina? 3. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa katayuan ni Angelito?
 • 42. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng Pamilyar at Di- pamilyar na salita? Pamilyar na salita ay iyong lagi mong naririnig halos araw-araw. Di- Pamilyar na salita ay iyong madalang mong maririnig na ginagamit nga mga tao. Naibibigay ang kahulugan ng salitang pamilyar at di-pamilyar sa pamamagitan ng tono at damdamin, paglalarawan, diin at tambalan.
 • 43. A Pagtambalin ang mga salita na nasa Hanay A sa katumbas nitong kahulugan sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. HANAY A HANAY B