SlideShare a Scribd company logo
PAHAPYAW NA KASAYSAYAN NG WIKANG
PAMBANSA
KONSTITUSYON NG 1935, ART. XIV,
S.3
-ang Pambansang Asamblea ay gagawa ng
mga hakbang tungo sa paglinang at
pagpapatibay ng isang panlahat na Wikang
Pambansa na nasasalig sa isa sa mga wikang
katutubo. Hangga’t walang ibang itinatadhana
ang batas, ang Ingles at Kastila ay
magpapatuloy na mga wikang opisyal.
PANGULONG MANUEL L.
QUEZON
-nanguna sa pagkakaroon ng isang
wikang pambansa.
isinulong ang pagkakaroon ng
isang tanggapan para sa ganitong
layunin
NOBYEMBRE 13, 1936
-pinagtibay ng Pambansang
Asemblea ang Batas
Komonwelt Blg. 184.
-“isang batas na nagtatakda
ng Surian ng Wikang Pambansa
at nagtatakda ng mga
-magsasagawa ng pag-aaral sa mga
diyalekto ng Pilipinas upang
malinang at mapagtibay ang isang
wikang pambansa batay sa mga wika
ng bansa ginamit na saligan sa
pagpili ay ang wikang maunlad sa
kayarian, mekanismo at literatura at
ginagamit ng nakararaming Pilipino.
ENERO 12, 1937
pinasinayaan ni Pang. Quezon ang Surian ng
Wikang Pambansa.
Jaime C. de Veyra–Tagapangulo (Samar-
Leyte)
Cecilio Lopez– Kalihim at Pinunong
Tagapagpaganap (Tagalog
Felix B. Salas–Kagawad (Hiligaynon)
Santiago A. Fonacier–Kagawad (Ilokano)
Casimiro F. Perfecto-Kagawad
(Bikolano)
Filemon Sotto–Kagawad
(Cebuano)
Hadji Butu–Kagawad (Muslim)
Filemon Sotto Isidro Abad
o hindi tinanggap ang
pagkakahirang dahil sa
Mga Bagong Itinalagang Kagawad:
Lope K. Santos (Tagalog)
Jose I. Zulueta (Pangasinan)
Zoilo Hilario (Kapampangan)
Isidro Abad (Visayang Cebu)
-tumutugon sa halos lahat ng mga hinihingi ng Batas
Komonwelt Blg. 184.
-ang konklusyon ay kumakatawan hindi lamang sa
paniniwala ng mga Kagawad ng Surian kundi pati na
rin sa mga opinyon ng mga iskolar at makabayang
Pilipino na magkakaiba ang pinanggalingan,
edukasyon at mga hilig na buong pagkakaisang
umaayon sa pagpili sa Tagalog dahil sa nakita nito
na ginagamit at tinatanggap ng pinakamaraming mga
Pilipino, bukod sa tahasang pahayag ng mga lokal na
mga pahayagan, mga publikasyon at indibidwal na
mga manunulat.
DISYEMBRE 30, 1937
-kasabay ng anibersaryo ng kamatayan ni
Rizal nilagdaan ni Pangulong Quezon ang
Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 na
nagtatakda sa Tagalog bilang sanligan ng
Wikang Pambansa.
-opisyal na ipinahayag ni Pangulong Quezon
sa kanyang talumpati sa radyo na binigkas
niya sa Tagalog ang pagkakabisa ng
Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134.
ABRIL 1, 1940
sa bisa ng Kautusang
Tagapagpaganap Blg. 263,
pinahintulutan ng Pangulo ng
Pilipinas ang pagpapalimbag ng A
Tagalog English Vocabulary at Ang
Balarila ng Wikang Pambansa.
HUNYO 19, 1940
-sinimulang ituro sa mga paaralang publiko at
pribado ang wikang pambansa.
HULYO 4, 1946
-ipinahayag ang pagiging isa sa mga wikang
opisyal ng wikang pambansa sa pamamagitan ng
Batas Komonwelt Blg. 570.
sinimulan ding ituro mula unang baitang ng
elementarya hanggang ikaapat na taon sa
sekundarya.
AGOSTO 13, 1959
-nagpalabas ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 7, si
Kalihim Jose E. Romero (Kagawaran ng Edukasyon) na
nag-aatas na tawaging Pilipino ang wikang pambansa.
1963–1969
-isang kaso sibil ang iniharap ni Kongresista Inocencio V.
Ferrer sa Hukumang Unang Dulugan dahil sa maling
paggamit ng pondo ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng
“puristang Tagalog” sa halip na isang wikang binubuo ng
lahat ng wika sa Pilipinas.
1973 KONSTITUSYON
-ang Pambansang Asamblea ay
gagawa ng hakbang tungo sa
pagpapaunlad at pormal na
pagpapatibay ng panlahat na wikang
pambansa na tatawaging FILIPINO.
-hanggang walang ibang ipinapasya
ang batas, ang Ingles at Pilipino ay
magpapatuloy na wikang opisyal.
-ang FILIPINO na batay sa Pilipino na
batay naman sa Tagalog ang napili ng
mga delegado ng Kumbensiyong
Konstitusyunal. Patuloy na ginamit ang
Filipino bilang wikang pambansa kahit
na walang probisyon na nagtatakda ng
paglinang at pagpapaunlad dito.
-nanatiling wikang pambansa at
opisyal na wika ang Pilipino hanggang
sa pagtibayin ang Konstitusyon ng
1987 (Art. 14, sek. 6).
1987 KONSTITUSYON (Art. 14, Sek. 6)
-ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.
Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at
pagyamanin pa sa salig sa umiiral na mga wika sa
Pilipinas at sa iba pang mga wika.
-kinilala ng mga delegado ang Pilipino na nukleo ng
Filipino. Kinilala nila ito na may mayamang bokabularyo
at literatura at sinasalita ng nakararaming mamamayang
Pilipino. Upang lalong mapaunlad at magamit ang wikang
Filipino, nilagdaan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang
Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335.
KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP BLG. 335
-o nag-aatas sa lahat ng kagawaran/
kawanihan/ tanggapan/ ahensiya/
instrumentaliti ng pamahalaan na magsagawa
ng mga hakbang para sa layuning magamit ang
wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon,
komunikasyon at korespondensiya. Ang noo’y
Linangan ng mga Wika sa Pilipinas (na dating
Surian ng Wikang Pambansa) ang nagpatupad
ng kautusang ito.
PANGULONG CORAZON C. AQUINO
-nilikha ang Batas Republika Blg. 7104.
nalikha ang Komisyon sa Wikang Filipino
noong Agosto 14, 1991.
-ito ay may tungkuling magsagawa, mag-ugnay
at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa
pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon
ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas.
EBOLUSYON
Disyembre 30, 1937 - iprinoklamang
wikang Tagalog ang magiging batayan
ng Wikang Pambansa. Magkakabisa
ang proklamasyong ito dalawang taon
matapos itong mapagtibay.
1940 - ipinag-utos ang pagtuturo ng
Wikang Pambansa sa ikaapat na taon
sa lahat ng pampubliko at pribadong
paaralan at sa mga pribadong
institusyong pasanayang pangguro sa
Hunyo 4, 1946 - nagkabisa ang Batas
Komonwelt Blg. 570 na pinagtibay ng
pambansang Asamblea noong Hunyo 7, 1940
na nagproklama na ang Wikang Pambansa na
tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa
nang wikang opisyal.
1959 - ibinaba ng Kalihim Jose B. Romero ng
Edukasyon ang Kautusang Pangkagawaran Blg.
7 na nagsasaad na ang wikang Pambansa ay
tatawaging Pilipino upang mailagan ang
mahabang katawagang “Wikang Pambansang
Pilipino” o “Wikang Pambansa Batay sa
1987 - Filipino na ang ngalan
ng wikang pambansa,
alinsunod sa Konstitusyon na
nagtatadhanang ang wikang
pambansa ng Pilipinas ay
Filipino.>> Ito ay hindi
pinaghalo-halong sangkap
mula sa iba’t ibang katutubong
wika; bagkus, ito’y may
MGA PROBISYONG
PANGWIKA - SALIGANG-
BATAS
Saligang-Batas ng Biyak-na-bato (1896)
Ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal
na wika ng Pilipinas.
Saligang-Batas ng 1935
Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang
tung sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng
isang wikang pambansa na batay sa isa sa
mga umiiral na katutubong wika.
Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang
batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na
Saligang-Batas 1973
Ang Batasang pambansa as
dapat gumawa ng mga
hakbang tungo sa paglinang
at pormal na adopsyon ng
isang panlahat na wikang
pambansa na tatawaging
Saligang-Batas 1987
Seksyon 6. Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas
ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay
dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa
umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba
pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng
batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring
ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng
mga hakbangin ang pamahalaan upang
ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit
ng Filipino bilang midyum ng opisyal na
•Seksyon 7.Ukol sa mga layunin ng
komunikasyon at pagtuturo, ang mga
wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino
at hangga’t walang itinatadhana ang
batas, Ingles. Ang mga wika ng
rehiyon ay pantulong na mga wikang
opisyal sa mga rehiyon at
magsisilbing opisyal na pantulong na
midyum ng pagtuturo. Dapat
Seksyon 8. Ang Konstitusyong ito ay
dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at
dapat isalin sa mga pangunahing wikang
panrehiyon, Arabic, at Kastila.
Seksyon 9. Dapat magtatag ang Kongreso
ng isang komisyon ng wikang pambansa
na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t
ibang mga rehiyon at mga disiplina na
magsasagawa, mag-uugnay at
magtataguyod ng mga pananaliksik para
sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at
pagpapanatili sa Filipino at iba pang mga

More Related Content

Similar to Filipino grade 11 subject KASAYSAYAN-NG-WIKA.pptx

2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf
2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf
2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf
Chols1
 
Aralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdf
Aralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdfAralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdf
Aralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdf
EvelynRoblezPaguigan
 
Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11
Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11
Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11
JosielynBoqueo1
 
3-160904120316 (1).pdf
3-160904120316 (1).pdf3-160904120316 (1).pdf
3-160904120316 (1).pdf
EverDomingo6
 
wikang pambansa
wikang pambansawikang pambansa
wikang pambansa
Jewel del Mundo
 
g11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptx
g11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptxg11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptx
g11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptx
MhelJoyDizon
 
grade 11 presemtation.pptx
grade 11 presemtation.pptxgrade 11 presemtation.pptx
grade 11 presemtation.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
ssuser2d1201
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
ssuser2d1201
 
KP_2.pdf
KP_2.pdfKP_2.pdf
Ang wika at wikang filipinomp
Ang wika at wikang filipinompAng wika at wikang filipinomp
Ang wika at wikang filipinompsun999
 
Kasaysayan ng wikang
Kasaysayan ng wikangKasaysayan ng wikang
Kasaysayan ng wikang
sheldyberos
 
THE REPORTING OF GROUP 1.pptx
THE REPORTING OF GROUP 1.pptxTHE REPORTING OF GROUP 1.pptx
THE REPORTING OF GROUP 1.pptx
WarrenDula1
 
Kasaysayan ng pagunladngwika
Kasaysayan ng pagunladngwikaKasaysayan ng pagunladngwika
Kasaysayan ng pagunladngwika
melissa napil
 
Panahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptx
Panahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptxPanahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptx
Panahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptx
grandmarshall132
 
Kasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipinoKasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipino
Reign Angela Genz
 
Kasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipinoKasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipino
bryanredilla
 
Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2
Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2
Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2analoupilapil
 
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.pptwikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
LeahMaePanahon1
 

Similar to Filipino grade 11 subject KASAYSAYAN-NG-WIKA.pptx (20)

2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf
2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf
2.-Wikang-Pambansa-Opisyal-at-Panturo-1.pdf
 
Aralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdf
Aralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdfAralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdf
Aralin 6 Kasaysayan ng Wikang Pambansa.pdf
 
Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11
Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11
Kasaysayan ng wikang_pambansa_g11
 
3-160904120316 (1).pdf
3-160904120316 (1).pdf3-160904120316 (1).pdf
3-160904120316 (1).pdf
 
wikang pambansa
wikang pambansawikang pambansa
wikang pambansa
 
g11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptx
g11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptxg11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptx
g11wikangpambansaopisyalatpanturo-170811013344.pptx
 
grade 11 presemtation.pptx
grade 11 presemtation.pptxgrade 11 presemtation.pptx
grade 11 presemtation.pptx
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
 
KP_2.pdf
KP_2.pdfKP_2.pdf
KP_2.pdf
 
Ang wika at wikang filipinomp
Ang wika at wikang filipinompAng wika at wikang filipinomp
Ang wika at wikang filipinomp
 
Kasaysayan ng wikang
Kasaysayan ng wikangKasaysayan ng wikang
Kasaysayan ng wikang
 
THE REPORTING OF GROUP 1.pptx
THE REPORTING OF GROUP 1.pptxTHE REPORTING OF GROUP 1.pptx
THE REPORTING OF GROUP 1.pptx
 
Kasaysayan ng pagunladngwika
Kasaysayan ng pagunladngwikaKasaysayan ng pagunladngwika
Kasaysayan ng pagunladngwika
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Panahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptx
Panahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptxPanahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptx
Panahon ng Amerikano (American) at Hapon (Japanese).pptx
 
Kasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipinoKasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipino
 
Kasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipinoKasaysayan ng wikang filipino
Kasaysayan ng wikang filipino
 
Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2
Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2
Kasaysayan ng wikang filipino edited kuno2
 
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.pptwikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
 

More from CasylouMendozaBorqui

The Language use in academic writing.pptx
The Language use in academic writing.pptxThe Language use in academic writing.pptx
The Language use in academic writing.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
Lesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptx
Lesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptxLesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptx
Lesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
POPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptx
POPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptxPOPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptx
POPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
The Research specifically DataAnalysis.pptx
The Research specifically DataAnalysis.pptxThe Research specifically DataAnalysis.pptx
The Research specifically DataAnalysis.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
Different RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptx
Different RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptxDifferent RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptx
Different RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
5. The Research Conceptual Framework.pptx
5. The Research Conceptual Framework.pptx5. The Research Conceptual Framework.pptx
5. The Research Conceptual Framework.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
Topic in Research-review of related literature.pptx
Topic in Research-review of related literature.pptxTopic in Research-review of related literature.pptx
Topic in Research-review of related literature.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
EMPO ICT.pptx
EMPO ICT.pptxEMPO ICT.pptx
EMPO ICT.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
Back-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptx
Back-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptxBack-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptx
Back-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
1 and 2-Introduction of MIL.pptx
1 and 2-Introduction of MIL.pptx1 and 2-Introduction of MIL.pptx
1 and 2-Introduction of MIL.pptx
CasylouMendozaBorqui
 
4-Evolution of Media.pptx
4-Evolution of Media.pptx4-Evolution of Media.pptx
4-Evolution of Media.pptx
CasylouMendozaBorqui
 

More from CasylouMendozaBorqui (11)

The Language use in academic writing.pptx
The Language use in academic writing.pptxThe Language use in academic writing.pptx
The Language use in academic writing.pptx
 
Lesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptx
Lesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptxLesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptx
Lesson 5 VARIOUS TECHNIQUES IN SUMMARIZING.pptx
 
POPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptx
POPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptxPOPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptx
POPULATION, SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE.pptx
 
The Research specifically DataAnalysis.pptx
The Research specifically DataAnalysis.pptxThe Research specifically DataAnalysis.pptx
The Research specifically DataAnalysis.pptx
 
Different RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptx
Different RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptxDifferent RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptx
Different RESEARCH INSTRUMENT TOOLS.pptx
 
5. The Research Conceptual Framework.pptx
5. The Research Conceptual Framework.pptx5. The Research Conceptual Framework.pptx
5. The Research Conceptual Framework.pptx
 
Topic in Research-review of related literature.pptx
Topic in Research-review of related literature.pptxTopic in Research-review of related literature.pptx
Topic in Research-review of related literature.pptx
 
EMPO ICT.pptx
EMPO ICT.pptxEMPO ICT.pptx
EMPO ICT.pptx
 
Back-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptx
Back-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptxBack-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptx
Back-to-School-Class-Orientation_by-HCA.pptx
 
1 and 2-Introduction of MIL.pptx
1 and 2-Introduction of MIL.pptx1 and 2-Introduction of MIL.pptx
1 and 2-Introduction of MIL.pptx
 
4-Evolution of Media.pptx
4-Evolution of Media.pptx4-Evolution of Media.pptx
4-Evolution of Media.pptx
 

Filipino grade 11 subject KASAYSAYAN-NG-WIKA.pptx

 • 1. PAHAPYAW NA KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA
 • 2. KONSTITUSYON NG 1935, ART. XIV, S.3 -ang Pambansang Asamblea ay gagawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng isang panlahat na Wikang Pambansa na nasasalig sa isa sa mga wikang katutubo. Hangga’t walang ibang itinatadhana ang batas, ang Ingles at Kastila ay magpapatuloy na mga wikang opisyal.
 • 3. PANGULONG MANUEL L. QUEZON -nanguna sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. isinulong ang pagkakaroon ng isang tanggapan para sa ganitong layunin
 • 4. NOBYEMBRE 13, 1936 -pinagtibay ng Pambansang Asemblea ang Batas Komonwelt Blg. 184. -“isang batas na nagtatakda ng Surian ng Wikang Pambansa at nagtatakda ng mga
 • 5. -magsasagawa ng pag-aaral sa mga diyalekto ng Pilipinas upang malinang at mapagtibay ang isang wikang pambansa batay sa mga wika ng bansa ginamit na saligan sa pagpili ay ang wikang maunlad sa kayarian, mekanismo at literatura at ginagamit ng nakararaming Pilipino.
 • 6. ENERO 12, 1937 pinasinayaan ni Pang. Quezon ang Surian ng Wikang Pambansa. Jaime C. de Veyra–Tagapangulo (Samar- Leyte) Cecilio Lopez– Kalihim at Pinunong Tagapagpaganap (Tagalog Felix B. Salas–Kagawad (Hiligaynon) Santiago A. Fonacier–Kagawad (Ilokano)
 • 7. Casimiro F. Perfecto-Kagawad (Bikolano) Filemon Sotto–Kagawad (Cebuano) Hadji Butu–Kagawad (Muslim) Filemon Sotto Isidro Abad o hindi tinanggap ang pagkakahirang dahil sa
 • 8. Mga Bagong Itinalagang Kagawad: Lope K. Santos (Tagalog) Jose I. Zulueta (Pangasinan) Zoilo Hilario (Kapampangan) Isidro Abad (Visayang Cebu)
 • 9. -tumutugon sa halos lahat ng mga hinihingi ng Batas Komonwelt Blg. 184. -ang konklusyon ay kumakatawan hindi lamang sa paniniwala ng mga Kagawad ng Surian kundi pati na rin sa mga opinyon ng mga iskolar at makabayang Pilipino na magkakaiba ang pinanggalingan, edukasyon at mga hilig na buong pagkakaisang umaayon sa pagpili sa Tagalog dahil sa nakita nito na ginagamit at tinatanggap ng pinakamaraming mga Pilipino, bukod sa tahasang pahayag ng mga lokal na mga pahayagan, mga publikasyon at indibidwal na mga manunulat.
 • 10. DISYEMBRE 30, 1937 -kasabay ng anibersaryo ng kamatayan ni Rizal nilagdaan ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 na nagtatakda sa Tagalog bilang sanligan ng Wikang Pambansa. -opisyal na ipinahayag ni Pangulong Quezon sa kanyang talumpati sa radyo na binigkas niya sa Tagalog ang pagkakabisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134.
 • 11. ABRIL 1, 1940 sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 263, pinahintulutan ng Pangulo ng Pilipinas ang pagpapalimbag ng A Tagalog English Vocabulary at Ang Balarila ng Wikang Pambansa.
 • 12. HUNYO 19, 1940 -sinimulang ituro sa mga paaralang publiko at pribado ang wikang pambansa. HULYO 4, 1946 -ipinahayag ang pagiging isa sa mga wikang opisyal ng wikang pambansa sa pamamagitan ng Batas Komonwelt Blg. 570. sinimulan ding ituro mula unang baitang ng elementarya hanggang ikaapat na taon sa sekundarya.
 • 13. AGOSTO 13, 1959 -nagpalabas ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 7, si Kalihim Jose E. Romero (Kagawaran ng Edukasyon) na nag-aatas na tawaging Pilipino ang wikang pambansa. 1963–1969 -isang kaso sibil ang iniharap ni Kongresista Inocencio V. Ferrer sa Hukumang Unang Dulugan dahil sa maling paggamit ng pondo ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng “puristang Tagalog” sa halip na isang wikang binubuo ng lahat ng wika sa Pilipinas.
 • 14. 1973 KONSTITUSYON -ang Pambansang Asamblea ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na pagpapatibay ng panlahat na wikang pambansa na tatawaging FILIPINO. -hanggang walang ibang ipinapasya ang batas, ang Ingles at Pilipino ay magpapatuloy na wikang opisyal.
 • 15. -ang FILIPINO na batay sa Pilipino na batay naman sa Tagalog ang napili ng mga delegado ng Kumbensiyong Konstitusyunal. Patuloy na ginamit ang Filipino bilang wikang pambansa kahit na walang probisyon na nagtatakda ng paglinang at pagpapaunlad dito. -nanatiling wikang pambansa at opisyal na wika ang Pilipino hanggang sa pagtibayin ang Konstitusyon ng 1987 (Art. 14, sek. 6).
 • 16. 1987 KONSTITUSYON (Art. 14, Sek. 6) -ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa salig sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. -kinilala ng mga delegado ang Pilipino na nukleo ng Filipino. Kinilala nila ito na may mayamang bokabularyo at literatura at sinasalita ng nakararaming mamamayang Pilipino. Upang lalong mapaunlad at magamit ang wikang Filipino, nilagdaan ni Pangulong Corazon C. Aquino ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335.
 • 17. KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP BLG. 335 -o nag-aatas sa lahat ng kagawaran/ kawanihan/ tanggapan/ ahensiya/ instrumentaliti ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang para sa layuning magamit ang wikang Filipino sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensiya. Ang noo’y Linangan ng mga Wika sa Pilipinas (na dating Surian ng Wikang Pambansa) ang nagpatupad ng kautusang ito.
 • 18. PANGULONG CORAZON C. AQUINO -nilikha ang Batas Republika Blg. 7104. nalikha ang Komisyon sa Wikang Filipino noong Agosto 14, 1991. -ito ay may tungkuling magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Pilipinas.
 • 20. Disyembre 30, 1937 - iprinoklamang wikang Tagalog ang magiging batayan ng Wikang Pambansa. Magkakabisa ang proklamasyong ito dalawang taon matapos itong mapagtibay. 1940 - ipinag-utos ang pagtuturo ng Wikang Pambansa sa ikaapat na taon sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan at sa mga pribadong institusyong pasanayang pangguro sa
 • 21. Hunyo 4, 1946 - nagkabisa ang Batas Komonwelt Blg. 570 na pinagtibay ng pambansang Asamblea noong Hunyo 7, 1940 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa nang wikang opisyal. 1959 - ibinaba ng Kalihim Jose B. Romero ng Edukasyon ang Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 na nagsasaad na ang wikang Pambansa ay tatawaging Pilipino upang mailagan ang mahabang katawagang “Wikang Pambansang Pilipino” o “Wikang Pambansa Batay sa
 • 22. 1987 - Filipino na ang ngalan ng wikang pambansa, alinsunod sa Konstitusyon na nagtatadhanang ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.>> Ito ay hindi pinaghalo-halong sangkap mula sa iba’t ibang katutubong wika; bagkus, ito’y may
 • 23. MGA PROBISYONG PANGWIKA - SALIGANG- BATAS
 • 24. Saligang-Batas ng Biyak-na-bato (1896) Ang Wikang Tagalog ang magiging opisyal na wika ng Pilipinas. Saligang-Batas ng 1935 Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tung sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Hanggang hindi nagtatadhana ng iba ang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na
 • 25. Saligang-Batas 1973 Ang Batasang pambansa as dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pormal na adopsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging
 • 26. Saligang-Batas 1987 Seksyon 6. Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na
 • 27. •Seksyon 7.Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hangga’t walang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wika ng rehiyon ay pantulong na mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing opisyal na pantulong na midyum ng pagtuturo. Dapat
 • 28. Seksyon 8. Ang Konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic, at Kastila. Seksyon 9. Dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili sa Filipino at iba pang mga