SlideShare a Scribd company logo
A LINGUA NO PRIMEIRO TERZO DO S. XX
DO REXIONALISMO AO NACIONALISMO Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza” (Cambados 1876-1959)
Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza” (Cambados 1876-1959) ,[object Object],[object Object]
Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza” (Cambados 1876-1959) ,[object Object],[object Object],[object Object]
O líder agrarista Basilio Álvarez AGRARISMOS 1907-1914
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],AGRARISMOS
Mobilización agrarista: Portada do disco “Érguete!!” do grupo estradense Xenreira AGRARISMOS
IRMANDADES DA FALA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
IRMANDADES DA FALA ,[object Object],1916-1922
 
IRMANDADES DA FALA ,[object Object]
A nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso: sen a lingua morreremos como pobo, e nada significaremos xamais na cultura universal. Se o galego quere ser máis que habitante dun territorio, se arela ser un factor de universalidade e de cosmopolitismo, soamente co emprego da lingua propia poderá selo. Arrenegando da lingua, terá que avergoñarse sempre de si mesmo. Creando valores na lingua propia, axiña seremos universais. ANTÓN VILLAR PONTE IRMANDADES DA FALA
IRMANDADES DA FALA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
IRMANDADES DA FALA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ÉPOCA NÓS
[object Object],O Grupo Nós ,[object Object],[object Object],[object Object],Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco xunto a Florentino López Cuevillas eAntón Losada Diéguez
[object Object],[object Object],[object Object],O Grupo Nós ,[object Object],[object Object]
Sección de Filoloxía , coordinador Armando Cotarelo .  Sección de Arte e Letras, coord. A. R. Castelao . Sección de Etnografía, coord. Vicente Risco . Sección de Historia, coord. Cabeza de León ,  presidente do Seminario de 1925 a 1934. Sección de Prehistoria, coord. F. López Cuevillas . Sección de Xeografía, coord. Otero Pedrayo . Sección de Historia da Arte, coord. Xesús Carro . Sección de Historia da Literatura,coord. X.Filgueira Valverde . Sección de Pedagoxía, coord. Díaz Rozas . Sección de Ciencias Aplicadas, coord. Manuel Gómez Román . Sección de Ciencias Naturais , coord. Luis Iglesias . Sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas; coord. Lois Tobío . O Seminario de Estudos Galegos O SEG, institución fundamental na ideación da identidade de Galiza e na investigación da nosa historia e cultura, foi creado por un grupo de mozos universitarios entre os que se contaban, entre outros, Lois Tobío, Bouza Brey e Fil-gueira Valverde no outono de 1923. O SEG posibilitou,nos seus trece anos de historia, o vencello dun bo número de profesores e alumnos universitarios cos intelectuais máis destacados do galeguismo como Risco, Otero Pedrayo, Ló-pez Cuevillas ou Castelao . SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],“ Hoy se hace literatura gallega, acaso más gallega que nunca; pero la mejor se hace en castellano. En castellano porque el gallego ya no es una lengua literaria [...] El gallego debe conservarse como una parte de nuestro bellísimo folclore[...] pero el que quiera ser leído que escriba en castellano” Vicente Risco (1884-1963)
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],É un dos autores máis prolíficos da literatura galega: cultivou todos os xéneros con brillantez e destacou polo seu saber enciclopédico e a súa oratoria privilexiada. Destaca nomeadamente a súa obra narra-tiva, con títulos como Os camiños da vida  e  Arredor de si . Otero Pedrayo (1888-1976)
 
CASTELAO POLÍTICO Durante a 2ª República (1931-1936) desenvolveu un importante labor político: - Participou na constitución do Partido Galeguista - En 1931 resultou elixido deputado nas Cortes Constituíntes -Foi desterrado por medio dun traslado administrativo forzoso a Badaxoz en novembro de 1934. -Durante o seu desterro escribiu para A Nosa Terra unha serie de artigos co título Verbas de chumbo que posterior-mente integraría no ensaio Sempre en Galiza  (1944), libro de referencia para o nacionalismo galego. -En 1936 foi escollido de novo deputado na candidatura da Fronte Popular. - Protagonizou a campaña pro-Estatuto de Autonomía de Galiza, aprobado en plebiscito o 28 de xuño de 1936.
Castelao artista Durante os anos vinte, Castelao con-verteuse na principal figura da arte galega. Desta etapa son os seus me-llores cadros, a consagración defini-tiva como caricaturista
Atila en Galicia (1937) Galicia mártir (1937) Milicianos (1938) Iniciada a Guerra, embarca cara a Nova York ao encomendarlle o goberno a realización dunha cam-paña de axuda á República en América. Conseguiu recadar 50.000 dólares e organizou a Fronte Po-pular Antifascista Galega , Castelao artista
Castelao pintando as máscaras da obra Os vellos non deben de namorarse Castelao artista
Algúns dos seus puntos principais: O PROGRAMA POLÍTICO do Partido Galeguista era nas súas liñas xerais continuador do formulado polas Irmandades da Fala nas súas diversas asembleas. PARTIDO GALEGUISTA ►  autodeterminación política de Galiza ►  constitución dun Parlamento e un Goberno galego dentro da Constitución da República ►  oficialidade da lingua galega ►  reforma agraria ►  eliminación do caciquismo  ►  igualdade política da muller PROCLAMACIÓN DA SEGUNDA REPÚBLICA (14-05-1931)
EL ESCOLANTE ANDALUZ - ¿Cuánto año tiene? - Non temos año ningún; temos unha ovella - De andar a servir se me esquen- ció de todo el jallego. - Vaites, vaites.
DIALECTALISMO Uso literario de formas dialectais correspon- dentes á zona propia de cada escritor INTERDIALECTALISMO Uso literario de formas dialectais proceden- tes de diferentes áreas lingüísticas mestura- das, sen ningún criterio filolóxico SUPRADIALECTALISMO Procura dun modelo de lingua unificado,va- léndose das formas existentes na fala galega, Escollidos con criterios científicos
REAL DECRETO DE 1902 CONSTITUCIÓN REPUBLICANA DE 1931
Nosotros no escribimos en gallego. Sin embargo, nos solaza la lectura de nuestros poetas; nos encanta la belleza hogareña de nuestras canciones populares. Y las oiremos y las recitaremos sin se nos ocurra pensar que con ello sea posible lastimar un interés, inmediato ni remoto, de España. Pero es que en la escuela de los ultimos tiempos se había infiltrado el galle- guismo político, con una finalidad desintegradora. No queremos creer que en todos los casos se hubiese llegado a obrar por inspiraciones de Moscú. Queremos quedarnos más atrás. De todos modos, donde entrase el propó- sito de dividir la nación en nacionalidades, ya estaba presente la locura, criminal o necia. El Estado interviene, bien avisado, las escuelas. Los maestros peligrosos fueron substituídos o llamados a la cordura. ESPAÑOLES NADA MÁS Las lenguas vernáculas en la patria grande, que es España JAIME SOLÁ, Vida Gallega , 1937
EVOLUCIÓN DA LINGUA HABITUAL EN GALIZA DESDE 1924 ATÉ 1974 (MONOLINGÜISMO)
3.- Os intelectuais galeguistas do primeiro terzo do século XX levaron a cabo un importante labor na purificación do galego de elementos foráneos, conseguindo así un estado de uso ideal da lingua 4.- A situación da ortografía no primeiro terzo do século XX é absolu- tamente caótica, ao non existiren criterios unificados para a escrita 4.- A situación da ortografía no primeiro terzo do século XX é absolu- tamente caótica, ao non existiren criterios unificados para a escrita 3.- Os intelectuais galeguistas do primeiro terzo do século XX levaron a cabo un importante labor na purificación do galego de elementos foráneos, conseguindo así un estado de uso ideal da lingua 2.- Unha das principais aportacións do grupo Nós á lingua galega foi o seu uso como lingua vehicular para disciplinas como a historia, etno- grafía, arqueoloxía, xornalismo, filosofia, etc. nas que nunca fora empregada anteriormente 1.- O nacionalismo nace en Galiza a principios do século XX, da man do Partido Galeguista, claramente vinculado desde o seu inicio á de- fensa da lingua 2.- Unha das principais aportacións do grupo Nós á lingua galega foi o seu uso como lingua vehicular para disciplinas como a historia, etno- grafía, arqueoloxía, xornalismo, filosofia, etc. nas que nunca fora empregada anteriormente 1.- O nacionalismo nace en Galiza a principios do século XX, da man do Partido Galeguista, claramente vinculado desde o seu inicio á de- fensa da lingua COMENTAR A VERACIDADE OU FALSIDADE DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS
Cuestións para a reflexión ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FONTES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O 1º TERZO DO SÉCULO XX

More Related Content

What's hot

Generacion del 27
Generacion del 27Generacion del 27
Generacion del 27
Giovani Alexis Saez Vega
 
Vangardas Galegas
Vangardas GalegasVangardas Galegas
Vangardas Galegas
noagaliza
 
Ramón del valle inclán
Ramón del valle inclánRamón del valle inclán
Ramón del valle inclán
marinverarmv
 
El teatro español del siglo xx hasta 1939
El teatro español del siglo xx hasta 1939El teatro español del siglo xx hasta 1939
El teatro español del siglo xx hasta 1939
CASTOSM
 
Presentación poesía postguerra
Presentación poesía postguerraPresentación poesía postguerra
Presentación poesía postguerra
auroravicario
 
Valle IncláN
Valle IncláNValle IncláN
Valle IncláN
Ana Hdez Valls
 
9. A literatura galega do exilio entre 1936 e 1976
9. A literatura galega do exilio entre 1936 e 19769. A literatura galega do exilio entre 1936 e 1976
9. A literatura galega do exilio entre 1936 e 1976Lourenço Alvarez Ruiz
 
Lingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso Emilio
Lingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso EmilioLingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso Emilio
Lingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso EmilioRomán Landín
 
El teatro español de posguerra
El teatro español de posguerraEl teatro español de posguerra
El teatro español de posguerra
Edu Ares
 
UltraíSmo
UltraíSmoUltraíSmo
UltraíSmo
Fernando Santana
 
La Segunda República (1931-1936)
La Segunda República (1931-1936)La Segunda República (1931-1936)
La Segunda República (1931-1936)
Rafael Urías
 
Generación del 27
Generación del 27Generación del 27
Generación del 27
lenguaorejaverde
 
cabanillas
cabanillascabanillas
cabanillasxenevra
 
Teatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principales
Teatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principalesTeatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principales
Teatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principales
JuliTrigo
 
Esquema da literatura galega contemporánea
Esquema da literatura galega contemporáneaEsquema da literatura galega contemporánea
Esquema da literatura galega contemporánea
Román Landín
 
Federico García Lorca
Federico García LorcaFederico García Lorca
Federico García Lorca
hpalmada
 
A literatura do exilio entre 1936 e 1976
A literatura do exilio entre 1936 e 1976A literatura do exilio entre 1936 e 1976
A literatura do exilio entre 1936 e 1976
trafegandoronseis
 

What's hot (20)

Generacion del 27
Generacion del 27Generacion del 27
Generacion del 27
 
Vangardas Galegas
Vangardas GalegasVangardas Galegas
Vangardas Galegas
 
A Literatura No Tempo Das Irmandades Da Fala
A Literatura No Tempo Das Irmandades Da FalaA Literatura No Tempo Das Irmandades Da Fala
A Literatura No Tempo Das Irmandades Da Fala
 
Ramón del valle inclán
Ramón del valle inclánRamón del valle inclán
Ramón del valle inclán
 
El teatro español del siglo xx hasta 1939
El teatro español del siglo xx hasta 1939El teatro español del siglo xx hasta 1939
El teatro español del siglo xx hasta 1939
 
Presentación poesía postguerra
Presentación poesía postguerraPresentación poesía postguerra
Presentación poesía postguerra
 
O prerrexurdimento
O prerrexurdimentoO prerrexurdimento
O prerrexurdimento
 
1. a poesía das irmandades da fala
1. a poesía das irmandades da fala1. a poesía das irmandades da fala
1. a poesía das irmandades da fala
 
Valle IncláN
Valle IncláNValle IncláN
Valle IncláN
 
9. A literatura galega do exilio entre 1936 e 1976
9. A literatura galega do exilio entre 1936 e 19769. A literatura galega do exilio entre 1936 e 1976
9. A literatura galega do exilio entre 1936 e 1976
 
Lingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso Emilio
Lingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso EmilioLingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso Emilio
Lingua e Cultura Galegas na Posguerra. A Poesía. Celso Emilio
 
El teatro español de posguerra
El teatro español de posguerraEl teatro español de posguerra
El teatro español de posguerra
 
UltraíSmo
UltraíSmoUltraíSmo
UltraíSmo
 
La Segunda República (1931-1936)
La Segunda República (1931-1936)La Segunda República (1931-1936)
La Segunda República (1931-1936)
 
Generación del 27
Generación del 27Generación del 27
Generación del 27
 
cabanillas
cabanillascabanillas
cabanillas
 
Teatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principales
Teatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principalesTeatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principales
Teatro posterior a 1939. tendencias, autores y obras principales
 
Esquema da literatura galega contemporánea
Esquema da literatura galega contemporáneaEsquema da literatura galega contemporánea
Esquema da literatura galega contemporánea
 
Federico García Lorca
Federico García LorcaFederico García Lorca
Federico García Lorca
 
A literatura do exilio entre 1936 e 1976
A literatura do exilio entre 1936 e 1976A literatura do exilio entre 1936 e 1976
A literatura do exilio entre 1936 e 1976
 

Viewers also liked

Elementos da narración
Elementos da narraciónElementos da narración
Elementos da narración
Marlou
 
Carlos Casares. Letras galegas 2017
Carlos Casares. Letras galegas 2017Carlos Casares. Letras galegas 2017
Carlos Casares. Letras galegas 2017
Marlou
 
Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquista
Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquistaTraballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquista
Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquistaMarlou
 
A lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XXA lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XXLuciano Fernández
 
A situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditaduraA situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditadura
Marlou
 
Lucía Buela. O Suso
Lucía Buela. O SusoLucía Buela. O Suso
Lucía Buela. O Suso
Marlou
 
Castelao
CastelaoCastelao
Castelao
Marlou
 
A ditadura
A ditaduraA ditadura
A ditadura
Marlou
 
A lingua no 1º terzo do s.xx
A lingua no 1º terzo do s.xxA lingua no 1º terzo do s.xx
A lingua no 1º terzo do s.xxMarlou
 
O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)
O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)
O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)
Marlou
 
Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.
Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.
Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.
Marlou
 
Radiografía do Idioma
Radiografía do IdiomaRadiografía do Idioma
Radiografía do Idioma
Susana Losada
 
Xullo
XulloXullo
Xullo
Marlou
 
Setembro
SetembroSetembro
Setembro
Marlou
 
Agosto
AgostoAgosto
Agosto
Marlou
 
Os textos xornalísticos
Os textos xornalísticosOs textos xornalísticos
Os textos xornalísticos
Marlou
 
Novembro
NovembroNovembro
Novembro
Marlou
 
Caderno viaxe ao Porto
Caderno viaxe ao PortoCaderno viaxe ao Porto
Caderno viaxe ao Porto
Marlou
 
Outubro
OutubroOutubro
Outubro
Marlou
 
Ecolingüismo
EcolingüismoEcolingüismo
EcolingüismoMarlou
 

Viewers also liked (20)

Elementos da narración
Elementos da narraciónElementos da narración
Elementos da narración
 
Carlos Casares. Letras galegas 2017
Carlos Casares. Letras galegas 2017Carlos Casares. Letras galegas 2017
Carlos Casares. Letras galegas 2017
 
Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquista
Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquistaTraballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquista
Traballo. A_lingua_baixo_a_ditadura_franquista
 
A lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XXA lingua galega nos comezos do s. XX
A lingua galega nos comezos do s. XX
 
A situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditaduraA situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditadura
 
Lucía Buela. O Suso
Lucía Buela. O SusoLucía Buela. O Suso
Lucía Buela. O Suso
 
Castelao
CastelaoCastelao
Castelao
 
A ditadura
A ditaduraA ditadura
A ditadura
 
A lingua no 1º terzo do s.xx
A lingua no 1º terzo do s.xxA lingua no 1º terzo do s.xx
A lingua no 1º terzo do s.xx
 
O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)
O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)
O GALEGO HOXE. (Traballo de investigación)
 
Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.
Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.
Usos da lingua e Hábitos lingüísticos.
 
Radiografía do Idioma
Radiografía do IdiomaRadiografía do Idioma
Radiografía do Idioma
 
Xullo
XulloXullo
Xullo
 
Setembro
SetembroSetembro
Setembro
 
Agosto
AgostoAgosto
Agosto
 
Os textos xornalísticos
Os textos xornalísticosOs textos xornalísticos
Os textos xornalísticos
 
Novembro
NovembroNovembro
Novembro
 
Caderno viaxe ao Porto
Caderno viaxe ao PortoCaderno viaxe ao Porto
Caderno viaxe ao Porto
 
Outubro
OutubroOutubro
Outubro
 
Ecolingüismo
EcolingüismoEcolingüismo
Ecolingüismo
 

Similar to O 1º TERZO DO SÉCULO XX

Literatura galega (1900-1936)
Literatura galega (1900-1936)Literatura galega (1900-1936)
Literatura galega (1900-1936)Román Landín
 
A xeración nós
A xeración nósA xeración nós
A xeración nós
trafegandoronseis
 
A prosa do 1º terzo
A prosa do 1º terzoA prosa do 1º terzo
A prosa do 1º terzo
xoanseca
 
A prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XXA prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XX
xenevra
 
A prosa das Irmandades
A prosa das IrmandadesA prosa das Irmandades
A prosa das Irmandades
Víctor Agrasar Salegui
 
Esquemas. Prosa 1916 - 1936
Esquemas. Prosa 1916 - 1936Esquemas. Prosa 1916 - 1936
Esquemas. Prosa 1916 - 1936
Marlou
 
Xeracion nos 21
Xeracion nos 21Xeracion nos 21
Xeracion nos 21
xenevra
 
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao NacionalismoEvolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismosebastian1983
 
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao NacionalismoEvolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismosebastian1983
 
Castelao
CastelaoCastelao
LETRAS GALEGAS, 2020
LETRAS GALEGAS, 2020LETRAS GALEGAS, 2020
LETRAS GALEGAS, 2020
ME PP
 
Irmandades da Fala
Irmandades da FalaIrmandades da Fala
Irmandades da Fala
BibliotecaRevoltas
 
Areal nº 6
Areal nº 6Areal nº 6
tema9_2010
tema9_2010tema9_2010
tema9_2010xenevra
 
Irmandades da fala e o grupo nós
Irmandades da fala e o grupo nósIrmandades da fala e o grupo nós
Irmandades da fala e o grupo nós
MaraFont
 
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Marlou
 
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nósO teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nósXosé Luís Janeiro Espiñeira
 

Similar to O 1º TERZO DO SÉCULO XX (20)

Literatura galega (1900-1936)
Literatura galega (1900-1936)Literatura galega (1900-1936)
Literatura galega (1900-1936)
 
A xeración nós
A xeración nósA xeración nós
A xeración nós
 
A prosa do 1º terzo
A prosa do 1º terzoA prosa do 1º terzo
A prosa do 1º terzo
 
A prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XXA prosa do primeiro terzo do século XX
A prosa do primeiro terzo do século XX
 
A prosa das Irmandades
A prosa das IrmandadesA prosa das Irmandades
A prosa das Irmandades
 
Esquemas. Prosa 1916 - 1936
Esquemas. Prosa 1916 - 1936Esquemas. Prosa 1916 - 1936
Esquemas. Prosa 1916 - 1936
 
Xeracion nos 21
Xeracion nos 21Xeracion nos 21
Xeracion nos 21
 
Autores letras galegas
Autores letras galegasAutores letras galegas
Autores letras galegas
 
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao NacionalismoEvolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
 
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao NacionalismoEvolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
Evolucion Do Galeguismo Cara Ao Nacionalismo
 
Castelao
CastelaoCastelao
Castelao
 
3. a prosa do 1º terzo do séc. xx
3. a prosa do 1º terzo do séc. xx3. a prosa do 1º terzo do séc. xx
3. a prosa do 1º terzo do séc. xx
 
LETRAS GALEGAS, 2020
LETRAS GALEGAS, 2020LETRAS GALEGAS, 2020
LETRAS GALEGAS, 2020
 
Irmandades da Fala
Irmandades da FalaIrmandades da Fala
Irmandades da Fala
 
Areal nº 6
Areal nº 6Areal nº 6
Areal nº 6
 
tema9_2010
tema9_2010tema9_2010
tema9_2010
 
Irmandades da fala e o grupo nós
Irmandades da fala e o grupo nósIrmandades da fala e o grupo nós
Irmandades da fala e o grupo nós
 
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
Dos arquivos do trasno. Rafael Dieste (por Yaiza Otero)
 
Castelao
CastelaoCastelao
Castelao
 
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nósO teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
O teatro do primeiro terzo do século xx irmandades, vangardas e grupo nós
 

More from Marlou

Despois de ver... Sempre Xonxa
Despois de ver... Sempre XonxaDespois de ver... Sempre Xonxa
Despois de ver... Sempre Xonxa
Marlou
 
Literaturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade media
Marlou
 
Bases concurso microrrelatos medo 19 20
Bases concurso microrrelatos medo 19 20Bases concurso microrrelatos medo 19 20
Bases concurso microrrelatos medo 19 20
Marlou
 
Como escribir un microrrelato
Como escribir un microrrelatoComo escribir un microrrelato
Como escribir un microrrelato
Marlou
 
Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)
Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)
Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)
Marlou
 
O galego nos SSEE
O galego nos SSEEO galego nos SSEE
O galego nos SSEE
Marlou
 
25abril1974 (carla vidal)
25abril1974 (carla vidal)25abril1974 (carla vidal)
25abril1974 (carla vidal)
Marlou
 
A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)
A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)
A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)
Marlou
 
100mulleres
100mulleres100mulleres
100mulleres
Marlou
 
Calendario 2019 (AS-PG)
Calendario 2019 (AS-PG)Calendario 2019 (AS-PG)
Calendario 2019 (AS-PG)
Marlou
 
Milicianos
MilicianosMilicianos
Milicianos
Marlou
 
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de RianxoCartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Marlou
 
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de RianxoCartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Marlou
 
Cartaz semana 26n18
Cartaz semana 26n18Cartaz semana 26n18
Cartaz semana 26n18
Marlou
 
Folleto triptico rianxo en negro
Folleto triptico rianxo en negroFolleto triptico rianxo en negro
Folleto triptico rianxo en negro
Marlou
 
Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19
Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19
Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19
Marlou
 
Atila en Galiza
Atila en GalizaAtila en Galiza
Atila en Galiza
Marlou
 
Galiza mártir
Galiza mártirGaliza mártir
Galiza mártir
Marlou
 
O reino de_Galiza
O reino de_GalizaO reino de_Galiza
O reino de_Galiza
Marlou
 
Decembro
DecembroDecembro
Decembro
Marlou
 

More from Marlou (20)

Despois de ver... Sempre Xonxa
Despois de ver... Sempre XonxaDespois de ver... Sempre Xonxa
Despois de ver... Sempre Xonxa
 
Literaturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade media
 
Bases concurso microrrelatos medo 19 20
Bases concurso microrrelatos medo 19 20Bases concurso microrrelatos medo 19 20
Bases concurso microrrelatos medo 19 20
 
Como escribir un microrrelato
Como escribir un microrrelatoComo escribir un microrrelato
Como escribir un microrrelato
 
Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)
Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)
Contextos 1. la belle epoque (90 10-20)
 
O galego nos SSEE
O galego nos SSEEO galego nos SSEE
O galego nos SSEE
 
25abril1974 (carla vidal)
25abril1974 (carla vidal)25abril1974 (carla vidal)
25abril1974 (carla vidal)
 
A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)
A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)
A muller na Literatura Galega (Mercedes Queixas)
 
100mulleres
100mulleres100mulleres
100mulleres
 
Calendario 2019 (AS-PG)
Calendario 2019 (AS-PG)Calendario 2019 (AS-PG)
Calendario 2019 (AS-PG)
 
Milicianos
MilicianosMilicianos
Milicianos
 
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de RianxoCartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
 
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de RianxoCartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
Cartel 2019 - Actos Castelao - Concello de Rianxo
 
Cartaz semana 26n18
Cartaz semana 26n18Cartaz semana 26n18
Cartaz semana 26n18
 
Folleto triptico rianxo en negro
Folleto triptico rianxo en negroFolleto triptico rianxo en negro
Folleto triptico rianxo en negro
 
Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19
Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19
Bases concurso microrrelatos Samaín 18-19
 
Atila en Galiza
Atila en GalizaAtila en Galiza
Atila en Galiza
 
Galiza mártir
Galiza mártirGaliza mártir
Galiza mártir
 
O reino de_Galiza
O reino de_GalizaO reino de_Galiza
O reino de_Galiza
 
Decembro
DecembroDecembro
Decembro
 

Recently uploaded

O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
iesasorey
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
Rosa Fernandez Carrera
 
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Red Académica Internacional Historia a Debate
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
RemoeaLinguaLinguaGa
 
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
iesasorey
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
David Casado Bravo
 

Recently uploaded (6)

O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxeO Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
O Río Umia, a inspiración desde a paisaxe
 
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
" Vixainas, o galego ten maxia " (Un conto en galego para o galego)
 
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade MediaViolencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
Violencia e morte do señor en Galicia na Baixa Idade Media
 
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdfRevista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
Revista do EDLG O_Son_Rebuldeiro2024.pdf
 
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdfÁlvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
Álvaro Escudero Torres, Xabier Besada - Ríos Galegos - 3 ESO B.pdf
 
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdfTraballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
Traballos impactos ambientais alumnado bioloxía 4º ESOomp.pdf
 

O 1º TERZO DO SÉCULO XX

 • 1. A LINGUA NO PRIMEIRO TERZO DO S. XX
 • 2. DO REXIONALISMO AO NACIONALISMO Ramón Cabanillas, o “Poeta da Raza” (Cambados 1876-1959)
 • 3.
 • 4.
 • 5. O líder agrarista Basilio Álvarez AGRARISMOS 1907-1914
 • 6.
 • 7. Mobilización agrarista: Portada do disco “Érguete!!” do grupo estradense Xenreira AGRARISMOS
 • 8.
 • 9.
 • 10.  
 • 11.
 • 12. A nosa lingua é o camiño de ouro da nosa redención e do noso progreso: sen a lingua morreremos como pobo, e nada significaremos xamais na cultura universal. Se o galego quere ser máis que habitante dun territorio, se arela ser un factor de universalidade e de cosmopolitismo, soamente co emprego da lingua propia poderá selo. Arrenegando da lingua, terá que avergoñarse sempre de si mesmo. Creando valores na lingua propia, axiña seremos universais. ANTÓN VILLAR PONTE IRMANDADES DA FALA
 • 13.
 • 14.
 • 16.
 • 17.
 • 18. Sección de Filoloxía , coordinador Armando Cotarelo . Sección de Arte e Letras, coord. A. R. Castelao . Sección de Etnografía, coord. Vicente Risco . Sección de Historia, coord. Cabeza de León , presidente do Seminario de 1925 a 1934. Sección de Prehistoria, coord. F. López Cuevillas . Sección de Xeografía, coord. Otero Pedrayo . Sección de Historia da Arte, coord. Xesús Carro . Sección de Historia da Literatura,coord. X.Filgueira Valverde . Sección de Pedagoxía, coord. Díaz Rozas . Sección de Ciencias Aplicadas, coord. Manuel Gómez Román . Sección de Ciencias Naturais , coord. Luis Iglesias . Sección de Ciencias Sociais, Xurídicas e Económicas; coord. Lois Tobío . O Seminario de Estudos Galegos O SEG, institución fundamental na ideación da identidade de Galiza e na investigación da nosa historia e cultura, foi creado por un grupo de mozos universitarios entre os que se contaban, entre outros, Lois Tobío, Bouza Brey e Fil-gueira Valverde no outono de 1923. O SEG posibilitou,nos seus trece anos de historia, o vencello dun bo número de profesores e alumnos universitarios cos intelectuais máis destacados do galeguismo como Risco, Otero Pedrayo, Ló-pez Cuevillas ou Castelao . SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
 • 19.
 • 20.
 • 21.  
 • 22. CASTELAO POLÍTICO Durante a 2ª República (1931-1936) desenvolveu un importante labor político: - Participou na constitución do Partido Galeguista - En 1931 resultou elixido deputado nas Cortes Constituíntes -Foi desterrado por medio dun traslado administrativo forzoso a Badaxoz en novembro de 1934. -Durante o seu desterro escribiu para A Nosa Terra unha serie de artigos co título Verbas de chumbo que posterior-mente integraría no ensaio Sempre en Galiza (1944), libro de referencia para o nacionalismo galego. -En 1936 foi escollido de novo deputado na candidatura da Fronte Popular. - Protagonizou a campaña pro-Estatuto de Autonomía de Galiza, aprobado en plebiscito o 28 de xuño de 1936.
 • 23. Castelao artista Durante os anos vinte, Castelao con-verteuse na principal figura da arte galega. Desta etapa son os seus me-llores cadros, a consagración defini-tiva como caricaturista
 • 24. Atila en Galicia (1937) Galicia mártir (1937) Milicianos (1938) Iniciada a Guerra, embarca cara a Nova York ao encomendarlle o goberno a realización dunha cam-paña de axuda á República en América. Conseguiu recadar 50.000 dólares e organizou a Fronte Po-pular Antifascista Galega , Castelao artista
 • 25. Castelao pintando as máscaras da obra Os vellos non deben de namorarse Castelao artista
 • 26. Algúns dos seus puntos principais: O PROGRAMA POLÍTICO do Partido Galeguista era nas súas liñas xerais continuador do formulado polas Irmandades da Fala nas súas diversas asembleas. PARTIDO GALEGUISTA ► autodeterminación política de Galiza ► constitución dun Parlamento e un Goberno galego dentro da Constitución da República ► oficialidade da lingua galega ► reforma agraria ► eliminación do caciquismo ► igualdade política da muller PROCLAMACIÓN DA SEGUNDA REPÚBLICA (14-05-1931)
 • 27. EL ESCOLANTE ANDALUZ - ¿Cuánto año tiene? - Non temos año ningún; temos unha ovella - De andar a servir se me esquen- ció de todo el jallego. - Vaites, vaites.
 • 28. DIALECTALISMO Uso literario de formas dialectais correspon- dentes á zona propia de cada escritor INTERDIALECTALISMO Uso literario de formas dialectais proceden- tes de diferentes áreas lingüísticas mestura- das, sen ningún criterio filolóxico SUPRADIALECTALISMO Procura dun modelo de lingua unificado,va- léndose das formas existentes na fala galega, Escollidos con criterios científicos
 • 29. REAL DECRETO DE 1902 CONSTITUCIÓN REPUBLICANA DE 1931
 • 30. Nosotros no escribimos en gallego. Sin embargo, nos solaza la lectura de nuestros poetas; nos encanta la belleza hogareña de nuestras canciones populares. Y las oiremos y las recitaremos sin se nos ocurra pensar que con ello sea posible lastimar un interés, inmediato ni remoto, de España. Pero es que en la escuela de los ultimos tiempos se había infiltrado el galle- guismo político, con una finalidad desintegradora. No queremos creer que en todos los casos se hubiese llegado a obrar por inspiraciones de Moscú. Queremos quedarnos más atrás. De todos modos, donde entrase el propó- sito de dividir la nación en nacionalidades, ya estaba presente la locura, criminal o necia. El Estado interviene, bien avisado, las escuelas. Los maestros peligrosos fueron substituídos o llamados a la cordura. ESPAÑOLES NADA MÁS Las lenguas vernáculas en la patria grande, que es España JAIME SOLÁ, Vida Gallega , 1937
 • 31. EVOLUCIÓN DA LINGUA HABITUAL EN GALIZA DESDE 1924 ATÉ 1974 (MONOLINGÜISMO)
 • 32. 3.- Os intelectuais galeguistas do primeiro terzo do século XX levaron a cabo un importante labor na purificación do galego de elementos foráneos, conseguindo así un estado de uso ideal da lingua 4.- A situación da ortografía no primeiro terzo do século XX é absolu- tamente caótica, ao non existiren criterios unificados para a escrita 4.- A situación da ortografía no primeiro terzo do século XX é absolu- tamente caótica, ao non existiren criterios unificados para a escrita 3.- Os intelectuais galeguistas do primeiro terzo do século XX levaron a cabo un importante labor na purificación do galego de elementos foráneos, conseguindo así un estado de uso ideal da lingua 2.- Unha das principais aportacións do grupo Nós á lingua galega foi o seu uso como lingua vehicular para disciplinas como a historia, etno- grafía, arqueoloxía, xornalismo, filosofia, etc. nas que nunca fora empregada anteriormente 1.- O nacionalismo nace en Galiza a principios do século XX, da man do Partido Galeguista, claramente vinculado desde o seu inicio á de- fensa da lingua 2.- Unha das principais aportacións do grupo Nós á lingua galega foi o seu uso como lingua vehicular para disciplinas como a historia, etno- grafía, arqueoloxía, xornalismo, filosofia, etc. nas que nunca fora empregada anteriormente 1.- O nacionalismo nace en Galiza a principios do século XX, da man do Partido Galeguista, claramente vinculado desde o seu inicio á de- fensa da lingua COMENTAR A VERACIDADE OU FALSIDADE DAS SEGUINTES AFIRMACIÓNS
 • 33.
 • 34.
 • 35.