SlideShare a Scribd company logo
Природата е много красива.
Тя е извор на живот. Ние сме нейни създания.
Както природата ни е дарена, така може да ни
бъде иззета, затова трябва да я пазим.
Тя е наша и животът ни без нея е немислим.
хора
растения
животни
гъби
Представители:
Кликни върху картинката.
размножават се
дишат
развиват се
хранят се
растат
умират
движат се
Какво е характерно за тях?
Представители:
вода
въздух
слънце
почви
скали
и др.
Кликни върху звездичката.
Защо не можем да живеем без слънце, вода и въздух?
Свържете така, че да е вярно.
Дава ни
светлина
и топлина.
Съдържа
кислород, който
вдишваме
непрекъснато.
Утолява
жаждата и
поддържа
живота.
Кликни върху картинката.
Защо живата природа не може да съществува без
неживата?
• За секунди си запушете нослетата. Какво се случва?
- Не ви достига въздух, за да дишате.
• Да си направим ветрило. Какво усещате?
- Вятърът, който усещате е движението на въздуха.
• Ако за няколко дни оставим цвете без вода и
светлина, какво ще се случи с него?
- Ще изсъхне.
Между живата и неживата природа съществува
непрекъсната връзка. Без слънцето, въздуха и
водата животът на земята е невъзможен.
И
З
В
О
Д
 Без вода човек може да живее няколко дни.
 Без въздух може да живее само няколко минути.
 Водата е полезна, но може да бъде и опасна.
 Трябва да сме внимателни със слънцето. То
може да ни навреди.
Природата е част от нас и ние сме част от нея.
Ако загубим природата - губим и себе си.
Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не
би попречило на абсолютно нищо да ни я отнеме.
„Природата никога
не спира в своето
движение и наказва
всяко бездействие."
Гьоте
ПРИРОДА
________ е част от природата.Човекът
Кликни върху двете сълзички и върху
текста във всеки закръглен правоъгълник,
за да видиш верните отговори..
________ зависи от природата. ________ влияе върху природата.Човекът Човекът
Понякога природата
се бунтува.
Тогава тя причинява
беди на хората.
Знаете ли какво
е природно
бедствие?
 естествени и в голяма степен
непредсказуеми природни явления;
За да се предпази от тях, човек трябва да
запази спокойствие и да спазва определени
правила на поведение.
 не са свързани с пряката намеса на човека
и не подлежат на контрол от него;
 водят до значителни човешки и
материални загуби, унищожават
природата;
Най-често срещани в България природни бедствия са:
земетресение
наводнение
буря горски пожари
земетресение
земетресение
 Природно явление, породено от внезапното и
бързо разместване на част от земната кора,
т.е. на повърхността на Земята.
 Не може да бъде предсказано предварително
и не може да бъде предотвратено.
 Става внезапно и е краткотрайно.
 Може да предизвика разрушения:
- Появяват се пукнатини в земята
и сградите.
- Възможно е и срутване на сгради,
възникване на пожари, експлозии,
свлачища, наводнения, предизви -
кани от повреди в ел. инсталации.
земетресение
 Епицентър – мястото, където възниква
земетресението на земната повърхност.
 Магнитуд – по него се оценява силата на
земетресението. Определя се по скали, като
най – известна е тази, създадена от Рихтер.
 На мястото на епицентъра земетресението се
усеща най – силно и разрушенията са най – големи.
 Земетресенията се изучават от сеизмолози.
Какво трябва да правим при земетресение?
При усещане на първия трус:
 Не напускай жилището, училището и изобщо сградата,
в която се намираш, освен ако можеш да излезеш на
открито за около 10 секунди.
 Заеми най-безопасното
място в сградата – под
рамката на вратата, близо до
вътрешна стена, колона, под
стабилна маса или легло.
 Не се качвай на асансьор.
Какво трябва да правим при земетресение?
 В обществения транспорт е по-добре да изчакаш
края на труса в превозното средство.
При усещане на първия трус:
 След първите вибрации люлеенето ще се засилва. Запази
самообладание и не хуквай към асансьора или стълбите.
 Ако си на улицата застани далеч от сгради
и далекопроводи.
 Окажи първа помощ, ако около теб има пострадали.
След преминаването на първия трус:
Какво трябва да правим при земетресение?
 Изключи електричеството, газта и водата.
 Вземи подготвения багаж и бързо напусни сградата.
 Слез по стълбите, не ползвай асансьор.
 Осигури предимство за майките с деца и за
възрастните хора.
 След като излезеш от сградата, отдалечи се на
открито място, най-малко на разстояние равно на
височината на най-близката постройка.
 Не заставай под далекопроводи, електрически,
трамвайни и тролейбусни мрежи.
 Спазвай висока лична
хигиена и не пий вода от
непроверени източници.
След земетресение има
опасност от възникване на
епидемии.
Какво трябва да правим при земетресение?
След земетресението:
 Изчакай излъчването на информация за затихване на
земните трусове и за отминалата опасност.
 Можеш да влезеш в жилището си само след основен
оглед на сградата, направен от компетентните органи.
 Съобщи на близките си, че си жив и здрав.
наводнение
наводнение
 Природно явление, породено от временното
заливане на дадена земна местност или територия
с огромно количество вода, вследствие на
повишаването на нивото на река, езеро, море или
океан.
 Причинява се от проливни дъждове, обилни
снеговалежи, замърсени корита на реките,
цунами, разрушаване на язовирни стени.
 Наводненията могат да
нанесат значителни щети
на сгради, коли, мостове,
пътища и дори да отнемат
човешки животи.
Какво трябва да правим при наводнение?
 Бързо напусни сградата или наводненото място.
 Потърси възможност да се застанеш на по - високо,
безопасно място /етаж/.
 Укриването в подлези и надлези е опасно.
горски пожари
горски пожари
 От мълнии, които освобождават
голямо количество енергия.
Основни причини за възникването
на естествените пожари:
 Самозапалване на вещества и материали.
 При високи температури от разлагането на треви и други
микроорганизми се отделя топлина, която също може да
стане причина за подпалване на горски площи.
 Късо съединение и аварии на електрически
далекопроводи, които минават над и в близост
до горите.
 Пожарите възникват при горещо време, но могат да
бъдат причинени и от човека.
горски пожари
 Унищожават растителност, животни, микроорганизми.
Щети, които причиняват горските пожари:
 Веднага звънни на телефон 160 или 112!
 Използвай мокри кърпи, дрехи или одеала.
 Унищожават хумуса в почвата и тя става неплодородна.
Предпазни мерки:
 Замърсява се въздухът.
Силните ветрове предизвикват:
бури урагани
торнадо /смерч/ тайфуни
буря
 Бурята е метеорологично явление, свързано със силно
раздвижване на атмосферата.
 Включва:
- силен вятър, гръмотевици и светкавици (гръмотевична буря);
- силни валежи или различни материали, носени от вятъра
(пясъчна буря, снежна буря).
 Може да разруши домовете на хората, да
унищожи реколтата.
Какво трябва да правим при буря?
 Добре е да стоиш на закрито, при затворени врати и
прозорци, за да избегнеш опасността от нараняване
при падащи предмети, клони и други.
 Ако бурята те застигне на открито:
- не бива да заставаш под дървета или близо до
електрически стълбове;
- не се докосвай до метални предмети;
- не се къпи на открито;
- търси подслон!
ураган
 Ураганът е тропически циклон.
 Около него се образуват огромни кълбесто-
дъждовни облаци, падат поройни дъждове,
бушуват силни ветрове.
 В океаните се образуват огромни вълни, които
причиняват катастрофални щети по крайбрежията.
цунами
 Природно явление, представляващо поредица
необичайно високи и разрушителни вълни,
възникващи при масивно разместване
на водите на езеро, море или океан.
 Причините за възникването могат да бъдат
земетресения, земни свличания, вулканични
изригвания или сблъсък с космически обекти.
 Вълните, породени от
цунамито започват да
нарастват на височина,
когато наближат брега.
 Има огромна
разрушителна сила.
торнадо
 Торнадо, наричано още смерч, е силен атмосферен
вихър, който образува въртящ се стълб от въздух,
свързващ повърхността на земята с купесто-
дъждовен, в редки случаи - с купест облак.
 Торнадата имат различна форма и размер, но в най-
честия случай имат вид на кондензационна фуния.
тайфун
 Тайфунът е ураганен циклон /вятър/.
 Причинява огромни природни
и материални щети.
 Рядко срещано бедствие за
населените места.
мълния
 Електрически искров разряд в атмосферата,
проявяващ се обикновено по време на буря и
съпроводен от гръмотевица.
вулкани
 Вулканът е геоложка формация
(най-често планина), при която
се наблюдава излизане на
магма (разтопена скална маса)
над земната повърхност.
единен телефон за
спешни повиквания
Животните първи усещат,
когато предстои земетресение.
Стават неспокойни, движат се в
различни посоки, вият, скимтят,
мяукат.
При горските пожари огънят
се разпространява бързо и
може да изгорят много дървета,
нужни за пречистване на въздуха.
Кои природни бедствия са изобразени на картините ?
Какво трябва да бъде поведението на децата при тях?
От какво са предизвикани природните бедствия,
изобразени на картинките? Свържи със стрелки.
Открий грешките. Как трябва да се постъпва
при тези природни бедствия?
При наводнение не се стои под
масата, а на възможно най –
високо място, където няма вода.
Показаното поведение е за
земетресение.
При светкавична буря се стои
вътре в сградата при
затворени врати и прозорци.
Показаното поведение е за
наводнение.
Природа наричаме:
хора, животни, растения;
всичко, което ни заобикаля
и не е направено от човека;
слънце, въздух, вода.
Живата природа включва:
човек, растения, въздух;
човек, скали, животни;
човек, растения, животни.
Представители на неживата природа са:
слънце, въздух, почви;
вода, въздух, човек;
слънце, въздух, животни.
Групирай представителите на жива и нежива природа.
1
скали
V
V
растение
V
животно
V
въздух
Vчовек
V
вода
3 Между изброените има една излишна дума. Открий я.
пожар наводнение земетресение
сезон буря изригване на вулкан
2
Х
Х
4
1. Природа.
2. Жива природа.
3. Нежива природа.
4. Връзка между жива и
нежива природа.
5. Природни бедствия.
6. Важни телефони
за помощ.
В презентацията са
използвани картинки
и снимки от Интернет.

More Related Content

What's hot

17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
Luiza Antova
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна областDani Parvanova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класVeska Petrova
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класVeska Petrova
 
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Думи със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниДуми със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниZlatka Chardakova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
 
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
 
нашата храна 2klas
нашата храна 2klasнашата храна 2klas
нашата храна 2klas
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна област
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
 
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Думи със струпани съгласни
Думи със струпани съгласниДуми със струпани съгласни
Думи със струпани съгласни
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
 

Viewers also liked

Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класЧовекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класVeska Petrova
 
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестГодишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класVeska Petrova
 
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвестVeska Petrova
 

Viewers also liked (13)

Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
 
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
 
Зима
Зима Зима
Зима
 
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
 
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класЧовекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
 
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, БулвестГодишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
Годишен преговор - Миналото на нашия народ - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
 
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
23. Дневен Режим - РК, Просвета - В. П.
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
 

Similar to 22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.

Природни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класVeska Petrova
 
Природни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополукиПриродни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополуки
NinaKaneva
 
презентация ветрове и бури
презентация ветрове и бурипрезентация ветрове и бури
презентация ветрове и бури
Alex Dimi
 
мълнии
мълниимълнии
мълнииdani_ni1
 
природа ос- 2 кл.
природа ос- 2 кл.природа ос- 2 кл.
природа ос- 2 кл.
Elisaveta Ivanova
 

Similar to 22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. (7)

Природни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 клас
 
Природни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополукиПриродни бедствия и злополуки
Природни бедствия и злополуки
 
презентация ветрове и бури
презентация ветрове и бурипрезентация ветрове и бури
презентация ветрове и бури
 
мълнии
мълниимълнии
мълнии
 
Бедствия
БедствияБедствия
Бедствия
 
22 april
22 april22 april
22 april
 
природа ос- 2 кл.
природа ос- 2 кл.природа ос- 2 кл.
природа ос- 2 кл.
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
 
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
 
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
 
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
 

22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Природата е много красива. Тя е извор на живот. Ние сме нейни създания. Както природата ни е дарена, така може да ни бъде иззета, затова трябва да я пазим. Тя е наша и животът ни без нея е немислим.
 • 6.
 • 8. размножават се дишат развиват се хранят се растат умират движат се Какво е характерно за тях?
 • 9.
 • 11.
 • 12. Защо не можем да живеем без слънце, вода и въздух? Свържете така, че да е вярно. Дава ни светлина и топлина. Съдържа кислород, който вдишваме непрекъснато. Утолява жаждата и поддържа живота. Кликни върху картинката.
 • 13. Защо живата природа не може да съществува без неживата?
 • 14. • За секунди си запушете нослетата. Какво се случва? - Не ви достига въздух, за да дишате. • Да си направим ветрило. Какво усещате? - Вятърът, който усещате е движението на въздуха. • Ако за няколко дни оставим цвете без вода и светлина, какво ще се случи с него? - Ще изсъхне. Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка. Без слънцето, въздуха и водата животът на земята е невъзможен. И З В О Д
 • 15.  Без вода човек може да живее няколко дни.  Без въздух може да живее само няколко минути.  Водата е полезна, но може да бъде и опасна.  Трябва да сме внимателни със слънцето. То може да ни навреди.
 • 16. Природата е част от нас и ние сме част от нея. Ако загубим природата - губим и себе си. Нека я пазим, защото даром ни е дадена, но това не би попречило на абсолютно нищо да ни я отнеме. „Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие." Гьоте
 • 17. ПРИРОДА ________ е част от природата.Човекът Кликни върху двете сълзички и върху текста във всеки закръглен правоъгълник, за да видиш верните отговори.. ________ зависи от природата. ________ влияе върху природата.Човекът Човекът
 • 18. Понякога природата се бунтува. Тогава тя причинява беди на хората.
 • 19. Знаете ли какво е природно бедствие?
 • 20.  естествени и в голяма степен непредсказуеми природни явления; За да се предпази от тях, човек трябва да запази спокойствие и да спазва определени правила на поведение.  не са свързани с пряката намеса на човека и не подлежат на контрол от него;  водят до значителни човешки и материални загуби, унищожават природата;
 • 21.
 • 22. Най-често срещани в България природни бедствия са: земетресение наводнение буря горски пожари
 • 24. земетресение  Природно явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора, т.е. на повърхността на Земята.  Не може да бъде предсказано предварително и не може да бъде предотвратено.  Става внезапно и е краткотрайно.  Може да предизвика разрушения: - Появяват се пукнатини в земята и сградите. - Възможно е и срутване на сгради, възникване на пожари, експлозии, свлачища, наводнения, предизви - кани от повреди в ел. инсталации.
 • 25. земетресение  Епицентър – мястото, където възниква земетресението на земната повърхност.  Магнитуд – по него се оценява силата на земетресението. Определя се по скали, като най – известна е тази, създадена от Рихтер.  На мястото на епицентъра земетресението се усеща най – силно и разрушенията са най – големи.  Земетресенията се изучават от сеизмолози.
 • 26. Какво трябва да правим при земетресение? При усещане на първия трус:  Не напускай жилището, училището и изобщо сградата, в която се намираш, освен ако можеш да излезеш на открито за около 10 секунди.  Заеми най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.  Не се качвай на асансьор.
 • 27. Какво трябва да правим при земетресение?  В обществения транспорт е по-добре да изчакаш края на труса в превозното средство. При усещане на първия трус:  След първите вибрации люлеенето ще се засилва. Запази самообладание и не хуквай към асансьора или стълбите.  Ако си на улицата застани далеч от сгради и далекопроводи.
 • 28.  Окажи първа помощ, ако около теб има пострадали. След преминаването на първия трус: Какво трябва да правим при земетресение?  Изключи електричеството, газта и водата.  Вземи подготвения багаж и бързо напусни сградата.  Слез по стълбите, не ползвай асансьор.  Осигури предимство за майките с деца и за възрастните хора.  След като излезеш от сградата, отдалечи се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.  Не заставай под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
 • 29.  Спазвай висока лична хигиена и не пий вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии. Какво трябва да правим при земетресение? След земетресението:  Изчакай излъчването на информация за затихване на земните трусове и за отминалата опасност.  Можеш да влезеш в жилището си само след основен оглед на сградата, направен от компетентните органи.  Съобщи на близките си, че си жив и здрав.
 • 31. наводнение  Природно явление, породено от временното заливане на дадена земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на река, езеро, море или океан.  Причинява се от проливни дъждове, обилни снеговалежи, замърсени корита на реките, цунами, разрушаване на язовирни стени.  Наводненията могат да нанесат значителни щети на сгради, коли, мостове, пътища и дори да отнемат човешки животи.
 • 32. Какво трябва да правим при наводнение?  Бързо напусни сградата или наводненото място.  Потърси възможност да се застанеш на по - високо, безопасно място /етаж/.  Укриването в подлези и надлези е опасно.
 • 34. горски пожари  От мълнии, които освобождават голямо количество енергия. Основни причини за възникването на естествените пожари:  Самозапалване на вещества и материали.  При високи температури от разлагането на треви и други микроорганизми се отделя топлина, която също може да стане причина за подпалване на горски площи.  Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите.  Пожарите възникват при горещо време, но могат да бъдат причинени и от човека.
 • 35. горски пожари  Унищожават растителност, животни, микроорганизми. Щети, които причиняват горските пожари:  Веднага звънни на телефон 160 или 112!  Използвай мокри кърпи, дрехи или одеала.  Унищожават хумуса в почвата и тя става неплодородна. Предпазни мерки:  Замърсява се въздухът.
 • 36. Силните ветрове предизвикват: бури урагани торнадо /смерч/ тайфуни
 • 37. буря  Бурята е метеорологично явление, свързано със силно раздвижване на атмосферата.  Включва: - силен вятър, гръмотевици и светкавици (гръмотевична буря); - силни валежи или различни материали, носени от вятъра (пясъчна буря, снежна буря).  Може да разруши домовете на хората, да унищожи реколтата.
 • 38. Какво трябва да правим при буря?  Добре е да стоиш на закрито, при затворени врати и прозорци, за да избегнеш опасността от нараняване при падащи предмети, клони и други.  Ако бурята те застигне на открито: - не бива да заставаш под дървета или близо до електрически стълбове; - не се докосвай до метални предмети; - не се къпи на открито; - търси подслон!
 • 39. ураган  Ураганът е тропически циклон.  Около него се образуват огромни кълбесто- дъждовни облаци, падат поройни дъждове, бушуват силни ветрове.  В океаните се образуват огромни вълни, които причиняват катастрофални щети по крайбрежията.
 • 40. цунами  Природно явление, представляващо поредица необичайно високи и разрушителни вълни, възникващи при масивно разместване на водите на езеро, море или океан.  Причините за възникването могат да бъдат земетресения, земни свличания, вулканични изригвания или сблъсък с космически обекти.  Вълните, породени от цунамито започват да нарастват на височина, когато наближат брега.  Има огромна разрушителна сила.
 • 41. торнадо  Торнадо, наричано още смерч, е силен атмосферен вихър, който образува въртящ се стълб от въздух, свързващ повърхността на земята с купесто- дъждовен, в редки случаи - с купест облак.  Торнадата имат различна форма и размер, но в най- честия случай имат вид на кондензационна фуния.
 • 42. тайфун  Тайфунът е ураганен циклон /вятър/.  Причинява огромни природни и материални щети.  Рядко срещано бедствие за населените места.
 • 43. мълния  Електрически искров разряд в атмосферата, проявяващ се обикновено по време на буря и съпроводен от гръмотевица.
 • 44. вулкани  Вулканът е геоложка формация (най-често планина), при която се наблюдава излизане на магма (разтопена скална маса) над земната повърхност.
 • 46. Животните първи усещат, когато предстои земетресение. Стават неспокойни, движат се в различни посоки, вият, скимтят, мяукат. При горските пожари огънят се разпространява бързо и може да изгорят много дървета, нужни за пречистване на въздуха.
 • 47. Кои природни бедствия са изобразени на картините ? Какво трябва да бъде поведението на децата при тях?
 • 48. От какво са предизвикани природните бедствия, изобразени на картинките? Свържи със стрелки.
 • 49. Открий грешките. Как трябва да се постъпва при тези природни бедствия? При наводнение не се стои под масата, а на възможно най – високо място, където няма вода. Показаното поведение е за земетресение. При светкавична буря се стои вътре в сградата при затворени врати и прозорци. Показаното поведение е за наводнение.
 • 50. Природа наричаме: хора, животни, растения; всичко, което ни заобикаля и не е направено от човека; слънце, въздух, вода. Живата природа включва: човек, растения, въздух; човек, скали, животни; човек, растения, животни. Представители на неживата природа са: слънце, въздух, почви; вода, въздух, човек; слънце, въздух, животни.
 • 51. Групирай представителите на жива и нежива природа.
 • 52.
 • 53. 1 скали V V растение V животно V въздух Vчовек V вода 3 Между изброените има една излишна дума. Открий я. пожар наводнение земетресение сезон буря изригване на вулкан
 • 55.
 • 56. 1. Природа. 2. Жива природа. 3. Нежива природа. 4. Връзка между жива и нежива природа. 5. Природни бедствия. 6. Важни телефони за помощ.
 • 57. В презентацията са използвани картинки и снимки от Интернет.