SlideShare a Scribd company logo
Всички живи организми се нуждаят от:

УСЛОВИЯ
ЗА ЖИВОТ
Условията за живот не са еднакви навсякъде.

Има места, където
е много студено.

Има места, където е много
горещо и е голяма суша.

Има места, които крият
много опасности за
живите организми.
СРЕДА НА ЖИВОТ
За да оцелеят в тези различни условия,
всички живи организми са намерили свой
дом в природата, наречен среда на живот.

речник
план

Всички животни и
растения са се
приспособили към
своята среда на живот.
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВРАГОВЕ
Някои от най-често срещаните
приспособления на животните и
растенията за предпазване от врагове са:
• бягат, летят и плуват бързо;
• защитна окраска;
• здрава черупка;
• бодли, шипчета;
• отделят отрова;
и други
план
Как заекът, лястовицата и рибата се
спасяват от враговете си?
заек

 Има дълги задни
крака, които му помагат да
бяга
и да скача бързо.
 Има големи уши, които
могат да се движат във
всички посоки и да долавят
дори най-слабия шум.


Очите му са разположени
странично на главата.
Затова има добре развито
периферно зрение, което му
помага да види бързо врага
и да се предпази.
лястовица
 Тя е бърз летец, което ѝ
помага бързо да избяга от
орлите, котките и лисиците.
 Лови комари и мушици.

риби

 Рибите са добри
плувци. Плуват
бързо и си намират
скривалища, което
ги спасява от
врагове.
Животните притежават много и разнообразни
приспособления за защита от неприятели.

Някои животни имат окраска, която се
слива с тази на околната среда. Когато
застанат неподвижно,те стават трудно
забележими за враговете.
Зелената окраска
помага на жабата да
се слее с листата.
Така тя става
незабележима.
 Ярката петниста окраска на
дъждовника предупреждава:
„Аз съм опасен!“
 От кожата му се
отделя отрова.

дъждовник
гущер

 Гущерите откъсват
опашката си при преследване,
но тя остава да се движи.
Това обърква
противника му, а той
успява да избяга.


След няколко дни
опашката отново
пораства.
морски
звезди

 Морските звезди
могат да
откъснат едно
от пипалата си,
ако ги нападнат.
На негово място
израства ново.
Има животни, които освен окраската си,
използват и отрова за защита.
 Много змии изпускат
отровна течност.

змия

 Други имат
отровни
зъби.

 Паяците, осите,
пчелите имат
отровни или
парливи жила.
октопод

 Октоподът изпуска
тъмносиня течност,
която го скрива
от неприятеля и
му дава
възможност да
избяга.

Някои животни променят цвета на
кожата си, за да се слеят със средата.
 Такова животно е

хамелеонът.
Животните, които се движат бавно, имат
нужда от друга защита. Те имат защитни
черупки, в които се крият или бодли.
 Костенурката се движи
бавно, но здравата
черупка я предпазва от
врагове.

костенурка

 Крайниците и
главата ѝ са
покрити с
люспи.
 Има остри
нокти.
охлюв

 Охлювът също се
движи бавно, но
здравата му черупка го
предпазва от врагове.
 Тялото му е покрито
със слуз.

таралеж

 И таралежите се
движат бавно, но
бодлите им ги
предпазват от
врагове.
 Повече от тях
бягат много
бързо.
 Вълците, лисиците,
тигрите и други
имат остри
зъби, здрави големи
нокти и остро
Кой цвят е най-подходящ, ако искате да се скриете
в снега?

Най-подходяща е бялата или по-светла окраска.
Знаете ли какви са защитните приспособления
на калинката?

 Калинката отделя
течност с неприятна
миризма и затова
нейната окраска
предупреждава
птиците.
Много растения също имат приспособления,
които ги предпазват от техните врагове.

коприва

 Копривата
е покрита с тънки
власинки, които при
допир отделят
парлив сок.

 Магарешкият бодил и кактусите
имат бодли, които ги предпазват да не
ги изяждат животните.
Много растения отделят отровен сок.
ПРЕДПАЗВАНЕ от СТУД,
ГОРЕЩИНА и СУША

план

Как хората се предпазват от студа? А от летните
горещини? Възможно ли е растенията и животните
да се предпазват като тях?

Животните и растенията нямат дрехи и
топли домове. Те са се приспособили да
живеят в по-топлите райони на Земята, а
други – в по-студените, едни да живеят във
водата, а други – на сушата.
бяла мечка
 Бялата мечка живее на север,
където е много студено.
 Гъстата козина и дебелият
слой подкожна мазнина
предпазват тялото ѝ от
измръзване.
Ще оцелее ли пингвинът в пустинята?
Как ще се чувства камилата, ако трябва да
плува в леденостудена вода заедно с пингвина?
камила

 Камилата се е приспособила
към условията на живот в
горещата пустиня.
 Тя много пестеливо
използва водата и издържа,
без да пие, цели 10 дни.
 Когато е жадна, камилата
може да изпие наведнъж цели
10 кофи вода.
щъркели

славей

 С напредването на есента
времето става по-студено и
храната намалява.

лястовици

 Затова прелетните птици
отлитат в по-топлите страни.

дива патица
врана
врабче

сврака

 Някои птици като
врабче, врана, сврака,
остават да презимуват
по родните си места.
 Наричат ги зимуващи.
 Те могат да си намират
храна през зимата и
издържат на студа.
Някои животни сменят козината си през
различните сезони или нейния цвят.
 През есента
рядката лятна
козина на много
животни се сменя
с гъста и топла
козина.

зайци

 Някои животни
сменят и цвета на
козината си през
различните сезони.
Така те се сливат
със средата, в
котки която живеят.
Някои животни през есента си подготвят
запаси от храна.

катеричка

 Такива са
катерицата
и язовецът.

язовец
Има животни, които през лятото и есента
се подготвят за зимен сън.
 През лятото мечките усилено
се хранят и натрупват много
подкожни мазнини, които са
техните хранителни запаси
за зимата.

мечка

 През есента, след
листопада, мечките
си правят леговища.
 Там прекарват
зимата като спят
зимен сън.
таралеж
язовец

жаба

 Зимен сън спят и други
животни като язовеца,
таралежа, жабите, змиите
и гущерите.

гущер

змия

 Жабите се заравят в
тинята.

 Гущерите и змиите спят в
пукнатини в скалите или под
корените на дърветата.
Има животни, които НЕ правят запаси и
НЕ спят зимен сън, защото си намират
храна през зимата.

 Такива животни са лисиците,

зайците, вълците.
елени
 Сърните и елените
също не спят
зимен сън.
 Те се хранят с
показващи се над
снега сухи храсти
и треви.

сърни
Разнообразните растения живеят в места с
различно количество вода. Има такива,
чийто живот е свързан изцяло с водата, а
има и такива, които са се приспособили към
сухите места.
Има растения, които са се приспособили да
живеят на горещи и сухи места.
 Такива са кактусите.
 С дългите си и плитки
корени те бързо изсмукват
водата и я съхраняват в
дебелото си стъбло.
 Кактусите нямат листа.
Те са видоизменени в игли,
за да намалят загубата
на вода.

кактуси
маслиново

дърво
млечка

 Листата на
маслиновото дърво
са покрити с тънък
слой от восък.
 Той не позволява
на водата да се
изпарява.
Така листата се предпазват
от изсушаване.
 Други растения,
като млечката,
имат месести
листа, за да
задържат
водата в тях.
 Листата на бора и
елата остават зелени
през цялата година.

бор

 Те са дебели, здрави и
покрити с восъчен
слой.
 Този слой намалява
загубата на вода и ги
предпазва от
замръзване.

ела
Важно приспособление за предпазване на
някои дървета и храсти от неблагоприятни
условия е опадването на листата през
есента.

 Листопадът
намалява загубата на
вода и ги предпазва от
замръзване.
Има растения, които растат само в много
влажни почви.
водна лилия  Тези растения имат слабо

папур

развити корени. Листата им
са с различна форма – на
повърхността са плоски, а във
водата – тесни, дълги или
насечени.
 Така водните течения не ги
разкъсват.

ориз
Има растения, които виреят в НЕ много
влажни почви.
 Тези растения имат
дълбоки корени, с помощта
на които извличат вода от
различна дълбочина на
почвата.

кестен

липа

дъб

шипка
Някои растения имат примамваща окраска
или отделят аромат и лепкав сок.
 Росянката няма
корени и затова се
е приспособила да
лови насекоми чрез
лепкавия сок и
росянка аромата си. Така се
храни.
 Тези растения са
хищни. Покрити са с
мехурчета и имат
торбички, с които
привличат насекоми
чрез лепкавия си сок.
1.Опиши как всяко от животните се защитава
от враговете си. Използвай думите: окраска,
бяга, сила, черупка.

Рапаната __________________________
се защитава от врагове
с черупката си
_________________.
Слонът __________________
се защитава
от врагове със сила
_____________________.
Скакалецът ______________
се защитава
от врагове с окраската си
___________________________.
Антилопата се защитава
_____________
от врагове като бяга
_______________________.
2.В кръстословицата са скрити имената на четири
животни и четири растения. Открий ги. Раздели ги
на две групи, според условията, при които те са се
приспособили да живеят.

Д
Е
Л
А
П
К
М

П
К
А
М
И
Л
А

А
А
Р
Е
Н
Т
С

Л
К
Д
Ч
Г
Ю
Л

М
Т
Ш
К
В
Л
И

А
У
Н
А
И
Е
Н

П
С
Л
Ч
Н
Н
А

при горещина
и суша

при студ

_____________
палма
_____________
кактус
маслина
_____________
_____________
камила

_____________
мечка
_____________
пингвин
тюлен
_____________
_____________
ела
План на урока:
1. Среда на живот
2. Предпазване от врагове
- животни
- растения
Речник:
приспособяване –
да се предпазиш от врагове и от
неблагоприятните условия

среда на живот –
мястото, на което даден организъм
се е приспособил да живее

окраска – цвят, шарка

More Related Content

What's hot

Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестТайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестТайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
 
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
 
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
 

Viewers also liked

29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есенElena Divizieva
 
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 

Viewers also liked (6)

29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
 
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есен
 
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
 
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
 

Similar to Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест

Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животнитеrossitsazlankova
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
презентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранаGabi Koleva
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
клас Земноводни
клас Земноводни клас Земноводни
клас Земноводни Rumiana Tarpova
 
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестVeska Petrova
 
Многообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред ЛюспестиМногообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред Люспести
Daniel Petkov
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova
 
защитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христовазащитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христоваNedialka Kolarova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на животAneliya Shopova
 
презентация биология.
презентация  биология.презентация  биология.
презентация биология.
Krassimira Georgiewa
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 

Similar to Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест (20)

Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
 
Oceljvane1 (1)
Oceljvane1 (1)Oceljvane1 (1)
Oceljvane1 (1)
 
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
презентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактирана
 
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
клас Земноводни
клас Земноводни клас Земноводни
клас Земноводни
 
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
 
Многообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред ЛюспестиМногообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред Люспести
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
Earth child 1-_bg
Earth child 1-_bgEarth child 1-_bg
Earth child 1-_bg
 
защитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христовазащитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христова
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 
ч е р в е и
ч е р в е ич е р в е и
ч е р в е и
 
презентация биология.
презентация  биология.презентация  биология.
презентация биология.
 
Jivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentationJivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentation
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
 

Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест

 • 1.
 • 2.
 • 3. Всички живи организми се нуждаят от: УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ
 • 4. Условията за живот не са еднакви навсякъде. Има места, където е много студено. Има места, където е много горещо и е голяма суша. Има места, които крият много опасности за живите организми.
 • 5. СРЕДА НА ЖИВОТ За да оцелеят в тези различни условия, всички живи организми са намерили свой дом в природата, наречен среда на живот. речник план Всички животни и растения са се приспособили към своята среда на живот.
 • 6. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВРАГОВЕ Някои от най-често срещаните приспособления на животните и растенията за предпазване от врагове са: • бягат, летят и плуват бързо; • защитна окраска; • здрава черупка; • бодли, шипчета; • отделят отрова; и други план
 • 7. Как заекът, лястовицата и рибата се спасяват от враговете си?
 • 8. заек  Има дълги задни крака, които му помагат да бяга и да скача бързо.  Има големи уши, които могат да се движат във всички посоки и да долавят дори най-слабия шум.  Очите му са разположени странично на главата. Затова има добре развито периферно зрение, което му помага да види бързо врага и да се предпази.
 • 9. лястовица  Тя е бърз летец, което ѝ помага бързо да избяга от орлите, котките и лисиците.  Лови комари и мушици. риби  Рибите са добри плувци. Плуват бързо и си намират скривалища, което ги спасява от врагове.
 • 10. Животните притежават много и разнообразни приспособления за защита от неприятели. Някои животни имат окраска, която се слива с тази на околната среда. Когато застанат неподвижно,те стават трудно забележими за враговете. Зелената окраска помага на жабата да се слее с листата. Така тя става незабележима.
 • 11.  Ярката петниста окраска на дъждовника предупреждава: „Аз съм опасен!“  От кожата му се отделя отрова. дъждовник гущер  Гущерите откъсват опашката си при преследване, но тя остава да се движи. Това обърква противника му, а той успява да избяга.  След няколко дни опашката отново пораства.
 • 12. морски звезди  Морските звезди могат да откъснат едно от пипалата си, ако ги нападнат. На негово място израства ново.
 • 13. Има животни, които освен окраската си, използват и отрова за защита.  Много змии изпускат отровна течност. змия  Други имат отровни зъби.  Паяците, осите, пчелите имат отровни или парливи жила.
 • 14. октопод  Октоподът изпуска тъмносиня течност, която го скрива от неприятеля и му дава възможност да избяга. Някои животни променят цвета на кожата си, за да се слеят със средата.  Такова животно е хамелеонът.
 • 15. Животните, които се движат бавно, имат нужда от друга защита. Те имат защитни черупки, в които се крият или бодли.  Костенурката се движи бавно, но здравата черупка я предпазва от врагове. костенурка  Крайниците и главата ѝ са покрити с люспи.  Има остри нокти.
 • 16. охлюв  Охлювът също се движи бавно, но здравата му черупка го предпазва от врагове.  Тялото му е покрито със слуз. таралеж  И таралежите се движат бавно, но бодлите им ги предпазват от врагове.
 • 17.  Повече от тях бягат много бързо.  Вълците, лисиците, тигрите и други имат остри зъби, здрави големи нокти и остро
 • 18.
 • 19. Кой цвят е най-подходящ, ако искате да се скриете в снега? Най-подходяща е бялата или по-светла окраска. Знаете ли какви са защитните приспособления на калинката?  Калинката отделя течност с неприятна миризма и затова нейната окраска предупреждава птиците.
 • 20. Много растения също имат приспособления, които ги предпазват от техните врагове. коприва  Копривата е покрита с тънки власинки, които при допир отделят парлив сок.  Магарешкият бодил и кактусите имат бодли, които ги предпазват да не ги изяждат животните.
 • 22. ПРЕДПАЗВАНЕ от СТУД, ГОРЕЩИНА и СУША план Как хората се предпазват от студа? А от летните горещини? Възможно ли е растенията и животните да се предпазват като тях? Животните и растенията нямат дрехи и топли домове. Те са се приспособили да живеят в по-топлите райони на Земята, а други – в по-студените, едни да живеят във водата, а други – на сушата.
 • 23. бяла мечка  Бялата мечка живее на север, където е много студено.  Гъстата козина и дебелият слой подкожна мазнина предпазват тялото ѝ от измръзване.
 • 24. Ще оцелее ли пингвинът в пустинята? Как ще се чувства камилата, ако трябва да плува в леденостудена вода заедно с пингвина?
 • 25. камила  Камилата се е приспособила към условията на живот в горещата пустиня.  Тя много пестеливо използва водата и издържа, без да пие, цели 10 дни.  Когато е жадна, камилата може да изпие наведнъж цели 10 кофи вода.
 • 26. щъркели славей  С напредването на есента времето става по-студено и храната намалява. лястовици  Затова прелетните птици отлитат в по-топлите страни. дива патица
 • 27. врана врабче сврака  Някои птици като врабче, врана, сврака, остават да презимуват по родните си места.  Наричат ги зимуващи.  Те могат да си намират храна през зимата и издържат на студа.
 • 28. Някои животни сменят козината си през различните сезони или нейния цвят.  През есента рядката лятна козина на много животни се сменя с гъста и топла козина. зайци  Някои животни сменят и цвета на козината си през различните сезони. Така те се сливат със средата, в котки която живеят.
 • 29. Някои животни през есента си подготвят запаси от храна. катеричка  Такива са катерицата и язовецът. язовец
 • 30. Има животни, които през лятото и есента се подготвят за зимен сън.  През лятото мечките усилено се хранят и натрупват много подкожни мазнини, които са техните хранителни запаси за зимата. мечка  През есента, след листопада, мечките си правят леговища.  Там прекарват зимата като спят зимен сън.
 • 31. таралеж язовец жаба  Зимен сън спят и други животни като язовеца, таралежа, жабите, змиите и гущерите. гущер змия  Жабите се заравят в тинята.  Гущерите и змиите спят в пукнатини в скалите или под корените на дърветата.
 • 32. Има животни, които НЕ правят запаси и НЕ спят зимен сън, защото си намират храна през зимата.  Такива животни са лисиците, зайците, вълците.
 • 33. елени  Сърните и елените също не спят зимен сън.  Те се хранят с показващи се над снега сухи храсти и треви. сърни
 • 34. Разнообразните растения живеят в места с различно количество вода. Има такива, чийто живот е свързан изцяло с водата, а има и такива, които са се приспособили към сухите места.
 • 35. Има растения, които са се приспособили да живеят на горещи и сухи места.  Такива са кактусите.  С дългите си и плитки корени те бързо изсмукват водата и я съхраняват в дебелото си стъбло.  Кактусите нямат листа. Те са видоизменени в игли, за да намалят загубата на вода. кактуси
 • 36. маслиново  дърво млечка  Листата на маслиновото дърво са покрити с тънък слой от восък.  Той не позволява на водата да се изпарява. Така листата се предпазват от изсушаване.  Други растения, като млечката, имат месести листа, за да задържат водата в тях.
 • 37.  Листата на бора и елата остават зелени през цялата година. бор  Те са дебели, здрави и покрити с восъчен слой.  Този слой намалява загубата на вода и ги предпазва от замръзване. ела
 • 38. Важно приспособление за предпазване на някои дървета и храсти от неблагоприятни условия е опадването на листата през есента.  Листопадът намалява загубата на вода и ги предпазва от замръзване.
 • 39. Има растения, които растат само в много влажни почви. водна лилия  Тези растения имат слабо папур развити корени. Листата им са с различна форма – на повърхността са плоски, а във водата – тесни, дълги или насечени.  Така водните течения не ги разкъсват. ориз
 • 40. Има растения, които виреят в НЕ много влажни почви.  Тези растения имат дълбоки корени, с помощта на които извличат вода от различна дълбочина на почвата. кестен липа дъб шипка
 • 41. Някои растения имат примамваща окраска или отделят аромат и лепкав сок.  Росянката няма корени и затова се е приспособила да лови насекоми чрез лепкавия сок и росянка аромата си. Така се храни.  Тези растения са хищни. Покрити са с мехурчета и имат торбички, с които привличат насекоми чрез лепкавия си сок.
 • 42. 1.Опиши как всяко от животните се защитава от враговете си. Използвай думите: окраска, бяга, сила, черупка. Рапаната __________________________ се защитава от врагове с черупката си _________________. Слонът __________________ се защитава от врагове със сила _____________________. Скакалецът ______________ се защитава от врагове с окраската си ___________________________. Антилопата се защитава _____________ от врагове като бяга _______________________.
 • 43. 2.В кръстословицата са скрити имената на четири животни и четири растения. Открий ги. Раздели ги на две групи, според условията, при които те са се приспособили да живеят. Д Е Л А П К М П К А М И Л А А А Р Е Н Т С Л К Д Ч Г Ю Л М Т Ш К В Л И А У Н А И Е Н П С Л Ч Н Н А при горещина и суша при студ _____________ палма _____________ кактус маслина _____________ _____________ камила _____________ мечка _____________ пингвин тюлен _____________ _____________ ела
 • 44. План на урока: 1. Среда на живот 2. Предпазване от врагове - животни - растения
 • 45. Речник: приспособяване – да се предпазиш от врагове и от неблагоприятните условия среда на живот – мястото, на което даден организъм се е приспособил да живее окраска – цвят, шарка