SlideShare a Scribd company logo
Условията за живот в соленоводните и
сладководните басейни са различни. Затова и
съобществата от организми в тях се различават.
- Водата в сладководните
басейни не е солена.
- Повечето наши езера и
блата са малки и плитки.
Затова много от тях
през лятото пресъхват,
а през зимата замръзват.
- Само чистата (сладка)
вода замръзва при t 0 °C.
- Водата в солено -
водните басейни
е много повече.
- Тя е солена и през
зимата не замръзва.
- Солената вода
замръзва при по -
ниска температура.
Знаете ли как се казва?
Къде живее и с какво се храни?
 Името подсказва, че е отличен риболовец.
 Живее край реки, езера, блата, рибарници, язовири и
други водоеми с чиста и прозрачна вода.
 То кацва на клонче над водата, търпеливо изчаква
преминаването на стадо риби, стрелва се от въздуха,
гмурка се във водата и улавя рибка с човката си.
 Храни се предимно с дребни рибки, понякога яде и ларви
на насекоми. Тъй като яде различни видове риба, то не
вреди на рибното стопанство.
 Всяка двойка птици заема свой район около водоема и
не позволява на събратята си да навлизат там по
време на гнезденето. Едно люпило от 7 малки поглъща
около 1000 рибки, докато птичетата пораснат
и напуснат гнездото.
Земеродното рибарче е защитен вид.
план
От ІІІ клас познавате някои растения и животни,
обитаващи сладководните басейни и техните брегове.
Част от тях виждате на рисунката. Посочете някои от
приспособленията им за живот във водата.
Край сладководните
басейни се срещат водни
кончета, комари и други
насекоми.
са едни от най-бързите летци
сред насекомите. За една секунда могат да
прелетят близо 30 метра.
 Те са и сред най-добре виждащите насекоми.
 Хищници са. Ловят жертвите си в полето, като
откриват дребни летящи насекоми /мухи и комари/ от
няколко метра разстояние.
 Женската потапя коремчето си във водата и там снася
яйца. От тях се излюпват ларви, които са водни
обитатели.
 Ларвите са хищници, които най-често стоят
неподвижно на дъното и дебнат дребни охлювчета и
ларви на други насекоми. Ларвите на някои водни
кончета могат да издържат временно засушаване на
водоемите (до 50 дни). Те остават неподвижни в
засъхналата тиня и жизнеността им силно намалява.
1. Яйце
Снася яйцата
във водата.
2. Ларва
Тя е хищник. Също
живее във водата.
3. Водно конче
/възрастно
насекомо/
 Край блатата ще чуете „квакането“
на
Кои са приспособленията
ѝ за живот във водата и
на сушата едновременно?
Плавателни ципи между
пръстите на задните крака.
Подпомагат плуването.
Бели дробове за
бързо дишане.
Допълнително
дишат с
влажна кожа .
Широка уста и влажен
език. Помагат за улавяне
на летящи насекоми.
Силни задни крака.
Помагат на жабата да
плува във водата и да
скача на сушата.
Чувствително място, което
долавя трептенията във
водата, предизвикани от
неприятели.
 Край блатата и езерата плуват и намират храна
, и
Кои са техните
приспособления
за живот във водата?
Тялото прилича на
лодка и е покрито с
мазнина, за да не се
мокрят.
Плавателни ципи
между пръстите на
краката, за да плуват.
Силни мускули, за да
плуват и летят.
Къси крака.
Криле, за да летят.
Крилата са
покрити с
пера.
Къса човка.
 Край блатата и езерата храна намират
и
Какви приспособления
имат те?
Силни мускули.
Дълги крака.
Ципа между
пръстите.
Дълъг и остър
клюн, за да улавя
жертвата си.
Остър поглед.
Дълга шия.
 Освен в сладководните басейни живеят
и други риби.
шаран щука
е хищник.
 Храни се с по-дребни
риби.
 Спуска се към
тях като стрела и ги
поглъща цели.
е една от
най-разпространените
риби в България.
 Среща се в реките и се
развъжда в язовири и
рибарници.
 Отличен плувец.
Какви приспособления имат рибите?
Хриле, за
да диша във
водата.
Гръдна перка,
за да плува бързо.
Издължено тяло,
за да плува бързо.
Покрито е с люспи.
Коремна перка,
за да плува бързо.
Опашна перка,
за да плува бързо.
Гръбна
перка.
Чувствително място, с
което рибата помирисва
храната отдалеч.
Тялото долавя най-слабите
трептения във водата и я
пази от неприятели.
живеят във водата.
 Те не се нуждаят от почва. Затова тялото им не е
разделено на корен, стъбла и листа.
 Някои водорасли свободно
плават във водата.
 Други имат приспособления,
с които се закрепват към
скалите.
 При други водни растения приспособленията са
различни от тези на водораслите.
Водата е бедна на въздух. Затова тези водни
растения имат специални приспособления за
снабдяване с въздух във водата:
 Корените са в почвата, част от стъблата им е
във водата, а листата – над водата.
 През стъблата им преминават въздушни канали,
които снабдяват с въздух подводните части на
тези растения.
Обитателите на сладководните басейни са зависими
едни от други. Стрелките на рисунката ще ви
помогнат да посочите някои от хранителните вериги
на тези животни и растения.
водорасли попова
лъжичка шаран щъркел
водорасли
попова
лъжичка
шаран щука
водорасли
ларва на
комар
ларва на
водно
конче
шаран щука
водорасли
ларва на
комар
ларва на
водно
конче
шаран
щър-
кел
план
На рисунката ще откриете различни обитатели на
Черно море. Някои от тях плуват във водата,
а други са прикрепени към дъното.
Най-многобройни са невидимите за човешкото око
организми, които живеят във водата. Те се наричат
. е съставен от
дребни водорасли. е съставен
от дребни рачета и други миниатюрни морски
животни, които се виждат само със силна лупа.
Планктонът е основната
храна за много водни
обитатели.
Ако се гмурнете под
водата, близо до брега ще
забележите прикрепените
към морското дъно
.
 Някои от тях достигат
големи размери и
приличат на храсти.
Скалистото крайбрежие обитават
също така , , ,
и други .
пълзи по МОРСКОТО ДЪНО.
се придвижва на своите ДЕСЕТ КРАКА.
На предната двойка
крайници ракът
има щипки, с които
улавя храната си.
също се придвижват
на своите ДЕСЕТ КРАКА.
се закрепя с
ОПАШКАТА СИ за водораслите.
и бавно пълзят.
Навътре в морето плуват , и др. риби.
Най-големите животни
в нашето море са
.
не са риби, а
морски бозайници.
 Те раждат малките си и
ги хранят с мляко.
 Дишат с бели дробове.
Затова през 2 – 3 минути
показват главите си над
водата, за да поемат
въздух.
Както във всяко
съобщество,
обитателите на
морето са свързани
помежду си.
Проследете пока-
заната хранителна
верига.
1
2
3
4
5
Кои от изброените обитатели на сладководните
басейни и техните брегове са:
а/ насекоми б/ риби в/ птици
щука дива патица водно конче
щъркел комар шаран лебед
пеликан муха сом
Кои от следните животни обитават Черно море?
делфин кит шаран медуза
щъркел паламуд скарида сом цаца
Между пръстите на краката на гъската има ципи.
Това са приспособления, които ѝ помагат да:
лети;
плува;
скача.
Дългият остър клюн е приспособление на щъркела
за:
улавяне на риби и жаби;
движение във водата;
достигане на подводни растения.
1.Отбележи двете животни, които са от една и съща група.
2.Какво е общото между четирите животни?
________________________________________
3. Малките на кои от тях са ларви?
________________________________________
4. Кое животно диша с бели дробове?
________________________________________
5. Кое от тях живее само във водата?
________________________________________
Х Х
Снасят яйцата си във водата.
комар, жаба, водно конче
жаба
щука
Усеща трептения на водата, предизвикани от рибата.
Усеща трептения на водата и миризмата на рибата.
Вижда рибата, усеща миризмата ѝ и трептенията на
водата.
План на урока:
Речник:
блато –
място с плитка застояла
вода, обрасло с водни
растения.
1. Животът в
сладководните
басейни
2. Животът в
Черно море
паламуд –
голяма морска риба с
дължина 80 см и маса до
7 кг. Хищник, храни се с
по-малки риби.

More Related Content

What's hot

21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -Veska Petrova
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...Veska Petrova
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
Luiza Antova
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
 
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
 
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
 
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
 
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
 
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
 
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
 
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
 
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 

Viewers also liked

26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Кой кого изяжда
Кой кого изяждаКой кого изяжда
Кой кого изяждаmarianadr
 
31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.
31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.
31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестVeska Petrova
 
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 

Viewers also liked (18)

26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Кой кого изяжда
Кой кого изяждаКой кого изяжда
Кой кого изяжда
 
31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.
31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.
31. Сезони - обобщение - РК, Просвета - В. П.
 
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
 
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
 
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
 
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
 

Similar to 31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест

живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova
 
презентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранаGabi Koleva
 
животние във водата
животние във водатаживотние във водата
животние във водата
ssusera777c61
 
Кой съм аз?
Кой съм аз?Кой съм аз?
Кой съм аз?LogoMagika
 
20 от най-странните животни на планетата
20 от най-странните животни на планетата20 от най-странните животни на планетата
20 от най-странните животни на планетата
Rumiana Tarpova
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животнитеrossitsazlankova
 
клас Земноводни
клас Земноводни клас Земноводни
клас Земноводни Rumiana Tarpova
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на животAneliya Shopova
 
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/Veska Petrova
 
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Veska Petrova
 
презентация биология.
презентация  биология.презентация  биология.
презентация биология.
Krassimira Georgiewa
 
Морски свят - Виктор Ангелов - 4 клас
Морски свят - Виктор Ангелов - 4 класМорски свят - Виктор Ангелов - 4 клас
Морски свят - Виктор Ангелов - 4 клас
NinaKaneva
 
Разред опашати земноводни
Разред опашати земноводниРазред опашати земноводни
Разред опашати земноводни
Grace Lake
 
тип ресничести
тип ресничеститип ресничести
тип ресничести
Rumiana Tarpova
 
nadklas ribi
nadklas ribinadklas ribi
nadklas ribi
realandtender
 

Similar to 31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест (20)

живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
презентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактирана
 
Oceljvane1 (1)
Oceljvane1 (1)Oceljvane1 (1)
Oceljvane1 (1)
 
животние във водата
животние във водатаживотние във водата
животние във водата
 
Кой съм аз?
Кой съм аз?Кой съм аз?
Кой съм аз?
 
20 от най-странните животни на планетата
20 от най-странните животни на планетата20 от най-странните животни на планетата
20 от най-странните животни на планетата
 
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
 
Jivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentationJivotni ivan presentation
Jivotni ivan presentation
 
Приспособяване на животните
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
 
ч е р в е и
ч е р в е ич е р в е и
ч е р в е и
 
клас Земноводни
клас Земноводни клас Земноводни
клас Земноводни
 
среда на живот
среда на животсреда на живот
среда на живот
 
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/http://www.slideboom.com/presentations/946559/
http://www.slideboom.com/presentations/946559/
 
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
Проверете какво сте научили за разнообразието в животинския свят - ЧП,-3-клас...
 
презентация биология.
презентация  биология.презентация  биология.
презентация биология.
 
Морски свят - Виктор Ангелов - 4 клас
Морски свят - Виктор Ангелов - 4 класМорски свят - Виктор Ангелов - 4 клас
Морски свят - Виктор Ангелов - 4 клас
 
Разред опашати земноводни
Разред опашати земноводниРазред опашати земноводни
Разред опашати земноводни
 
тип ресничести
тип ресничеститип ресничести
тип ресничести
 
nadklas ribi
nadklas ribinadklas ribi
nadklas ribi
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 

31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. Условията за живот в соленоводните и сладководните басейни са различни. Затова и съобществата от организми в тях се различават. - Водата в сладководните басейни не е солена. - Повечето наши езера и блата са малки и плитки. Затова много от тях през лятото пресъхват, а през зимата замръзват. - Само чистата (сладка) вода замръзва при t 0 °C. - Водата в солено - водните басейни е много повече. - Тя е солена и през зимата не замръзва. - Солената вода замръзва при по - ниска температура.
 • 5. Знаете ли как се казва? Къде живее и с какво се храни?
 • 6.  Името подсказва, че е отличен риболовец.  Живее край реки, езера, блата, рибарници, язовири и други водоеми с чиста и прозрачна вода.  То кацва на клонче над водата, търпеливо изчаква преминаването на стадо риби, стрелва се от въздуха, гмурка се във водата и улавя рибка с човката си.  Храни се предимно с дребни рибки, понякога яде и ларви на насекоми. Тъй като яде различни видове риба, то не вреди на рибното стопанство.  Всяка двойка птици заема свой район около водоема и не позволява на събратята си да навлизат там по време на гнезденето. Едно люпило от 7 малки поглъща около 1000 рибки, докато птичетата пораснат и напуснат гнездото. Земеродното рибарче е защитен вид.
 • 7. план От ІІІ клас познавате някои растения и животни, обитаващи сладководните басейни и техните брегове. Част от тях виждате на рисунката. Посочете някои от приспособленията им за живот във водата.
 • 8. Край сладководните басейни се срещат водни кончета, комари и други насекоми.
 • 9. са едни от най-бързите летци сред насекомите. За една секунда могат да прелетят близо 30 метра.  Те са и сред най-добре виждащите насекоми.  Хищници са. Ловят жертвите си в полето, като откриват дребни летящи насекоми /мухи и комари/ от няколко метра разстояние.  Женската потапя коремчето си във водата и там снася яйца. От тях се излюпват ларви, които са водни обитатели.  Ларвите са хищници, които най-често стоят неподвижно на дъното и дебнат дребни охлювчета и ларви на други насекоми. Ларвите на някои водни кончета могат да издържат временно засушаване на водоемите (до 50 дни). Те остават неподвижни в засъхналата тиня и жизнеността им силно намалява.
 • 10. 1. Яйце Снася яйцата във водата. 2. Ларва Тя е хищник. Също живее във водата. 3. Водно конче /възрастно насекомо/
 • 11.  Край блатата ще чуете „квакането“ на Кои са приспособленията ѝ за живот във водата и на сушата едновременно?
 • 12. Плавателни ципи между пръстите на задните крака. Подпомагат плуването. Бели дробове за бързо дишане. Допълнително дишат с влажна кожа . Широка уста и влажен език. Помагат за улавяне на летящи насекоми. Силни задни крака. Помагат на жабата да плува във водата и да скача на сушата. Чувствително място, което долавя трептенията във водата, предизвикани от неприятели.
 • 13.  Край блатата и езерата плуват и намират храна , и Кои са техните приспособления за живот във водата?
 • 14. Тялото прилича на лодка и е покрито с мазнина, за да не се мокрят. Плавателни ципи между пръстите на краката, за да плуват. Силни мускули, за да плуват и летят. Къси крака. Криле, за да летят. Крилата са покрити с пера. Къса човка.
 • 15.  Край блатата и езерата храна намират и Какви приспособления имат те?
 • 16. Силни мускули. Дълги крака. Ципа между пръстите. Дълъг и остър клюн, за да улавя жертвата си. Остър поглед. Дълга шия.
 • 17.  Освен в сладководните басейни живеят и други риби. шаран щука е хищник.  Храни се с по-дребни риби.  Спуска се към тях като стрела и ги поглъща цели. е една от най-разпространените риби в България.  Среща се в реките и се развъжда в язовири и рибарници.  Отличен плувец. Какви приспособления имат рибите?
 • 18. Хриле, за да диша във водата. Гръдна перка, за да плува бързо. Издължено тяло, за да плува бързо. Покрито е с люспи. Коремна перка, за да плува бързо. Опашна перка, за да плува бързо. Гръбна перка. Чувствително място, с което рибата помирисва храната отдалеч. Тялото долавя най-слабите трептения във водата и я пази от неприятели.
 • 19. живеят във водата.  Те не се нуждаят от почва. Затова тялото им не е разделено на корен, стъбла и листа.  Някои водорасли свободно плават във водата.  Други имат приспособления, с които се закрепват към скалите.
 • 20.  При други водни растения приспособленията са различни от тези на водораслите.
 • 21.
 • 22. Водата е бедна на въздух. Затова тези водни растения имат специални приспособления за снабдяване с въздух във водата:  Корените са в почвата, част от стъблата им е във водата, а листата – над водата.  През стъблата им преминават въздушни канали, които снабдяват с въздух подводните части на тези растения.
 • 23. Обитателите на сладководните басейни са зависими едни от други. Стрелките на рисунката ще ви помогнат да посочите някои от хранителните вериги на тези животни и растения.
 • 24. водорасли попова лъжичка шаран щъркел водорасли попова лъжичка шаран щука водорасли ларва на комар ларва на водно конче шаран щука водорасли ларва на комар ларва на водно конче шаран щър- кел
 • 26. На рисунката ще откриете различни обитатели на Черно море. Някои от тях плуват във водата, а други са прикрепени към дъното.
 • 27. Най-многобройни са невидимите за човешкото око организми, които живеят във водата. Те се наричат . е съставен от дребни водорасли. е съставен от дребни рачета и други миниатюрни морски животни, които се виждат само със силна лупа.
 • 28. Планктонът е основната храна за много водни обитатели.
 • 29. Ако се гмурнете под водата, близо до брега ще забележите прикрепените към морското дъно .  Някои от тях достигат големи размери и приличат на храсти.
 • 32. се придвижва на своите ДЕСЕТ КРАКА. На предната двойка крайници ракът има щипки, с които улавя храната си.
 • 33. също се придвижват на своите ДЕСЕТ КРАКА.
 • 34. се закрепя с ОПАШКАТА СИ за водораслите.
 • 36.
 • 37. Навътре в морето плуват , и др. риби.
 • 38.
 • 40. не са риби, а морски бозайници.  Те раждат малките си и ги хранят с мляко.  Дишат с бели дробове. Затова през 2 – 3 минути показват главите си над водата, за да поемат въздух.
 • 41. Както във всяко съобщество, обитателите на морето са свързани помежду си. Проследете пока- заната хранителна верига. 1 2 3 4 5
 • 42. Кои от изброените обитатели на сладководните басейни и техните брегове са: а/ насекоми б/ риби в/ птици щука дива патица водно конче щъркел комар шаран лебед пеликан муха сом Кои от следните животни обитават Черно море? делфин кит шаран медуза щъркел паламуд скарида сом цаца
 • 43. Между пръстите на краката на гъската има ципи. Това са приспособления, които ѝ помагат да: лети; плува; скача. Дългият остър клюн е приспособление на щъркела за: улавяне на риби и жаби; движение във водата; достигане на подводни растения.
 • 44. 1.Отбележи двете животни, които са от една и съща група. 2.Какво е общото между четирите животни? ________________________________________ 3. Малките на кои от тях са ларви? ________________________________________ 4. Кое животно диша с бели дробове? ________________________________________ 5. Кое от тях живее само във водата? ________________________________________ Х Х Снасят яйцата си във водата. комар, жаба, водно конче жаба щука
 • 45. Усеща трептения на водата, предизвикани от рибата. Усеща трептения на водата и миризмата на рибата. Вижда рибата, усеща миризмата ѝ и трептенията на водата.
 • 46. План на урока: Речник: блато – място с плитка застояла вода, обрасло с водни растения. 1. Животът в сладководните басейни 2. Животът в Черно море паламуд – голяма морска риба с дължина 80 см и маса до 7 кг. Хищник, храни се с по-малки риби.