SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Погледната от космическите 
кораби, Земята е 
невероятно красива. 
Наричат я , 
план 
защото: 
- Около две трети от нея са 
заети от вода /океани/. 
- Само една трета от 
повърхността ѝ е суша.
Сушата е разпределена на по-големи територии, 
наречени континенти и на по-малки - острови. 
план
Континентите са седем. 
Нашият континент Европа.
Европа е на шесто място по площ сред 
останалите континенти.
Географската карта е най- добрият помощник, 
когато определяме мястото на дадени обекти на 
земната повърхност. 
На нея обектите са в умален вид и са представени 
с помощта на условните знаци и цветовете. 
план
Условните знаци са много. 
Всяка карта има легенда 
със знаци, намираща се в 
долния десен ъгъл. 
Легендата ни помага лесно 
и бързо да се ориентираме.
По – важни условни знаци: 
държавни 
граници 
селища 
пътища 
върхове 
реки
Да припомним и цветовете на географската карта. 
син - водните басейни 
зелен - равнини, низини 
кафяв - планини
Главните посоки на света са четири: 
север 
изток, запад, север, юг. 
запад изток 
юг 
Междинните посоки на света са: 
северозапад, североизток, югозапад, югоизток.
Ако застанем с лице пред 
картата на България: 
- Нагоре посоката е север. 
север 
и 
з 
т 
о 
к 
- Лявата ръка показва 
- Надолу посоката е юг. 
юг 
- Дясната ръка показва 
изток. 
запад. 
з 
а 
п 
а 
д 
ЮИ 
- Между север и изток е СИ. 
СИ 
- Между север и запад е СЗ. 
СЗ 
- Между юг и изток е ЮИ. 
- Между юг и запад е ЮЗ. 
ЮЗ
България е разположена в 
югоизточната част на континент Европа. 
Географски карти на континент Европа 
план 
България
България е разположена в източната 
част на Балканския полуостров в близост до 
протоци Босфора и Дарданелите. 
България 
Босфор 
Дарданели 
Географски карти на Балкански полуостров
Европа 
България 
Карта на света 
Карта на Балканския полуостров 
Карта на Европа 
Карта на 
България 
план
Географското положение на България е много 
важно, ключово, тъй като през нея преминават 
главни пътища от: 
Западна и Средна Европа за Азия 
Европа 
Азия 
Африка 
Северна 
Америка 
Южна 
Америка 
Австралия 
от Северна и Източна Европа 
на юг към Средиземно море, 
отделящо Европа от континента Африка. 
Антарктида 
Затова наричат България „мост между континентите“.
На север България граничи с Румъния. 
Западни съседки са ни С ъ р б и я и Македония. 
На юг съседи са ни Г ъ р ц и я и Турция. 
На изток България граничи с Черно море. 
Граници на 
България
Почти по средата на родината ни се 
простира снагата на Стара планина, Балканът, дал 
името на целия полуостров. Разделя я на две части: 
Северна България 
Южна 
България
На север голямата европейска река Дунав 
преминава границата ни с Република Румъния.
Тази река е много важен воден път, 
който ни свързва с други страни .
На изток страната ни има излаз на 
Черно море.
Наричаме го „морската врата“ към света , тъй като 
тук са по-големите, вдадени в сушата заливи – 
Варненски и Бургаски. В тях са изградени големи 
пристанища, откъдето тръгват кораби във всички 
посоки на света.
На юг наши съседи са Република Турция и 
Република Гърция, като границата преминава по 
билата на различни планини и пресича големите 
реки Тунджа, Марица, Места и Струма. 
Гърция 
Турция
На запад граничим с Република Македония и 
Република Сърбия и Черна гора. През тази граница 
преминават пътища, водещи към Адриатическо 
море и към страните от Средна и Западна Европа. 
Сърбия и 
Черна гора 
Македония
България е на четвърто място 
по площ сред страните от 
Балканския полуостров. 
Площта ѝ е 111 000 кв. км.
Малко европейски държави могат да се похвалят 
както с високи и ниски планини, така и с котловини 
и равнини, речни долини и морско крайбрежие. 
план
В недрата ѝ се крият ценни богатства – 
руди, въглища, нефт и други.
Природата на страната ни е изключително 
красива и разнообразна. Затова трябва да я 
опазим и за бъдещите поколения.
Важното географско положение на България е 
изиграло решаваща роля в нейната история 
план 
още от дълбока древност. 
България
То е било причина за възникването на 
конфликти и воденето на войни. Границите ѝ не 
веднъж са били прекроявани.
България има близки 
приятелски отношения 
с всички съседни страни. 
Бъдещето ѝ е свързано с 
изграждането на общия 
Европейски дом.
Карта на 
България 
Карта на 
Балкански 
полуостров 
Карта на 
Европа 
1 
2 
3
1. Допълни текста на съответните места: 
България е разположена в ________________ част на 
континента ___________ и ______________ части на 
_______________ полуостров в близост до 
____________ Дарданели и ____________. 
2. Свържи така, че да е вярно. 
Континент – 
голяма суша от земната повърхност. 
Полуостров – 
част от сушата, която е заобиколена с 
вода от три страни. 
Проток – 
тясна ивица вода между две суши, 
съединяваща съседни водни 
пространства.
3. Напиши границите на България и нейните 
съседни страни в четирите посоки на света. 
Румъния 
Сърбия и 
Черна гора 
Македония 
Черно море 
Гърция Турция
1. На картата на света надпиши континентите и 
океаните на съответните места. Оцвети ги. 
Европа Азия 
Африка 
Северна 
Америка 
Тихи 
океан Индийски 
Южна 
Америка 
Австралия 
океан 
Антарктида
2. Огради верния отговор. 
Колко на брой са континентите на Земята? 
пет шест седем 
България граничи на югозапад с: 
Македония Сърбия Турция 
На кое място по площ сред страните от 
Балканския полуостров е България? 
пето второ четвърто
4.На картата на 
Балканския полуостров 
надпиши съседните на 
България страни. 
Румъния 
Гърция 
Турция 
Сърбия и 
Черна гора 
Македония 
Черно море 
Домашна работа: 
УТ: стр. 4/ упр. 1, 3
План на урока: 
1. Земята – „Синята 
планета“ 
3. Географска карта 
4. Разположение на 
България на картата 
на Европа и на 
Балканския полуостров 
5. България – „мост 
между континентите“ 
6. Природата на 
България 
2. Континенти 
7. Роля на географското 
разположение на 
България в 
исторически план
Речник: 
Континент – 
голяма суша от земната 
повърхност. 
Руди – 
скали, от които след 
преработка се получават 
метали. В името на рудата 
се съдържа и получаваният 
метал: напр. желязна руда, 
медна руда и други. 
Проток – 
тясна ивица вода между две 
суши, съединяваща съседни 
водни пространства.

More Related Content

What's hot

преходна област
преходна областпреходна област
преходна област
Dani Parvanova
 
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Veska Petrova
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 

What's hot (20)

преходна област
преходна областпреходна област
преходна област
 
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
 
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
 
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
 
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
 
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 

Viewers also liked

4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...
13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...
13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...
Veska Petrova
 
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест 1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
Veska Petrova
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova
 
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova
 
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
Veska Petrova
 
19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест
19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест
19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova
 
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест 23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
Veska Petrova
 
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
българия земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизациибългария земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизации
Dani Parvanova
 

Viewers also liked (20)

4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
 
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
 
13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...
13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...
13. България - част от Европа и света, Културно развитие, туризъм и търговски...
 
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест 1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
 
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
 
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
20. България през XIV век - 4 клас, ЧО, Булвест
 
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
18. Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон - 4 клас, ЧО, Бу...
 
19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест
19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест
19. Раждането на Второто българско царство - 4 клас, ЧО, Булвест
 
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
 
10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Родопа - планината на Орфей - ЧО, 4 клас, Булвест
 
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
 
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест 23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
 
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
14. България през средните векове, Наследството на древните цивилизации в дне...
 
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
 
България - земя на древни цивилизации
България - земя на древни цивилизацииБългария - земя на древни цивилизации
България - земя на древни цивилизации
 
българия земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизациибългария земя на древни цивилизации
българия земя на древни цивилизации
 

Similar to 2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест

бъгария на картат на света , тест
бъгария на картат на света , тестбъгария на картат на света , тест
бъгария на картат на света , тест
Stela Doncheva
 
България на картата на света 1
България на картата на света 1България на картата на света 1
България на картата на света 1
Мая Михайлова
 
българия на картата на света
българия на картата на светабългария на картата на света
българия на картата на света
kyuchukova
 
пред картата на родината
пред картата на родинатапред картата на родината
пред картата на родината
Iliana Ilieva-Dabova
 
континентите
континентитеконтинентите
континентите
nikimichev
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българия
kyuchukova
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.
Stela Nikolova
 

Similar to 2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест (15)

бъгария на картат на света , тест
бъгария на картат на света , тестбъгария на картат на света , тест
бъгария на картат на света , тест
 
България на картата на света 1
България на картата на света 1България на картата на света 1
България на картата на света 1
 
българия на картата на света
българия на картата на светабългария на картата на света
българия на картата на света
 
пред картата на родината
пред картата на родинатапред картата на родината
пред картата на родината
 
9 may- eTwinning and Europe day
9 may- eTwinning and Europe day9 may- eTwinning and Europe day
9 may- eTwinning and Europe day
 
българия част от европа и света
българия  част от европа и светабългария  част от европа и света
българия част от европа и света
 
Африка
АфрикаАфрика
Африка
 
континентите
континентитеконтинентите
континентите
 
черно море
черно моречерно море
черно море
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българия
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
България
БългарияБългария
България
 
Водите на Европа
Водите на ЕвропаВодите на Европа
Водите на Европа
 
картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.
 
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 

2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест

 • 1.
 • 2.
 • 3. Погледната от космическите кораби, Земята е невероятно красива. Наричат я , план защото: - Около две трети от нея са заети от вода /океани/. - Само една трета от повърхността ѝ е суша.
 • 4. Сушата е разпределена на по-големи територии, наречени континенти и на по-малки - острови. план
 • 5. Континентите са седем. Нашият континент Европа.
 • 6. Европа е на шесто място по площ сред останалите континенти.
 • 7. Географската карта е най- добрият помощник, когато определяме мястото на дадени обекти на земната повърхност. На нея обектите са в умален вид и са представени с помощта на условните знаци и цветовете. план
 • 8. Условните знаци са много. Всяка карта има легенда със знаци, намираща се в долния десен ъгъл. Легендата ни помага лесно и бързо да се ориентираме.
 • 9. По – важни условни знаци: държавни граници селища пътища върхове реки
 • 10. Да припомним и цветовете на географската карта. син - водните басейни зелен - равнини, низини кафяв - планини
 • 11. Главните посоки на света са четири: север изток, запад, север, юг. запад изток юг Междинните посоки на света са: северозапад, североизток, югозапад, югоизток.
 • 12. Ако застанем с лице пред картата на България: - Нагоре посоката е север. север и з т о к - Лявата ръка показва - Надолу посоката е юг. юг - Дясната ръка показва изток. запад. з а п а д ЮИ - Между север и изток е СИ. СИ - Между север и запад е СЗ. СЗ - Между юг и изток е ЮИ. - Между юг и запад е ЮЗ. ЮЗ
 • 13. България е разположена в югоизточната част на континент Европа. Географски карти на континент Европа план България
 • 14. България е разположена в източната част на Балканския полуостров в близост до протоци Босфора и Дарданелите. България Босфор Дарданели Географски карти на Балкански полуостров
 • 15. Европа България Карта на света Карта на Балканския полуостров Карта на Европа Карта на България план
 • 16. Географското положение на България е много важно, ключово, тъй като през нея преминават главни пътища от: Западна и Средна Европа за Азия Европа Азия Африка Северна Америка Южна Америка Австралия от Северна и Източна Европа на юг към Средиземно море, отделящо Европа от континента Африка. Антарктида Затова наричат България „мост между континентите“.
 • 17. На север България граничи с Румъния. Западни съседки са ни С ъ р б и я и Македония. На юг съседи са ни Г ъ р ц и я и Турция. На изток България граничи с Черно море. Граници на България
 • 18. Почти по средата на родината ни се простира снагата на Стара планина, Балканът, дал името на целия полуостров. Разделя я на две части: Северна България Южна България
 • 19. На север голямата европейска река Дунав преминава границата ни с Република Румъния.
 • 20. Тази река е много важен воден път, който ни свързва с други страни .
 • 21. На изток страната ни има излаз на Черно море.
 • 22. Наричаме го „морската врата“ към света , тъй като тук са по-големите, вдадени в сушата заливи – Варненски и Бургаски. В тях са изградени големи пристанища, откъдето тръгват кораби във всички посоки на света.
 • 23. На юг наши съседи са Република Турция и Република Гърция, като границата преминава по билата на различни планини и пресича големите реки Тунджа, Марица, Места и Струма. Гърция Турция
 • 24. На запад граничим с Република Македония и Република Сърбия и Черна гора. През тази граница преминават пътища, водещи към Адриатическо море и към страните от Средна и Западна Европа. Сърбия и Черна гора Македония
 • 25. България е на четвърто място по площ сред страните от Балканския полуостров. Площта ѝ е 111 000 кв. км.
 • 26. Малко европейски държави могат да се похвалят както с високи и ниски планини, така и с котловини и равнини, речни долини и морско крайбрежие. план
 • 27. В недрата ѝ се крият ценни богатства – руди, въглища, нефт и други.
 • 28. Природата на страната ни е изключително красива и разнообразна. Затова трябва да я опазим и за бъдещите поколения.
 • 29. Важното географско положение на България е изиграло решаваща роля в нейната история план още от дълбока древност. България
 • 30. То е било причина за възникването на конфликти и воденето на войни. Границите ѝ не веднъж са били прекроявани.
 • 31. България има близки приятелски отношения с всички съседни страни. Бъдещето ѝ е свързано с изграждането на общия Европейски дом.
 • 32. Карта на България Карта на Балкански полуостров Карта на Европа 1 2 3
 • 33. 1. Допълни текста на съответните места: България е разположена в ________________ част на континента ___________ и ______________ части на _______________ полуостров в близост до ____________ Дарданели и ____________. 2. Свържи така, че да е вярно. Континент – голяма суша от земната повърхност. Полуостров – част от сушата, която е заобиколена с вода от три страни. Проток – тясна ивица вода между две суши, съединяваща съседни водни пространства.
 • 34. 3. Напиши границите на България и нейните съседни страни в четирите посоки на света. Румъния Сърбия и Черна гора Македония Черно море Гърция Турция
 • 35. 1. На картата на света надпиши континентите и океаните на съответните места. Оцвети ги. Европа Азия Африка Северна Америка Тихи океан Индийски Южна Америка Австралия океан Антарктида
 • 36. 2. Огради верния отговор. Колко на брой са континентите на Земята? пет шест седем България граничи на югозапад с: Македония Сърбия Турция На кое място по площ сред страните от Балканския полуостров е България? пето второ четвърто
 • 37. 4.На картата на Балканския полуостров надпиши съседните на България страни. Румъния Гърция Турция Сърбия и Черна гора Македония Черно море Домашна работа: УТ: стр. 4/ упр. 1, 3
 • 38. План на урока: 1. Земята – „Синята планета“ 3. Географска карта 4. Разположение на България на картата на Европа и на Балканския полуостров 5. България – „мост между континентите“ 6. Природата на България 2. Континенти 7. Роля на географското разположение на България в исторически план
 • 39. Речник: Континент – голяма суша от земната повърхност. Руди – скали, от които след преработка се получават метали. В името на рудата се съдържа и получаваният метал: напр. желязна руда, медна руда и други. Проток – тясна ивица вода между две суши, съединяваща съседни водни пространства.