Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест

33,256 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест

 1. 1. план
 2. 2. Тази най - красива дума с гордост носим в сърцата си.
 3. 3. Любовта към родината е свято и свещено чувство.
 4. 4. Тази дума накара Паисий да напише една малка, но велика по съдържание книга „История славянобългарска“, тя запали пламъка в сърцата на Левски, Ботев и Раковски.
 5. 5. Тя бе на устата на опълченците на Шипка и на хилядите герои, отдали живота си за нейната свобода и независимост.
 6. 6. България не е голяма по площ, но има забележителна история и най- красивата природа на света.
 7. 7. Ако тръгнем по пътищата на Родината, ще пресечем нейните равнини и поля, планини и реки, ще преминем през китните села и градове.
 8. 8. Поспрем ли се под сенките на горите ѝ, ще послушаме ромона на бистрите им води и ще подишаме чистия им въздух.
 9. 9. Огледаме ли се в езерата ѝ, ще видим сините небеса и птиците в тях.
 10. 10. Изкачим ли се на билото на Стара планина, ще погледнем към Дунав, Витоша, Рила и Пирин, Родопите и Тракийската низина, и сърцето ни ще замре пред красотата на българската природа.
 11. 11. А на изток сините вълни на Черно море носят прохлада по златните пясъци на нашите брегове.
 12. 12. план ГЕРБ ЗНАМЕ ХИМН Мила родино Горда Стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней. Припев: Мила Родино, ти си земен рай, твойта хубост, твойта прелест, ах, те нямат край. Паднаха борци безчет за народа наш любим, майко, дай ни мъжка сила пътя им да продължим.
 13. 13. Опишете нашето национално знаме. се нарича още , защото е от три цвята: , и .  Белият цвят е символ на мира.  Зеленият символизира плодородието на българските земи.  Червеният – пролятата българска кръв и смелостта на народа ни.
 14. 14. Опишете националния ни герб.  Три лъва – символи на нейната сила, могъщество, смелост и величие.  Короната – чест, достойнство, власт.  Щит – покровителство.  Дъб – твърдост, закрила, дълголетие.  Кръст – християнската вяра.  Коронован лъв – символи на силата на България, устояла на трудностите и изпитанията.  Надписът, вплетен между дъбовите клонки, гласи: „Съединението прави силата.“
 15. 15. Хората в страната ни са нейното най-голямо богатство. Всички ние изграждаме българското общество, което живее и се развива по определени закони. То включва различни групи от хора с общи цели, интереси и занимания, наречени общности. план
 16. 16. Като най-малка общност се приема семейството. По-големите общности се образуват от хора с еднаква професия, общ език или религия.
 17. 17. Общност от ученици в едно училище Общност от ученици в един клас В обществото всички общности проявяват търпимост едни към други, взаимно се уважават и зачитат правата си. В обществото всеки отделен член има свои права, но и свои задължения. Общност от съотборниците в един отбор
 18. 18. Нашият живот сред обществото протича в обществени сгради, като училища, заводи, стадиони, театри и други. план
 19. 19. Още през 1879 г. при възстановяването на българската държава в гр. Велико Търново заседава Първото народно събрание, което приема основния закон на държавата, наречен конституция. план Сградата, в която заседавало Първото народно събрание залата
 20. 20. Основни права на гражданите според Търновската конституция:  Всички български граждани без разлика на вярата са равни пред законите;  Те имали право да бъдат избиратели и свободно да изразяват мнението си;  Първоначалното училище ставало безплатно и задължително;  Българските граждани имали право свободно да изповядват вярата си;
 21. 21. България е република, която се управлява от Народното събрание /парламент/. план Сградата и залата на Народно събрание
 22. 22. В Народното събрание /парламента/ влизат 240 народни представители/депутати/. Там те произнасят следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“
 23. 23. Народното събрание изработва и приема законите, решения, обръщения и др. Ръководи се от председател. На сградата на Народното събрание стои надписът: „Съединението прави силата.“
 24. 24. Държавен глава на Република България е президентът, който олицетворява единството на държавата и представлява държавата ни при връзките с другите страни. В България се избира през 5 години. план
 25. 25. Министерският съвет /Правителството/ ръководи и осъществява вътрешната и външната на държавата в съответствие с българската конституция и законите. план
 26. 26. Министерският съвет се ръководи от министър-председател. Той има важната задача да прилага законите при управлението на държавата и обществото. Министрите отговарят за развитието на една или друга стопанска дейност в държавата.
 27. 27. план Европейският съюз (съкратено ЕС, Евросъюз) е политически и икономически съюз между 28 европейски държави.
 28. 28. България поддържа приятелски взаимоотношения с всички наши съседни страни. На 1 януари 2007 г. страната ни се присъединява към Европейския съюз.
 29. 29. 1. Допълни пропуснатото в текста : Най-голямото богатство на страната ни са _________. хората Групи от хора с общи цели, интереси и занимания се наричат ___________. общности Основният закон на една държава се нарича _____________. конституция Държавен глава на Република България е _____________. президентът Общността от европейски страни, в която хората се трудят и придвижват без ограничения, се нарича ________________. Eвропейски съюз
 30. 30. 7. Огради верния отговор. Колко народни представители влизат в парламента на България? 320 240 180 Огради верния отговор. Министерският съвет: изработва и приема законите; състои се от народни представители /депутати/; прилага законите при управлението на държавата.
 31. 31. Домашна работа: УТ: стр. 3/ упр. 1, 3, 4, 5, 6
 32. 32. План на урока: 1. България – нашата родина 2. Символи на Република България 3. Българското общество и общностите в него 4. Обществени сгради 5. Държавното устройство на България 6. България в ЕС
 33. 33. Речник: Държавен герб – един от символите на държавната власт. Министерски съвет /правителство/– колектив от избрани политици/министри/ начело с министър – предсе- дател /премиер/. Има важната задача да прилага законите при управление на държавата и обществото. Президент – държавен ръководител, избран от гражданите за определен период от време /5 години/. Конституция – основен закон на една държава, в който се опре- делят начинът на управление, правата и задълженията на гражданите в нея. Народно събрание /парламент/ – състои се от избрани от гражданите. народни представители /депутати/. Има за задача да изработва и приема законите. Европейски съюз – общност от европейски страни.

×