SlideShare a Scribd company logo
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις
αρχές του 19ου αι.
Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Συγκυρίες που ευνόησαν τους Έλληνες πλοιοκτήτες:
 Η ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ
Καϊναρτζή (1774), που επέτρεπε την ελεύθερη
κίνηση των πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά
του Βοσπόρου
 Οι ναπολεόντειοι πόλεμοι (1797-1815),που είχαν ως
συνέπεια την περιορισμένη παρουσία αγγλικών και
γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο.
Αποτελέσματα της ευνοϊκής
συγκυρίας για τους Έλληνες:
 Οι Έλληνες έλεγξαν σημαντικό μέρος του εμπορίου.
 Ελληνικές πόλεις αναπτύχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά κέντρα

(Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Σμύρνη, Χίος )

Το λιμάνι της Χίου, ένα από τα κύρια εμπορικά κέντρα του ελληνισμού κατά την
προεπαναστατική εποχή.
Αποτελέσματα της ευνοϊκής
συγκυρίας για τους Έλληνες:
 Ενισχύθηκαν οι ελληνικές παροικίες
Παροικία= κοινότητα ομοεθνών που κατοικεί σε πόλη ξένης
χώρας. Οι ελληνικές παροικίες άρχισαν να σχηματίζονται στην
Ευρώπη από το 16ο αιώνα, κατοικούνταν κυρίως από
εμπόρους και υπήρξαν κέντρα οικονομικής και πνευματικής
ανάπτυξης του ελληνισμού.

το πρώτο ελληνικό χρηματιστήριο

Η ελληνική παροικία στη
Βενετία

Εκκλησία στην ελληνική
παροικία, στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
Οι Έλληνες κυριαρχούν στο εμπόριο
της Βαλκανικής
Τα ελληνικά αποτελούσαν τη γλώσσα με την
οποία πραγματοποιούνταν οι εμπορικές
συναλλαγές στη Βαλκανική χερσόνησο.
Αυτό φανερώνει με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο την ολοκληρωτική κυριαρχία των
Ελλήνων στο βαλκανικό εμπόριο, γεγονός
μεγάλης οικονομικής και πολιτιστικής
σημασίας για τον Ελληνισμό.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Είχε αναγνωριστεί από τους Οθωμανούς ως η ηγεσία του υπόδουλου
ελληνισμού.
 Εναντιωνόταν στη διάδοση των διαφωτιστικών ιδεών και στην επανάσταση
 Υπήρχαν ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις κληρικών που υιοθετούσαν
διαφωτιστικές αντιλήψεις και δραστηριοποιούνται εναντίον της οθωμανικής
κυριαρχίας (Ευγένιος Βούλγαρης, Μεθόδιος Ανθρακίτης)


Ευγένιος
Βούλγαρης

Μεθόδιος
Ανθρακίτης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ (1)
Έλληνες από παλιές αρχοντικές
οικογένειες,
που κατοικούσαν στη συνοικία
Φανάρι στην Πόλη.
Μάθαιναν ξένες γλώσσες,
σπούδαζαν στη Δύση και
καταλάµβαναν ηγετικές θέσεις
στην Οθωµανική αυτοκρατορία.
Η περιοχή Φανάρι στην
Κωνσταντινούπολη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ (2)
 Διορίζονταν ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες

Παραδουνάβιες ηγεμονίες (Μολδαβία, Βλαχία)

Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 ΠΡΟΕΣΤΟΙ
Διοικούσαν τον υπόδουλο ελληνισμό, μάζευαν τους φόρους
και τους απέδιδαν στους Τούρκους .
Διέθεταν κάποια πολιτική επιρροή στους τοπικούς Τούρκους
αξιωματούχους
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 ΕΜΠΟΡΟΙ/ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΔΕΣ
Πολύ καλή οικονομική κατάσταση, οπαδοί των ιδεών του
Διαφωτισμού.
 Ιδρύουν σχολεία στις πατρίδες τους, τυπώνουν εφημερίδες,
βιβλία, χορηγούν υποτροφίες

Έλληνας έμπορος,
χαλκογραφία, 19 ος
αι.
Εφημερίς

Το εξώφυλλο του περιοδικού Ερμής ο

Η
είναι
η παλιότερη από τις εφημερίδες
που γράφονταν στα ελληνικά
που σώζεται σήμερα. Την

Λόγιος (1817), το πιο σημαντικό από τα

έβγαζαν στη

περιοδικά που κυκλοφόρησαν κατά το νεοελληνικό

αδέλφια Μαρκίδες

Διαφωτισμό. Τυπωνόταν στη Βιέννη από το
1811 μέχρι το 1821. Πρώτος διευθυντής του ήταν ο
Άνθιμος Γαζής.

Βιέννη τα

Πούλιοι από το 1791 μέχρι
το 1797.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 ΚΛΕΦΤΕΣ

Αγρότες που αναγκάζονται ή
επιλέγουν να καταφύγουν στα
βουνά. Για να ζήσουν κάνουν
επιδρομές
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ
Ανήκαν σε ένοπλα σώματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για την
τήρηση της τάξης. Συχνά κλέφτες γίνονταν αρματολοί και το
αντίστροφο
Αυτοί αναλάμβαναν τη φύλαξη
μιας περιοχής,
που λεγόταν αρματολίκι.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
 ΑΓΡΟΤΕΣ
Η πλειοψηφία του πληθυσμού.
Καλλιεργούσαν κτήματα ιδιωτικά ή
κρατικά. Η ζωή τους ήταν δύσκολη
και στερημένη

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ
Αυξανόταν όσο αναπτύσσονταν το
εμπόριο και η ναυτιλία
Η κοινωνική οργάνωση
του υπόδουλου Ελληνισμού
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ

ΠΡΟΕΣΤΟΙ
ΕΜΠΟΡΟΙ
ΚΑΙ
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΔΕΣ
ΚΛΕΦΤΕΣ
ΚΑΙ
ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΝΑΥΤΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ
Κινήματα εναντίον της οθωμανικής
κυριαρχίας
 Το 1770 οργανώθηκε με ρωσική υποκίνηση

επανάσταση, τα λεγόμενα «ορλοφικά», στην
Πελοπόννησο, με επικεφαλής τους αδελφούς
Ορλόφ
 Ο Λάμπρος Κατσώνης, απεσταλμένος και
αυτός της Ρωσίας, προσπάθησε να οδηγήσει
σε εξέγερση τους κατοίκους των νησιών του
Αιγαίου.
 Οι Σουλιώτες συγκρούστηκαν με τον Αλή
πασά των Ιωαννίνων από το 1789 έως το
1804.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (μέσα 18ου αι.)

ΟΡΙΣΜΟΣ:
Κίνημα που επεδίωκε τη διάδοση
διαφωτιστικών ιδεών μεταξύ των
Ελλήνων· αποσκοπούσε στην
ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα
για την ελευθερία.

ΦΟΡΕΙΣ
ΔΙΑΔΟΣΗΣ:
Έμποροι και γενικότερα Έλληνες
που ταξίδευαν στην Ευρώπη.

ΣΤΟΧΟΣ:
Η καλλιέργεια της ιδέας ότι η λογική
μπορεί όχι μόνο να εξηγήσει τον
κόσμο αλλά και να τον αλλάξει: η
εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με τον
αγώνα για την ελευθερία.

ΤΟΠΟΙ
ΔΙΆΔΟΣΗΣ:
Ελληνικές παροικίες
Κοσμοπολίτικα κέντρα
(Σμύρνη, Ιωάννινα, Χίος κ.α.)

ΑΠΟΨΕΙΣ:
Οι Έλληνες υποστηρικτές του
Διαφωτισμού:
α: θαύμαζαν τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό.
β: τον συνέδεαν με την ελευθερία.

γ: πίστευαν ότι η εκπαίδευση πρέπει
να θεμελιωθεί στις θετικές επιστήμες,
ότι ως μέσο διάδοσης πρέπει να
χρησιμοποιηθεί η λαϊκή γλώσσα, η
εκπαίδευση πρέπει να υπηρετεί την
προοπτική του αγώνα για ελευθερία.
Περίφημοι οπαδοί του Διαφωτισμού:
 Ρήγας Φεραίος ή

Βελεστινλής:
«Νέα Πολιτική Διοίκηση»:
Προέβλεπε τη δημιουργία
μιας Ελληνικής Δημοκρατίας
στην περιοχή των Βαλκανίων
με ισονομία και ισοπολιτεία.
 Όλο το έργο του είναι έντονα
επηρεασμένο από τις ιδέες
της γαλλικής επανάστασης
Περίφημοι οπαδοί του Διαφωτισμού:
 Ο Αδαμάντιος

Κοραής (1748-1833),
υποστηρικτής των

φιλελεύθερων
ιδεών της
γαλλικής
επανάστασης,

θεωρούσε ότι οι Έλληνες,
για να κερδίσουν την
ελευθερία τους, θα
έπρεπε πρώτα να
μορφωθούν.
Περίφημοι οπαδοί του Διαφωτισμού:
 Ανώνυμος Έλλην:
Ο Ανώνυμος συγγραφέας του
έργου «Ελληνική Νομαρχία»
εμπνεόμενος από το όραμα του
Ρήγα υποστήριξε με πάθος ότι οι
Έλληνες πρέπει να αγωνιστούν
μόνοι τους για την ελευθερία
τους.
0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.

More Related Content

What's hot

1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψεις1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψεις
Kvarnalis75
 
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
Kvarnalis75
 
4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.
4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.
4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis75
 
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
οι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης αντίγραφο
οι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης  αντίγραφοοι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης  αντίγραφο
οι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης αντίγραφοΕλενη Ζαχου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5
ntinakatirtzi
 
7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)
7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)
7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)Dionysia Nima
 
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
Kvarnalis75
 
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
Kvarnalis75
 
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
prasino
 
H Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη
H Φεουδαρχία στη Δυτική ΕυρώπηH Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη
H Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη
gskoubaflos
 
Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ ΓυμνασίουΕνότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...
ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...
ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...Kvarnalis75
 
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
Kvarnalis75
 
Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...
Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...
Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
Kvarnalis75
 
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
Kvarnalis75
 
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
prasino
 

What's hot (20)

1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψεις1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψεις
 
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
 
4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.
4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.
4. Η τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης. Η εποχή του Ναπολέοντα.
 
2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
 
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τον 17ο και το...
 
οι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης αντίγραφο
οι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης  αντίγραφοοι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης  αντίγραφο
οι σταυροφοριες και η πρωτη αλωση της πολης αντίγραφο
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ¨ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Ενότητα 5
 
7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)
7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)
7. Φιλική Εταιρεία (Γ΄ Γυμνασίου)
 
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
 
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
 
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
5. ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι
 
H Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη
H Φεουδαρχία στη Δυτική ΕυρώπηH Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη
H Φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη
 
Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ ΓυμνασίουΕνότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 - 1913). Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
 
ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...
ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...
ε ν ο τ η τ α 4 H τελευταία φάση της γαλλικής επανάστασης (1794-1799) και η ...
 
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...
Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού. Μέρος 2ο. Το κίνημα του Διαφωτισμού. Ιστο...
 
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
ε ν ο τ η τ α 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου...
 
Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...
Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...
Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παρα...
 
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
 
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)ενότητα 27η  το κίνημα στο γουδί (1909)
ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909)
 
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
7. η φιλική εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιε...
 

Viewers also liked

Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντου
17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντου17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντου
17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντουΧρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία
Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορίαΟι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία
Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορίαΧρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
Than Kioufe
 
7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.
7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.
7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.
Than Kioufe
 
6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
Than Kioufe
 
1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου
1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου
1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου
Than Kioufe
 
15. Η βυζαντινή εποποιία
15. Η βυζαντινή εποποιία15. Η βυζαντινή εποποιία
15. Η βυζαντινή εποποιία
Than Kioufe
 
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
Than Kioufe
 

Viewers also liked (20)

η ίδρυση της φιλικής ετιαρείας
η ίδρυση της φιλικής ετιαρείαςη ίδρυση της φιλικής ετιαρείας
η ίδρυση της φιλικής ετιαρείας
 
Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
 
Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Η Ελλάδα του μεσοπολἐμου / Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
 
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμοΗ Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
 
Ο μικρασιατικός πόλεμος
Ο μικρασιατικός πόλεμοςΟ μικρασιατικός πόλεμος
Ο μικρασιατικός πόλεμος
 
ο α΄ παγκοσμιος πολεμος (1914 1918)
ο α΄ παγκοσμιος πολεμος (1914 1918)ο α΄ παγκοσμιος πολεμος (1914 1918)
ο α΄ παγκοσμιος πολεμος (1914 1918)
 
Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣΒ ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Β ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
 
17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντου
17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντου17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντου
17.ο ελληνισμός της δ . μικράς ασίας και του πόντου
 
Η Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
Η Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμοΗ Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
Η Ευρώπη μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
 
Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία
Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορίαΟι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία
Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία
 
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929
 
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
11. Η βασιλεία του Μιχαήλ και η αυγή της Νέας Εποχής
 
η ωριμανση της βιομηχανικης επαναστασης
η ωριμανση της βιομηχανικης επαναστασηςη ωριμανση της βιομηχανικης επαναστασης
η ωριμανση της βιομηχανικης επαναστασης
 
7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.
7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.
7. Ο βαλκανικός κόσμος κατά το μεσαίωνα.
 
6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
 
1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου
1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου
1. 1o μάθημα: εισαγωγή στην ιστορία β' γυμνασίου
 
15. Η βυζαντινή εποποιία
15. Η βυζαντινή εποποιία15. Η βυζαντινή εποποιία
15. Η βυζαντινή εποποιία
 
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
12. H διάδοση του χριστιανισμού στους Mοραβούς και Bούλγαρους
 
Eλληνικη επανασταση και ευρωπη
Eλληνικη επανασταση και ευρωπηEλληνικη επανασταση και ευρωπη
Eλληνικη επανασταση και ευρωπη
 
η εποχη του διαφωτισμου
η εποχη του διαφωτισμουη εποχη του διαφωτισμου
η εποχη του διαφωτισμου
 

Similar to 0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.

Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Alexandra Gerakini
 
κεφ.2 5η ενοτητα - ο ελληνισμοσ
κεφ.2  5η ενοτητα - ο ελληνισμοσκεφ.2  5η ενοτητα - ο ελληνισμοσ
κεφ.2 5η ενοτητα - ο ελληνισμοσ
Μαρία Φωτιάδου
 
O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.
O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.
O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.
Alexandra Gerakini
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-
VAGELIS BITSAKIS
 
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.arischatzis
 
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19οενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19οntinakatirtzi
 
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)Dionysia Nima
 
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Evangelia Patera
 
Ενότητα 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ενότητα 5:  Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ενότητα 5:  Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ενότητα 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.mavraroda
 
ιταλια συγkεντρωτικο
ιταλια συγkεντρωτικοιταλια συγkεντρωτικο
ιταλια συγkεντρωτικο
MZaxou
 
25η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 182125η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 1821Dionysia Nima
 
νεοελλιηνικος διαφωτισμος
νεοελλιηνικος διαφωτισμοςνεοελλιηνικος διαφωτισμος
νεοελλιηνικος διαφωτισμοςchrisakur
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ chrisakur
 
Ο Ελληνισμός τον 18ο αι
Ο Ελληνισμός τον 18ο αιΟ Ελληνισμός τον 18ο αι
Ο Ελληνισμός τον 18ο αι
Gabriella Aspraki
 
Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21
Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21
Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21
Katerina Karvouni
 
ελληνικη επανασταση 1821
ελληνικη επανασταση 1821ελληνικη επανασταση 1821
ελληνικη επανασταση 1821
orestis111
 
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Iliana Kouvatsou
 
Γιορτή 25ης Μαρτίου
Γιορτή 25ης ΜαρτίουΓιορτή 25ης Μαρτίου
Γιορτή 25ης Μαρτίου
Fani Karaoli
 

Similar to 0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι. (20)

Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
 
κεφ.2 5η ενοτητα - ο ελληνισμοσ
κεφ.2  5η ενοτητα - ο ελληνισμοσκεφ.2  5η ενοτητα - ο ελληνισμοσ
κεφ.2 5η ενοτητα - ο ελληνισμοσ
 
O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.
O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.
O ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου αιώνα.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ -ΕΝΟΤΗΤΑ 5-
 
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 18ου ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙ.
 
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19οενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
ενοτητα 5η ο ελληνισμός 18ο -19ο
 
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
 
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
 
Ενότητα 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ενότητα 5:  Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.Ενότητα 5:  Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
Ενότητα 5: Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
 
ιταλια συγkεντρωτικο
ιταλια συγkεντρωτικοιταλια συγkεντρωτικο
ιταλια συγkεντρωτικο
 
25η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 182125η μαρτίου 1821
25η μαρτίου 1821
 
νεοελλιηνικος διαφωτισμος
νεοελλιηνικος διαφωτισμοςνεοελλιηνικος διαφωτισμος
νεοελλιηνικος διαφωτισμος
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
Ο Ελληνισμός τον 18ο αι
Ο Ελληνισμός τον 18ο αιΟ Ελληνισμός τον 18ο αι
Ο Ελληνισμός τον 18ο αι
 
Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21
Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21
Η Νεοελληνική κοινωνία πριν την επανάσταση του '21
 
ελληνικη επανασταση 1821
ελληνικη επανασταση 1821ελληνικη επανασταση 1821
ελληνικη επανασταση 1821
 
19.επανάληψη ενοτήτων 5 έως 9
19.επανάληψη ενοτήτων 5 έως 919.επανάληψη ενοτήτων 5 έως 9
19.επανάληψη ενοτήτων 5 έως 9
 
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 
Γιορτή 25ης Μαρτίου
Γιορτή 25ης ΜαρτίουΓιορτή 25ης Μαρτίου
Γιορτή 25ης Μαρτίου
 
25η μαρτιου 1821, α μεροσ
25η μαρτιου 1821, α μεροσ25η μαρτιου 1821, α μεροσ
25η μαρτιου 1821, α μεροσ
 

More from Χρύσα Παπακωνσταντίνου

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.pptΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2οΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2οΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
επαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησειςεπαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησεις
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Ο βασιλιάς Όθων Α΄
Ο βασιλιάς Όθων Α΄Ο βασιλιάς Όθων Α΄
Ο βασιλιάς Όθων Α΄
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Iωάννης Καποδίστριας
Iωάννης ΚαποδίστριαςIωάννης Καποδίστριας
Iωάννης Καποδίστριας
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας
"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας
"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΣημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΧρύσα Παπακωνσταντίνου
 
Εργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου
Εργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ ΓυμνασίουΕργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου
Εργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ ΓυμνασίουΧρύσα Παπακωνσταντίνου
 

More from Χρύσα Παπακωνσταντίνου (20)

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.pptΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2οΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2οΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2024
 
Επαναληπτικές ασκήσεις /Ενότητες 1-30
Επαναληπτικές ασκήσεις /Ενότητες 1-30Επαναληπτικές ασκήσεις /Ενότητες 1-30
Επαναληπτικές ασκήσεις /Ενότητες 1-30
 
επαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησειςεπαναληπτικες ασκησεις
επαναληπτικες ασκησεις
 
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΗ ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
 
Αρχαϊκή τέχνη
Αρχαϊκή τέχνηΑρχαϊκή τέχνη
Αρχαϊκή τέχνη
 
Ο βασιλιάς Όθων Α΄
Ο βασιλιάς Όθων Α΄Ο βασιλιάς Όθων Α΄
Ο βασιλιάς Όθων Α΄
 
Iωάννης Καποδίστριας
Iωάννης ΚαποδίστριαςIωάννης Καποδίστριας
Iωάννης Καποδίστριας
 
"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας
"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας
"Γυναίκα και δικαιώματα" Εργασία στο μάθημα της ιστορίας
 
Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 
η εποχη του λιθου
η εποχη του λιθουη εποχη του λιθου
η εποχη του λιθου
 
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίουΣημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
Σημειώσεις για το μάθημα της Ιστορίας , Γ΄γυμνασίου
 
Εργασία μαθητών για το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
Εργασία μαθητών για το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμοΕργασία μαθητών για το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
Εργασία μαθητών για το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ εργασία μαθήτριας
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ εργασία μαθήτριαςΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ εργασία μαθήτριας
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ εργασία μαθήτριας
 
Εργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου
Εργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ ΓυμνασίουΕργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου
Εργασία μαθήτριας για την 36η ενότητα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου
 

Recently uploaded

Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
nikzoit
 
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptxOutdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
eleni rizopoulou
 
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docxΌμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Tassos Karampinis
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
nikzoit
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
ssuserd4abe0
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Newsroom8
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
athinadimi
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
nikzoit
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
konstantinantountoum1
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
nikzoit
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Tassos Karampinis
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
 
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptxOutdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
 
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docxΌμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ).ppt
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
 
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
 

0 ελληνισμος απο τα μεσα του 18ου αι. εως τις αρχες του 19ου αι.

 • 1. ΕΝΟΤΗΤΑ 5η Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.
 • 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Συγκυρίες που ευνόησαν τους Έλληνες πλοιοκτήτες:  Η ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), που επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση των πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου  Οι ναπολεόντειοι πόλεμοι (1797-1815),που είχαν ως συνέπεια την περιορισμένη παρουσία αγγλικών και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο.
 • 4. Αποτελέσματα της ευνοϊκής συγκυρίας για τους Έλληνες:  Οι Έλληνες έλεγξαν σημαντικό μέρος του εμπορίου.  Ελληνικές πόλεις αναπτύχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Σμύρνη, Χίος ) Το λιμάνι της Χίου, ένα από τα κύρια εμπορικά κέντρα του ελληνισμού κατά την προεπαναστατική εποχή.
 • 5. Αποτελέσματα της ευνοϊκής συγκυρίας για τους Έλληνες:  Ενισχύθηκαν οι ελληνικές παροικίες Παροικία= κοινότητα ομοεθνών που κατοικεί σε πόλη ξένης χώρας. Οι ελληνικές παροικίες άρχισαν να σχηματίζονται στην Ευρώπη από το 16ο αιώνα, κατοικούνταν κυρίως από εμπόρους και υπήρξαν κέντρα οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξης του ελληνισμού. το πρώτο ελληνικό χρηματιστήριο Η ελληνική παροικία στη Βενετία Εκκλησία στην ελληνική παροικία, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
 • 6.
 • 7. Οι Έλληνες κυριαρχούν στο εμπόριο της Βαλκανικής Τα ελληνικά αποτελούσαν τη γλώσσα με την οποία πραγματοποιούνταν οι εμπορικές συναλλαγές στη Βαλκανική χερσόνησο. Αυτό φανερώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την ολοκληρωτική κυριαρχία των Ελλήνων στο βαλκανικό εμπόριο, γεγονός μεγάλης οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας για τον Ελληνισμό.
 • 8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Είχε αναγνωριστεί από τους Οθωμανούς ως η ηγεσία του υπόδουλου ελληνισμού.  Εναντιωνόταν στη διάδοση των διαφωτιστικών ιδεών και στην επανάσταση  Υπήρχαν ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις κληρικών που υιοθετούσαν διαφωτιστικές αντιλήψεις και δραστηριοποιούνται εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας (Ευγένιος Βούλγαρης, Μεθόδιος Ανθρακίτης)  Ευγένιος Βούλγαρης Μεθόδιος Ανθρακίτης
 • 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ (1) Έλληνες από παλιές αρχοντικές οικογένειες, που κατοικούσαν στη συνοικία Φανάρι στην Πόλη. Μάθαιναν ξένες γλώσσες, σπούδαζαν στη Δύση και καταλάµβαναν ηγετικές θέσεις στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Η περιοχή Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη
 • 10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ (2)  Διορίζονταν ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες Παραδουνάβιες ηγεμονίες (Μολδαβία, Βλαχία) Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
 • 11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΠΡΟΕΣΤΟΙ Διοικούσαν τον υπόδουλο ελληνισμό, μάζευαν τους φόρους και τους απέδιδαν στους Τούρκους . Διέθεταν κάποια πολιτική επιρροή στους τοπικούς Τούρκους αξιωματούχους
 • 12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΕΜΠΟΡΟΙ/ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΔΕΣ Πολύ καλή οικονομική κατάσταση, οπαδοί των ιδεών του Διαφωτισμού.  Ιδρύουν σχολεία στις πατρίδες τους, τυπώνουν εφημερίδες, βιβλία, χορηγούν υποτροφίες Έλληνας έμπορος, χαλκογραφία, 19 ος αι.
 • 13.
 • 14. Εφημερίς Το εξώφυλλο του περιοδικού Ερμής ο Η είναι η παλιότερη από τις εφημερίδες που γράφονταν στα ελληνικά που σώζεται σήμερα. Την Λόγιος (1817), το πιο σημαντικό από τα έβγαζαν στη περιοδικά που κυκλοφόρησαν κατά το νεοελληνικό αδέλφια Μαρκίδες Διαφωτισμό. Τυπωνόταν στη Βιέννη από το 1811 μέχρι το 1821. Πρώτος διευθυντής του ήταν ο Άνθιμος Γαζής. Βιέννη τα Πούλιοι από το 1791 μέχρι το 1797.
 • 15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΛΕΦΤΕΣ Αγρότες που αναγκάζονται ή επιλέγουν να καταφύγουν στα βουνά. Για να ζήσουν κάνουν επιδρομές
 • 16. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ Ανήκαν σε ένοπλα σώματα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για την τήρηση της τάξης. Συχνά κλέφτες γίνονταν αρματολοί και το αντίστροφο Αυτοί αναλάμβαναν τη φύλαξη μιας περιοχής, που λεγόταν αρματολίκι.
 • 17. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΑΓΡΟΤΕΣ Η πλειοψηφία του πληθυσμού. Καλλιεργούσαν κτήματα ιδιωτικά ή κρατικά. Η ζωή τους ήταν δύσκολη και στερημένη ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΕΣ Αυξανόταν όσο αναπτύσσονταν το εμπόριο και η ναυτιλία
 • 18. Η κοινωνική οργάνωση του υπόδουλου Ελληνισμού ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΠΡΟΕΣΤΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΔΕΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
 • 19. Κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας  Το 1770 οργανώθηκε με ρωσική υποκίνηση επανάσταση, τα λεγόμενα «ορλοφικά», στην Πελοπόννησο, με επικεφαλής τους αδελφούς Ορλόφ  Ο Λάμπρος Κατσώνης, απεσταλμένος και αυτός της Ρωσίας, προσπάθησε να οδηγήσει σε εξέγερση τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου.  Οι Σουλιώτες συγκρούστηκαν με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων από το 1789 έως το 1804.
 • 20. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (μέσα 18ου αι.) ΟΡΙΣΜΟΣ: Κίνημα που επεδίωκε τη διάδοση διαφωτιστικών ιδεών μεταξύ των Ελλήνων· αποσκοπούσε στην ιδεολογική προετοιμασία του αγώνα για την ελευθερία. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ: Έμποροι και γενικότερα Έλληνες που ταξίδευαν στην Ευρώπη. ΣΤΟΧΟΣ: Η καλλιέργεια της ιδέας ότι η λογική μπορεί όχι μόνο να εξηγήσει τον κόσμο αλλά και να τον αλλάξει: η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με τον αγώνα για την ελευθερία. ΤΟΠΟΙ ΔΙΆΔΟΣΗΣ: Ελληνικές παροικίες Κοσμοπολίτικα κέντρα (Σμύρνη, Ιωάννινα, Χίος κ.α.) ΑΠΟΨΕΙΣ: Οι Έλληνες υποστηρικτές του Διαφωτισμού: α: θαύμαζαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. β: τον συνέδεαν με την ελευθερία. γ: πίστευαν ότι η εκπαίδευση πρέπει να θεμελιωθεί στις θετικές επιστήμες, ότι ως μέσο διάδοσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λαϊκή γλώσσα, η εκπαίδευση πρέπει να υπηρετεί την προοπτική του αγώνα για ελευθερία.
 • 21. Περίφημοι οπαδοί του Διαφωτισμού:  Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής: «Νέα Πολιτική Διοίκηση»: Προέβλεπε τη δημιουργία μιας Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή των Βαλκανίων με ισονομία και ισοπολιτεία.  Όλο το έργο του είναι έντονα επηρεασμένο από τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης
 • 22. Περίφημοι οπαδοί του Διαφωτισμού:  Ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833), υποστηρικτής των φιλελεύθερων ιδεών της γαλλικής επανάστασης, θεωρούσε ότι οι Έλληνες, για να κερδίσουν την ελευθερία τους, θα έπρεπε πρώτα να μορφωθούν.
 • 23. Περίφημοι οπαδοί του Διαφωτισμού:  Ανώνυμος Έλλην: Ο Ανώνυμος συγγραφέας του έργου «Ελληνική Νομαρχία» εμπνεόμενος από το όραμα του Ρήγα υποστήριξε με πάθος ότι οι Έλληνες πρέπει να αγωνιστούν μόνοι τους για την ελευθερία τους.