Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbrica - Avaluació exhibició pública (famílies)

417 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rúbrica - Avaluació exhibició pública (famílies)

  1. 1. Projecte​ ​d’àmbits​ ​-​ ​Tenim​ ​uns​ ​plànols Exposició​​pública​​-​​Avaluació​​maqueta​​i​​presentació CRITERI EXPERT​​(4) AVANÇAT​​(3) APRENENT​​(2) NOVELL​​(1) Escala​​i coherència La​​maqueta​​és​​igual​​a​​la​​casa original​​i​​està​​feta​​completament a​​escala La​​maqueta​​és​​pràcticament​​igual​​a la​​casa​​original​​i​​està​​feta completament​​a​​escala La​​maqueta​​és​​pràcticament​​igual​​a la​​casa​​original​​però​​algunes​​parts no​​respecten​​l'escala​​triada La​​maqueta​​té​​parts​​que​​no​​són iguals​​a​​la​​casa​​original​​i​​algunes parts​​no​​respecten​​l'escala​​triada Pulcritud​​i netedat La​​maqueta​​té​​totes​​les​​peces tallades​​i​​enganxades​​amb precisió​​i​​netedat La​​maqueta​​té​​pràcticament​​totes​​les peces​​tallades​​amb​​precisió​​i enganxades​​amb​​netedat Algunes​​parts​​de​​la​​maqueta​​tenen defectes​​de​​tall​​i​​algunes​​unions​​són poc​​polides Hi​​ha​​defectes​​de​​tall​​generalitzats​​i les​​unions​​són​​poc​​polides Nivell​​de​​detall Es​​poden​​apreciar​​un​​bon nombre​​de​​detalls​​de​​l'exterior​​i l'interior​​de​​la​​casa Es​​poden​​apreciar​​un​​bon​​nombre de​​detalls​​de​​l'exterior​​i​​alguns​​de l'interior​​de​​la​​casa Es​​poden​​apreciar​​alguns​​detalls​​de l'exterior​​de​​la​​casa​​però​​no​​del​​seu interior​​o​​no​​són​​rellevants Hi​​ha​​pocs​​detalls​​de​​l'exterior​​i​​no n'hi​​ha​​a​​l'interior​​o​​no​​són​​rellevants Ús​​del​​material S'ha​​fet​​un​​ús​​adequat​​dels materials,​​minimitzant​​la​​despesa en​​tot​​moment S'ha​​fet​​un​​ús​​adequat​​dels​​materials i​​s'ha​​minimitzat​​la​​despesa​​sovint Es​​pot​​veure​​que​​sovint​​hi​​ha​​hagut intenció​​de​​minimitzar​​la​​despesa​​de materials​​tot​​i​​que​​no​​ha​​estat​​una prioritat No​​s'ha​​tingut​​en​​compte​​l'estalvi​​de material​​ni​​s'ha​​fet​​un​​ús​​adequat​​del mateix Decoració​​i ambientació La​​maqueta​​té​​uns​​quants objectes​​que​​decoren​​de​​forma adient​​i​​ajuden​​a​​fer-se​​una​​idea de​​l'escala La​​maqueta​​té​​uns​​quants​​objectes que​​decoren​​de​​forma​​adient​​tot​​i que​​no​​ajuden​​a​​fer-se​​una​​idea​​de l'escala La​​maqueta​​té​​alguns​​objectes​​de decoració.​​Aquests​​objectes​​no ajuden​​a​​fer-se​​una​​idea​​de​​l'escala Els​​objectes​​de​​decoració​​no​​són adients​​o​​no​​n'hi​​ha Sostenibilitat El​​disseny​​incorpora​​força elements​​que​​la​​fan​​més sostenible,​​reduint​​el​​seu​​impacte ambiental El​​disseny​​incorpora​​elements​​que​​la fan​​més​​sostenible,​​però​​alguns elements​​que​​no​​estan​​triats​​amb bon​​criteri Incorpora​​pocs​​elements​​que​​facin que​​l’habitatge​​tingui​​menys​​impacte mediambiental No​​incorpora​​elements​​que​​facin​​que l’habitatge​​sigui​​més​​sostenible # GRUP​ ​AVALUAT Escala​​i coherència Pulcritud​​i netedat Nivell​​de detall Ús​​del material Decoració​​i ambientació Sostenibilitat TOTAL
  2. 2. ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

×