Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rúbrica - Treball en equip (avaluació individual)

1,880 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rúbrica - Treball en equip (avaluació individual)

  1. 1. Projecte​ ​d’àmbits​ ​-​ ​Tenim​ ​uns​ ​plànols Rúbrica​​-​​Treball​​en​​equip EXPERT​​(4) AVANÇAT​​(3) APRENENT​​(2) NOVELL​​(1) Participació Participa​​tota​​l'estona​​i​​està​​sempre al​​cas​​de​​les​​tasques​​a​​fer Participa​​la​​majoria​​del​​temps​​i​​quasi sempre​​està​​al​​cas​​de​​les​​tasques​​a fer Participa​​però​​perd​​el​​temps​​i​​sovint no​​està​​pendent​​de​​les​​tasques No​​participa,​​perd​​el​​temps​​o​​treballa en​​coses​​que​​no​​venen​​al​​cas Escolta Escolta​​atentament​​les​​idees​​dels altres Escolta​​sovint​​les​​idees​​dels​​altres Sovint​​no​​escolta​​les​​idees​​dels altres​​i​​de​​vegades​​interromp No​​escolta​​les​​idees​​dels​​altres​​i també​​interromp Feedback Dóna​​feedback​​honest,​​específic, positiu​​i​​constructiu​​quan​​és necessari Dóna​​feedback​​honest​​i​​constructiu quan​​és​​necessari Dóna​​feedback​​constructiu,​​però​​de vegades​​fa​​comentaris​​inapropiats​​o no​​constructius No​​dóna​​feedback​​honest,​​específic, positiu​​i​​constructiu Cooperació Sempre​​tracta​​als​​altres​​amb respecte​​i​​comparteix​​la​​càrrega​​de treball​​de​​manera​​justa Quasi​​sempre​​tracta​​als​​altres​​amb respecte​​i​​comparteix​​la​​càrrega​​de treball​​de​​manera​​justa De​​vegades​​no​​tracta​​als​​altres​​amb respecte​​i​​no​​assumeix​​la​​seva​​part del​​treball Sovint​​no​​tracta​​als​​altres​​amb respecte​​i​​no​​assumeix​​la​​seva​​part del​​treball Gestió​ ​del temps Completa​​les​​seves​​tasques​​a​​temps i​​gestiona​​el​​temps​​eficientment Quasi​​sempre​​completa​​les​​seves tasques​​a​​temps​​i​​sol​​gestionar​​bé​​el temps Sovint​​no​​completa​​les​​tasques​​a temps​​i​​perd​​el​​temps​​en distraccions No​​completa​​les​​tasques​​a​​temps​​i perd​​el​​temps​​constantment Gestió​ ​del material Gestiona​​el​​material​​amb​​cura​​i​​es preocupa​​de​​mantenir​​l’aula​​neta Sovint​​gestiona​​el​​material​​amb​​cura i​​es​​preocupa​​de​​mantenir​​l’aula​​neta Podria​​gestionar​​millor​​el​​material​​i de​​vegades​​embruta No​​gestiona​​bé​​el​​material​​ni​​ajuda en​​la​​neteja​​dels​​espais​​de​​treball ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​Autoavaluació ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​Coavaluació ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​Avaluació​ ​del​ ​grup

×