Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retroalimentació efectiva

306 views

Published on

....

Published in: Education
  • Be the first to comment

Retroalimentació efectiva

  1. 1. Projecte​​d’àmbits​​-​​Tenim​​uns​​plànols Retroalimentació​​efectiva Alguns​ ​consells​ ​que​ ​poden​ ​servir: 1. Revisem​ ​els​ ​productes,​ ​el​ ​treball,​ ​no​ ​les​ ​persones. 2. Començar​ ​identificant​ ​una​ ​cosa​ ​positiva​ ​abans​ ​de​ ​passar​ ​als​ ​aspectes​ ​a​ ​millorar. 3. Demanar​ ​explicacions​ ​o​ ​fer​ ​preguntes​ ​abans​ ​de​ ​fer​ ​judicis. 4. Tenir​ ​accés​ ​a​ ​la​ ​informació-producte​ ​que​ ​és​ ​objecte​ ​de​ ​feedback. Resumint,​​sigues:  honest digues​​el​​que​​penses,​​sense​​matisos  específic evita​​comentaris​​vagues,​​sigues​​tan​​concret​​com  puguis  amable tingues​​cura​​amb​​les​​paraules,​​estàs​​valorant​​l’esforç  de​​companys/es

×