Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenim uns plànols - Compartir projecte amb les famílies

575 views

Published on

...

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tenim uns plànols - Compartir projecte amb les famílies

  1. 1. Hola​ ​família, Avui hem començat el nostre primer ​Projecte d’àmbits a Les Vinyes. Es titula ​Tenim uns plànols i ens proposem construir una maqueta realista d’un habitatge. Durant quatre setmanes, treballarem com a professionals de l’arquitectura i la construcció: interpretarem uns plànols reals i cada grup construirà la maqueta de la casa que ha escollit de forma tan fidedigna com sigui capaç. Alhora afegirem modificacions al disseny original per aconseguir fer un habitatge més sostenible i en​ ​calcularem​ ​les​ ​despeses​ ​per​ ​fer​ ​un​ ​pressupost​ ​acurat. Per tirar endavant el projecte necessitarem aprendre a usar amb agilitat diferents ​eines i raonaments matemàtics​, com unitats i instruments de mesura, conceptes bàsics de geometria, o com el càlcul d’àrees i perímetres per calcular les quantitats de material necessari. També ens caldrà ​aprendre a treballar al taller​, usar eines de dibuix i de tall per construir la maqueta, i coneixements sobre sostenibilitat per tal de reduir l’impacte mediambiental de la casa. Per altra banda, serà impossible que el nostre grup tiri endavant si no fem un ​bon treball en equip​, per això haurem de col·laborar entre nosaltres, escoltant l’opinió dels altres i sent amables i honests. També haurem de tenir iniciativa per resoldre els problemes que vagin sorgint, i autònoms i responsables​ ​per​ ​planificar​ ​nosaltres​ ​sols​ ​les​ ​diferents​ ​fases​ ​del​ ​projecte. El Daniel i el Sergi, els nostres professors en aquest projecte, ens han dit que demanarem ajuda a experts externs perquè critiquin i revisin la nostra feina, i que finalment acabarem el projecte obrint l’aula​ ​a​ ​qui​ ​vulgui​ ​veure​ ​el​ ​resultat​ ​final. Aquest és el nostre primer projecte, així que no sabem com anirà la cosa... i si no ens en sortim? Tot i així, i a pesar de que sabem que esteu molt ocupats, ​ens agradaria convidar-vos a l’exposició oberta que farem ​…………………………………………………………….... Podeu venir acompanyats​ ​de​ ​qui​ ​vulgueu,​ ​o​ ​convidar​ ​a​ ​d’altres​ ​persones. Sigui​ ​com​ ​sigui,​ ​moltes​ ​gràcies! Data:​ ​…………………………………………………………. Nota:​​​​Aquesta​​carta​​ha​​estat​​escrita​​per​​l’equip​​docent​​i​​acordada​​amb​​els​​nois​​i​​noies​​que​​la​​sotasignen. ………………………………………………………………………………………………………....…………………… Familiar​ ​o​ ​conegut​ ​de​ ​l’alumne/a​ ​………………………………………………………... Creieu​ ​que​ ​podrà​ ​venir​ ​algú​ ​a​ ​veure​ ​l’exposició​ ​final?​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​Sí​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​No Signatura​ ​de​ ​la​ ​família

×