Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tenim uns plànols - Contracte de grup

330 views

Published on

...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tenim uns plànols - Contracte de grup

  1. 1. Projecte​​-​​Tenim​​uns​​plànols! Contracte​​de​​grup Membres​​del​​grup Ens​​comprometem​​a: ● Escoltar​​les​​idees​​dels​​altres​​amb​​respecte​​i​​atenció. ● Fer​​la​​nostra​​feina​​el​​millor​​que​​puguem. ● Finalitzar​​el​​projecte​​a​​temps. ● Demanar​​ajut​​sempre​​que​​sigui​​necessari. Si un membre del grup trenca un o més d'aquests compromisos, el grup farà una reunió per demanar-li que els compleixi. En el cas que el membre del grup segueixi trencant els compromisos demanarem ajut a l’equip docent per trobar una​​solució. Data:​​................................................................................................................... Signatura​​dels​​membres​​del​​grup,

×