Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El modelo PACE de Estados Unidos. Una trayectoria de 35 años de integración de servicios en el ámbito comunitario

43 views

Published on

Ponencia a cargo del médico geriatra Marco Inzitari, director de Atención Intermedia, Investigación y Docencia del Parc Sanitari Pere Virgili, en el marco de la VI Jornada Right Care sobre Modelos avanzados en integración de servicios sociales y sanitarios, organizada por la Societat Catalana de Gestió Sanitària el 24 de mayo de 2019.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El modelo PACE de Estados Unidos. Una trayectoria de 35 años de integración de servicios en el ámbito comunitario

 1. 1. El model PACE als Estats Units. Una trajectòria de 35 anys d'integració de serveis en l'àmbit comunitari Director d’Atenció Intermèdia, Recerca i Docència, Parc Sanitari Pere Virgili Professor Associat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona IP, grup de recerca RE-FiT Barcelona, Vall d’Hebrón Institut de Recerca President, Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia Dr. Marco Inzitari
 2. 2. 3 missatges 1. PACE és un model d’èxit d’atenció integrada per a una població de risc i necessitats complexes 2. Hi ha elements contextuals de PACE que cal considerar pensant en escalar-ho 3. Un PACE a Catalunya és possible
 3. 3. Programes comunitaris per a crònics: són efectius? 5 projectes amb resultats negatius ?
 4. 4. 5 claus d’èxit de l’atenció integrada Anàlisi de models d’atenció integrada i “care management” (PACE, GRACE, Torbay, High-risk Clinics, GEMU etc.). Claus d’èxit: 1. Selecció de la població. Es dirigeixen a persones seleccionades (per exemple amb alt risc d’hospitalització o d’institucionalització, o amb demència). Això en tots els models analitzats, i, en aquest sentit, es destaca com un abordatge especialitzat podria ser superior (ex en maneig de polifarmàcia etc) a l’habitual per part d’atenció primària en poblacions seleccionades i mantenint un vincle forta amb primària. 2. Gestió directa. L’equip gestiona directament els malalts, i no actua amb paper de consultor. 3. Gestió integral i “finestreta única”. La gestió dels malalts és integral (atenció sanitària directa, provisió de serveis etc.), i la porta d’entrada al sistema pot ser única (single point of delivery). Inclou integració de serveis i nivells d’atenció. 4. Integració social i sanitaria. Hi ha integració entre serveis socials i sanitaris, i l’equip pot activar directament serveis complementaris com el transport i els àpats. 5. Recolzament pel sistema de pagament. El sistema de finançament afavoreix la integració (ex. sistema capitatiu ajustat). Bodenheimer T, Berry-Millett R. Care management of patients with complex health care needs, Robert Wood Johnson Foundation, 2009 Thistlethwaite P. Integrating health and social care in Torbay. King’s Fund 2011 Totten A, et al. Evidence Brief: Effect of geriatricians on outcomes of inpatient and outpatient care. Veterans Administration-ESP 2012
 5. 5. Un centre ambulatori com a “hub” d’integració
 6. 6. Atenció Integrada Integrated care: “Gestió assistencial integrada, tant entre nivells assistencials com entre serveis sanitaris i socials, ha demostrat els seus beneficis per a persones grans i amb necessitats complexes” Nivells possibles: › macro: àrea de referència (Kaiser Permanente, the Veterans Health Administration etc.) › meso: grup de població. PACE à persones amb criteris d’ingrés en residència, que poden quedar-se a casa. › micro: proveïdors proporcionen atenció integrada per a usuaris individuals mitjançant diferents eines (coordinació de l’assistència, planificació de les cures, atenció centrada en la persona, gestió del cas, TIC – HC electrònica accessible a professionals i pacients, telemedicina) Ham C, Integrated care, The King’s Fund 2011
 7. 7. Funcionament bàsic del PACE Centre ambulatori / H de dia com a “hub” 1. Avaluació geriàtrica integral i pla de tractament individualitzat 2. Freqüència al “hub” segons necessitats (de salut, de rehabilitació etc) 3. Activació directa de serveis domiciliaris de salut 4. Activació directa de serveis socials (àpats, suport al domicili etc) 5. Provisió de transport
 8. 8. Des d’On Lok… Resposta a les necessitats de la comunitat xinesa (i italiana i filipina), a partir del model dels H de Dia de geriatria del Regne Unit
 9. 9. …al PACE Llei Federal, adoptada per 30 estats: servei ofert per Medicare (molts són “dual eligible”)
 10. 10. Característiques del PACE l Flexibilitat. PACE coordina la cura de cada participant al programa en base a les necessitats individuals per mantenir la residència en la comunitat. l Tot inclòs. PACE proveeix totes les cures preventives, primàries, agudes i de llarga durada l Equip interdisciplinari. Els equips PACE– metges/sses, infermeres “nurse practitioners”, infermeres, treballadores socials, terapeutes, conductors i figures de suport – es reuneixen regularment per resoldre els problemes, ja que la situació dels participants va canviant. l Pagament capitatiu. Els programes PACE reben un pagament mensual per persona per Medicare, Medicaid i des de privats, depenent de la elegibilitat dels participants per als programes públics.
 11. 11. …en detall l Staff: l Director Mèdic (sovint un/a geriatra*), “nurse practitioner” (1/70), infermera, treballadora social, farmacèutic, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, auxiliar d’infermeria. l Cartera de serveis: l Atenció primària i especialitzada, urgències, hospital d’aguts, hospital a domicili, cures pal·liatives l Llarga estada, ingrés en residència (temporal, si necessari), gestió de casos, medicació l Dentista, proves de laboratori, radiologia, h de dia/centre de dia, transport l Ajudes tècniques, equipament mèdic, àpats; l Respir, formació i suport per als cuidadors. l Transport: l Es proveeix quan necessari, també múltiples vegades/setmana, per activitats de salut, formatives i de socialització. l Entorn físic: l Els clínics de PACE fan assistència en el h. de dia, al domicili o en pisos assistits l Dimensionament: l El PACES més gran: 2400 usuaris; la majoria al voltant dels 300 Boult C, Wieland D, JAMA. 2010;304:1936-1943 *Mukamel DB, Milbank Q. 2007;85:499-531
 12. 12. Indicadors l Altes i baixes, candidats que han rebutjat i perquè l Queixes i agraïments l Vacunes (tributaris, vacunats) l Visites a urgències, i ingressos hospitalaris i causes l Incidents (caigudes etc) i causes l Morts i causes
 13. 13. El PACE, model d’èxit en atenció integrada Claus d’èxit: 1. Selecció de la població. Grup de risc concret. 2. Gestió directa. L’equip gestiona directament els malalts, sent el mateix en diferents entorns, i amb espectre integral, des de la prevencióó a la crisis a les cures pal·liatives. 3. Gestió integral i “finestreta única”. El PACE és la “terminal” des de la qual es proveeixen tots els serveis. 4. Integració social i sanitària...a la comunitat 1. Hi ha integració entre serveis socials i sanitaris, i l’equip pot activar directament serveis complementaris com el transport i els àpats. 2. Participen fins i tot actors “no sanitaris” (conductors entrenats) 3. S’involucren les famílies 5. Recolzament pel sistema de pagament. El sistema de finançament afavoreix la integració (sistema capitatiu).
 14. 14. Contextualització l Diferent implementació i model d’atenció primària als EUA i a Catalunya l Diferents rols professionals (ex. “nurse practitioners”) l ...
 15. 15. I nosaltres, què hi podem fer?
 16. 16. L’hospital de dia de geriatria Evidencia • Recurs històric (al RU com a Cat) • Superior a usual care però no a altres models de VGI (Forster A, et al., BMJ 1999) • Efectivitat qüestionada respecte a VGI al domicili (HaD geriàtric integral) • Dubtes sobre costos (Forster A, Cochrane Database Syst Rev 2000, Roderick P, Age Ageing 2001, Crotty M, et al, Age Ageing 2008, Parker SG, et al., Health Technol Assess 2009) Noves tendències (al RU i a Cat) l Especialització (processos: demències, Parkinson, cures etc.) l Més valoració o intervenció, intensitat de tractament diferent i variable l Nous objectius, com evitar ingressos innecessaris l …
 17. 17. L’hospital de dia de Geriatria: retorn al futur Avaluació/Intervenció Hub (single point): a primària + geriatria + s socials Rol central d’infermeria Instruments de coordinació i integració, Activació de serveis, Finançament, Avaluació i millora contínua Proactiu/reactiu Intervenció - crisis a domicili At. Primària de Salut At. intermèdia Suport de les TICs S Socials (SAD “Burtzoorg” etc)
 18. 18. Múltiples recursos al domicili
 19. 19. 3 missatges 1. PACE és un model d’èxit d’atenció integrada per a una població de risc i necessitats complexes 2. Hi ha elements contextuals de PACE que cal considerar pensant en escalar-ho 3. Un PACE a Catalunya és possible
 20. 20. minzitari@perevirgili.cat @marcoinzi

×