Conclusions de la Jornada "Ser MIR en temps de crisi. Busquem Solucions"

1,367 views

Published on

Document de Conclusions de la Jornada celebrada al COMB el 19 de gener de 2012 "Ser MIR en temps de crisi. Busquem Solucions".
Jornada emmarcada dins el Fòrum de la Professió Mèdica, àmbit de docència i formació.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
795
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Conclusions de la Jornada "Ser MIR en temps de crisi. Busquem Solucions"

  1. 1. CONCLUSIONS DE LA JORNADA “SER MIR EN TEMPS DE CRISI. BUSQUEM SOLUCIONS”El dijous 19 de gener es va celebrar la jornada “Ser MIR en temps de crisi.Busquem solucions”, a la sala d’actes del COMB, organitzada per la secció deresidents del COMB i en el marc del Fòrum de la Professió Mèdica.Inauguració de la jornada – Dr. Jaume Padrós, vicepresident primer delCOMBEl Dr. Jaume Padrós va inaugurar la jornada i va explicar que el Fòrum de laProfessió Mèdica és un espai obert al qual han participat més de 300 metges imetgesses que treballen en l’àmbit assistencial, amb l’objectiu d’elaborar mesuresper la sostenibilitat i millora del sistema sanitari. Aquestes solucions recauen en elsprofessionals, gestors, responsables polítics i ciutadans.Amb el document que es va fer públic el passat 30 de novembre, els metges volemparticipar i expressem el compromís en la cerca de solucions. La situació de crisiposa en evidència que cal redistribuir els recursos i prioritzar en funció del cost-benefici, però és fonamental continuar mantenint expectatives d’excel—lència en laformació de metges, que són el futur de la professió.Taula 1 – Problemes del MIR en la crisi actualEl Dr. Marc Ramentol, resident de l’Hospital Vall d’Hebron i membre del Grup deTreball de Residents de Catalunya, va explicar que les retallades en sanitatpreocupen als residents en tres eixos: la seva formació, la seva economia icondicions laborals, així com també pel que fa a les seves perspectives de futur.En quant a la formació, en reduir-se tant l’activitat ordinària (número de llits,operacions programades, priorització del que és urgent) com l’atenció continuada(urgències, guàrdies), es veu alhora reduït el temps i l’activitat assistencial en queels residents adquireixen coneixements de l’especialitat.Econòmicament, preocupa en el sentit que hi ha una problemàtica estructural queal voltant del 50% del sou dels residents prové de l’atenció continuada. La reduccióde l’horari laboral implica que no es puguin acomplir els objectius docents ipreocupa també que no hi pugui haver una supervisió adequada per part delsadjunts, que permeti l’adquisició progressiva de responsabilitat.L’entorn actual provoca una situació d’incertesa en el resident respecte les sevesperspectives de futur ja que el centre docent on ha fet la residència és improbableque el pugui contractar o si ho fa, serà amb contractes laborals més precaris.D’altra banda, disminueixen els ajuts públics a la recerca biomèdica. Aquests fets 1
  2. 2. provoquen que els nous especialistes, moltes vegades sense ser la primera elecció,trobin més possibilitats a la sanitat privada.La Dra. Rosa Villalonga, cap d’estudis de l’Hospital de Bellvitge, davant d’aquestasituació descrita pel Dr. Ramentol, va explicar que cal un canvi de mentalitat a totsels nivells: adaptar els programes formatius, incrementar la participació i implicacióde tutors i residents en la docència i utilitzar tots els recursos docents i formatius. Ical que s’hi impliquin tant les institucions i responsables dels centres, coordinacionsde docència, tutors com residents.La ponència del Dr. Jaume Roigé, director assistencial de l’Hospital Vall d’Hebron,va girar al voltant de la residència com a període de pràctica professionalprogramada, amb la finalitat d’anar assolint responsabilitat professional, entesacom a exercici autònom i eficient de l’especialitat.El Dr. Marc Soler, director de l’Àrea Professional del COMB, va exposar lesperspectives de feina que tenen els residents quan acaben aquest període formatiu,fent una anàlisi de l’actual situació demogràfica i d’ocupació de llocs de treball.Tot i que actualment han disminuït els nous contractes al sector públic, pel que fa ala demografia mèdica i en vista de l’actual piràmide de col—legiats, amb formaromboïdal, és previsible que en els propers anys es jubili un gran nombre deprofessionals.Davant la dificultat de predir el futur, donats els canvis econòmics i la conseqüentlimitació del pressupost sanitari, és necessari que els professionals s’adaptin alscanvis, tal i com s’intenta en d’altres sectors.En el 2011 el balanç d’altes, baixes i jubilacions, ha donat una situació d’equilibri,és a dir que el saldo ha estat de pràcticament 0, quan els darrers dos o tres anyshavia estat al voltant de 400 nous professionals per any.També va presentar els resultats d’un estudi del Gabinet d’Estudis del COMB sobrela situació professional en acabar la residència al juny de 2011. Tot i la situació decrisi, el 65% (410) dels residents que van acabar ja havien trobat feina, mentre un23% continuaven buscant-ne i un 12% optaven per formació... Si es compara ambels metges MIR que van acabar el 2006, els metges que van trobar feina eren el78% (436), un 15% continuaven buscant-ne i un 7% optaven per formació. Lavariació en termes absoluts ha estat molt petita.El Dr. Soler també va parlar del Servei d’Ocupació del COMB, que dóna suport alscol—legiats que cerquen feina, però també, als metges que cerquen millorar la sevasituació professional amb un canvi o en la recerca d’un complement professional.Informa també sobre requisits per treballar a l’estranger. 2
  3. 3. Taula 2 – Busquem solucionsAquesta taula va començar amb la intervenció de la Dra. Antònia Sans,coordinadora de l’àmbit de docència del Fòrum de la Professió Mèdica, que vapresentar les conclusions d’aquest grup de treball:Per mantenir i millorar la qualitat de la docència i formació dels professionalsactuals i futurs, minimitzar l’impacte negatiu de les restriccions econòmiques sobrela docència i formació i contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari amb ladocència i formació, es proposen les següents mesures: – Introduir la formació sistemàtica en gestió i utilització eficient de recursos. – Innovar en noves metodologies de formació. – Aplicar el protocol de supervisió del resident, permetent detectar i millorar l’eficiència de les activitats del residents a les àrees assistencials. – Vetllar pel compliment íntegre dels programes de formació especialitzada. – Reorganització de les unitats docents.La Dra. Adriana Bataller, presidenta de la secció MIR del COMB, va presentar elGrup de Treball de Residents de Catalunya, que es va posar en funcionament eljuliol de 2011. És un grup obert a tots els residents catalans i en formen partmetges residents dels diferents hospitals, centres d’atenció primària, els vocals MIRdels col—legis de metges de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona i el representantMIR de la CAMFIC. Es va crear amb l’objectiu de detectar els possibles problemesrelacionats amb la docència ens els diferents centres sanitaris, tractar-los entre elcol—lectiu i intentar trobar solucions. També per ser interlocutor amb la Xarxa deComissions de Docència de Catalunya, els col—legis de metges de Catalunya, lesjuntes clíniques del diferents hospitals i l’Administració.Des de la seva creació, aquest grup de treball ha elaborat el Manifest de MetgesResidents de Catalunya (setembre de 2011), ha organitzat la manifestació a davantde l’ICS (29 de setembre de 2011, “La nostra formació, la Salut de tothom”), ha fetun treball sobre les mesures de l’ICS en les modificacions de les hores de guàrdia ialtres, ha format part del Fòrum de la Professió Mèdica del COMB (àmbit docència iformació) i ha mantingut dues reunions amb el Conseller Boi Ruiz.D’altra banda, la Dra. Elvira Bisbe, membre de la Junta del COMB, va animar alsresidents a que s’impliquin en els òrgans de representació, tant en l’àmbitprofessional (comissions de docència, comissió nacional d’especialitats, societatscientífiques, secció de residents dels col—legis de metges, grup de treball deresidents de Catalunya, OMC, juntes clíniques) com en l’àmbit laboral (afiliaciósindical, secció dins el sindicat de metges, comitè d’empresa).Taula 3 – L’activitat professional del MIREn la darrera taula, els professionals convidats, Dr. Josep Arimany, director del’Àrea de Praxi del COMB, Sr. Ignasi Pidevall, director de l’Assessoria Jurídica delCOMB, la Sra. Olinda Ania, subdirectora de l’IES i el Dr. Gustavo Tolchinsky, tutor 3
  4. 4. MIR i membre de la Junta del COMB, van respondre a les preguntes dels assistentssobre la seva activitat professional.Cloenda – Dr. Miquel Vilardell, President del COMB, i Dr. Francesc Sancho,Secretari d’Estratègia i Coordinació del Departament de SalutEl Dr. Vilardell va presentar el Dr. Francesc Sancho, que va ressaltar la importànciade, davant la crisi, donar respostes a les necessitats des de la professió i ambcreativitat. 4

×