Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Final final final 29-10-12

222 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Final final final 29-10-12

 1. 1. Dr. Miguel Molina de HerasEAP Lluís MilletEsplugues de Llobregat
 2. 2. Els Metges del segle XXI, estem preparats pel present?
 3. 3. e-Salut?
 4. 4. Concepte d´e-SalutDes de 2001: G. Eysenbach:“És un camp emergent en l´intersecció de la informàtica mèdica, la salut pública i els negocis, referent als serveis sanitaris i la informaciótransmesa o millorada a través d´internet i les tecnologíes relacionades. En el sentit més ampli, el terme representa no només un desenvolupament tècnic, també un estat mental, una manera de pensar, una actitud, i un compromis amb un pensament conectat, global, per millorar la sanitat local, regional i globalment utilitzant les tecnologíes de la informació i la comunicació (TIC)“.
 5. 5. Webs 1.0 o 2.0?
 6. 6. Dades estadístiques a tenir en compte
 7. 7. El pendent del coneixement
 8. 8. Necessitats d´InformacióL´Any 2010: 20 milions de cites Pubmed75 assaigs clínics i 11 Revisions Sistemàtiques al día2 dubtes clínics cada 10 pacients atesosSi un Metge de Primària vol estar al dia ha de llegiral menys 17 articles al dia Davidoff F, Haynes B, Sackett D, et al. Evidence based medicine: a new journal to help doctors identify the information they need. BMJ 1995; 310;171-72 085-62 Existeixen a prop de 20.000 revistes mèdiques que publiquen 2 milions d´artícles a l´any La vida mitjana d´una investigació clínica (RS): 5,5 anys
 9. 9. Información Problemes amb la informació1.- Necessitem informació diàriament i habitualment tenim problemes per aconseguir- la.2.- Les fonts tradicionals poden ser inapropiades3.- Amb el temps millora el judici clínic, no així, la qualitat del conexeiment.4.- Massa pacients, molta informació i excès de fonts de informació. Infoxicació Sobrecàrrega informativa, massa informació per prendre una decisió o romandre informat sobre un determinat tema5.- El temps és molt escàs.
 10. 10. Els Professionals 2.0 El 86% dels metges tenen internet com a font prioritària d´informació
 11. 11. Evolució en l´adquisició dels coneixements
 12. 12. Informe anual “Los ciudadanos ante la e-Sanidad” .Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI).
 13. 13. Las redes sociales como fuente de información sobre salud paraun 12,8% de los internautas (3,8% de la población), aunque seseñala que la confianza en éstas es mínima ya que sólo sonutilizadas para intercambiar opiniones.
 14. 14. No estem en una època de canvis, sinó en un canvi d´èpocaJoan Subirats Hay un cambio radical de escenario. Si el sistema y los profesionales no se adaptan, el ciudadano nos adelantará.
 15. 15. Què podem fer com a Metges?
 16. 16. ?La web 2.0 és una actitud personal i no necesàriament un conjunt d´eines informàtiques
 17. 17. Les claus de l´èxit?INFORMACIÓ FORMACIÓ COMUNICACIÓ
 18. 18. NecessitatsNecessitat d´INFORMACIÓPràcticament tot resulta accesible a través de la xarxa.Necessitat de FORMACIÓLa formació continuada és part del treball d´un metge.L´ensenyament online amb tecnologia multimèdia és una de les víes de formació més esteses en les ciències biomèdiques.Internet és a l´actualitat la major biblioteca de temes mèdics i relacionats amb la salut.Necessitat de COMUNICACIÓA tots els nivells: amb els pacients, els companys de feina, els gestors, i la comunitat.La medicina actual implica la participació i l´ajuda del pacient en la presa de decisions clíniques que afecten a la seva salut, i també dels col.lectius de pacients.
 19. 19. INFORMACIÓ FORMACIÓ - CONEIXEMENTCOMUNICACIÓ - RELACIÓ
 20. 20. En relació a les fonts d´informació Hem de canviar! Generació NI-NI NI llibres - NI apunts
 21. 21. De la llibreta clàssica de la bata… A l´accés informàtic
 22. 22. 1És una eina d´actualització i utilitat clínica per a tots els professionals d´Atenció Primària.És un recull de les noticies més destacades dels diferents Blocs més prestigiosos de laBlocfera.
 23. 23. Eines de recerca
 24. 24. Preguntes Clíniques
 25. 25. Ajuda a la consulta
 26. 26. Eines Farmacològiques
 27. 27. RSS
 28. 28. Etiquetes
 29. 29. 2 L´Escriptori Clínic (Web Netvibes)És un servei web que funciona com un Escriptori virtual personalitzat, semblant a la PàginaPrincipal Personalitzada de Google (iGoogle), MSN Live o Inicio.es.Visualment està organitzada en solapes o pestanyes (tabs), on cada solapa en general és ensí un agregador de diversos mòduls desplaçables prèviament definits per lusuari.
 30. 30. FORMACIÓ - CONEIXEMENT
 31. 31. 3 Revistes mèdiquesResum de l´actualitat mèdica de les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària
 32. 32. 4
 33. 33. Tècniques en Atenció Primària
 34. 34. Exploració Física
 35. 35. Ajuda en Consulta
 36. 36. Biblioteca Mèdica Digital
 37. 37. COMUNICACIÓ - RELACIÓ
 38. 38. Y el paciente?
 39. 39. Més del 60% dels internàutes espanyols busquen ambfreqüència informació sobre salut en Internet
 40. 40. 5 La Consulta Web: en què el puc atendre?És un espai de comunicació més enllà de la consulta mèdica convencional .No substitueix a la consulta, és un complement més de suport i servei a lusuari.El pacient és una persona capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i autocuidar-se sabent identificar elssímptomes, responent davant dells, i adquirint eines que lajudin a gestionar limpacte físic, emocional i social de lapatologia, millorant així la seva qualitat de vida.L´objectiu és la progressiva transició d’una educació sanitària molt depenent del professional i amb un cert caràcterpaternalista cap a una altra en què el pacient és més autònom, en un context social on els malalts cada dia tenen mésaccés a tota mena d’informacions i volen decidir per ells mateixos.
 41. 41. Eines d´ajuda al pacient
 42. 42. Programació de visites Contacte amb el teu metge
 43. 43. RSS d´altres Bloc d´interès
 44. 44. Empowerment del pacient Video consells
 45. 45. En el EAP Lluís Millet, com veuen al Dr. Molina? Els meus companys? i jo a ells?
 46. 46. Moltes Gràcies! Dr. Miguel Molina de Heras EAP Lluís Millet Esplugues de Llobregat

×